Περί ενδυμασίας-καλλωπισμού

 • Περίενδύματοςτίμεριμνάτε; Καταμάθετετακρίνατουαγρούπωςαυξάνει·ουκοπιάουδένήθει. [Περί της ενδυμασίας γιατί φροντίζετε με τόση ανησυχία και αγωνία; Παρατηρήστε με προσοχήν τα άνθη του αγρού, πως φυτρώνουν και πως αυξάνουν. Ούτε κοπιάζουν, ούτε γνέθουν...] (ΚατάΜατθαίον 6,28)
 • Βούλομαιουνπροσεύχεσθαιταςγυναίκαςενκαταστολήκοσμίω, μετάαιδούςκαισωφροσύνηςκοσμείνεαυτάς, μηενπλέγμασινήχρυσώήμαργαρίταιςήιματισμώπολυτελεί, αλλ' ο πρέπει γυναιξίν επαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι' έργων αγαθών. [Θέλω, λοιπόν, να προσεύχονται οι γυναίκες με ενδυμασία σεμνή, να στολίζουν τον εαυτόν τους με συστολή και σεμνότητα και σωφροσύνη και όχι με εξεζητημένα πλεξίματα των μαλλιών ή με χρυσά κοσμήματα ή με μαργαριτάρια ή με πολυτελή ενδύματα, αλλά με ό,τι ταιριάζει σε γυναίκας, οι οποίες έχουν ως έργον τους την ευσέβειαν· δηλαδή τους ταιριάζει να στολίζονται με έργα αγαθά.] (Προς Τιμόθεον Α' 2,8-10)
 • Ων έστω ουχ ο έξωθεν εμπλοκής τριχών και περιθέσεως χρυσίων ή ενδύσεως ιματίων κόσμος, αλλ' ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος εν τω αφθάρτω του πραέος και ησυχίου πνεύματος, ο έστιν ενώπιον του Θεού πολυτελές.[Δεν πρέπει να στολίζεστε εξωτερικά, όπως με εντυπωσιακές κομμώσεις, χρυσά κοσμήματα και πολυτελή ρούχα, αλλά εσωτερικά, με καθαρότητα καρδιάς, πραότητα και ηρεμία, πράγματα που έχουν μεγάλη αξία μπροστά στον Θεό.] (Α' Πέτρου 3,3-4)
 • Ουκέσταισκεύηανδρόςεπίγυναικί, ουδέμηενδύσηταιανήρστολήνγυναικείαν, ότιβδέλυγμαΚυρίωτωΘεώσουέστιπαςποιώνταύτα.[Δεν επιτρέπεται εις γυναίκα να φοράει ανδρικά ενδύματα, ούτε στον άνδρα να φοράει γυναικεία ενδύματα, διότι καθένας που κάνει αυτά, είναι αποκρουστικός και αηδιαστικός ενώπιον Κυρίου του Θεού σου.] (Δευτερονόμιον 22,5)
 • Μην ζωγραφίζεις (καλλωπίζεις) από πάνω, το πρόσωπο που ζωγράφισε για σένα ο Θεός. Διότι δεν υπάρχει κάτι πάνω σου, που να έχει ανάγκη από διακόσμηση και διότι όλα όσα έκανε ο Θεός είναι πολύ καλά. Ενώ η ασελγής επικόσμηση πάνω στο καλό, περιφρονεί τη Χάρη του Τεχνίτη. (Διαταγές των Αποστόλων)
 • Η πολυτέλεια των ενδυμάτων δεν είναι απλώς μια ματαιότητα, αλλά αυτή είναι κατεξοχήν η τροφός της κενοδοξίας και η μητέρα της υπερηφάνειας, η οδός της πορνείας και προαγωγός όλων σχεδόν των παθών. Είπα, ότι είναι τροφός και μητέρα της κενοδοξίας και της υπερηφανείας, γιατί η ψυχή εκ φύσεως έχει συνήθεια να σχηματίζεται εσωτερικά μαζί με το σώμα. Και αν το σώμα π.χ. ντύνεται ταπεινά, ταπεινώνεται και αυτή μαζί. Αν όμως το σώμα ντύνεται ματαιόδοξα και υπερήφανα, ματαιοδοξεί και αυτή μαζί και υπερηφανεύεται. (ΆγιοςΝικόδημοςοΑγιορείτης)
 • Τί διαβολική μανία είναι αυτή στις γυναίκες, να ξοδεύουν χρήματα για πολύτιμα ενδύματα και ανάρμοστα στολίδια, τη στιγμή που τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τους φτωχούς αδερφούς μας; (ΆγιοςΝικόδημοςοΑγιορείτης)
 • Τα φτιασίδια και οι καλλωπισμοί, είναι πρόξενα της πορνείας. (ΆγιοςΝικόδημοςοΑγιορείτης)
 • Ούτε μια εύλογη αφορμή και αιτία δεν έχετε γυναίκες, για να χρησιμοποιείτε φτιασίδια. Διότι αν είστε όμορφες εκ φύσεως, αυτά σας είναι περιττά, αν πάλι είστε άσχημες, αυτά θα σας κάνουν περισσότερο άσχημες. Γιατί λέει ο Εκκλησιαστής: ''Το άσχημο δεν μπορεί να στολιστεί'' (Εκκλ. 1,15) (ΆγιοςΝικόδημοςοΑγιορείτης)
