Περί Θείας Κοινωνίας

 • Εάν μη φάγητε την σάρκα του υιού του ανθρώπου και πίητε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Η γαρ σάρξ μου αληθώς έστι βρώσις, και το αίμά μου αληθώς έστι πόσις. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει, καγώ εν αυτώ. [Εάν δεν φάτε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου, δια της Θείας Ευχαριστίας και δεν πιείτε το αίμα Αυτού, δεν έχετε μέσα σας ζωή. Εκείνος που τρώει την σάρκα Μου, δια της Θείας Ευχαριστίας και πίνει το αίμα Μου, έχει ζωή αιώνια και Εγώ θα τον αναστήσω ένδοξον, την μεγάλη ημέρα της κρίσεως. Διότι η σάρκα Μου είναι πράγματι πνευματική τροφή και το αίμα Μου είναι πράγματι πνευματικό ποτό. Και εκείνος που Κοινωνεί απ' αυτά έχει ζωή αιώνια. Καθένας που τρώει την σάρκα Μου και πίνει το αίμα Μου, ενώνεται μαζί Μου στενότατα σε ένα πνευματικό σώμα, ώστε αυτός να μένει μέσα σε Μένα και Εγώ να μένω μέσα σ' αυτόν και να τον μεταβάλλω σε κατοικητήριο της θεότητος.] (Κατά Ιωάννην 6,53-56)
 • Μείνατε εν εμοί, καγώ εν υμίν. Καθώς το κλήμα ου δύναται καρπόν φέρειν αφ' εαυτού, εάν μη μείνη εν τη αμπέλω, ούτως ουδέ υμείς, εάν μη εν εμοί μείνητε. Εγώ είμι η άμπελος, υμείς τα κλήματα. Ο μένων εν εμοί καγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν, ότι χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν. Εάν μη τις μείνη εν εμοί, εβλήθη έξω ως το κλήμα και εξηράνθη, και συνάγουσιν αυτά και εις το πυρ βάλλουσι, και καίεται. [Μείνετε, λοιπόν, ενωμένοι με Εμένα (δια της Θείας Κοινωνίας) και Εγώ θα μείνω με εσάς. Όπως το κλήμα δεν μπορεί από τον εαυτόν του να φέρει καρπόν, εάν δεν μείνει ενωμένο με την κληματαριά, έτσι και εσείς δεν μπορείτε να πράττετε έργα αρετής, εάν δεν μείνετε ενωμένοι με Εμένα. Εγώ είμαι η κληματαριά και εσείς είστε τα κλήματα. Εκείνος που μένει ενσωματωμένος σε Εμένα και Εγώ σε αυτόν, αυτός και μόνο φέρνει πολύ καρπό. Διότι χωρίς Εμένα, χωρίς την σωτήριον χάριν Μου και την ζωτική ενέργειάν Μου, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε το αγαθό. Όποιος δεν μείνει ενωμένος μαζή Μου, έχει ήδη πεταχτεί έξω, όπως το άχρηστο κλήμα και θα ξηραθεί και όπως οι άνθρωποι μαζεύουν τα κομμένα κλήματα, τα ρίχνουν στο πυρ και τα καίουν, έτσι και εκείνοι, που χωρισμένοι από Εμένα μένουν άκαρποι και άχρηστοι, θα ριχτούν από τους αγγέλους στο πυρ της αιωνίου κολάσεως.] (ΚατάΙωάννην 15,4-6)
 • Το αίμα Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. [Το Αίμα (η θυσία) του Ιησού Χριστού, του Υιού Του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία.] (Α' Ιωάννου 1,7)
 • Προσερχώμεθα μετά αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως, ερραντισμένοι τας καρδίας από συνειδήσεως πονηράς και λελουμένοι το σώμα ύδατι καθαρώ. [Ας προσερχόμαστε (στη Θεία Κοινωνία) με ειλικρινή καρδιά και αδίστακτη πίστη, με το εσωτερικό της καρδιάς καθαρό από κάθε πονηρή διάθεση.] (Προς Εβραίους 10,22)
 • Ου δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν και ποτήριον δαιμονίων· ου δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν και τραπέζης δαιμονίων. [Δεν μπορείτε και δεν πρέπει να πίνετε το ποτήριο του Κυρίου, το ποτήριο της Θείας Ευχαριστίας, και κατόπιν να πίνετε από το ποτήριον του οίνου που προσφέρεται ως σπονδή και θυσία εις τα δαιμόνια. Δεν μπορείτε να μετέχετε στην τράπεζα του Κυρίου και στην τράπεζα των δαιμονίων.] (Προς Κορινθίους Α' 10,21)
 • Ώστε ος αν εσθίη τον άρτον τούτον ή πίνη το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος έσται του σώματος και αίματος του Κυρίου. Δοκιμαζέτω δε άνθρωπος εαυτόν, και ούτως εκ του άρτου εσθιέτω και εκ του ποτηρίου πινέτω· ο γαρ εσθίων και πίνων αναξίως κρίμα εαυτώ εσθίει και πίνει, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο εν υμίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί. [Ώστε όποιος τρώει τον Άρτον αυτόν και πίνει το Ποτήριον του Κυρίου αναξίως, θα είναι ένοχος και υπόδικος για βαρειά ασέβεια και ύβρη εναντίον του Σώματος και του Αίματος του Κυρίου. Ας εξετάζει ο κάθε άνθρωπος τον εαυτόν του με πολλήν προσοχή και έτσι προετοιμασμένος ας τρώει από τον καθαγιασμένο άρτον και από το καθαγιασμένον ποτήριο (της Θείας Κοινωνίας). Διότι εκείνος που τρώει και πίνει αναξίως τα πάντιμα αυτά Δώρα, τρώει και πίνει κρίμα και καταδίκη για τον εαυτόν του (και αρρωσταίνει), επειδή δεν κάνει καμμία διάκριση του σώματος και του αίματος του Κυρίου, από τις συνηθισμένες και κοινές τροφές του σώματος. Ακριβώς, διότι αναξίως Κοινωνείτε από τα Τίμια Δώρα, υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και πολύ βαρειά άρρωστοι· αρκετοί μάλιστα πεθαίνουν.] (ΠροςΚορινθίουςΑ' 11,27-30)
