Περί  Αγίου Πνεύματος 

+ Δια τούτο λέγω υμίν, πάσα αμαρτία και βλασφημία αφεθήσεται τοις ανθρώποις, η δε του Πνεύματος βλασφημία ουκ αφεθήσεται τοις ανθρώποις. Και ος εάν είπη λόγον κατά του υιού του ανθρώπου, αφεθήσεται αυτώ· ος δ' αν είπη κατά του Πνεύματος του Αγίου, ουκ αφεθήσεται αυτώ ούτε εν τω νυν αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι. [Γι' αυτό σας λέω, ότι κάθε αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρηθεί στους ανθρώπους, εφ' όσον θα μετανοήσουν. Η βλασφημία όμως εναντίον του Αγίου Πνεύματος, δεν θα συγχωρηθεί ποτέ στους ανθρώπους αυτούς. Και εκείνος που θα πει υβριστικό λόγο ενάντιον του Υιού του ανθρώπου θα συγχωρηθεί, διότι πιθανόν να μετανοήσει. Εκείνος όμως που θα εκστομίσει βλάσφημο λόγο κατά του Αγίου Πνεύματος, δεν θα λάβει άφεση της αμαρτίας του, ούτε στην παρούσα, ούτε στην μέλλουσα ζωή, διότι θα έχει σκληρυνθεί πλέον η καρδιά του και θα είναι ανεπίδεκτος μετανοίας.] ~ Κατά Ματθαίον 12,31 ~ 

+ Ος γαρ αν έχη, δοθήσεται αυτώ· και ος ουκ έχει, και ο έχει αρθήσεται απ' αυτού. [Διότι σε εκείνον που έχει την διάθεση και την γνώση, θα του δοθεί ακόμη περισσότερο· και από εκείνον που δεν έχει ενδιαφέρον και η λίγη γνώση που έχει, θα του αφαιρεθεί.] ~ Κατά Μάρκον 4,25 ~ 

+ Ο δε καρπός του Πνεύματος έστιν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια. [Ο καρπός που δίνει το Άγιο Πνεύμα είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η 49 μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια.] ~ Προς Γαλάτας 5,22-23 ~ 

+ Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, εν ω σσφραγίσθητε εις ημέραν απολυτρώσεως. [Και μη λυπείτε (με τα απρεπή λόγια σας) το Άγιο Πνεύμα του Θεού, με το οποίο έχετε σφραγιστεί και προοριστεί, για να λάβετε την πλήρη απολύτρωση κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας.] ~ Προς Εφεσίους 4,30 ~

 + Όσοι γαρ Πνεύματι Θεού άγονται, ούτοι είσιν υιοί Θεού. [Διότι, όσοι οδηγούνται και κατευθύνονται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού.] ~ Προς Ρωμαίους 8,14 ~ 

+ Ωσαύτως δε και το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται ταις ασθενείαις ημών· το γαρ τί προσευξόμεθα καθό δει ουκ οίδαμεν, αυτό το Πνεύμα υπερεντυγχάνει υπέρ ημών στεναγμοίς αλαλήτοις. [Και αυτό επίσης το Άγιο Πνεύμα μας βοηθεί με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις αδυναμίες μας, απαλύνει τους κόπους και τους πόνους και τις θλίψεις μας. Ειδικότερα, επειδή εμείς δεν γνωρίζουμε πως πρέπει να προσευχηθούμε και τι να ζητήσουμε στην προσευχή μας, αυτό τούτο το Πνεύμα το Άγιο μεσιτεύει με το παραπάνω υπέρ ημών, εμπνέει στις καρδιές μας στεναγμούς ιεράς κατανύξεως, που δεν είναι δυνατόν να εκφραστούν με λόγια και οι οποίοι μας υψώνουν προς τον Θεό.] ~ Προς Ρωμαίους 8,26 ~

 + Το Πνεύμα μη σβέννυτε. [Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που είναι φως και φωτιά, μην τα σβήνετε και μην τα αχρηστεύετε.] ~ Προς Θεσσαλονικείς Α' 5,19 ~ 

+ Άγιον γαρ πνεύμα παιδείας φεύξεται δόλον και απαναστήσεται από λογισμών ασυνέτων και ελεγχθήσεται επελθούσης αδικίας. [Διότι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο παιδαγωγεί και μορφώνει τους ανθρώπους, αποφεύγει τις πονηρές ψυχάς, φεύγει και ίσταται μακριά από ασυνέτους ανθρώπους, που σκέπτονται το πονηρό και οι οποίοι θα τιμωρηθούν, όταν έρθει η ώρα να κριθούν αι αδικίες τους.] ~ Σοφία Σολομώντος 1,5 ~

 + Μη απορρίψης με από του προσώπου σου και το πνευμά σου το άγιον μη αντανέλης απ' εμού. [Μην με απομακρύνεις και μην με απορρίψεις από το γεμάτο καλοσύνη πρόσωπό Σου και το Άγιο σου Πνεύμα μην το αφαιρέσεις από μένα.] ~ Ψαλμός 50,13 ~

 + Πώς είναι δυνατόν να προσελκύσουμε τη Χάρη; Κάνοντας εκείνα που είναι αρεστά στον Θεό και υπακούοντας σ' Αυτόν σε όλα. Δεν δίνει ο Κύριος τη Χάρη Του τόσο εύκολα, όταν παρακαλείται από άλλους, όσο όταν παρακαλείται από εμάς τους ίδιους. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Τίποτε δεν διατηρεί και δεν ανάβει περισσότερο την φωτιά του Αγίου Πνεύματος, όσο το λάδι της ελεημοσύνης, όταν χύνεται άφθονο. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

 + Το Πνεύμα το Άγιο, το σβήνει ο ακάθαρτος βίος. Το φως του λυχναριού, αν ρίξεις νερό και χώμα σβήνει. Έτσι συμβαίνει και στην περίπτωση του Αγίου Πνεύματος. Αν ασχολείσαι με γήινα πράγματα και λασπώδη, σβήνει το Άγιο Πνεύμα. Εκείνοι που είναι έρημοι από την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, είναι ασθενέστεροι όλων. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Είναι αδύνατον στον άνθρωπο να κατορθώσει να επικοινωνήσει με τον 50 Θεό, χωρίς την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, αλλά πρέπει με την παρουσία της και την συναρωγή της στους αγίους αγώνες να προσέλθουμε και να κλίνουμε τα γόνατα και να παρακαλέσουμε και να προσευχηθούμε. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Η δύναμη των δικαίων δεν βρίσκεται στην ποσότητα του αριθμού. Βρίσκεται στη Χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Οι Απόστολοι ήταν μόνο δώδεκα. Κοίτα πόση μικρή η ζύμη! Όλος ο κόσμος από την άλλη μεριά, ζούσε στην απιστία. Κοίτα πόσο μεγάλο το φύραμα (πλατειά μάζα). Και όμως οι λίγοι έφεραν στην πίστη ολόκληρη την οικουμένη. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

 + Όπως ο άνεμος που πέφτει σε πανί χαλαρωμένο, δεν μπορεί να ενεργήσει, έτσι και το Άγιο Πνεύμα δεν ανέχεται να παραμένει σε αποχαυνωμένη ψυχή, αλλά χρειάζεται θερμή διάθεση και μεγάλη ενεργητικότητα. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, φάνηκε σαν περιστέρι (στην Βάπτιση του Χριστού); Το περιστέρι είναι ήμερο ζώο και καθαρό. Εξάλλου μας θυμίζει και μια παλαιά ιστορία. Όταν όλη η οικουμένη βρισκόταν στο ναυάγιο του κατακλυσμού του Νώε και κινδύνευσε με αφανισμό το ανθρώπινο γένος, εμφανίστηκε το περιστέρι και έκανε φανερή τη λήξη της θεομηνίας. Κρατούσε στο ράμφος κλαδί ελιάς και έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της κοινής γαλήνης στη γη. Αυτά όλα αποτελούσαν προτύπωση των μελλόντων. Στον Ιορδάνη ποταμό εμφανίζεται το περιστέρι, όχι κρατώντας κλαδί ελιάς, αλλά δείχνοντας τον Ελευθερωτή μας από όλα τα δεινά και φανερώνοντας τις αγαθές ελπίδες. Ο Χριστός, δεν βγάζει από την κιβωτό έναν άνθρωπο, αλλά οδηγεί ολόκληρη την οικουμένη στον Ουρανό. Δεν έχει κλαδί ελιάς, αλλά χαρίζει την υιοθεσία σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