 • Οι άνδρες που καλλωπίζονται, στην πραγματικότητα δεν είναι άνδρες, αλλά διαψεύδουν το όνομά τους και φέρονται σαν γυναίκες και γίνονται θηλυπρεπείς. (ΆγιοςΝικόδημοςοΑγιορείτης)
 • Όταν ντύνεσαι να θυμάσαι, ότι ο Χριστός ντύθηκε σάρκα ανθρώπινη, για να ντύσει εσένα από την θεότητά Του. (ΆγιοςΝικόδημοςοΑγιορείτης)
 • Τα ενδύματα μας τα έδωσε ο Θεός, για να καλύπτουμε με αυτά την γυμνότητά μας και όχι για να καλλωπιζόμαστε. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Το ντύσιμο να είναι σεμνό. Διότι η καλή εξωτερική εμφάνιση, είναι καθρέφτης της καταστάσεως που επικρατεί στην ψυχή. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Θέλεις να φαίνεσαι ωραία; Και εγώ το θέλω αυτό, αλλά ομορφιά που την θέλει ο Θεός... Αυτός αγαπά την ντροπή, την σωφροσύνη, την κοσμιότητα, την σεμνή ενδυμασία... Είναι μεγάλη η βλακεία των γυναικών, να ασχολούνται με την φροντίδα για τα στολίδια των ρούχων, για τα χρυσαφικά, για τα βραγχιόλια και τον εξωτερικό καλλωπισμό. Και από την άλλη μεριά, καμμία φροντίδα για την ψυχή. Σταμάτα, ω γυναίκα, τη μανία αυτή και να μεταφέρεις την φροντίδα σου στην ψυχή, στην εσωτερική ομορφιά. Ο εξωτερικός στολισμός δεν αφήνει τον εσωτερικό να γίνει ωραίος. Όποιος ασχολείται μ' αυτόν τον στολισμό, καταφρονεί τον εσωτερικό, όπως πάλι όποιος περιφρονεί τον εξωτερικό, συγκεντρώνει όλη την φροντίδα του στον εσωτερικό στολισμό. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Καταδέχθηκε ο Κύριος να γεννηθεί σε φάτνη και να ζει μια ζωή φτωχότατη και εσύ γυναίκα, καλλωπίζεις με αφθονία τον εαυτόν σου, με ένα σωρό στολίδια (δαπανώντας τον πλούτο σου), αντί να τρέφεις τις πεινασμένες ψυχές; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όταν η γυναίκα δαπανά όλη την περιουσία ή το μεγαλύτερο μέρος από τα υπάρχοντα στα στολίδια, κατ' ανάγκην περιορίζεται το χέρι από τη γενναιοδωρία της ελεημοσύνης. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Να απέχετε από την επιζήμια συνήθεια να βάφετε το πρόσωπό σας. Κάτι τέτοιο είναι προσβολή στον Δημιουργό, εμφανίζοντας έτσι ελλιπή τη δημιουργία... Τί κάνεις ω γυναίκα; Νομίζεις πως με τα φτειασίδια και τα βαψίματα θα προσθέσεις ομορφιά στο φυσικό σου κάλλος; Αυτή η απασχόληση είναι δείγμα της εσωτερικής ακαταστασίας. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Στέκεται ο διάβολος τρίζοντας τα δόντια, θέλοντας να σε καταβάλλει από παντού και εσύ ασχολείσαι μ' αυτόν το σατανικό στολισμό; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Δεν είναι ευσχημοσύνη, το να φοράει και να στολίζεται κανείς με ωραία ρούχα. Ευσχημοσύνη είναι, το να στολίζεται κανείς με καλές πράξεις. Γιατί ποιά ωφέλεια υπάρχει από τον εξωτερικό στολισμό του σώματος, όταν η ψυχή είναι ντυμένη, χειρότερα από κάθε ζητιάνο; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Η γυναίκα να καλλωπίζετε για τον άνδρα της και όχι για να σκανδαλίζει και να προκαλεί τους άλλους άνδρες. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Πολλές γυναίκες, ενώ πήγαν καλά στον αγώνα της παρθενίας, δεν μπόρεσαν να νικήσουν το πάθος της φιλαρέσκειας, που φαίνεται στην υπερβολή των ενδυμάτων. Κυριεύονται και αιχμαλωτίζονται περισσότερο, από κοσμικές γυναίκες. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Λέει η γυναίκα: Τί φταίω εγώ, αν ο άλλος πονηρευτεί; Μα εσύ δίνεις την αφορμή με την εμφάνισή σου, με την ενδυμασία σου, με το βλέμμα σου, με τις κινήσεις σου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έκανε πολύ λόγο, για το ντύσιμο και την ντροπή. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αυτός που αγαπάει την πολυτέλεια και τα λαμπερά ρούχα, δεν μπορεί να αποκτήσει ταπεινούς λογισμούς, γιατί η καρδιά στον άνθρωπο συμμορφώνεται με τα εξωτερικά σχήματα. Είναι υπερήφανος όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα. (ΆγιοςΙσαάκοΣύρος)
 • Να τιμάς το σώμα σου και να το ντύνεις κόσμια και όμορφα και να μην το χρησιμοποιείς σαν υποδαύλιση και πρόκληση για ασέλγειες. (ΆγιοςΙσαάκοΣύρος)
 • Το να καταβάλλεις όλη την φροντίδα σου, για να διατηρείται ωραίο το σώμα σου, αυτό είναι γνώρισμα, ότι δεν γνωρίζεις καλά τον εαυτόν σου. (Μέγας Βασίλειος)
 • Όποιος κάνει το παν για την εκζήτηση στην σωματική του εμφάνιση αποδεικνύει, ότι δεν έχει συνείδηση της αληθινής ανθρώπινης αξίας. Δεν καταλαβαίνει το σοφό γνωμικό, που λέει: Άνθρωπος δεν είναι ό,τι φαίνεται απ' έξω. Πρέπει, με υψηλότερη σκέψη, να καταλαβαίνουμε τί πραγματικά είμαστε ο καθένας. (Μέγας Βασίλειος)
 • Ό,τι χρησιμοποιεί κανείς όχι από ανάγκη, αλλά για καλλωπισμό, επιφέρει την κατηγορία της κενοδοξίας. (Μέγας Βασίλειος)
 • Δεν πρέπει οι γυναίκες να βάζουν κοσμήματα προς καλλωπισμό τους, αλλά να φροντίζουν μόνο για τις καλές πράξεις και αυτές να πιστεύουν, ότι είναι τα κοσμήματα των Χριστιανών γυναικών. (ΜέγαςΒασίλειος)
 • Όποιος στολίζεται και καμαρώνει με λαμπρά ενδύματα, απογυμνώνεται από Θεϊκή στολή. Όταν όμως σκεπάζεται με τα συνηθισμένα φορέματα, μεριμνά για να ντυθεί την πνευματική στολή. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Η γυναίκα εμφανίζεται χωρίς να δέχεται διαβολές, όταν δεν καλλωπίζεται και δεν στολίζεται περισσότερο από όσο πρέπει. (ΆγιοςΚλήμηςΑλεξανδρείας)
 • Μια πραγματική Χριστιανή πρέπει όχι μόνο να είναι, αλλά και να φαίνεται. Γι αυτό, σε παρακαλώ, να προσέξεις την εξωτερική σου εμφάνιση. Να είσαι απλή. Το χρυσάφι, δεμένο σε πολύτιμες πέτρες, δεν στολίζει γυναίκες σαν και σένα. Πολύ περισσότερο το βάψιμο. Δεν ταιριάζει στο πρόσωπό σου, την εικόνα του Θεού, να την παραποιείς και να την αλλάζεις, μόνο και μόνο για να αρέσεις. Ξέρε το, ότι αυτό είναι φιλαρέσκεια και να μένεις απλή στην εμφάνιση. Τα βαρύτιμα και πολυτελή φορέματα, ας τα φορούν εκείνες, που δεν επιθυμούν ανώτερη ζωή, που δεν ξέρουν τι θα πει πνευματική ακτινοβολία. (ΆγιοςΓρηγόριοςοΘεολόγος)
 • Αφού μια γυναίκα αγέρωχη ντύθηκε σκανδαλωδώς, καλεί κοντά της, αυτούς που θα την δουν και είναι σαν να προσέφερε ένα ποτήρι γεμάτο δηλητήριο στους περαστικούς. Αδιάφορο αν κανείς δεν το ήπιε, αυτή όμως είναι ένοχος. (Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης)
