Περί Θείου θελήματος

 • Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορτασθήσονται. [Ευτυχισμένοι και καλότυχοι είναι εκείνοι, που πεινάνε και διψάνε για την πραγματική δικαιοσύνη (Θείο θέλημα), διότι αυτοί θα ικανοποιηθούν πλήρως από τον Θεό.] (Κατά Ματθαίον 5,6)
 • Όστις γαρ αν ποιήση το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανοίς, αυτός μου αδελφός και αδελφή και μήτηρ εστίν. [Διότι όποιος θα γνωρίσει και θα εφαρμόσει, το θέλημα του Ουρανίου Πατρός Μου, αυτός είναι αδελφός Μου και αδελφή Μου και η μητέρα Μου.] (Κατά Ματθαίον 12,50)
 • Ος γαρ αν ποιήση το θέλημα του Θεού, ούτος αδελφός μου και αδελφή μου και μήτηρ εστί. [Διότι εκείνος, ο οποίος θα εφαρμόσει το θέλημα του Θεού (τηρεί δηλ. τις εντολές Μου), αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα μου.] (ΚατάΜάρκον 3,35)
 • Εις το μηκέτι ανθρώπων επιθυμίαις, αλλά θελήματι Θεού τον επίλοιπον εν σαρκί βιώσαι χρόνον. [Στο εξής λοιπόν, πρέπει να ζείτε την υπόλοιπη ζωή σας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και όχι σύμφωνα με τις (διεφθαρμένες) ανθρώπινες επιθυμίες. (Α' Πέτρου 4,2)
 • Δοκιμάζοντες τί έστιν ευάρεστον τω Κυρίω. [Να ερευνάτε και να διακρίνετε πάντοτε, τι είναι ευάρεστο ενώπιον του Κυρίου.] (ΠροςΕφεσίους 5,10)
 • Εάν μη Κύριος φυλάξη πόλιν, εις μάτην ηγρύπνησεν ο φυλάσσων. [Εάν ο ίδιος ο Κύριος δεν φυλάξει μια πόλη, ματαίως αγρύπνησαν οι φρουροί της.] (Ψαλμοί 126,1)
 • Πρέπει να πιστεύουμε, ότι ο Θεός έχει 3 θελήματα: το κατά ευδοκία, το κατά οικονομία και το κατά παραχώρηση. Το κατά ευδοκία δηλώνεται με εκείνο που γίνεται στον Αβραάμ, στον οποίο λέει: ''βγες από την πατρίδα σου''. Το κατά οικονομία δηλώνεται με όσα είχε κάνει για τον Ιωσήφ, για να πετύχει ό,τι έγινε αργότερα. Και το κατά παραχώρηση δηλώνεται με όλα όσα είχαν συμβεί στον Ιώβ. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Το κατά ευδοκία θέλημα του Θεού, είναι το πρώτο θέλημα το σφοδρό θέλημα, την σφοδρή επιθυμία του Κυρίου, όπως συμβαίνει και σε εμάς. Είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς ''πείσμα'', κάτι ανάλογο με το δικό μας πείσμα. Δηλαδή, ο Θεός επιθυμεί πάρα πολύ την δική μας σωτηρία. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Μεριμνώντας ο Θεός για τη δική μας αδυναμία, ούτε μας αφήνει να ζούμε συνεχώς με τις θλίψεις, για να μην αποδεικνύεται η ασθένεια της φύσης μας, αλλά μας βοηθά αμέσως, ενισχύοντας την προθυμία μας και ενθαρρύνοντας τη σκέψη μας, ούτε μας αφήνει να ζούμε διαρκώς με ανέσεις, για να μην παρασυρθούμε προς την κακία, με το να γινόμαστε ραθυμότεροι. Γιατί η ανθρώπινη φύση, όταν ζει με πολλές ανέσεις, λησμονεί την ευγενική της καταγωγή και δεν παραμένει στα πλαίσια που της αρμόζουν. Γι' αυτό ο Kύριος, σαν φιλόστοργος πατέρας, άλλοτε μεν μας χαρίζει άνεση, άλλοτε μας σωφρονίζει, ώστε με τον τρόπο αυτό να ρυθμίσει την υγεία της ψυχής μας. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Γενηθήτω εν εμοί το θέλημά Σου, για να χαθεί το θέλημα του διαβόλου. Γιατί, όπως στα σκοτεινά σπήλαια, όταν εισαχθει φως, εξαφανίζεται το σκοτάδι, έτσι και όταν εντός μου γίνει το θέλημά Σου, κάθε πονηρή και άτοπη διάθεση εξαλείφεται, αφού θέλημά Σου, είναι η σωτηρία των ανθρώπων. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όταν πραγματοποιήσει κάτι ο Θεός, να μη θελήσεις να κρίνεις με το ανθρώπινο μυαλό τα όσα γίνονται απ' Αυτόν, γιατί αυτά υπερβαίνουν την διανοητική μας ικανότητα και ουδέποτε θα μπορέσει ανθρώπινο μυαλό να πλησιάσει και να καταλάβει την ουσία των έργων Του. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Aν θέλει ο Θεός να γίνει αυτό, ας γίνει. Aν θέλει να είμαι εδώ, αισθάνομαι ευγνωμοσύνη. Όπου θέλει, Τον ευχαριστώ!... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όταν επαναστάτησαν εναντίον του Ααρών μερικοί μιαροί και πανάθλιοι, επιχειρώντας να του αφαιρέσουν το αξίωμα της ιερωσύνης, ο πραότατος Μωϋσής, θέλοντας να τους πείσει, ότι δεν ανέβηκε στο αξίωμα επειδή ήταν αδερφός του, συγγενής και φίλος του, αλλά υπακούοντας σε απόφαση του Θεού, που του εμπιστεύτηκε την ιερωσύνη, διέταξε κάθε φυλή και του Ααρών, να φέρουν από ένα ραβδί. Και πρόσταξε να περιμένουν την ψήφο του Θεού, που θα φανερωνόταν με τα ραβδιά αυτά. Την επόμενη μέρα, όλα τα ραβδιά παρέμειναν ξερά όπως ήταν και μόνο ένα, η ράβδος του Ααρών βλάστησε, έβγαλε φύλλα και καρποφόρησε (Αριθμοί κεφ. 17). Έτσι πληροφορήθηκαν οι Εβραίοι, ότι ο Κύριος χειροτόνησε τον Ααρών. Και με άλο τρόπο ο Μωϋσής φανέρωσε την ψήφο του Θεού, επικυρώνοντας την ιερωσύνη του Ααρών. Επειδή πάλι μερικοί Ισραηλίτες ξεσηκώθηκαν και επιθυμούσαν να πάρουν το αξίωμα της ιερωσύνης, παράγγειλε να φέρουν θυμιατήριο με θυμίαμα και να περιμένουν την ψήφο του Θεού. Αλλά ενώ θύμιαζαν, άνοιξε η γη στα δύο και κατάπιε όλους τους στασιαστές και φωτιά από τον ουρανό κατέκαψε, όσους κρατούσαν τα θυμιατήρια! Και για να λησμονηθεί το γεγονός αυτό, με τον χρόνο, διέταξε ο Μωϋσής να κρεμάσουν τα θυμιατήρια γύρω από το θυσιαστήριο, ώστε μαζί με την ράβδο, να θυμίζουν στους μεταγενέστερους, να σέβονται την ψήφο (το θέλημα) του Θεού, για να μην τιμωρηθούν. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όσοι επιθυμούν να μάθουν το θέλημα του Κυρίου, οφείλουν προηγουμένως να θανατώσουν το δικό τους. Αφού προσευχηθούν με πίστη και απονήρευτη απλότητα, ας ερωτήσουν με ταπείνωση καρδίας και αδίστακτο λογισμό τους γέροντες ή και τους αδελφούς ακόμη και ας δεχθούν τις συμβουλές τους σαν να είναι από το στόμα του Θεού, έστω και εάν είναι αντίθετες προς το θέλημά τους∙ έστω και εάν δεν είναι και τόσο πνευματικοί οι ερωτηθέντες∙ διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να αφήσει να πλανηθούν ψυχές, που με πίστη και ακακία ταπεινώθηκαν εμπρός στην συμβουλή και στην κρίση του πλησίον. Ακόμη και ανίδεοι εάν είναι αυτοί που ερωτώνται, εκείνος που απαντά με το στόμα τους είναι ο άϋλος και αόρατος Θεός. (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚλίμακος)
 • Η τέλεια και ολοκληρωμένη κατά Θεό καύχηση, είναι όταν κάποιος δεν καυχάται για την δικαιοσύνη του, αλλά γνωρίζει ότι είναι φτωχός από την αληθινή Δικαιοσύνη και ότι έχει δικαιωθεί με μόνη την πίστη στον Χριστό. (Μέγας Βασίλειος)
 • Δεν φθάνει μόνο το να θέλουμε εκείνα που θέλει ο Θεός, αλλά πρέπει και να τα θέλουμε, όπως τα θέλει Εκείνος, όταν τα θέλει Εκείνος και γιατί τα θέλει Εκείνος... Και όσο περισσότερο υποτάσσεσαι στη θέλησή του Θεού, παραχωρώντας την θέλησή σου σ' αυτό, τόσο περισσότερο θα λάβεις από τον Κύριο. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Όποιος επιθυμεί τα θελήματα του Θεού, έχει οδηγούς τους αγγέλους. (ΆγιοςΙσαάκοΣύρος)
 • Μην προσεύχεσαι να γίνουν τα δικά σου θελήματα, αλλά προσευχήσου να γίνεται το θέλημα του Κυρίου σε σένα. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Τίποτε να μην σκέφτεσαι ούτε να κάνεις, χωρίς σκοπό σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Γιατί εκείνος που βαδίζει άσκοπα, ματαιοπονεί... (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Εκείνος που γνώρισε το θέλημα του Θεού και κατά τη δύναμή του το εκτελεί, με μικρούς κόπους θα αποφύγει τους μεγάλους. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Κάνε με Κύριε, τέτοιον που με θέλεις και με όποιον τρόπον θέλεις, είτε θέλω, είτε δεν θέλω. (Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός)
 • Πώς μπορείς να ξέρεις αν ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού; Να η ένδειξη: Αν στενοχωριέσαι για κάτι, αυτό σημαίνει πως δεν παραδόθηκες τελείως στο θέλημα του Θεού, έστω και αν σου φαίνεται πως ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όποιος ζει κατά το θέλημα του Θεού, αυτός δεν μεριμνά για τίποτε. Και αν κάτι του χρειάζεται, παραδίνει τον εαυτό του και την ανάγκη του στον Θεό. Και αν πάρει ό,τι θέλει, μένει ήρεμος, σαν να το είχε. Ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, δεν φοβάται τίποτε: ούτε θύελλες, ούτε ληστές, ούτε τίποτα άλλο. Ό,τι και αν έρθει, λέει : «Έτσι ευδοκεί ο Θεός» και έτσι διατηρείται η ειρήνη στην ψυχή και στο σώμα. Το καλύτερο έργο είναι να παραδοθούμε στο θέλημα του Θεού και να βαστάζουμε τις θλίψεις με ελπίδα. Ο Κύριος βλέποντας τις θλίψεις μας, δεν θα επιτρέψει ποτέ κάτι που να ξεπερνά τις δυνάμεις μας. Αν οι θλίψεις μας φαίνονται υπερβολικές, αυτό σημαίνει πως δεν έχουμε παραδοθεί στο θέλημα του Θεού. (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Όποιος δόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, έχει την καθαρή προσευχή και η ψυχή του αγαπάει τον Κύριο. 'Ετσι δόθηκε στο Θεό η Υπεραγία Θεοτόκος: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου» (Λουκ. 1,38). Αν λέγαμε και εμείς: «Ιδού ο δούλος Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου», τότε τα Ευαγγελικά λόγια του Κυρίου θα ζούσαν στις ψυχές μας, η αγάπη του Θεού θα βασίλευσε σ' όλον τον κόσμο και η ζωή στη γη, θα ήταν απερίγραπτα ωραία. (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Παρατηρείστε εκείνον που αγαπάει το θέλημά του: Δεν έχει ποτέ ειρήνη στην ψυχή του και δεν ευχαριστιέται με τίποτα. Γι' αυτόν όλα γίνονται όπως δεν θα έπρεπε. Όποιος όμως δόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, έχει την καθαρή προσευχή και η ψυχή του αγαπάει τον Κύριο. (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Αν αρνείστε το προσωπικό σας θέλημα αναζητώντας το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα είναι μαζί σας. Αν όμως επιμένετε να ακολουθείτε το δικό σας λογισμό, ο Θεός θα σας εγκαταλείψει... (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Θα αφιερωθούμε στο θέλημα του Θεού και τότε θα δούμε την Θεία Πρόνοια και θα μας δώσει ο Κύριος, ό,τι δεν αναμένουμε... (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Ο