Περί πατέρα

 • Και οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα υμών, αλλ' εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου.[Και εσείς πατέρες, μη φέρνεστε στα παιδιά σας έτσι, ώστε να εξοργίζονται, αλλά να τα ανατρέφετε δίνοντάς τους αγωγή και συμβουλές, που εμπνέονται από την πίστη στον Κύριο.] (Προς Εφεσίους 6,4)
 • Οιπατέρεςμηερεθίζετετατέκναυμών, ίναμηαθυμώσιν. [Οι πατέρες, να μην εξερεθίζετε τα τέκνα σας, για να μη περιπίπτουν σε αθυμία και χάνουν το θάρρος τους και απελπίζονται.] (Προς Κολασσαείς 3,21)
 • Τίματονπατέρασουκαιτηνμητέρασου, ίναευσοιγένηται, καιίναμακροχρόνιοςγένηεπίτηςγηςτηςαγαθής, ηςΚύριοςοΘεόςσουδίδωσίσοι. [Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, για να ευημερήσεις και γίνεις μακροχρόνιος στην πλούσια και εύφορον χώρα, την οποία θα σου δώσει ο Κύριος.] (Έξοδος 20,12)
 • Ο κακολογών πατέρα αυτού ή μητέρα αυτού τελευτήσει θανάτω.[Εκείνος που κακολογεί τον πατέρα ή την μητέρα του, να τιμωρείται με θάνατο.] (Έξοδος 20,15)
 • Οτιμώνπατέραεξιλάσεταιαμαρτίας, καιωςοαποθησαυρίζων, οδοξάζωνμητέρααυτού. Οτιμώνπατέραευφρανθήσεταιυπότέκνων, καιενημέραπροσευχήςαυτούεισακουσθήσεται. Οδοξάζωνπατέραμακροημερεύσει, καιοεισακούωνΚυρίουαναπαύσειμητέρααυτού. [Εκείνος που τιμά τον πατέρα του, υπακούοντας έτσι στον Θεό, εξιλεώνει τις αμαρτίες του. Εκείνος που τιμά και σέβεται την μητέρα του, μοιάζει με άνθρωπο, ο οποίος αποταμιεύει θησαυρούς. Εκείνος που τιμά και σέβεται τον πατέρα του, θα ευφρανθεί και ο ίδιος εκ μέρους των τέκνων του. Και εις ημέρα, κατά την οποία θα προσευχηθεί, θα εισακουστεί η προσευχή του. Αυτός που τιμά και σέβεται τον πατέρα, θα μακροημερεύσει επί της γης. Και εκείνος, ο οποίος υπακούει στον Κύριο, θα επαναπαύει και θα ευφραίνει την μητέρα του.] (Σοφία Σειράχ 3,3-6)
 • Τέκνον, αντιλαβού εν γήρα πατρός σου, και μη λυπήσης αυτόν εν τη ζωή αυτού· καν απολείπη σύνεσιν, συγγνώμην έχε και μη ατιμάσης αυτόν εν πάση ισχυί σου. Ελεημοσύνη γαρ πατρός ουκ επιλησθήσεται, και αντί αμαρτιών προσανοικοδομηθήσεταί σοι. Εν ημέρα θλίψεώς σου αναμνησθήσεταί σου· ως ευδία επί παγετώ, ούτως αναλυθήσονταί σου αι αμαρτίαι. Ως βλάσφημος ο εγκαταλιπών πατέρα, και κεκατηραμένος υπό Κυρίου ο παροργίζων μητέρα αυτού. [Παιδί μου, γίνε στήριγμα του πατρός σου στα γεράματά του και μην τον λυπήσεις καθόλου κατά το διάστημα της ζωής του. Και εάν ακόμη η διάνοιά του και η φρόνηση εξασθενήσουν, εσύ να είσαι μεγαλόκαρδος και επιεικής απέναντί του. Μη τον εξευτελίσεις και μην τον δυσφήμησεις, όταν εσύ θα βρίσκεσαι στην ακμήν των δυνάμεών σου. Η σπλαγχνική σου συμπεριφορά προς τον πατέρα