 • Ο στολισμός του σώματος είναι καταστροφή της ψυχής. Το να φροντίζεις όμως γι' αυτά (σώμα και ψυχή) με φόβο Θεού, είναι καλό. (Άγιος Ησαϊας ο Αναχωρητής)
 • Παλιά έβλεπε κανείς καρναβάλια μια εβδομάδα, μόνο τις Αποκριές. Τώρα βλέπει κανείς, κάθε μέρα... Καθένας ντύνεται, όπως του λέει ο λογισμός, όπως είναι μέσα του! Έχουν γίνει τελείως παράξενοι οι άνθρωποι. Παλάβωσαν! Λίγοι είναι οι συμμαζεμένοι άνθρωποι, οι σεμνοί, είτε άνδρες, είτε γυναίκες, είτε παιδιά. Ιδίως οι γυναίκες είναι τελείως χάλια. Σήμερα που κατέβαινα στην πόλη, είδα κάποια με μια κορδέλα τόοοσο φαρδιά, σαν επίδεσμο, κάτι μπότες, μέχρι πάνω και ένα κοντό φόρεμα. Μου είπαν: «Είναι της μόδας»! Άλλες περπατούν με κάτι τόοοσο λεπτά τακούνια! Λίγο να στραβοπατήσουν, στον ορθοπεδικό θα πάνε... Τα δε μαλλιά, μην τα ρωτάς! Μια άλλη - ο Θεός να με συγχωρέσει - τι άνθρωπος ήταν; Ένα πρόσωπο άγριο, με το τσιγάρο στο στόμα, φου, φου, τα μάτια κόκκινα!... Έφυγε η Χάρις του Θεού... Τελεία εγκατάλειψη! (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ο καλλωπισμός είναι μουντζούρες στην εικόνα του Θεού. Είναι σαν να έχεις μια βυζαντινή εικόνα και εσύ τραβάς πινελιές από εδώ και από εκεί και την μουντζουρώνεις, την χαλάς. Πάμε στην εικόνα του Θεού να βάλουμε μπογιές; Ή σαν ένας ζωγράφος να έχει φτιάξει μια καλή εικόνα και πάει μετά ένας που δεν ξέρει ζωγραφική, παίρνει το πινέλο και κάνει κάτι μουντζούρες και ασχημίζει την εικόνα του ζωγράφου. Το ίδιο κάνεις και εσύ. Έτσι είναι σαν να λες στον Θεό: «Δεν τα έκανες καλά, Θεέ μου· εγώ θα τα διορθώσω»! (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Είχα δει κάποτε μια ηλικιωμένη που είχε μια οριζόντια γραμμή στο μέτωπό της. Ρωτάω μετά έναν γνωστό της: «Τί έχει, η καημένη;» «Ώ, τίποτε, μου λέει· έκανε εγχείρηση, για να τεντώσει το δέρμα της, να φύγουν οι ρυτίδες». Και εγώ νόμιζα, ότι είχε χτυπήσει και είχε χειρουργηθεί... Πού φθάνει ο κόσμος σήμερα!... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Μια μάνα ήρθε μια μέρα με κάτι νύχια μέχρι εκεί, σαν το γεράκι, βαμμένα κόκκινα, και μου λέει: «Έχω το παιδί μου άρρωστο βαριά. Να κάνεις προσευχή, Πάτερ! Κάνω και εγώ προσευχή, αλλά...» «Τι προσευχή κάνεις; της λέω. Εσύ γρατζουνάς τον Χριστό μ΄ αυτά τα νύχια! Κόψε πρώτα τα νύχια, να γίνει καλά το παιδί. Για την υγεία του παιδιού σου, τουλάχιστον να κόψεις τα νύχια και να πετάξεις τις μπογιές». «Να τα βάψω άσπρα, Πάτερ;» «Εγώ σου λέω να ξεβάψεις τα νύχια και να τα κόψεις· να κάνεις μια θυσία για την υγεία του παιδιού σου. Τί είναι αυτά; Αν ήταν, ο Θεός θα σε έκανε με νύχια κόκκινα». «Να τα βάψω άσπρα, Πάτερ;» Άντε τώρα!... «Καλά θα πας και εσύ και το παιδί σου...», είπα από μέσα μου. Τα παιδιά, περισσότερο τα κρυολογεί η μητέρα, όταν δεν είναι ντυμένη με την σεμνότητα και προσπαθεί ακόμη και να «μαδάει» τα παιδιά της. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Το να βάφονται οι γυναίκες και γενικώς να χρησιμοποιούν διάφορα φταισίδια είναι μεγάλη αμαρτία, επειδή ο άνθρωπος χαλάει και καταστρέφει την ανθρώπινη μορφή, αποκτάει αυτό που δεν του είχε δώσει ο Θεός, διαστρέφει τη φυσική ομορφιά και όλα αυτά οδηγούν στη διαφθορά. (Οσία Ματρώνα της Μόσχας)
