Περί νόμου

 • Πάσα ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθω. Ου γαρ έστιν εξουσία ει μη υπό Θεού· αι δε ούσαι εξουσίαι υπό του Θεού τεταγμέναι εισίν. Ώστε ο αντιτασσόμενος τη εξουσία τη του Θεού διαταγή ανθέστηκεν· οι δε ανθεστηκότες εαυτοίς κρίμα λήψονται. Απόδοτε ουν πάσι τας οφειλάς, τω τον φόρον τον φόρον, τω το τέλος το τέλος. [Κάθε άνθρωπος, ας υποτάσσεται στις ανωτέρες εξουσίες της πολιτείας, τους άρχοντες δηλαδή, που είναι φορείς αυτής της εξουσίας, (εφόσον οι εντολές τους δεν αντίκεινται στο θέλημα του Θεού)· διότι δεν υπάρχει εξουσία μέσα στην κοινωνίαν, που να μην απορρέει από τον Θεό. Οι άρχοντες, που ασκούν σήμερα τις εξουσίες, έχουν ταχθεί από τον Θεό (έστω και κατ' ανοχήν). Ώστε εκείνος που αντιτάσσεται στην εξουσία, αντιτίθεται στην διαταγή του Θεού. Γι' αυτό και όσοι αντιτάσσονται σ' αυτήν, θα επισύρουν πάνω τους την τιμωρία, που τους αρμόζει. Λοιπόν να αποδίδετε σε όλους αυτούς, που κατέχουν εξουσίες, τις οφειλές σας· σε εκείνον που εισπράττει τον φόρο, αποδώσατε τον φόρο· σε εκείνον που έχει καθήκον να εισπράττει τον τελωνειακόν δασμόν, αποδώσατε αυτόν τον δασμό.] (Προς Ρωμαίους 13,1-2 και 13,7)
 • Ένας άδικος νόμος, δεν είναι νόμος. (Ιερός Αυγουστίνος)
 • Όταν παραβαίνει ένας άνθρωπος μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνον αυτός. Όταν όμως κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου γίνεται από το κράτος νόμος, τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος, για να παιδαγωγηθεί. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όπου υπάρχει αγάπη, είναι άχρηστοι οι νόμοι. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Αυτοί που δεν υποτάσσονται στους νόμους, γίνονται καταστροφείς της ίδιας τους της πατρίδας. (ΆγιοςΝεκτάριος)
 • Θα κάνουμε υπακοή στον ανθρώπινο νόμο, όταν δεν αντιβαίνει στον Θεϊκό Νόμο. (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Οι νόμοι είναι η ψυχή της πολιτείας. Όπως ακριβώς το σώμα, άμα στερηθεί την ψυχή πεθαίνει, έτσι και η πόλη, αν δεν υπάρχουν νόμοι, καταστρέφεται. (Δημοσθένης)
 • Αν καταργηθούν οι νόμοι και έχει ο καθένας την εξουσία να κάνει ό,τι επιθυμεί, όχι μόνο η πολιτεία καταστρέφεται, αλλά και η ζωή μας δεν θα διέφερε, από την ζωή των θηρίων. (Δημοσθένης)
 • Το πλήθος και η λεπτολογία των νόμων είναι απόδειξη, το ότι κακοδιοικείται το κράτος. (Ισοκράτης)
 • Ο νόμος πρέπει να είναι αυστηρός, αλλά οι άνθρωποι επιεικείς. (Επίχαρμος)
 • Ο νόμος είναι όπως ο ιστός της αράχνης. Αν πέσει μέσα κάποιο μικρό έντομο, το σκοτώνει. Αν όμως το έντομο είναι μεγάλο, τρυπά τον ιστό και φεύγει. (Σόλων)
 • Οι καλοί άνθρωποι δεν χρειάζονται τους νόμους για να πράξουν το καλό, ενώ οι κακοί πάντα βρίσκουν τρόπους, για να τους παρακάμπτουν. (Πλάτωνας)
 • Είναι ανάγκη να βάζουν οι άνθρωποι νόμους και να ζουν σύμφωνα μ' αυτούς. Διαφορετικά οι άνθρωποι δεν ξεχωρίζουν από τα άγρια θηρία. (Πλάτωνας)
 • Ο αυστηρός νόμος κάποτε αποβαίνει μεγάλη αδικία. (Ιουστινιανός)
 • Όπως ακριβώς το σώμα όταν στερηθεί της ψυχής, πεθαίνει, έτσι και η πόλη, όταν δεν υπάρχουν νόμοι, διαλύεται. (Αριστοτέλης)
 • Στην οργανωμένη πολιτεία κυβερνούν οι νόμοι και όχι οι άνθρωποι. (Αριστοτέλης)
 • Εκείνος που σπέρνει ανομίες, θερίζει συμφορές. (Αισχίνης)
 • Οι ενάρετοι άνθρωποι από λίγους νόμους έχουν ανάγκη. (Θεόφραστος)
 • Οι νόμοι είναι μια εφεύρεση της ανώτερης τάξης, ώστε με το λεγόμενο νομικό τρόπο, να μην αφ ήνει τις κατώτερες τάξεις να σηκώνουν κεφάλι. (Στρίντμπεργκ)
 • Δεν θέλω να με υπερασπίζει δικηγόρος. Θέλω να με υπερασπίζει ο Νόμος. (Κασέγεφ)
 • Καθώς, όπου υπάρχουν πολλοί γιατροί και πολλά φάρμακα, εκεί υπάρχουν και πολλές αρρώστιες, έτσι και όπου υπάρχουν πολλοί νόμοι, εκεί υπάρχει και μεγάλη αδικία. (Αρκέσιλος)
 • Όσο πιο διεφθαρμένο είναι το κράτος, τόσο περισσότερο νόμοι υπάρχουν. (Τάκιτος)
 • Οι άχρηστοι νόμοι αδυνατίζουν τους χρήσιμους νόμους. (Μοντεσκιέ)
 • Η αυστηρότητα των νόμων εμποδίζει την εφαρμογή τους. (Μοντεσκιέ)
 • Ο κακός νόμος, δεν είναι καθόλου νόμος. (Θωμάς Ακινάτης)
 • Οι ασαφείς νόμοι αυξάνουν τη δύναμη των δικαστηρίων. (Ουέμπστερ)
 • Οι νόμοι συντρίβουν τους φτωχούς και οι πλούσιοι κυβερνούν τους νόμους. (Γκόντσμιθ)
 • Είναι δυνατόν κάποιος, να μην έχει παραβιάσει ποτέ ούτε έναν νόμο, και παρ' όλα αυτά να είναι παλιάνθρωπος. (ΈρμανΈσσε)
 • Οι νόμοι είναι η κυριαρχία των κυριάρχων. (Λουδοβίκος 14ος)
 • Οι πολλοί νόμοι σε μια χώρα είναι, όπως οι πολλοί γιατροί, σημείο αδυναμίας και αρρώστιας. (Βολταίρος)
 • Με κακούς νόμους και καλούς δημόσιους λειτουργούς είναι ακόμα δυνατόν να κυβερνήσεις. Με κακούς δημόσιους λειτουργούς όμως, ούτε οι καλύτεροι νόμοι δεν μπορούν να βοηθήσουν. (ΌττοΦονΜπίσμαρκ, 1815-1898 ΓερμανόςΚαγκελάριος)
 • Όποιος είναι αυστηρότερος από τους νόμους είναι τύραννος. (Βώβεναργκ)
 • Όσο πληθαίνουν οι νόμοι, πολλαπλασιάζονται οι παράνομοι. (ΛάοΤσε)
 • Υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να παραμένεις παλιάνθρωπος χωρίς να παραβιάζεις ούτε ένα νόμο. (Σταλ)
 • Οι νόμοι είναι όπως οι παροιμίες. Πάντα βρίσκουμε έναν, που να δικαιολογεί την παράβαση ενός άλλου. (Μαρέτ)
 • Ευτυχέστεροι είναι η πολιτεία που έχει κακούς νόμους, αλλά εφαρμόζονται, από την πολιτεία που έχει καλούς νόμους, αλλά δεν εφαρμόζονται.
 • Ο Σόλων όταν ρωτήθηκε κάποτε, γιατί δεν έκανε κανένα νόμο εναντίον εκείνων που θα τολμούσαν να δείρουν τους γονείς τους, απάντησε: Διότι δεν πίστευα ποτέ, ότι θα βρεθεί κάποιος τόσο θρασύς και αυθάδης.
 • Τους νόμους τους εφεύραν οι παράνομοι, για να έχουνε παράθυρα στη δικαιοσύνη.
 • Μία από τις μεγάλες πλάνες αυτού του κόσμου είναι, πως όλο το κακό μπορεί να ξεριζωθεί με τους νόμους.
 • Ο νομοθέτης πρέπει να είναι σοφός, αλλά να εκφράζεται χωριάτικα.
 • Όσο πιο πολλοί νόμοι, πιο πολλοί και οι αστυνόμοι.
 • Τα στραβά τα ξύλα, η φωτιά τα καίει και τους κακούς ανθρώπους, ο νόμος τους ισιάζει.
 • Για τους φρόνιμους ο λόγος, για τους άμυαλους ο νόμος.
 • Σε παλαιό κάστρο καινούριο νόμο μην κάνεις.
 • Χωρίς ψωμί, κανένας νόμος δεν κρατιέται.
 • Κανένας νόμος δεν συμφέρει τους πάντες. (Λατινική παροιμία)
 • ***

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!