σου δεν θα λησμονηθεί από τον Θεό. Και αντί να σε τιμωρήσει ο Θεός για τις άλλες αμαρτίες σου, θα αποκαταστήσει ευτυχισμένο και σταθερό τον οίκον σου. Σε περίοδο δοκιμασιών και πειρασμών, ο Κύριος θα σε ενθυμηθεί. Και όπως ο ηλιόλουστος καιρός διαλύει τον πάγο, κατά παρόμοιο τρόπο, θα διαλυθούν και θα εξαφανιστούν οι αμαρτίες σου. Το παιδί, που εγκαταλείπει αβοήθητο τον πατέρα του, είναι όμοιο με τον άνθρωπο εκείνον, που βλασφημεί τον Θεόν. Καταραμένος είναι από τον Κύριο εκείνος, ο οποίος με την απρεπή συμπεριφοράν του εξοργίζει την μητέρα του.] (ΣοφίαΣειράχ 3,12-16)
 • Κακολογούντοςπατέραήμητέρασβεσθήσεταιλαμπτήρ, αιδεκόραιτωνοφθαλμώναυτούόψονταισκότος. [Θα σβήσει η φλόγα της ζωής εκείνου, ο οποίος κακολογεί τον πατέρα του ή την μητέρα του. Θα σβήσουν και θα καλυφθούν από το σκοτάδι οι κόρες των οφθαλμών του, ώστε να μην μπορεί να βλέπει.] (Παροιμίες 20,20)
 • Ος αποβάλλεται πατέρα ή μητέρα, και δοκεί μη αμαρτάνειν, ούτος κοινωνός έστιν ανδρός ασεβούς. [Εκείνος, που διώχνει από το σπίτι του τον πατέρα του ή την μητέρα του και έχει την ιδέα ότι δεν αμαρτάνει, είναι στην πραγματικότητα όμοιος με τον άνθρωπο εκείνον, που φέρεται με ασέβεια και αχαριστία απέναντι του Θεού.] (Παροιμίες 28,24)
 • Αυτός που βρίζει τον πατέρα του, δεν είναι πλέον γιός του. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Πατέρες που οδηγούν τα παιδιά τους στα αισχρά θεάματα, ρίχνοντας την αθωότητα της ηλικίας τους στην κατρακύλα του κακού, είναι παιδοκτόνοι και ακόμη χειρότεροι από παιδοκτόνοι. Διότι οι παιδοκτόνοι σκοτώνουν το σώμα του παιδιού τους, ενώ αυτοί τώρα, σκοτώνουν την ψυχή των παιδιών τους, σπρώχνοντάς τα στην διαφθορά. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο πατέρας καμμιά φορά σκληρύνεται και από απερισκεψία λησμονεί τη θέση του σωστού πατέρα και γίνεται αστυνομικός, σκληρός και κάνει στο παιδί του, πολλές φορές ανεπανόρθωτο κακό. Αν όμως το ανώριμο παιδί καταλάβει, ότι ο πατέρας του είναι πραγματικά καλός, πως κάνει παράλογες παραχωρήσεις και υπομονή πατρική, τότε το παιδί αυτό, μέχρι να πεθάνει, θα έχει συνεχώς στο στόμα του το όνομα του πατέρα του και θα λέει: ''Εμένα ο πατέρας μου ήταν Άγιος, τον γνώρισα, όταν έκανα τις νεανικές μου τρέλες''. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Τα πατρικά χάδια στα παιδιά, δημιουργούν αυτοπεποίθηση και βοηθούν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής. (Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης)