 • Όπως το βρέφος είναι αδιάφορο για το τι θα του φορέσουμε, έτσι και ο αληθινός Χριστιανός, νήπιος εν Χριστώ, πρέπει να μείνει αδιάφορος για την ακριβή, πολυτελή και φανταχτερή ενδυμασία (διότι κατά το Βάπτισμα, ενδύθηκε τον Χριστό). Το επιδεικτικό ντύσιμο, είναι ένα είδος ειδωλολατρείας, που εμπνέει η κοσμική νοοτροπία. (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
 • Ο Χριστός δεν αγαπάει τις πολυτέλειες. Ο Χριστός ήταν απλός όσο ζούσε στη γη και φορούσε έναν χιτώνα που είχε πλέξει η Παναγία. Και όποτε σκιζόταν το έραβε η ίδια! (Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν Σαλός)
 • Στόλισε τον εαυτό σου όχι με μαργαριτάρια και διαμάντια, όχι με χρυσάφι και ασήμι, αλλά με τη σωφροσύνη και την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα, την πνευματική σύνεση, με τα δάκρυα της μετάνοιας και την παιδική, ή μάλλον την αγγελική ακακία. Να ο ακριβός στολισμός σου! Έτσι βλέποντας στολισμένη τη ψυχή σου ο Βασιλιάς των βασιλιάδων, ρίχνει σ' αυτήν το σπλαχνικό του βλέμμα. (Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ)
 • Στην εποχή μας το κενόδοξο ντύσιμο των ανθρώπων είναι φαινόμενο με ιδιαίτερη έξαρση. Αυτός που δεν έχει κάτι άλλο για να καμαρώσει, καυχιέται για το ντύσιμό του. Όμως ο άνθρωπος που έχει κάτι πολυτιμότερο από τα ρούχα για να καμαρώσει, δεν γίνεται υπερήφανος. Όπως το χρυσάφι δεν βρίσκεται στην επιφάνεια της γης, έτσι και η πνευματική αξία ενός ανθρώπου δεν προβάλλεται εξωτερικά. (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)
 • Μετά την πτώση των Πρωτοπλάστων, ο Θεός τους έντυσε με χιτώνες. Τους έντυσε πλήρως, ώστε να μην φαίνεται κανένα σημείο του σώματος. Έτσι θέλει ο Θεός να ντύνεται ο άνθρωπος και αυτά που βλέπουμε σήμερα π.χ. οι γυναίκες να φορούν κοντά παντελονάκια σκανδαλίζοντας τους άνδρες, είναι πέρα για πέρα λάθος. Χώρια που με την άσεμνη ενδυμασία, μπορεί ο διάβολος ευκολότερα να μας ρίξει στην αμαρτία. Τα ρούχα που φοράμε, είναι η ανάμνηση της εξορίας μας από τον Παράδεισο. (ΓέρονταςΕφραίμΣκήτηςΑγίουΑνδρέα)
 • Η μόδα, είναι εφεύρεση του διαβόλου. (ΓέρονταςΕφραίμΣκήτηςΑγίουΑνδρέα)
 • Οι άνθρωποι όταν ντύνονται με λιγότερα ρούχα (αυτό συμβαίνει ειδικά στις γυναίκες), κινδυνεύουν να δαιμονιστούν, άσχετα αν ο Θεός δεν επιτρέπει να συμβεί πολλές φορές κάτι τέτοιο. (ΓέρονταςΕφραίμΣκήτηςΑγίουΑνδρέα)
 • Πώς δεν ντρέπονται οι Ελληνίδες σήμερα; Οι γυναίκες των Τούρκων να ντύνονται κόσμια και να καλύπτουν το πρόσωπό τους, για να μην γίνουν σκάνδαλο στους άνδρες και οι Ελληνίδες να ντύνονται άσεμνα... (Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος)
 • Υπάρχουν γυναίκες που προσκυνούν την Παναγία από τη μία και από την άλλη την βλασφημούν με την προκλητική ενδυμασία τους και δεν το καταλαβαίνουν... (Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας)
 • Όσο περισσότερο φτιάχνουμε και καλλωπίζουμε τον εαυτόν μας, τόσο περισσότερο εσωτερικά τον καταστρέφουμε. Γιατί ο καλλωπισμός του σώματος αφαιρεί τον καλλωπισμό της ψυχής. (Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας)