υπερήφανος δεν αναζητεί το θέλημα του Θεού, αλλά προτιμά να κατευθύνει ο ίδιος τη ζωή του. Και δεν καταλαβαίνει πως, χωρίς τον Θεό, δεν επαρκεί το λογικό του ανθρώπου για να τον καθοδηγεί. Και εγώ, όταν ζούσα στον κόσμο, προτού να γνωρίσω τον Κύριο και το Άγιο Πνεύμα, στηριζόμουν στο λογικό μου. Όταν όμως γνώρισα με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τότε παραδόθηκε η ψυχή μου στον Θεό και δέχομαι ο,τιδήποτε θλιβερό μου συμβεί και λέω: «Ο Κύριος με βλέπει... Τι να φοβηθώ;» Προηγουμένως όμως, δεν μπορούσα να ζω κατ' αυτόν τον τρόπο. Για όποιον παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, η ζωή γίνεται πολύ ευκολότερη, γιατί στις αρρώστιες, στη φτώχεια και στο διωγμό σκέφτεται: «Έτσι ευδόκησε ο Θεός και πρέπει να υπομείνω για τις αμαρτίες μου». (Άγιος Σιλουανός ο Αγιορείτης)
 • Μην προσεύχεσαι να γίνουν αυτά που θέλεις. Γιατί δεν συμφωνούν οπωσδήποτε με το θέλημα του Θεού. Καλύτερα να προσεύχεσαι όπως σε δίδαξαν με τα λόγια ''γενηθήτω το θέλημά σου εν εμοί''. Και σ' όλες τις περιπτώσεις αυτό να παρακαλείς τον Θεό, να γίνει το δικό Του θέλημα· γιατί εκείνος θέλει το καλό σου και αυτό που συμφέρει την ψυχή σου, ενώ εσύ δεν ζητάς πάντα αυτό που σε συμφέρει. (Άγιος Νείλος ο Ασκητής)
 • Πολλές φορές ζήτησα με την προσευχή από τον Θεό, να μου γίνει κάτι, που το νόμιζα καλό και επέμενα παράλογα να το ζητώ ''βιάζοντας'' το θέλημα του Θεού και δεν Τον άφηνα να οικονομήσει Εκείνος ό,τι γνωρίζει ως συμφέρον δικό μου. Και λοιπόν αφού έλαβα ό,τι ζήτησα, στενοχωρήθηκα ύστερα πολύ, που δεν είχα ζητήσει μάλλον να γίνει το θέλημα του Θεού. Γιατί δεν μου ήρθε το πράγμα έτσι όπως το νόμιζα. Τί είναι αγαθό, παρά ο Θεός; Λοιπόν σ' Αυτόν ας αναθέσουμε όλα τα ζητήματά μας και όλα θα πάνε καλά. Γιατί και ο Αγαθός χορηγεί οπωσδήποτε και αγαθές δωρεές. (Άγιος Νείλος ο Ασκητής)
 • Ετοίμαζε τον εαυτό σου για τη συνάντησή σου με το Θεό, και θα κάνεις το θέλημά Του. (Άγιος Ησαϊας ο Αναχωρητής)
 • Να ελέγχει κανείς τον εαυτόν του και να κοιτάζει πως να κάνει το θέλημα του Θεού. Όταν κάνει το θέλημα του Θεού, τότε συγγενεύει με τον Θεό και τότε, χωρίς να ζητάει από τον Θεό, λαμβάνει· δέχεται συνέχεια νερό από την πηγή. (ΆγιοςΠαϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Για καθετί που σκέφτεστε να κάνετε, να λέτε ''αν θέλει ο Θεός''. Μην πάθετε και εσείς ό,τι έπαθε κάποιος μια φορά. Είχε αποφασίσει να πάει στο αμπέλι του για δουλειά. ''Αύριο πρωί-πρωί, λέει στην γυναίκα του, θα πάω στο αμπέλι''. ''Αν θέλει ο Θεός, θα πας'', του λέει εκείνη. ''Θέλει δεν θέλει ο Θεός, λέει εκείνος, εγώ θα πάω''. Την άλλη μέρα ξεκίνησε νύχτα. Στον δρόμο εν τω μεταξύ πιάνει τέτοιος κατακλυσμός, που αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω. Δεν είχε φέξει ακόμη. Χτυπάει την πόρτα. ''Ποιός είναι;'', ρωτάει η γυναίκα του. ''Αν θέλει ο Θεός, λέει εκείνος, ο άνδρας σου είμαι''!... (ΆγιοςΠαϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Δεν πρέπει να επιμένουμε να αλλάξουμε τη θέληση του Θεού, γιατί έτσι μας αρέσει εμάς και μάλιστα όποτε θέλουμε εμείς. Όταν θέλουμε κάτι να αποκτήσουμε, δεν πρέπει να το κυνηγάμε, αλλά να το αφήνουμε στην θέληση του Θεού. Διαφορετικά, όσο το κυνηγάμε, τόσο αυτό απομακρύνεται! Αυτό το κάτι, να το παρομοιάσεις με την σκιά σου! Όσο και να τρέξεις, δεν πρόκειται να την πιάσει ποτέ! (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Να υποκλινόμαστε στη Χάρη του Θεού, ως Θείο δώρο και όχι να αποστρεφόμαστε τους τρόπους της θεραπείας. Εάν προστάξει ο Θεός να πράξουμε κατά κάποιο τρόπο κάτι, πρέπει να υποταχθούμε στο θέλημά Του, όπως τα παιδιά υποτάσσονται στους γονείς τους με πλήρη πεποίθηση ότι Αυτός, ως πάνσοφος και πανάγαθος και ως η ίδια η αλήθεια, δεν μας καλεί σε τίποτα παράνομο ή απρεπές ή ανώτερο από τις δυνάμεις μας. Ό,τι μας προστάζει έχει σκοπό να μας εξαγνίσει από κάθε ελάττωμα και να μας στολίσει με τις αρετές της θεόμορφης δόξας Του. (Άγιος Μάξιμος ο Γραικός)
 • Μην κοιτάς να υποτάξεις την ίδια σου την θέληση, πιο καλά είναι να υπακούς στο θέλημα του Θεού. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Τότε γίνεται το θέλημα του Θεού πάνω στη γη όπως στον Ουρανό, όταν - όπως είπαμε - δεν υπερηφανευόμαστε ο ένας κατά του άλλου. Και όταν χωρίς ζηλοτυπία, με απλότητα, αγάπη, ειρήνη και χαρά είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας και θεωρούμε την προκοπή του πλησίον σαν δική μας, και τις ελλείψεις του σαν δική μας ζημιά. (Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος)
