Περί αγωγής ανατροφής

+ Εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. [Εσείς οι γονείς να διαπαιδαγωγείτε τα παιδιά σας και να τα συμβουλεύετε σύμφωνα με την πίστη στον Κύριο.] ~ Προς Εφεσίους 6,4 ~

+ Οι πατέρες μη ερεθίζετε τα τέκνα υμών, ίνα μη αθυμώσιν. [Οι πατέρες να μην εξερεθίζετε και εξοργίζετε τα παιδιά σας, για να μη περιπίπτουν σε αθυμία και χάνουν το θάρρος τους και απελπίζονται.] ~ Προς Κολασσαείς 3,21 ~

+ Ος φείδεται της βακτηρίας μισεί τον υιόν αυτού, ο δε αγαπών επιμελώς παιδεύει. [Ο πατέρας, ο οποίος λυπείται και δεν τιμωρεί με την παιδαγωγική ράβδο τον υιόν του, είναι το ίδιο, σαν τον μισεί. Εκείνος όμως που αγαπά με αληθινή αγάπη το παιδί του, το διαπαιδαγωγεί και το ανατρέφει με πολλή επιμέλεια, με στοργή αλλά και με αυστηρότητα.] ~ Παροιμίες 13,24 ~

+ Μη απόσχη νήπιον παιδεύειν, ότι εάν πατάξης αυτόν ράβδω, ου μη αποθάνη· συ μεν γαρ πατάξεις αυτόν ράβδω, την δε ψυχήν αυτού εκ θανάτου ρύση. [Μην αποφεύγεις και μην διστάζεις να διαπαιδαγωγείς το ανήλικο παιδί σου, διότι και αν ακόμη βρεθείς στην ανάγκη να το χτυπήσεις με την ράβδο, δεν πρόκειται να πεθάνει. Διότι εσύ μεν θα χτυπήσεις το σώμα του με την ράβδο, θα σώσεις όμως την ψυχή του από τον θάνατο. ~ Παροιμίες 23,13-14 ~

+ Τέκνα σοί έστι, παίδευσον αυτά, και κάμψον εκ νεότητος τον τράχηλον αυτών. [Εάν έχεις παιδιά, διαπαιδαγώγησέ τα και μόρφωσέ τα και μάθε τα να κύπτουν τον τράχηλό τους στον ζυγό των Θείων εντολών.] ~ Σοφία Σειράχ 7,23 ~

+ Ο αγαπών τον υιόν αυτού ενδελεχήσει μάστιγας αυτώ, ίνα ευφρανθή επ' εσχάτω αυτού. [Εκείνος που αγαπά το παιδί του, θα το τιμωρεί συχνά· αυτό, για να το μορφώσει, ώστε να ευφρανθεί εκείνο κατά τα γηρατειά του.] ~ Σοφία Σειράχ 30,1 ~

+ Περιψύχων υιόν καταδεσμεύσει τραύματα αυτού, και επί πάση βοά ταραχθήσεται σπλάγχνα αυτού. Ίππος αδάμαστος αποβαίνει σκληρός, και υιός ανειμένος εκβαίνει προαλής. [Εκείνος που παραχαϊδεύει και δεν παιδαγωγεί ορθώς το παιδί του, θα το ενθαρρύνει σε παρεκτροπές και έπειτα θα επιδέσει τις πληγές του. Σε κάθε κραυγή του πονούντος παιδιού του, θα ταράσσεται η πατρική του καρδιά. Όπως ένας αδάμαστος ίππος γίνεται σκληροτράχηλος και επικίνδυνος, έτσι και ένα παιδί εγκαταλελειμμένο στον εαυτόν του, καταντά αναιδές και επιβλαβές. ~ Σοφία Σειράχ 30,7-8 ~

+ Τιθήνησον τέκνον, και εκθαμβήσει σε· σύμπαιξον αυτώ, και λυπήσει σε. Μη συγγελάσης αυτώ, ίνα μη συνοδυνηθής, και επ' εσχάτω γομφιάσεις τους οδόντας σου. Μη δως αυτώ εξουσία εν νεότητι· θλάσον τας πλευράς αυτού, ως έστι νήπιος, μήποτε σκληρυνθείς απειθήση σοι. Και μη παρίδης τας αγνοίας αυτού. Κάμψον τον τράχηλον αυτού εν νεότητι. [Χαϊδεψε πολύ το παιδί σου, και θα καταπλαγείς από την απρεπή συμπεριφοράν του. Αν παιδιαρίζεις μαζί με αυτό, θα δοκιμάσεις κατόπιν πολλές λύπες. Μην πολυγελάς μαζί με αυτό, για να μην δοκιμάσεις εξαιτίας τους πόνους και στο τέλος μουδιάσουν τα δόντια σου, εξαιτίας του. Μην δίνεις στο παιδί σου, ελευθερία και δικαιώματα κατά τα χρόνια της νεότητάς του και μην κάνεις πως δεν βλέπεις τις αταξίες του. Κάμψε τον τράχηλό του κατά την νεανική ηλικία του, μωλώπισέ του τα πλευρά, όταν ακόμη είναι μικρός, μη τυχόν και σκληρυνθεί και δείξει σε σένα ανυπακοή.] ~ Σοφία Σειράχ 30,9-12 ~

+ Εάν κάποιος παραμελεί τα παιδιά του και δεν τα διατρέφει και αυτό το κάνει από θεοσέβεια και με πρόφαση την άσκηση, να αφορίζεται. ~ Απόφαση Συνόδου της Γάγγρας το 343 ~

