Περί φτώχειας

 • Ο ατιμάζων πένητας αμαρτάνει, ελεών δε πτωχούς μακαριστός. [Όποιος εξευτελίζει και καταφρονεί τον φτωχό, διαπράττει αμαρτία, ενώ εκείνος που ελεεί τους φτωχούς, είναι αξιομακάριστος και αξιέπαινος.] (Παροιμίες 14,21)
 • Ο συκοφαντών πένητα παροξύνει τον ποιήσαντα αυτόν, ο δε τιμών αυτόν ελεεί πτωχόν. [Εκείνος που συκοφαντεί και εκμεταλλεύεται τον φτωχό, εξοργίζει τον Θεόν, που έπλασε τον φτωχό. Εκείνος όμως που τιμά και σέβεται τον Θεό, ελεεί τον φτωχό ως τέκνο του Θεού.] (Παροιμίες 14,31)
 • Μη αποβιάζου πένητα, πτωχός γάρ έστι, και μη ατιμάσης ασθενή εν πύλαις· ο γαρ Κύριος κρινεί αυτού την κρίσιν, και ρύση σην άσυλον ψυχήν. [Μην αρπάζεις από τον φτωχό· μην τον εκβιάζεις να σου πληρώσει οπωσδήποτε το χρέος του, διότι αυτός είναι φτωχός και αδύνατος. Μην τον σύρεις και τον εξευτελίσεις στα δικαστήρια, που συνεδριάζουν πλησίον στις πύλες των πόλεων. Διότι ο ίδιος ο Κύριος θα αναλάβει την υπεράσπιση και θα δικάσει την υπόθεση του φτωχού. Αυτά όταν σκέπτεσαι, θα σώσεις αβλαβή την ψυχή σου. (Παροιμίες 22,22-23)
 • Ος δίδωσι πτωχοίς, ουκ ενδεηθήσεται, ος δε αποστρέφει τον οφθαλμόν αυτού, εν πολλή απορία έσται. [Όποιος δίνει στους φτωχούς, δεν θα στερηθεί και δεν θα φτωχύνει. Εξ αντιθέτου εκείνος, ο οποίος με ασπλαγχνία γυρίζει το μάτι του μακρυά από τον φτωχό, θα περιέλθει σε μεγάλη ανέχεια και φτώχεια.] (Παροιμίες 28,27)
 • Βδέλυγμα υπερηφάνω ταπεινότης, ούτως βδέλυγμα πλουσίω πτωχός. Πλούσιος σαλευόμενος στηρίζεται υπό φίλων, ταπεινός δε πεσών προσαπωθείται υπό φίλων. Πλουσίου σφαλέντος πολλοί αντιλήπτορες, ελάλησεν απόρρητα και εδικαίωσαν αυτόν. Ταπεινός έσφαλε και προσεπετίμησαν αυτώ, εφθέγξατο σύνεσιν και ουκ εδόθη αυτώ τόπος. [Η ταπεινοφροσύνη είναι μισητή και αποκρουστική στον υπερήφανο. Έτσι αποκρουστικός είναι και ο φτωχός στον πλούσιο. Όταν κάποιος πλούσιος κλονιστεί, στηρίζεται από τους φίλους του. Όταν όμως ο φτωχός περιπέσει στη δυστυχία, σπρώχνεται και από αυτούς τους φίλους του. Οταν ένας πλούσιος περιπέσει στις αποτυχίες, πολλοί θα τρέξουν να τον βοηθήσουν. Λέει ανοησίες και λόγια, που για λόγους ντροπής δεν πρέπει να λέγονται και σπεύδουν όλοι να τον δικαιολογήσουν. Όταν όμως ο φτωχός υποπέσει σε σφάλμα, όλοι τον παρατηρούν και τον ελέγχουν. Δεν βρίσκει ακόμη θέση, ούτε και όταν λέει σοφά και συνετά λόγια.] (ΣοφίαΣειράχ 13,20-22)
 • Πονηρά η πτωχεία εν στόματι ασεβούς. [Θεωρείται κακή και καταφρονητέα η φτώχεια, μόνο από την καρδιά και τα στόματα των ασεβών.] (ΣοφίαΣειράχ 13,24)
