Περί εντολών του Χριστού "2"

 • Εάν προσέχεις και θέλεις να εργάζεσαι τις εντολές του Θεού, ετοίμασε την καρδιά σου για πειρασμούς και θλίψεις. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Για να γίνεις γνήσιο παιδί του θεού, αγωνίσου ν' ακολουθείς τις εντολές Του. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Ο Κύριος, θέλοντας να δείξει ότι κάθε εντολή την εκτελούμε από χρέος, ενώ η υιοθεσία που προσφέρει, συντελείται στους ανθρώπους με το αίμα Του, λέει: «Όταν κάνετε όσα έχετε διαταχθεί, να πείτε ότι, είμαστε αχρείοι δούλοι και κάναμε αυτό που οφείλαμε». Γι' αυτό δεν είναι μισθός έργων η Βασιλεία των Ουρανών, αλλά χάρη και δωρεά του Κυρίου που έχει ετοιμάσει για τους πιστούς δούλους Του. Δεν απαιτεί ο δούλος την ελευθερία ως μισθό, αλλά ευχαριστεί ως οφειλέτης και την περιμένει ως δωρεά. (Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος)
 • Όταν τηρούμε τις εντολές του Χριστού, δεν προσφέρομε τίποτε σ' Εκείνον, γιατί δεν έχει από τίποτε ανάγκη και είναι δωρεοδότης όλων των αγαθών, αλλά τους εαυτούς μας ευεργετούμε με το να προξενούμε σ' εμάς την αιώνια ζωή και την απόλαυση των ανέκφραστων αγαθών. (Άγιος Θεόδωρος Εδέσσης)
 • Όποιος μας αντιτάσσεται, στο να κατορθώσομε τις εντολές του Θεού, είτε πατέρας είναι, είτε μητέρα, είτε οποιοσδήποτε, ας είναι σε μας βδελυκτός και μισητός, για να μην ακούσομε το, ότι «όποιος αγαπά τον πατέρα του ή τη μητέρα ή κάποιον άλλο περισσότερο από εμένα, δεν είναι άξιός Μου». (Άγιος Θεόδωρος Εδέσσης)
 • α) Στους παραβάτες της πρώτης εντολής του Μωσαϊκού Νόμου (ΕγώείμιΚύριοςοΘεόςσου, ουκέσονταισοιθεοίέτεροιπληνεμού) υπάγονται οι άθεοι, οι πολύθεοι, οι αρνούμενοι την Πρόνοια του Θεού όσοι πιστεύουν στην τύχη, όλοι οι μάγοι και δεισιδαίμονες και όσοι προστρέχουν σ' αυτούς. Επίσης οι αιρετικοί, όσοι δεν πιστεύουν ορθόδοξα τον ένα Τριαδικό Θεό και όσοι πιστεύουν και ελπίζουν στον άνθρωπο ή στον εαυτόν τους, παρά στον Θεό β) Στους παραβάτες της δεύτερης εντολής (Ουποιήσειςσεαυτώείδωλον, ουδέπαντόςομοίωμα, όσαεντωουρανώάνωκαιόσαεντηγηκάτωκαιόσαεντοιςύδασιναποκάτωτηςγης) υπάγονται, όσοι προσκυνούν την κτίση και όχι τον Κτίστη δηλ. οι πλεονέκτες, οι πόρνοι, οι λαίμαργοι κ.λ.π. γ) Στους παραβάτες της τρίτης εντολής (ΟυλήψειτοόνοματουΚυρίουτουΘεούσουεπίματαίω) υπάγονται, οι βλάσφημοι, όσοι ορκίζονται, όσοι κάνουν τάματα και δεν τα εκπληρώνουν δ) Στους παραβάτες της τετάρτης εντολής (Εξημέραςέργακαιποιήσειςπάνταταέργασου. ΤηδεημέρατηεβδόμησάββαταΚυρίωτωΘεώσου) υπάγονται, όσοι δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία την Κυριακή και τις άλλες Δεσποτικές και Θεομητηρικές και των Αγίων εορτές, ή όσοι πηγαίνουν από συνήθεια μη προσέχοντας στην Ακολουθία ή φλυαρούν και συνομιλούν για κοσμικές υποθέσεις. Επίσης όσοι από υπερβολική επιθυμία του πλούτου δουλεύουν τις εορτές, ή βάζουν τους άλλους να δουλέψουν και όσοι κάνουν παιχνίδια και χορούς και φαγοπότια, θέλοντας να τιμήσουν τις εορτές μ' αυτά. Επίσης όσοι δεν μελετούν τα Ιερά Βιβλία κατά τις εορτές και δεν δίνουν από τα υπάρχοντά τους, ελάχιστο μέρος στην ελεημοσύνη για τους φτωχούς ε) Στους παραβάτες της πέμπτης εντολής (Τίματονπατέρασουκαιτηνμητέρασου, ίναευσοιγένηταικαιίναμακροχρόνιοςγένηεπίτηςγης) υπάγονται, όσα παιδιά δεν τιμούν τους γονείς, με τα 4 αυτά: τιμή, αγάπη, υπακοή και ευχαριστία. Όσοι δεν τιμούν τους Πνευματικούς Πατέρες, τους Κληρικούς και όσοι γενικά δεν τιμούν τους ευεργέτες τους στ) Στους παραβάτες της έκτης εντολής (Ουφονεύσεις) υπάγονται, όσοι φονεύουν κάποιον σωματικά, αλλά και όσοι φονεύουν ψυχικά, όπως είναι οι αιρετικοί, οι ψευτοδιδάσκαλοι και όλοι εκείνοι οι Χριστιανοί που σκανδαλίζουν τους άλλους με το παράδειγμα της κακής τους ζωής, όσοι αυτοκτονούν και όσοι έχουν θυμό και φθόνο, γιατί αυτά γίνονται αιτία φόνου ζ) Στους παραβάτες της έβδομης εντολής (Ουμοιχεύσεις) υπάγονται, όσοι διαπράττουν μοιχεία, αλλά και πορνεία. Διότι σύμφωνα με τον κανόνα του Αγίου Γρηγορίου Νύσση και η πορνεία ως μοιχεία λογίζεται. Επίσης όσοι πέφτουν σε πνευματική μοιχεία δηλ. σε αίρεση και κακοδοξία η) Στους παραβάτες της όγδοης εντολής (Ου κλέψεις) υπάγονται, όλοι οι ληστές και οι άρπαγες. Εκείνοι που παίρνουν τόκους και γενικά οι φιλάργυροι θ) Στους παραβάτες της ενάτης εντολής (Ουψευδομαρτυρήσειςκατάτουπλησίονσουμαρτυρίανψευδή) υπάγονται, όσοι καταμαρτυρούν άδικα ή ψευδή πράγματα στον πλησίον. Εκείνοι που έχουν υποψίες, εκείνοι που περιγελούν τον πλησίον και εκφέρουν άδικη γνώμη για τον πλησίον και ι) Στους παραβάτες της δέκατης εντολής (Ουκεπιθυμήσειςπάνταόσατωπλησίονσουέστι) υπάγονται, όσοι επιθυμούν την αμαρτία, αλλά κάθε ξένο περιουσιακό στοιχείο ή πράγμα που ανήκει στον πλησίον (π.