Περί μοιχείας

 • Ου μοιχεύσεις. [Να μην μοιχεύσεις.] (Κατά Ματθαίον 5,27)
 • Εγώδελέγωυμίνότιπαςοβλέπωνγυναίκαπροςτονεπιθυμήσαιαυτήνήδηεμοίχευσεναυτήνεντηκαρδίααυτού. [Εγώ όμως σας λέγω ότι καθένας, ο οποίος βλέπει γυναίκα με την πονηρή επιθυμία προς αμαρτία, ήδη με την εμπαθή αυτήν ματιά, διέπραξε την αμαρτία της μοιχείας μέσα στην ακάθαρτη καρδιά του.] (Κατά Ματθαίον 5,28)
 • Οςαναπολύσητηνγυναίκααυτούπαρεκτόςλόγουπορνείας, ποιείαυτήνμοιχάσθαι, καιοςεάναπολελυμένηνγαμήσει, μοιχάται. [Όποιος χωρίσει την γυναίκα του, χωρίς την αιτία της μοιχείας, την σπρώχνει στην μοιχεία (διότι μοιχεία είναι πλέον, εάν αυτή έλθη εις νέον γάμο, εφόσον ζει ο πρώτος της άνδρας). Και εκείνος που θα λάβει ως σύζυγον διεζευγμένη γυναίκα, διαπράττει μοιχεία.] (ΚατάΜατθαίον 5,32 και 19,9)
 • Οςαναπολύσητηνγυναίκααυτούμηεπίπορνείακαιγαμήσηάλλην, μοιχάται·καιοαπολυμένηνγαμήσαςμοιχάται. [Όποιος χωρίσει την γυναίκα του, για οποιονδήποτε άλλη αιτία πλην της πορνείας και νυμφευφθεί άλλη, διαπράττει μοιχείαν· και εκείνος που θα λάβει ως σύζυγο διαζευγμένη γυναίκα, διαπράττει μοιχεία.] (ΚατάΜατθαίον 19,9 και Κατά Λουκάν 16,18)
 • ΠόρνουςδεκαιμοιχούςκρινείοΘεός. [Ο Θεός θα κρίνει και θα καταδικάσει τους πόρνους και τους μοιχούς.] (Προς Εβραίους 13,4)
 • Τίμιος ο γάμος εν πάσι και η κοίτη αμίαντος, πόρνους δε και μοιχούς κρινεί ο Θεός. [Ο γάμος να θεωρείται από όλους σας άξιος τιμής και η συζυγική κλίνη να είναι αμόλυντη, γιατί ο Θεός θα καταδικάσει τους πόρνους και τους μοιχούς.] (Προς Εβραίους 13,4)
 • Τέκναδεμοιχώνατέλεσταέσται, καιεκπαρανόμουκοίτηςσπέρμααφανισθήσεται. [Εξ αντιθέτου, τα τέκνα των μοιχών, ποτέ δεν θα προοδεύσουν. Παιδιά παρανόμου κλίνης, σύντομα θα εξολοθρευτούν.] (ΣοφίαΣολομώντος 3,16)
 • Αποδήσει τις πυρ εν κόλπω, τα δε ιμάτια ου κατακαύσει; Ή περιπατήσει τις επ' ανθράκων πυρός, τους δε πόδας ου κατακαύσει; Ούτως ο εισελθών προς γυναίκα ύπανδρον, ουκ αθωωθήσεται, ουδέ πας ο απτόμενος αυτής. [Είναι δυνατόν να σφίξει κανείς την φωτιά στην αγκαλιά του και να μην κάψει τα ενδύματά του; Ή είναι δυνατόν να περιπατήσει πάνω σε αναμμένα κάρβουνα και να μην κατακάψει τα πόδια του; Έτσι και εκείνος, που θα έρθει σε σχέσεις με παντρεμένη γυναίκα, δεν θα θεωρηθεί ποτέ αθώος και δεν θα μείνη ατιμώρητος. Και καθένας ο οποίος, έστω και αν απλώς την εγγίξει, δεν θα μείνει βέβαια αμόλυντος.] (Παροιμίες 6,27-29)
 • Ομοιχόςδι'ένδειανφρενώναπώλειαντηψυχήαυτούπεριποιείται, οδύναςτεκαιατιμίαςυποφέρει, τοδεόνειδοςαυτούουκεξαλειφθήσεταιειςτοναιώνα.[Ο μοιχός, εξ αιτίας της αφροσύνης του, ετοιμάζει και επιφέρει καταστροφή στην ζωήν του. Θα υποφέρει πόνους και εξευτελισμούς και ατιμώσεις. Η ντροπή και η καταισχύνη του, δεν θα εξαλειφτεί ποτέ στον αιώνα.] (Παροιμίες 6,32-33)