 • Μακάριος ο συνιών επί πτωχόν και πένητα· εν ημέρα πονηρά ρύσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξαι αυτόν και ζήσαι αυτόν και μακαρίσαι αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν εις χείρας εχθρών αυτού. [Μακάριος είναι ο άνθρωπος εκείνος, που κατανοεί την θέση του φτωχού και του πένητος, τον συμπαθεί και ενδιαφέρεται γι' αυτόν. Αυτόν σε ημέρα δύσκολη θα τον βοηθήσει ο Κύριος γι' αυτήν την καλοσύνη του. Ο Κύριος θα τον διαφυλάξει από κάθε κίνδυνο. Θα του χαρίσει μακρότητα ζωής και ασφάλεια. Θα τον καταστήσει ευτυχισμένο και χαρούμενο στον κόσμο αυτόν και δεν θα τον παραδώσει ποτέ στα χέρια των εχθρών του.] (Ψαλμοί 40,2-3)
 • Και μη φοβού, παιδίον, ότι επτωχεύσαμεν· υπάρχει σοι πολλά, εάν φοβηθής τον Θεόν, και αποστής από πάσης αμαρτίας και ποιήσης το αρεστόν ενώπιον αυτού. [Μην φοβάσαι, παιδί μου, επειδή γίναμε φτωχοί, διότι υπάρχουν και θα υπάρχουν σε σένα πολλά αγαθά, εάν ευλαβείσαι τον Θεό, εάν απομακρυνθείς από κάθε αμαρτίαν και πράξεις κάθετι, το οποίο είναι ευάρεστον ενώπιον του Θεού.] (Τωβίτ 4,21)
 • Ποιά απάντηση θα δώσεις στον Κριτής σου, όταν ενδύεις τους τοίχους με πολύτιμα μάρμαρα και αφήνεις γυμνό τον συνάνθρωπό σου; Όταν θάπτεις στα θησαυροφυλάκια το χρυσάφι και αφήνεις να θάβεται καθημερινώς από την φτώχεια και την ανέχεια συνάνθρωπός σου; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Μήπως δεν μπορούσε ο Θεός να διατάξει, να τρέχουν από παντού πηγές και ποταμοί πλούτου; Όμως δεν το θέλησε, αλλά άφησε πολλούς να βρίσκονται στη φτώχεια, για το συμφέρον και εκείνων και το δικό σου. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αν δεν υπήρχαν φτωχοί, θα χάναμε τη μεγάλη ευκαιρία για σωτηρία, αφού δεν θα είχαμε, που να δώσουμε τα χρήματα. Εσύ λοιπόν οφείλεις ευγνωμοσύνη στον φτωχό, για όσα έδωσες. Αν δεν υπήρχαν οι φτωχοί, δεν θα απέβαλλες το περισσότερο μέρος των αμαρτημάτων σου. Τα χέρια τους με όσα παίρνουν, σου χαρίζουν φάρμακα. Δεν σε γιατρεύει τόσο ο γιατρός, που απλώνει τα χέρια και σου δίνει φάρμακο, όσο ο φτωχός που απλώνει το χέρι και παίρνει από σένα, όσα του δίνεις. Αυτός σου καθαρίζει τα κακά σου. Έδωσες χρήματα; Βγήκαν τα αμαρτήματα. Επομένως ο φτωχός, που θεωρείται ότι είναι ο πλέον άχρηστος, είναι ο πιο χρήσιμος από όλους. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Τότε μας ακούει ο Θεός, όταν και εμείς ακούμε τους φτωχούς που μας ζητούν. Όσοι παραμελούν φτωχό, σε αφόρητη κόλαση θα ριχτούν, διότι είναι σαν να παραμέλησαν τον ίδιο τον Χριστό. Όσοι πάλι τρέφουν φτωχούς, είναι σαν να περιποιούνται τον ίδιο τον Χριστό και οδηγούνται στην Βασιλεία των Ουρανών. Μην γίνεσαι λοιπόν σκληρός και άκαρδος. Σκέψου ότι πίσω από αυτόν που σου ζητεί ελεημοσύνη, βρίσκεται ο ίδιος ο Κύριος. Ποιά συγχώρεση θα έχουμε αν περιφρονούμε τους φτωχούς; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Κανένας λόγος δεν μπορεί να παραστήσει την οδύνη που υποφέρουν όσοι ζουν στη φτώχεια και δεν ξέρουν να σκέφτονται με πίστη. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Γι' αυτό είμαστε φτωχοί, διότι φοβόμαστε την φτώχεια, έστω και αν έχουμε πολλά χρήματα. Διότι φτωχός δεν είναι αυτός που δεν έχει, αλλά είναι αυτός που τρέμει την φτώχεια. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο Θεός μπορεί να σε κάνει φτωχό και χωρίς την θέλησή σου, αλλά θέλει να γίνεις τέτοιος με την θέλησή σου, για να σε πλέξει στεφάνια. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Η φτώχεια είναι ασφάλεια παντοτινή, απόλαυση απαλλαγμένη από κινδύνους, ηδονή πραγματική, βίος ατάραχος, ζωή χωρίς κύματα, άνεση ακαταμάχητη, μητέρα της φιλοσοφίας, χαλινάρι της ανοησίας, αναίρεση της τιμωρίας, ρίζα της ταπεινοφροσύνης. Για ποιό λόγο λοιπόν, θέλετε να αποφύγετε την φτώχεια και επιδιώκετε την φιλαργυρία; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Θέλεις να ακούσεις εγκώμια της φτώχειας; Τη φτώχεια ακολούθησε ο Χριστός, που έλεγε: ''Ο Υιός του ανθρώπου, δεν έχει που να κλίνει το κεφάλι Του'' (Ματθ. 8,20). Και στους Μαθητές Του έλεγε: ''Μην αποκτήσετε χρυσά και αργυρά νομίσματα, μήτε δύο χιτώνες'' (Ματθ. 10,9). Και ο Παύλος έγραφε ''Παρουσιαζόμαστε, σαν να μην έχουμε τίποτα και όμως έχουμε τα πάντα'' (Β' Κορινθίους 6,10). Και ο Πέτρος, έλεγε στον εκ γενετής κουτσό: ''Δεν έχω, ούτε αργυρά, ούτε χρυσά νομίσματα'' (Πράξεις 3,6). Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, όπου θαυμαζόταν ο πλούτος, ποιοί θεωρούνταν θαυμαστοί; Ο Ηλίας που δεν είχε τίποτα άλλο, εκτός της μηλωτής. Ο Ελισσαίος, ο Ιωάννης... Κανένας λοιπόν, ας μην αισθάνεται ταπεινωμένος, λόγω της φτώχειας. Δεν υπάρχει φτώχεια, που εξουθενώνει τον άνθρωπο. Ο πλούτος είναι που κάνει σκλάβους πολλών αναγκών. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όταν αναγκάζεται ο φτωχός από την φτώχεια του να ζητιανεύει και βρίζεται επειδή ζητιανεύει, σκέψου πόση η τιμωρία αυτών που βρίζουν. ''Εκείνος που ευτελίζει φτωχό, παροργίζει Εκείνον, που τον δημιούργησε'' (Παροιμίες 14,21) (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όταν δεις φτωχό, να μην τον περιφρονήσεις. Αμέσως να σκεφτείς, ποιός θα ήσουν, αν ήσουν εσύ εκείνος... Τί δεν θα ήθελες όλοι να σου κάνουν;... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Και πολλοί φτωχοί θα πάνε στην Κόλαση, αλλά και πολλοί πλούσιοι θα πάνε στον Παράδεισο. Συνήθως βέβαια συμβαίνει το αντίθετο. Οι πλούσιοι που αώζονται είναι λίγοι, ενώ οι φτωχοί πολλοί. Σκέψου καλά τα εμπόδια του πλούτου, αλλά και τα αρνητικά της φτώχειας. Ποιό το μειονέκτημα της φτώχειας; Το ψέμα Ποιό είναι το μειονέκτημα του πλούτου; Η υπερηφάνεια, η μητέρα όλων των κακών... Ζώντας κανείς στην φτώχεια, θα είναι πιο ταπεινόφρων, πιο σώφρων, πιο σεμνός, πιο ήπιος, πιο συνετός. Μένοντας όμως στον πλούτο, θα έχει πολλά εμπόδια για όλα αυτά. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ζεις ίσως στην φτώχεια και την πείνα και ανάμεσα σε μύριους κινδύνους; Φέρε στον νου σου τον Λάζαρο (που τρεφόταν από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου), ο οποίος διαρκώς αγωνιζόταν εναντίον της πείνας και της εγκαταλείψεως και απείρων άλλων παροιμοίων κακών και μάλιστα ύστερα από τόσο ενάρετο βίο. Ενθυμήσου τους Αποστόλους, οι οποίοι ζούσαν μέσα στην πείνα και την δείψα και την γυμνότητα και τότε θα βεβαιωθείς, ότι όλοι αυτοί δεν ανήκουν στους πλουσίους ή εκείνους που απολαμβάνουν πάσα τρυφή και ευχαρίστηση, αλλά απεναντίας ανήκουν στους φτωχούς, τους θλιβομένους και τους στενοχωρημένους. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αφού ο Κύριος φτώχευσε, ούτε και εσύ να φοβηθείς την φτώχεια. Εκείνος όμως, που για εμάς φτώχευσε, βασιλεύει σε όλη την δημιουργία. Αν λοιπόν φτωχεύσεις μαζί με τον φτωχεύσαντα Κύριο και εσύ θα βασιλεύσεις μαζί με τον Βασιλεύοντα. (ΆγιοςΓρηγόριοςο Νύσσης)
 • Υπάρχου δύο ειδών φτώχειας. Η μία απορρίπτεται, ενώ η άλλη μακαρίζεται. Εκείνος π.χ. που είναι φτωχός ως προς την σωφροσύνη, ή στερείται το πολύτιμο απόκτημα της δικαιοσύνης, ή της σοφίας, ή της σύνεσης, ή κάποιον άλλον από τους πολύτιμους θησαυρούς, αυτός αποδεικνύεται πεινασμένος, χωρίς κτήματα και φτωχός, άθλιος για τη φτώχεια και αξιολύπητος για την έλλειψη πολύτιμων κτημάτων. Ενώ ο άλλος, που θεληματικά στερείται όλα, όσα υπονοούνται γύρω από την κακία και δεν έχει αποθηκεύσει στις αποθήκες του κανέναν από τους θησαυρούς του διαβόλου, αλλά έχει ζήλο πνευματικό και μ' αυτόν θησαυρίζει για τον εαυτό του την φτώχεια από τα κακά, αυτός μπορεί να παρουσιαστεί από τον Κύριο, ότι βρίσκεται μέσα στη μακάρια φτώχεια, της οποίας καρπός είναι η Βασιλεία των Ουρανών. (ΆγιοςΓρηγόριοςο Νύσσης)
 • Ποιό είναι το όφελος αν δημιουργείς πολλούς φτωχούς με την εκμετάλλευση και ανακουφίζεις έναν με την ελεημοσύνη; Αν δεν υπήρχε το πλήθος των εκμεταλλευτών, δε θα υπήρχε ούτε το πλήθος των εξαθλιωμένων. (ΆγιοςΓρηγόριοςο Νύσσης)
 • Οι φτωχοί άνθρωποι, που στερούνται και δεν έχουν να φάνε, αν δεν γογγύζουν, θα έχουν ίσο μισθό με τους ασκητές που ασκητεύουν στο Άγιο Όρος ή στα Κελλιά τους. Οι ασκητές κάνουν την άσκηση με την θέλησή τους και αυτό ελαφρύνει πολύ τον κόπο τους. Ενώ αυτοί οι κακόμοιροι πεινούν, χωρίς να το θέλουν, γι' αυτό και υποφέρουν (δυσκολεύονται) πολύ. Γι' αυτό ο Θεός μπορεί να τους δώσει και περισσότερο μισθό από τους ασκητές... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Η έντιμη φτώχεια είναι καλύτερη από τον κακό πλούτο. (ΆγιοςΓρηγόριοςοΘεολόγος)