 + Στην Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε με την μορφή των πύρινων γλωσσών, για να μας θυμίσει μια παλιά ιστορία. Επειδή δηλ. στα παλιά χρόνια οι άνθρωποι παραλογίστηκαν και θέλησαν να χτίσουν τον πύργο του Βαβέλ, που να φτάνει έως τον ουρανό και με τη σύγχυση των γλωσσών, διέλυσε ο Θεός την κακή απόφασή τους, γι' αυτό και τώρα με τη μορφή των πυρίνων γλωσσών, πετά σ' αυτούς το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει την οικουμένη. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ + Η Θεία Χάρη όταν πέσει στη ψυχή, γίνεται τροφή σ' εκείνον που πεινά για τον Χριστό, γλυκύτατο νερό, σε εκείνον που διψά, ένδυμα σ' εκείνον που κρυώνει, ανάπαυση στον κοπιάζοντα, πληροφορία σ' εκείνον που προσεύχεται και σε εκείνον που πενθεί γίνεται παρηγοριά. ~ Άγιος Μάρκος ο Ασκητής ~ 

+ Ό,τι είναι το σπίτι για τον αέρα, έτσι είναι και ο νους για τη Θεία Χάρη. Όσο βγάζεις υλικά πράγματα μέσα από το σπίτι, τόσο έρχεται ο αέρας. Και όσο βάζεις πράγματα μέσα στο σπίτι, τόσο φεύγει ο αέρας. ~ Άγιος Μάρκος ο Ασκητής ~ 

+ Κάθε βαπτισμένος Ορθόδοξος, έλαβε μυστικά όλη τη Χάρη, την ενέργεια Της οποίας αισθάνεται κάποιος στο εξής, ανάλογα με την εργασία που κάνει στις εντολές του Κυρίου. Και μυστικά η Χάρη δεν παύει να μας βοηθεί, από εμάς όμως εξαρτάται να πράττουμε το αγαθό, κατά δύναμη. ~ Άγιος Μάρκος ο Ασκητής ~ 

+ Όπως η βροχή που πέφτει στη γη, δίνει στα φυτά την ανάλογη με αυτά 51 ποιότητα, γλυκιά στα γλυκά, στυφή στα πιο στυφά, έτσι και η Χάρη που πέφτει στις καρδιές των πιστών χαρίζει στις αρετές τις αρμόζουσες και πρέπουσες ενέργειες. ~ Άγιος Μάρκος ο Ασκητής ~ 

+ Για να αποκτήσει κάποιος τη Θεία Χάρη, πρέπει να κόψει τις επιθυμίες του (ακόμα και τις μη αμαρτωλές) και το θέλημά του. Τότε ταπεινώνεται ο άνθρωπος και όταν ταπεινωθεί, έρχεται μετά η Θεία Χάρη. Για να κατοικήσει στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα, χρειάζεται πολλή αυταπάρνηση, πολύ φιλότιμο, ταπείνωση, αρχοντιά, θυσία. Η πνευματική ζωή δεν είναι απόλαυση. Ο Χριστός έχει τοποθετήσει την μπρίζα, αλλά τα δικά μας καλώδια είναι σκουριασμένα και δεν δέχονται τη Θεία Χάρη. Να ξεσκουριάσουμε τα καλώδια να αγωνιστούμε να γνωρίσουμε τον εαυτόν μας, να κόψουμε τα πάθη, να αποκτήσουμε τις αρετές και έτσι θα μας επισκεφτεί η Χάρη του Θεού. Δεν δίνει τη Χάρη Του ο Θεός σε λανθασμένη κατάσταση. Γιατί άμα την έδινε, θα ήταν σαν να βοηθούσε τον διάβολο. Πέταξε τον εαυτόν σου, μην τον υπολογίζεις και η Χάρις του Θεού θα κατοικήσει μέσα σου. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~ 

+ Ο Θεός δίνει σιγά - σιγά την Χάρη Του, για να βοηθιέται ο άνθρωπος, γιατί αν νοιώσει στην αρχή την Χάρη του Θεού, μπορεί να τιναχτεί στον αέρα. Αν όμως δεν καταλάβει, ότι και αυτό το λίγο προέρχεται από τον Θεό και του μπει ο λογισμός, ότι κάτι είναι, τότε ο Θεός του το αφαιρεί, έως ότου καταλάβει, ότι δεν ήταν δικό του, αλλά του Θεού. Όταν έρχεται η Χάρη στον άνθρωπο, λειώνει ολόκληρος. Τα οστά είναι σαν να μαλακώνουν και να λυγίζουν και ο νους απορροφημένος από τη Χάρη, δεν αισθάνεται καθόλου, το τι γίνεται τριγύρω του...!!! ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

 + Όταν ο άνθρωπος έχει Χάρη Θεού, δεν φοβάται τίποτε, αφού ο ίδιος ο Χριστός μας έδωσε εξουσία. Και φαρμάκι (δηλητήριο) να πιεί, δεν τον βλάπτει, να πατήσει πάνω σε φίδια και σκορπιούς, δεν θα τον βλάψουν. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

 + Όσο περισσότερο κοπιάζεις, τόσο περισσότερη χαρά και περισσότερη Χάρη θα πάρεις από τον Θεό. Όποιος έχει Χάρη Θεού θα του δοθεί και άλλη και όποιος έχει λίγη και Την περιφρονεί, θα του αφαιρεθεί και αυτή. Η Χάρη του Θεού δεν υπάρχει στους σημερινούς ανθρώπους, γιατί πετάνε και Την λίγη που είχανε. Και όταν φύγει η Χάρη, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι άχρηστος, άμα λείψει απ' αυτόν, η Χάρη του Αγίου Πνεύματος. ~ Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης ~ 

+ Ο άνθρωπος, όταν εγκαταλείπεται από την Χάρη, γίνεται χειρότερος από τον διάβολο. Γιατί μερικά πράγματα ο διάβολος δεν τα κάνει, αλλά βάζει ανθρώπους να τα κάνουν. Δεν κάνει λ.χ. εγκλήματα, αλλά βάζει τον άνθρωπο να κάνει εγκλήματα. Έτσι δαιμονίζονται μετά οι άνθρωποι... ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~ 

+ Το οινόπνευμα, αν το αφήσουμε ανοιχτό το μπουκάλι, χάνει όλη την σπιρτάδα του. Ούτε τα μικρόβια σκοτώνει, ούτε φλόγα μπορεί να βγάλει, αν το ανάψεις. Και αν το βάλεις στο καμινέτο, θα χαλάσει και το φιτίλι. Έτσι και ο άνθρωπος, αν δεν προσέξει, διώχνει την Θεία Χάρη και γίνεται σαν το οινόπνευμα που έχασε την σπιρτάδα του. Δεν μπορεί να καυτηριάσει τον διάβολο... ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~ 

+ Γνωρίζω έναν απλό και ταπεινό άνθρωπο, που ζει με μετάνοια. Εργάζεται σε εργοστάσιο και μπορεί και ζει επί 40 μέρες μόνο με τσάΐ. Αυτά κάνει η 52 Χάρη του Θεού: Δίνει υπερφυσικές δυνάμεις στον άνθρωπο... ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~ 

+ Η Θεία Χάρη στέλνει τα χαρίσματα σαν αμοιβή σ' όσους έχουν καθαριστεί από τα πάθη. Τους επισκέπτεται χωρίς θόρυβο και σε ώρα που δεν γνωρίζουν. Η Χάρη δεν έρχεται σ' αυτόν που είναι υποδουλωμένος στην αμαρτία, αφού καμιά κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει μεταξύ φωτός και σκότους. Το πνεύμα της Χάριτος, προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο, πρέπει να τον βρει καθαρό, για να αναπαυθεί σ' αυτόν, γιατί δεν πρόκειται για την απλή απαλλαγή από τη δουλεία του διαβόλου, αλλά για το συμβιβασμό και τη συμφιλίωση με τον Θεό. Πρόκειται για την υιοθεσία από τον επουράνιο Πατέρα, για τη συναρίθμησή του με τους Αγγέλους και τους Αγίους, για τη θέωσή του. ~ Άγιος Νεκτάριος ~

 + Το Άγιο Πνεύμα είναι η πηγή του αγιασμού. Στο Άγιο Πνεύμα οφείλεται η πρόγνωση των μελλόντων, η κατανόηση των μυστηρίων, η διανομή των χαρισμάτων, η ατελείωτη ευφροσύνη, η ομοίωση προς τον Θεό και το ανώτερο από όσα μπορεί κανείς να επιθυμήσει, το να γίνει Θεός. Με το Άγιο Πνεύμα οι αδύνατοι γίνονται ισχυροί, οι φτωχοί γίνονται πλούσιοι και οι αγράμματοι σοφότεροι από τους σοφούς. ~ Μέγας Βασίλειος ~

 + Το Άγιο Πνεύμα αναπαύεται στις ψυχές, όπως το περιστέρι στην φωλιά του. Θερμαίνει τις καλές επιθυμίες μέσα στην ψυχή, όπως η περιστερά τα μικρά της. Είναι αδύνατον να κατοικήσει σε εμάς η Θεία Χάρη, εάν προηγουμένως δεν αποδιώξουμε από την ψυχή μας τα πάθη που μας κατέλαβαν προτύτερα. ~ Μέγας Βασίλειος ~