 • Όχι μόνο μας εξόπλισε ο Θεός, αλλά και μας ετοίμασε Τραπέζι, πολύ δυνατότερο από κάθε όπλο, την Θεία Κοινωνία. Για να μην αποκάμνεις πολεμώντας, αλλά και για να νικάς τον πονηρό διάβολο. Διότι, όταν σε δει ο διάβολος να επιστρέφεις Κοινωνημένος, είναι σαν να συναντά λιοντάρι, που βγάζει φωτιά από το στόμα του και φεύγει πιο γρήγορα από τον άνεμο. Και αν του δείξεις τη γλώσσα σου ματωμένη από το Τίμιο Αίμα του Χριστού, δεν μπορεί να σταθεί... (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Όταν έρθει η στιγμή της Θείας Κοινωνίας και πρόκειται να πλησιάσεις την Αγία Τράπεζα, πίστευε ακλόνητα, πως εκεί είναι παρών ο Χριστός, ο Βασιλιάς των όλων. Όταν δεις τον ιερέα, να σου προσφέρει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, μην νομίσεις, ότι ο ιερέας το κάνει αυτό, αλλά πίστευε, ότι το χέρι που απλώνεται είναι του Χριστού. Αυτός που λάμπρυνε με την παρουσία Του την τράπεζα του Μυστικού Δείπνου, Αυτός και τώρα διακοσμεί την Τράπεζα της Θείας Λειτουργίας. Παραβρίσκεται πραγματικά και εξετάζει του καθενός την προαίρεση και παρατηρεί, ποιός πλησιάζει με ευλάβεια ταιριαστή στο Άγιο Μυστήριο, ποιός με πονηρή συνείδηση, με σκέψεις βρωμερές και ακάθαρτες, με πράξεις μολυσμένες. Αναλογίσου λοιπόν και εσύ, ποιό ελάττωμά σου διόρθωσες, ποιά αρετή κατόρθωσες, ποιά αμαρτία έσβησες με την εξομολόγηση, σε τι έγινες καλύτερος. Αν η συνείδησή σου σε πληροφορεί, ότι φρόντισες αρκετά για την επούλωση των ψυχικών σου τραυμάτων, αν έκανες κάτι περισσότερο από τη νηστεία, Κοινώνησε με φόβο Θεού. Αλλιώς, μείνε μακριά από τα άχραντα Μυστήρια. Και όταν καθαριστείς από όλες τις αμαρτίες σου, τότε να πλησιάσεις. Να προσέρχεστε, λοιπόν, στη Θεία Κοινωνία με φόβο και τρόμο, με συνείδηση καθαρή, με νηστεία και προσευχή. Χωρίς να θορυβείτε, χωρίς να ποδοπατάτε και να σπρώχνετε τους διπλανούς σας. Γιατί αυτό αποτελεί, όχι μόνο τη μεγαλύτερη τρέλα και τη χειρότερη περιφρόνηση των Θείων Μυστηρίων, αλλά και είναι δείγμα πέτρινης καρδιάς... (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Kάθε φορά που προσέρχεσαι με καθαρή συνείδηση στη Θεία Κοινωνία, επιτελείς το Πάσχα, όχι όταν νηστεύεις, αλλά όταν μετέχεις στη θυσία εκείνη. Γιατί κάθε φορά που τρώγετε τον Άρτο αυτόν και πίνετε το ποτήρι αυτό, διακηρύσσετε το θάνατο του Kυρίου. Πάσχα συνεπώς είναι η διακήρυξη του θανάτου του Xριστού. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Πριν Κοινωνήσεις, νηστεύεις για να Κοινωνήσεις άξια. Αφότου όμως Μεταλάβεις, θα πρέπει να αυξήσεις την εγκράτεια, για να μην φανείς ανάξιος γι' αυτό που έλαβες. Πήρες το Σώμα και το Αίμα του Χριστού και δεν φρίττεις κάνοντας έργα σκοτεινά; Τί λοιπόν; Πρέπει να νηστεύουμε και μετά την Θεία Κοινωνία; Καλό είναι αυτό, αλλά δεν θα σας υποχρεώνω να το κάνετε. Απλά σας συμβουλεύω, να μην το ρίχνετε στο φαγοπότι και στην απληστία. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Με το Αίμα του Χριστού επιτυγχάνεται η σωτηρία των ψυχών μας, μ' αυτό λούζεται, στολίζεται και φλέγεται η ψυχή μας, αυτό κάνει το νου μας να λάμπει περισσότερο από τη φωτιά, αυτό καθιστά την ψυχή μας περισσότερη φαιδρή από το χρυσό, αυτό το Αίμα χύθηκε και μας άνοιξε τον ουρανό... Όσοι είναι μέτοχοι αυτού του Αίματος φορούν τη βασιλική στολή του Χριστού και έχουν ντυθεί όπως ο Βασιλιάς! Φτάνοντας έτσι στην εκεί ζωή, θα παρουσιαστούμε ασφαλισμένοι από παντού, σαν να φοράμε χρυσή πανοπλία! (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Η Θεία Κοινωνία είναι δωρεά, δεν είναι αμοιβή. Είναι χάρισμα, δεν είναι ανταπόδοση. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Πες μου σε παρακαλώ, αν κληθείς σε κάποιο γεύμα και καθίσεις στο τραπέζι και δεν φας, δεν προσβάλλεις έτσι, αυτόν που σε κάλεσε; Πώς λοιπόν εσύ παραβρίσκεσαι στην Θεία Λειτουργία και δεν Κοινωνάς; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ποιούς απ' αυτούς θα επιδοκιμάσουμε; Όσους μια φορά, όσους πολλές η όσους λίγες φορές Μεταλαμβάνουν; Ούτε τους μία, ούτε τους πολλούς, ούτε τους λίγες, μα εκείνους που πλησιάζουν στο Άγιο Ποτήριο με καρδιά αγνή, με βίο ανεπίληπτο. Αυτοί ας Κοινωνούν πάντα. Οι άλλοι, οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, ας μένουν μακριά από τα Άχραντα Μυστήρια, γιατί αλλιώς κρίμα και καταδίκη ετοιμάζουν για τον εαυτό τους. Ο Άγιος Απόστολος λέει: «Όποιος τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου με τρόπο ανάξιο, γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου, προκαλώντας την καταδίκη του» (Α΄ Κορ. 11,27, 29). Θα τιμωρηθεί, δηλαδή, τόσο αυστηρά, όσο και οι σταυρωτές του Χριστού, αφού κι εκείνοι έγιναν ένοχοι αμαρτήματος απέναντι στο σώμα Του. Πολλοί από τους πιστούς έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο περιφρονήσεως των Αγίων Μυστηρίων, ώστε, ενώ είναι γεμάτοι από αμέτρητες κακίες και δεν διορθώνουν καθόλου τον εαυτό τους, κοινωνούν στις γιορτές απροετοίμαστοι, μη γνωρίζοντας ότι προϋπόθεση της Θείας Κοινωνίας δεν είναι η γιορτή, αλλά, καθώς είπαμε, η καθαρή συνείδηση. Καί όπως αυτός που δεν αισθάνεται κανένα κακό στη συνείδησή του, πρέπει καθημερινά να προσέρχεται στη Θεία Κοινωνία, έτσι κι αυτός που είναι φορτωμένος αμαρτήματα και δεν μετανοεί, πρέπει να μην Κοινωνεί ούτε στη γιορτή. Γι' αυτό και πάλι σας παρακαλώ όλους να μην πλησιάζετε στα Θεία Μυστήρια έτσι απροετοίμαστοι και επειδή το απαιτεί η γιορτή, αλλά αν κάποτε αποφασίσετε να λάβετε μέρος στη Θεία Λειτουργία και να Κοινωνήσετε, να καθαρίζετε καλά τον εαυτό σας, από πολλές μέρες πριν, με τη μετάνοια, την προσευχή, την ελεημοσύνη, την φροντίδα για τα πνευματικά πράγματα. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Βλέπω πολλούς να συμμετέχουν στην Θεία Κοινωνία, αλλά όπως έτυχε, από συνήθεια περισσότερο και για το νόμο, παρά με τον νου και την καρδιά. Λένε: Αν έρθει ο καιρός της Αγία Τεσσαρακοστής, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται κάποιος, μπορεί να συμμετέχει στα Μυστήρια. Το ίδιο λένε, όταν έρθει η ημέρα των Χριστουγέννων. Και όμως, δεν είναι ο καιρός, δηλ. η γιορτή των Χριστουγέννων ή η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που καθιστά τους ανθρώπους άξιους να προσέρχονται στα Μυστήρια, αλλά η ειλικρίνεια και η καθαρότητα της ψυχής. Με τέτοια ψυχή να προσέρχεσαι πάντα. Χωρίς αυτήν, ουδέποτε... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όποιος συνεχίζει να παραμένει αμαρτωλός και αμετανόητος, ας μην πλησιάζει ποτέ να Κοινωνήσει. Να προτιμάτε να υποφέρετε τα πάντα και να κάνετε τον παν, ώστε να προσέρχεστε χωρίς αμαρτήματα στη Θεία Ευχαριστία. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Ο πιο εύκολος τρόπος για να κυριεύσει ο διάβολος τον Χριστιανό, είναι η ανάξια συμμετοχή του στην Θείς Κοινωνία. Όχι βέβαια, ότι αυτός ο Χριστιανός δαιμονίζεται (υποστατικώς), αλλά γίνεται όμοιος με τον διάβολο. Υπερήφανος, απείθαρχος, φθονερός, αναίσθητος, αδιάφορος για την σωτηρία του. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όπως η θρεπτική τροφή, εάν ληφθεί από έναν στομαχικό, τον βλάπτει και τον καταστρέφει και γίνεται γι' αυτόν η τροφή αυτή, αφορμή να ασθενήσει, έτσι ακριβως συμβαίνει και με τα Άχραντα Μυστήρια. Κοινωνείς απροετοίμαστος; Θα αρρωστήσεις... (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Ο Ιούδας πήρε μέρος στο Μυστικό Δείπνο ανάξια και φεύγοντας από εκεί παρέδωσε τον Κύριο, για να μάθεις, ότι ο διάβολος πάντοτε κατεξοχήν εισέρχεται σε εκείνους που συμμετέχουν ανάξια στη Θεία Ευχαριστία και καθιστούν έτσι τους εαυτούς τους, άξιους μεγαλύτερης τιμωρίας. Δεν σας τα λέω αυτά για να σας φοβίσω, αλλά για να σας κάνω περισσότερο ασφαλής. Γιατί όπως ακριβώς η σωματική τροφή, όταν εισέλθει σε στομάχι που έχει βλαβερά υγρά, επιδεινώνει την ασθένεια, έτσι και η πνευματική τροφή όταν κανείς συμμετέχει ανάξια σ' αυτήν, επισύρει μεγαλύτερη καταδίκη εναντίον του. Έτσι και εκείνος που τρώει και πίνει με τρόπο ανάξιο την Θεία Κοινωνία, τρώει και πίνει την καταδίκη του εαυτού του. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Στο κοπάδι υπάρχουν πολλά πρόβατα υγιή, αλλά και πολλά ψωριασμένα. Τα τελευταία πρέπει να διαχωριστούν από τα υγιή. Το ίδιο και στην Εκκλησία. Άλλα πρόβατα είναι υγιή, άλλα υποφέρουν από κάποια αρρώστια. Λέγοντας ο ιερέας: ''Τα άγια τοις αγίοις'', διαχωρίζει αυτά από εκείνα. Με την φοβερή του κραυγή καλεί και προσελκύει τους αγίους, όσους έχουν φόβο Θεού και είναι προετοιμασμένοι να Κοινωνήσουν. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο άνθρωπος που δεν είναι έτοιμος να Κοινωνήσει, ούτε να προσευχηθεί είναι έτοιμος. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ας ελέγξει ο καθένας τον εαυτόν του και αν τον βρει, ότι πέρα απο την νηστεία, καθάρισε τον εαυτόν του από την αμαρτία και έγινε καλύτερος και διόρθωσε τον εαυτόν του, να Κοινωνήσει. Εάν όμως παραμένει αδιάφορος και αμελής, έχοντας να παρουσιάσει μόνο την νηστεία, να μην προσέλθει να Κοινωνήσει. Διότι εκείνος που δεν νηστεύει, έχει να προβάλλει ως δικαιολογία την σωματική του αδυναμία. Εκείνος όμως, που δεν διόρθωσε τα αμαρτήματά του, δεν είναι δυνατόν να βρει δικαιολογία. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όταν μυρίζει άσχημα το στόμα σου, αποφεύγεις να συμφάγεις με άλλους. Και τολμάς και Μεταλαμβάνεις των Αχράντων Μυστηρίων, όταν στην ψυχή σου υπάρχει δυσωδία; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Κοινωνάμε των φρικτών Μυστηρίων ανάξια, όταν έχουμε μνησικακία ή κατακρίνουμε τους άλλους. Μερικοί από εμάς και μεθάνε. Καθένα απ' αυτά τα αμαρτήματα και μόνο του είναι ικανό να μας αποκλείσει από την Βασιλεία των Ουρανών. Όταν μάλιστα συνυπάρχουν όλα μαζί, τότε πως θα απολογηθούμε που προσερχόμαστε τόσο ανάξια; Έχουμε ανάγκη αγαπητοί από πολλή μετάνοια, από πολλή προσευχή, από πολλή ευψυχία, από πολλή προσοχή... Παρακαλώ, εκλιπαρώ, ικετεύω, να προσέρχεστε στη φρικτή Τράπεζα, αφού πετάξετε από πάνω σας, κάθε αμαρτία. Να διορθώνεις τα αμαρτήματά σου και ύστερα με καθαρή συνείδηση να αγγίζεις την ιερή Τράπεζα και να μετέχεις της Αγίας Θυσίας. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Μάλωσες με κάποιον και κρατάς μέσα σου κακία; Μην προσέλθεις στην Θεία Κοινωνία! Θέλεις να προσέλθεις; Συμφιλιώσου πρώτα και τότε να έρθεις να αγγίσεις τα Άχραντα Μυστήρια! Άλλωστε γι' αυτό ήρθε στον κόσμο ο Υιός, για να συμφιλιώσει τον άνθρωπο με τον Θεό. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Μη θαρρείς πως είναι ψωμί και κρασί η Θεία Κοινωνία. Δεν αποβάλλονται, όπως οι άλλες τροφές. Μακριά από σένα τέτοιος λόγος, μακριά από σένα τέτοια σκέψη! Όπως ένα κερί, όταν καίγεται στο τέλος δεν αφήνει τίποτα υπόλοιπο, έτσι ακριβώς αφομοιώνεται και η Θεία Κοινωνία στην ψυχή του ανθρώπου, χωρίς να αποβάλλεται τίποτα από το σώμα του. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Και πριν Μεταλάβει ο Χριστιανός και όταν Μεταλαμβάνει και ύστερα εφόσον Μεταλάβει, μεγάλην ωφέλεια λαμβάνει από τα Θεία Μυστήρια και στην ψυχή και στο σώμα. Πριν Μεταλάβει πρέπει να κάνει την πρέπουσα προετοιμασία, δηλ. να εξομολογείται στον πνευματικό, να συντρίβεται, να διορθώνεται, να κατανύγεται, να αποκτά προσοχή στον εαυτόν του, να φυλάττεται από τους εμπαθείς λογισμούς, όσον το δυνατόν και από πάσα άλλη κακία. (ΆγιοςΝικόδημοςοΑγιορείτης)