 • Αν δεν ήταν οι φτωχοί, δεν θα περιοριζόταν το πλήθος των αμαρτημάτων. Γιατροί των αμαρτημάτων μας είναι οι φτωχοί, φάρμακα σε εμάς προσφέρουν τα χέρια τους. Έδωσες το αργύριο; Θεραπεύτηκαν τα αμαρτήματά σου... (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)
 • Δεν είναι πάντοτε αξιέπαινη η φτώχεια, αλλά η θεληματική, που επιτυγχάνεται σύμφωνα με το σκοπό του Ευαγγελίου. Διότι πολλοί είναι φτωχοί ως προς την περιουσία, όμως έχουν διάθεση πλεονεξίας. Αυτούς δεν τους σώζει η φτώχεια, τους καταδικάζει η διάθεση. Δεν είναι λοιπόν άξιος μακαρισμού πάντοτε ο φτωχός, αλλά εκείνος που περισσότερο από τους θησαυρούς του κόσμου προτίμησε την εντολή του Χριστού. Αυτούς μακαρίζει και ο Κύριος λέγοντας: «Μακάριοι αυτοί, που είναι φτωχοί στο πνεύμα». Όχι όσοι είναι φτωχοί στην περιουσία, αλλά όσοι προτίμησαν τη φτώχεια της ψυχής. Διότι τίποτε από εκείνα, που γίνονται χωρίς διάθεση, είναι άξια μακαρισμού. (Μέγας Βασίλειος)
 • Κανείς να μην κλαίει την φτώχεια του. Ούτε να απελπίζεται για τη ζωή του αυτός που δεν έχει καθόλου περιουσία, αλλά να παραδειγματίζεται, από το τι σοφίζεται η χελιδώνα. Εκείνη όταν χτίζει τη φωλιά της, τα μεν ξυλαράκια τα μεταφέρει με το στόμα, την δε λάσπη, επειδή δεν μπορεί να την παρει με τα πόδια, καταβρέχει στο νερό τα άκρα των πτερύγων της, έπειτα κυλιέται στη λεπτότατη σκόνη και έτσι κατασκευάζει τη λάσπη που της χρειάζεται. Και κολλώντας σιγά-σιγά τα ξυλαράκια μεταξύ τους, έχοντας τη λάσπη σαν κόλλα, τρέφει μέσα στη φωλιά αυτή, τα μικρά της. Και αν κανείς βγάλει τα μάτια των νεοσσών της, η χελιδώνα έχει από τη φύση μια ιατρική τέχνη, με την οποία επαναφέρει στην υγεία τα μάτια των παιδιών της. Αυτά να σε διδάσκουν και να μην εκτρέπεσαι στο έγκλημα εξαιτίας της φτώχειας. Και όταν είσαι στις χειρότερες συμφορές, να μην απελπίζεσαι και κάθεσαι αδρανής, αλλά να καταφεύγεις στον Θεό, ο Οποίος αφού στην χελιδώνα χαρίζει τόσο μεγάλα πράγματα, θα δώσει πολύ ανώτερα σ' αυτούς που Τον καλούν σε βοήθεια με ισχυρή κραυγή και με όλη την καρδιά τους. (Μέγας Βασίλειος)
 • Σε ένα μόνο διαφέρουμε εμείς οι φτωχοί από τους πλουσίους: στην αμεριμνησία και τους περιγελούμε, όταν εκείνοι αγρυπνούν, ενώ εμείς κοιμόμαστε και ενώ εκείνοι φθείρουν τους εαυτούς τους και είναι γεμάτοι φροντίδες, εμείς είμαστε χωρίς αγωνία και χαλαρωμένοι... (Μέγας Βασίλειος)
 • Άλλος πράγμα είναι ο φτωχός και άλλο ο πένητας. Ενθυμούμενος τον Απόστολο, που είπε για τον Κύριο: "Για εμάς πτώχευσε, ενώ ήταν πλούσιος" (Β' Κορινθίους 8,9) συμπεραίνω, ότι ο φτωχός είναι αυτός που ήταν κάποτε πλούσιος και ξέπεσε στην φτώχεια, ενώ ο πένητας υπήρξε ευθύς εξαρχής φτωχός. (Μέγας Βασίλειος)
