Περί προσώπου

 • Καρδίας ευφραινομένης πρόσωπον θάλλει, εν δε λύπαις ούσης σκυθρωπάζει. [Όταν η καρδιά χαίρεται και ευφραίνεται από την αρετήν, τότε το πρόσωπο είναι θαλλερό και χαρούμενο. Όταν όμως η καρδιά βρίσκεται υπό το κράτος λύπης, το πρόσωπο αποκτά μελαγχολικήν και σκυθρωπή όψη.] (Παροιμίες 15,13)
 • Καρδία ανθρώπου αλλοιοί το πρόσωπον αυτού, εάν τε εις αγαθά εάν τε εις κακά. 'Ιχνος καρδίας εν αγαθοίς πρόσωπον ιλαρόν. [Η καρδιά του ανθρώπου ανάλογα με το περιεχόμενό της, κάνει το πρόσωπό του, είτε ευχάριστο, είτε σκυθρωπό. Έκφραση αγαθής καρδιάς είναι το γλυκύ και ευχάριστο πρόσωπο.] (Σοφία Σειράχ 13,25)
 • Η εξωτερική εμφάνιση του προσώπου συμμεταβάλλεται, με την εσωτερική κατάσταση της ψυχής. Όποια δηλαδή εργασία έχει η νοερή κίνηση της ψυχής, παρόμοια διάθεση δείχνει σε όσους την παρατηρούν και η όψη του προσώπου. Αυτή δηλαδή μεταβάλλεται και αλλάζει διάθεση ανάλογα με την προέλευση, Θεία ή δαιμονική του αντίστοιχου λογισμού και έτσι άλλοτε φαίνεται χαρούμενη και φωτεινή καθώς η καρδιά ευφραίνεται με τις αναβάσεις σε αγαθές ενθυμήσεις και με τη μελέτη του Θεού, ενώ άλλοτε φαίνεται κατηφής και σκοτεινή, όταν πικραίνεται από άτοπους λογισμούς. (Άγιος Νικήτας ο Στηθάτος)
 • Όταν η συνείδηση βρίσκεται σε αγαλλίαση, ομορφαίνει και το πρόσωπο. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Στο πρόσωπο ζωγραφίζεται η εσωτερική πνευματική κατάσταση. (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Όταν κάποιος μεταφέρει μια λάμπα ή ένα κερί, το πρόσωπό του φωτίζεται από τη φλόγα. Όταν φέρει κανείς μέσα του τον Θεό, το Φως των φώτων, φωτίζεται εσωτερικά, με τέτοιον τρόπο, ώστε όλη η σάρκα του και όλο του το σώμα μεταμορφώνεται, εξωραϊζεται. (Βιργκίλ Γκεωργίου)
 • Το πρόσωπό σου είναι ένα βιβλίο, στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να διαβάσουν τον χαρακτήρα σου. (Σαίξπηρ)
 • Μετά από κάποια ηλικία, ο καθένας είναι υπεύθυνος για το πρόσωπο που έχει φτιάξει. (Λίνκολν)
 • Το πρόσωπο είναι εικόνα της ψυχής. (Κικέρων)
 • Εκείνα που βλέπει η μάντισσα στην παλάμη του ανθρώπου, συνήθως είναι γραμμένα στο πρόσωπό του. (Μελιχάν)
 • Αυτός που το πρόσωπό του δεν φωτίζει, δεν θα γίνει ποτέ αστέρι. (Μπλεϊκ)
 • Το πρόσωπο και τα λόγια του ανθρώπου, αντανακλούν το περιεχόμενο της καρδιάς.
 • Έχουν πάντα ωραίο πρόσωπο αυτοί που βρίσκονται σε ειρήνη με την συνείδησή τους.