+ Η ανατροφή του παιδιού αρχίζει από την εγκυμοσύνη. Αν η μητέρα που κυοφορεί συγχύζεται και στενοχωριέται, το έμβρυο μέσα στην κοιλιά της ταράζεται. Ενώ, όταν η μάνα προσεύχεται και ζει πνευματικά, το παιδάκι στην κοιλιά της μάνας αγιάζεται. Γι' αυτό η γυναίκα, όταν είναι έγκυος, πρέπει να λέει την Ευχή, να μελετάει λίγο από το Ευαγγέλιο, να ψάλλει, να μην έχει άγχος, αλλά και οι άλλοι να προσέχουν να μην την στενοχωρούν. Τότε το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι αγιασμένο και οι γονείς δεν θα έχουν πρόβλημα μαζί του, ούτε όταν είναι μικρό, αλλά και ούτε όταν μεγαλώσει. Ο θηλασμός και η αγκαλιά της μάνας, αποτελούν προϋποθέσεις φυσιολογικής ανάπτυξης των παιδιών. Αν οι γονείς κατά το διάστημα που το παιδάκι είναι ακόμη στην κοιλιά της μητέρας προσεύχονται, ζουν πνευματικά, το παιδάκι θα γεννηθεί αγιασμένο. Και στη συνέχεια, αν το βοηθήσουν πνευματικά, θα γίνει αγιασμένος άνθρωπος και θα βοηθάει την κοινωνία. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Οι μητέρες, όταν γεννηθεί το παιδί, πρέπει να το θηλάσει, όσο πιο πολύ μπορεί, αφού το μητρικό γάλα, δίνει υγεία στα παιδιά. Όταν όμως οι μητέρες δεν θηλάζουν τα παιδιά, δημιουργούνται ανωμαλίες στον οργανισμό τους, που μπορεί να οδηγήσουν σε μαστεκτομές. Η μάνα που τεμπελιάζει και δεν θηλάζει το παιδί, μεταδίδει τεμπελιά και στο παιδί της. Δεν θηλάζουν οι μάνες τα παιδιά, οπότε τα παιδιά μεγαλώνουν απαρηγόρητα, διότι θηλάζοντας το παιδί, θηλάζει αγάπη, στοργή, παρηγοριά, ασφάλεια και αποκτά έτσι δυνατό χαρακτήρα. Διαφορετικά ποιός θα τους δώσει στοργή και αγάπη; Το κουτί με το γάλα της αγελάδας; Θηλάζουν από το «παγωμένο» μπουκάλι και παγώνει η καρδιά τους. Ύστερα, όταν μεγαλώσουν, ζητούν παρηγοριά στο μπουκάλι, στις ταβέρνες. Πίνουν, για να ξεχάσουν το άγχος και γίνονται αλκοολικοί. Αν δεν πάρουν στοργή τα παιδιά, δεν θα έχουν να δώσουν στοργή και πάει σχοινί - κορδόνι. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Για την σωστή Χριστιανική αγωγή - ανατροφή χρειάζονται: α) λίγα λόγια β) πολύ παράδειγμα και γ) ακόμα περισσότερη προσευχή. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Αν το παιδί χορτάσει στοργή και αγάπη όταν είναι μικρό, ύστερα έχει δύναμη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ζωής. Σήμερα όμως, τα περισσότερα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους για λίγο το βράδυ και δεν χορταίνουν αγάπη. Άλλοι πάλι γονείς επιβάλλουν στρατιωτική πειθαρχία φέρονται σκληρά στα παιδιά τους, όταν το παιδί κάνει κάποια ζημιά και κάνουν στο σπίτι δικαστήριο. Δεν φέρονται στα παιδιά με στοργή και αγάπη και έχουν αυτά μετά ψυχολογικά προβλήματα. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Οι γονείς πρέπει να δώσουν στα παιδιά τους να καταλάβουν, ότι δεν γίνεται να ζήσουν μακριά από τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο μόνος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος... Άμα μεταδώσουν αυτό στα παιδιά τους, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο... αυτή είναι όλη η διαπαιδαγώγηση... Όταν το παιδί από μικρό γεμίσει με Χριστό πηγαίνει στην Εκκλησία με τους γονείς, Κοινωνεί, ψάλλει, προσεύχεται, αργότερα όταν μεγαλώσει και φύγει μακριά από τους γονείς και βρεθεί ακόμη και σε άσχημο περιβάλλον δεν έχει ανάγκη. Είναι σαν το ξύλο που όταν έχει ποτιστεί καλά με λινέλαιο μετά δεν έχει ανάγκη από την βροχή, επειδή είναι ποτισμένο με το λαδί, δεν δέχεται τα νερά, τα πετάει έξω. Λίγο αν ποτιστούν τα παιδιά με ευλάβεια, με φόβο Θεού, δεν έχουν ανάγκη μετά. Και να ξεφύγουν λίγο, λόγω ηλικίας, και πειρασμών, θα επανέλθουν. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Οι γονείς πρέπει να βοηθούν από την μικρή ηλικία τα παιδιά να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους. Να κάνουν μέσα στην οικογένεια κάποια δουλειά που μπορούν. Να μην τα θέλουν όλα έτοιμα. Διαφορετικά θα δυσκολευτούν όταν μεγαλώσουν. Ένας μάστορας δούλεψε σκληρά και μεγάλωσε τα παιδιά του. Εκείνα όλη την ημέρα γύριζαν στο μεσοχώρι. Παντρεύτηκαν και τα περίμεναν όλα από τον πατέρα τους. Όταν ο πατέρας τους είπε, πως είναι καιρός και αυτά να κοιτάξουν μόνα τους τα σπίτια τους, του είπαν: «Καλά, πατέρα, εσύ δεν μας άφησες όταν ήμασταν μικρά και τώρα που μεγαλώσαμε και έχουμε υποχρεώσεις θα μας αφήσεις;» ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Βλέπω μερικούς γονείς πόσο υπερβολικοί είναι και πόσο παράλογες απαιτήσεις έχουν από τα παιδιά τους. Κάποιος μου έλεγε, ότι υποχρεώνει τα παιδιά του να Εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή και τα χτυπάει όταν του πουν, ότι δεν θέλουν να πάνε στην Εκκλησία. Αυτά όμως δεν είναι σωστά πράγματα, γιατί με το ζόρι δεν μπορείς να κάνεις τον άλλο να αγιάσει. Αλλά και μερικοί κληρικοί είναι απόλυτοι και μιλούν για τον Θεό με ένα τρόπο που σε τρομάζει. Εγώ βλέπω, ότι η σημερινή εποχή έχει αλλάξει και ο άνθρωπος σήμερα σκέφτεται και ζει διαφορετικά από την εποχή την δική μας. Εμείς σαν παιδιά τρώγαμε ξύλο από τους γονείς και τους μεγαλύτερούς μας. Τώρα αυτά δεν περνούν και δεν φέρνουν καλό αποτέλεσμα... ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Μερικοί γονείς που θρησκεύουν προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να γίνουν καλά παιδιά, όχι γιατί τους απασχολεί η σωτηρία της ψυχής τους, αλλά γιατί θέλουν να έχουν καλά παιδιά. Περισσότερο δηλαδή τους στενοχωρεί τί θα πει ο κόσμος για τα παιδιά τους, παρά μήπως πάνε στην κόλαση. Τότε πώς να βοηθήσει ο Θεός; Σκοπός δεν είναι να πηγαίνουν τα παιδιά με το ζόρι στην Εκκλησία, αλλά να αγαπήσουν την Εκκλησία. Να μην κάνουν το καλό με το ζόρι, αλλά να το αισθανθούν ως ανάγκη. Η Αγία ζωή των γονέων, πληροφορεί τις ψυχές των παιδιών και υποτάσσονται φυσιολογικά. Έτσι μεγαλώνουν με ευλάβεια και με διπλή υγεία, χωρίς ψυχικά τραύματα. Αν οι γονείς ζορίζουν το παιδί τους από φόβο Θεού, βοηθάει ο Θεός και βοηθιέται το παιδί. Αν όμως το κάνουν από εγωισμό, τότε δεν βοηθάει ο Θεός. Πολλές φορές ταλαιπωρούνται τα παιδιά, από την υπερηφάνεια των γονέων... ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Οι άνθρωποι που έχουν υπερηφάνεια δεν βοηθήθηκαν μικροί από το σπίτι. Το κοσμικό φρόνημα βασανίζει τον άνθρωπο. Και αν δεν προσεχθεί αυτό και οι γονείς δεν βοηθήσουν τα παιδιά, όταν είναι μικρά, γίνεται μετά κατάσταση αυτό. Άλλο είναι ένα παιδί να το επαινέσεις λίγο, για να μην απογοητευθεί και άλλο να του φουσκώνεις τον εγωισμό. Π.χ. είπε ένα ποίημα και δεν το είπε καλά και απογοητεύεται. Τότε θα του πει η μάνα: «Έ, καλά το είπες». Αν το πει όμως καλά το ποίημα και αρχίσει η μάνα μπροστά στους άλλους «μπράβο, εσύ το είπες από όλα τα παιδιά καλύτερα! το δικό μου παιδί είναι το καλύτερο!», εκείνο είναι κακό. Και έτσι οι γονείς καλλιεργούν πολλές φορές στα παιδιά την υπερηφάνεια. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Όταν εμπιστευτούν οι γονείς τα παιδιά τους στον Θεό, τότε ο Θεός είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει για πράγματα, που δεν γίνονται ανθρωπίνως. Αν λ.χ. τα παιδιά δεν ακούν, να τα εμπιστευθούν στον Θεό και όχι να βρίσκουν διάφορους τρόπους να τα ζορίζουν. Να πει η μητέρα στον Θεό: «Θεέ μου, δεν μ' ακούν τα παιδιά μου. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Φρόντισέ τα Εσύ». Και ακούς συχνά πολλούς γονείς να λένε: «Γιατί το δικό μας παιδί να πάρει κακό δρόμο; Εμείς εκκλησιαζόμαστε». Δεν δίνουν το κατσαβίδι στον Χριστό να σφίξει στα παιδιά λίγο καμμιά ...βίδα· θέλουν να τα κάνουν όλα μόνοι τους. Και ενώ υπάρχει ο Θεός, που προστατεύει τα παιδιά και ο Φύλακας Άγγελος που τα προστατεύει και αυτός, αυτοί αγωνιούν, μέχρι που αρρωσταίνουν. Και παρόλο που είναι πιστοί άνθρωποι, φέρονται σαν να μην υπάρχει Θεός, σαν να μην υπάρχει Φύλακας Άγγελος, οπότε εμποδίζουν την Θεία επέμβαση. Ενώ πρέπει να ταπεινώνονται και να ζητούν βοήθεια από τον Θεό και ο Καλός Θεός θα προστατέψει τα παιδιά. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Η γέννηση των παιδιών είναι εύκολη. Η αναγέννηση είναι δύσκολη! ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Φροντίστε τα παιδιά και περισσότερο τα κορίτσια, γιατί αυτά γίνονται μάνες και αν βοηθηθούν, βγαίνουν σωστές μάνες και βελτιώνεται η κοινωνία. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Οι γονείς τα χαραμίζουν, τα χαλούν τα παιδιά τους με την αδιάκριτη καλοσύνη τους και τα αποβλακώνουν. Τα συνηθίζουν, να τους τα πηγαίνουν όλα στο χέρι, ακόμη και το νερό για να διαβάσουν και να μη χασομερήσουν, και τα αχρηστεύουν και τα αγόρια και τα κορίτσια. Έπειτα τα παιδιά, και όταν δεν διαβάζουν, τα θέλουν όλα στο χέρι. Και το κακό αρχίζει από τις μανάδες. «Εσύ, παιδί μου, να διαβάσεις. Εγώ θα σου φέρω και τις κάλτσες, θα σου πλύνω και τα πόδια. Πάρε το γλυκό, πάρε τον καφέ»! Και δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά, πόσο κουρασμένη είναι η μάνα που τα προσφέρει όλα αυτά, επειδή δεν κοπιάζουν. Μετά αρχίζουν, μίας χρήσεως πιάτα, μίας χρήσεως ρούχα, πίτσες να τρώνε, ούτε να τις τυλίγουν στο χαρτί δεν ξέρουν! Έτσι γίνονται τελείως άχρηστοι άνθρωποι και δεν κάνουν ούτε για γάμο, αλλά και ούτε για την καλογερική... ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Μερικοί γονείς χαϊδεύουν πολύ τα παιδιά τους και τους κάνουν όλα τα χατίρια και θελήματα. Και όταν χαϊδεύεις πολύ το παιδί, θα γίνει εγωιστής, θα γίνει αντάρτης και θα πάρει στραβό δρόμο. Πολλοί γονείς φροντίζουν περισσότερο να δώσουν υλικά πράγματα στα παιδιά τους. Αυτό είναι λάθος. Το σώμα έχει πολλές υλικές επιθυμίες, αλλά σύντομη ζωή. Η ψυχή έχει συνέχεια, άλλη πορεία. Η ψυχή δεν καταλήγει στο χώμα, άλλα στο Θεό. Όλοι σήμερα ασχολούνται με το σώμα τους, όχι με τις ανάγκες της ψυχής τους... ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Μια μάνα μπορεί από αδιάκριτη αγάπη να βλάψει το παιδί της. Όταν λ.χ. κάποια μάνα βλέπει το παιδάκι να δυσκολεύεται να περπατήσει και λέει: «κρίμα το καημένο, δεν μπορεί να περπατήσει» και το παίρνει συνέχεια αγκαλιά, αντί να το κρατήσει λίγο από το χεράκι, πώς θα μάθει το παιδί να περπατάει μόνο του; Βέβαια από αγάπη κινείται, αλλά του κάνει ζημιά με το πολύ ενδιαφέρον της. Ή αν από την υπερβολική αγάπη της φιλάει το παιδί και λέει «δεν υπάρχει στον κόσμο τέτοιο παιδί σαν το δικό μου», τότε του καλλιεργεί την υπερηφάνεια και την αρρωστημένη αυτοπεποίθηση. Ύστερα το παιδί δεν υπακούει στους γονείς, επειδή πιστεύει, ότι τα ξέρει όλα... ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Μεγαλύτερη ζημιά παθαίνουν ιδίως εκείνα τα παιδιά, που οι γονείς τους δεν καταλαβαίνουν τι κακό τα κάνουν, με το να τα θαυμάζουν και να τα θεωρούν σπουδαία, όταν μιλούν με αναίδεια. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