 • Ο φτωχός δεν φοβάται καμμιά μεταβολή· και αν συμβεί κάποιο περιστατικό, θα το αντιμετωπίσει εύκολα, επειδή έχει μάθει μια και καλή να φιλοσοφεί με την ανέχεια. Ενώ ο πλούσιος όχι μόνο δεν μπορεί να αντέξει κάποια μεταβολή, αλλά και όταν απλώς την περιμένει, γίνεται καταγέλαστος, ταράζεται, δυσανασχετεί και ζει ζωή χειρότερη και από τον θάνατο. (Μέγας Βασίλειος)
 • Είσαι φτωχός; Μην λυπάσαι... Διότι η υπερβολική κατήφεια, γίνεται αιτία αμαρτίας, που πνίγει τον λογισμό, δημιουργεί ίλιγγο λόγω αμηχανίας. Και η απορία του λογισμού γεννά την αχαριστία. Μήπως δεν βλέπει την στενότητα της κατάστασής σου ο Θεός; Έχει τροφή στα χέρια του ο Θεός, απλά επιβραδύνει να σου την δώσει, για να δοκιμάσει την πίστη σου. (Μέγας Βασίλειος)
 • Όποιος ζει στη φτώχεια για την αγάπη του Θεού, ο Θεός τον παρηγορεί με τον αληθινό του πλούτο. Όποιος πτωχεύει από τα κοσμικά πράγματα, θα πλουτίσει στον Θεό και ο φίλος του πλούτου, θα πτωχεύσει από τον Θεό. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Όποιος ελεεί τους φτωχούς, θα γεμίσει από αγαθά, ενώ ο άσπλαχνος θα αποκλειστεί από τον Ουράνιο Νυμφώνα. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Χωρίς τους φτωχούς, δεν μπορούν οι πλούσιοι να σωθούν, αλλά ούτε και τους πειρασμούς του πλούτου μπορούν να ξεφύγουν... (Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός)
 • Θα μπορούσε ο Θεός με την παντοδυναμία Του να κάνει με μιάς όλους τους ανθρώπους πλούσιους, χορτασμένους και ευχαριστημένους. Αλλα τους αφήνει, να δοκιμάσουν την πείνα και τη δίψα, την αρρώστια, την φτώχεια και τη δυστυχία για δυό λόγους. Πρώτα, ώστε εκείνοι που υποφέρουν απ' όλα αυτά, να μπορέσουν έτσι να μαλακώσουν την καρδιά τους, να γίνουν πιο σπλαχνικοί και να έρθουν πιό κοντά στο Θεό, να τον προσκυνήσουν με πίστη και προσευχή. Δεύτερο, ώστε ο άνθρωπος μέσα από τα δικά του βάσανα, να κατανοήσει και τους άλλους, με την ταπείνωσή του να κατανοήσει την ταπείνωση των άλλων. Έτσι θα καταλάβει την αδελφότητα και την ενότητα όλων των ανθρώπων μέσα από τον Ζώντα Θεό, το Δημιουργό και δοτήρα όλων των επίγειων αγαθών. Ο Θεός ζητά από μας να γίνουμε ελεήμονες, να έχουμε πάνω απ' όλα έλεος. Γνωρίζει πως το έλεος, είναι ο τρόπος για να αποκαταστήσει ο άνθρωπος την πίστη στο Θεό, την ελπίδα στο Θεό και την αγάπη για τον Θεό. (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)
 • Τίποτε δεν ταπεινώνει την ψυχή τόσο πολύ όσο ή ανέχεια. (Στάρετς Ευστράτιος)
 • Η αγάπη προς την φτώχεια και η αφιλοχρηματία, προξενούν μεγάλους θησαυρούς στην ψυχή. (ΣτάρετςΠαρθένιος)