 • Με τις αρετές, πολεμάμε τους εχθρούς μας με τη δύναμη του Χριστού, ενώ με την Θεία Κοινωνία, τους πολεμάμε μαζί με το Χριστό και ο Χριστός τους πολεμάει μαζί με εμάς! (ΆγιοςΝικόδημοςοΑγιορείτης)
 • Όταν Μεταλαμβάνεις, πρέπει να είσαι διατεθειμένος και προετοιμασμένος, να πάθεις για την αγάπη Του, όλα τα βάσανα και όλες τις θλίψεις και τις περιφρονήσεις, που θα σου τύχουν και κάθε σωματική ασθένεια... (ΆγιοςΝικόδημοςοΑγιορείτης)
 • Μετά την Θεία Κοινωνία, λέγε μέσα σου: Εγώ, μόλις έγινα κατοικητήριο του Θεού. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Αν και μυστηριακά (δια της Θείας Κοινωνίας), δεν μπορούμε να δεχθούμε τον Κύριο, περισσότερο από μία φορά την ημέρα, ωστόσο πνευματικά και νοερά μπορούμε να Τον δεχόμαστε κάθε ώρα και κάθε στιγμή, δια μέσω την εργασίας όλων των αρετών και των εντολών Του και ιδιαιτέρως με την νοερά προσευχή. Και αυτό γιατί, ο Κύριος βρίσκεται κρυμμένος μέσα στις αρετές και τις αγίες Του εντολές και όποιος κάνει μία αρετή ή εντολή, δέχεται αμέσως μέσα στην ψυχή του και τον Κύριο, που είναι κρυμμένος μέσα σ' αυτές. (ΆγιοςΝικόδημοςοΑγιορείτης)
 • Όποιος μετανοεί και έχει Κανόνα αποχής από την Θεία Κοινωνία, ωστόσο κινδυνεύει να πεθάνει, Μεταλαμβάνει τα Θεία Μυστήρια, λόγω ανάγκης και αν γίνει καλά, αρχίζει τον Κανόνα, από εκεί που τον άφησε πριν να Μεταλάβει. (ΆγιοςΝικόδημοςοΑγιορείτης)
 • Όποιος κάνει εμετό με οποιονδήποτε τρόπο και αν είναι, μετά την Θεία Κοινωνία, κανονίζεται 40 μέρες να μην Μεταλάβει, λέγοντας καθημερινά το 50ο ψαλμό και κάνοντας 50 γονυκλισίες, διότι μολονότι αυτός που το έπαθε, δεν έδωσε από μόνος του καμμία αφορμή, όμως για άλλα αμαρτήματα του παραχωρήθηκε από τον Θεό να το πάθει αυτό. (ΆγιοςΝικόδημοςοΑγιορείτης)
 • Όταν θα πας να Κοινωνήσεις, φρόντισε να πας και ένα πρόσφορο στην Εκκλησία. Θα δώσεις για να πάρεις... (Ιερός Αυγουστίνος)
 • Πρέπει τακτικά να εξομολογούμαστε και να Κοινωνούμε. Όταν ένας άνθρωπος αρρωστήσει, παίρνει δύναμη με την μετάγγιση αίματος. Πόσο μεγαλύτερη δύναμη παίρνει ο άνθρωπος, όταν μεταγγίζεται μέσα του το Θείον Αίμα του Χριστού! Καμμιά φορά παρατηρείται αλλοίωση στο πρόσωπο εκείνου, που Κοινωνεί. Ακόμη συμβαίνει μερικές φορές, ο άνθρωπος να νοιώθει μεγαλύτερη χαρά, όταν δεν είναι πολύ καλά προετοιμασμένος για να Κοινωνήσει, διότι είναι πιο ταπεινός από άλλες φορές, που έχει προετοιμαστεί καλά. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όταν Κοινωνούμε, παίρνουμε το ισχυρότερο ιαματικό φάρμακο, το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Εξαρτάται πως Κοινωνάει κανείς, πόσο κόπο κάνει γι' αυτό. Ένας που Κοινωνάει συχνά, δεν σημαίνει ότι θα αγιάσει κιόλας. Αν ήταν έτσι, θα αγιάζουν όλοι οι παπάδες που καταλύουν ολόκληρο Άγιο Ποτήρι. Πόσο κρατάει κανείς τη Χάρη πάνω του; Μην την χάνουμε αμέσως μετά... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Η καλύτερη ετοιμασία είναι η ταπεινή αντιμετώπιση, η συντριβή, το φιλότιμο. Να προσέρχεσαι στην Θεία Κοινωνία με συναίσθηση της αμαρτωλότητός σου, ζητώντας ταπεινά το έλεος του Θεού. Για την Θεία Κοινωνία δεν προετοιμάζεται κανείς αλλάζοντας τα ρούχα και πλένοντας τα δόντια. Το κυριώτερο είναι να εξετάσει τον εαυτό του· να δει: Αισθάνεται την Θεία Κοινωνία ως ανάγκη; Είναι τακτοποιημένος; Μήπως υπάρχει κάτι που τον εμποδίζει από την Θεία Κοινωνία και δεν το έχει εξομολογηθεί; Αν π.χ. μάλωσε με κάποιον, πρέπει πρώτα να συμφιλιωθεί μαζί του και μετά να Κοινωνήσει. Για να νιώσουμε την Θεία Κοινωνία, πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Η καλύτερη προϋπόθεση είναι η ταπεινή προσπάθεια να κόψουμε τα πάθη μας, για να μείνει στην καρδιά μας ο Χριστός. Αλλιώς ο Χριστός έρχεται με την Θεία Κοινωνία μέσα μας, αλλά φεύγει αμέσως και δεν αισθανόμαστε τίποτε. Όταν παραμένει ο Χριστός, γίνεται μία αλλοίωση στον άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν μέσα τους τον Χριστό από την μία Θεία Κοινωνία μέχρι την άλλη, χωρίς διακοπή. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όταν πρόκειται να Κοινωνήσει κάποιος, καλά είναι να κάνει κάτι περισσότερο από τα πνευματικά που κάνει συνήθως, για να ετοιμαστεί καλύτερα. Πολύ θα σε βοηθήσει, να διαβάζεις την Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Έτσι, θα την καταλάβεις καλύτερα και θα νοιώθεις περισσότερο την αμαρτωλότητά σου. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ο Χριστός Σταυρώθηκε, θυσιάστηκε για εμάς και τώρα μας δίνει το Σώμα Του και το Αίμα Του. Πρέπει να φλέγεται κανείς, όταν τα σκέφτεται αυτά. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Το κάθε πότε πρέπει να Κοινωνάει κανείς και το πόσο πρέπει να νηστεύει πριν από την Θεία Κοινωνία, δεν μπαίνουν σε καλούπι. Ο πνευματικός θα καθορίζει με διάκριση κάθε πότε θα Κοινωνάει και πόσο θα νηστεύει, ανάλογα με την αντοχή που έχει. Σε πτώσεις λ.χ. σαρκικές, για τις οποίες δίνεται κανόνας 40 ημερών αποχής από την Θεία Κοινωνία, μπορεί ο διάβολος να ρίξει πάλι την ψυχή στις 35 ημέρες και αν δοθεί νέος κανόνας 40 ημερών, ο διάβολος θα πάρει φαλάγγι την ψυχή, οπότε ζαλίζεται και απελπίζεται. Σ' αυτές τις περιπτώσεις μπορεί ο πνευματικός, μετά τον πρώτο κανόνα, να πει: «κοίταξε, πρόσεξε μια εβδομάδα και να Κοινωνήσεις», και ύστερα να Κοινωνάει συνέχεια σε κάθε Θεία Λειτουργία, για να μπορέσει να πάρει πάνω της η ψυχή και να πάει ο διάβολος πέρα. Ένας πάλι που ζει πνευματική και προσεκτική ζωή θα προσέρχεται στο μυστήριο, όποτε αισθάνεται την Θεία Κοινωνία ως ανάγκη και όχι από συνήθεια, αλλά και αυτό θα γίνεται με την ευλογία του πνευματικού του. (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Πολλοί που έχουν ετοιμοθάνατο συγγενή και φοβούνται να Τον Κοινωνήσουν, για να μην τον βάλουν λογισμούς ότι θα πεθάνει, καλό είναι να τον πουν: ''Η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο. Θα σε βοηθήσει. Καλά είναι να Κοινωνήσεις''. Οπότε Κοινωνάει, βοηθιέται και έτσι ετοιμάζεται για την άλλη ζωή. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Οι σημερινοί Χριστιανοί έχουν λιγότερη ευλάβεια στην Θεία Κοινωνία, από ότι είχαν οι παλαιοί στο αντίδωρο. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Μια φορά είχα πάει για Θεία Λειτουργία σε ένα Κελλί. Ήμουν κουρασμένος και ταλαιπωρημένος· ήμουν και νηστικός, επειδή θα Κοινωνούσα. Εκεί δεν είχαν φωτιά και σε όλη την Ακολουθία έτρεμα από το κρύο. Μόλις όμως Κοινώνησα, ένιωσα να διαπερνά όλο μου το σώμα μια θέρμη. Όπως όταν ανάβεις κάτι ηλεκτρικές σόμπες με σπείρες, το ρεύμα αρχίζει να περνάει σιγά-σιγά στις σπείρες, ένα τέτοιο πράγμα ένιωθα σε όλο μου το σώμα. Άρχισε σιγά-σιγά να φλογίζεται. Μια γλυκειά φλόγα! Ώ! πάει μετά και η πείνα, πάει και η κούραση, πάει και το κρύο... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Με τη Θεία Κοινωνία απολαμβάνουμε την αιώνια ζωή. Απορρίπτουμε τη φθορά, ενώνουμε τον εαυτόν μας με τον Αθάνατο που έγινε θνητός, σαρκικός, για την σωτηρία μας. (Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης)
 • Αλίμονο σε αυτόν που Κοινωνεί ανεξομολόγητος! Πρώτα γίνεται η εξομολόγηση και μετά η Θεία Κοινωνία. Πρώτα πλένουμε και καθαρίζουμε το δοχείο και ύστερα βάζουμε το πολύτιμο μύρο μέσα. (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)
 • Μέχρι της στιγμής, κατά την οποία Κοινωνεί ο άνθρωπος, είναι πηλός. Μετά την Θεία Κοινωνία, παύει πλέον να είναι πηλός, παίρνει βασιλική μορφή και γίνεται σώμα του Βασιλιά Χριστού. (Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας)
 • Με την Θεία Κοινωνία, δεν παίρνουμε μερικά μόνο δώρα του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεχόμαστε Τον ίδιο Τον αναστημένο Κύριο, Τον μεγάλο ευεργέτη μας. (Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας)
 • Αν είσαι ακόλαστος, μην τολμήσεις να Κοινωνήσεις. Αν έχεις έχθρα με κάποιον, μην πλησιάσεις... Αν περιγελάς ή βρίζεις ή κατακρίνεις τον συνάνθρωπό σου, στάσου μακριά από την Θεία Κοινωνία. Πρώτα εξέτασε τον εαυτόν σου και αν είσαι ενάρετος πλησίασε. Αν όμως δεν είσαι, φύγε!... (Άγιος Νήφων)
 • Όταν πηγαίνεις να Κοινωνήσεις τα Άχραντα Μυστήρια, πρόσεχε πολύ! Πρέπει να πηγαίνεις με πολλή προετοιμασία. Να έχεις σύνεση, εγκράτεια, νηστεία και πολλή αγάπη Χριστού. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Πρόσεχε να μη Μεταλαμβάνεις από συνήθεια. Να είναι για σένα η κάθε Θεία Κοινωνία, όπως την πρώτη φορά που Μετάλαβες και σαν να είναι και η τελευταία σου, πριν πεθάνεις. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Από την στιγμή που Μετέλαβα, μου ήρθε μια χαρά υπερβολική, ένας ενθουσιασμός. Μετά την Ακολουθία έφυγα στο δάσος μόνος μου, γεμάτος χαρά και αγαλλίαση. Τρέλα! Νοερώς έλεγα την Ευχαριστία πηγαίνοντας για την Καλύβα. Με πάθος έτρεχα μες στο δάσος, πηδούσα από τη χαρά μου, άνοιγα σ' έκταση τα χέρια μ' ενθουσιασμό, δυνατά και φώναζα: «Δόξα Σοι ο Θεοοοός! Δόξα Σοι ο Θεοοοός!». Ναι, τα χέρια μου μείνανε ξερά, γίνανε κόκκαλο, ξύλο και ανοιγμένα ίσια σχημάτιζαν με το σώμα μου σταυρό. Δηλαδή, αν με έβλεπες απ' το πίσω μέρος, θα έβλεπες ένα σταυρό. Το κεφάλι μου σηκωμένο προς τον ουρανό, το στέρνο ετέντωνε με τα χέρια να φύγει για τον ουρανό. Το μέρος που είναι η καρδιά πήγαινε να πετάξει. Αυτό που σας λέω είναι αλήθεια, το είχα πάθει. Πόση ώρα ήμουν σ'αυτή την κατάσταση δεν ξέρω. Όταν συνήλθα, έτσι όπως ήμουν, κατέβασα τα χεράκια μου και σιωπηλός με δάκρυα προχώρησα πάλι με βρεγμένα τα μάτια μου... (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Συ, Χριστέ ο Θεός, που δικαίωσες τον τελώνη και ελέησες την Χαναναία και άνοιξες στο ληστή τις θύρες του Παραδείσου, άνοιξε τα σπλάγνα της φιλανθρωπίας Σου και δέξαι με, που προσέρχομαι και σ' αγγίζω με ευλάβεια, όπως δέχθηκες την πόρνη και την αιμορροούσα. Η μία, μόλις ακούμπησε τα δάχτυλά της στο κράσπεδο του χιτώνα Σου, γιατρεύτηκε αμέσως απ' την πολυχρόνια αρρώστιά της. Και άλλη, που έπιασε τα άχραντα πόδια Σου, πήρε την συγχώρηση των αμαρτημάτων της. Μα εγώ ο ελεεινός, που τολμώ και δέχομαι όλο Σου το πανάγιο Σώμα, ας μη κατακαώ, αλλά δέξαι με όπως και εκείνες και φώτισε τα αισθητήρια της ψυχής μου, καίγοντας και τα εγκλήματα των αμαρτιών μου, με τις πρεσβείες και τις μεσιτείες της Παναγίας Μητέρας Σου, και των αγγελικών δυνάμεων, γιατί είσαι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. (ΆγιοςΙωάννηςοΔαμασκηνός)
 • Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αποτελεί την συνέχεια του μυστηρίου της Θείας ενανθρωπήσεως του Λόγου του Θεού. Και, όπως εκεί η ανθρώπινη φύση του Κυρίου θεώθηκε, επειδή ενώθηκε με τη Θεία φύση του Λόγου, έτσι και αυτός που Κοινωνεί μυστικά, ενώνεται με το Χριστό και θεώνεται. (Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας)
 • Όπως η λίγη μαγιά, όλο το ζυμάρι το κάνει όμοιό της, έτσι και το θυσιαζόμενο σώμα του Χριστού, όταν το δεχθούμε μέσα μας με πίστη και καθαρή καρδιά, μας μεταβάλλει ολόκληρους. (Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης)
 • Καθώς δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται μαζί φωτιά και νερό στο ίδιο αγγείο, έτσι δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται μαζί σε έναν Χριστιανό, το Πανάχραντο Σώμα του Χριστού και η βδελυρή αμαρτία. (Άγιος Συμέων ο Νέος Θεολόγος)
 • Χωρίς δάκρυα να μην Kοινωνήσεις ποτέ! (Άγιος Συμέων ο Νέος Θεολόγος)
 • Έκανα τόσο κόπο Κύριε, για να Σε Κοινωνήσω. Τώρα πρέπει κάνω διπλάσιο κόπο, για να σε κρατήσω Χριστέ Μου! (Άγιος Συμέων ο Νέος Θεολόγος)
 • Όταν αξιωθούμε οι ανάξιοι να Κοινωνήσουμε, ας επιδείξουμε τότε περισσότερο τη νήψη και τη φύλαξη του νου και την ακρίβεια, για να καταφλέξει τις αμαρτίες μας και τις μικρές και μεγάλες ακαθαρσίες μας το Θεϊκό πυρ, δηλ. το Σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί όταν αυτό μπαίνει μέσα μας, ευθύς διώχνει τα πονηρά πνεύματα από την καρδιά μας και συγχωρεί τις αμαρτίες που κάναμε πρωτύτερα. Και αφήνεται ο νους τότε, χωρίς την ενόχληση των πονηρών λογισμών. Και αν στην συνέχεια φυλάξουμε με ακρίβεια το νου μας και φρουρήσομε την καρδιά μας, όταν αξιωθούμε πάλι να Κοινωνήσουμε, τότε ακόμη περισσότερο το Θείο Σώμα καταλάμπει το νου και τον κάνει όμοιο με αστέρι. (Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος)
 • Η πίστη και η χρήση του Μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας, μας χαρίζουν τα μεγαλύτερα χαρίσματα, ανακαινίζοντάς μας. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Εκείνοι που τρώνε και πίνουν το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, χωρίς εξομολόγηση και ειλικρινή μετάνοια, τρώνε και πίνουν την τιμωρία τους. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Μεταλαμβάνοντας τα Τίμια Δώρα, γινόμαστε Χριστοφόροι, διότι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου, γίνεται ένα με το σώμα και το αίμα μας. (ΆγιοςΚύριλλοςΙεροσολύμων)
 • Αυτός που σκοτώσει εξ αμελείας, τιμωρείται με αποχή 11 χρόνια από την Θεία Κοινωνία, ενώ αυτός που σκότωσε με δόλο, τιμωρείται με 20 χρόνια. Ο μοιχός τιμωρείται με 15 χρόνια αποχή από την Θεία Κοινωνία, ενώ ο πόρνος με 7 χρόνια. Ο ομοφυλόφιλος και ο κτηνοβάτης τιμωρούνται, όπως και ο μοιχός, με 15 χρόνια αποχή από την Θεία Κοινωνία. Ο κλέφτης τιμωρείται με 1 χρόνο και αν δικαστεί, τότε τιμωρείται με 2 χρόνια αποχή από την Θεία Κοινωνία. Ο επίορκος θα μείνει 10 χρόνια Ακοινώνητος. Η αδελφομιξία τιμωρείται με 20 έτη αποχή από την Θεία Κοινωνία, ενώ η σύσταση γάμου μεταξύ συγγενών με 15 έτη. Η αιμομιξία τιμωρείται με 12 χρόνια αποχή από την Θεία Κοινωνία, όπως και τον ίδιο κανόνα επιβάλλεται και σ' αυτόν που συνευρίσκεται με την νύφη του. Και όσοι συνουσιάζονται με τις μητριές του, έχουν επιτίμιο 20 χρόνια αποχή απο την Θεία Κοινωνία. (Μέγας Βασίλειος)
 • Όταν Κοινωνώ τους ανθρώπους, ποτέ δεν κοιτάζω τα πρόσωπά τους. Μερικές φορές όμως, μου λέει ο λογισμός να τα κοιτάξω. Τότε βλέπω μερικά πρόσωπα να έχουν μορφή σκύλου, πιθήκου ή άλλων ζώων. Είναι φοβερή η μορφή τους. Βλέπω όμως και μερικά ήρεμα και ιλαρά, που μετά την Θεία Μετάληψη, λάμπουν σαν τον ήλιο. (ΆγιοςΙάκωβοςΤσαλίκης)
 • Χωρίς την ψυχή μας καθαρή, δεν έχουμε κανένα όφελος από την Θεία Κοινωνία. (ΆγιοςΙάκωβοςΤσαλίκης)
 • Τίποτα άλλο δεν συνεργεί και δεν βοηθεί τόσο πολύ στην κάθαρση της ψυχής, το φωτισμό του νου και τον αγιασμό του σώματος και την μεταστοιχείωσή τους προς το θειότερο και την αθανασία, όπως βέβαια και στην αποτροπή των παθών και των δαιμόνων, ή μάλλον, να το πω πιό σωστά, στην ένωση και τη θεία και υπερφυσική συνάφεια και ανάκραση με το Θεό, όπως η συνεχής Μετάληψη και Κοινωνία των Αγίων Αχράντων, αθανάτων και ζωοποιών μυστηρίων του τιμίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού, με ειλικρινή καρδιά και διάθεση, όσο είναι δυνατό στον άνθρωπο. (Άγιος Κάλλιστος και Ιγνάτιος οι Ξανθόπουλοι)
