Περί αθωότητας

Περί αθωότητας

 • Κανείς δεν φαίνεται περισσότερο αθώος, από έναν ένοχο που δεν κινδυνεύει πια. (Μπερνάρντ)
 • Η αθωότητα είναι άνθος, που μαραίνεται μόλις το αγγίξει κάποιος και δεν ξανανθίζει πια, έστω και αν το ποτίσετε με ποταμούς ολόκληρους δακρύων. (Κούπερ Ιάκωβος Φέμινος)
 • Η βιβλιοθήκη είναι ένα μέρος, όπου μπορείς να χάσεις την αθωότητά σου χωρίς να χάσεις την παρθενιά σου. (Γκρεέρ)
 • Το όπλο του αθώου είναι η αθωότητά του. (Δουμάς)
 • Είναι προτιμότερο να αθωώσουμε 10 κακούργους, παρά να καταδικάσουμε έναν αθώο.
 • Είναι αθώος μέχρι απόδειξη του αντιθέτου.
 • Η αθωότητα είναι υγεία της ψυχής.
 • Για τον αθώο οι κατάρες γίνονται ευχές.
 • Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.
 • Στον ήλιο λάσπη δεν κολλάει.
 • Όταν κλέβουνε μην κλέβεις και όταν κλεφτογυρεύουνε, μη φοβάσαι.
 • Αθώα περιστερά.
 • Ως πρόβατον επί σφαγήν.