χ. να επιθυμήσεις την γυναίκα του άλλου). (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Οι κυριότερες εντολές του Ευαγγελίου είναι: 1)Κάθε Χριστιανός οφείλει ν' αγαπά το Θεό. Οφείλεις ν' αγαπάς τον Κύριο και Θεό σου μ' όλη σου την καρδιά και μ' όλη σου την ψυχή και μ' όλο σου το νου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή (Ματθ. 22,37) 2)Κάθε χριστιανός οφείλει ν' αγαπά τον αδελφό του (τον συνάνθρωπό του). Δεύτερη εντολή, όμοια με την πρώτη, είναι το ν' αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου, όπως αγαπάς τον εαυτό σου (Ματθ. 22,39) 3)Οι Χριστιανοί οφείλουν, να μην έχουν διαμάχες, ούτε να νιώθουν μνησκακία και μίσος κατά τον αδελφόν τους, αλλά και αν ακόμα παρεξηγηθούν μεταξύ τους, οφείλουν γρήγορα να συμφιλιωθούν 4)Οι Χριστιανοί οφείλουν να μην βλέπουν με περιέργεια και επιθυμία 5)Οι Χριστιανοί οφείλουν να μην ορκίζονται, ούτε αληθινά, ούτε στα ψέματα 6)Οι Χριστιανοί οφείλουν να μην είναι εκδικητικοί, ούτε ν' ανταποδίδουν κακό στο κακό 7)Οι Χριστιανοί οφείλουν να μην πηγαίνουν καθόλου σε δικαστήρια, για την επίλυση των διαφορών τους. Αν όμως κάποτε παραστεί σχετική ανάγκη, ας προτιμήσουν να βάλουν κριτή στη διαφορά τους έναν άνθρωπο της Εκκλησίας, παρά να καταφύγουν στα κοσμικά δικαστήρια 8)Οι Χριστιανοί οφείλουν να μην κατακρίνουν 9)Αν οι Χριστιανοί δεν συγχωρούν τα σφάλματα των αδελφών τους, ούτε ο Θεός θα συγχωρήσει τα δικά τους σφάλματα 10)Οι Χριστιανοί οφείλουν να κάνουν ελεημοσύνες, αλλά και να προσεύχονται και να νηστεύουν, όχι όμως υποκριτικά, για να τους δοξάσουν δηλαδή και να τους επαινέσουν οι άνθρωποι, αλλά μόνο για το Θεό 11)Οι Χριστιανοί οφείλουν να φροντίζουν για την απόκτηση όχι επίγειων, αλλά ουράνιων θησαυρών. Και οι πλούσιοι οφείλουν να κλαίνε και να θρηνούν για τα πλούτη τους, παρά να υπολογίζουν σ' αυτά 12)Οι Χριστιανοί οφείλουν να μην μεριμνούν για τα αγαθά της γης, ούτε ν' αγαπούν τον κόσμο και τα κοσμικά πράγματα, αλλά να επιζητούν τα αιώνια και ουράνια αγαθά 13)Οι Χριστιανοί οφείλουν να μην είναι υπερήφανοι, αλλά να είναι ταπεινοί και να αγαπούν ταπεινά 14)Οι Χριστιανοί οφείλουν να αντιμετωπίζουν με υπομονή όλες τις θλίψεις που τους βρίσκουν 15)Οι Χριστανοί οφείλουν να μην παραδίδονται στις κοσμικές φροντίδες και τις υλικές απολαύσεις, ούτε να ζουν με αμέλεια και πνευματική ραθυμία, αλλά να βρίσκονται πάντοτε σε πνευματική εγρήγορση και ετοιμότητα, περιμένοντας την ώρα του θανάτου και της κρίσεως του Θεού 16)Οι Χριστιανοί οφείλουν να μετανοούν διαρκώς από τα βάθη της ψυχής τους και 17)Οι Χριστιανοί, αν δεν ξεπεράσουν στα καλά έργα τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, δεν μπαίνουν στην Βασιλεία των Ουρανών. Και αν αμαρτάνουν, θα κολαστούν βαρύτερα από τους απίστους. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Ο Χριστός έδωσε στους ανθρώπους τις Θείες και ζωοποιές εντολές Του, ως φάρμακα, για να καθαρίσουν την φύση τους, από τις πληγές των παθών και να επανέλθουν στην υγεία. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Ο Κύριος βρίσκεται κρυμμένος μέσα στις άγιές Του εντολές και όποιος κάνει μια αρετή ή εντολή, δέχεται αμέσως μέσα στην ψυχή του και τον Κύριο. Αυτός που τηρεί τις εντολές, δεν αποκτά μόνο ακατηγόρητη συνείδηση, αλλά ομοιώνεται και με τον Θεό, με Αυτόν που νομοθέτησε τις εντολές. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Όποιος τηρεί τις εντολές είναι ανώτερος από αυτόν που κάνει θαύματα ή γίνεται μάρτυρας. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Όσοι τηρούν τις εντολές του Χριστού, αυτοί έχουν τη Χάρη του Θεού και ο Θεός είναι ''υποχρεωμένος'' να τους βοηθά. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Για να τηρούμε με ακρίβεια τις εντολές του Θεού, χρειάζεται ανδρεία, παλληκαριά και εγρήγορση. Όλος ο αγώνας του πιστού πρέπει να έχει στόχο την ακριβή τήρηση των εντολών του Θεού. Όταν ο άνθρωπος κοιτάζει πως να γίνει το θέλημα του Θεού, τότε πλησιάζει στον Θεό κα τότε, χωρίς να ζητάει, λαμβάνει την Θεία Χάρη· παίρνει δηλαδή νερό απ' ευθείας από την πηγή. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Τα φτερά του χελιδονιού είναι πρόσθετο βάρος στο σώμα του. Όμως ακριβώς χάρη σ' αυτό το πρόσθετο βάρος, το σώμα του χελιδονιού δεν μένει κάτω στη γη, αλλά διασχίζει τους αιθέρες. Το ίδιο συμβαίνει και στον άνθρωπο. Οι εντολές του Θεού φαίνονται βαριές, αλλά μονάχα χάρη σε αυτές, ο άνθρωπος υψώνεται από τη λάσπη και τη δουλεία της αμαρτίας, στους ουρανούς της Θείας μακαριότητας και ελευθερίας. (Ιερός Αυγουστίνος)