 • Ας ζούμε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είμαστε άξιοι να Μεταλαμβάνουμε κάθε ημέρα. Γιατί εκείνος που δεν είναι άξιος να Μεταλαμβάνει κάθε ημέρα, δεν θα είναι άξιος να Μεταλαμβάνει, ούτε μια φορά τον χρόνο. (ΆγιοςΑμβρόσιοςΜεδιολάνων)
 • Το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, είναι το πιο καλό φάρμακο για κάθε μας αδυναμία και ασθένεια. Και ποιός από μας είναι εντελώς καλά; Και ποιός δεν χρειάζεται, να βρει θεραπεία ή έστω βελτίωση της καταστάσεώς του; (Άγιος Ιννοκέντιος Μόσχας)
 • Όποιος Κοινωνεί το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου ανάξια, με ψυχή ακάθαρτη... όχι μόνο δεν παίρνει το Άγιο Πνεύμα, αλλά γίνεται προδότης, όπως ο Ιούδας και Σταυρώνει τον Χριστό για άλλη μία φορά... (Άγιος Ιννοκέντιος Μόσχας)
 • Αν ο Χριστός είναι μέσα σου, με τη συχνή Θεία Κοινωνία, τότε πρέπει και εσύ να γίνεις όπως Εκείνος. Να είσαι πράος και ταπεινός, μακρόθυμος, γεμάτος αγάπη, να μην έχεις προσκόλληση στα εγκόσμια αγαθά, ο νους σου να θεωρεί τα ουράνια, να είσαι υπάκουος και λογικός. Φρόντιζε να κατοικεί μέσα σου το Πνεύμα Του. Μην είσαι υπερήφανος, ανυπόμονος, δοσμένος στα υλικά αγαθά, άπληστος και γαστρίμαργος. (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
 • Εκείνος που προσέρχεται στο Άγιο Ποτήριο, έχοντας κάποιο πάθος στην καρδιά του, μοιάζει με τον Ιούδα. Πλησιάζει να φιλήσει τον Κύριο "φιλήματι δολίω". (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
 • Η μεταβολή του άρτου και του οίνου, σε Σώμα και Αίμα Χριστού, γίνεται αμέσως μόλις ο ιερέας προφέρει τα λόγια: "Και ποίησον τον μεν άρτον τούτον, Τίμιο Σώμα του Χριστού Σου, αμήν, το δε εν τω ποτηρίω τούτω Τίμιον Αίμα του Χριστού Σου, αμήν, μεταβολών τω πνεύματι σου τω αγίω". Μόλις ο ιερέας προφέρει τα λόγια αυτά και ευλογήσει τα προσφερόμενα Δώρα κάνοντας το σημείο του Σταυρού με το χέρι του, ο άρτος και ο οίνος, μεταβάλλονται αυτόματα σε Σώμα και Αίμα Χριστού. (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
 • Όποιος Κοινωνεί αναξίως, χωρίς ειλικρινή μετάνοια και ακράδαντη πίστη, γίνεται έρμαιο του σατανά. (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
 • Εσείς που Κοινωνείτε τα Άχραντα Μυστήρια, να ξέρετε πως ενώνεστε πραγματικά με τον Κύριο, εάν Κοινωνείτε αξίως. Πόση παρρησία έχετε στον Κύριο και Παναγία Μητέρα Του! Οφείλετε όμως να έχετε μεγάλη αγνότητα, πραότητα, ταπείνωση, καλοσύνη, αποταγή από τα εγκόσμια. Πρέπει μέσα σας να καίει η επιθυμία για τις ουράνιες, αγνές και αιώνιες χαρές. (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
 • Τις ευχές πριν από την Θεία Μετάληψη πρέπει να τις διαβάζουμε γονατιστοί. Αφού παρακαλώμε για το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, δεν πρέπει να γονατίζουμε; (Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν Σαλός)
 • Είναι δύσκολο να πει κανείς, το τι είναι καλύτερο: να Μεταλαμβάνουμε συχνά ή σπανίως των Αγίων Μυστηρίων του Χριστού. Ο Ζακχαίος υποδέχθηκε με χαρά στο σπίτι του τον Κύριο και καλώς έπραξε. Ενώ ο εκατόνταρχος, από ταπεινοφροσύνη, αναγνωρίζοντας την αναξιότητά του, δεν αποφάσισε να Τον δεχτεί και καλώς έπραξε και αυτός. Οι πράξεις τους, αν και ερχόμενες σε αντίθεση, είναι ταυτόσημες ως προς το κίνητρο. Και ενώπιον του Θεού φάνηκαν εξίσου άξιες. Η ουσία βρίσκεται στο ότι πρέπει να ετοιμάζουμε δεόντως τον εαυτό μας για το μέγα Μυστήριο. (Όσιος Νίκων της Όπτινα)
 • Είναι ιδιαιτέρως σωτήριο να τρέφουμε την ψυχή μας με τον Άφθαρτο και Άγιο Άρτο. Αν τύχει να πεθάνει ο άνθρωπος την ημέρα κατά την οποία μετέλαβε των Αχράντων Μυστηρίων, τότε, χάριν της Αγίας Μεταλήψεως, την ψυχή του θα παραλάβουν στα χέρια τους οι άγιοι Άγγελοι και όλες τις επουράνιες δοκιμασίες, θα τις περάσει άνετα. (Άγιος Ανατόλιος της Όπτινα)
 • Ο φόβος και η ανησυχία που σας έρχονται κατά την προετοιμασία για να Μεταλάβετε, υποθέτω ότι προέρχονται από τον εχθρό διάβολο. Φαίνεται, ότι έχει κάποιο μερίδιο μέσα σας. Η Θεία Κοινωνία τον ζεματάει και τον διώχνει και αυτός προβλέποντας αυτό, σηκώνει συναγερμό... (ΆγιοςΘεοφάνηςοΈγκλειστος)
 • Το ότι δεν αισθανθήκατε την ευεργετική ενέργεια του Μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας, οφείλεται μάλλον στην αδιαθεσία σας και εξαιτίας αυτής, στην αδυναμία σας ν' ασκήσετε πνευματική βία στον εαυτό σας. Τα Θεία Μυστήρια όμως πάντοτε ενεργούν μυστικά στην ψυχή, αγιάζοντάς την, όπως φυσικά έγινε τώρα σ' εσάς, έστω και αν η ενέργειά τους δεν γίνεται αισθητή... (ΆγιοςΘεοφάνηςοΈγκλειστος)
 • Μετά την Θεία Μετάληψη, πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό να διατηρήσουμε επαξίως τη Δωρεά και ο Θεός να μας δώσει τη δύναμη να μην γυρίσουμε πίσω, δηλαδή στις παλιές μας αμαρτίες. Εάν με πίστη ανεπικρίτως μεταλαμβάνουμε τα Μυστήρια του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, τότε όλες οι μηχανορραφίες του εχθρού, οι οποίες μας στενοχωρούν, μένουν αργές και ανενεργές. (Άγιος Αμβρόσιος της Όπτινα)