 • Τα κάλλη και οι αγαθοί καρποί της ψυχής μας, δηλ. η προσευχή, η αγάπη, η πίστη, η αγρυπνία, η νηστεία και οι λοιπές αρετές, όταν αναμιχθούν και ενωθούν με το Άγιο Πνεύμα, τότε και αυτά σαν θυμίαμα ριγμένο στη φωτιά, βγάζουν πλούσια ευωδία· αλλά κι εμείς τότε πολιτευόμαστε εύκολα κατά το θέλημα του Θεού. Γιατί χωρίς το Άγιο πνεύμα, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το θέλημα του Θεού. Όπως η γυναίκα πριν από το γάμο της ακολουθεί τη γνώμη της και κάνει τα θελήματά της, όταν όμως συνάψει γάμο, ζει κάτω από την οδηγία του συζύγου της και δεν κάνει το δικό της, έτσι και η ψυχή έχει δικό της θέλημα και δικούς της νόμους και δικά της έργα. Όταν όμως γίνει άξια να ενωθεί με τον Χριστό, υποτάσσεται πλέον και δεν ακολουθεί πια το δικό της θέλημα, αλλά το θέλημα του Νυμφίου της Χριστού. (ΆγιοςΜακάριοςοΑιγύπτιος)
 • Οι Άγιοι Πατέρες, όταν ήθελαν να κάνουν ένα (πνευματικό) έργο, δεν το άρχιζαν, αν πρώτα δεν πληροφορούνταν, ότι το θέλει ο Θεός. Πρώτα έκαναν δέηση και ο Θεός τους φανέρωνε κάποιο σημάδι, ότι είναι θέλημά του, να γίνει αυτό. Έτσι άρχιζαν το έργο. Διαβάζουμε στον Άγιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη, ότι όταν θέλησε να χτίσει το κοινόβιο μοναστήρι, έβαλε μέσα στο θυμιατό σβησμένους άνθρακες και θυμίαμα, για να πληροφορηθεί, που είναι το θέλημα του Θεού, να χτίσει το κοινόβιο. Έπειτα βγήκε μαζί με τους αδερφούς και έκανε λιτανεία προχωρώντας πολύ, μέσα στην έρημο. Αφού προχώρησε αρκετά, ξαφνικά, ω του θαύματος, άναψαν τα σβησμένα κάρβουνα μόνα τους και αμέσως βγήκε η ευωδία του θυμιάματος! Εκεί λοιπόν ακριβώς σταμάτησε και έβαλε θεμέλιο και έχτισε το μοναστήρι. Το ίδιο ακριβώς έκανα και εγώ ο αμαρτωλός. Δεν έκανα αυτό το μοναστήρι, χωρίς να πληροφορηθώ, ότι εδώ ήταν το θέλημα του Θεού να γίνει. Δεν έβαλα άνθρακες σβησμένους να ανάψουνε, διότι ο εγώ δεν είμαι Μέγας Θεοδόσιος. Αλλά έκανα 3 ταπεινές Λειτουργίες και έβαλα κλήρο. Και τις 3 φορές, ο ίδιος κλήρος έτυχε. Έτσι έκανα το μοναστήρι εδώ. Έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Πριν από κάθε έργο μας, να ζητούμε την βοήθεια του Θεού. (Όσιος Άνθιμος της Χίου)
 • Δίχως το θέλημα του Θεού, μια πέτρα δεν μετακινείται από την θέση της και ένα φύλλο από το δέντρο δεν σαλεύει να πέσει κάτω στη γη. (Όσιος Άνθιμος της Χίου)
 • Υπάρχει το κατ' ευδοκία θέλημα του Θεού και το κατά συγκατάβαση. Στη δεύτερη περίπτωση, επειδή ο Θεός μας έχει δώσει απόλυτη ελευθερία, όλοι και οι δαίμονες και οι άνθρωποι, κάνουμε ότι θέλουμε. Όταν όμως ο Θεός αποφασίζει να παρέμβει, ούτε τα πονηρά πνεύματα, ούτε οι άνθρωποι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Για παράδειγμα, ήταν θέλημα του Θεού να καούν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Ο Κύριος ήθελε να δώσει τέλος σε εκείνο το παγιωμένο κακό. (Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν Σαλός)
 • Όπως το σίδερο στο αμόνι, έτσι παρέδωσα τον εαυτό μου και το θέλημά μου στον Κύριο και Θεό. Όπως αρέσει σε Εκείνον, έτσι πράττω. Δικό μου θέλημα δεν έχω. Ό,τι είναι αρεστό στον Θεό, αυτό και μεταδίδω. (Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ)
 • Αγάπησε το θέλημα του Ιησού περισσότερο από τις σωματικές ανάγκες σου, περισσότερο από την ανάπαυση και τις ανέσεις σου, περισσότερο από τη ζωή σου, περισσότερο από την ψυχή σου. (ΆγιοςΙγνάτιοςΜπριαντσιανίνωφ)
 • Όταν αρρωσταίνουμε, όταν πληγωνόμαστε, όταν πλησιάζουμε στο θάνατο και όταν ακόμα πεθαίνουμε ή όταν κάνουμε υπομονή στην έλλειψη των αναγκαίων και δεν έχουμε κανέναν απολύτως, για να μας σπλαχνιστεί και να μας βοηθήσει, μέσα σε μια τέτοια κατάσταση να λέμε: ''Ας γίνει το θέλημα του Θεού'' και τότε μ' αυτό και μόνο, ο εχθρός μας διάβολος καταισχύνεται και κατανικιέται. (Όσιος Παϊσιος Βελιτσκόφσκυ)
 • Το θέλημα του Θεού φαίνεται στις εντολές Του, τις οποίες οφείλουμε να προσπαθούμε να εκπληρώνουμε στην κοινωνία μας με τους πλησίον. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης και παράβασης των εντολών, να εκδηλώνουμε την μετάνοιά μας. Επειδή όμως η δική μας βούληση έχει διαφθαρεί και απαιτείται πάντα να εξαναγκαστούμε στην εκτέλεση του θελήματος του Θεού, αναγκαίο είναι να ζητήσουμε και την βοήθειά Του. (Άγιος Μακάριος της Όπτινα)
 • Προτού κανείς ο,τιδήποτε, προσευχήσου και σκέψου, αν αυτό είναι φρόνιμο και θα ευχαριστήσει τον Θεό. (Όσιος Νίκων της Όπτινα)
 • Για όποιον ακολουθεί το θέλημα του Θεού, εκεί δεν υπάρχουν αξεπέραστα εμπόδια. (Όσιος Νίκων της Όπτινα)
 • Πάντοτε πρέπει να λέμε: ''Με το θέλημά Σου Κύριε, ας γίνει αυτό ή το άλλο''. Ό,τι μας στέλνει ο Θεός, πρέπει να το δεχόμαστε, σαν το παίρνουμε από τα χέρια Του. Καθετί θλιβερό με υπομονή, καθετί ευχάριστο με ευγνωμοσύνη. (Όσιος Μωϋσής της Όπτινα)
 • Προσπάθησε με κάθε τρόπο, να ευαρεστείς στον Ουράνιο Πατέρα με την ζωή σου. Και αυτό θα φανεί με την ταπείνωσή σου, την πραότητα, την ευγένεια, την υπακοή, την εγκράτεια, την δικαιοκρισία, την φιλειρηνική διάθεση, την υπομονή, την ευσπλαχνία, την ειλικρινή φιλία προς τους ανθρώπους, την καλοσύνη προς όλους, την καρδιακή φιλοξενία, την ελεημοσύνη, την ακρίβεια στις συναλλαγές, την απλότητα της καρδιάς και την αγνότητα των λογισμών σου. Δίδαξέ μας Κύριε! Δυνάμωσέ μας, ώστε να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημά Σου. Εσύ Είσαι ο Πατέρας μας και εμείς είμαστε παιδιά Του, ''εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω μας''. (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