 + Διαβεβαιώνω ότι αυτός που αρνείται το Άγιο Πνεύμα, η πίστη του στον Πατέρα και τον Υιό θα πάει χαμένη, γιατί δεν συμπεριλαμβάνει και το Άγιο Πνεύμα, μιας ''δεν μπορεί κανείς να πει ''Κύριο'' τον Ιησού, παρά μόνο μέσω του Αγίου Πνεύματος''. (Α' Κορ. 12,3) ~ Μέγας Βασίλειος ~

 + Ο καθένας από εμάς, ανάλογα με την πίστη του, έχει και τις εκδηλώσεις της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος. Ώστε ο καθένας, είναι ταμίας της Χάρης για τον εαυτό του. Και ποτέ, δεν θα φθονήσει (αν σκέφτεται σωστά), άλλον που προοδεύει στα χαρίσματα, αφού από αυτόν εξαρτάται η διάθεση που δέχεται τα Θεϊκά αγαθά. ~ Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής ~

 + Εάν το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται και είναι ''ειρήνη ψυχής'', ενώ η οργή ''ταραχή καρδιάς'', τότε οπωσδήποτε, τίποτε άλλο δεν εμποδίζει την παρουσία Του μέσα μας, όσο ο θυμός. ~ Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ~

 + Ο καρπός του Πνεύματος, αφθονεί κατά αναλογία της πίστεως. ~ Άγιος Συμεών ο Θεολόγος ~

 + Υπάρχουν μερικές ''αδυναμίες'', που αποτελούν φράγματα και παρεμποδίζουν την έλευση της Θείας Χάριτος. Και αυτά είναι: α) η αμέλεια για την μετάνοιά μας β) η ραθυμία για πνευματικό αγώνα. Όχι γιατί ο Θεός χρειάζεται τους κόπους του μετανοούντος ανθρώπου, αλλά για να μην λάβει ο άνθρωπος την Χάρη του Θεού χωρίς κόπο και την καταφρονήσει όπως παλαιότερα γ) η υπερηφάνεια και δ) η ασπλαχνία προς τον συνάνθρωπο. Αυτή σβήνει τον φωτισμό της ψυχής. Γιατί εκείνος που θα βρει τη σωτηρία του με την ευσπλαχνία του προς τους αδελφούς του, πάλι με το δικό του έλεος προς τους αδελφούς του, θα μπορέσει να φανεί άξιος της χάριτος του Θεού και να πετύχει την 53 σωτηρία του. ~ Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος ~ 

+ Πρέπει να γνωρίζεις, ότι χωρίς κόπο σωματικό, δεν πλησιάζεται ο Θεός. Όλοι οι Πατέρες κοπίασαν πολύ, για να κατοικήσει μέσα τους το Πνεύμα το Άγιο. Μόλις το Άγιο Πνεύμα κατοικήσει στην ψυχή, ο άνθρωπος αποκτάει πραότητα και ειρήνη και φεύγει κάθε σκέψη ακολασίας. Μην νομίσεις, ότι μπορείς με την προσευχή να πλησιάσεις τον Θεό, αν προηγουμένως δεν καθαρίσεις την καρδιά σου, από τα πάθη της ατιμίας που την μολύνουν και να γίνει δοχείο καθαρό. ~ Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ~

 + Εάν δεν πεθάνει ο έξω άνθρωπος από όλα τα πράγματα του κόσμου και από την αμαρτία και από τις κακές ενθυμήσεις και τους πονηρούς λογισμούς, δεν θα κινηθεί στον άνθρωπο η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Μακάριος όποιος ησυχάζει και ασχολείται μόνο με την προσευχή και δεν ασχολείται με τίποτε άλλο. ~ Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ~ 

+ Σε φιλήδονο σώμα, δεν κατοικεί η γνώση του Θεού και αυτός που αγαπάει το σώμα του, δεν θα αξιωθεί να αποκτήσει τη Χάρη του Θεού. Δεν κατοικεί το Πνεύμα του Θεού σε εκείνους που ζουν με ανάπαυση. Η συναναστροφή, συνομιλία και πολυλογία με κοσμικούς, ψυχραίνουν τη μέσα στην καρδιά μας φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Η απομάκρυνση από τους ανθρώπους, η συχνή Θεία Κοινωνία, η αδιάλλειπτη προσευχή και η ανάγνωση των Θείων Γραφών είναι αναγκαία, μέχρι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος κυριεύσει την ψυχή μας. ~ Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ~ 

+ Εάν βλέπεις σε κάθε λογισμό και σε κάθε ενθύμηση που κινείται στην ψυχή σου και στις πνευματικές σου ενατενίσεις την ώρα της ησυχίας σου, να γεμίζουν τα μάτια σου δάκρυα και να βρέχουν τα μάγουλά σου, χωρίς εσύ να βιάζεις τον εαυτό σου, να ξέρεις ότι άρχισε να ανοίγει ο φράχτης μπροστά σου, για να έρθει η Χάρη του Θεού και να καταστραφεί ο εχθρός. Και όταν πάλι βλέπεις, να βασιλεύει η ειρήνη του Θεού στους λογισμούς σου και αυτό να κρατάει πολύ, να ξέρεις ότι η νεφέλη του Αγίου Πνεύματος άρχισε να επισκιάζει την καρδιά σου. ~ Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ~ 

+ Κατά το μέγεθος της Θείας Χάριτος που σου δόθηκε, έρχονται και οι ανάλογοι πειρασμοί. Και όταν νοιώσεις μέσα σου τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, οι στενοχώριες και οι θλίψεις της ζωής, γίνονται γλυκύτερες από το μέλι. ~ Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ~

 + Όταν η δύναμη του Αγίου Πνεύματος κυριαρχήσει στην ψυχή και την καθοδηγεί, τότε ο άνθρωπος διδάσκεται μυστικά, από το Άγιο Πνεύμα και δεν χρειάζεται πια την βοήθεια των γραμμένων λόγων των Θείων Γραφών, οπότε η μνήμη των λόγων του Θεού παραμένει αβλαβής, μακριά από τον κίνδυνο της πλάνης και της λήθης. ~ Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ~ 

+ Χωρίς την Χάρη του Θεού, ο Χριστιανός δεν μπορεί να αποφύγει την αμαρτία, ούτε μπορεί να μετανοήσει και να διορθωθεί· ούτε μπορεί να εναντιωθεί στους πιο μικρούς πειρασμούς. Η αιτία είναι ότι δεν ζητά την βοήθεια του Θεού με όλη του την καρδιά, με πίστη, με ευλάβεια, με ταπείνωση· δεν τη ζητά συνεχώς στις προσευχές του... Η αληθινή λατρεία του Αγίου Πνεύματος γίνεται με την ελεημοσύνη, προσευχή, νηστεία, αγρυπνία, μετάνοιες και γονυκλισίες. ~ Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ~ 

+ Το έργο του Αγίου Πνεύματος δεν είναι άλλο, παρά να ενώνει πάντοτε σε κάθε περίπτωση και με κάθε αφορμή, τις ψυχές με τον Θεό. ~ Άγιος  Νικόδημος ο Αγιορείτης ~

 + Όπως ακριβώς, όταν κάποιος βρίσκεται προηγουμένως στο σκοτάδι, ξαφνικά, μόλις δει τον ήλιο, φωτίζονται τα σωματικά του μάτια και βλέπει εκείνα, που πριν δεν τα έβλεπε καθαρά... έτσι και αυτός που αξιώνεται να λάβει το Άγιο Πνεύμα, φωτίζεται στην ψυχή και βλέπει πράγματα που ξεπερνούν τα ανθρώπινα μέτρα, τα οποία δεν τα είχε γνωρίσει πριν. ~ Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ~

 + Φως και ζωή και ειρήνη είναι το Άγιο Πνεύμα. Εκείνος λοιπόν που φωτίζεται από το Θείο Πνεύμα, ειρηνεύει και περνά τη ζωή του με γαλήνη. Από τούτο πηγάζει σ' αυτόν η γνώση των όντων και η σοφία του λόγου και αποκτά το νου του Χριστού. Αυτός γνωρίζει τα μυστήρια της Βασιλείας, εισχωρεί στα βάθη του Θεού και μέρα με τη μέρα προφέρει αγαθούς λόγους ζωής, από ακύμαντη και φωτισμένη καρδιά στους ανθρώπους. ~ Άγιος Νικήτας ο Στηθάτος ~

 + Όταν η ψυχή ανακουφιστεί από την επίμονη ενόχληση των εμπαθών λογισμών και μαραθεί η τυραννική φλόγα της σάρκας, τότε γνώριζε ότι ήρθε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα αναγγέλλοντας την άφεση των προηγουμένων αμαρτιών μας και χαρίζοντάς μας την απάθεια. Όσο όμως η ψυχή νιώθει, με τη συνεχή ενόχληση την οσμή των παθών και φλέγονται τα υπογάστρια της σάρκας, να γνωρίζεις ότι είναι ακόμη μακριά από την ψυχή η ευωδία του Πνεύματος και ότι κρατιέται δεμένη, κάτω από τα άλυτα δεσμά των παθών και των αισθήσεων. ~ Άγιος Νικήτας ο Στηθάτος ~ 

+ Όταν γίνει κάποιος μέτοχος του Αγίου Πνεύματος και γνωρίσει την επιφοίτησή Του, λησμονεί την τροφή, τον ύπνο, ξεπερνά τα σωματικά, περιφρονεί τη σωματική ανάπαυση• όλη την ημέρα, ενώ βρίσκεται σε κόπους και αγώνες ασκητικούς, δεν αισθάνεται κανένα κόπο ή φυσική ανάγκη, πείνα, δίψα, ύπνο ή τις άλλες ανάγκες της φύσεως. Και αυτό γιατί έχει χυθεί αόρατα, η αγάπη του Θεού με ανέκφραστη χαρά μέσα στην καρδιά του. Και όλη τη νύχτα, παραμένοντας σε πύρινο φωτισμό, εργάζεται τη νοερή εργασία με σωματικά γυμνάσματα και απολαμβάνει το αθάνατο συμπόσιο των αθανάτων φυτών του νοητού Παραδείσου... ~ Άγιος Νικήτας ο Στηθάτος ~

 + Το Άγιο Πνεύμα συνήθως χάνεται εξαιτίας της ραθυμίας και αμέλειάς μας, της ακράτειας της γλώσσας, των ματιών και των φαγητών. Και όταν απομακρυνθεί το Άγιο Πνεύμα, μας περικυκλώνουν οι λογισμοί των παθών, για να αρπάξουν τον θησαυρό, που έχει βάλει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. ~ Άγιος Νικήτας ο Στηθάτος ~ 

+ Καθάρισε την καρδιά σου, καθάρισε τους οφθαλμούς σου, καθάρισε την ακοή σου, καθάρισε την γλώσσα σου, τα χέρια και τα πόδια σου, τότε θα εισέλθει το Άγιο Πνεύμα μέσα σου και θα σε "μεθύσει"... Το Άγιο Πνεύμα είναι το έλεος του Θεού. ~ Όσιος Άνθιμος της Χίου ~ 

+ Κάντε τον βουβό, τον κουφό και τον τυφλό, για να έρθει η Χάρις του Θεού πάνω σας. ~ Όσιος Άνθιμος της Χίου ~ 

+ Για να λάβει κανείς την Χάρη τον Αγίου Πνεύματος, πρέπει να υποφέρει πολύ, να κοπιάσει, να αγωνιστεί. Μην νομίσουμε, ότι με τα αναπαυτικά, με τα χαρμόσυνα, με τα καλά φαγητά και με τα καλά φορέματα θα λάβουμε την Χάρη του Θεού. ~ Όσιος Άνθιμος της Χίου ~ 

+ Πώς θα γνωρίσουμε, ότι ήρθε το Άγιο Πνεύμα και κατοίκησε μέσα στην καρδιά μας; Όταν δεις μέσα στην καρδιά σου την αγάπη, την χαρά, την  ειρήνη, την πραότητα, την αγαθοσύνη, την χρηστότητα, αυτά είναι το Πνεύμα το Άγιο. Να το δεις το Άγιο Πνεύμα δεν γίνεται, θα αισθανθείς όμως τις ενέργειές του. Όταν βλέπεις κάποιον θυμώδη, κακότροπο, πονηρό, έχει Πνεύμα Άγιο αυτός ο άνθρωπος; ~ Όσιος Άνθιμος της Χίου ~ 

+ Όλα τα αγιάζει η Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Φαίνεται ως πυρ για την θερμότητά του, δεν καίει όμως, αλλά δροσίζει... Αγιάζει, φρουρεί, δυναμώνει, στερεώνει, δίνει γνώσεις στον άνθρωπο, για να μπορεί να απαντάει στις προσβολές και στις μεθοδείες των δαιμόνων. ~ Όσιος Άνθιμος της Χίου ~ 

+ Όπως για να κατασκευάσουμε το ψωμί χρειαζόμαστε τρία πράγματα: το αλεύρι, το προζύμι και το νερό, αλλά εάν δεν το βάλεις και στο φούρνο, δεν τρώγεται· έτσι και εμείς έχουμε ανάγκη από τρία πράγματα: την ταπείνωση, την υπακοή και την εκκοπή του θελήματος, αλλά εάν δεν ανάψει και το πυρ του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας, δεν θα είμαστε τέλειοι. ~ Όσιος Άνθιμος της Χίου ~

 + Πρέπει να αποκτήσουμε από τώρα τη Χάρη του Θεού. Χωρίς τη Χάρη του Θεού, οι προσπάθειές μας δεν θα φέρουν αποτέλεσμα και δεν θα πάμε στον Παράδεισο. Ο Θεός μας δίνει τη Χάρη του, όταν εμείς είμαστε ταπεινοί. Όπου υπάρχει διαφθορά και δολιότητα, δεν έρχεται η Χάρη του Θεού. Όταν χάνεται τη Χάρη, να μη κάνετε τίποτα. Να συνεχίζεται τη ζωή σας απλά, απαλά, ώσπου χωρίς αγωνία να έρθει πάλι η αγάπη και ο έρωτας και η λαχτάρα στον Χριστό. Και τότε η Χάρη σας γεμίζει και χαιρόσαστε. ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~ 

+ Όταν έχουμε το Πνεύμα του Θεού, γινόμαστε ένθεοι και ανίκανοι προς κάθε αμαρτία, καθιστάμεθα ανίκανοι προς το αμαρτάνειν. Όταν έχουμε το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορούμε να κάνουμε το κακό. Δεν μπορούμε να θυμώσουμε, να μισήσουμε, να κακολογήσουμε, δεν, δεν, δεν.... ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~

 + Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη Χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις απ' τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~ 

+ Σιγά - σιγά θα σας επισκέπτεται η Χάρις. Θα μπαίνετε μες στη χαρά. Θ' αρχίσετε να ζείτε στην ειρήνη, οπότε μετά θα γίνετε πιο δυνατοί με την Θεία Χάρη. Δεν θα θυμώνετε, δεν θα εκνευρίζεστε, δεν θα παρεξηγείτε, δεν θα κατακρίνετε, θα τους δέχεστε όλους με αγάπη. ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~ 

+ Όταν η Χάρη είναι μαζί μας, είμαστε δυνατοί στο πνεύμα. Όταν όμως Την χάσουμε, τότε βλέπουμε την αδυναμία μας, τότε βλέπουμε, πως χωρίς τον Θεό, δεν μπορούμε, ούτε το καλό να σκεφτούμε... ~ Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης ~

 + Ο Κύριος έδωσε στη γη, το Άγιο Πνεύμα. Και όσοι το έλαβαν, αισθάνονται τον παράδεισο μέσα τους. Ίσως πεις: ''Γιατί λοιπόν δεν έχω και εγώ μια τέτοια Χάρη;'' Επειδή εσύ δεν παραδόθηκες στο θέλημα του Θεού, αλλά ζεις σύμφωνα με το δικό σου θέλημα. Παρατηρήστε εκείνον που αγαπά το θέλημά του. Αυτός δεν έχει ποτέ ειρήνη στην ψυχή και δεν ευχαριστιέται με τίποτε γι' αυτόν όλα γίνονται όπως δεν έπρεπε. Όποιος όμως δόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, έχει την καθαρή προσευχή και η ψυχή του αγαπά τον Κύριο. ~  Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης ~ 

+ Ο Κύριος αγαπά τους ανθρώπους. Εν τούτοις παραχωρεί τις θλίψεις, για να γνωρίσουν οι άνθρωποι την αδυναμία τους και να ταπεινωθούν και με την ταπείνωση να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Με το Άγιο Πνεύμα όλα γίνονται ωραία, χαρούμενα, υπέροχα... ~ Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης ~ 

+ Όταν ο άνθρωπος γίνει κάτοχος έστω και ελάχιστα της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, κλαίει για όλους τους ανθρώπους και για όσους δεν γνώρισαν τον Θεό και εναντιούνται προς Αυτόν. ~ Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης ~

 + Ο σαρκικός άνθρωπος, μη έχοντας ακόμη πείρα της αιωνίου ζωής του Πνεύματος του Αγίου, δεν αντιλαμβάνεται την αλλαγή της καταστάσεώς του μετά την διάπραξη της αμαρτίας, διότι παραμένει πάντοτε σε πνευματικό θάνατο. Αντίθετα ο πνευματικός άνθρωπος, σε κάθε κλίση του θελήματός του προς την αμαρτία, βλέπει μέσα του την αλλαγή της καταστάσεώς του, λόγω της υποστολής της Χάριτος. ~ Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης ~ 

