Περί δικαίων

 • ΟφθαλμοίΚυρίουεπίδικαίουςκαιώτααυτούειςδέησιναυτών, πρόσωπονδεΚυρίουεπίποιούνταςκακά. [Οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι στραμμένοι με στοργή και τρυφερότητα πάνω στους δικαίους και τα αυτιά Του, ανοικτά και έτοιμα, να ακούσουν την προσευχήν τους. Εξ αντιθέτου, οργισμένο το πρόσωπον του Κυρίου, έχει στραφεί εναντίον εκείνων, οι οποίοι διαπράττουν πονηριές.] (Α' Πέτρου 3,12)
 • Ου λιμοκτονήσει Κύριος ψυχήν δικαίαν, ζωήν δε ασεβών ανατρέψει.[Ο Κύριος δεν θα επιτρέψει να πεθάνει από την πείνα ο δίκαιος. Την καλοζωΐα όμως και την ευημερία των ασεβών, θα την αναποδογυρίσει και θα την εξαφανίσει.] (Παροιμίες 10,3)
 • Ευλογία Κυρίου επί κεφαλήν δικαίου. [Η ευλογία του Κυρίου πλούσια κατέρχεται στο κεφάλι του δικαίου.] (Παροιμίες 10,22)
 • Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους, και ώτα αυτού εις δέησιν αυτών. [Τα μάτια του Κυρίου, στρέφονται με ευμένεια προς τους δικαίους και τα αυτιά Του, με προσοχή ακούουν τις δεήσεις τους.] (Ψαλμός 33,16)
 • Στόμαδικαίουμελετήσεισοφίαν, καιηγλώσσααυτούλαλήσεικρίσιν. [Από το στόμα του δικαίου ανθρώπου, θα εξέρχονται οι σοφές σκέψεις και κρίσεις της διανοίας του και η γλώσσα του θα λαλεί πάντοτε το δίκαιο και το ορθό.] (Ψαλμοί 36,30)
 • Καιολίγαπαιδευθέντεςμεγάλαευεργετηθήσονται, ότιοΘεόςεπείρασεναυτούςκαιεύρεναυτούςαξίουςεαυτού·ωςχρυσόνενχωνευτηρίωεδοκίμασεναυτούς. [(Οι δίκαιοι) και εάν λίγο ταλαιπωρηθούν και βασανιστούν στην παρούσα ζωή, θα λάβουν μεγάλες αμοιβές και βραβεία στην αιωνιότητα. Διότι ο ίδιος ο Κύριος έθεσε αυτούς υπό δοκιμασία δια των θλίψεων και τους βρήκε αξίους να βραβευτούν και να αμειφτούν από Αυτόν. Τους δοκίμασε, όπως ο χρυσοχόος δοκιμάζει και καθαρίζει τον χρυσό δια της φωτιάς.] (ΣοφίαΣολομώντος 3,5-6)
 • Δεν έχουμε ανάγκη από έξυπνους ανθρώπους. Έχουμε ανάγκη από δίκαιους ανθρώπους. (ΆγιοςΠαϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος, έχει τον Θεό με το μέρος του. Και όταν έχει και λίγη παρρησία στον Θεό, τότε θαύματα γίνονται. Όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται την Θεία βοήθεια. Βαδίζει με τον Χριστό. Πώς να το κάνουμε; Την δικαιούται... (ΆγιοςΠαϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Η τιμιότης του ανθρώπου είναι το ανώτερο Τιμιόξυλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει Τιμιόξυλο, είναι σαν να μην έχει τίποτε. Ένας και Τιμιόξυλο να μην έχει, αν είναι τίμιος, δέχεται την Θεία βοήθεια. Και αν έχει και Τιμιόξυλο, τότε!... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Δίκαιος κατά κόσμο είναι εκείνος που κρίνει με βάση το ανθρώπινο δίκαιο. Το τέλειο όμως είναι, ο άνθρωπος να είναι δίκαιος όχι σύμφωνα με την ανθρώπινη δικαιοσύνη, αλλά με την Θεία δικαιοσύνη και τότε τον ευλογεί ο Θεός. Όταν στις ενέργειες μου δεν βάζω ποτέ το εγώ και το συμφέρον μου, εκβιάζω, μπορώ να πω τον Θεό, να μου στείλει την Θεία Χάρη. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Τον δίκαιο άνθρωπο, τον πράο, όλοι προσπαθούν να τον σπρώξουν στη χειρότερη θέση, να τον αδικήσουν, να τον βάλουν στον πάτο, αλλά...όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει, σαν το φελλό!!! Όσο τον σπρώχνεις στον πάτο, τόσο το νερό τον ανεβάζει προς τα πάνω. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ο Κύριος, δεν απομακρύνει τα μάτια του από τον δίκαιο άνθρωπο και τον βοηθάει στις αντιξοότητές του και θα τον δοξάσει. Ο Κύριος έχει τον δίκαιο, κάτω από την επίβλεψή του και ακούει τις προσευχές του. Ο Κύριος τον προστατεύει και είναι μαζί του, όλες τις ημέρες της ζωής του. (ΆγιοςΝεκτάριος)
 • Τα έργα των δικαίων είναι μεγάλη φωνή για τον Θεό... (Μέγας Βασίλειος)
 • Ο νεκρός δεν παίρνει το στεφάνι. Έτσι και κανένας ποτέ δεν είναι δίκαιος, επειδή δεν έχει τη δύναμη να κάνει το κακό. (Μέγας Βασίλειος)
 • Ο δίκαιος άνθρωπος, είτε τρώει, είτε πίνει, κάνει τα πάντα για την δόξα του Θεού. (Μέγας Βασίλειος)
 • Ο δίκαιος άνθρωπος, ένα πράγμα μόνο τον απασχολεί. Φέρνει στο νου του, την δραστηριότητα της ημέρας του και την συγκρίνει με το θέλημα του Θεού δηλ. με την Αγία Γραφή. Τα ελαττώματα στην συμπεριφορά του, στους λογισμούς του και στις κινήσεις της καρδιάς του, τα θεραπεύει με την μετάνοια και τα ξεπλένει με τα δάκρυά του. Για την ανακαίνισή του και για την ενίσχυση του αγώνα του, ζητάει από τον ουρανό νέα δύναμη, νέο φωτισμό. Και ο Θεός στην ψυχή που προσεύχεται, με την έμπονη συναίσθηση της μηδαμινότητσς, της αδυναμίας και των πτώσεών της, χαρίζει αγιοπνευματικό φωτισμό και δύναμη υπερφυσική. Μια τέτοια ζωή είνσι διαρκής πρόοδος και έχει συνεχή κέρδη, κέρδη αιώνια. Έτσι ζει ο μακάριος (και δίκαιος) άνθρωπος. (Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ)
 • Ο δίκαιος λειτουργεί φυσιολογικά. Δεν χρειάζεται να του πει ο Θεός να μην κλέβει, να μην λέει ψέματα, να μην αμαρτάνει. Διότι η φύση του πλέον λειτουργεί αρμονικά και αυτή η ενάρετη ζωή είναι πλέον φύση γι' αυτόν, και δεν χρειάζονται οι εντολές. Μένουν τρία πράγματα, η πίστη στον Θεό, η οποία πίστη δεν είναι φιλοσοφία, είναι θεωρία από το ρήμα θεωρώ - βλέπω, είναι όραση του Θεού, εμπειρία του Θεού. Μένει η ελπίς στην έλευση του Χριστού και στην είσοδο του ανθρώπου στην Βασιλεία του Θεού, και μείζον πάντων η αγάπη, δηλαδή η ένωση, αυτή η ερωτική ένωση του ανθρώπου μετά του Θεού. (Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος)
 • Οι δίκαιοι είναι τα εργαλεία του Θεού. (ΓέρονταςΑρσένιοςΜπόκα)
 • Ο δίκαιος όχι από τον φόβο του νόμου, αλλά από αγάπη προς την αρετή τηρεί τον νόμο. (Πατέρες της Εκκλησίας)
 • Ο αδύνατος, έχει του Θεού την δύναμη στο δίκαιό του. (Μακρυγιάννης)
 • Η δίκαιοι άνθρωποι, είναι και ενάρετοι. (Θεογνίς)
 • Δίκαιος είναι όχι εκείνος που δεν αδικεί, αλλά εκείνος, που ενώ μπορεί να αδικήσει, δεν θέλει να αδικήσει. (Φιλήμων)
 • Προτού γίνεις απλοχέρης στους γύρω σου, φρόντισε πρώτα να γίνεις δίκαιος στους δίπλα σου. (Ισοκράτης)
 • Ο δίκαιος είναι η εικόνα του Θεού επί της γης. (Ναπολέων)
 • Εκείνος που λέει ότι δεν υπάρχει έντιμος άνθρωπος, σίγουρα είναι ο ίδιος ανέντιμος. (Μπέργκελεϋ)
 • Ο δίκαιος δεν φοβάται από τα κακά λόγια που ακούει.
 • Όποιος έχει δίκαιο λέει λίγα...
 • Αυτός που έχει δίκιο, έχει δυνατό βλέμμα. (Αραβικήπαροιμία)