 • Άνθρωποςοςανμοιχεύσηταιγυναίκαανδρός, ήοςανμοιχεύσηταιγυναίκατουπλησίον, θανάτωθανατούσθωσαν, ομοιχεύωνκαιημοιχευομένη. [Άνθρωπος, ο οποίος θα κοιμηθεί με γυναίκα παντρεμένη ή με την γυναίκα του πλησίον του, θα τιμωρηθούν και οι δύο με θάνατο και ο μοιχός και η μοιχαλίδα.] (Λευιτικόν 20,10)
 • Καινυνουκαποστήσεταιρομφαίαεκτουοίκουσουέωςαιώνοςανθ' ωνότιεξουδένωσάςμεκαιέλαβεςτηνγυναίκατουΟυρίουτουΧετταίουτουείναίσοιειςγυναίκα. [Από εδώ και πέρα, δεν θα σταματήσουν πλέον οι φόνοι στην οικογένειά σου, διότι Με περιφρόνησες και Με κατεξευτέλισες και πήρες την γυναίκα του Ουρίου του Χετταίου, δια να είναι ως σύζυγός σου (διαπράττοντας μοιχεία).] (ΒασιλέωνΒ' 12,10)
 • Από πουθενά αλλού δεν προέρχεται η μοιχεία, παρά μόνο από την έλλειψη αγάπης. Ρίζα της μοιχείας είναι η ακόλαστη επιθυμία και όχι η φυσική επιθυμία. Δεν υπάρχει τίποτα αισχρότερο από τον άνθρωπο που μετά τον γάμο πορνεύει και μοιχεύει και δεν υπάρχει πιο φοβερή ληστεία, από την ''ληστεία'' της μοιχείας. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Ας πει κάθε παντρεμένος, σε όποιον ή όποια τον προκαλεί να μοιχεύσει: Δεν είναι δικό μου το σώμα, αλλά της γυναίκας (ή του άνδρα) μου. Δεν τολμώ να το σφετεριστώ, ούτε να το παραδώσω σε άλλη ή άλλον. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Η γυναίκα που απέχει από την συζυγική σχέση, χωρίς τη θέληση του άνδρα της, για λόγους δήθεν πνευματικούς, όχι μόνο δεν θα λάβει αμοιβή για την εγκράτειά της, αλλά επειδή είναι αυτή η ίδια, η αιτία της μοιχείας του (αν συμβεί), θα θεωρηθεί περισσότερο υπεύθυνη από εκείνον. Διότι αυτήν τον έσπρωξε προς το βάραθρο της ακολασίας, αφού τον στέρησε, από την νόμιμη και ευλογημένη σαρκική μίξη. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Ο Θεός έδωσε στον καθένα μια γυναίκα και έβαλε φυσικά όρια, τη συνεύρεση με αυτήν την μία. Άρα η συνεύρεση με άλλη, είναι παράβαση του Θείου νόμου και ληστεία και πλεονεξία. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Ο Δαβίδ δεν τιμωρήθηκε τόσο, για την μοιχεία που διέπραξε με την Βηρσαβεέ, όσο διότι την παντρεύτηκε και συνέχισε να την έχει μοιχαλίδα, μετά τον θάνατο του ανδρός της. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Όπως ένας καπετάνιος, ο οποίος θα ναυαγήσει στο λιμάνι, δεν μπορεί να βρει καμμία (λογική) δικαιολογία για το ναυάγιο, έτσι και ο άνθρωπος, μετά την ασφάλεια, την οποία του παρέχει ο γάμος, όταν υπονομεύει τους γάμους των άλλων ή βλέπει με λαγνεία οποιαδήποτε άλλη γυναίκα, δεν είναι δυνατόν να βρει καμμία δικαιολογία, ούτε απέναντι στον Θεό, ούτε απέναντι στους ανθρώπους, έστω και αν προβάλλει ως δικαιολογία την αδυναμία της φύσεώς του. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Τις άλλες γυναίκες, να τις θεωρείς ότι είναι φτιαγμένες από πέτρα, ξέροντας ότι, αν μετά τον γάμο δεις με ακόλαστα μάτια άλλη γυναίκα, είτε πόρνη, είτε παντρεμένη, είσαι υπόλογος για την κατηγορία της μοιχείας. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Καθένας που είδε γυναίκα με πονηρή επιθυμία, ήδη διέπραξε μοιχεία μαζί της, μέσα στην καρδιά του. Ρίζα της μοιχείας είναι η ακόλαστη επιθυμία. Η μοιχεία είναι πάθηση των ματιών. Όποιος τα μάτια του δεν μπορεί να τα συγκρατήσει, αλλά είναι ασυγκράτητος στα αισχρά βλέμματα, πώς είναι δυνατόν να παραμείνει αμόλυντος; Μήπως τάχα είναι από πέτρα το σώμα σου; Σάρκα φοράς και μάλιστα σάρκα ανθρώπινη, που ανάβει αμέσως με την αισχρή επιθυμία, χειρότερα από το ξερό χορτάρι. Γι' αυτό από τα μάτια σταματά το ρεύμα της ακολασίας, με τον φόβο του νόμου του Θεού. Ο Χριστός δεν τιμωρεί μόνο την πράξη της μοιχείας, αλλά και την επιθυμία της. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Όταν ο νέος είναι διεφθαρμένος και πριν από τον γάμο, οπωσδήποτε και μετά το γάμο θα προσέχει άλλη γυναίκα, πες μου, ποιό είναι το όφελος του γάμου; Και γίνεται μεγαλύτερη η τιμωρία, ασυγχώρητη η αμαρτία, όταν ενώ έχει την γυναίκα του στο σπίτι, αυτός εξευτελίζει τον εαυτόν του σε πόρνες, διαπράττοντας μοιχεία. Γιατί, ενώ είναι παντρεμένος, να τρέχει σε πόρνες. Απλούστατα, διότι δεν φρόντισε πριν από τον γάμο να είναι εκγρατής. Αν όμως ο νέος μάθει να είναι εγκρατής, τότε την γυναίκα του θα την βλέπει πιο ποθητή από όλες. Και έτσι θα διατηρείται η ομόνοια στο σπίτι. Και όταν υπάρχει η ομόνοια στο σπίτι, τότε θα υπάρχουν στο σπίτι αυτό, όλα τα αγαθά του Θεού. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Ο μοιχός όλους τους φοβάται και την γυναίκα του και τον άντρα της μοιχαλίδας και την ίδια την μοιχαλίδα και τους γνωστούς και τους φίλους και τους συγγενείς και τους τοίχους και την σκιά του ακόμα. Και προπαντός έχει τον χειρότερο φόβο: Μέσα του φωνάζει η συνείδηση, κλωτσάει καθημερινά και τον ενοχλεί. Αν σκεφτεί μάλιστα και το δικαστήριο του Θεού, δεν θα μπορέσει πουθενά να σταθεί. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Πολύ περισσότερο φοβούμαστε τους ανθρώπους, παρά τον Θεό και τιμάμε τους ανθρώπους, παρά τον Θεό. Πρόσεχε: Όποιος μοιχεύει, ξέρει ότι τον βλέπει ο Θεός. Και όμως δεν λογαριάζει τον Θεό. Αν τον δει άνθρωπος, τότε συγκρατιέται... Αυτός δεν προτιμά τον Θεό, αλλά τους ανθρώπους μόνο. Και όχι απλώς βρίζει τον Θεό, αλλά κάνει και το ακόμα χειρότερο. Φοβάται τους ανθρώπους και περιφρονεί τον Θεό. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Και στον γάμο είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να τιθασεύσει την επιθυμία για εγωκεντρική ικανοποίηση, γιατί αλλιώς ο γάμος μεταβάλλεται σε ένα είδος νόμιμης πορνείας, στην οποία αντί της αγάπης, κυριαρχεί ο ατομοκεντρισμός και οι σύζυγοι γίνονται στην πραγματικότητα μοιχοί. (ΆγιοςΑμβρόσιος Μεδιολάνων)