+ Τα γνωρίσματα εκείνου που έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα, είναι η πραότητα, η ησυχαστικότητα, η ταπεινοφροσύνη, συνδυασμένη με πολλή σοφία και πνευματική γνώση, η έλλειψη επιθυμίας για κάθε ηδονή και δόξα του κόσμου τούτου, καθώς και η ακόρεστη επιθυμία για τα επουράνια. ~ Άγιος Αντίοχος της Πανδέκτου ~

 + Το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει να απομακρυνόμαστε από την αμαρτία και να μην επιστρέφουμε πλέον σ' αυτήν. ~ Άγιος Ησαϊας ο Αναχωρητής ~ 

+ Όπως ο γεωργός που δίνει όλη την επιμέλειά του στη γη του, πρώτα την οργώνει και μαζεύει τα αγκάθια και έπειτα ρίχνει το σπόρο, έτσι και εκείνος που περιμένει να λάβει από το Θεό το σπόρο της Χάρης, πρέπει πρώτα να καθαρίζει τη γη της καρδιάς του, ώστε όταν πέσει ο σπόρος του Πνεύματος, να δώσει πλήρεις και πολλαπλάσιους καρπούς. Αν δεν γίνει πρωτύτερα αυτό και δεν καθαρίσει τον εαυτό του από κάθε μολυσμό σαρκικό και πνευματικό, είναι ακόμη σάρκα και αίμα και βρίσκεται μακριά από τη ζωή. ~ Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος ~ 

+ Είναι αδύνατο να λάβει κανείς το Πανάγιο Πνεύμα με άλλο τρόπο, παρά μόνο αν αποξενωθεί ολότελα από τα πράγματα του κόσμου τούτου, και να αφιερωθεί στην επιδίωξη της αγάπης του Χριστού, για να ελευθερωθεί ο νους του, από όλες τις μέριμνες της ύλης. ~ Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος ~ 

+ Οι άνθρωποι που έχουν γίνει ναοί του Αγίου Πνεύματος ευφραίνονται και μεθούν από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, με μία Θεϊκή μέθη πνευματικών μυστηρίων. Και άλλοτε παρακαλούν για όλο το ανθρώπινο γένος, πενθούν και κλαίνε, διότι καίγονται από την αγάπη που τους δίνει το Άγιο Πνεύμα για όλη την ανθρωπότητα. Άλλοτε πάλι φλέγονται από μεγάλη αγαλλίαση, ώστε αν ήταν δυνατό, θα έβαζαν κάθε άνθρωπο μέσα στην καρδιά τους, χωρίς να κάνουν διάκριση αν είναι κακός ή αγαθός. Άλλοτε τόσο πολύ ταπεινώνονται, που τους παρέχει το Άγιο Πνεύμα, ώστε να θεωρούν τους εαυτούς τους τελευταίους και κατώτερους απ' όλους τους άλλους. ~ Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος ~

 + Πρέπει να είμαστε άνθρωποι της Χάριτος, ώστε όποιος μας πλησιάζει, να ξεκουράζεται. Με τη Χάρη του Θεού ο άνθρωπος πετυχαίνει την πνευματική του ανύψωση, μεταμορφώνεται, γίνεται άλλος άνθρωπος, του φεύγει ό φόβος. Δεν φοβάται το θάνατο και τούτη τη ζωή, όσο καλή και αν φαίνεται, 57 την θεωρεί σκλαβιά. ~ Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής ~

 + Η Xάρη του Παναγίου Πνεύματος κάνει τον άνθρωπο να εκπέμπει ακτίνες. Πρέπει όμως ο άλλος να έχει καλό δέκτη για να το καταλάβει. ~ Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής ~

 + Όταν αποφεύγει ο άνθρωπος τις πολλές κουβέντες, τις διαμάχες, την ταραχή και την σύγχυση, το Άγιο Πνεύμα επισκιάζει την ψυχή του και τότε, όσο στείρα και αν είναι, θα βλαστίσει καρπούς πνευματικούς. ~ Όσιος Ποιμήν ~

 + Όταν η Χάρη του Θεού ενεργεί μέσα μας, τότε οι ενέργειές μας, μολονότι φαινομενικά είναι οι ίδιες με άλλες όμοιες οποιουδήποτε ανθρώπου, αποκτούν ένα ιδιαίτερο άρωμα, μια ιδιαίτερη γεύση, έναν ιδιαίτερο ήχο. ~ Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος ~

 + Η Χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι φωτιά. Η φωτιά διατηρείται με ξύλα. Ξύλα πνευματικά, είναι η προσευχή. ~ Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος ~ 

+ Τη Χάρη του Θεού απομακρύνουν κυρίως 4 κακίες: α) η οργή β) η αδικία γ) η κατάκριση και δ) η υπερηφάνεια. Και την ελκύουν την Χάρη, οι αντίθετες σ' αυτές αρετές: α) η πραότητα β) η δικαιοσύνη γ) το ακατάκριτο και δ) η ταπεινοφροσύνη. ~ Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος ~ 

+ Χωρίς τη Χάρη του Θεού δεν είσαι τίποτα περισσότερο, από ένα ξερό καλάμι, ένα άκαρπο δέντρο, ένα άχρηστο κουρελόπανο, σκεύος αμαρτίας, δοχείο παθών. Όλα τα καλά που έχεις μέσα σου, είναι της Χάριτος του Θεού. Δικά σου είναι μόνο τα πάθη και οι αμαρτίες. ~ Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ ~

 + Σκοπός της Χριστιανικής ζωής είναι να λάβουμε τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι αρετές είναι το μέσο, για να λάβουμε τη Χάρη. Όταν το Πνεύμα του Θεού κατέρχεται σ' έναν άνθρωπο και τον επισκιάζει με την πληρότητα της εκχύσεώς του, τότε η ψυχή του ξεχειλίζει από μία χαρά απερίγραπτη, γιατί το Άγιο Πνεύμα χαροποιεί ό,τι αγγίζει. ~ Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ ~ 

+ Με την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος, κάθε αγώνας γίνεται εύκολος, η καρδιά ξεσπάει σε αδιάλειπτη προσευχή και από τα μάτια τρέχουν συνεχώς δάκρυα. Αυτή η κατάσταση μπορεί να συνοδεύεται από πνευματικό φωτισμό και καθαρούς νηφάλιους λογισμούς, γιατί τότε ακριβώς το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μέσα στον άνθρωπο. Όποιος όμως είναι παραδομένος στα πάθη, γεννάει μέσα του όλο και περισσότερα πάθη, επιτρέποντας έτσι στο πονηρό πνεύμα να κυριαρχήσει στην ψυχή του, να την σκοτίσει και να την βαρύνει. ~ Όσιος Παϊσιος Βελιτσκόφσκυ ~

 + Ανάλογα με την πίστη μας, μας παρέχεται και η Χάρη του Θεού. Αν η πίστη μας είναι αδύνατη, λίγη Χάρη θα μας δοθεί. Αν η πίστη μας είναι μεγάλη, πλούσια Χάρη θα λάβουμε, για να υπομείνουμε τις θλίψεις. ~ Όσιος Παϊσιος Βελιτσκόφσκυ ~ 

+ Αν το Άγιο Πνεύμα δεν μας ενισχύσει κάθε ώρα και στιγμή την ψυχή μας, θα ρέπουμε συνέχεια στο κακό. Θα εξασθενήσουμε, θα χάσουμε την δύναμή μας και θα είμαστε ανίκανοι για κάθε καλό, αφού θα έχουμε αφήσει χώρο να μπει στην ψυχή μας ο πονηρός. Χωρίς την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος νοιώθει την ψυχή του να υπονομεύετε από πολλά κακά και να είναι έτοιμη κάθε στιγμή, να βυθιστεί στην άβυσσο της κακίας. Τότε είναι, που η ψυχή μας πρέπει να 58 μείνει σταθερή, σαν να ακουμπάει πάνω σε έναν βραχο. Και βράχος αυτός, είναι το Άγιο Πνεύμα, που ενισχύει τις πνευματικές μας δυνάμεις. ~ Άγιος Ιωάννης της Κροστανδης ~ 

+ Τί είναι η Χάρη; Χάρη είνσι η ευλογημένη δύναμη του Θεού, που δίνεται στον άνθρωπο εκείνο, που πιστεύει και είναι βαφτισμένος στο όνομα της Αγίσς Τριάδος. Είναι η δύναμη που εξαγνίζει, αγιάζει και φωτίζει, που βοηθάει στην εκτέλεση του καλού και αποσύρετσι από το κακό, που παρηγορεί και ενθαρρύνει στις δυστυχίες, τις θλίψεις και τις αρρώστιες. Χάρη είναι η εγγύηση, πως θα λάβουμε τα αιώνια αγαθά που προετοίμασε ο Θεός στον Ουρανό για τους εκλεκτούς. ~ Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης ~ 