 • Αν και είναι πολλές οι εντολές του Χριστού, σε έναν λόγο ανακεφαλαιώνονται όλες: στο να αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου με όλη την δύναμή σου και τον πλησίον σου, όπως τον εαυτόν σου. Και αυτός που αγωνίζεται να τηρήσει αυτόν τον λόγο, κατορθώνει όλες μαζί τις εντολές. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Όλος ο σκοπός των εντολών του Κυρίου είναι να ελευθερώσουν το νου από την ακρασία και το μίσος και να τον φέρουν στην αγάπη Αυτού και του πλησίον, από τα οποία γεννιέται το φως της ενεργού Αγίας γνώσεως. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Οι εντολές του Κυρίου μας διδάσκουν να χρησιμοποιούμε λογικά τα πράγματα που δεν οδηγούν σε πάθος. Η λογική χρήση αυτών των πραγμάτων κάνει καθαρή την κατάσταση της ψυχής. Η καθαρή κατάσταση γεννά την απάθεια, από την οποία γεννιέται η τέλεια αγάπη. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Κύριε Ιησού Χριστέ, άνοιξε τα αυτιά της καρδιάς μου, για να ακούσω και να εννοήσω τους Λόγους Σου και να κάνω το θέλημά Σου. Είμαι περαστικός από τη γη Σου και μην μου κρύψεις τις εντολές Σου. Αφαίρεσε το κάλυμμα των οφθαλμών μου και θα κατανοήσω τα θαυμαστά του νόμου Σου. (ΆγιοςΜάξιμοςοΟμολογητής)
 • Αλλά από όσα θεάρεστα κάνουμε είναι κατ' εντολήν (Κυρίου) και άλλα είναι χωρίς εντολή, αλλά τα προσφέρουμε θεληματικά. Το να αγαπούμε το Θεό και τον πλησίον, το να αγαπούμε τους εχθρούς, το να μη μοιχεύουμε ή φονεύουμε κτλ., είναι κατ' εντολήν και όταν τα παραβαίνουμε, καταδικαζόμαστε. Χωρίς εντολή είναι η παρθενία, η αγαμία, η ακτημοσύνη, η αναχώρηση από τον κόσμο κτλ. Έτσι, αν από ασθένεια δεν μπορέσουμε να κατορθώσουμε κάποιες από τις εντολές του Χριστού να εξιλεώσουμε με τις εκούσιες προσφορές μας, τον αγαθό Κύριό μας. (ΆγιοςΜάξιμοςοΟμολογητής)
 • Όπως το αποτέλεσμα της παρακοής είναι η αμαρτία, έτσι επίτευγμα της υπακοής είναι η αρετή. Και όπως στην παρακοή ακολουθεί παράβαση των εντολών και χωρισμός από το Θεό που έδωσε τις εντολές, έτσι και στην υπακοή ακολουθεί η τήρηση των εντολών και η ένωση με το Θεό. Εκείνος λοιπόν που τήρησε την εντολή με την υπακοή του και την αρετή κατόρθωσε και δεν χώρισε τον εαυτό του, από την ένωση με το Θεό μέσω της αγάπης. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Εκείνος που παραστρατίζει και απομακρύνεται από τις εντολές του Κυρίου, φονεύει την ψυχή του, ενώ καθένας που τηρεί τις εντολές αυτές αληθινά, θα κληρονομήσει απερίγραπτη χαρά... (ΆγιοςΕφραίμοΣύρος)
 • Το "μπέρδεμα" μέσα μας, συμβαίνει μόνο όταν δεν εφαρμόζουμε τα λόγια του Χριστού, αλλά αυτό που εμείς, λόγω του εγωισμού μας, θεωρούμε σωστά και πρέποντα στη δεδομένη περίπτωση. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Ο άνθρωπος που φυλάει τα προστάγματα (εντολές) του Θεού, γίνεται σοφός και δεν φοβάται όλον τον κόσμο. Και ένα πάλι, που δεν φυλάει τα προστάγματα του Θεού, γίνεται μωρός, φοβάται ακόμα και τον ίσκιο του, ας είναι και βασιλιάς και να κυβερνάει όλον τον κόσμο. (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)
 • Χωρίς την τήρηση των Θείων εντολών, ο άνθρωπος δεν προοδεύει σε καμμία αρετή. (Όσιος Αγάθων)
 • Ο Νόμος του Θεού είναι σαν το σιλιβάρι, που το βάζεις στο στόμα του αλόγου ζώου και το κάνεις ό,τι θέλεις. Με τον χαλινό, μπορεί και ένα μικρό παιδί να διευθύνει το άλογο ζώο, ενώ χωρίς τον χαλινό, ούτε ανδρείος άνθρωπος δεν μπορεί να συγκρατήσει το ζώο. (Όσιος Άνθιμος της Χίου)
 • Η τήρηση του Νόμου του Θεού παρέχει χαρά, δίνει γαλήνη, ειρήνη, καλλιεργεί την υπομονή, την μακροθυμία. Όταν φυλάγεις τον Νόμο, θα βρεις τα πάντα. (Όσιος Άνθιμος της Χίου)
 • Ο αληθινός έρωτας για τον Θεό και η τέλεια αγάπη και στοργή προς τον πλησίον, εμπεριέχουν μέσα τους, τις πραγματοποιήσεις και των άλλων εντολών. Το παρουσιάζει αυτό και ο λόγος του Κυριου, που λέει γι αυτες: "Εν ταύταις ταις δυσίν εντολαίς, όλος ο νόμος κρέμαται και οι προφήται" δηλ. σ'αυτές τις εντολές συνοψίζεται όλος ο Νόμος και οι Προφήτες. Αυτός λοιπόν που αποδέχεται τον Θεικό έρωτα και αγαπάει και ανέχεται τον πλησίον σαν τον εαυτόν του, αυτός θα αγαπήσει πάρα πολύ τους γονεις του και μετά τον Θεό, θα τους τιμήσει πάρα πολύ. Θα φυλάξει καθαρά, όχι μόνο τα χέρια του από συγγενικά αίματα και φόνους, αλλά και την γλώσσα του και τις σκέψεις τους, από μια τέτοια πράξη. Ούτε πρόκειται αυτός να κλέψει, γιατί κανένας δεν έγινε κλέφτης αυτού τον οποίο αγαπά και τον προστατευει σαν τον εαυτόν του. Ούτε ξένο γάμο θα καταστρέψει, ούτε επίορκος θα γίνει, ούτε θα ψευδομαρτυρήσει εναντίον του πλησίον του. Γενικά δεν θα αρχίσει πρώτος να αδικεί χτυπώντας ή προπηλακίζοντας, ούτε θα επιθυμήσει αυθαίρετα την περιουσία του πλησίον του... (Μέγας Φώτιος)
 • Ο άνθρωπος ακολουθεί τον Θεό, όταν εκτελεί τις εντολές Του, όταν μελετά και εφαρμόζει τον νόμο του Θεού ημέρα και νύκτα. Ο νόμος του Θεού, τον οποίο μελετά ο Χριστιανός, γίνεται σ' αυτόν φως στον δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή. (Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης)
 • Είναι αδύνατον ν' αγαπήσουμε και να γνωρίσουμε τον Κύριο, αν δεν ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές Του. Ο άνθρωπος όμως από μόνος του είναι ανίκανος να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό ο Ιησούς είπε: «Αιτείτε, και δοθήσεται υμίν» (Ματθ. 7,7). Αν δεν ζητάμε, βασανίζουμε μόνοι μας τον εαυτό μας και χάνουμε τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος. (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει, πως οι εντολές του Θεού δεν είναι βαρειές, αλλά ελαφριές. Ναι, είναι ελαφριές, αλλά μόνον εξαιτίας της αγάπης. Χωρίς την αγάπη όμως, όλα είναι δύσκολα... (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Ρώτησαν τον Άγιο Επιφάνιο: Γιατί οι εντολές του Μωσαϊκού Νόμου είναι δέκα, ενώ οι Μακαρισμοί είναι εννιά; Και αποκρίθηκε ο Άγιος: Ο δεκάλογος του Νόμου, έχει τον ίδιο αριθμό με τις πληγές των Αιγυπτίων, ενώ ο αριθμός των μακαρισμών τριπλά συμβολίζει την Αγία Τριάδα.
 • Φρόντιζε να μην παραβείς καμμία από τις Θείες εντολές. Κάθε παραβίασή τους, καταστρέφει την ομοιότητά σου με τον Θεό και σε κάνει όμοιο με το Κακοποιό Πνεύμα. Όσο περισσότερο παραβαίνεις τις εντολές του Θεού, τόσο περισσότερο θα μοιάζεις τον διάβολο. (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
 • Άρχισε να τηρείς τις μικρές εντολές και σύντομα θα τηρείς και τις μεγάλες. Παντού τα μικρά πράγματα, οδηγούν στα μεγάλα. Να ξεκινήσειις με την τήρηση της νηστείας, την Τετάρτη και την Παρασκευή ή με την δέκατη εντολή, που έχει σχέση με τις επιθυμίες και θα φτάσεις να τηρείς όλες τις εντολές... (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚροστάνδης)
 • Ω Κύριε, τί γλυκό που είναι να ακολουθούμε τις εντολές Σου και τί ελαφρύς αληθινά, που είναι ο ζυγός Σου...! (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
 • ''Ο γαρ ζυγός μου χρηστός και το φορτίον μου ελαφρόν έστιν'' (Ματθ. 11,30). Οι εντολές του Χριστού είναι ελαφρές, εύκολες. Ο ζυγός του διαβόλου είναι κακός, το φορτίο του βαρύ. Τί παρατηρούμε όμως; Παραβαίνουμε τις εντολές του Κυρίου και τηρούμε εκείνες του διαβόλου. Τί ταλαίπωροι και ελεεινοί είμαστε! (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
 • Κάνε τον κόπο να περάσεις έστω και μία μοναδική ημέρα της ζωής σου, σύμφωνα με τις Εντολές του Θεού. Θα διαπιστώσεις μόνος σου, θα το νιώσεις με την καρδιά σου, πόσο όμορφο είναι να εκπληρώνεις το Θέλημά Του! Το Θέλημα του Θεού, είναι η ζωή μας...!!! (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚρονστάνδης)
 • Ο άνθρωπος που μπορεί να τηρήσει όλες τις εντολές, είναι εκείνος που μπορεί να τηρήσει την αγάπη. (Όσιος Παϊσιος Βελιτσκόφσκυ)
 • Οι εντολές του Θεού δόθηκαν όχι μόνο για την εξωτερική συμπεριφορά, αλλά και για την εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου· αγκαλιάζουν όλους τους λογισμούς, όλα τα αισθήματα, όλες τις μυστικές κινήσεις της ψυχής. Η τήρηση των εντολών δεν είναι δυνατή, χωρίς την διαρκή εγρήγορση και την έντονη προσοχή. (ΆγιοςΙγνάτιοςΜπριαντσιανίνωφ)
 • Ρύθμισε όλες σου τις πράξεις και όλη σου τη διαγωγή, σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου. Ρύθμισε σύμφωνα με αυτές τα λόγια σου, τις σκέψεις σου και τα αισθήματά σου και θα γνωρίσεις τις ιδιότητες του Ιησού και έτσι θα σε συνεπάρει μια άφθαρτη γλυκύτητα, που δεν ανήκει στον κόσμο και η οποία αφαιρεί από την καρδιά, κάθε ροπή προς τις επίγειες απολαύσεις. Θα Τον αγαπήσεις τότε τον Χριστό τόσο, που θα θελήσεις να κατοικήσει μέσα σου και χωρίς Αυτόν, θα θεωρείς τον εαυτόν σου χαμένο. Και θα κραυγάζεις αδιάλειπτα: "Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλό!". (ΆγιοςΙγνάτιοςΜπριαντσιανίνωφ)