 • Όπως ο Αβραάμ προθυμοποιήθηκε να θυσιάσει στον Θεό τον μονογενή του Ισαάκ, έτσι και εμείς, ας είμαστε πρόθυμοι να θυσιάζουμε για χάρη του Θεού κάθε εγκόσμια αγάπη, κάθε αντικείμενο που μας ελκύει και μας χαροποιεί. Προκειμένου να υπακούσουμε στο Θείο θέλημα, ας στερηθούμε ο,τιδήποτε μας είναι προσφιλές. (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
 • Κάνε τον κόπο να περάσεις έστω και μία μοναδική ημέρα της ζωής σου, σύμφωνα με τις Εντολές του Θεού. Θα διαπιστώσεις μόνος σου, θα το νιώσεις με την καρδιά σου, πόσο όμορφο είναι να εκπληρώνεις το Θέλημά Του! Το Θέλημα του Θεού, είναι η ζωή μας...!!! (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚρονστάνδης)
 • Εκπληκτικά και ξεκάθαρα αποκαλύπτει ο Κύριος το θέλημά Του, σε όσους Τον φοβούνται και Τον αγαπούν. (Άγιος Λουκάς ο Ιατρός)
 • Μην τρέχετε γυρεύοντας προορατικούς και διορατικούς ανθρώπους. Εάν είναι κάτι, ο Θεός θα σας το δείξει μόνος Του... (ΑγίαΜατρώνα η Αόμματη)
 • Το θέλημα του Θεού εκφράζεται μέσα από τις εντολές Του, που περιέχονται στην Αγία Γραφή. Πολλά θέματα τα ρυθμίζουν με σαφήνεια οι εντολές του Κυρίου. Έτσι δεν υπάρχει λόγος προβληματισμού για τα θέματα αυτά. Δεν έχουμε, παρά να εφαρμόζουμε απλά στην καθημερινή μας ζωή, ότι προβλέπει ο Θείος Νόμος. Τί θα κάνουμε όμως, όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα περίπλοκο, που τη λύση του, δεν μας τη δίνουν άμεσα και ξεκάθαρα οι εντολές του Θεού. Ορισμένες φορές, ένα τέτοιο πρόβλημα μπορούμε να το λύσουμε χρησιμοποιώντας την πείρα μας. Άλλες φορές, μπορούμε να επωφεληθούμε από την πείρα των άλλων. Άλλοτε θα μας δώσουν την λύση άνθρωποι ευσεβείς και διακριτικοί. Άλλοτε, θα οδηγηθούμε μόνοι μας στη λύση με κατάλληλους συλλογισμούς, συνδυάζοντας διάφορες γνωστές εντολές. Και άλλοτε θα μας πληροφορήσει μυστικά ο Θεός τι να πράξουμε, αφού προσευχηθούμε θερμά σ' Αυτόν. Ο τελευταίος τρόπος θα ήταν ο καλύτερος, αν η καρδιά μας, έχοντας απαλλαγεί από τα πάθη, μπορούσε να ακούσει καθαρά τη φωνή του Θεού. Οι Άγιοι Πατέρες, καθόρισαν έναν κανόνα: Να προσευχόμαστε τρεις φορές. Και σε ό,τι αποκλίνει η καρδιά μας, αυτό να κάνουμε. Αφού λοιπόν με οποιονδήποτε τρόπο μάθουμε το θέλημα του Θεού, πρέπει να προσευχηθούμε, ζητώντας Του βοήθεια, για να το εφαρμόσουμε. (Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)
 • Είναι αδύνατον να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, εάν είσαι φιλήδονος και φιλάργυρος. (Αββάς Ισίδωρος ο Πρεσβύτερος)
 • Αν κάνει κανείς κάτι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, οπωσδήποτε θα συναντήσει πειρασμό. Γιατί σε κάθε καλό που γίνεται ή προηγείται ή ακολουθεί πειρασμός. Και ούτε βέβαια είναι σίγουρο, ότι είναι γνήσιο αυτό που γίνεται και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αν δεν δοκιμαστεί πρώτα με τον πειρασμό. (Αββάς Δωρόθεος)
 • Πραγματικά, αν θελήσει κανείς ειλικρινά να γνωρίσει το θέλημα του Θεού με όλη του την καρδιά, ποτέ μα ποτέ δεν θα τον αφήσει ο Θεός, αλλά με κάθε τρόπο, θα τον οδηγεί σύμφωνα μ' αυτό. Πραγματικά, αν στρέψει κανείς την καρδιά του στο θέλημα του Θεού, ακόμα και μικρό παιδί μπορεί να φωτίσει ο Θεός, να του φανερώσει το θέλημά Του. Αν όμως δεν ζητάει κανείς ειλικρινά το θέλημα του Θεού, ακόμα και αν πάει να συμβουλευτεί Προφήτη, σύμφωνα με την αμαρτωλή καρδιά του, θα δώσει ο Θεός πληροφορία στην καρδιά του Προφήτη, για να του απαντήσει στην απορία του, όπως λέει η Αγία Γραφή: Αν πλανηθεί και μιλήσει ο Προφήτης, εγώ ο ίδιος ο Κύριος επλάνησα τον Προφήτην εκείνον (Ιεζεκιήλ 14,9). Γι' αυτό πρέπει με όλη μας την δύναμη, να στρέψουμε τον εαυτό μας στο θέλημα του Θεού και να μην έχουμε εμπιστοσύνη στο λογισμό μας. (Αββάς Δωρόθεος)
 • Ποιό είναι όμως το ευάρεστο; Γιατί, βέβαια, δεν σημαίνει, ότι κάνοντας κανείς το αγαθό, οπωσδήποτε είναι και ευάρεστο στο Θεό. Και σας λέω ένα παράδειγμα. Τυχαίνει να βρει κάποιος μια ορφανή, φτωχή και όμορφη κοπέλα που του αρέσει, επειδή είναι όμορφη και την παίρνει και την ανατρέφει με το πρόσχημα, ότι ανατρέφει μια ορφανή. Δέστε και θέλημα Θεού είναι αυτό και αγαθό, δεν είναι όμως και ευάρεστο. Ευάρεστο είναι, όταν κάνει κανείς λ.χ. ελεημοσύνη, να μην την κάνει από κάποιο ανθρώπινο λογισμό, αλλά για το ίδιο το καλό, για την ίδια την συμπάθεια. Αυτό είναι το ευάρεστο στον Θεό. Το τέλειο επίσης είναι, όταν κάνει κανείς ελεημοσύνη, να μην την κάνει στενόκαρδα, ούτε με απροθυμία και καταφρόνηση, αλλά με όλη του την δύναμη με όλη του την προαίρεση, δίνοντας με τέτοιο τρόπο, σαν να παίρνει ο ίδιος, ευεργετώντας έτσι, σαν να δεχόταν ο ίδιος την ευεργεσία. Τότε το θέλημα του Θεού γίνεται τέλειο. (Αββάς Δωρόθεος)
 • Κύριε όπως προστάζεις.