 • Χίλιες φορές φτωχός με τον Χριστό, παρά εκατομμυριούχος με τον διάβολο. Χίλιες φορές υπηρέτρια, να σκουπίζεις τα πεζοδρόμια, παρά κυρία του Κολωνακίου, να ζεις με φαυλότητα και ανηθικότητα... (Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης)
 • Μόνο οι φτωχοί μπορούν να καταλάβουν τους φτωχούς. (ΑρχιεπίσκοποςΑλβανίαςΑναστάσιος)
 • Είσαι φτωχός; Είσαι μακάριος! Γιατί και στον Ιησού μοιάζεις - τι μεγαλύτερη τιμή απ΄αυτή; - και της Βασιλείας Του θα γίνεις μέτοχος, στρέφοντας το ενδιαφέρον σου από τα υλικά στα πνευματικά και φροντίζοντας για τη σωτηρία σου. Αν το κάνεις αυτό, μπορεί να είσαι φτωχός, ο Θεός όμως δεν θα σε αφήσει, να σου λείψει τίποτε από τα αναγκαία, όπως το υποσχέθηκε: ''Πρώτα απ' όλα, να επιζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του και όλα τα επίγεια αγαθά θα ακολουθήσουν'' (Ματθ. 6,33). (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Επειδή όλοι οι φτωχοί είναι οφειλέτες, να προσεύχονται για εκείνους που τους δίνουν ελεημοσύνη και να μην είναι αχάριστοι προς εκείνους, που τους ευεργετούν. (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Δεν είναι ντροπή η φτώχεια. Ντροπή είναι να μην μπορείς να υποφέρεις με αξιοπρέπεια την φτώχεια. (Παναγόπουλος)
 • Το φτωχό να τον βλέπεις, σαν τον υπ΄αριθμόν ένα ευεργέτη σου, διότι σου δίνεται η ευκαιρία από το Θεό, δια της ελεημοσύνης να ωφελήσεις την ψυχή σου. (Παναγόπουλος)
 • Με αποκαλούν ''φτωχότερο πρόεδρο του κόσμου'', αλλά εγώ δεν νοιώθω φτωχός. Φτωχοί είναι αυτοί, που πρέπει να δουλεύουν, για να διατηρούν έναν ακριβό τρόπο ζωής και θέλουν όλο και περισσότερα. (Χοσέ Μουζίκα, Πρόεδρος Ουρουγουάης)
 • Φτωχός δεν είναι εκείνος που έχει λίγα, αλλά εκείνος που επιθυμεί πολλά. (Δημόκριτος)
 • Η μικρή επιθυμία, θα κάνει την φτώχεια σου ισοδύναμη με τον πλούτο. (Αριστοτέλης)
 • Καλύτερα φτώχεια χωρίς φόβο, παρά πλούτη με ανάγκες και φόβους. (Αίσωπος)
 • Φτωχός γίνεσαι, όχι όταν ελαττώνεις την περιουσία σου, αλλά όταν αυξάνεις την απληστία σου. (Λυσίας)
 • Εάν ζεις οικονομικά, δεν θα είσαι ποτέ φτωχός. (Φραγκλίνος)
 • Όποιος προσαρμόζεται στη φτώχεια του, είναι πλούσιος. (Σενέκας)
 • Οι περισσότεροι άγιοι ήταν φτωχοί, όμως αυτό δεν σημαίνει πως οι περισσότεροι φτωχοί είναι άγιοι. (Έμερσον)
 • Η μάχη που πρέπει να δώσουμε δεν είναι κατά του πλούτου, αλλά κατά της φτώχειας. (ΌλαφΠάλμε 1927-1986 ΣουηδόςΠρωθυπουργός)
 • Μπορεί να είσαι φτωχός, τα παπούτσια σου μπορεί να είναι σκισμένα, αλλά το μυαλό σου να είναι ένα παλάτι. (ΦρανκΜακΚουρτ)
 • Η μεγαλύτερη φτώχεια, είναι η έλλειψη της αγάπης. Κανείς δεν είναι φτωχός, αν έχει το Θεό.
 • Η φτώχεια και ο πλούτος δεν είναι στα σπίτια μας, αλλά στις καρδιές μας.