 • Όταν ένας άνδρας ντύνεται γυναικεία, τότε πώς είναι δυνατόν ποτέ, να αισθανθεί αντρικά; Και όταν μια γυναίκα ντύνεται αντρικά, πώς είναι δυνατόν ποτέ, να αισθανθεί γυναικεία; Αυτό λέγεται ψυχολογικός εκφυλισμός γι' αυτό και υπάρχει η ομοφυλοφιλία τόσο στους άντρες, όσο και στις γυναίκες. (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Η προκλητική ενδυμασία της γυναίκας, σκανδαλίζει περισσότερο, από ότι το ίδιο της το γυμνό σώμα! (Είπε Γέρων)
 • Γνώριζε, ότι όσες ψυχές κάψει το άσχημο ντύσιμό σου, θα τις ζητήσει ο Κύριος από τα χέρια σου. (Πατέρες της Εκκλησίας)
 • Όταν το περιεχόμενο της καρδιάς του ανθρώπου είναι άδειο και ο εσωτερικός κόσμος του κενός, τότε φροντίζει να εξωραϊζει τον εξωτερικό του κόσμο (ακριβή ενδυμασία-καλλωπισμός σώματος, στόλισμα σπιτιού κ.ά.). (Παναγόπουλος)
 • Είναι τολμηρό να διορθώσει κανείς τον πίνακα, ενός μεγάλου ζωγράφου. Και ακόμα ποιό τολμηρό είναι να διορθώσει κανείς το Θεό, ότι δεν τον έφτιαξε καλό και υποκινούμενος από τον σατανά, να πηγαίνει σε ινστιτούτα καλλονής. Εκεί θα τον διαθέσει ο διάβολος και θα τον κάνει κατάλληλο για το δικό του παλάτι και όχι για το παλάτι του Θεού. Που πας άνθρωπε και διορθώνεις το Θεό, αφού έτσι όπως σε έφτιαξε, είσαι κατάλληλος για το παλάτι Του; Αλλά που να το καταλάβει ο άνθρωπος... (Παναγόπουλος)
 • Όταν βάφω τα μαλλιά μου ή βάζω μαλλιά (περούκα), γίνομαι ένας ψεύτης, κυκλοφορώ ένα ψέμα στο κεφάλι μου. Δεν λέω το ψέμα με την γλώσσα, το λέω με το κεφάλι μου. Δεν είμαι αυτός που είμαι. Ξεγελώ τον εαυτόν μου και τους άλλους. Ο Θεός ξέρει τί πρέπει να δώσει στο καθένα και πως πρέπει αυτό να εμφανίζεται πάνω μας. Και εμείς διορθώνουμε το Θεό. Ο Θεός δεν κάνει λάθος, εμείς είμαστε λάθος! (Παναγόπουλος)
 • Ο διάβολος κατόρθωσε σήμερα να ξεγυμνώσει τον άνθρωπο και τον καταστήσει κινητό κρεοπωλείο... (Παναγόπουλος)
 • Όταν ακούμε σήμερα, ότι η τάδε ξέρει να ντύνεται, να γνωρίζουμε, ότι η τάδε ξέρει να γδύνεται. Διότι η άμιλλα μεταξύ των γυναικών, δεν γίνεται στο πως θα ντύσουν την αμαρτωλή σκωληκόβρωτη σάρκα τους, αλλά στο πώς θα την γδύσουν και επιδείξουν. (Παναγόπουλος)
 • Κάποτε σε κάποια πολύ όμορφη γυναίκα, που ήταν προκλητικά ντυμένη, της είπα με διάκριση, ότι γίνεται αιτία λόγω του ντυσίματος της, να σκανδαλίζονται οι άνδρες. ''Να μην σκανδαλίζονται, με απάντησε, να κλείσουν τα μάτια τους, αν σκανδαλίζονται...''. Και την ρωτάω: ''Αν εσύ με δώσεις ένα ποτήρι δηλητήριο και εγώ το πιώ, ποιός θα δικαστεί; Εγώ που το ήπια ή εσύ που με το έδωσες;''. ''Δεν καταλαβαίνω τί με λες, με είπε''. ''Άμα δεν καταλαβαίνεις και εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω''. (Παναγόπουλος)
 • Όποιος αγαπά τα φανταχτερά πράγματα, δεν μπορεί να έχει ταπεινά αισθήματα, γιατί η καρδιά από μέσα τυπώνεται με τα ίδια σχήματα που είναι απ' έξω. (Φώτης Κόντογλου)
 • Γυναίκα που περιποιείται πολύ το πρόσωπό της, βγάζει την ασχήμια της ψυχής της προς τα έξω. (Αρίστιππος)
 • Η επιτηδευμένη κομψότητα έχει τόση σχέση με την αληθινή κομψότητα, όση η περούκα με τα αληθινά μαλλιά. (Μπαλζάκ)
 • Ούτε ο καθαρός χρυσός έχει ανάγκη από χρύσισμα, ούτε το ρόδο πρόσθετη μυρωδιά, ούτε ο κρίνος φτιασίδι, ούτε η δεκαεφτάχρονη νομίζω κοπέλα, μύρα και κοσμήματα στα μαλλιά της. (Σαίξπηρ)
 • Μην ομορφαίνεις την εμφάνισή σου, αλλά τη ζωή σου. (Θαλής)