Τα παιδιά για να πάρουν καλό δρόμο, χρειάζεται πολλή προσευχή. Να μην τα δείχνουμε πολύ την αγάπη μας, γιατί θα γίνουν παληόπαιδα και θα έχουν θράσος, αλλά ούτε και πολύ αυστηρότητα, γιατί θα γίνουν αντάρτες. Το μυστικό είναι να ξέρεις πόσο θα σφίξεις το σχοινί. Τα παιδιά να μην μπαίνουν σε συζητήσεις των μεγάλων. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Όταν τα παιδιά ατακτούν, είναι προτιμότερο να τα μαλώνουμε το πρωί, που έχουν μπροστά τους όλη την ημέρα και διασκεδάζουν τις εντυπώσεις. Όταν τα μαλώσετε το βράδυ, πολλές φορές θολώνει το μυαλό τους και μπορεί να προβούν σε διαβήματα άσχημα... ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Καλό είναι οι γονείς να δείχνουν στο παιδί, ότι στενοχωριούνται για τις αταξίες που κάνει, αλλά να μην το πιέζουν και να προσεύχονται. Η προσευχή που γίνεται με πόνο φέρνει θετικά αποτελέσματα. Αν πάλι το παιδί κάνει κάποιο σφάλμα πολύ σοβαρό, τότε οι γονείς να επέμβουν με τρόπο. Αν δεν είναι σοβαρό, ας το παραβλέψουν λίγο, για να μην ερεθίσουν το παιδί και χειροτερέψουν την κατάστασή του, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από κοντά τους. Μόνο να προσεύχονται στον Χριστό και την Παναγία, να το προστατεύει. Όσο γίνεται, οι γονείς να το αποφεύγουν το ξύλο. Να προσπαθούν με το καλό και με υπομονή να δώσουν στο παιδί να καταλάβει, ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Μόνο όταν είναι μικρό το παιδί και δεν καταλαβαίνει, ότι αυτό που πάει να κάνει είναι επικίνδυνο, βοηθιέται, αν φάει κανένα σκαμπίλι, για να προσέχει άλλη φορά. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Μην νομίζετε ότι με το ζόρι θα κάνετε καλά παιδιά. Όχι να πηγαίνουν τα παιδιά με το ζόρι στην Εκκλησία, αλλά να την αγαπήσουν την Εκκλησία, να την αισθανθούν ως ανάγκη. Όχι να είναι φρόνιμα με το ζόρι και να μην κάνουν αταξίες, αλλά να αισθανθούν ως ανάγκη, το να μην κάνουν αταξίες. Να βοηθάτε τα παιδιά σας με τον αρχοντικό τρόπο, ο οποίος καλλιεργεί το φιλότιμο στις ψυχές τους και να τα εξηγείτε το καλό, όσο μπορείτε με καλό τρόπο, με αγάπη και πόνο. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Μην κουρδίζετε το ρολόϊ τέρμα, μήπως σπάσει το ελατήριο. Έτσι και με τα παιδιά, μόλις βλέπετε ότι ζορίζονται, να χαλαρώνετε το σφίξιμο. Τα πατρικά χάδια στα παιδιά, δημιουργούν αυτοπεποίθηση και βοηθούν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής. Μερικοί γονείς, κάνουν μεγάλο στρύμωγμα στα παιδιά τους και μάλιστα μπροστά στους άλλους. Λες και έχουν ένα μουλάρι και το οδηγούν με την βέργα να πάει ίσα μπροστά. Έχουν ένα καπίστρι στο χέρι και του λένε: ''Να περπατάς ελεύθερα...''. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Μην πιέζετε τα παιδιά σας χωρίς διάκριση. Εγώ τις τομάτες μου τις δένω με πανί. Αν τις έδενα με σύρμα, θα κόβονταν. Χρειάζεται προσοχή. Τα παιδιά σήμερα έχουν γερή μηχανή, αλλά τετράγωνες ρόδες. Γι' αυτό θέλουν βοήθεια για να ξεκινήσουν. Οι γονείς όμως πολλές φορές από υπερβολικό ενδιαφέρον θέλουν να δέσουν το παιδί με σύρμα, ενώ πρέπει να το δένουν απαλά, για να μην το πληγώνουν. Με το ζόρισμα οι γονείς δεν βοηθούν τα παιδιά τα πνίγουν. Συνέχεια «μη αυτό, μη εκείνο, αυτό καν' το έτσι ...;» Πρέπει να τραβούν τα γκέμια τόσο, που να μην τα σπάζουν. Να ελέγχουν με τρόπο τα παιδιά, για να τα φέρνουν σ' έναν λογαριασμό, αλλά να μην δημιουργούνται χάσματα μεταξύ τους. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Η μητέρα έχει περισσότερη ευθύνη από τον πατέρα για την ανατροφή των παιδιών. Η προσευχή των γονέων, ιδίως της μάνας, επειδή είναι καρδιακή και έχει πόνο, πολύ εισακούγεται. ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Στα χρόνια της ειδωλολατρίας οι μητέρες έκαιγαν τα παιδιά τους μπροστά στο άγαλμα του Μολώχ (Σημιτική θεότητα), για να συμμετάσχουν στη δοξολογία προς τον Θεό! Αν γνώριζαν τον πραγματικό Θεό, τι θυσίες θα έκαναν! Αυτές θα έχουν ελαφρυντικά την ημέρα της Κρίσεως, γιατί παρασύρθηκαν. Οι σημερινές όμως μητέρες, με την αδιαφορία που έχουν για τα παιδιά τους, τί ελαφρυντικά θα έχουν; Θα τους πει ο Θεός: «Εσείς γνωρίζατε τον αληθινό Θεό, βαπτισθήκατε, τόσα ακούσατε, τόσα μάθατε, ο Ίδιος ο Θεός Σταυρώθηκε για να σας σώσει και τί κάνατε; Βαριόσασταν να πάτε τα παιδιά σας να τα Κοινωνήσετε στην Εκκλησία! Εκείνες νόμιζαν, ότι ο Μολώχ είναι ο αληθινός Θεός και πρόσφεραν θυσία ακόμη και τα παιδιά τους. Εσείς τι κάνατε;»... ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

+ Αν δεις κάποιον να ραπίζει τον γιό σου, στενοχωριέσαι και αγανακτείς και οργίζεσαι και ως άγριο θηρίο ορμάς εναντίον εκείνου που το ράπισε. Τώρα όμως που βλέπεις τον διάβολο καθημερινώς να ραπίζει τον γιό σου, παρασέρνοντάς το στην αμαρτία, γιατί εσύ κοιμάσαι και δεν στενοχωριέσαι, ούτε φροντίζεις να λυτρώσεις τον γιό σου, από το φοβερότατο αυτό θηρίο; Όταν το παιδί σου δαιμονιστεί και βασανίζεται από τον δαίμονα, δεν κάνεις τα πάντα, δεν τρέχεις στους Αγίους, για να λυτρώσεις και να απαλλάξεις το παιδί σου από τον δαίμονα; Τώρα όμως που ο δαίμονας το τυραννάει συνεχώς με την αμαρτία, η οποία αμαρτία είναι χειρότερη από όλους τους δαίμονες, γιατί δεν κάνεις τίποτε, για να το σώσεις;... ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τέχνη, από το να διαπλάσσεις την ψυχή και να διαπαιδαγωγήσεις το χαρακτήρα ενός νέου. Όλη η κακία στον κόσμο οφείλεται στην δική μας αδιαφορία να διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά μας στην ευσέβεια, από την παιδική τους ηλικία. Και δεν μπορεί να γίνει κακός εκείνος που από την αρχή ανατράφηκε με πολλή επιμέλεια και φροντίδα. Γιατί τα αμαρτήματα δεν υπάρχουν εκ φύσεως, ώστε να υπερνικήσουν την τόσο μεγάλη φροντίδα... Μην φροντίζεις μόνο να ζήσει το παιδί σου πολλά χρόνια στη γη. Φρόντισε να αξιωθεί να ζήσει την αιώνια ζωή. Οι γονείς που παραμελούν την καλή ανατροφή και την σωφροσύνη των παιδιών τους, γίνονται χειρότεροι από τους παιδοκτόνους και αυτό γιατί η απώλεια και ο θάνατος αυτός, αφορά την ψυχή και όχι το σώμα των παιδιών τους. Διότι αν δεν δέσεις με την κατά Χριστόν διαπαιδαγώγηση το παιδί σου, τότε το περιμένουν τα άλυτα δεσμά της κολάσεως. Αν αντίθετα το δώσεις καλή ανατροφή, θα έχεις μισθό από τον Κύριο. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Βάλτε στα παιδιά σας το φόβο του Θεού, από την πρώτη ηλικία. Αυτός ο φόβος θα τα διατηρήσει καλύτερα, από οποιονδήποτε πατέρα. Ο φόβος του Θεού, θα είναι για τα παιδιά και πλούτος και δόξα και έπαινος. Αυτός θα καταστήσει τα παιδιά λαμπρά, όχι μόνο στη γη, αλλά και στους Ουρανούς! ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Αν οι καλές διδασκαλίες, κυρίως της Αγίας Γραφής, χαραχτούν στην ψυχή του παιδιού, όταν ακόμη είναι τρυφερή, κανείς δεν θα μπορέσει να τις αφαιρέσει, γιατί θα έχουν αποτυπωθεί ανεξίτηλα, όπως η σφραγίδα στο μαλακό κερί. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Σαν το κερί είναι η ψυχή του μικρού παιδιού. Αν κάνεις ψυχρές συζητήσεις, την σκλήρυνες και την πώρωσες. Αν όμως κάνεις θερμές συζητήσεις, την μαλάκωσες και τότε χαράζεις την εικόνα του Χριστού. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Από την περίοδο του θηλασμού τα παιδιά να μην τα συνηθίζουμε σε παραμύθια, αλλά να τα μαθαίνουμε ότι υπάρχει μέλλουσα Κρίση. Να ριζώσουμε μέσα τους την πεποίθηση, ότι υπάρχει κόλαση. Αν ριζωθεί ο φόβος της κολάσεως μέσα τους, μεγάλη η ωφέλεια. Η ψυχή που έμαθε από την πρώτη ηλικία να συνταράσσεται με την προσδοκία της Κρίσεως, δεν θα αποβάλλει εύκολα αυτόν τον φόβο. Και σαν κάποιο άλογο, πειθαρχικό στα χαλινάρια, θα βαδίζει σωστά και θα λέει τα χρήσιμα. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Όσο το παιδί βρίσκεται σε ηλικία, που τρέμει, φοβάται και πτοείται μπροστά στην αγριεμένη όψη σου και στη φωνή σου, επωφελήσου αυτή την κατάσταση, όπως πρέπει... Εσύ πρώτος θα απολαύσεις τους αγαθούς καρπούς, αν θα έχεις δηλαδή καλό παιδί. Κοπιάζεις για το συμφέρον σου, για τον εαυτό σου. Αυτός που λυπάται να τιμωρήσει το παιδί του, το οδηγεί στην απώλεια. Αντίθετα, αυτός που δεν διστάζει να το τιμωρήσει, το σώζει: ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά που πάνε και που γυρίζουν τα παιδιά τους, που περνούν τον καιρό τους, ποιές παρέες έχουν, γιατί πρέπει να ξέρουν ότι, όταν παραμελήσουν τα παιδιά τους και αδιαφορήσουν να τα οδηγήσουν στην ευσέβεια, καμμία συγγνώμη δεν θα βρουν από το Θεό και θα υποστούν για την αμαρτία τους αυτή, την χειρότερη τιμωρία. Γι' αυτό πρέπει να απομακρύνουμε τα παιδιά μας από αισχρά ακούσματα, θεάματα και αμαρτωλές διασκεδάσεις, καθώς και ας παρουσιάζουμε ως παράδειγμα, συνομήλικους του που ζουν ενάρετα, για να ζηλέψουν και να τους ακολουθήσουν... ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Και αν ακόμη έχουμε ρυθμίσει όλες τις ενέργειές μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, εφόσον παραμελούμε τη σωτηρία των παιδιών μας, θα υποστούμε την πιο αυστηρή τιμωρία από τον Θεό. ~ Ιερός Χρυσόστομος~

+ Ο Θεός σου έδωσε τα παιδιά για να σε γηροκομήσουν, αλλά και για να μάθουν από σένα την αρετή. Γι' αυτό σου τα έδωσε... ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Αν αναθρέψεις καλά το παιδί σου, τότε και εκείνο θα αναθρέψει με τον ίδιο τρόπο το παιδί του και εκείνο το δικό του παιδί. Και έτσι θα συνεχίζεται παντοτινά μια αλυσίδα και μια αλληλοδιαδοχή άριστης ζωής, που πήρε την αρχή και την ρίζα από σένα. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Οι μητέρες κατεξοχήν να φροντίζουν τις κόρες τους, ώστε να γίνουν νοικοκυρές και να τις ανατρέφετε έτσι, ώστε να είναι ευλαβείς, σεμνές, να περιφρονούν τα χρήματα και να αποφεύγουν τους καλλωπισμούς. Έτσι να τις παραδώσετε στον γάμο. Και αν τις διαπλάθετε έτσι, όχι μόνο αυτές θα σώσετε, αλλά και το άνδρα της και τα παιδιά και τα εγγόνια... Γιατί όταν η ρίζα είναι καλή, ωραιότερα θα απλωθούν τα κλαδιά και θα λάβετε το μισθό όλων αυτών. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Τόσο η αυστηρότητα όσο και η επιείκεια, μπορούν να χρησιμοποιούνται ανάλογα με τον χαρακτήρα του ανθρώπου που θέλουμε να παιδαγωγήσουμε. Η αυστηρότητα και οι απειλές, βοηθούν τα παιδιά να κόψουν κακές συνήθειες και να αποκτήσουν καλές αρχές. Είναι παιδαγωγικό μέσο, που μπορεί να φέρει καρπούς και να απαλλάξει από σοβαρά ελαττώματα. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Οι γονείς να μην προκαλείται με την αυστηρότητά σας τα παιδιά σας, για να μην χάνονται και κάνουν έτσι τα παιδιά τους πιο άγρια. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα, πρέπει και να τα συγχωρούν. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Αν έβλεπες το παιδί σου να λειώνει από την πείνα, άραγε θα ανεχόσουν να το παραβλέψεις, και δεν θα υπόμενες τα πάντα, ώστε να θέσεις τέρμα στην πείνα του; Ώστε βλέποντάς το να καταστρέφεται από την έλλειψη της τροφής, δεν θα το παράβλεπες... τώρα όμως που καταστρέφεται από έλλειψη Θείας διδασκαλίας, ανέχεσαι να το παραβλέψεις; Διότι αυτή η πείνα είναι πιο φοβερή από εκείνην, αφού καταλήγει και σε μεγαλύτερο θάνατο και γι' αυτό πρέπει εδώ να φροντίζουμε περισσότερο. Λέγει: «Ανατρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» (Εφ. 6,4). Αυτή είναι η πιο καλή φροντίδα των πατέρων, αυτή είναι η γνήσια κηδεμονία των γονέων. Διότι εγώ έτσι καταλαβαίνω την συγγένεια της φύσεως, εάν δείξουν μεγαλύτερη φροντίδα στα πνευματικά. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Θέλεις να είναι πειθαρχικός ο γιός σου; Από την αρχή να τον ανατρέφεις με παιδαγωγία και συμβουλή σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου. Τέτοια λοιπόν ας προετοιμάζουμε τα παιδιά μας, ώστε να μπορούν ν' αντέχουν σ' όλες τις δοκιμασίες του βίου και να μην εκπλήσσονται για τα δυσάρεστα που έρχονται. Αν λοιπόν από την αρχή και από τα πρώτα τους βήματα απομακρύνουμε τα παιδιά από την πονηριά και τα χειραγωγήσουμε προς την άριστη οδό, η ευσέβεια θα τους γίνει ένα είδος συνήθειας και φύσεως. Έτσι, δεν θα μεταστρέφονται εύκολα με τη θέλησή τους προς το κακό, γιατί η συνήθεια αυτή, θα τα βοηθεί να πράττουν τα καλά έργα. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Όπως για την σωματική ανάπτυξη, δεν δίνεται προς όλους η ίδια τροφή και τα ίδια φάρμακα, έτσι και η ψυχή κάθε ανθρώπου, έχει ανάγκη ιδιαίτερης αγωγής. Άλλους τους επαναφέρει ο λόγος και άλλους το παράδειγμα. Άλλους ωφελεί ο έπαινος και άλλους η επίπληξη. Άλλους ο δημόσιος έλεγχος και άλλους η ιδιαίτερη νουθεσία. ~ Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ~

+ Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών, είναι η τέχνη των τεχνών και η επιστήμη των επιστημών. ~ Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ~

+ Είναι μια μηλιά που κάνει ξινά μήλα. Εμείς τώρα, τί πρέπει να κατηγορήσουμε, την μηλιά ή τα μήλα; Την μηλιά. Λοιπόν, κάνετε καλά εσείς οι γονείς, που είστε η μηλιά, για να γίνονται και τα μήλα γλυκά. Ένα δένδρο, σαν το κόψεις, ευθύς ξεραίνονται τα κλαριά του. Όταν όμως ποτίζεις την ρίζα του, στέκονται δροσερά τα κλωνάρια του. Σεις οι γονείς, είσαστε σαν το δένδρο. Όταν λοιπόν ο πατέρας και η μητέρα, που είσαστε η ρίζα των παιδιών, ποτίζεστε με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, με καλά έργα, ο Θεός φυλάει τα παιδιά σας. Όταν ξεραίνεστε εσείς οι γονείς με τις αμαρτίες, ο Θεός θανατώνει τα παιδιά σας και σας βάζει και εσάς στην κόλαση μαζί τους... ~ Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ~

+ Να κάνεις μια εικόνα του Χριστού, της Παναγίας, του Προδρόμου, να έχεις και τον Άγιο του παιδιού σου. Και όταν το παιδί σηκώνεται από τον ύπνο και σου γυρεύει ψωμί, να το βάλεις μπροστά στην εικόνα του Χριστού και να του πεις: - Εγώ, παιδί μου, δεν έχω ψωμί· ο Χριστός έχει. Σήκω να κάνεις τον σταυρό σου, να παρακαλέσουμε τον Άγιο σου να παρακαλέσει τον Χριστό να σου το δώσει. Και έτσι το παιδί παρακινείται για την αγάπη του ψωμιού, μόλις ξυπνά, να βλέπει τον Άγιόν του. Βλέποντας τότε ο διάβολος το παιδί, πως έχει την ελπίδα του στον Χριστό και στον Άγιόν του, κατακαίγεται και φεύγει. Έτσι να συνηθίζετε τα παιδιά σας, να τα παιδεύετε από μικρά, για να συνηθίζουν στον καλό δρόμο. ~ Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ~

+ Όπως ακριβώς ό,τι σπείρει κανείς στην καλλιεργούμενη γη, αυτό και θα θερίσει, έτσι και στην ψυχή, όποιες συνήθειες σ' αυτήν εμπνεύσεις, αυτές και θα απολαύσει. ~ Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ~

+ Να μην γινόμαστε μικρόψυχοι για τα παιδιά μας, ούτε να φοβηθούμε μήπως κοπιάσουν, αλλά να χαιρόμαστε, γιατί κοπιάζοντας θα δοξαστούν. ~ Μέγας Βασίλειος ~

+ Δεν είναι μικρό το κέρδος, όταν οι ψυχές των νέων, συνηθίζουν και κάνουν δική τους την αρετή. Όσα ο άνθρωπος αφομοιώνει στην τρυφερή ηλικία του, μένουν ασάλευτα. Γιατί η ψυχή, είναι ακόμα απαλή τότε και ό,τι δέχεται, αυτό εντυπώνεται πολύ βαθειά μέσα του. ~ Μέγας Βασίλειος ~

+ Δεν παραμένει το μάθημα που γίνεται με τη βία, ενώ όποιο γίνεται με τέρψη και ευχαρίστηση, μπαίνει και κάθεται μονιμότερο στις ψυχές. ~ Μέγας Βασίλειος ~

+ Η συνήθεια είναι μεγάλη παιδαγωγική δύναμη και στο καλό και στο κακό. Οι γονείς, να αρχίζουν την αγωγή του παιδιού τους από πολύ νωρίς, γιατί μπορεί πιο εύκολα το παιδί να δεχτεί τους νόμους των γονέων και να συμμορφωθεί προς αυτούς. Όταν η ηλικία είναι μικρή, τότε και η ψυχή είναι μαλακή και τρυφερή. Εάν σε αυτήν την τρυφερή ψυχή εντυπωθούν καλές και άγιες συνήθειες, καμμιά δύναμη δεν θα μπορέσει μετά να τις εξαλείψει. Κανείς δεν είναι εκ φύσεως κακός. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τι πρότυπα, τι παραδείγματα δίνεις στις μικρές ηλικίες. Εάν ξεκινήσεις με καλά βιώματα από μικρός, τότε είναι πολύ εύκολο, να γίνεις καλός. Μεγαλώνοντας δεν χρειάζεται κόπος, το έχεις μέσα σου το καλό, το ζεις... ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~

+ Όταν τα παιδιά κάνουν αταξίες, να παίρνετε κάποια παιδαγωγικά μέτρα, αλλά να μην τα πιέζετε. Κυρίως να προσεύχεστε. Πολλές φορές οι γονείς και κυρίως η μητέρα, πληγώνουν το παιδί για μία αταξία που έκανε και το μαλώνουν υπερβολικά. Τότε αυτό πληγώνεται. Ακόμη και αν δεν το μαλώσεις εξωτερικά και μέσα σου το μαλώσεις και αγανακτήσεις ή το κοιτάξεις άγρια, το παιδί τό καταλαβαίνει. Νομίζει, ότι η μητέρα του, δεν το αγαπάει. Δεν πρέπει να κάνουμε στα παιδιά μας συνέχεια υποδείξεις. Οι γονείς αφήστε τα παιδιά σας, μην τα καταπιέζετε, μην τους κάνετε παρατηρήσεις, δεν είστε οι χωροφύλακες των παιδιών σας. Πρέπει να δίνουμε καλό παράδειγμα. Να προλάβουμε να δώσουμε στα παιδιά μας καλό παράδειγμα μέχρι τα έντεκα χρόνια. ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~

+ Μην πιέζετε τα παιδιά σας. Αυτό που θέλετε να τους πείτε, να το λέτε με την προσευχή σας. Τα παιδιά δεν ακούν με τα αυτιά, αλλά μόνο όταν έρχεται η Θεία Χάρις και τα φωτίζει, τότε ακούνε αυτά που θέλουμε να τους πούμε. Στα παιδιά να μην λέτε πολλά για τον Χριστό, για τον Θεό, αλλά να προσεύχεστε στον Θεό για τα παιδιά. Τα λόγια χτυπούν στ' αυτιά, ενώ η προσευχή πηγαίνει στην καρδιά. Όταν θέλετε να πείτε κάτι στα παιδιά σας, πέστε τα στην Παναγία και αυτή θα ενεργήσει. Η προσευχή σας αυτή, θα γίνει ζωογόνος πνοή, σαν το πνευματικό χάδι, που αγκαλιάζει τα παιδιά και τα έλκει. Τέτοια προσευχή, λοιπόν, χρειάζονται τα παιδιά. Προσευχή θερμή, διαρκή, επίμονη και ο Θεός θα κάνει το θαύμα Του και θα τα ελευθερώσει από αυτό που τα κρατά δεμένα. Με την αγιότητα των γονιών, τα παιδιά θα βρουν το σωστό δρόμο. Πολιορκείστε τα με τις προσευχές σας!... ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~

+ Δεν είναι αρκετό να είναι οι γονείς ευσεβείς. Πρέπει να μην καταπιέζουν τα παιδιά, για να τα κάνουν καλά με τη βία. Είναι δυνατό να διώξουμε τα παιδιά από τον Χριστό, όταν ακολουθούμε τα της θρησκείας με εγωισμό. Τα παιδιά δεν θέλουν καταπίεση. Μην τα εξαναγκάζετε να σας ακολουθήσουν στην Εκκλησία. Μπορείτε να πείτε: «Όποιος θέλει, μπορεί να έρθει τώρα μαζί μου ή αργότερα». Αφήστε να μιλήσει στις ψυχές τους ο Θεός. Η αιτία που μερικών ευσεβών γονέων τα παιδιά, όταν μεγαλώσουν, γίνονται ατίθασα και αφήνουν και την Εκκλησία και όλα και τρέχουν αλλού να ικανοποιηθούν, είναι αυτή η καταπίεση που τους ασκούν οι «καλοί» γονείς. ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~

+ Μην πνίγεις το παιδί σου με την αγάπη σου. Μην το ξυπνάς την νύχτα και το φιλάς, γιατί το παιδί θα γίνει νευρικό... ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~

+ Όταν οι άνθρωποι αγανακτούν και θυμώνουν, εκπέμπεται μια κακή δύναμη από το κακό που έχουν μέσα στον εαυτόν τους και επηρεάζουν τον άλλο, έστω και αν δεν του λένε τίποτα. Με ένα τέτοιο τρόπο σήμερα οι γονείς επηρεάζουν τα παιδιά τους, τα βλέπουν που κάνουν αταξίες, σφίγγονται, αγανακτούν και λένε: - Ας μην του μιλήσω τώρα και το τραυματίσω. Που να ξέρουν οι γονείς, ότι αυτή η βαρυγκομιά, είναι θανάσιμο αμάρτημα και ότι τραυματίζουν το παιδί τους, χωρίς καν να έχουν μιλήσει...!!!! ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~

+ Όταν τα παιδιά είναι τραυματισμένα και πληγωμένα από κάποιο σοβαρό ζήτημα, να μην επηρεάζεστε που αντιδρούν και μιλούν άσχημα. Στην πραγματικότητα δεν το θέλουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς στις δύσκολες στιγμές. Μετά μετανιώνουν... Αν όμως, εσείς εκνευριστείτε και θυμώσετε, γίνεστε ένα με τον πονηρό και σας παίζει όλους. ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~

+ Δημιουργείται μια κατάσταση στη ψυχή των παιδιών εξαιτίας των γονέων τους, που αφήνει ίχνη μέσα τους, για όλη τους την ζωή. Η συμπεριφορά τους, στη συνέχεια της ζωής τους, η σχέση με τους άλλους, έχουν άμεση εξάρτηση, από τα βιώματα που φέρουν από τα παιδικά τους χρόνια. ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~

+ Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώσουν με το χάδι της μητέρας και με το χάδι του πατέρα, ο οποίος πρέπει να προσέχει, ώστε να μην είναι πολύ σκληρός. Και αν χρειαστεί να επιβάλλει κάποια τιμωρία, να το κάνει με πολλή προσοχή και πολύ μέτρο, για να μην δημιουργήσει στο παιδί κανένα τραύμα. Το ενδιαφέρον του καλού πατέρα για το παιδί του πρέπει να μένει αμείωτο, ακόμη και όταν το παιδί μεγαλώνει και σκληρύνεται και επαναστατεί και δεν τον ακούει και παίρνει ακόμη και θέσεις εχθρικές και αντίθετες. Εκεί θα φανεί η δεξιοτεχνία, αλλά και η αγάπη του καλού πατέρα, γιατί τα παιδιά, μέχρι να εισέλθουν στην ανδρική ηλικία, κάνουν πολλές ανέμπειρες και ανόητες ενέργειες και προκαλούν τους γονείς, ειδικά τον πατέρα. Ο πατέρας καμμιά φορά σκληρύνεται και από απερισκεψία λησμονεί τη θέση του καλού πατέρα και γίνεται αστυνομικός σκληρός και κάνει στο παιδί του, πολλές φορές, ανεπανόρθωτο κακό. ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~

+ Για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα τους. ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~

+ Έρχονται εδώ εκατοντάδες γονείς και με κλάματα στα μάτια με παρακαλούν να βοηθήσω τα παιδιά τους γιατί άλλα έμπλεξαν με ναρκωτικά, άλλα με κακές παρέες, άλλα τους βρίζουν, τους ζητούν χρήματα, για να τα χρησιμοποιήσουν στις χαρτοπαικτικές λέσχες και στα άλλα τυχερά παιχνίδια, και όταν δεν έχουν να τους δώσουν, τους απειλούν και ακόμη και τους χτυπούν! Έτσι, φθάνουν οι γονείς να καταρώνται και αυτά και την ώρα και τη στιγμή, που τα έφεραν στη ζωή! Έχω δει γονείς να κλαίνε με μαύρο δάκρυ για το κατάντημα των παιδιών τους και να λένε, χίλιες φορές να μην τα είχαμε! Γιατί τότε, θα είχαμε ένα καημό και μία στενοχώρια, που δε θα είχαμε παιδιά, ενώ τώρα, μου λένε, έχουμε χίλιους καημούς και άλλες τόσες στενοχώριες για τα προβλήματα τα φοβερά, που μας δημιουργούν καθημερινά και ντρεπόμαστε να κυκλοφορούμε στον κόσμο. Γι' αυτό ζητάνε να τους βοηθήσω με τις προσευχές μου, για να σώσουν τα παιδιά τους. Όμως, όταν τους ρωτώ, εσείς τι κάνετε τώρα, για να βοηθήσετε αυτά τα δυστυχισμένα πλάσματα, μου απαντούν, σχεδόν στερεότυπα, ότι δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτε, γιατί ξέφυγαν από τον έλεγχό τους, μόλις έγιναν έφηβοι! Ε! Επόμενο ήταν, τους λέω. Αφού αφήσατε όλα τα παιδικά χρόνια ανεκμετάλλευτα και περιμένατε να έλθει η ήβη, για να ασχοληθείτε με τα παιδιά σας, ασφαλώς αυτά τα αποτελέσματα θα είχατε και θα πρέπει να περιμένετε και χειρότερα. Το παιδί είναι σαν το ζυμάρι. Όσο πιο μαλακό είναι το ζυμάρι, τόσο πιο εύκολα πλάθεται. Το ίδιο και το παιδί. Όσο πιο μικρό είναι, τόσο πιο χρηστά διαπλάθεται, διαμορφώνεται, διαπαιδαγωγείται και τελειούται. Τώρα, που θυμηθήκατε εσείς, ότι έχετε παιδιά, ή μάλλον σας το θύμισαν αυτά με τις αταξίες τους, τις απαιτήσεις τους, τις παρανομίες τους και γενικά με την ανήθικη συμπεριφορά τους, τώρα είναι αργά. Πέταξε το πουλάκι. Και εάν πετάξει ένα πουλί, που το είχαμε στο κλουβί, δύσκολα πιάνεται, για να μην πω, πως δεν ξαναπιάνεται!... Η διαπαιδαγώγηση του παιδιού είναι το Α και το Ω των υποχρεώσεων, που έχουν οι γονείς σ' αυτή την ανθρώπινη ύπαρξη, που με τη θεϊκή σύμπραξη φέρνουν στη ζωή! Γονείς, που απέτυχαν να διαπαιδαγωγήσουν το παιδί τους σωστά, θεωρούνται αποτυχημένοι σε ΟΛΑ! Σε ΟΛΑ, με ακούτε; Γιατί, εάν υποθέσουμε ότι υπάρχουν γονείς , που αφιέρωσαν όλη την ζωή τους στο να επεκτείνουν τις βιομηχανικές τους εγκαταστάσεις και να πολλαπλασιάσουν τα χρήματά τους, με αποτέλεσμα να γίνουν μεγιστάνες του πλούτου, ενώ παράλληλα δεν έκαναν τίποτα για την χρηστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, τότε, σας λέω, ότι όχι μόνο δεν προσέφεραν τίποτε στα παιδιά τους, αλλά αγωνίστηκαν και κόπιασαν για να δημιουργήσουν τεμπέληδες, ακαμάτες και εγκληματίες! Ναι! Σας το βεβαιώνω εγώ. Εγκληματίες έφτιαξαν! Συνεπώς αν δεν υπάρχει σωστή διαπαιδαγώγηση, δεν υπάρχει τίποτα. Η διαπαιδαγώγηση πρέπει να ξεκινάει από το σημείο σύλληψης του παιδιού με θερμές προσευχές προς τον Κύριο. Έτσι δείχνουμε έμπρακτα, ότι εμπιστευόμαστε τη σωστή διαπαιδαγώγηση του παιδιού μας στον ίδιο τον Θεό. Και όταν το παιδί μας βρίσκεται υπό την άμεση και συνεχή εποπτεία, παρακολούθηση και προστασία του Θεού, ε τότε να είμαστε βέβαιοι, πως ποτέ δεν θα παραστρατήσει... ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~

+ Τώρα ο κόσμος χάλασε. Στο μικρό παιδάκι λένε όλο επαινετικά λόγια. Μην το μαλώσουμε, μην του εναντιωθούμε, μην το πιέσουμε το παιδί και να του κάνουμε τα χατίρια. Μαθαίνει, όμως, έτσι και δεν μπορεί ν' αντιδράσει σωστά και στην πιο μικρή δυσκολία, όταν εισέλθουν στη ζωή και έρθουν αντιμέτωποι με χίλιους δύο χαρακτήρες ανθρώπων. Μόλις κάποιος του εναντιωθεί, τσακίζεται, δεν έχει σθένος. ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~

+ Αυτό που ζεις, αυτό και ακτινοβολείς. Ακτινοβολεί ο Χριστός μέσα σου; Αυτό πηγαίνει στο παιδί σου. Εκεί βρίσκεται το μυστικό. Και αν γίνει αυτό, όταν το παιδί είναι μικρό στην ηλικία, δεν θα χρειαστεί να κοπιάσεις πολύ, όταν μεγαλώσει... ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~

+ Η υπερπροστασία, αφήνει ανώριμα τα παιδιά. ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~

+ Κάθε φορά, που εσύ λές, για παράδειγμα: «Κύριε, ελέησον το παιδί μου», το παιδί σου παίρνει ένα αγαθό λογισμό από τον Χριστό. Και όσο όσο συνεχίζεις να προσεύχεσαι, τόσο περισσότερους αγαθούς λογισμούς παίρνει το παιδί σου. Και αν τώρα το παιδί σου είναι όπως ένα άγουρο πορτοκάλι, σιγά - σιγά θα ωριμάσει και θα γίνει όπως το θέλεις. ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~

+ Οι μητέρες ξέρουν να αγχώνονται, να συμβουλεύουν, να λένε πολλά, αλλά δεν έμαθαν να προσεύχονται. Οι πολλές συμβουλές και υποδείξεις κάνουν πολύ κακό. Όχι πολλά λόγια στα παιδιά. Τα λόγια χτυπάνε στ' αυτιά, ενώ η προσευχή πηγαίνει στην καρδιά. ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~

+ Το φάρμακο και το μεγάλο μυστικό για την πρόοδο των παιδιών είναι η ταπείνωση. Η εμπιστοσύνη στον Θεό δίνει απόλυτη ασφάλεια. Στο παιδί δεν πρέπει να λέτε: «Εσύ θα τα καταφέρεις, εσύ είσαι σπουδαίος, είσαι νέος, είσαι ανδρείος είσαι τέλειος!...». Δεν το ωφελείτε έτσι το παιδί. Μπορείτε όμως να του πείτε, να κάνει προσευχή. ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~

+ Δεν πρέπει να χαϊδεύουμε το ένα παιδί μπροστά στα άλλα. Ζηλεύουν... Αλλά και ούτε να το παινεύουμε υπερβολικά, όλο μπράβο και μπράβο, διότι έτσι το καημένο μεγαλώνει, φουσκωμένο από εγωισμό. ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~

+ Να μάθουμε στην οικονομία, στη στέρηση τα παιδιά. Μη τους παίρνεις ό,τι θέλουν. ''Δεν έχουμε χρήματα - να λές και ας έχετε - θα μαζέψουμε και αν μπορέσουμε θα το πάρουμε αυτό το παιχνίδι''. Βάλε τα παιχνίδια στο πατάρι και κατά διαστήματα κατέβασε ένα. Μάζεψε το άλλο, ώστε να ξεχαστεί... και μετά από κάποιο διάστημα να το βγάλεις ως καινούριο. Έτσι θα απασχολείται όταν είσαι έξω από το δωμάτιο. ~ Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ~

+ Προσευχή θα κάνετε με πίστη για τα παιδιά σας και θα τα νουθετήσετε, όσο μπορείτε με την αγάπη και με τον καλό τον τρόπο. Όχι με αυστηρότητα. Γιατί πολλά παιδιά φεύγουν από το σπίτι, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. ~ Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης ~

+ Όπως ο Θεός σε υπομένει, σε ανέχεται, να υπομένεις και εσύ το παιδί σου. Έχεις καθήκον να το συμβουλεύεις, όχι όμως με ταραχή και θυμό, αλλά με τρόπο ήρεμο και γαλήνιο. Εάν δεν σε ακούει, εκείνο έχει όλη την ευθύνη. Εσύ τότε να παρακαλείς τον Θεό να το φωτίσει και να το οδηγήσει στην οδό των εντολών Του. ~ Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης ~

+ Ο κηπουρός όταν θέλει να φυτέψει ένα δέντρο, το δένει σε πάσσαλο, που είναι χωμένος στερεά μέσα στο χώμα. Έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος να ξεριζώσουν το δέντρο, ο άνεμος και οι μπόρες. Το καθαρίζει επίσης από τα περιττά και τα ξερά κλαδιά, για να μην το βλάψουν και το ξεράνουν ολόκληρο. Κάντε και εσείς το ίδιο, για τα παιδιά σας. Δέστε τις καρδιές τους στο Θείο φόβο, για να μην σαλευτούν από τις σατανικές σκευωρίες και ξεπέσουν από τη ζωή της ευσέβειας. Κόψτε τα πάθη τους που φυτρώνουν σαν άγρια κλαδιά, για να μην αναπτυχθούν και καταπνίξουν το δέντρο της ψυχής τους. ~ Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ ~

+ Τα παιδιά που δεν γνώρισαν τιμωρία, όταν μεγαλώνουν, γίνονται σαν τα άλογα, άγρια και αδάμαστα. Γι' αυτό Χριστιανέ μου, να αγαπάς τα παιδιά σου και να τα τιμωρείς. Τώρα που είναι μικρά, ας υποφέρουν σωματικά, για να μην πονάει μετά εξαιτίας τους, η καρδιά σου. Ας τους κάνεις τώρα εσύ να δακρύζουν, για να μην σε κάνουν αργότερα εκείνα, να ρίχνεις δάκρυα. Όμως μέτρο σε όλα, κάτι που είναι πολύ αναγκαίο και αξιέπαινο. ~ Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ ~

+ Μικρός βλαστός, όπου τον γέρνεις, τέτοια κλίση θα πάρει. Ένα καινούριο δοχείο αν θα εκπέμπει μυρωδιά η κακοσμία, εξαρτάται από το με τι θα το γεμίσετε, βάζοντας μέσα, είτε αρώματα, είτε ακαθαρσίες. ~ Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ ~

+ Αν η αγωγή αποχωριστεί από την διδαχή του Χριστού, τότε χάνεται η αγωγή και οι σωστοί άνθρωποι. ~ Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς ~

+ Η παθολογική γονική στοργή στα παιδιά τους, συνήθως είναι το γλυκό δηλητήριο που καταστρέφει τα παιδιά. Η δύναμη των παιδιών, βρίσκεται στην αδυναμία τους, την οποία οι γονείς τους σέβονται. Το πιο σημαντικό δώρο που μπορούν οι γονείς να προσφέρουν στο παιδί τους είναι να του μάθουν, να αναγνωρίζει και να επαναστατεί εναντίον του κακού. Αναθρέψτε τα παιδιά σας με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά να επαναστατούν ενάντια στην κακία και τότε θα έχετε καταφέρει να τους δώσετε σωστή αγωγή. ~ Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς ~

+ Στην εποχή μας, πολλοί γονείς μαθαίνουν στα παιδιά τους ένα σωρό πράγματα, συχνά άχρηστα και ανώφελα και δεν φροντίζουν να εμφυσήσουν στα παιδιά τους, τον φόβο του Κυρίου και την εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Γι' αυτό και τα περισσότερα παιδιά γίνονται ανυπάκουα και δεν σέβονται τους γονείς τους και όχι μόνο δεν προσφέρουν κανένα όφελος στην κοινωνία, αλλα προκαλούν και μερικές φορές βλάβη. ~ Άγιος Αμβρόσιος της Όπτινα ~

+ Να μην περιορίζεται η μόρφωση και η αγωγή των παιδιών σας στην έξωθεν σοφία, στην σοφία αυτού του κόσμου. Να μαθαίνουν ταυτόχρονα την άνωθεν σοφία και την ανώτατη αλήθεια. Να μαθαίνουν το νόμο του Θεού και τις εντολές του Χριστού, να μαθαίνουν την ευλάβεια, πώς να έχουν πάντα την μνήμη του Θεού και την σωστή Χριστιανική οδό. Μόνο τότε δεν θα χαθούν τα παιδιά σας στις οδούς της ανθρώπινης σοφίας, μόνο τότε πάνω απ' όλα θα έχουν πάντα την Χριστιανική σοφία, την γνώση του Θεού. Μ' αυτό τον τρόπο λοιπόν πρέπει να διαπαιδαγωγούμε (και να μορφώνουμε) τα παιδιά μας. ~ Άγιος Λουκάς ο Ιατρός ~

+ Όταν άφησα τα παιδιά μου και τα εμπιστεύτηκα στον Θεό, Εκείνος τα φρόντισε. Τα παιδιά μεγάλωσαν σωστά και νομίζω, ότι εγώ δεν θα μπορούσα να τα φροντίσω τόσο καλά! ~ Άγιος Λουκάς ο Ιατρός ~

+ Η θρησκευτική διαπαιδαγώγηση είναι το πλουσιότερο δώρο που μπορούν να κληροδοτήσουν οι γονείς στα παιδιά τους. ~ Οσιομάρτυς Τσαρίνα Αλεξάνδρα ~

+ Είναι αδύνατο να γίνουν τα παιδιά σας καλοί άνθρωποι, αν εσείς οι γονείς δεν τους δώσετε το καλό παράδειγμα. Και αν ποτέ έτυχε από κακούς γονείς να γίνουν καλά παιδιά, αυτό είναι σπάνιο. Το καλό δέντρο παράγει καλούς καρπούς, και οι καλοί γονείς κάνουν καλά παιδιά. Όταν λοιπόν θέλετε τα παιδιά σας να γίνουν καλοί άνθρωποι, και να ευφρανθείτε με την πρόοδο τους, να τα συνηθίζετε από μικρά στην ευσέβεια. Εάν όμως φροντίζετε μόνο πώς να αφήσετε πλούτη και κληρονομιά στα παιδιά σας και δεν φροντίζετε για την ανατροφή τους, τότε θα είστε δυστυχισμένοι και τα παιδιά σας μια μέρα θα γίνουν δυστυχισμένα και επιβλαβή και στον εαυτό τους και στην κοινωνία. ~ Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ~