+ Βλέπεις έναν άνθρωπο υπερήφανο, εγωιστή, κακεντρεχή και φθονερό, να γίνετσι πράος και ταπεινός, επιεικής κσι υποχωρητικός, γενναιόδωρος προς όλους, να απαρνείται τον εαυτόν του, για χάρη της δόξας του Θεού και της ωφέλεισς του πλησίον του; Αυτό είναι έργο της Χάρης του Θεού... Βλέπεις έναν άπιστο να γίνεται πιστός και να τηρεί με ζήλο τις εντολές του Ευαγγελίου; Η αλλοίωσή του αυτή οφείλεται στην Χάρη του Θεού... Βλέπεις έναν φιλάργυρο άνθρωπο, άπληστο, άδικο, σκληρόκαρδο προς τους φτωχούς, να αλλάζει ξαφνικά και να γίνεται ανιδιοτελής, δίκαιος, γενναιόδωρος, στοργικός; Την μεταβολή του αυτή, την οφείλει στη Χάρη του Θεού... Είδες κάποιον κοιλιόδουλο, μεγάλο φαγά και πότη, να γίνεται εγκρατής και μετρημένος, όχι επειδή αρρώστησε ή επειδή συνειδητοποίησε πως η πολυφαγία και η πολυποσία είναι βλαβερές για την υγεία του, αλλά επειδή απόκτησε επίγνωση του υψηλού προορισμού του; Το οφείλει και αυτός στην θαυματουργική δύναμη της Χάρης του Θεού... Παρατήρησες κάποιον, που πριν ήταν γεμάτος από μίσος, μνησικακία και εκδικητικότητα και ξαφνικά έγινε μνησίκακος, αγάπησε ως και τους εχθρούς και τους υβριστές του ακόμα, χωρίς να θυμάται καθόλου τις ύβρεις και τις προσβολές τους; Η αλλαγή του οφείλεται σίγουρα, στην αναγεννητική κσι ανακαινιστική δύναμη της Χάρης του Θεού... Ήταν κάποιος παλαιότερα ψυχρός προς τον Θεό, την Εκκλησία και τα μυστήρια Της, την προσευχή και γενικότερα προς την θρησκεία, που εξαγνίζει και δυναμώνει την ψυχή και το σώμα και ξαφνικά άλλαξε, έγινε πιστός προς τον Θεό, την Εκκλησία, την προσευχή και προς τα Άγια Μυστήρια; Και αυτό είναι έργο της ενέργειας και της σωστικής Χάρης του Θεού... ~ Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης ~

 + Όπως ο αέρας είναι απαραίτητος για τη ζωή του σώματος, έτσι και το Άγιο Πνεύμα, είναι απαραίτητο για τη ζωή της ψυχής. Ο αέρας και το Άγιο Πνεύμα μοιάζουν μεταξύ τους... ~ Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης ~ 

+ Μέσα, για να αποκτήσει κανείς το Άγιο Πνεύμα είναι: α) η καθαρότητα της καρδιάς και η αγνότητα β) η ταπείνωση γ) η υπακοή στην φωνή του Θεού δ) η προσευχή ε) η καθημερινή αυταπάρνηση στ) η ανάγνωση και ακρόαση των Αγίων Γραφών ζ) συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας και ιδίως στην Θεία Κοινωνία. Κάθε ψυχή που έχει πίστη μπορεί να γεμίσει με Άγιο Πνεύμα, αρκεί να καθαριστεί από την αμαρτία και να μην φυλακιστεί στην υπερηφάνεια. ~ Άγιος Ιννοκέντιος της Μόσχας ~ 

+ Κανένας δεν μπορεί να ξέρει, ποιά στιγμή και με ποιό τρόπο θα λάβει τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, γιατί τα δώρα δίνονται απροσδόκητα, όποτε 59 και σ' όποιον θέλει ο δωρητής. Γι' αυτό κάνουν μεγάλο λάθος, όσοι περιμένουν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, με συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένη ώρα. Όσοι, μάλιστα, επινοούν δικά τους μέσα για το σκοπό αυτό, όχι μόνο δεν πρόκειται να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, αλλά παίρνουν πάνω τους και μία φοβερή αμαρτία. ~ Άγιος Ιννοκέντιος της Μόσχας ~ 

+ Ό,τι είναι η ψυχή για το σώμα, αυτό είναι και το Άγιο Πνεύμα για όλον τον άνθρωπο, για την ψυχή του και για το σώμα του μαζί. Όπως το σώμα, όταν το εγκαταλείψει η ψυχή, πεθαίνει με τον τρόπο που πεθαίνουν όλα τα ζώα, έτσι και όλος ο άνθρωπος, σώμα και ψυχή, πεθαίνει όταν τον εγκαταλείψει το Άγιο Πνεύμα, καθώς χάνει την αληθινή ζωή. Όπως το σώμα παίρνει ζωή και ανασταίνεται πνευματικά, όταν επιστρέφει σε αυτό η ψυχή, έτσι και όλος ο άνθρωπος, σώμα και ψυχή, παίρνει ζωή και ανασταίνεται πνευματικά, όταν επιστρέφει σ' αυτόν το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η ζωογόνηση και ανάσταση του ανθρώπου, πραγματοποιείται με το Μυστήριο του Βαπτίσματος. ~ Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ ~

 + Ο βαπτισμένος άνθρωπος, κάνοντας το καλό, αναπτύσσει μέσα του τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία έλαβε με το Βάπτισμα. Η Χάρη αυτή καθεαυτή, δεν μεταβάλλεται. Απλώς φωτίζει τόσο πιο λαμπρά τον άνθρωπο, όσο περισσότερο εκείνος κάνει το κατά Χριστό καλό. Συμβαίνει δηλαδή εδώ, ό,τι και με μία ηλιακή ακτίνα. Μολονότι η λαμπρότητά της είναι σταθερή, αυτή φέγγει στο μέτρο που ο ουρανός είναι ελεύθερος από σύννεφα. ~ Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ ~ 

+ Τί χαρίζει στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα; 1) Πίστη και Θείο Φωτισμό 2) Γεννάει στην καρδιά του ανθρώπου την αληθινή αγάπη 3) Δίνει στον άνθρωπο δύναμη, για να αντιστέκεται στους πειρασμούς του κόσμου 4) Δίνει στον άνθρωπο σοφία 5) Χαρίζει την αληθινή χαρά, την καρδιακή ευτυχία και την ασάλευτη ειρήνη 6) Δίνει στον άνθρωπο την αληθινή ταπείνωση και 7) Μας διδάσκει την αληθινή προσευχή. Χωρίς τη βοήθεια και τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος, είναι αδύνατον, όχι μόνο να μπούμε στην Ουράνια Βασιλεία, αλλά και ένα βήμα να κάνουμε στο δρόμο που οδηγεί εκεί. Γι' αυτό είναι απαραίτητο, να ποθούμε και να ζητάμε το Άγιο Πνεύμα. ~ Άγιος Ιννοκέντιος Βενιαμίνωφ ~

 + Στο πολυχορτασμένο σώμα δεν κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο, έστω και αν είναι κανείς ενάρετος. Για να γίνεις ναός του Θεού, πρέπει και η ψυχή σου και το σώμα σου να είναι καθαρά. ~ Στάρετς Παρθένιος ~ + Η γυναίκα τότε καταλαβαίνει ότι έχει συλλάβει, όταν σταματήσει το αίμα της. Έτσι και η ψυχή τότε ξέρει ότι έχει συλλάβει Πνεύμα Άγιο, όταν σταματήσουν τα πάθη τα χαμηλά που ρέουν απ' αυτήν. ~ Αββάς Λογγίνος ~ 

+ Πρέπει να πιστέψουμε, ότι είμαστε ένα μηδέν. Μόνο έτσι θα μας επισκιάσει η Θεία Χάρη. Η Θεία Χάρη φεύγει από κατάκριση, θυμό, υπερηφάνεια και αισχρούς λογισμούς. Όταν αυτά τα προσέξει ο άνθρωπος, η Θεία Χάρη είναι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. ~ Γερόντισσα Μακρίνας Βασσοπούλου ~ 

+ Το Άγιο Πνεύμα, είναι σαν την αύρα, σαν την πάχνη, που πέφτει δροσίζει και αναζωογονεί τα χόρτα. Μερικές φορές έρχεται σαν φλόγα και άλλοτε σαν αεράκι. Πότε - πότε νομίζεις, ότι είσαι στη μέση μιας ανθρακιάς και όμως δεν καίγεσαι. Γιατί αυτή η φλόγα, που φλογίζει την καρδιά σου και κάνει τον νου σου φωτεινό, δεν καίει, αλλά δροσίζει. Όταν ο άνθρωπος προσέχει στην υπακοή και στην ταπείνωση, ο Χριστός δωρεάν του χαρίζει τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά θέλει να Τον αγαπήσουμε πολύ, όχι ψεύτικα. Όπως αγαπούμε πολύ ένα πρόσωπο και το προσέχουμε, έτσι πρέπει και τον Χριστό να Τον αγαπάμε. ~ Γερόντισσα Μακρίνα Βασσοπούλου ~