 • Η σιωπή στολίζει τις γυναίκες (και όχι οι όμορφες ενδυμασίες). (Σοφοκλής)
 • Πρώτα μάθε ποιός είσαι και κατόπιν ντύσου αναλόγως. (Επίκτητος)
 • Μην θαυμάζεις το παγώνι. Έχει χρυσά φτερά, αλλά νιαουρίζει σαν την γάτα. (Δημητρακόπουλος)
 • Η κομψότητα δεν έχει να κάνει με το να βάλεις ένα καινούργιο φόρεμα. (Σανέλ)
 • Το ωραίο δεν χρειάζεται πρόσθετα στολίδια. Περισσότερο απ' όλα το ωραίο στολίζει η έλλειψη στολιδιών. (Γκέρντερ)
 • Πολλοί άνθρωποι προτιμούν να τους επαινούν για τα ρούχα που φοράνε, παρά για την καλοσύνη, την εξυπνάδα ή την σύνεση. (Μπάτλερ)
 • Τα πιο ωραία φορέματα (προκλητικά) φοριούνται, για να αφαιρούνται. (Κοκτώ)
 • Καλοντυμένος άνθρωπος είναι εκείνος, που δεν προσέξατε τι φορούσε. (ΣώμορσετΜωμ)
 • Ο δαιμονισμένος του Ευαγγελίου, γύριζε γυμνός. Ο Χριστιανισμός θέλει το ανθρώπινο σώμα ντυμένο σεμνά, γιατί είναι ναός του Θεού.
 • Όταν μια νέα βάφεται και ντύνεται επιδεικτικά και πηγαίνει στην Εκκλησία για να προσευχηθεί, είναι σαν να λέει στον Θεό: Κοίταξε Θεέ μου, τί όμορφη που είμαι! Εσύ δεν Ήσουν ικανός, να με κάνεις τόσο όμορφη.
 • Το ένδυμα είναι για την χρήση και όχι για την επίδειξη.
 • Η ανοησία της γυναίκας γίνεται κατανοητή από τον στολισμό της.
 • Σε μερικούς ανθρώπους, η βιτρίνα είναι μεγαλύτερη από το κατάστημα.
 • Το κρυστάλλινο ποτήρι, δεν αλλάζει την πικρή γεύση.
 • Τον γάϊδαρο όσο και να τον στολίσεις, άλογο δεν γίνεται.
 • Σ' ένα λαιμό γερασμένο τα μαργαριτάρια κλαίνε. (Γερμανική παροιμία)
 • Το ντύσιμο του κοριτσιού, είναι ο καθρέφτης της ψυχής του. (Γερμανική παροιμία)
 • Μην κρίνεις τους ανθρώπους από την εμφάνιση. Μια πλούσια καρδιά, μπορεί να χτυπά και κάτω από ένα φτωχό παλτό. (Σκωτσέζικο γνωμικό)
 • Η ανοησία της γυναίκας γίνεται κατανοητή από τον στολισμό της. (Γαλλική παροιμία)
 • Κάποτε μια βασίλισσα κάλεσε τον Απόστολο Πέτρο στο παλάτι της. Ήθελε να τον γνωρίσει, γιατί άκουγε, ότι ένας αγράμματος ψαράς, μιλάει τόσο σοφά και φωτισμένα. Ο Απόστολος Πέτρος δέχτηκε να πάει και πήγε και την συνάντησε. Και βλέπει μια βασίλισσα, η οποία ήταν τυφλή, φορούσε αστραφτερά ρούχα και ήταν τόσο πολύ βαμμένη και μουντζουρωμένη στο πρόσωπο της, που αηδίαζες που την έβλεπες. Του είπε η βασίλισσα αυτά που ήθελε να του πει και στο τέλος, ο Απόστολος Πέτρος ζήτησε την γνώμη της βασίλισσας, για ένα θέμα και την ρώτησε: Βασίλισσά μου, ένας πολύ μεγάλος ζωγράφος, έκανε έναν ωραιότατο πίνακα. Ήταν ένα αριστούργημα. Και κάποιος, πήγε στον πίνακα και με ένα μολύβι τον διόρθωσε. Και αντί να τον διορθώσει, τον χάλασε τον πίνακα. Τί λές Βασίλισσα μου, γι΄αυτό το περιστατικό; Η βασίλισσα χτύπησε με μανία το πόδι της στο έδαφος και λέει: Έγινε τέτοιο πράγμα; Αν είναι δυνατόν. Αν ήταν στο χέρι μου, θα έβγαζα διάταγμα να τον στήσουν στην μάντρα αυτόν, γιατί τόλμησε να διορθώσει τον ζωγραφικό πίνακα, αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη. Και ο Απόστολος Πέτρος της λέει: Βσίλισσαμου, εσύείσαιαυτήπουδιόρθωσεςτονπίνακα! ΟΘεός, αυτόςομεγάλοςζωγράφος, σεέφτιαξεαριστουργηματικάκαιεσύβάφτηκες, μουντζουρώθηκες, περιφέρειςτοψέμαστοκεφάλισου, στοπρόσωποσου, στοδέρμασου, προσπαθώντας να Τον διορθώσεις...