 • Αυτοί που μοιχεύουν, ομοιάζουν με την οχιά, που στην ακρογιαλιά σφυρίζει, ώστε να συνευρεθεί με το ψάρι σμύρνα. (ΜέγαςΒασίλειος)
 • Ο μοιχός τιμωρείται με 15 χρόνια αποχή από την Θεία Κοινωνία. (Μέγας Βασίλειος)
 • Ο έγγαμος αν αμαρτήσει με ανύπαντρη, είναι μοιχεία, γιατί μόλυνε το κρεβάτι της γυναίκας του. Αν αυτός που δεν έχει γυναίκα, αμαρτήσει με γυναίκα που δεν έχει άνδρα, δεν είναι μοιχεία, αλλά πορνεία. Εκείνος που είναι νυμφευμένος, αν αμαρτήσει με παντρεμένη, διαπράττει διπλή μοιχεία. (Άγιος Αναστάσιος ο Σιναϊτης)
 • Είναι δυνατόν να σφίξει κανείς τη φωτιά στην αγκαλιά του και να μην κάψει τα ενδύματά του; Ή να περπατήσει κανείς πάνω στα κάρβουνα και να μην κάψει τα πόδια του; Έτσι και εκείνος, που ήρθε σε σχέση με παντρεμένη γυναίκα, δεν θα μείνει ατιμώρητος, ούτε καθένας που την αγγίζει. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Προσοχή από την πορνεία! Να μην θέλει ο ένας να πάρει τη γυναίκα του άλλου! Να διώχνετε τέτοιους λογισμούς! Όταν ζητάς τη γυναίκα του άλλου, φεύγει η αγάπη από την δική σου γυναίκα και έρχεται το διαζύγιο. (Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης)
 • Η μοιχεία είναι βαρύ αμάρτημα, διότι είναι μία ''σφήνα'', που έρχεται να προσβάλλει, όχι τον γάμο 2 ανθρώπων, αλλά εκείνο που εκπροσωπεί ο γάμος και που είναι η ένωση του Χριστού με την Εκκλησία. (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Όταν κανείς πέφτει στην μοιχεία, τα παιδιά του θα δεχτούν την τιμωρία. Ακούστε τι λέει η «Σοφία Σολομώντα», (3,14). Το λέω πολλές φορές αυτό σε ανθρώπους, που έχουν πέσει στην μοιχεία και λέω: «Αδελφέ μου, δεν λυπάσαι τα παιδιά σου;». «Σαν τί μπορεί να συμβεί με τα παιδιά μου;», λέει αυτός έκπληκτος. Ακούστε τι μπορεί να συμβεί: «Τέκνα μοιχών ατέλεστα («ατέλεστα» θα πει απρόκοφτα) και εκ παρανόμου κοίτης σπέρμα αφανισθήσεται» και από παράνομη κοίτη, δηλαδή μοιχεία, («σπέρμα» θα πει απόγονος), «αφανισθήσεται», θα πεθάνει. Συνεπώς, έχουμε 2 περιπτώσεις: Τα παιδιά των μοιχών ή θα πεθάνουν ή δεν θα προκόψουν. «Εάν τι γάρ μακρόβιοι γένωνται, εις ουθέν λογισθήσονται (αν ζήσουν, δεν θα έχουν καμμιά υπόληψη) και άτιμον υπ' εσχάτου τό γήρας αυτών (θα γεράσουν με κάποια ατιμία, δεν θα έχουν προκοπή δηλαδή)». Πόσοι άνθρωποι υποφέρουν στή ζωή, γιατί ο πατέρας τους, ή η μάνα τους, στάθησαν μοιχοί καί μοιχαλίδες... (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Η