 • Αυτός που τιμάει τον πατέρα του, για κάμποσες από τις αμαρτίες του εξιλεώνεται. Όποιος τιμάει τον πατέρα του, χάρη θα λάβει από τα παιδιά του και την ημέρα που θα δεηθεί, θα εισακουστεί. Τον πατέρα σου να τιμάς, για να έρθει πάνω σου η ευχή του. Παιδί μου, φρόντισε για τον πατέρα σου στα γηρρατειά του και λύπες μην του δώσεις όσο ζει. Ακόμα και αν αδυνατίσει το μυαλό του, να είσαι ανεκτικός και να μην τον ταπεινώνεις, εσύ που βρίσκεσαι στην ακμή. Γιατί προς τον πατέρα η καλοσύνη δεν θα λησμονηθεί, αφού βλάσφημος λογαριάζεται, όποιος εγκαταλείπει τον πατέρα του. (Όσιος Λέων της Όπτινα)
 • Μεγάλο παράδειγμα για τα παιδιά είναι η σωφροσύνη του πατέρα. (Δημόκριτος)
 • Όταν ήμουν έφηβος 14 ετών, ο πατέρας μου ήταν τόσο αλαζόνας, που δεν τον άντεχα λεπτό. Περιέργως, όταν έφτασα τα 21, ένιωσα μεγάλη έκπληξη, από το πόσο πολλά κατάφερε να μάθει μέσα σε επτά μόλις χρόνια! (ΜαρκΤουαίν)
 • Ο πατέρας μου συνήθιζε να παίζει με τον αδελφό μου και εμένα στον κήπο. Η μάνα μας έβγαινε έξω και φώναζε: "Θα χαλάσετε το γκαζόν!". Και εκείνος της απαντούσε: "Δεν μεγαλώνουμε γκαζόν, αγόρια μεγαλώνουμε!" (Κίλεμπρεβ)
 • Το πιο σημαντικό έργο που ένας πατέρας μπορεί να κάνει για τα παιδιά του είναι, ν΄ αγαπάει τη μάνα τους. (Theodore Hesburgh)
 • Όταν έρθει η εποχή που ένας άντρας αντιλαμβάνεται πως μάλλον ο πατέρας του είχε δίκιο για χιλιάδες πράγματα, συνήθως έχει ο ίδιος ένα γιο, που τον θεωρεί λάθος! (Charles Wadsworth)
 • Mπαμπάδες, αγαπήστε και αποδεχτείτε τα μέλη της οικογένειάς σας γι΄αυτό που πραγματικά είναι, ακόμα και αν η προσωπικότητά τους είναι πολύ διαφορετική από τη δική σας. Τα κουνέλια δεν πετούν, οι αετοί δεν κολυμπούν, οι γάτες δεν έχουν φτερά. Σταματήστε τώρα τις συγκρίσεις. (Chuck Swindoll)
 • Πραγματικά πλούσιος είναι ο πατέρας, που έχει παιδιά που τρέχουν να χωθούν στην αγκαλιά του, ακόμα και όταν τα χέρια του είναι άδεια.
 • Όταν έβριζε ο γιός, ο Διογένης χτυπούσε τον πατέρα.
 • Τα στάδια στη ζωή ενός ανθρώπου:

4 ετών: Ο μπαμπάς μου μπορεί να κάνει τα πάντα!

7 ετών: Ο μπαμπάς ξέρει τόοοσα πολλά!

8 ετών: Ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τελικά και τόσα πολλά...

12 ετών: Ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τι του γίνεται.

14 ετών: Ο πατέρας μου; Ασε καλύτερα!...

21 ετών: Ωχ, πάλι αυτός μπροστά μου!

25 ετών: Κάτι ξέρει για το θέμα ο πατέρας μου, αλλά όχι και πολλά πράγματα.

30 ετών: Θα πρέπει να μάθω, τι ξέρει ο πατέρας μου για το θέμα.

35 ετών: Πριν αποφασίσουμε, ας ζητήσουμε και τη γνώμη του μπαμπά.

50 ετών: Τι άραγε να πίστευε ο πατέρας γι΄ αυτό;...

60 ετών: Τελικά ο πατέρας μου είχε τεράστια εμπειρία!...

65+ετών: Α, ρε πατέρα! Μακάρι να ζούσες και να μιλούσαμε σήμερα οι δυο μας!...