Κύριε όπως γνωρίζεις.

Κύριε όπως θέλεις.

Γενηθήτω το θέλημά Σου. (Πατριάρχης Νεόφυτος)

 • Το Θείο Θέλημα ή Θεία βουλή, εμφανίζεται σε 4 μορφές: α) είναι η Θεία ευδοκία, το κατά ευδοκία θέλημα, το οποίο ο Θεός κατεξοχήν θέλει β) είναι η οικονομία, το κατά οικονομία θέλημα, στο οποίο ο Θεός πατρικά υποχωρεί, λόγω της αδυναμίας μας γ) είναι η παραχώρηση, το κατά παραχώρηση θέλημα, στο οποίο ο Θεός επεμβαίνει και παιδεύει και δ) είναι η εγκατάλειψη, το κατά εγκατάλειψη θέλημα, στο οποίο η άσωτη και η αμετανόητη ζωή του ανθρώπου, προκαλεί την εγκατάλειψη του, από το Θεό. (ΓέρονταςΙωσήφοΒατοπαιδινός)
 • Το να ανακαλύψουμε ποιό είναι το Θείο θέλημα, θα εξαρτηθεί από το βαθμό της δικής μας προσπά­θειας για την αναζήτησή Του, από την άρνηση του δικού μας θελήματος, που είναι εμπαθές, ατελές και μεροληπτικό και από τη συμβουλή της Εκκλησίας: «Ρώτησε τον πατέρα σου και θα σου αναγγείλει, ρώτησε τους γεροντότερους σου και αυτοί θα σου πουν» (Δευτ. 32,7). (ΓέρονταςΙωσήφο Βατοπαιδινός)
 • Είναι καλό να αποφεύγει ο άνθρωπος, να ζητά α­πό τον Θεό, να του αποκαλύψει το θέλημά Του με αι­σθητά σημεία, όπως κάνουν μερικοί, γιατί ο σατα­νάς μπορεί, εξαιτίας αυτής της υπερηφάνειάς μας, να μας πληροφορήσει ψεύτικα και παραπλανητικά. (ΓέρονταςΙωσήφοΒατοπαιδινός)
 • Ο άνθρωπος που κάνει το θέλημα του Θεού, νιώθει μέσα του ευτυχισμένος. Όταν όμως το παραβεί, στερείται αυτήν την ευτυχισμένη κατάσταση και νιώθει δυστυχισμένος και στενάχωρα από τον έλεγχο της συνειδήσεώς του. Ο Χριστιανός πρέπει να έχει το θέλημα του Χριστού σαν δικό του θέλημα... (Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας)
 • Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού, γιατί δεν μας αφήνει το θέλημά μας και γιατί βλέπουμε τα λάθη των άλλων και όχι τα δικά μας. (Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης)
 • Θεέ μου, θέλω ό,τι θέλεις. Θέλω όποτε θέλεις. Δεν θέλω, εάν δεν θέλεις. Δεν θα θελήσω ποτέ, εάν δεν θελήσεις ποτέ. Μ΄αυτόν τον τρόπο ασφαλιζόμαστε, συμπλέουμε με τη Θεία βούληση και εμπιστευόμαστε εν λευκώ τον εαυτόν μας στο Θεό και πορευόμαστε στη ζωή μας, χωρίς να έχουμε λογισμούς, γιατί το ένα και γιατί το άλλο. (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Ένας (πρέπει να) είναι ο σκοπός όλων μας: Να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να εργαστούμε για τον Θεό... (Γερόντισσα Μακρίνα Βασσοπούλου)
 • Όταν ξεκινάει κανείς να κάνει το θέλημα του Θεού, ο Κύριος και δύναμη θα του δώσει και υπομονή και Χάρη και πολλή χαρά θα λάβει στην ψυχή του. (Γερόντισσα Μακρίνα Βασσοπούλου)
 • Πρέπει κάθε μέρα να Του ζητάμε να μας σπάσει το θέλημά (μας) και να το κάνει Δικό Του, για να γίνουμε όπως Εκείνος θέλει. (Γερόντισσα Γαβριηλία Παπαγιάννη)
 • O Κύριος επιτρέπει να μας συμβαίνουν κάθε είδους γεγονότα ενάντια στο θέλημά μας, διότι αν συνεχώς πήγαιναν τα πράγματα όπως τα θέλαμε, δεν θα προετοιμαζόμασταν για τη Βασιλεία των Oυρανών. Ούτε ουρανός, ούτε η γη θα κάνει δεκτούς όσους επιμένουν στο θέλημά τους. Ο Θεός έχει ένα Θείο σχέδιο για τον καθένα από μας, και εμείς πρέπει να υποταχθούμε σ' αυτό. Πρέπει να αποδεχτούμε τη ζωή όπως μας δίνεται, χωρίς να ρωτάμε, «γιατί σε μένα». (Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας)
 • Πώς θα καταλάβουμε, αν ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ή όχι; Να ορίστε πως: Αν στενοχωριέσαι για ο,τιδήποτε, αυτό σημαίνει πως δεν άφησες τον εαυτόν σου ολόκληρο στο θέλημα του Θεού, παρόλο που εξωτερικά φαίνεται ότι το έκανες. Όποιος ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αυτός δεν στενοχωριέται για τίποτε! Όταν αυτός ο άνθρωπος, έχει κάποια ανάγκη, παρακαλάει τον Θεό. Αν δεν πάρει αυτό που ζητάει, μένει ήσυχος, πραός, σαν το πήρε. Η ψυχή που αφέθηκε στο θέλημα του Θεού, τίποτε δεν φοβάται! Δεν φοβάται ούτε τις απειλές, ούτε τους ληστές και για όλα όσα του συμβαίνουν, λέει: Έτσι ήταν το θέλημα του Θεού... (Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας)
 • Δεν μπορεί ο άνθρωπος να φανταστεί, πόσο αντίθετα πράγματα ζητούν οι άνθρωποι από τον Θεό και τι απλά πράγματα ζητά ο Θεός από τους ανθρώπους. (Γέροντας Αρσένιος Μπόκα)
 • Εάν δεν αισθάνεσαι μέσα σου την επιθυμία να επιτελείς ό,τι είναι ευάρεστο στον Θεό, τότε είσαι τυφλός και κωφός και χωλός από χέρια και πόδια. (Γέροντας Αρσένιος Μπόκα)