μοιχεία (πέρα από πορνεία) είναι και αδικία, γιατί αδικείς την γυναίκα σου, αδικείς τον άντρα σου με τρίτο πρόσωπο. (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Κάποτε ο Σωκράτης είχε πάει σε έναν φίλο του ζωγράφο, που εκείνη την ώρα ζωγράφιζε μια πόρνη γυναίκα, η οποία τον προκαλούσε. Και μόλις την είδε ο Σωκράτης της είπε: ''Θα ερχόμουν ευχαρίστως σε σένα, αν δεν είχα μια καλύτερή σου στο σπίτι να με περιμένει''. Αν αγαπάς πραγματικά την γυναίκα σου, δεν κοιτάζει καμμιά άλλη ξένη γυναίκα. Και αν αγαπάς τον άνδρα σου, δεν κοιτάζεις κανέναν άλλον ξένο άνδρα. (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Πορνεία που γίνεται κρυφά (μοιχεία) περιμένει καρκίνος... (παπα - Στέφανος ο Σέρβος)
 • Αν ο σύζυγος ή σύζυγος, συγχωρήσουν την απιστία του συντρόφου τους, τότε κατατάσσουν τον εαυτόν τους απευθείας στον Παράδεισο. Γιατί θα πράξουν αυτό που ζητούν οι ίδιοι και από τον Θεό. Να τους συγχωρήσει την απιστία που επέδειξαν κατά τον βίο τους. Να είναι στα λόγια με τον Χριστό, αλλά στα έργα με τον... Και όπως λέγει και ο Ίδιος ο Χριστός μας, έναν κόκκο σιναπιού να είχαμε πίστη... η γη μας θα ήταν στην κυριολεξία ο επίγειος Παράδεισος. (Είπε Γέρων)
 • Εάν η γυναίκα κάποιου, ο οποίος είναι ακόμα λαϊκός, μοιχευθεί, δεν μπορεί αυτός να γίνει κληρικός. Εάν μοιχευθεί η γυναίκα του, ενώ αυτός είναι κληρικός, πρέπει να την χωρίσει. Εάν όμως συζεί μαζί της, δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. (ΚανόναςΣυνόδουΝεοκαισαρείαςτο 315)
 • Κατηγορούμε τους μοιχούς και τις μοιχαλίδες. Μήπως όμως γίναμε αιτία, κάποιοι να γίνουν μοιχοί ή ''καλύψαμε'' τους μοιχούς; Είμαστε εξίσου ένοχοι! (Παναγόπουλος)
 • Ο ημίονος είναι καρπός μοιχείας. Προέρχεται από την διασταύρωση αλόγου και γαϊδάρου. Είναι καταραμένος από το Θεό, γι΄αυτό και δεν τεκνογονεί. (Παναγόπουλος)
 • Όσοι αγαπούν, ούτε απατούν, ούτε απαιτούν, ούτε επαιτούν... (Χατζής)
 • Όπου υπάρχει γάμος χωρίς έρωτα, θα υπάρξει έρωτας χωρίς γάμο. (Φραγκλίνος)
 • Στην Παλαιά Διαθήκη, οι μοιχοί τιμωρούνταν με θάνατο.
 • Ο κερατάς το μαθαίνει πάντα τελευταίος.
 • Ο σύζυγος τα μαθαίνει πάντα τελευταίος.
 • Όποιος όμορφη γυρεύει, πρέπει να μην ταξιδεύει.
 • Όποιος θέλει να μην είναι κερατάς, πρέπει να γνωρίζει την καλοσύνη στην γυναίκα του.
 • Ο Γρηγόρης εγρηγόρει και ο Μελέτης, εμελέτα και ο Γηργόρης την πήρε του Μελέτη τη γυναίκα.
 • Στην ξένη γυναίκα ο διάβολος βάζει ένα κουταλάκι μέλι. (Ρωσικήρήση)
 • Ν' απατάς την γυναίκα σου είναι σαν να φας, όταν είσαι χορτάτος. (Ινδικήπαροιμία)

Η απιστία του άνδρα είναι σαν φτυσιά από το παράθυρο, η απιστία της γυναίκας είναι σαν φτυσιά στο παράθυρο. (Εσθονική παροιμία