 • Πόσους ακούω να λένε: ''Να μην υπάρχει φτώχεια''. Λάθος! Να λέμε: ''Να μην υπάρχει μικροψυχία''. Διότι η φτώχεια έχει φέρει στη ζωή μας, αναρίθμητα αγαθά και χωρίς αυτήν, ο πλούτος είναι άχρηστος. Ας μην κατηγορούμε λοιπόν, ούτε τον πλούτο, ούτε την φτώχεια. Η πλούτος και η φτώχεια είναι όπλα, που οδηγούν στην αρετή, αν το θέλουμε. Όπως ο γενναίος στρατιώτης, με όποιο όπλο και αν πολεμήσει, δείχνει την γενναιότητά του, έτσι και ο άνανδρος και δειλός, από όλα δυσκολεύεται. Και για να μάθεις, ότι αυτό είναι αληθινό, θυμίσου τον Ιώβ, ο οποίος έζησε και ως πλούσιος και ως φτωχός. Και στις δύο περιπτώσεις νίκησε. Και όταν ήταν πλούσιος, είχε την πόρτα του ανοιχτή σε όλους και όταν φτώχυνε έλεγε: ''Ο Κύριος μου τα έδωσε, ο Κύριος μου τα πήρε. Όπως νόμισε ο Κύριος, έτσι και έγινε...''.
 • Ο σπάταλος και ο φιλάργυρος θα είναι πάντα και οι δύο φτωχοί.
 • 1η Ιουλίου είναι παγκόσμια Ημέρα κατά της Φτώχειας. Όλες οι υπόλοιπες είναι απλώς ημέρες κατά των φτωχών...
 • Η φτώχεια ανάβει μέσα στην ψυχή φώτα, που ο πλούτος δεν είναι σε θέση ούτε να διακρίνει, ούτε να εκτιμήσει.
 • Ο φτωχότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι εκείνος, που δεν έχει τίποτε άλλο από τα χρήματα...
 • Η πλεονεξία κάνει τους πλουσίους φτωχούς και η αυτάρκεια κάνει τους φτωχούς πλούσιους.
 • Ό,τι κάνεις στο φτωχό, θα το βρεις από το Θεό.
 • Θα γυρίσει και ο τροχός, θα γελάσει και ο φτωχός...
 • Του φτωχού η κάπα και στρώμα και πάπλωμα.
 • Ο φτωχός ό,τι μπορεί και ο πλούσιος ό,τι θέλει.
 • Φτώχεια χωρίς χρέη, ευλογημένος πλούτος.
 • Μόνο ο φτωχός νοιώθει τον πόνο της φτώχειας.
 • Η φτώχεια δεν είναι ντροπή, αλλά να μην αφήνεις να ντροπιάζεσαι απ' αυτήν.
 • Να προτιμάς την δίκαιη φτώχεια από τον άδικο πλούτο.
 • Μάθαμε γυμνοί και ντρεπόμαστε ντυμένοι.
 • Στου φτωχού, ένα αυγό ισοδυναμεί με βόδι.
 • Ο φτωχός και αληθινός, φτωχός δεν είναι...
 • Η φτώχεια είναι η μητέρα όλων των τεχνών.
 • Η φτώχεια χαμηλώνει τα αυτιά.
 • Η φτώχεια πήρε προίκα την σοφία.
 • Η φτώχεια νικιέται από την προκοπή.
 • Γρόσια δεν έχεις, γλώσσα δεν έχεις.
 • Όπου φτωχός και η μοίρα του.
 • Ο φτωχός τα ρούχα τρεις φορές τα χαίρεται.
 • Καλύτερα καλύβα όπου γελούν, παρά παλάτι όπου κλαίνε.
 • Του φτωχού ο ιδρώτας είναι η περιουσία του πλουσίου.
 • Ο φτωχός πάντα βρωμάει στη μύτη του πλουσίου.
 • Πέθανε στην ψάθα.
 • Δεν υπάρχει σάλιο.
 • Βρακί δεν είχε να φορέσει.
 • 'Εμεινε στους πέντε δρόμους.
 • Περίοδος ισχνών αγελάδων.
 • Πενία τέχνας κατεργάζεται. [Η φτώχεια εμπνέει εφευρέσεις] (Αρχαίο γνωμικό)
 • Φτωχός δεν είναι εκείνος που έχει λίγα, αλλά εκείνος που ονειρεύεται πολλά. (Αγγλική παροιμία)
 • Ο πλούσιος έχει πάγο το καλοκαίρι και ο φτωχός έχει το χειμώνα. (Αγγλική παροιμία)
 • Τα παιδιά είναι ο πλούτος του φτωχού ανθρώπου. (Δανέζικη παροιμία)

***