 • Αν τηρείς τις εντολές του Κυρίου, με τρόπο θαυμαστό θα δεις τον Κύριο μέσα σου. (ΆγιοςΙγνάτιοςΜπριαντσιανίνωφ)
 • Όποιος παλεύει με τα πάθη του εκπληρώνει τις εντολές του Κυρίου. Ανάλογα με τον αγώνα του εξαγνίζεται. Και ανάλογα με τον εξαγνισμό του πλησιάζει τον Κύριο, που υποσχέθηκε ότι: «ελευσόμεθα και μονήν ποιήσομεν» (Ιωάν. 14,23) στην καθαρή καρδιά. (Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)
 • Μέγα μέρος των αμαρτιών μας προέρχεται, από το ότι λησμονούμε τις εντολές του Θεού. Όταν όμως ο άνθρωπος βάλει τον νόμο του Θεού στην καρδιά του, τότε θα μισήσει την αμαρτία, θα πυρποληθεί από τον πόθο της ζωής εν Κυρίω και θα απέχει πάσης αμαρτίας. (ΌσιοςΝίκωντηςΌπτινα)
 • Πρέπει να προσπαθούμε, ώστε η ζωή μας ολόκληρη και όχι σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, να οικοδομείτε κατά τον νόμο του Θεού. Πρέπει όλη μας η δραστηριότητα να ρυθμίζετε, έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Μόνο σε τέτοιες συνθήκες θα έχουμε καρδιά αγνή και μόνον ''οι καθαροί τη καρδία τον Θεόν όψονται'' (Ματθ. 5,8). (ΌσιοςΝίκωντηςΌπτινα)
 • Το αίσθημα της αγάπης προς τον Θεό έρχεται στον βαθμό, κατά τον οποίο εκτελούμε τις εντολές Του. (ΌσιοςΝίκωντηςΌπτινα)
 • Το θέλημα του Θεού φαίνεται στις εντολές Του, τις οποίες οφείλουμε να προσπαθούμε να εκπληρώνουμε στην κοινωνία μας με τους πλησίον. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης και παράβασης των εντολών, να εκδηλώνουμε την μετάνοιά μας. Επειδή όμως η δική μας βούληση έχει διαφθαρεί και απαιτείται πάντα να εξαναγκαστούμε στην εκτέλεση του θελήματος του Θεού, αναγκαίο είναι να ζητήσουμε και την βοήθειά Του. (Άγιος Μακάριος της Όπτινα)
 • Όταν το φίδι πρέπει να αλλάξει το παλιό του πετσί με το καινούριο, περνά από μια στενωνό και κατ' αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται να απαλλαγεί απ' αυτό. Έτσι και ο άνθρωπος, ο οποίος επιθυμεί να απαλλαγεί από τον παλιό εαυτό του, πρέπει να διέλθει από την στενωπό της εκπλήρωσης των εντολών του Ευαγγελίου. (Άγιος Αμβρόσιος της Όπτινα)
 • Οι εντολές του Θεού δόθηκαν για όλους τους Χριστιανούς και είναι υποχρεωμένοι να τις τηρήσουν. Φόροι, θα λέγαμε είναι, που τους οφείλουμε στον βασιλιά. Υπάρχουν όμως στον κόσμο μεγάλοι και λαμπροί άνθρωποι, που όχι μόνο φόρους δίνουν, αλλά του προσφέρουν και δώρα και αυτοί αξιώνονται μεγάλης τιμής. (ΑββάςΔωρόθεος)
 • Με την φύλαξη των εντολών, καθαρίζεται η ψυχή. (Αββάς Δωρόθεος)
 • Όσο κανείς εφαρμόζει τις εντολές του Χριστού, που είναι γραμμένες στο Ευαγγέλιο, τόσο αρχικά θεραπεύεται στο πρώτο στάδιο, τόσο φωτίζεται στο δεύτερο στάδιο και τόσο χαριτώνεται και αγιάζεται στο τρίτο στάδιο. Το τρίτο στάδιο έχει αρχή και δεν έχει τέλος, είναι μια διενεκής πορεία προς το υπερτέλειο, διότι ο Θεός δεν έχει τέλος, είναι ατελείωτος. (ΓέρονταςΕφραίμΣκήτηςΑγίουΑνδρέα)
 • Όσο περισσότερο εφαρμόζεις τις εντολές του Ευαγγελίου, τόσο περισσότερο αυξάνεται η πίστη σου. Εφαρμόζοντας τις εντολές του Χριστού, αυξάνεται η αγάπη μας για Αυτόν, διότι μέσα στην εντολή είναι κρυμμένος ολόκληρος ο Χριστός! (ΓέρονταςΕφραίμΣκήτηςΑγίουΑνδρέα)
 • Ως προς την εφαρμογή των εντολών του Χριστού, υπάρχουν 3 τύποι πιστών: α) αυτοί που εφαρμόζουν το Νόμο του Θεού, από αγάπη για το Χριστό β) αυτοί που εφαρμόζουν το Νόμο, προκειμένου να κερδίσουν τον παράδεισο και γ) αυτοί που κάνουν υπακοή, από φόβο για την κόλαση. (ΓέρονταςΕφραίμΣκήτηςΑγίουΑνδρέα)
 • Παραβίαση των εντολών του Χριστού σημαίνει χαστούκι στο πρόσωπο του Χριστού. Λες ψέματα, δίνεις ένα χαστούκι στον Χριστό. Κάνεις μοιχεία, τότε Του δίνει δύο χαστούκια. (Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης)
 • Όταν τηρούμε τις εντολές του Χριστού, δεν προσφέρουνε τίποτε σ' Εκείνον, γιατί δεν έχει από τίποτα ανάγκη και είναι δωρεοδότης όλων των αγαθών. Τους εαυτούς μας ευεργετούμε, με το να προξενούμε σε εμάς την αιώνια ζωή και την απόλαυση των ανεκφράστων αγαθών. (Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός)
 • Οι εντολές του Θεού, είναι οι κανόνες της ηθικής, είναι οι νόμοι της αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς, τους οποίους χάσαμε με την πτώση και με την ράθυμη και πεπλανημένη μας ζωή. Την άρνηση των εντολών, βιώσαμε μέσα μας, σε μορφή έξεως και συνήθειας και αυτό μας μετάφερε σε μίια παρά φύση ζωή και κατάσταση. Αυτές τις εντολές απαιτεί τώρα από μας ο σαρκωθείς Θεός Λόγος, ο Οποίος μας παρέχει την σωτηρία από τον σταυρό Του και διά του παναγίου Του αίματος. Μόνο τούτο θέλει από εμάς, να «αγαπάμεν αλλήλους» και να απέχουμε από την περιεκτική κακοήθεια, που καταρρακώνει την προσωπικότητά μας και την κάνει, να μην ανήκει στα λογικά όντα, αλλά την ταυτίζει με τα κτήνη και τους δαίμονες. (Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός)
 • Όσοι ακολουθούν τον δρόμο των εντολών του Χριστού αναγεννώνται πνευματικά, μεταμορφώνονται. Αυτό δεν γίνεται σε όλους εξίσου, αλλά ανάλογα με το ζήλο τους. Συσταυρώνονται μετά του Ιησού Χριστού και η Θεία Χάρη τους εξομοιώνει με το πρόσωπο αυτό της αγάπης τους. Εδώ βρίσκεται η θεολογία του σταυρού, τον οποίο ο Παύλος εξυμνεί ως φως της Θείας αγάπης. (Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός)
 • Η εφαρμογή των εντολών του Χριστού μας, αποσκοπεί στο να ξεριζώσει από την καρδιά κάθε εμπαθούς ανθρώπου, τις κακές ρίζες των παθών και κάθε αμαρτίας και να καταστεί έτσι καθαρός. Και Μακάριοι οι καθαροί στην καρδιά, διότι αυτοί θα δουν το Θεό και όχι οι εμπαθείς άνθρωποι. Επομένως καθαρή καρδιά, έχουν όσοι εφαρμόζουν τις εντολές του Χριστού. (Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας)
 • Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χαρά εκεί όπου υπάρχει παράβαση της εντολής του Θεού, όπως είναι αδύνατον να υπάρχει στενοχώρια με την εφαρμογή του νόμου του Θεού. (Γέροντας Αιμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης)
 • Όποιος βιώσει τις εντολές του Θεού αυτός ζει ουράνιες καταστάσεις και μεγαλειώδεις στιγμές, ζει την παρουσία της χάριτος του Θεού στην καρδιά του και γεύεται τον ίδιο τον Χριστό που κατοικεί πλέον μέσα του. (Γέροντας Εφραίμ ο Βατοπαιδινός)
 • Όταν ο άνθρωπος αρχίζει και τηρεί σωστά τις εντολές, τότε ανοίγει ο νους του και καταλαβαίνει πως ο Θεός προνοεί για τον κάθε άνθρωπο. Και τότε ψηλαφεί την ιδική πρόνοια του Θεού στη ζωή την προσωπική, τόσον αυτού όσο και της οικογενείας του. Και τότε λένε οι άγιοι πατέρες ότι προχωράει και αυξάνεται η πίστη της θεωρίας, δηλαδή της οράσεως. Από αυτά βλέπει ο πεφωτισμένος νους, πως ο Θεός χειρίζεται την κάθε ψυχή με τέτοια πατρότητα, με τέτοια λεπτομέρεια, με τέτοιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τότε προχωρεί και δεν οπισθοχωρεί. (Γέροντας Εφραίμ ο Βατοπαιδινός)
 • Το σίδηρο όταν το αφήσεις σκουριάζει. Όταν το χρησιμοποιείς λάμπει. Έτσι και ο άνθρωπος, όταν δεν εργάζεται τις εντολές του Θεού, σκουριάζει. (Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης)
 • Ο Θεός δεν έδωσε δύο Ευαγγέλια, ένα για τους εγγάμους και άλλο για τους μοναχούς. Το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο για όλους. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης σε μια από τις Κατηχήσεις του γράφει, ότι οι μόνες διαφορές στον τρόπο ζωής του εγγάμου πιστού από εκείνον του μοναχού είναι η συζυγική σχέση και η κρεοφαγία. ΄Ολα τα άλλα, όπως η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, η πίστη και ελπίδα στον Θεό, η υπομονή στις θλίψεις, η ταπεινοφροσύνη, η ελεημοσύνη, η προσευχή, η ανεξικακία, η μετάνοια, η νηστεία, η εγκράτεια κτλ., είναι εντολές του Θεού για όλους ανεξαιρέτως, μοναχούς και λαϊκούς, που επιθυμούν την σωτηρία τους. (Γέροντας Γερμανός ο Σταυροβουνιώτης)
 • Για ένα πουλί που πετά στον αέρα άραγε είναι βαριές οι φτερούγες του; Όχι. Έτσι ακριβώς για τον αληθινό Χριστιανό, δεν είναι δύσκολες οι εντολές του Χριστού, με την εφαρμογή των οποίων η ψυχή μας ενισχύεται και πετά στον ουρανό. (Γέροντας Αρσένιος Μπόκα)
 • Οι εντολές του Χριστού δεν είναι βαρειές. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός: Ο γαρ ζυγός μου χρηστός και το φορτίον μου ελαφρόν εστί. (Ματθ. 11,30) Εκείνο που κάνεις τις εντολές του Χριστού να μην είναι βαρειές είναι η αγάπη μας στον Χριστό και στους ανθρώπους. Είναι αδύνατον να εφαρμόσουμε έστω και μία εντολή του Χριστού, εάν δεν έχουμε ταπείνωση. (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Μια πέτρα κρύβει φωτιά μέσα. Τον καιρό που συνετέθη και εναπετέθη στη γη περιέκλεισε πυρ. Όταν την βλέπεις, την πιάνεις, την χαϊδεύεις, δεν αντιλαμβάνεσαι τίποτα. Για χτύπησέ την να δεις, θα βγάλει φωτιά από μέσα. Έτσι είναι οι εντολές. Περιέχουν μέσα τον Θεό. Όταν τις χτυπήσεις, τις εφαρμόσεις, τις τηρήσεις, τις ψαχουλέψεις καλά-καλά, τις ζήσεις, τις βιώσεις, ε, τότε, ξεπηδά από εκεί μέσα ο Θεός. (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Το να πιστεύει κάποιος στον Θεό και να μην εκτελεί τις εντολές Του, μοιάζει με εκείνον που παραδέχεται την μάνα του, αλλά να την κακοποιεί και να την αφήνει να ζήσει μόνη της στο πεζοδρόμιο... Αυτός που πράττει έτσι, είναι χειρότερος από εκείνον που δεν πιστεύει, γιατί κινείται φαρισαϊκά. (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Οι ταράτσες των πολυκατοικιών έχουν κάγκελα, όχι για να περιορίσουν την ελευθερία του ανθρώπου, αλλά για να ασφαλίσουν την ελευθερία και τη ζωή του. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τις εντολές του Θεού. Δεν εμποδίζουν την ελευθερία μας, αλλά την εξασφαλίζουν και μας προστατεύουν από κάθε πτώση στην αμαρτία. (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Οι δέκα εντολές της Παλαιάς Διαθήκης, ισχύουν και στην Καινή Διαθήκη. Θα πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας την Καινή Διαθήκη, για να εφαρμόσουμε ορθώς τις 10 εντολές. Όταν για παράδειγμα η Παλαιά Διαθήκη λέει ''ου φονεύσεις'', δεν αναφέρεται μόνο στο ότι παίρνω ένα περίστροφο και σκοτώνω. Γιατί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε μία του Επιστολή αναφέρει, ότι εκείνος που δεν αγαπάει τον αδελφό του, είναι ανθρωποκτόνος. Άρα όσες φορές δεν αγαπήσαμε τον αδελφό μας, σταθήκαμε ανθρωποκτόνοι και επομένως δεν έχουμε το δικαίωμα να λέμε, ότι δεν σκότωσα στην ζωή μου... (όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι). (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Εάν πήρες την απόφαση να ζήσεις με τον Θείο Νόμο, θα βρεις βοηθό τον ίδιο τον Νομοθέτη. Αν πάλι με την θέλησή σου, παραβαίνεις τις Θείες εντολές, θα βρεις συνεργάτη τον διάβολο. (Είπε Γέρων)
 • Αυτός που εξετάζει στα αλήθεια με ακρίβεια τους λογισμούς του, είναι και ο αληθινός εραστής των εντολών του Κυρίου. (Είπε Γέρων)
 • Βάλε το χέρι στη φωτιά, θα καείς. Πιές δηλητήριο, θα πεθάνεις. Πίασε το ηλεκτρικό σύρμα, θα κεραυνοβοληθείς. Έτσι ακριβώς και όσοι παραβαίνουν τους Νόμους του Θεού, θα πληρώσουν δυστυχώς... (Παναγόπουλος)
 • Η τήρηση των εντολών του Θεού, είναι πάσσαλοι, που εμποδίζουν τον διάβολο να μπει μέσα μας και προστατεύουν την θρυαλλίδα που μας άναψε ο Χριστός στην ψυχή μας, κατά το Βάπτισμα. Ακούμε και εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού και ο Θεός, ακούει τις ανάγκες μας. Δεν ακούμε και δεν εφαρμόζουμε τις εντολές του Κυρίου, ούτε και ο Θεός ακούει τις ανάγκες μας. (Παναγόπουλος)
 • Όποιος εφαρμόζει τις εντολές του Θεού, εκτός από ένα σημείο του νόμου, είναι ένοχος όλου του νόμου. Είναι σαν να μην εφαρμόζει το νόμο του Θεού. Όταν για παράδειγμα πάρω τηλέφωνο σε κάποιον, που το νούμερο του είναι δεκαψήφιο και εγώ πάρω τα 9 νούμερα, θα βγάλω γραμμή; Εδώ μια χάντρα από ένα κομπολόϊ να κοπεί, χάνονται όλες οι χάντρες. Έτσι κατά τον ίδιο τρόπο, αν πέφτουμε έστω και σε ένα παράπτωμα, δεν είμαστε ακόμα αρεστοί στα μάτια του Θεού. (Παναγόπουλος)
 • Το Ευαγγέλιο δεν λέει ψέματα και δεν δίνει προτροπές - εντολές, που δεν είναι πραγματοποιήσιμες. Είναι βλασφημία να λέμε, ότι ο Χριστός είπε πράγματα, που δεν είναι κατορθωτά. Βέβαια δεν είναι κατορθωτά, αν ο άνθρωπος τα εφαρμόσει με τις δικές του δυνάμεις, αλλά γίνονται κατορθωτά με τη βοήθεια του Χριστού. Εξάλλου μας είπε ο Χριστός: Χωρίς εμού, ου δύνασθαι ποιείν ουδέν δηλ. χωρίς Εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. (Παναγόπουλος)
 • Εκείνοι που κατόρθωσαν να κυβερνούν και να ελέγχουν την σάρκα τους, εκείνοι είναι κυρίως οι τηρητές των εντολών του Θεού. (Παναγόπουλος)
 • Όταν ένα φιαλίδιο περιέχει βλαβερές για τον οργανισμό ουσίες, ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να γράψει πάνω τη λέξη: ''Δηλητήριο''. Στους δρόμους που διασχίζει το τρένο, οι Δήμοι και οι Κοινότητες γράφουν: ''Προσοχή στο σιδηρόδρομο!''. Στους στύλους που κρατούν ηλεκτροφόρα σύρματα οι Εταιρίες αναγράφουν τις λέξεις: ''Κίνδυνος θάνατος''. Στα παράθυρα των σιδηροδρόμων, βάζουν την επιγραφή: ''Μην σκύβετε έξω''. Ποιός μπορεί να διαμαρτυρηθεί, γι' αυτούς τους περιορισμούς; Και όμως υπάρχουν άνθρωποι, που διαμαρτύρονται για τις υποδείξεις και απαγορεύσεις της Εκκλησίας!
 • Η πλήρωση όλων των εντολών, είναι η Θεία Δικαιοσύνη.
 • Όταν συνηθίζεις τον εαυτόν σου με τις κοσμικές επιθυμίες, οι εντολές του Θεού θα σε φανούν βαριές!