 • Μια ημέρα, διηγείται κάποιο πνευματικό τέκνο του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη, που πήγα στον Γέροντα, συνάντησα εκεί κάποιες κοπέλες, που είχαν πάει και αυτές να τον δουν. Ήταν όμως, άσεμνα ντυμένες. Κουβέντιαζε, λοιπόν, μαζί τους ο Όσιος Πορφύριος για διάφορα πνευματικά θέματα, αλλά δεν τις έκανε καμμία παρατήρηση για την εμφάνισή τους. Εγώ ομολογουμένως, αγανάκτησα εσωτερικά μ' αυτές τις κοπέλες, που πήγαν σ' έναν τέτοιο Άγιο Γέροντα ντυμένες κατ' αυτόν τον τρόπο, αλλά σκανδαλίστηκα και από το γεγονός, ότι ο Γέρων Πορφύριος, δεν τις έκανε παρατήρηση. Όταν έφυγαν οι κοπέλες, χαμογελώντας μου είπε: ''Κύριε τάδε, εγώ δεν είμαι αυστηρός, όπως είσαι εσύ''. Βέβαια, αμέσως κατάλαβα, ότι είχε συλλάβει την σκέψη μου και τον σκανδαλισμό μου. Όμως, τον ρώτησα: ''Γιατί το λέτε αυτό, Γέροντα;''. Μου είπε τότε: ''Ήρθαναυτέςοικοπέλεςεδώμ'αυτήντηνεμφάνισηκαιδεντιςέκαναπαρατήρηση. Εγώέχωμια άλλητακτική. Διότι, ακόμηκαιαντιςμιλούσαγιατηνεμφάνισήτους, αφούδενέχουνπίστηστονΧριστό, δενθασυμμορφώνονταν. ΠροσπαθώπρώτανατιςφέρωστηνπίστητουΧριστούκαίτότεμόνεςτουςθακαταλάβουντολάθοςτουςκαιθαδιορθωθούν...''.
 • Διηγείται ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι κάποτε συνάντησε μια πολύ πλούσια γυναίκα, η οποία φορούσε κοσμήματα και χρυσαφικά. Την πλησίασε και την ρώτησε: ''Τί τα θέλεις, κυρία μου, τα κοσμήματα και τα πολύτιμα πετράδια πάνω σου;''. ''Χαίρετε η ψυχή μου με αυτά, ήταν η απάντησή της''. Και της λέω μετά: ''Εγώ σε ρώτησα, τι κέρδος έχεις από αυτά και εσύ μου λες, τι βλάβη έχεις απ΄αυτά! Υπάρχει χειρότερη ζημιά, από το να έχει κολλήσει η ψυχή σου σε αυτά; Υπάρχει χειρότερο κακό, από το να έχεις κάνει χαρά, την ψυχική σου βλάβη; Άμα έχεις κάνει χαρά σου, την ζημιά της ψυχής σου, πώς θα μπορέσεις ποτέ, να φροντίσεις για την ψυχή σου;''. Δεν ξέρω, συνέχισε την διήγηση του ο Ιερός Χρυσόστομος, αν αυτή η γυναίκα βοηθήθηκε από τα λόγια μου. Ωστόσο αυτή η γυναίκα βρίσκεται στην φυλακή! Αν θεωρεί την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ως διασκέδαση, θα ζητήσει ποτέ την αποφυλάκιση της;;;...
 • ''Μαμά, μαζί με τα άλλα που θα με στείλεις, να με στείλεις και ένα καθρεφτάκι''. Το ήθελε η κόρη, για να φτιάχνει το μαλλί της και να περιποιείται το πρόσωπό της. Πράγματι η μητέρα της έστειλε έναν διπλωμένο καθρέφτη. Και όταν η κόρη ξεδίπλωσε το καθρέφτη, είδε την Παναγία και της έγραφε η μάνα της: ''Με βάση αυτόν τον καθρέφτη να φτιάχνεσαι, παιδί μου! Να καθρεφτίζεσαι πάντα με βάση και πρότυπο την Παναγία μας...''.

***

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε