Περί ονείρου

 • Ως δρασσόμενος σκιάς και διώκων άνεμον, ούτως ο επέχων ενυπνίοις. Εάν μη παρά Υψίστου αποσταλή εν επισκοπή, μη δώς εις αυτά την καρδίαν σου. Πολλούς γαρ επλάνησε τα ενύπνια, και εξέπεσον ελπίζοντες επ' αυτούς. [Εκείνος που δίνει προσοχή στα όνειρα, ομοιάζει με εκείνον που προσπαθεί να αρπάξει την σκιά του και τρέχει για να συλλάβει τον άνεμο. Εάν το όνειρο δεν έχει αποστολή από τον Ύψιστο για κάποια ευμενή επίσκεψή Του, μην δώσεις σ' αυτό την καρδιά σου. Διότι τα όνειρα πολλούς πλάνησαν και όσοι στήριξαν τις ελπίδες τους σ' αυτά, εξέπεσαν και εξαπατήθηκαν.] (Σοφία Σειράχ 34,2 και 34,6-7)
 • Εν γαρ τω άπαξ λαλήσαι ο Κύριος, εν δε τω δευτέρω ενύπνιον, ή εν μελέτη νυκτερινή, ως όταν επιπίπτη δεινός φόβος επ' ανθρώπους επί νυσταγμάτων επί κοίτης. Τότε ανακαλύπτει νουν ανθρώπων, εν είδεσι φόβου τοιούτοις αυτούς εξεφόβησεν αποστρέψαι άνθρωπον από αδικίας, το δε σώμα αυτού από πτώματος ερρύσατο. [Διότι ο Κύριος απαντά και πρώτη και δεύτερη φορά, κατά τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Π.χ με ενύπνιον ή με σκέψεις και μελέτες, που προκαλούν στους ανθρώπους νυκτερινές οπτασίες, όταν κατά τον ύπνον τους επιπίπτη μεγάλος φόβος στους ανθρώπους, στις ώρες, που νυσταγμένοι απλώνονται στο κρεβάτι τους. Τότε αποκαλύπτει και φωτίζει τον νου των ανθρώπων και αφού τους καταπλήξει και τους εκφοβίσει με τέτοια είδη φόβων, αποκαλύπτει και εντυπώνει σ' αυτούς την αλήθειαν· με κύριο σκοπό να απομακρύνει τον άνθρωπο από την αμαρτία, το δε σώμα του και τον όλο τον εαυτόν του, να τον γλυτώσει από σοβαρές και θανάσιμες πτώσεις.] (Ιώβ 33,14-17)
 • Όποιος προσέχει στά όνειρα μοιάζει με εκείνον που καταδιώκει τόν ίσκιο του. Όταν αρχίσουμε στον ύπνο μας να υπακούουμε στούς δαίμονες, τότε μας εξαπατούν και ξυπνητούς. (ΆγιοςΝείλοςοΑσκητής)
 • Να μην δίνετε σημασία στα όνειρα. Είτε ευχάριστα είναι τα όνειρα, είτε δυσάρεστα, δεν πρέπει να τα πιστεύει κανείς, γιατί υπάρχει κίνδυνος πλάνης. Τα ενενήντα πέντε τοις εκατό από τα όνειρα είναι απατηλά. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες λένε, να μην τα δίνουμε σημασία. Πολύ λίγα όνειρα είναι από τον Θεό, αλλά και αυτά, για να τα ερμηνεύσει κανείς, πρέπει να έχει καθαρότητα και άλλες προϋποθέσεις, όπως ο Ιωσήφ και ο Δανιήλ, που είχαν χαρίσματα από τον Θεό. «Θα σου πω, είπε ο Δανιήλ στον Ναβουχοδονόσορα, και τι όνειρο είδες και τι σημαίνει». Αλλά σε τι κατάσταση είχε φθάσει...! Ήταν μέσα στα λιοντάρια, παρόλο που ήταν νηστικά και δεν τον πείραζαν! (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όταν βλέπεις άσχημο όνειρο, ποτέ να μην εξετάζεις τί είδες, πώς το είδες, αν είσαι ένοχη, πόσο φταίς. Ο πονηρός, επειδή δεν μπόρεσε να σε πειράξει την ημέρα, έρχεται την νύχτα. Επιτρέπει καμμιά φορά και ο Θεός να μας πειράξει στον ύπνο, για να δούμε, ότι δεν πέθανε ακόμη ο παλαιός άνθρωπος. Άλλες φορές πάλι, ο εχθρός πλησιάζει τον άνθρωπο στον ύπνο του και του παρουσιάζει διάφορα όνειρα, για να στενοχωρεθεί, όταν ξυπνήσει. Γι' αυτό να μην δίνεις καθόλου σημασία· να κάνεις τον σταυρό σου, να σταυρώνεις το μαξιλάρι, να βάζεις και τον σταυρό και κανα-δυό εικόνες πάνω στο μαξιλάρι και να λές την ευχή μέχρι να σε πάρει ο ύπνος. Όσο δίνεις σημασία, άλλο τόσο θα έρχεται ο εχθρός να σε πειράζει. Τα όνειρα που φέρνει ο πειρασμός είναι μια εξωτερική επίδραση του εχθρού στον άνθρωπο την ώρα που κοιμάται. (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Καλύτερα να είστε επιφυλακτικοί με τα οράματα, γιατί δεν μπορούν όλοι να διακρίνουν αν ένα όραμα είναι από τον Θεό ή από τον διάβολο. Αλλά και από τον Θεό να είναι ένα όραμα, πρέπει να μην το δέχεται εξαρχής ο άνθρωπος. Ο Θεός ίσα - ίσα συγκινείται, κατά κάποιον τρόπο, όταν βλέπει το πλάσμα Του να μην το δέχεται, γιατί αυτό δείχνει ότι έχει ταπείνωση. Αν πράγματι ήταν Άγιος αυτός που παρουσιάστηκε, ο Θεός ξέρει μετά με άλλον τρόπο να πληροφορήσει την ψυχή και να την οδηγήσει σ' αυτό που θέλει. Χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεί να έρθει το ταγκαλάκι, να πατήσει το κουμπί και να αρχίσει η τηλεόραση... (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Μην παίρνεις πολύ στα σοβαρά τα παιχνίδια των ονείρων, ούτε ο νούς σου να τρομάζει εύκολα με όλα, ούτε να παίρνεις φτερά με τα δεξιά όνειρα, γιατί είναι συχνά παγίδα του εχθρού. (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)
 • Ο άνθρωπος που αγαπά τον ύπνο, εφευρίσκει όνειρα, γιατί ο ύπνος διδάσκει φαντασίες, όχι πραγματικές καταστάσεις. (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)
 • Το όνειρο είναι απάτη του νου σε περίοδο αναπαύσεως του σώματος. Αυτός που πιστεύει στα όνειρα, ομοιάζει μ' αυτόν που τρέχει για να πιάσει την σκιά του (Σοφία Σειράχ 34,2). (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Πίστευε μόνο σ' εκείνα τα όνειρα, που σου αναγγέλλουν για την κόλαση και την Κρίση. Εάν όμως δημιουργείται μέσα σου απόγνωση, τότε αυτά τα όνειρα προέρχονται από τους δαίμονες. (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Εκείνος που πιστεύει στα όνειρα, είναι εντελώς άσοφος και άπειρος, ενώ αυτός που δεν πιστεύει τίποτε, είναι πραγματικά συνετός και σοφός. (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚλίμακος)
 • Οι δαίμονες της κενοδοξίας εμφανίζονται στον ύπνο μας (με τα όνειρα), σαν προφήτες. Συμπεραίνουν σαν πανούργοι που είναι, μερικά από τα μέλλοντα που πρόκειται να συμβούν και μας τα προαναγγέλλουν. Και όταν αυτά πραγματοποιηθούν, εμείς μένουμε έκθαμβοι και υπερηφανεύεται ο λογισμός μας με την ιδέα, ότι πλησιάσαμε στο προορατικό χάρισμα. (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Στον ύπνο μας, πολλές φορές οι δαίμονες "μετασχηματίζονται εις αγγέλους φωτός" (Β' Κορινθίους 11,14) και σε μορφές Αγίων Μαρτύρων, τους οποίους παρουσιάζουν να έρχονται προς το μέρος μας. Έτσι, αφού ξυπνήσουμε, μας βυθίζουν σε υπερηφάνεια και χαρά... (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Όνειρα γύρω από τροφές και φαγητά συναντώνται στην καρδιά των γαστριμάργων και όνειρα γύρω από την κόλαση και την Κρίση συναντώνται στην καρδιά των μετανοούντων. (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Όποιος πιστεύει στα όνειρα, σε όλα είναι αδόκιμος. (Μέγας Βασίλειος)
 • Οι απρεπείς φαντασίες της νύχτας, προέρχονται από τα παράδοξα κινήματα της ψυχής, κατά την ημέρα. Αν όμως η ψυχή εκείνων μείνει καθαρή, ασχολούμενη με τα κρίματα του Θεού και μελετά συνεχώς τα καλά και ευάρεστα στον Θεό, θα βλέπει και τα αντίστοιχα όνειρα. (Μέγας Βασίλειος)
 • Όποιοι είναι υποδουλομένοι στη μέθη και στην πολυφαγία, ούτε ύπνο γνήσιο και αληθινό έχουν, ούτε απαλλάσσονται από φοβερά όνειρα. (Μέγας Βασίλειος)
 • Δεν πρέπει να πιστεύουμε στα όνειρα, διότι μας παγιδεύει πολλές φορές ο πονηρός μέσα απ' αυτά. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης)
 • Δεν είναι αληθινά όλα όσα φαίνονται στον ύπνο, ούτε εντυπώνονται στο νου όλων, αλλά μόνο εκείνων που ο νους τους έχει καθαρθεί και έχουν οξυμένα τα αισθητήρια της ψυχής και ανέβηκαν στη φυσική θεωρία και δεν έχουν καμία φροντίδα για πράγματα του βίου, ούτε καμία μέριμνα για την παρούσα ζωή. (Άγιος Νικήτας ο Στηθάτος)
 • Αγαπητέ μην δίνεις εμπιστοσύνη στα απατηλά όνειρα, διότι τα όνειρα εξαπάτησαν πολλούς και έπεσαν έξω στην πίστη, με την ελπίδα σ' αυτά. Σε ποιά πνευματικά μέτρα φθάσαμε, ώστε να δούμε οπτασίες Αγγέλων; (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Οι Άγιοι Άγγελοι παίρνουν μορφές Αγίων και τις δείχνουν, κατά τη διάρκεια του ύπνου στις ψυχές για να τις χαροποιούν, όταν όλη τη μέρα περνάμε με ψυχωφελείς σκέψεις. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Τα όνειρα που φανερώνονται στην ψυχή λόγω της αγάπης του Θεού, είναι κατά κάποιο τρόπο αλάθητα τεκμήρια της υγείας της. Γι' αυτό ούτε από το ένα σχήμα μεταβάλλονται σε άλλο, ούτε προκαλούν φόβο στην αίσθησή της, ούτε γελούν ή σκυθρωπιάζουν ξαφνικά, αλλά γεμάτα επιείκεια προσεγγίζουν την ψυχή και την γεμίζουν από πνευματική χαρά. Γι' αυτό και όταν ξυπνήσει το σώμα, με μεγάλο πόθο η ψυχή ζητεί τη χαρά του ονείρου. Οι φαντασίες όμως των δαιμόνων είναι σε όλα αντίθετες· ούτε στο ίδιο σχήμα παραμένουν, ούτε η μορφή τους είναι ατάραχη για πολύ. Γιατί η γαλήνη που δεν την έχουν εξαιτίας της προαιρέσεώς τους, αλλά τη μιμούνται μόνο από διάθεση να πλανήσουν την ψυχή, δεν μπορεί να μείνει σ' αυτούς για πολύ· αλλά λένε μεγάλα λόγια και πολλές απειλές και παίρνουν συχνά τη μορφή στρατιωτών και κάποτε ψάλλουν με κραυγές στην ψυχή. Από αυτά ο νους, όταν είναι καθαρός, αναγνωρίζει την παρουσία των δαιμόνων από τις φαντασίες και ξυπνά το σώμα· κάποτε και χαίρεται, γιατί μπόρεσε να εννοήσει την πανουργία τους. Γι' αυτό και μέσα στο όνειρο πολλές φορές τους ελέγχει, οπότε και τους προκαλεί μεγάλη οργή. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου και τα αγαθά όνειρα δεν προξενούν χαρά στην ψυχή, αλλά φέρνουν μια γλυκιά λύπη και δάκρυα χωρίς πόνο. Αυτό συμβαίνει σ' εκείνους που έχουν προκόψει σε πολλή ταπεινοφροσύνη. (ΆγιοςΔιάδοχοςΦωτικής)
 • Μας είναι αρκετό χρήσιμο για την αρετή, το να μη δίνουμε ολότελα πίστη σε καμμία φαντασία και όνειρο. Γιατί τα όνειρα δεν είναι παρά αντίτυπα ανεξέλεγκτων λογισμών ή και εμπαιγμοί των δαιμόνων. Οπότε και αν μας σταλεί κάποια φορά από την αγαθότητα του Θεού κανένα όραμα και δεν το παραδεχτούμε, δεν θα οργιστεί γι' αυτό ο πολυπόθητος Κύριος Ιησούς εναντίον μας, γιατί γνωρίζει ότι αυτό το κάνομε από φόβο της πανουργίας των δαιμόνων. (ΆγιοςΔιάδοχοςΦωτικής)
 • Στα όποια όνειρα, να μην πιστεύεις ποτέ. Επειδή είναι γραμμένο: ''Πολλούς τα όνειρα τους παραπλάνησαν και διαψεύστηκαν, όσοι έλπισαν σ' αυτά''. (Σοφία Σειράχ 34,7) (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Οι δαίμονες θέτουν σε κίνηση τη μνήμη η οποία αποτυπώνει στο νου ανακινώντας, όσα έλαβε μέσω του σώματος και παρουσιάζουν διάφορες φαντασίες στο λογικό του ανθρώπου. Γιατί βέβαια το σώμα είναι ανενέργητο στον ύπνο. Πώς λοιπόν κινούν την μνήμη, θέλουμε να μάθομε... Μάλλον δια μέσου των παθών. Και αυτό γίνεται φανερό, από το ότι οι καθαροί και απαθείς, δεν παθαίνουν τέτοιο πράγμα. Αλλά ακόμη και τούτο ας γνωρίζουμε, ότι και τα εξωτερικά πράγματα χρησιμοποιούν οι δαίμονες στα όνειρα, όπως τον ήχο των κυμάτων, όταν ταξιδεύει κανείς. (ΆγιοςΕυάγριοςοΠοντικός)
 • Είναι, μεγάλη αρετή, να μην πιστεύει κανείς στα όνειρα. Διότι τα όνειρα δεν είναι τίποτα άλλο, ως επί το πλείστον, είδωλα και εικόνες διαφόρων σκέψεων, που στριφογυρίζουν στο μυαλό μας ή προέρχονται από τον διάβολο που μας εμπαίζει και μας εξαπατά. (Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος)
 • Εάν, εμφανιστεί ο Ίδιος ο Κύριος και από τον φόβο, μήπως είναι ο σατανάς - αφού μετασχηματίζεται σε Άγγελο φωτός - να του πούμε: "Ύπαγε οπίσω μου σατανά", ο Κύριος τότε δεν θα οργιστεί αλλά αντιθέτως θα ευχαριστεί, διότι ξέρει ότι αυτό το κάνουμε, για να προφυλαχτούμε από τις πλεκτάνες του διαβόλου. (Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος)
 • Οι δαίμονες χρησιμοποιούν τα όνειρα για να ενοχλήσουν και να πληγώσουν τις ανθρώπινες ψυχές. Με παρόμοιο τρόπο οι άπειροι στον πνευματικό αγώνα Χριστιανοί, που δίνουν σημασία στα όνειρα, κάνουν κακό στον εαυτόν τους. Είναι έτσι σημαντικό, να διακρίνουμε την ακριβή σημασία των ονείρων σε κάποιο πρόσωπο, που η φύση του δεν έχει ανανεωθεί με το Άγιο Πνεύμα. (Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ)
 • Μην τα προσέχεις τα όνειρα. Γίνονται και από τον πειρασμό, για να στενοχωρήσουν τον άνθρωπο και να τον μπερδέψουν με λογισμούς. (Οσία Ματρώνα της Μόσχας)
 • Με ρωτάτε αν μπορούμε να πιστεύουμε στα όνειρα. Καλύτερα να μην τα πιστεύουμε. Εάν ο εχθρός στο ξύπνιο φέρνει πολλές ανόητες και επιβλαβείς φαντασίες, πόσο μάλλον στον κοιμισμένο. (Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)
 • Σας απασχολούν τα όνειρα; Προσπαθείτε να τα εξηγήσετε; Τα θεωρείτε προφητικά; Τα δίνετε ιδιαίτερη σημασία; Κινδυνεύετε τότε να πλανηθείτε! Λάβετε τα μέτρα σας, προτού προλάβει ο εχθρός να σας απατήσει. Θα σας παρουσιάσει όνειρα ευχάριστα και κατόπιν θα σας σπείρει τον λογισμό: "Ο Θεός σου τα στέλνει, για να σε αμοίψει, για τους κόπους σου". Δύο-τρεις παρόμοιες επιθέσεις και η αδύνατη ψυχή κλονίζεται και πείθεται στα λόγια του πονηρού. Δεν αργεί τότε, να φουντώσει η αυταρέσκεια, η αυτοεκτίμηση, η υπερηφάνεια. Εφόσον ο εχθρός καταφέρει να απατήσει έτσι μια ψυχή, όλα τα υπόλοιπα θα του έρθουν ομαλά... (ΆγιοςΘεοφάνηςοΈγκλειστος)
 • Μόνο αυτός που ζει άγια και έχει τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορεί να ξεχωρίζει το καλό από το κακό όνειρο. Δεν πρέπει να δίνεις σημασία στα όνειρα, διότι δεν ξέρεις αν είναι από τον Κύριο ή από τον Πονηρό. Ούτε να το αποδεχτείς, ούτε να το αγνοήσεις. Διότι αν το αποδεχτείς, μπορεί να δεχτείς το διάβολο και αν αρνηθείς, μπορεί να μην δεχτείς το Χριστό. Γι' αυτό πες: "δεν ξέρω". Διάλεξε τη μέση λύση που είναι η ταπείνωση. (Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν Σαλός)
 • Όταν δεις στο όνειρο, ότι είσαι με τους Αγγέλους, να μην το πιστέψεις. Όταν δεις ότι βρίσκεσαι στην κόλαση, αυτό να το πιστέψεις. Το όνειρο είναι από τον Κύριο, όταν σε βάζει να σκεφτείς τις δικές σου αμαρτίες, σου μειώνει τον εγωισμό και σε οδηγεί στην ταπείνωση. (Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν Σαλός)
 • Πρέπει να ξέρει κανείς πως να διακρίνει τα όνειρα. 'Ονειρα που είναι από τον Θεό, δίνουν στην ψυχή γαλήνη και χαρά, κινούν την καρδιά σε μετάνοια, διώχνουν λογισμούς υπερηφανείας και κενοδοξίας και εγείρουν τον άνθρωπο να παλέψει με την αμαρτία. (Στάρετς Ζαχαρίας)
 • Τα όνειρα είναι απόδειξη ότι υπάρχει ψυχή και ότι η ψυχή έχει τα δικά της μάτια. Είναι επίσης μια απόδειξη ότι η ψυχή ζει εκτός χώρου και χρόνου. Όπως κλείνεις τα μάτια στον ύπνο και η ψυχή βλέπει (όνειρα), έτσι κλείνεις τα μάτια στο θάνατο και η ψυχή εξακολουθεί να βλέπει. Μόνο που δεν βλέπει όνειρα, αλλά υπερκόσμιες πραγματικότητες. (Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας)
 • Όσο ο άνθρωπος πνευματοποιείται, τόσο και τα όνειρα λιγοστεύουν, μέχρι να εξαλειφτούν εντελώς. Και τα λίγα όνειρα που θα βλέπει ο άνθρωπος, που και που, θα είναι εκ του Θεού. Χαίρεται ο Χριστός, που δεν πιστεύει κανείς τα όνειρα, ακόμα και να είναι αληθινό. Διότι αυτό φανερώνει, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι τόσο ταπεινός, που θεωρεί τον εαυτόν παντελώς ανάξιο, για να δει κάτι αληθινό. Όσο κανείς πιστεύει στα όνειρα, τόσο και πιο πολλά βλέπει και πολλές φορές γίνεται υποχείριο του διαβόλου. Ένας με έλεγε, ότι πήγε να δώσει στο όνειρό του μια μπουνιά σε έναν δαίμονα και ξύπνησε διαπιστώνοντας, ότι το χέρι του ήταν στραμπουλιγμένο, γιατί είχε δώσει μπουνιά στον τοίχο! Θυμάμαι κάποιον άλλον, που έψαχνε για έναν κρυμμένο θησαυρό. Μια μέρα στον ύπνο του, του εμφανίζεται ο διάβολος και του λέει, ότι σε εκείνο το μέρος είναι κρυμμένος ο σάκκος με τις χρυσές λίρες. Το πρωί μόλις ξύπνησε, αμέσως πήγε και έσκαψε σε εκείνο το μέρος. Και πράγματι βρήκε το σάκκο, όμως αντί για λίρες, ο σάκκος περιείχε κάρβουνα... Πολλοί πλανήθηκαν με τα όνειρα. (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Λένε οι Άγιοι Πατέρες π.χ. ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, να μην πιστεύει κανείς στα όνειρα. Αυτό βέβαια είναι σωστό, αλλά η Εκκλησία δεν λέει, ότι απορρίπτονται παντελώς τα όνειρα, διότι και δια ονείρων ομιλεί ο Θεός, όπως έκανε και στον μνήστορα Ιωσήφ. (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Κάποιος χρυσοθήρας έψαχνε σε διάφορα σημεία της Ελλάδος για χρυσό. Και μια μέρα βλέπει στο όνειρο του, σε ποιό σημείο έπρεπε να πάει και να σκάψει, για να βρει ένα τσουβάλι με χρυσές λίρες! Πράγματι πήγε σε εκείνο το μέρος και έσκαψε σε μεγάλο βάθος και καταϊδρωμένος ανακαλύπτει με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, ένα μεγάλο τσουβάλι, όπως το είδε στο όνειρο. Αλλά όταν το άνοιξε, αντί για χρυσές λίρες, βρήκε μέσα κάρβουνα! (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Είναι καλύτερα να μην πιστεύουμε καθόλου στα όνειρα, διότι πολλοί πλανήθηκαν απ' αυτά. Υπάρχουν 3 ειδών όνειρα: του Θεού, του λογισμού και του εχθρού. Αν είναι εκ του Θεού και δεν τα πιστεύουμε, δεν κακοφαίνεται του Θεού, διότι δεν τα πιστεύουμε από φόβο, για να μην πλανεθούμε. Αν έρθω την νύχτα να σου χτυπήσω την πόρτα και εσύ δεν μου ανοίξεις, επειδή δεν γνώρισες την φωνή μου, δεν μου κακοφαίνεται. Έτσι και ο Θεός, δεν οργίζεται όταν από φόβο Θεού, δεν πιστεύουμε στα όνειρα. Το κρασί και το ξύδι, έχουν το ίδιο χρώμα. Από την γεύση καταλαβαίνεις την διαφορά. Αν το όνειρο είναι από Θεού, φέρνει γαλήνη, αν είναι του εχθρού, φέρνει ταραχή. Προσέχετε τις πλάνες. Καλύτερα να ασφαλίζετε τον εαυτόν σας και να μην πιστεύετε τίποτα έξω από ό,τι διδάσκει η Εκκλησία μας. (Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης)
 • Τα όνειρα είναι ανάλογα με την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. (Γέροντας Εφραίμ Ηγούμενος Βατοπαιδίου)
 • Τα πνεύματα του πονηρού προσέχουν από κοντά για να δουν, αν δίνουμε προσοχή στα όνειρα ή όχι. Γνωρίζουν τι είδους επιρροή έχουν τα όνειρα σε κάποιον άνθρωπο και τι πρέπει να κάνουν, για να ενεργοποιήσουν αυτή την επιρροή. Αν δουν ότι πιστεύουμε στα όνειρά μας, κανονίζουν να έρθουν έτσι τα πράγματα, που να επαληθεύουν τα όνειρα μας και να χάσουμε εμείς τελικά την επαφή με την πραγματικότητα, καθιστώντας τον εαυτό μας, ανίκανο να ζήσει. (Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας)
 • Είναι αμαρτία να πιστεύουμε στα όνειρα και στα οράματα, με τα οποία μας εξαπατούν πολύ εύκολα οι δαίμονες και μας ρίχνουν στη φοβερή αμαρτία της υπερηφάνειας και της κενοδοξίας, όταν ο άνθρωπος δώσει πολλή εμπιστοσύνη στον εαυτόν του και όχι στο λόγο του Θεού. (Γέροντας Κλέοπας Ήλιε)
 • Αυτός που πιστεύει με ευκολία στα όνειρα και οράματα, χωρίς πολλή εξέταση και συμβουλές από ενάρετους Πνευματικούς, κανονίζεται κατά τον ίδιο τρόπο, με αυτούς που πηγαίνουν στους μάγους και γητευτάς, δηλαδή να εμποδίζεται από την Θεία Κοινωνία επί επτά χρόνια! (Γέροντας Κλέοπας Ήλιε)
 • Τα εκ Θεού όνειρα, αυτά είναι σπανιότατα και παρουσιάζονται σε ευσεβείς και αγίους για σοβαρότατα και ψυχωφελή ζητήματα. Είναι τόσο σπάνια τα εκ Θεού όνειρα, ώστε είναι απίθανο να δει κανείς έστω και ένα στη ζωή του. Θα είναι ασφαλισμένος και σίγουρος ο άνθρωπος, εάν ουδέποτε τα προσέχει. Μόνο λοιπόν τα εκ του σατανά προερχόμενα, τα δαιμονικά είναι πολυάριθμα. Με αυτά ο σατανάς έχει σκοπό να μας παραπλανήσει, να μας εξάψει τη φαντασία, να μας καλλιεργήσει μίση και έχθρες, να μας ρεζιλέψει, να μας κλονίσει την πίστη, να μας κάνει να περνούμε δυστυχισμένοι τις μέρες μας, να μας βυθίζει σε αμφιβολίες, να μας δημιουργεί ψευδαισθήσεις, να μας υποβάλλει να πιστεύουμε ότι επικοινωνούμε με το Χριστό την Παναγία και πολλά άλλα. Και τέλος, το χειρότερο, να μας εξαπατά, για να χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας. Υπάρχουν βέβαια και τα όνειρα που προέρχονται από φυσικά αίτια και είναι αποτοτέλεσμα των ενασχολήσεων και των σκέψεων που κάνει ο άνθρωπος, όταν είναι ξυπνητός. Το συμπέρασμα λοιπόν, απ' όλα αυτά είναι: Για να είσαι ασφαλής, μην δίνεις ποτέ σημασία στα όνειρα... Αν θέλης, βεβαίως! Αν δεν θέλεις, εσύ θα βγεις ζημιωμένος. Και η ζημιά ίσως θα είναι ανεπανόρθωτη... (Αρχ. ΧαράλαμποςΒασιλόπουλος)
 • Το 1947, ενώ κοιμόμουνα τη νύχτα σε μια επαρχία, είδα στο όνειρό μου ένα γνωστό μου θεολόγο να χειροτονείται Ιερέας. Ήταν τόσο ζωηρό το όνειρο, ώστε ξύπνησα. Αλλά ξανακοιμήθηκα, είδα και πάλι το ίδιο όνειρο. Το πρωί κλονίστηκα, μήπως ήταν αληθινό. Αλλά δεν ήθελα να σκεφτώ, ενθυμούμενος όσα μου είπε ο πνευματικός μου: "Πρόσεξε, ναμησουκάνειτίποτεοσατανάςμεταόνειρα ...".Όταν όμως σε λίγο βγήκα από το σπίτι, συνάντησα ένα γείτονα, ο οποίος μου λέει χαρούμενος: ''Απόψε είδα στον ύπνο μου, ότι χειροτονείτο Ιερεύς ο γνωστός μας θεολόγος ...!!!''. Τότε είπα μέσα μου, ότι όντως θα είχε χειροτονηθεί! Σκέφτηκα ότι, εφ' όσον το είδα εγώ και ο γείτονας συγχρόνως, ίσως θα έπρεπε να ήταν γεγονός. Ευτυχώς όμως που συνεκρατήθηκα και δεν του έστειλα συγχαρητήριο τηλεγράφημα, οπότε θα είχα ρεζιλευτεί! Και το σπουδαίο είναι ότι μολονότι από τότε έχουν περάσει περισσότερα από 25 χρόνια, ο θεολόγος εκείνος δεν έχει ακόμη χειροτονηθεί, ενώ εγώ χειροτονήθηκα!... (Αρχ. ΧαράλαμποςΒασιλόπουλος)
 • Για να είναι εκ του Θεού το όνειρο, απαιτείται αυτός που το βλέπει: α) να έχει διανοητική ισορροπία β) να αγωνίζεται για την αρετή και τον Χριστό γ) να είναι ταπεινός και δ) να είναι ανιδιοτελείς. (Αρχ. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος)
 • Γιατί ορισμένοι όνειρα που βλέπουνε κάποιοι ''βγαίνουν'' στην πραγματικότητα και στη ζωή τους; Κατά παραχώρηση Θεού ''βγαίνουν'', για να τιμωρηθούν εκείνοι που ασχολούνται με τα όνειρα. Μπορεί για παράδειγμα κάποιος να δει στο όνειρό του ότι θα πεθάνει την τάδε ημέρα, αλλά αν το εξομολογηθεί και πάψει να το πιστεύει, πέφτει στο κενό το όνειρο. Εάν όμως δεν το εξομολογηθεί και το πιστέψει, τότε το όνειρο θα επαληθευτεί. Και θα επαληθευτεί, γιατί θα το επιτρέψει ο Θεός να γίνει, αυτό που ο διάβολος του έβαλε στο όνειρό του και εκείνος το πίστεψε, ενώ ο Θεός μας έχει παραγγείλει, να μην πιστεύουμε στα όνειρα. (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Είναι πολλοί που πιστεύουν στα όνειρα. Όχι ότι ο Θεός δεν έχει τη δύναμη να μιλήσει δια των ονείρων στους ανθρώπους, αλλά επί των πλείστων, τα όνειρα είναι πλάνη κατά ένα 99%. Οι Πατέρες της Εκκλησίας λένε τα εξής: Όταν αρχίζεις να πιστεύεις στον διάβολο, που σου στέλνει όνειρα στον ύπνο σου, γρήγορα θα σε ξεγελάσει και με ανοιχτά τα μάτια. (Παναγόπουλος)
 • Πολλοί λένε: ''Είδα ένα όνειρο. Άραγε είναι εκ του αγαθού είναι ή εκ του πονηρού;'' Ο Θεός στους ανθρώπους που είναι τελείως προσκολλημένοι σ΄Αυτόν και έχουν καθαρή την καρδιά τους, τους ομιλεί κατά τέτοια έννοια, που τους γίνεται πιστευτός 100%. Καταλαβαίνουν χωρίς αμφιβολία, ποιό όνειρό τους είναι εκ του Θεού. (Παναγόπουλος)
 • Ο διάβολος, σύμφωνα με την Ιερά παράδοση, δίδαξε με όνειρο τον Κάϊν, για το πως να βγάλει από τη μέση τον Άβελ σκοτώνοντάς τον, αφού μέχρι τότε, δεν έγινε ποτέ κάποιος φόνος και δεν ήξερε ο Κάϊν πως σκοτώνουν. (Παναγόπουλος)
 • Ο Θεός είναι μαζί μας, γιατί πολεμάμε για την πίστη μας, για την πατρίδα και τα παιδιά μας. Στον ύπνο μου, μου μίλησε η Παναγία. Μου είπε, πως τέτοια νίκη, δεν θα έχουν ξαναδεί τα μάτια μας. (Κολοκοτρώνης-ΛίγοπριναρχίσειημάχησταΔερβενάκια)
 • Κάθε βράδυ η ανθρωπότητα βλέπει εκατομμύρια όνειρα. Αν πολλαπλασιάσουμε αυτά τα όνειρα, με έναν μέσο όρο πλυθυσμού από την εποχή που αρχίζουν να καταγράφονται μέχρι σήμερα, θα βγει ένα νούμερο ασύλληπτο. Από αυτά λοιπόν τα όνειρα το ποσοστό των ονείρων που «βγαίνουν», είναι απειροελάχιστο. Η Φιλοκαλία κάνει μια διάκριση των ονείρων. Έτσι χωρίζει αυτά που είναι από το Θεό και αυτά που προέρχονται από τον διάβολο. Αυτά που είναι εκ Θεού είναι ελάχιστα στη ζωή του ανθρώπου. Και τα αναγνωρίζουμε από την χαρμολύπη και από τα δάκρυα που μας φέρνουν, όταν ξυπνήσουμε. Ενώ αυτά που είναι εκ του σατανά είναι πολυάριθμα, καθώς δεν μας φέρνουν καμμία συγκίνηση, κανένα δάκρυ και μας κάνουν να απορούμε και να προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε. Από το γεροντικό: «Ήταν ένας μοναχός και του φανερωνόταν στον ύπνο του συνεχώς άγγελοι και του προέλεγαν τι μέλλει γενέσθαι τη επαύριω, βλέποντας ο μοναχός, ότι όλα αυτά που έβλεπε στο όνειρό του γινόταν πραγματικότητα ενθουσιάστηκε και νόμισε, ότι είχε φτάσει σε μεγάλα πνευματικά ύψη. Μια μέρα λοιπόν του εμφανίζεται και πάλι στο όνειρό του άγγελος φωτός και του λέει, να πάει να πέσει στο πηγάδι και εξαιτίας της πνευματικότητάς του θα τον σηκώσουν άγγελοι και δεν θα πάθει τίποτα. Έτσι λοιπόν και έπραξε. Όταν όμως έπεσε στο πηγάδι δεν τον σήκωσαν άγγελοι, διότι στο όνειρό του αυτοί οι άγγελοι φωτός ήταν δαίμονες». Συμπερασματικά λοιπόν αυτός ο μοναχός έχασε και την ζωή του, αλλά και την ψυχή του διότι πίστεψε στα όνειρα. Γενικά πρέπει να δίνουμε σημασία μόνο στα όνειρα εκείνα, που μας οδηγούν στην μετάνοια...
 • Τα όνειρα είναι εικόνες από το βιβλίο της ψυχής μας.
 • Κοιμάται όρθιος και ονειρεύεται ξύπνιος.
 • Η μέρα έχει τη σκέψη και η νύχτα τ' όνειρο.
 • Τα' χει η γριά στο λογισμό της, τα θωρεί και στ' όνειρό της.
 • Ο νηστικός καρβέλια ονειρεύεται.
 • Η αλεπού στον ύπνο της κοκόρια ονειρεύεται.
 • Κοιμάται και ονειρεύεται πως το πρωί παντρεύεται.
 • Αναφέρουμε το τρομερό πάθημα του ΓέροντοςασκητούΉρωνος. Ο διάβολος τον ξεγέλασε με τα όνειρα και τον έριξε από το μεγάλο ύψος της αρετής, εις το βάθος του θανάτου. Έζησε ο Ήρων πενήντα χρόνια στην έρημο, ως ασκητής και έκανεμεγάλησκληραγωγίακαιπολλήεγκράτεια!Αγωνιζόταν μόνος του στην έρημο. Είχεπεράσειόλουςτουςάλλουςστηνάσκησηκαιτουςαγώνες!...Δενπρόσεξεόμωςαπότιςεισηγήσειςτουδιαβόλουκαιδενέλεγεό,τιέβλεπεστονύπνοτουκαιστουςάλλουςαδελφούς. Ο σατανάς με τα όνειρα, στα οποία του έδινε εντολές ως Χριστός, προσπαθούσε να τον απομακρύνει από τους άλλους για να προχωρήσει, δήθεν, αυτός πολύ στη νηστεία και στην αγιότητα. Ούτε και στην Εορτή του Αγίου Πάσχα δεν πήγαινε στην Εκκλησία. Και τούτο για να μη φάει στην τράπεζα με τους Πατέρες όσπρια ή κάτι άλλο που παρέθεταν και χαλάσει έτσι τη μεγάλη νηστεία, που είχε αποφασίσει με το μυαλό του (μάλλον με εισήγηση του διαβόλου) να τηρήσει. Έτσι σιγά-σιγά τον ξεγελούσε ο σατανάς επί πολύν καιρό. Και ένα βράδυ, τα μεσάνυχτα, του παρουσιάστηκε ένας σατανάς, σαν Άγγελος. Ο δυστυχής Ήρων τον προσκύνησε σαν Άγγελο. Διατάχτηκε, λοιπόν, από αυτόν να πέσει εκείνη την ώρα στο πηγάδι, για να δει και ο ίδιος, ότι δεν θα πάθει τίποτε, επειδή είχε μεγάλη αρετή και αγιότητα και κατά Θεόν αγώνες. Πράγματι! Έχονταςπλέοναπόλυτηεμπιστοσύνηεπειδήταπροηγούμεναόνειρατουέβγαιναναληθινά, πήδησεστοπηγάδι. ΈτυχενατοναντιληφτούναμέσωςοιάλλοιτριγύρωΜοναχοί, οιοποίοιμεπολύκόποτονέβγαλαναπότοπηγάδι. Δυστυχώςόμωςέζησεδύοημέρεςκαιτηντρίτηπέθανεοασκητής! Έτσιμετοναπιστεύεισταόνειραέχασεκαιτούτητηζωή...
 • Υπάρχουν βέβαια και τα ευλογημένα όνειρα. Ο Ν.Α., ευκατάστατος ομογενής από το Σικάγο των Η.Π.Α., πολύκαλόςάνθρωπος,αλλάάθεος, το 1986, είδε μια βραδιά στον ύπνο του, ένα μικροσκοπικό παππούλη, να του ζητάει ευγενικά να τον παραλάβει από κάποιο αεροδρόμιο του Σικάγου, δίνοντας του συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. ''Νίκοκαλόμουπαιδί, έλατάδεμέρα,τάδεώραστοτάδεαεροδρόμιο, γιαναμεπαραλάβειςσεπαρακαλώ....!''.Όταν ξύπνησε το πρωί, ο Ν. διηγήθηκε στην σύζυγό του Μ. το όνειρο που είχε δει. Εκείνη, αρχίζοντας τα πειράγματα λόγω της αθεϊας του, του είπε, ότι ήταν απλώς ένα όνειρο και να μη δώσει σημασία. Τοόνειρομε τον μικροσκοπικό παππούλη επαναλήφτηκεστονύπνοτουΝ. πολλέςφορές (ένδειξη ότι είναι εκ του Θεού), σε σημείο, που ο άνθρωπος είχε αρχίσει να ταράζεται. Κάποτε ο "εφιάλτης" σταμάτησε και ο Ν. ηρέμησε. Μετά από κάμποσο καιρό, έφθασε η καθορισμένη ημερομηνία που ο παππούλης είχε προαναγγείλει στο όνειρο. Ο Ν. αποφάσισε να πάει κρυφά στο αεροδρόμιο για να αποφύγει τα κοροϊδευτικά σχόλια της γυναίκας του. "Τί έχω να χάσω", συλλογιστηκε, "στο κάτω - κάτω, θα κάνω τη βόλτα μου, θα πιώ το καφεδάκι μου και ύστερα θα πάω στη δουλειά μου". Πράγματι έτσι και έγινε. Πήγε και αφού κάθισε σε μια γωνία του χαώδους αεροδρομίου του Σικάγου, περίιμενε τον άγνωστο παππούλη του ονείρου... Ήπιε κάμποσους καφέδες, αλλά η ώρα περνούσε και ο παππούλης δεν φαινόταν πουθενά. Μετά από μια-μιάμιση ώρα, σκέφτηκε: "Ένα τσιγάρο ακόμα και φεύγω, καλά και δεν το είπα στη Μ. γιατί θα με κορόϊδευε αιωνίως"... Πριν καλά - καλά προλάβει να τελειώσει την σκέψη του, γυρίζοντας από την άλλη μεριά, βλέπειξαφνικάμπροστάτουναεμφανίζεταιστα αλήθειαομικροσκοπικόςπαππούληςπουέβλεπεστονύπνοτου!!!... "ΕυχαριστώΝ. καλόμουπαιδίπουήρθες, ήξεραπωςθαερχόσουν", τουείπεοπαππούλης, που δεν ήταν άλλος, παρά ο ίδιος ο ΆγιοςΠαϊσιος ο Αγιορείτης!Μην πιστεύοντας στα μάτια του, έχοντας μπροστά του στην πραγματικότητα τον παππούλη που έβλεπε στον ύπνο του, ο Ν. παρ' ολίγο να πάθει συγκοπή! Εντελώς σαστισμένος και σοκαρισμένος, αφού τρόμαξε να συνέλθει, πήρετονπαππούληκαιπήγανστοσπίτιτου, σταπροάστιατουΣικάγου, όπουοπαππούληςδιέμεινεκάμποσοκαιρό. ΟΝ. καιηΜ. μεταμελήθηκανκαιμπήκανστονδρόμοτουΘεού. Απόορκισμένοςάθεος, οΝ. έγινεπολύπιστόςΧριστιανός...
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!