 • Μονάχα αν ζήσεις στη γη, όπως θέλει ο Θεός, θα Τον απολαύσεις και εκεί ψηλά.
 • Οι εντολές του Κυρίου είναι αλυσίδες. Σιδερένιες για τον φαύλο και χρυσές για τον ενάρετο.
 • Οι κυριότερες εντολές της Καινής Διαθήκης είναι: Να αγαπάς τον Κύριο με όλη σου την ψυχή, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την διάνοια και με όλη σου την δύναμη. (Μάρκ.12,30)
  Να αγαπάς τον πλησίον σου, όσο αγαπάς τον εαυτόν σου. (Ματθ.19,19)
  Να είσαι ταπεινός. (Ματθ.5,3)
  Να είσαι ειρηνικός και πράος. (Ματθ.5,5)
  Να διψάς για δικαιοσύνη. (Ματθ.5,5)
  Να είσαι ελεήμων. (Ματθ.5,7)
  Να μην φονεύεις. (Ματθ.5,21)
  Να μην οργίζεσαι. (Ματθ.5,22)
  Να μην βρίζεις τον πλησίον σου. (Ματθ.5,22)
  Να μην μοιχεύεις. (Ματθ.5,27)
  Να μην επιθυμείς την γυναίκα του πλησίον σου. (Ματθ.5,28)
  Να μην αντιδικείς (Ματθ.5,39)και να αγαπάς τον εχθρό σου. (Ματθ.5,44)
  Να συγχωρείς τα αμαρτήματα των άλλων. (Ματθ.6,14)Να μην θησαυρίζεις. (Ματθ.6,19)
  Να μην κατακρίνεις τον πλησίον σου. (Ματθ. 7,1)
  Να κάνεις στους άλλους, αυτό ακριβώς που θέλεις να κάνουν και οι άλλοι σε σένα. (Ματθ.7,12)Να θυσιάζεις την ζωή σου για τον Κύριο. (Ματθ.10,39)
  Να μην βλασφημείς το Άγιο Πνεύμα. (Ματθ.12,31)
  Να τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου. (Ματθ.15,4)
  Να μην πορνεύεις. (Ματθ.15,19)
  Να μην ψευδομαρτυρείς. (Ματθ.15,19)
  Να μην κλέβεις. (Ματθ.15,19)
  Να μην χωρίζεις την γυναίκα σου (παρά μόνο ένεκα μοιχείας). (Ματθ.19,9)
  Να μετανοείς για τα αμαρτήματά σου. (Ματθ.21,31)Να μην στερείς τον πλησίον σου απ' ό,τι του ανήκει. (Μαρκ.10,19)
  Να μην είσαι πλεονέκτης. (ΠροςΡωμαίους α'1,29)
  Να μην φθονείς. (ΠροςΡωμαίους Α'1,29)
  Να μην φιλονικείς. (ΠροςΡωμαίους Α'1,29)
  Να μην μνησικακείς. (ΠροςΡωμαίους Α'1,31)Να μην συκοφαντείς. (ΠροςΡωμαίους Α'3,8)
  Να μην υπερηφανεύεσαι. (ΠροςΡωμαίους Α'12,16)
  Να έχεις υπομονή. (ΠροςΡωμαίους Α'12,12)
  Να είσαι φιλόξενος. (ΠροςΡωμαίους Α'12,13)
  Να μην εκτοξεύεις κατάρες. (ΠροςΡωμαίους Α'12,14)
  Να αποφεύγεις τα αμαρτωλά φαγοπότια και τη μέθη. (ΠροςΡωμαίους Α'13,13)
  Να μην συμπεριφέρεσαι ως θηλυπρεπής ή αρσενοκοίτης. (ΠροςΚορινθίους Α'6,9)
  Να αγαπάς την αλήθεια. (Α' Κορινθίους13,6)Να είσαι μεγαλόψυχος και ανεκτικός (Α' Κορινθίους13,4)
  Να υπομένεις τα ελαττώματα των άλλων. (Α' Κορινθίους13,7)
 • Σε μια ορεινή περιοχή υπήρχε μια οικογένεια, στην οποία ο πατέρας συνόδευε τον γιό του στο σχολείο, το οποίο βρισκόταν έξω από το χωριό. Η περιοχή εκείνη είχε και αρκούδες. Όταν το παιδάκι μεγάλωσε λιγάκι, του είπε ο πατέρας: ''Τώρα θα πηγαίνεις μόνος σου στο σχολείο. Πρόσεχε όμως! Δεν θα αλλάξεις δρόμο και θα πηγαίνεις πάντα από τον δρόμο που σε πήγαινα. Επίσης πρόσεξε, αν τυχόν και σου παρουσιαστεί απρόοπτα αρκούδα στο δρόμο σου, θα σταθείς εκεί που είσαι, ακίνητος! Διότι η αρκούδα έχει το ιδίωμα, όταν είσαι ακίνητος να μην σε τρώει''. Συμφώνησε ο μικρός και από την επόμενη μέρα, άρχισε να πηγαίνει μόνος του στο σχολείο. Ο πατέρας όμως κρυφά παρακολουθούσε το παιδί και να σου μια μέρα, εμφανίζεται στο παιδί του μια αρκούδα, η οποία όρμηξε στο παιδί. Το παιδί μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, στάθηκε κολόνα, όπως του υπαγόρευσε ο πατέρας! Έφτασε η αρκούδα στο παιδί και άρχισε να το περιεργάζεται, χωρίς όμως να το τρώει. Και τότε ο πατέρας, όπως ήταν κρυμμένος στους θάμνους, βγάζει το όπλο και σκοτώνει την αρκούδα. Το παιδί τότε καταχαρούμενο, έτρεξε στον πατέρα του, τον αγκάλιασε και τον ευχαρίστησε που το έσωσε. Και λέει ο πατέρας στο παιδί του: ''Δεν σε έσωσα, επειδή σκότωσα εγώ την αρκούδα, αλλά σώθηκες γιατί υπάκουσες, σε αυτά που σε είπα και δεν έκανες τίποτα το δικό σου''. Αυτός είναι ο Χριστός! Όταν κάνεις αυτά που έχει πει Αυτός, τότε Εκείνος ξέρει πως θα εξοντώσει όλους εκείνους, που σε έχουν κυκλώσει και σε απειλούν στη ζωή σου. Διαφορετικά πας χαμένος...