 • Ο Θεός θέλει την σωτηρία μας και αυτό που επιτρέπει (να συμβαίνει στη ζωή μας) είναι για το καλό μας· οπότε να χαιρόμαστε για τις αποφάσεις Του, έστω και αν δεν τις καταλαβαίνουμε. (Γέροντας Κλέοπας Ήλιε)
 • Αν αρνείστε το προσωπικό σας θέλημα, αναζητώντας το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα είναι μαζί σας. Αν επιμένετε ν' ακολουθείτε το δικό σας λογισμό, ο Θεός θα σας εγκαταλείψει... (ΓέρονταςΣωφρόνιοςτουΈσσεξ)
 • Τελικά στη ζωή πρέπει ν' αφήνουμε να γίνεται το θέλημα του Θεού. 'Ερχονται τα πράγματα έτσι, που δεν έχουμε μερικές φορές άλλη επιλογή και αυτό γίνεται από υπόδειξη και αγαθότητα του Θεού, για να ταπεινωθούμε στο κραταιό θέλημά Του, για το δικό μας καλό. (Αρχ. ΝικόλαοςΠεκατώρος)
 • Εάν δεν μισήσεις πρώτα την αμαρτία, δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού... Το μόνο που ζητάει ο Θεός απ' τον άνθρωπο είναι η καλή του διάθεση και να έχει πά­ντοτε τον φόβο του Θεού. (Είπε Γέρων)
 • Αν κάποιος κάνει κάτι, που δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, ακολουθώντας το θέλημά του, αλλά βρίσκεται σε άγνοια, αυτός οπωσδήποτε αργότερα θα έρθει στο δρόμο του Θεού. Ενώ εκείνος που κρατάει θέλημα και δεν είναι κατά Θεόν (το θέλημα αυτό), ούτε θέλει να ακούσει γνώμη από άλλους, αλλά νομίζει ότι ξέρει πολύ καλά τι του γίνεται, αυτός δύσκολα θα βρει το δρόμο του Θεού. (Είπε Γέρων)
 • Δεν ενεργεί ο Θεός, όπως θέλουμε εμείς, αλλά όπως θέλει Εκείνος, με γνώμονα όμως το συμφέρον μας. (Παναγόπουλος)
 • Θέλημα του Θεού: το πρόσκαιρο, αλλά και το αιώνιο συμφέρον της ψυχής του ανθρώπου. Ποτέ το θέλημα του Θεού δεν είναι αντίθετο με το συμφέρον της σωτηρίας της ψυχής του ανθρώπου. (Παναγόπουλος)
 • Το πέρασμα μας κάτω από τον Επιτάφιο, την Μεγάλη Βδομάδα, τί συμβολίζει; Βάζουμε μετάνοια στο Χριστό, ότι θα κάνουμε το θέλημα Του και όχι το δικό μας. Εντούτοις εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε το δικό μας θέλημα και δεν αποχωριζόμαστε τα πάθη μας. Πώς λοιπόν άνθρωπε τολμάς να περνάς κάτω από τον Επιτάφιο; Μας ανέχεται ο Χριστός, δείχνει μακροθυμία, αλλά έως πότε; (Παναγόπουλος)
 • Όταν η θέλησή μας, είναι θέληση του Θεού, αυτό είναι καλό. Μα όταν η θέληση του Θεού, είναι και δική μας θέληση, αυτό είναι καλύτερο.
 • Ένα από τα συνηθισμένα μας λάθη είναι, ότι συγχέουμε το θέλημα του Θεού, με τη δική μας επιθυμία.
 • Το θέλημα Του Θεού, δεν θα σε οδηγήσει ποτέ εκεί, όπου η Χάρις Του δεν θα σε προστατεύσει!
 • Εάν δεν μισήσεις την αμαρτία, δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού.
 • Ο Θεός πάντοτε θα δείξει το θέλημά Του σ' έναν που είναι πρόθυμος να το εκτελέσει.
 • Δυστυχώς, οι περισσότεροι Χριστιανοί γονατίζουν το πρωί για να πουν στο Θεό τι θέλουν να κάμει γι΄αυτούς εκείνη την ημέρα. Λίγοι γονατίζουν, για να ζητήσουν από το Θεό να τους πει, τι θα 'θελε Αυτός, να κάνουν γι' Αυτόν στη ζωή τους.
 • Το να αδιαφορείς για το θέλημα του Θεού είναι το ίδιο, σαν να αδιαφορείς για τον Θεό τον ίδιο.
 • Ασχολήσου και μερίμνησε για το θέλημα Του Θεού στην ζωή σου και άσε τον Θεό να μεριμνήσει για τα προβλήματά σου.
 • Μην αρκείσαι στο να λες στον Θεό: ''Γενηθήτω το θέλημα Σου''. Πράττε το!
 • Με την προσευχή δεν αλλάζεις το θέλημα του Θεού, αλλά το αποκαλύπτεις.
 • Ο Θεός πολλές φορές θα σου δείξει το θέλημά Του, κλείνοντας ορισμένες πόρτες.
 • Μην φοβάσαι τίποτα, όταν ο Θεός λέει ναι! Κανένας δεν μπορεί να πει όχι...!!!
 • Το θέλημα του Θεού είναι να αγιάζουμε τους ευατούς μας με την αγνότητα.
 • Όποιος δεν υποτάσσει το θέλημά του στο Θεό, θα υποταχθεί στον αντίδικο διάβολο.
 • Όποιος μένει σταθερός στο θέλημα του Θεού, σταθεροποιείται αμέσως και ο ίδιος.
 • Ζήτησα από το Θεό δύναμη, για να κάνω κατορθώματα. Με έκανε αδύνατο, για να μάθω ταπεινά να υπακούω.

Ζήτησα βοήθεια, για να κάνω μεγαλύτερα πράγματα. Μου έδωσε αναπηρία, για να

μπορέσω να κάνω καλύτερα πράγματα.

Ζήτησα πλούτη, για να είμαι ευτυχισμένος. Μου έδωσε φτώχεια, για να γίνω σοφός.

Ζήτησα δύναμη, για να ελκύσω τον έπαινο των ανθρώπων. Μου έδωσε αδυναμία, για

να νιώσω την ανάγκη του Θεού.

Ζήτησα όλα τα πράγματα, για να μπορώ να χαρώ τη ζωή. Μου έδωσε Ζωή, για να

μπορέσω να χαρώ όλα τα πράγματα...

 • Πρώτα ο Θεός.