 • Μεταλαμβάνουμε ανεπικρίτως, όταν συμμετέχουμε στο Μυστήριο αυτό, πρώτον, με ειλικρινή και ταπεινή μετάνοια, εξομολόγηση όλων των αμαρτιών μας και με ακλόνητη αποφασιστικότητα, να μην επανέλθουμε σε αυτές και δεύτερον, αν συμμετέχουμε χωρίς μνησικακία, συμφιλιωμένοι στα βάθη της καρδιάς μας, με όλους όσους μας λύπησαν. (Άγιος Αμβρόσιος της Όπτινα)
 • Ακόμα και αν γεμίζαμε έναν ωκεανό με τα δάκρυα της μετάνοιάς μας, δεν θα ήταν αρκετά για να ευχαριστήσουμε τον Κύριο, που μας δίνει δωρεάν το σώμα Του και το αίμα Του για να μας ξεπλύνει από το ρύπο της ψυχής μας, για να μας εξαγνίσει, για να μας αναζωογονήσει και να μας αναστήσει. (Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ)
 • Αυτός που απομακρύνει τον εαυτόν του από τα Μυστήρια και την Θεία Κοινωνία, απομακρύνεται από τον Θεό. (Αββάς Απολλώ)
 • Η Θεία Κοινωνία είναι κανονικό Αίμα του Χριστού με γεύση και ιδιότητες κρασιού και Σώμα του Χριστού με γεύση και ιδιότητες άρτου. Μόνο που το αίμα του Χριστού, δεν ανήκει σε μία από τις γνωστές ομάδες ανθρώπινου αίματος, αλλά είναι Θεϊκή ομάδα αίματος. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι αν άνηκε σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπινου αίματος, κάποιοι που θα Κοινωνούσαν και θα είχαν, διαφορετική ομάδα αίματος, θα παρουσίαζαν προβλήματα με το συκώτι τους, πράγμα που δεν συμβαίνει. Τα κανόνισε έτσι ο Θεός, ώστε η ομάδα αίματος του Χριστού, να ταιριάζει με όλες τις ανθρώπινες ομάδες αίματος. Με την Θεία Κοινωνία, γινόμαστε συγγενείς εξ αίματος Χριστού, έχοντας με τον Χριστό, την ίδια ομάδα αίματος! Είναι κάτι τρομερό! Και είναι γνωστό ότι η συγγένεια αίματος, είναι πρώτου βαθμού συγγένειας, σαρκικώς και πνευματικώς. (ΓέρονταςΕφραίμΣκήτηςΑγίουΑνδρέα)
 • Όταν Κοινωνούμε, η Θεία Κοινωνία δεν πηγαίνει στο στομάχι, πηγαίνει στην ψυχή. Η Θεία Κοινωνία μολονότι είναι ψωμάκι και κρασάκι, μετουσιώνεται σε Σώμα και Αίμα του Χριστού, που είναι πνεύμα, δεν περιέχει υλικά συστατικά και πηγαίνει στην ψυχή. Τρέφει την ψυχή, η οποία Χαριτώνεται, αγιάζεται και θεώνεται. Αυτή η Χάρη της ψυχής στη συνέχεια μεταδίδεται και σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Αγιάζεται δηλ. και το σώμα, μέσω της ψυχής. (ΓέρονταςΕφραίμΣκήτηςΑγίουΑνδρέα)
 • Ο πρώτος λογισμός που θα έχουμε, αμέσως μετά τη Θεία Κοινωνία, θα φανερώσει τι Χάρη λάβαμε. Εάν ο πρώτος λογισμός που θα φυτρώσει στη διάνοια είναι ταπεινός, είναι αποκύημα της αυτομεμψίας, είναι γέννημα της αυτογνωσίας, τότε καλώς Κοινωνήσαμε. Διαφορετικά μπορεί κάποιος να Κοινωνήσει, αλλά ο Χριστός να εξέλθει από αυτόν αμέσως. (ΓέρονταςΕφραίμΣκήτηςΑγίουΑνδρέα)
 • Η Θεία Κοινωνία θεώνει τον άνθρωπο. Ακούω μερικούς να λένε: Να εγώ Κοινώνησα και δεν αισθάνομαι τίποτα. Οι αλλαγές που γίνονται μέσα μας, είναι αργές και ''μυστικές'' και αυτό γιατί είναι μικρή η πίστη μας. (ΓέρονταςΕφραίμΣκήτηςΑγίουΑνδρέα)
 • Εάν κανείς δεν Κοινωνεί συνεχώς και τακτικά, δεν μπορεί να νικήσει τους εχθρούς και δεν θα μπορέσει να προοδεύσει πνευματικά. Δεν επιτρέπεται κάποιος να Κοινωνήσει 2 φορές την ίδια μέρα. Είναι μεγάλη βλασφημία, γιατί είναι σαν κηρύττουμε, ότι ο Χριστός 2 φορές Σταυρώθηκε. Όταν Κοινωνάμε, πρέπει το στομάχι να είναι άδειο (εκτός και αν κάποιος είναι ασθενής), διότι αν είναι γεμάτο, όχι μόνο Χάρη δεν παίρνουμε αλλά και αμαρτάνουμε. (ΓέρονταςΕφραίμΣκήτηςΑγίουΑνδρέα)
 • Και ξηροφαγία να φάει κανείς, άμα το στομάχι δεν είναι άδειο και Κοινωνήσει, Χάρη δεν παίρνει, εκτός και αν κάποιος είναι ασθενής. Αμαρτάνουμε όταν Κοινωνούμε με γεμάτο στομάχι. (ΓέρονταςΕφραίμΣκήτηςΑγίουΑνδρέα)
 • Έχουμε 2 Θείες Κοινωνίες: Μία Μυστηριακή, που είναι η Θεία Κοινωνία και μία πνευματική, που επιτυγχάνεται με την προσευχή, λέγοντας την ευχή του Χριστού. (ΓέρονταςΕφραίμΣκήτηςΑγίουΑνδρέα)
 • Στον Μυστικό Δείπνο ο Ιούδας είχε Κοινωνήσει, αλλά δεν τον Κοινώνησε ο Χριστός. Κοινώνησε μόνος του! Μόλις Κοινώνησε, εισήλθε ο διάβολος μέσα του και έφυγε από τον Δείπνο. (ΓέρονταςΕφραίμΣκήτηςΑγίουΑνδρέα)
 • Δεν είναι ο ρυθμός συχνότητας της Θείας Κοινωνίας που φανερώνει την ποιότητα της πνευματική ζωής, αλλά τρόπος της προετοιμασίας για την Θεία Κοινωνία. Παίρνω δηλ. τη Χάρη όχι ανάλογα με το πόσο τακτικά Κοινωνώ, αλλά με το πόσο καλά είμαι προετοιμασμένος για την Θεία Κοινωνία. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να πάρει ο άνθρωπος Χάρη. Τι να το κάνω, να Κοινωνήσω και να αμαρτάνω... Προτιμότερο να μην Κοινωνώ και να μην αμαρτάνω. (ΓέρονταςΕφραίμΣκήτηςΑγίουΑνδρέα)
 • Εάν δεν πάρουμε υλική τροφή, αρχίζει ο οργανισμός να πέφτει, να χάνει δυνάμεις και να δημιουργείται ένα πρόσφορο έδαφος αναπτύξεως μικροβίων και ασθενείας. Έτσι συμβαίνει και με την ψυχή μας: όταν δεν τρέφεται με το Σώμα και το Αίμα του Χριστού και δεν Κοινωνεί, αρχίζει ο ψυχικός οργανισμός να καταπίπτει, τα μικρόβια της αμαρτίας να υπερισχύουν και να απειλούν την πνευματική υγεία της ψυχής του. (Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας)