Περί μίσους

 • Καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς. [Να ευεργετείτε, αυτούς που σας μισούν.] (Κατά Ματθαίον 5,44)
 • Μακάριοίέστεότανμισήσωσινυμάςοιάνθρωποι, καιόταναφορίσωσινυμάςκαιονειδίσωσικαιεκβάλωσιτοόνομαυμώνωςπονηρόνένεκατουυιούτουανθρώπου. [Μακάριοι είστε, όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και όταν διακόψουν κάθε σχέση μαζί σας και σας απομονώσουν και σας βρίσουν και διαβάλλουν το όνομά σας ως πονηρό και κακό, διότι είστε πιστοί μαθητές του υιού του ανθρώπου.] (Κατά Λουκάν 6,22)
 • Έσεσθεμισούμενοιυπόπάντωνδιατοονομάμου.[Θα μισείστε από όλους, διότι θα πιστεύετε στο όνομά Μου.] (Κατά Λουκάν 21,17)
 • Ει ο κόσμος υμάς μισεί, γινώσκετε ότι εμέ πρώτον υμών μεμίσηκεν. [Εάν ο πονηρός και κακός κόσμος σας μισεί, μάθετε ότι Εμένα πρώτα από σας έχει μισήσει.] (Κατά Ιωάννην 15,18)
 • Ο δε μισών τον αδελφόν αυτού εν τη σκοτία εστί και εν τη σκοτία περιπατεί, και ουκ οίδε που υπάγει, ότι η σκοτία ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. [Όποιος όμως μισεί τον αδελφόν του, βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι, φέρεται δε και ενεργεί κατά τρόπον σκοτεινόν και αμαρτωλόν και δεν γνωρίζει που πηγαίνει, αλλά σαν τυφλός περιπλανάται, διότι το σκότος της αμαρτωλής ζωής, έχει τυφλώσει τα μάτια της ψυχής του.] (Α' Ιωάννου 2,11)
 • Πας ο μισών τον αδελφόν αυτού ανθρωποκτόνος εστί. Και οίδατε ότι πας ανθρωποκτόνος ουκ έχει ζωήν αιώνιον εν εαυτώ μένουσαν. [Καθένας που μισεί τον αδελφό του, είναι φονιάς και όπως ξέρετε κανένας φονιάς δεν θα συμμετέχει στην αιώνια ζωή.] (Α' Ιωάννου 3,15)
 • Ου μισήσεις τον αδελφόν σου τη διανοία σου. [Δεν θα τρέφεις στην καρδίαν σου μίσος εναντίον του αδελφού σου.] (Λευιτικόν 19,17)
 • Όποιος μισεί τον αδελφό του, έχει ονομαστεί ανθρωποκτόνος, διότι φονεύει τον συνάνθρωπό του, με την διάθεση του μίσους κατά διάνοια. Αυτού το αίμα, δεν το βλέπουν οι άνθρωποι, αφού δεν χύθηκε με χτύπημα ξίφους, αλλά ότι κατά διάνοια και κατά διάθεση φονεύτηκε, το βλέπει ο Θεός. (Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος)
 • Αρρώστια είναι να μπει η αγάπη στην κατάψυξη. Εσύ ποτέ να μην πάψεις να λες: ''Όσο και να με μισείς, εγώ δεν θα πάψω να σε αγαπώ''. Έτσι έδιωξες κάθε ψύξη. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Όπως ευεργετούμε τους εαυτούς μας, όταν αγαπάμε τους συνανθρώπους μας, έτσι ακριβώς τιμωρούμε τους εαυτούς μας, όταν μισούμε τους άλλους. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Όταν έχουμε εντολή από το Θεό, να αγαπάμε τους εχθρούς μας και εμείς όμως μισούμε αυτούς που μας αγαπούν, ποιά τιμωρία μας αξίζει; Τίποτα δεν ευχαριστεί τον Θεό τόσο, όσο το να μην είσαι μνησίκακος. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Δεν πρέπει να μισούμε τον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά την αμαρτωλή πράξη. Δεν πρέπει να εξακολουθήσεις να μισείς, έστω και αν έχεις δίκαιο. Γιατί και ο Χριστός είχε δίκαια παράπονα εναντίον μας, αλλά παραδόθηκε και Σταυρώθηκε οικειοθελώς, για να μας σώσει και δεν έλαβε υπόψην Του, τα αδικήματά μας. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Το μίσος της ψυχής, δεν αφήνει την ομορφιά του προσώπου να φαίνεται. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Η αρκούδα δεν σκοτώνει εύκολα αρκούδα και ούτε το φίδι σκοτώνει φίδι, σεβόμενο το ομόφυλό του. Και εσύ άνθρωπε, με τον ομόφυλό σου, τον συνάνθρωπό σου, γιατί τον σκοτώνεις και τον περιβάλλεις με μύρια κακά, αν και έχεις πολλά κοινά δικαιώματα, τη συγγένεια, το λογικό, την γνώση του Θεού και πολλά άλλα; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όπως όταν υπάρχει αγάπη, μας φαίνονται ευχάριστα και τα δυσάρεστα, έτσι και όταν υπάρχει μίσος, θεωρούνται και τα ασήμαντα ανυπόφορα. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όποιος καταπνίγει το μίσος, συντρίβει τον μεγαλύτερο εχθρό του ανθρωπίνου γένους... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Σε μισεί ο τάδε και σε πολεμεί; Εσύ να τον αγαπάς και να τον ευεργετείς! Σε βρίζει και σε κακολογεί; Εσύ να τον ευλογείς και να τον επαινείς! Και αν με όλα αυτά δεν σταματά εκείνος την έχθρα του, τότε σου δίνει περισσότερο μισθό! Γιατί οι κακοί, όσο δεν σταματούν τον πόλεμο ενώ ευεργετούνται από εμάς, κάνουν τις αμοιβές μας λαμπρότερες και τους εαυτούς τους ασθενέστερους. Καθότι εκείνος με την έχθρα του, λιώνει και φθείρεται και ζει σε διαρκή πόλεμο, ενώ εμείς βρισκόμαστε έξω από την τρικυμία αυτήν, απαλλαγμένοι από τον πόλεμο και την μάχη. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο άνθρωπος που έχει μίσος, είναι πονηρός, δόλιος, ύπουλος, κακεντρεχής, βάσκανος, ανθρωποκτόνος και φέρει πάνω του, την εικόνα της κακίας, ζωγραφισμένη με τα ζωηρότερα χρώματα. (Άγιος Νεκτάριος)
 • Μην μισήσεις τον αδελφό σου, χάρη του οποίου πέθανε ο Χριστός και έγινε αδελφός σου. (ΆγιοςΓρηγόριοςοΘεολόγος)
 • Όπως αυτός που έχει αγάπη, έχει τον Θεό, έτσι και αυτός που έχει μίσος, περιθάλπει το διάβολο μέσα του. (Μέγας Βασίλειος)
 • Η φιλαργυρία και η κενοδοξία είναι αίτια τους μίσους προς τον πλησίον. Η μητέρα τους η φιλαυτία, είναι αίτια και των δύο. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Όταν βλέπεις και ίχνη μίσους μέσα στην καρδιά σου, για οποιοδήποτε παράπτωμα από οποιοδήποτε άνθρωπο, πρέπει να ξέρεις, ότι είσαι εξ ολοκλήρου ξένος προς την αγάπη του Θεού. Διότι η αγάπη προς τον Θεό, δεν ανέχεται καθόλου το μίσος προς τον άνθρωπο. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Μην μισήσεις κανέναν! Αυτό δεν θα μπορέσεις να το κατορθώσεις, αν δεν καταφρονήσεις τα πράγματα του κόσμου. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Όταν κάποιος σε βρίσει ή σε περιφρονήσει, τότε πρόσεξε τους λογισμούς που έρχονται από την οργή, μήπως σε αποχωρίσουν από την αγάπη λόγω της λύπης και έτσι θα σε μεταφέρουν στην χώρα του μίσους. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Χιλιάδες καλά και αν κάνουμε, αν έχουμε έχθρα με τον αδελφό μας, όλα είναι χαμένα. (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)
 • Δέκα χιλιάδες Χριστιανοί με αγαπούν και ένας με μισεί. Χίλιοι Τούρκοι με αγαπούν και ένας όχι τόσο. Χιλιάδες Εβραίοι θέλουν τον θάνατό μου και ένας όχι. (ΆγιοςΚοσμάςοΑιτωλός)
 • Όποιος μισεί τον πλησίον του, μπορεί να μην είναι κλεισμένος στην φυλακή, αλλά είναι αλυσσοδεμένος από την αμαρτία του και η ίδια η καρδιά του, είναι η φυλακή του. (Ιερός Αυγουστίνος)
 • Αν μισείς τον αμαρτωλό, διότι κατά τη γνώμη σου, δεν είναι ενάρετος, δείχνεις έτσι, ότι και εσύ αμαρτωλός είσαι, αφού δεν έχεις αγάπη. Και οποίος δεν έχει αγάπη, δεν έχει μαζί του και το Θεό, γιατί ο Θεός είναι προπαντός αγάπη (Α' Ιωάννου 4,8 και 4,16). Να μην μισείς λοιπόν! (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Να μην μισήσεις τον αμαρτωλό, γιατί όλοι είμαστε ένοχοι. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Όποιος απομακρύνεται από το Θεό, τρέφει μέσα στην καρδιά του μίσος κατά του πλησίον του. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Να θρηνείς και να πενθείς γι' αυτούς που έχουν μίσος για τον συνάνθρωπό τους, γιατί δεν θα βρουν ποτέ ανάπαυση οι ψυχές τους. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Ο γνωστικός άνθρωπος δεν μνησικακεί ποτέ. Δεν μισεί κανέναν, έστω και αν ο άλλος είναι άξιος μίσους, με αυτά που πράττει. (Άγιος Κλήμης Αλεξανδρείας)
 • Όπως ανώτερη από όλες τις αρετές είναι η αγάπη, έτσι και βαρύτερη από όλες τις αμαρτίες είναι, το να μισεί κανείς τον αδελφό του. Εκείνος που μισεί τον αδελφό του, μισεί τον ίδιο τον Θεό. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Γιατί μισείς αυτόν που σε λύπησε άνθρωπε; Δεν είναι αυτός που σε έβλαψε, αλλά ο διάβολος. Μίσησε την αρρώστια και όχι τον άρρωστο. (Αγία Συγκλητική)
 • Το μίσος γεννιέται ή από τη ζήλεια, ή από τις αδικίες που κάνουν οι άνθρωποι, ο ένας εις βάρος του άλλου. (Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ)
 • Εκείνοι που μισούν τους άλλους, βασανίζονται και τυραννιούνται μόνοι τους. Επομένως είναι πιο ανόητοι από τους ανόητους. (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
 • Το μίσος είναι η αρνητική πλευρά της αγάπης, η απουσία της αγάπης και έχει τόσο δυναμισμό, που μαρτυρεί εκ του αντιθέτου, περί του δυναμισμού της αγάπης. (Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς)
 • Να μισείτε την κακία και την αμαρτία, όμως τον (τον αμαρτωλό) άνθρωπο, πρέπει να λυπάστε και να τον αγαπάτε. Μόνο ο Θεός ξέρει... Μπορεί αυτός, που εμείς μισούμε σήμερα, αύριο με προσευχή, με δάκρυα, με νηστεία, με μετάνοια να καθαριστεί και ο Κύριος να τον συμπεριλάβει στους Αγγέλους. Υπήρξαν πολλοί τεέτοιοι άνθρωποι στην ιστορία. Έστω και μόνο έναν άνθρωπο να μισείς, τότε είσαι μακριά από την Βασιλεία των Ουρανών. (Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν Σαλός)
 • Είναι εμπειρία ζωής, ότι εάν 2 πολύ αγαπημένα πρόσωπα μισηθούν, αυτό το μίσος είναι σφοδρότατο και ολοκληρωμένο. Λέει η λαϊκή παροιμία: Ποιός σε έβγαλε το μάτι; Ο αδερφός μου! Α, γι΄αυτό είναι από τη ρίζα βγαλμένο... (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Είχε πάει κάποιος στον Άγιο Παϊσιο και του εκμυστηρεύτηκε ότι κάποιον άνθρωπο τον μισούσε και τον καταριόταν μέσα του. Και ο Άγιος Παϊσιος του είπε: Θα πας στο δωμάτιό σου, θα γονατίσεις και θα λες ''Κύριε Ιησού Χριστέ μου, δι' ευχών τον δούλου Κωνσταντίνου (έτσι έλεγαν αυτόν που μισούσε), ελέησόν με τον αμαρτωλό και ανάξιο δούλο σου''. Αποκλείεται να κάνω τέτοιο, είπε εκείνος... Πέρασε λίγος καιρός και δεν ξέρω πως, πήγε και έκανε αυτό που του είπε ο Άγιος Παϊσιος και όταν ξανασυνάντησε τον Άγιο Παϊσιο του είπε: ''Να γέροντα έκανα αυτό που με είπατε και σαν να βγήκε μία δυσοσμία από το στόμα μου, σαν να βγήκε κάποιο δαιμόνιο...'' Κοιτάξτε έναν διαφορετικό τρόπο θεραπείας και ταπεινώσεως. Εκεί που είναι το πάθος, αυτό θα χρησιμοποιήσεις για αντίρροπη δύναμη. Να βγει από το πικρό και ξυνό, γλυκό... Από το αγκάθι να βγει ρόδο και από το ρόδο να βγει μύρο... (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Κατά Θεόν μίσος είναι το μίσος κατά της αμαρτίας. Διαβολικό μίσος είναι το μίσος εναντίον οιουδήποτε συνανθρώπου μας, ακόμη και εναντίον του εχθρού μας. (ΓέρονταςΓερμανόςο Σταυροβουνιώτης)
 • Άλλο βέβαια μίσος και άλλο έχθρα. Όταν μισώ κάποιον, δεν του μιλάω, ενώ όταν τον εχθρεύομαι, τον χτυπάω, τον κυνηγάω, του επιτίθεμαι. (Γέροντας Αιμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης)
 • Το μίσος είναι έκφραση μεγάλης εμπάθειας και φανερώνει άνθρωπο που δούλεψε πολλά χρόνια στα πάθη. Ο άνθρωπος που έχει μίσος στην καρδιά του χρειάζεται πολύ κόπο, πολλή συντριβή και πολλά δάκρυα, για να συνέλθει. Αν δεν το κάνει ο άνθρωπος από μόνος του, θα το κάνει ο Θεός με την αγάπη Του (με κάποιο σταυρό, κάποια δοκιμασία), για να αρχίσει η καρδιά του να μαλακώνει, να αποκτά ευαισθησία και έλεος. (π. Βαρνάβας Γιάγκου)
 • Αν θέλεις να έχεις εχθρό, να εχθρεύεσαι το σώμα σου παντοτεινά. Η σάρκα είναι δόλιος φίλος και όσο την περιποιείσαι, τόσο περισσότερο σε πολεμάει. Απόκτησε έχθρα κατά του σώματός σου και πόλεμο εναντίον της κοιλιάς σου. (Είπε Γέρων)
 • Όπως σε ένα σπίτι, όταν δεν υπάρχουν φώτα και επικρατεί πηκτό σκοτάδι, είναι φυσικό οι ένοικοι να τρακάρονται μεταξύ τους, έτσι και οι άνθρωποι που δεν έχουν το Φως του Χριστού ''τρακάρονται'' στον κόσμο μεταξύ τους, με τις έχθρες και τα πάθη. (Παναγόπουλος)
 • Το μίσος είναι πάθος που γεμίζει με ταραχή και με κάθε αθλιότητα την καρδιά του ανθρώπου! Η αγάπη είναι συναίσθημα που συνδέεται πάντοτε με την χαρά! (Τρεμπέλας)
 • Τους ικανούς τους ζηλεύουν, τους ταλαντούχους τους βλάπτουν και τους μεγαλοφυείς τους μισούν. (Παγκανίνι)
 • Εάν μισείς τους εχθρούς σου, θα αποκτήσεις μια τόση κακή συνήθεια πνεύματος, που σιγά-σιγά θα επεκταθεί και σε εκείνους που είναι φίλοι σου ή αδιάφοροι απέναντί σου. (Πλούταρχος)
 • Το μίσος είναι αυτοτιμωρία. (Μπάλλοου)
 • Αν δεν υπήρχε το μίσος στη ζωή και η πιο άσχημη μέρα θα είχε τον ήλιο της. (Ουγκώ)
 • Ολόκληρα χρόνια αγάπης, ξεχνιούνται στο μίσος ενός λεπτού. (Πόε)
 • Η μόνη απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη. Όλα τα άλλα σκοτώνουν... (Ντυέρ)
 • Μισούμε μερικούς ανθρώπους, χωρίς να τους γνωρίζουμε και δεν τους γνωρίζουμε γιατί τους μισούμε. (Κόλτων)
 • Το μίσος κάνει περισσότερο κακό σε εμάς τους ίδιους, παρά σε εκείνους που μισούμε.