 • Ο άνθρωπος σχεδιάζει, αλλά ο Θεός αποφασίζει. (Ρωσική ρήση)
 • Όταν ο Άγιος Αμβρόσιος εξελέγη πανηγυρικά από τον Κλήρο και τον λαό Επίσκοπος του Μεδιολάνου, καταλήφθηκε από φόβο και τρόμο απέναντι σ' αυτήν την τόσο ξαφνική και μεγάλη τιμή, που του έγινε. Ήταν μάλιστα τόσο μεγάλος ο τρόμος του, ώστε πήδησε σ' ένα άλογο, που βρήκε μπροστά του, και ξεκίνησε να φύγει από την πόλη! Το άλογο υπάκουσε στις διαταγές του και διήνυσε κάμποση απόσταση. Κάποια στιγμή ο Άγιος καβαλλάρης και το υποζύγιο πέρασαν μπροστά από μερικούς τάφους Αγίων. Τότε το άλογο σταμάτησε απότομα!Μάταια ο Άγιος Αμβρόσιος το παρακινούσε να προχωρήσει. Εκείνο στεκόταν στο ίδιο σημείο αμετάπειστο και δεν εννοούσε να κάνει, ούτε βήμα. Στο μεταξύ οι πιστοί, είχαν διαπιστώσει την φυγή του, τον ακολούθησαν και τον πρόφθασαν εκεί στα μνήματα. Άρχισαν δε να τον παρακαλούν να γυρίσει πίσω και τότε - ώ του θαύματος - το άλογο έκανε μόνο του μεταβολή, τους ακολούθησε και ξαναγύρισαν στη πόλη. Και ο Άγιος πεπεισμένος πλέον, ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, δέχθηκε να τον ενθρονίσουν Επίσκοπό τους...
 • Μια χειμωνιάτικη νύχτα, μετά τον όρθρο, έφυγε ο Στάρετς Μιχαήλ Μπαντίλα (Ρουμάνος) από την Σκήτη, για να πάει στο βουνό, όπου ήταν το μοναστήρι Σινάϊα. Στο δρόμο πετάχτηκαν μπροστά του μερικοί λύκοι. Ο γέροντας όμως δεν φοβήθηκε. Έκανε το σημείο του Σταυρού και είπε: ''Κύριε, ας γίνει το θέλημά Σου!''. Κατόπιν γυρίζοντας προς τους λύκους, είπε: ''Εάν έχετε εντολή να με φάτε, ιδού είμαι μπροστά σας... Εάν όμως δεν έχετε, τότε πηγαίνετε στο δρόμο σας''. Την στιγμή εκείνη, οι λύκοι αναχώρησαν με κατεβασμένο το κεφάλι τους και διασκορπίστηκαν στο δάσος.
 • Ένας διάσημος θεολόγος επί οκτώ έτη ακατάπαυστα παρακαλούσε το Θεό, να του φανερώσει κάποιον άνθρωπο, που θα μπορούσε να του δείξει τον πιο σίγουρο δρόμο για την Βασιλεία των Ουρανών. Κάποια μέρα που έφτασε στο αποκορύφωμα της προσευχής άκουσε μια φωνή: «Πήγαινε στην έξοδο της Εκκλησίας θα βρείς τον άνθρωπο που ζητάς».
  Πηγαίνει βιαστικά στην Εκκλησία, όπου βρίσκει ένα γέρο ζητιάνο με κουρελιασμένα ρούχα και πληγωμένα γόνατα και τον χαιρετά:
  - Καλό κα ευτυχισμένο πρωινό, γέροντα.
  - Ποτέ δεν είχα κακό και δυστυχισμένο πρωινό παιδι μου.
  (ο άλλος εν αμηχανία διορθώνει)
  - Είθε να σου στείλει ο Θεός κάθε αγαθό!
  - Ουδέποτε μου εστάλη κάτι μη αγαθό!
  Ο θεολόγος παραξενεύεται και του λέει:
  - Τί συμβαίνει με σένα, γέροντα; Εγώ σου εύχομαι κάθε ευτυχία.
  - Μαποτέ δεν είμαι δυστυχής. Ζω σύμφωνα με το θέλημα τού Θεού. Για τον ζυγό που μου έδωσε ο Θεός, ποτέ δεν δυσανασχέτησα και είμαι πάντοτε ευχαριστημένος.
  - Ποιός είσαι, γέροντα και σε ποιά τάξη ανήκεις;
  - Όποιος και αν είμαι, είμαι ικανοποιημένος με την κατάστασή μου, γιατί βασιλεύς είναι αυτός, που κυβερνά και διευθύνει τον εαυτό του.
  Ο θεολόγος αποδέχθηκε τελικά, πώς ο δρόμος του ζητιάνου ήταν ο μόνος σίγουρος για τον Ουρανό, δηλ. η τελεία παράδοση στο θέλημα του Θεού...
 • Κάποτε υπήρχε μια φτωχή γυναίκα, η οποία όλη την ώρα, ό,τι καλό και να της συνέβαινε κοίταζε τον ουρανό και έλεγε: "Δόξα τω Θεώ" και αισθανόταν πολύ ευγνώμων για το ο,τιδήποτε. Κάπου εκεί κοντά της όμως, έμενε και ένας πλούσιος άνθρωπος. Κάθε φορά λοιπόν που περνούσε μπροστά από τό σπίτι της γυναίκας, την άκουγε να λέει: "Δόξα τω Θεώ, Ευχαριστώ Κύριε". Στην αρχή δεν έδινε σημασία, αλλά κάποια στιγμή, αυτό άρχισε να τον εκνευρίζει. "Πώς μπορεί αυτή η γυναίκα, τόσο φτωχή, να ευχαριστεί συνέχεια το Θεό;" αναρωτιόταν. Μια μέρα λοιπόν, αφού ξαναπέρασε μπροστά από το σπίτι της και την άκουσε να λέει πάλι: "Δόξα τω Θεώ", νευρίασε τόσο πολύ, που είπε στον υπηρέτη του: ''Πήγαινε στου σούπερ μάρκετ και γέμισε δύο καρότσια τρόφιμα. Πήγαινέ τα σ' αυτή τη γυναίκα και όταν σε ρωτήσει ποιός τα έφερε, θα της πεις, ότι ο διάβολος τα έφερε!''. Έτσι λοιπόν και έκανε ο υπηρέτης. Την επόμενη μέρα πήγε στο σούπερ μάρκετ, γέμισε δύο καρότσια με τρόφιμα, τόσο που ξεχείλιζαν και πήγε στη γυναίκα. Όταν έφτασε της χτύπησε τη πόρτα. ''Α, Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ Κύριε!'' είπε εκείνη, μόλις βγήκε έξω και αντίκρυσε τα δύο καρότσια. ''Δεν θέλετε να μάθετε, ποιος σας έστειλε τα τρόφιμα;'', την ρώτησε ανυπόμονα ο υπηρέτης. ''Όχι παιδί μου, δεν έχει σημασία. Όταν θέλει ο Θεός και ο διάβολος τον υπηρετεί!''.Και παίρνοντας τα δυο καρότσια μπήκε μέσα ευτυχισμένη...!!!
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!