 + Να συγκρατούμε την Θεία Χάρη, γιατί φεύγει από την ψυχή μας και αρχίζει ο άνθρωπος να ολισθαίνει πνευματικά. Όταν υπάρχει η Θεία Χάρις, ο άνθρωπος είναι όλο αγαλλίαση, μέσα του είναι ο Χριστός και δεν παρεξηγεί κανέναν άνθρωπο. ~ Γερόντισσα Μακρίνα Βασσοπούλου ~ 

+ Δικαιούσαι τόση Χάρη Θεού, όσο μέγεθος πειρασμού μπορείς να βαστάξεις με ευχαριστία. Η Χάρη δεν στηρίζεται στα γέλια και στις χαρές, αλλά στις θλίψεις και στις δοκιμασίες. Τη Χάρη του Θεού την κρατάμε μέσα μας, με την ταπείνωση και την ευχαριστία στον Θεό. Μέχρι τρεις ώρες έρχεται και παραμένει η Χάρη. Ύστερα υποβιβάζεται. ~ άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ~

 + Χριστέ μου, τα κουλούρια σου είναι πολύ νόστιμα, αλλά τα πουλάς πολύ ακριβά... ~ άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ~ 

+ Η Θεία Χάρη έκανε τους μάρτυρες, όχι μόνο να μην αισθάνονται τους πόνους των μαρτυρίων τους, αλλά και να χαίρονται που μαρτυρούν για τον Χριστό. ~ άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ~

 + Για να λάβεις προσθήκη Χάριτος, θα πρέπει να βγεις νικητής από τον πειρασμό και τον πόλεμο που θα σε κάνει εχθρός. Εάν δεν αντέχεις τον πόλεμο, γογγύζεις και πίπτεις, προσθήκη Χάριτος δεν λαμβάνεις. Με πόνο, δάκρυα, θερμότητα πίστεως, ταπεινώσεως και καλής προαιρέσεως θα λάβεις τη Χάρη. Και πάλιν με δάκρυα χαράς και ευχαριστίας και με φόβον Θεού θα Την κρατήσεις. Με θέρμην και ζήλον ελκύεται. Με ψυχρότητα και αμέλεια χάνεται. ~ άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής ~

 + Η πείρα δια της πράξεως αποκτάται με τα χρόνια. Αντίθετα η Χάρη, είναι χάρισμα εξαρτώμενο από τον Θεό. Και δίδεται κατά αναλογία της θερμότητος της πίστεως, της ταπεινώσεως και της καλής προαιρέσεως. ~ άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής ~ 

+ Πάντοτε προηγείται η Χάρη των πειρασμών, ως μία ειδοποίηση προετοιμασίας. ~ άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής ~

 + Ο άνθρωπος χωρίς τη Χάρη, είναι μηδέν. Μόνον η Χάρη του Θεού όταν έλθει, τότε στέκει στα πόδια ο άνθρωπος. Αλλιώς, χωρίς Χάρη, πάντοτε παρεκτρέπεται και πάντοτε πέφτει... στην αμαρτία. ~ άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής ~

 + Τρία πράγματα να κρατάτε στην ζωή σας: α) αυστηρότητα στον εαυτόν σας β) συμπάθεια στους συνανθρώπους σας και γ) πίστη στον Θεό. Αυτά ελκύουν την Χάρη και το έλεος του Θεού. ~ Γέροντας Εφραίμ ο Βατοπαιδινός ~

 + Πρώτος βαθμός Θείας Χάριτος είναι να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους σαν και εμάς. Κανέναν να μην βλέπουμε κατώτερό μας. Ο δεύτερος βαθμός Χάριτος είναι να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους, ανώτερούς μας. Ο τρίτος βαθμός Χάριτος είναι να βλέπουμε μόνο τον εαυτόν μας αμαρτωλό και τιποτένιο. ~ Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα ~ 

+ Όσο κερδίζουμε σε αρετές, τόσο η Χάρη αυξάνει. Όσο όμως κάνουμε συγκαταθέσεις, σε αμαρτωλός λογισμούς και πράξεις, τόσο η Χάρη του Αγίου Πνεύματος συστέλλεται και πολλές φορές καθίσταται ανενέργητη.  Είναι πράγματι δύσκολο, να κρατήσει κανείς τη Χάρη που λαμβάνει, διότι αυξάνει (αναλόγως) και ο πόλεμος του εχθρού, παραχωρήσει του Κυρίου. Εκεί πρέπει να εστιαστεί ο μείζων αγώνας μας. Και όταν κανείς βγεί νικητής από τον πόλεμο αυτόν, τότε η Χάρη έρχεται δεκαπλάσια και προάγεται πνευματικώς. ~ Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα ~ 

+ Όταν δεν ενεργεί η Χάρη, λόγω της αμαρτίας, τότε ο άνθρωπος παρουσιάζει μια ραθυμία στα πνευματικά και δεν έχει διάθεση ούτε το σταυρό του να κάνει. Τίποτα από τα πνευματικά δεν τον ευχαριστούν και παρηγοριέται με τον ύπνο, το φαγητό, τις σαρκικές απολαύσεις το χρήμα και τη δόξα... Η κατάθλιψη, η μελαγχολία, το άγχος, η μοναξιά, η δαιμονική λύπη και τα συναφή είναι αποτέλεσμα της απουσίας της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, εξαιτίας των ανεξομολόγητων αμαρτημάτων που υπάρχουν στον άνθρωπο. ~ Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα ~ 

+ Η Χάρη του Θεού είναι σαν ένα σωσίβιο, που βοηθά τον άνθρωπο να επιπλεύσει και να μην πνιγεί, να μην αμαρτήσει... Χωρίς την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορούμε να έχουμε ορθή πίστη στον Χριστό. ~ Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα ~ 

+ Εύκολα πλησιάζει η Χάρη αυτόν που θέλει να μετανοήσει και ζητά τη βοήθειά της, αν και αμαρτωλός και ασεβής. Δύσκολα όμως πλησιάζει αυτόν που είχε γνώση και πείρα και πρόδωσε τη δωρεά. Επειδή η άρνηση και προσβολή ανάγεται στην ίδια τη Θεία Χάρη, που πρόδωσε ο λιποτάκτης, δεν επιστρέφει αυτή εύκολα. Πρέπει με υπομονή ο λιποτάκτης να αποκτήσει και την πείρα του ''φυλάσσειν'' και όχι μόνο του ''εργάζεσθαι''. ~ Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός ~

 + Η ίδια η Χάρις αφήνει τον άνθρωπο - θέλοντας να τον διδάξει και να τον ανεβάσει σε ψηλότερα επίπεδα πρακτικής εμπειρίας - τον αφήνει επίτηδες να κινδυνεύσει από την αμαρτία, για να ερεθίσει έτσι περισσότερο τον θυμό του εναντίον της. ~ Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός ~

 Θεία Χάρη ονομάζουμε την Θεία δύναμη και ενέργεια, με την οποία ο Θεός κατασκεύασε και συντηρεί το σύμπαν. Χάρη ονομάζεται, γιατί ακριβώς παρέχεται από τον Θεό δωρεάν. Αυτή είναι και για εμάς η μόνιμη ελπίδα και παρηγοριά. ~ Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός ~

 + Όποιος δεν παραπονιέται και δεν έχει απαιτήσεις, έχει τη Χάρη του Θεού. ~ Γέροντας Ευσέβιος Γιαννακάκης ~ 

+ Η πείρα αποδεικνύει, ότι η Χάρη έρχεται σε εμάς περισσότερο όταν δεν Την περιμένουμε, όταν θεωρούμε τον εαυτόν μας ανάξιό Της, ανάξιο ακόμη και της σωτηρίας. ~ Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ ~ 

+ Η Θεία Χάρη ενεργεί ποικίλα σε κάθε άνθρωπο, ανάλογα με την ψυχοσύνθεση και την νοερά κράση του. Σε μερικούς εκδηλώνεται ορμητικά, ενώ σε άλλους με πολύ λεπτό και τρυφερό τρόπο. ~ Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ ~ 

+ Εάν επιθυμείς να διατηρήσεις τη δωρεά της Χάριτος, πρέπει να προσεύχεσαι στον Θεό όλη την ώρα, ώστε να εκδιώξει τους καταπιεστικούς και σκοτεινούς λογισμούς από τον νου σου και να διατηρήσεις έτσι την ειρήνη και την χαρά που αισθάνεσαι, όταν σε φωτίζει η Χάρη. ~ Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας ~

 + Γιατί όλοι οι Χριστιανοί δεν έχουν την ίδια Χάρη από το Άγιο Πνεύμα; Στην Εκκλησία που πας να ανάψεις κερί, αν δώσεις 10 δραχμές παίρνεις μικρό, αν δώσεις 20, μεγαλύτερο. Και αν δώσεις 100 παίρνεις λαμπάδα. 62 Έτσι γίνεται και με την Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όσο πιο πολλά δίνεις, τόσο πιο πολλά παίρνεις. ~ π. Τύχων ο Αγιορείτης ~

 + Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, είναι η συνειδητή διαστροφή της αληθείας και η αμετανοησία. ~ π. Αθανάσιος Μυτιληναίος ~

 + Ο πιο εύκολος τρόπος για να χάσουμε τη Χάρη του Θεού, δεν είναι το να αμαρτήσουμε, αλλά το να κάνουμε στους άλλους τον δάσκαλο. ~ π. Βαρνάβας Γιάγκου ~

 + Η απουσία της Χάρης του Θεού διακρίνεται από την παγερότητα και την ψυχρότητα της καρδιάς. ~ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος Βλάχος ~ 

+ Από 3 παράγοντες εξαρτάται, αν ο άνθρωπος λάβει Χάρη Αγίου Πνεύματος: α) από την καθαρότητα της ψυχής του β) από την πίστη του και γ) από την δωρεά του Θεού. Μπορεί κάποιος να έχει τα 2 πρώτα χαρίσματα, αλλά ο Θεός να μην του δίνει τη Χάρη, γιατί γνωρίζει κατά οικονομία, τί πρέπει να δώσει και πότε ανάλογα με το συμφέρον του ανθρώπου. Αυτοί οι 3 παράγοντες, σε συνδυασμό με την ταπείνωση στην καρδιά του, καθορίζουν την πνευματική του πρόοδο. Ο άνθρωπος λαμβάνει κατεξοχήν Χάρη Αγίου Πνεύματος με την Θεία Κοινωνία. ~ Δημήτριος Παναγόπουλος ~ 

+ Η Χάρη του Θεού, είναι όπως το ρεύμα στο τρόλεϋ. Δεν έχει κανένα κόπο το τρόλεϋ να μετακινηθεί, αρκεί οι 2 κεραίες του, να είναι ανεβασμένες στο σύρμα με το ρεύμα. Αν είναι κατεβασμένες οι κεραίες του τρόλεϋ, τότε το τρόλεϋ δεν μπορεί να μετακινηθεί, ακόμα και αν 100 άτομα το σπρώξουν. Το μόνο που θα καταφέρουν μετά κόπων, είναι η μετακίνησή του για 1 - 2 μέτρα. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με τα άνω και έχει κατεβασμένες τις κεραίες του, οι οποίες δεν έχουν επαφή με το ρεύμα (με τη Χάρη του Θεού) είναι φυσικό, να του είναι όλα κουραστικά, δυσκίνητα, ακατόρθωτα, ακατάληπτα, ακατανόητα. Είναι μια σκέτη τρέλα! Αν όμως ο άνθρωπος ταπεινωθεί και ανεβάσει τις κεραίες του και πιαστούν από το ρεύμα, τότε τα πράγματα άρδην αλλάζουν. ~ Δημήτριος Παναγόπουλος ~

 + Οι ψυχές των ανθρώπων που έχουν Χάρη Θεού, δεν μπορεί ο διάβολος να τις καταβάλλει. Ρίχνει ο διάβολος τα πυρωμένα βέλη του, με τους λογισμούς, αλλά ο άνθρωπος αντιστέκεται. Είναι σαν να ρίχνει κανείς πυρακτωμένα βέλη στη θάλασσα. Τα βέλη, με το που ακουμπάνε στο νερό, σβήνει η φωτιά τους. ~ Δημήτριος Παναγόπουλος ~

 + Η Χάρις είναι προμήνυμα δοκιμασίας. Μην νομίζουμε, ότι παύει ο Θεός να μας προστατεύει κατά την περίοδο της δοκιμασίας. Μας αφήνει όμως φαινομενικά μόνους για να παιδαγωγηθούμε, για να μην βασιζόμαστε στον εαυτόν μας. Το καλοκαίρι διαδέχεται ο χειμώνας, τη μέρα η νύχτα. Έτσι και η Χάρις τη δοκιμασία. ~ Παππούς Παναής από τη Λύση ~ 

+ Καταρράκτης Χάριτος και ευλογίας πέφτει κάθε πρωί από τον ουρανό. Ρίχνει ο Θεός, αλλά οι άνθρωποι κοιμώμαστε... Δεν ενδιαφέρεται κανείς να γυρίσει, να κοιτάξει τι αγάπη έχει ο Θεός για μας και έτσι οι Άγγελοι παίρνουν πίσω την Χάρη. ~ Κατερίνα Ζέρβα ~ 

+ Εκείνος που δεν έχει το Άγιο Πνεύμα, διαρκώς προσπαθεί να αποδείξει στους άλλους ότι είναι Χριστιανός...  *** 

29) Χωρίς Χάρη Θεού, ο άνθρωπος είναι ένα μηδενικό

Κατά την επίσκεψη της Θείας Χάριτος, σκιρτά η καρδιά.

Μια φορά προσευχόμουν επί 14 ώρες και αντί να κουράζομαι, είχα μία αγαλλίαση, μία χαρά!

Σε μια στιγμή σκέφτηκα, αφού είμαι σε τέτοια ηλικία, μου λείπουν και δύο πλευρά, να πάω να βάλω την ζώνη μου, να δεθώ με σχοινί από το ταβάνι και αν είχα και δύο διχαλωτά ξύλα να στηρίζομαι στις μασχάλες, θα μπορούσα να συνεχίσω και να το δώσω όσο πάει.

Αυτό ήταν! Μόλις έκανα τον λογισμό αυτό, σωριάστηκα κάτω και βγήκε τότε όλη η κούραση. Ένα τέταρτο έμεινα ακίνητος κάτω. Σαν να μου έλεγε ο Θεός, ότι η Χάρις Μου είναι που σε κρατάει και όχι η ζώνη.

Και να πεις, ότι ο λογισμός ήταν αμαρτωλός ή είχε εγωισμό; Σκέφτηκα: Αφού είμαι σ' αυτήν την κατάσταση σωματικά, ας προσέξω. Πόσο μάλλον ένας υπερήφανος λογισμός θα έδιωχνε τελείως τη Χάρη. Πόση λεπτή είναι η πνευματική ζωή και πόση προσοχή χρειάζεται...

Μια άλλη φορά προσευχόμουν όρθιος για πολλές ώρες. Όχι μόνο δεν

αισθανόμουν κούραση, αλλά απερίγραπτη χαρά τόσο, που δεν ήθελα να διακόψω την προσευχή. Για να μπορέσω να συνεχίσω όσο το δυνατόν περισσότερο, πήγα να ζωσθώ μια χοντρή ζώνη. Δεν μπόρεσα όμως να την πάρω και σωριάστηκα κάτω τελείως, σαν κουβάρι.

Με κρατούσε τόση ώρα ο Θεός και μόλις πήγα να προσθέσω δήθεν την ανθρώπινή μου δύναμη και φροντίδα, πήρε τη δύναμή Του, για να μου δείξει, τι αξία έχει η δική μου προσπάθεια...

~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

30) Το μεγαλύτερο έλεος

Δύο Χριστιανοί συζητούσαν μεταξύ τους και ο καθένας υποστήριζε, ότι ο Θεός σ' αυτόν είχε δείξει το μεγαλύτερο έλεος.

- Εγώ ήμουν, έλεγε ο ένας, πρόστυχος, τιποτένιος, άπιστος, μοχθηρός και έφτασα να γίνω εγκληματίας. Είμαι βέβαιος, ότι σε κανέναν άλλο ο Θεός δεν έχει δείξει τέτοια Χάρη.

- Και όμως ο Θεός, απάντησε ο άλλος, έδειξε σε μένα μεγαλύτερη Χάρη.

- Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορείς να καταλάβεις, πόσο αμαρτωλός και

ασεβής ήμουν.

- Καταλαβαίνω πολύ καλά! Εντούτοις, σε μένα δόθηκε μεγαλύτερη Χάρη!

Θα μπορούσα και εγώ να είχα κάνει χειρότερα και περισσότερα από σένα. Αλλά η Χάρις του Θεού με φύλαξε από πτώσεις! Και αυτό είναι έργο τόσο μεγάλο, ώστε μόνο η Παντοδυναμία του Θεού μπορούσε να επιτελέσει.

Μόνο στη Χάρη Του οφείλω, το ότι απέφυγα να διαπράξω μεγάλες

αμαρτίες...

Το ίδιο συμβαίνει με όλους μας. Με την Χάρη του Θεού είμαστε, ό,τι

είμαστε. Μόνο η Χάρη, μας διατηρεί πιστούς και μας βοηθάει να πολεμούμε κατά των ελαττωμάτων και παθών μας και του σατανά. Η Χάρις του Θεού, μας βοηθάει να κάνουμε όλα τα καλά έργα, που ζητεί από εμάς ο Θεός.