 • Τον μισώ, γιατί είναι...! Τον μισείς γιατί είσαι...!
 • Μην φοβηθείς το σκοτάδι της νύχτας που απλώνεται γύρω σου. Να φοβάσαι το σκοτάδι του μίσους που κυριαρχεί μέσα σου!
 • Όπως το καλύτερο κρασί κάνει το πιο δυνατό ξύδι, έτσι και η βαθύτερη αγάπη (μη πνευματική), μετατρέπεται στο πιο θανάσιμο μίσος.
 • Δύο αισθήματα δεν μπορεί να κρύψει ο άνθρωπος: την υπερβολική αγάπη και το άσπονδο μίσος.
 • Το μίσος είναι κοπιαστικό, η αγάπη ξεκουράζει.
 • Υπάρχει αγάπη που μας ζημιώνει και μίσος που μας ωφελεί.
 • Η φωτιά δεν σβήνει με τη φωτιά, αλλά με νερό.
 • Ήταν κάποτε 2 αδέρφια, που δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους. Ο ένας μάλιστα αδερφός, έτρεφε θανάσιμο μίσος για τον αδερφό του. Κάποια μέρα, κάποιος κοινός φίλος τους, πλησίασε εκείνον τον αδερφό που δεν μισούσε τον αδερφό του και του είπε: Σε λυπάμαι φίλε, για αυτά που σου συμβαίνουν. Και ο αδερφός του απάντησε: Ναλυπάσαιπερισσότεροτοναδερφόμου, γιατίεγώέχωτηνευτυχίανατοναγαπώ, ενώαυτόςέχειτηνδυστυχίαναμεμισεί.
 • Μια δασκάλα σκέφτηκε να βάλει τους μαθητές στην τάξη της να παίξουν ένα παιχνίδι. Είπε λοιπόν στα παιδιά, να φέρει το καθένα, μια πλαστική σακούλα, που θα περιέχει μέσα μερικές πατάτες. Σε κάθε πατάτα θα δώσει ένα όνομα από τους ανθρώπους που μισεί. Έτσι, ο αριθμός των πατατών που κάθε παιδί θα έβαζε στη σακούλα του θα ήταν ανάλογος των ανθρώπων που μισεί. Την άλλη μέρα κάθε παιδί, έφερε από μια σακούλα με πατάτες, με το όνομα των ανθρώπων που μισούσαν, γραμμένο πάνω σε κάθε πατάτα. Κάποια παιδιά είχαν δύο πατάτες μέσα στη σακούλα, άλλα τρεις, άλλα πέντε και άλλα περισσότερες. Η δασκάλα είπε μετά στα παιδιά, να κουβαλούν για μερικές μέρες μαζί τους την πλαστική σακούλα με τις πατάτες, όπου και αν πηγαίνουν. Ύστερα από κάποιες μέρες, τα παιδιά άρχισαν να διαμαρτύρονται, λόγω της δυσάρεστης οσμής που άφηναν οι πατάτες οι οποίες άρχισαν να σαπίζουν. Άλλωστε, αυτοί που είχαν περισσότερες πατάτες στη σακούλα, έπρεπε να αντέξουν επιπλέον και το μεγαλύτερο βάρος τους. Όταν το παιχνίδι τελείωσε, τα παιδιά ανακουφίστηκαν αφού απαλλάχτηκαν από το βάρος αλλά και από τη δυσοσμία των χαλασμένων πατατών. Η δασκάλα ρώτησε τα παιδιά: «Πώς αισθανθήκατε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού;. Τα παιδιά διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός ότι έπρεπε να κουβαλούν παντού μια τσάντα με πατάτες και μάλιστα χαλασμένες με άσχημη μυρωδιά... Στη συνέχεια, η δασκάλα τους αποκάλυψε το κρυμμένο νόημα πίσω από το παιχνίδι. «Αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν έχετε μίσος για κάποιον μέσα στην καρδιά σας. Η δυσωδία από το μίσος θα φωλιάσει στην ψυχή σας και θα το μεταφέρετε μαζί σας όπου κι αν πάτε συνεχώς. Αν δεν μπορείτε να ανεχθείτε τη μυρωδιά των σάπιων πατατών για μερικές μόνο μέρες, μπορείτε να φανταστείτε πως είναι να έχετε τη δυσωδία του μίσους στην ψυχή σας για μια ζωή;

***

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!