+ Τα παιδιά χρειάζονται αγάπη, όχι υλικά πράγματα. Αγάπη και προσευχή. Πρέπει να έχουν Θεό τα παιδιά, αλλιώς πορεύονται στη ζωή τυφλά, σαν τα άλογα ζώα και έχουν ανάλογες συνέπειες. Να δίνετε Θεό στα παιδιά. Όταν τα παιδιά μετέχουν στα Μυστήρια, το Άγιο Πνεύμα τα φωτίζει παντού. ~ Γέροντας Αμβόσιος Λάζαρης ~

+ Τα παιδιά έχουν μιμητικότητα, δεν έχουν ακουστικότητα. ~ Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός ~

+ Άμα το παιδί δεν διαπαιδαγωγηθεί εν Χριστώ, τότε το παιδί θα Τον αναζητά στα φαγητά, στις σαρκικές απολαύσεις, στα ναρκωτικά, στην αυτοκτονία, στα οποία φυσικά απουσιάζει ο Χριστός μας. Η πρώτη και η υψίστη ευθύνη των γονέων προς τα παιδιά τους, είναι η εν Χριστώ διαπαιδαγώγησή τους. ~ Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα ~

+ Η πείρα των αιώνων απέδειξε, ότι έχει ένα παιδί πνευματική ανατροφή από την οικογένεια, από την παιδική του ηλικία, μπορεί να δεχτεί την Χάρη του Θεού σε τέτοιο βαθμό, που μόνο οι τέλειοι έχουν...! ~ Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ ~

+ Μην ελέγχετε συνεχώς τα παιδιά σας. Ζήστε εσείς σωστά και εκείνα θα βρούν το δρόμο τους, θα καταλάβουν και θα διορθωθούν. Μη τους λέτε συνέχεια τι να κάνουν ή πώς να το κάνουν, πώς να συμπεριφερθούν, πώς να μιλούν, να μη φωνάζουν, να μη νευριάζουν... Αφήστε όλα αυτά να τα δουν στη δική σας ζωή, στη καθημερινή συμπεριφορά σας. Αφήστε τον Θεό να μιλήσει στην ψυχή τους... Ας μεγαλώνουν τα παιδιά χωρίς συνεχή πίεση και συνεχείς υποδείξεις, χωρίς άσκηση βίας και πιεστικής εξουσίας. Μετά από κάποια πράξη του παιδιού που πληρώνει συνέπειες, προσέξτε μην σας ξεφύγουν εκφράσεις: «δεν σου τάλεγα εγώ!... Αν με άκουγες... Να τώρα!! Αυτός είναι ένας δριμύς έλεγχος που πληγώνει βαθιά το παιδί... ~ Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ ~

+ Οι γονείς που εμποδίζουν τα παιδιά τους να διδαχτούν την πίστη στο Χριστό, θα τιμωρηθούν χειρότερα από τους αυτοκτονούντες! ~ Γέροντας Αρσένιος Μπόκα ~

+ Οι γονείς θα πρέπει να διδάσκουν τα παιδιά τους απόλυτη υπακοή, πριν από τα πέντε τους χρόνια, διότι σε αυτή την ηλικία είναι, που διαμορφώνεται ο χαρακτήρας ενός παιδιού. Έτσι τα ίχνη της διαπαιδαγώγησης του χαρακτήρα του, παραμένουν για το υπόλοιπο της ζωής του. ~ Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας ~

+ Είναι μεγάλο λάθος να τιμωρείς τα παιδιά τη στιγμή που κάνουν κάτι κακό, διότι τίποτα δεν πετυχαίνεις έτσι. Πρέπει πρώτα να ηρεμούμε και κατόπιν, με πολλή αγάπη, να λέμε στο παιδί ότι έκανε κάτι κακό και ότι θα πρέπει να δεχτεί κάποιου είδους τιμωρία. Αν συμβεί το ίδιο πράγμα ξανά, τότε το παιδί υφίσταται μια πιο αυστηρή τιμωρία και έτσι μαθαίνει. ~ Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας ~

+ Αν θέλεις να βάλεις κάποιον στο σωστό δρόμο, να τον διδάξεις και να το συμβουλεύσεις, θα πρέπει πρώτα να ταπεινωθείς και να του μιλήσεις με πολλή αγάπη. Θα δεχτεί την συμβουλή σου, διότι θα νοιώσει, ότι του τη δίνεις με αγάπη. Αν όμως θέλεις να γίνει το δικό σου πάση θυσία, δεν θα πετύχεις τίποτα. Να πως χτίζεται μέσα στο παιδί η αντιδραστικότητα. Όταν ένα παιδί είναι ανυπάκουο, η λύση δεν είναι, να του ''τις βρέξουμε''. ~ Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας ~

+ Είναι πρόβλημα, όταν ένα παιδί θέλει το ένα και το άλλο και οι γονείς του, ικανοποιούν κάθε καπρίτσιο του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, περιμένουν και από όλους τους άλλους, να συμμορφώνονται σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες. ~ Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας ~

+ Τιμωρούμε τα παιδιά μας, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, διότι αποτύχαμε να τους διδάξουμε τον σωστό δρόμο. ~ Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας ~

+ Μικρά παιδιά κακομαθημένα, χτυπούν το χέρι πάνω στο τραπέζι και απαιτούν ό,τι τους αρέσει. Και η μάνα, κακή παιδαγωγός, τους δίνει, ό,τι ζητήσουν, αντί να τα αφήσει εκεί νηστικά, να τους κόψει το θέλημα, να τα μάθει να περιορίζουν τις απαιτήσεις τους. Και φθάσαμε στο σημείο, να παρατηρούνται αυτοκτονίες νέων, γιατί δεν συνήθισαν από μικρά στην άσκηση της υπομονής. ~ Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης ~

+ Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι φτωχοί στην κοινωνία μας, που οι γονείς τους δεν μπόρεσαν να τους δώσουν τίποτα άλλο, εκτός από λεφτά... ~ Πατριάρχης Σερβίας Παύλος ~

+ Εάν οι γονείς έχουν μόνο αγάπη στο παιδί τους και του συγχωρούν τα πάντα, χωρίς κυρώσεις για τις αταξίες του, τότε ένα τέτοιο παιδί, στο τέλος θα γίνει ένας τύρρανος. ~ π. Αθανάσιος Μυτιληναίος ~ 

+ Εάν δεν μάθετε τα παιδιά σας από νήπια να νηστεύουν, μην περιμένετε να γίνουν καλά τα παιδιά σας. Θα γίνουν πρόστυχα, θα έχουν παράλογες απαιτήσεις, δεν θα έχουν προσωπικότητα, δεν θα κάνουν προκοπή και μάλιστα θα στραφούν εναντίον σας. Σας το λέω και σας το προσυπογράφω! ~ π. Αθανάσιος Μυτιληναίος ~

+ Όταν οι γονείς τα παιδιά τους από μικρά τα μαθαίνουν να κάνουν δουλειές, τα βοηθούν πολύ, ώστε στην ενήλικη ζωή τους να έχουν ωριμότητα και υπευθυνότητα. ~ π. Βαρνάβας Γιάγκου ~

+ Παιδαγωγήστε τα παιδιά σας, για να μην σας παιδέψουν αυτά. ~ Πατέρες της Εκκλησίας ~

+ Όποιος κατόρθωσε να μάθει στα παιδιά του την υπακοή, έλυσε το πρόβλημα της αγωγής. Φροντίστε τα παιδιά σας, από μικρά, να τα δώσεται παιδεία Χριστού. Όχι όταν μεγαλώσουνε, γιατί τότε δεν θα σας ακούσουνε. Εφόσον εσείς δεν ακούσατε το Χριστό, ώστε να τα εκπαιδεύσετε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, δεν θα έχετε βοηθό το Χριστό, να σας σεβαστούν και να σας ακούσουνε τα παιδιά σας και δεν θα περνάει ο λόγος σας. Θα κάνουν, τα του κόσμου, θα κάνουν τα της μόδας, θα κάνουν τα της σαρκός και δεν θα μπορέσετε να τα κρατήσετε. Τώρα που τα έχετε μικρά, εμβολιάστε τα, μάθετέ τα να προσεύχονται να Εκκλησιάζονται και να νηστεύουν. Διότι το ζητούμενο δεν είναι να φτιάξεις ένα παιδί μορφωμένο, αλλά χαριτωμένο. ~ Δημήτριος Παναγόπουλος ~

+ Η ψυχή του παιδιού είναι ένα λευκό χαρτί, που στο δίδει ο Χριστός και καλείσαι να γράψεις πάνω σε αυτό, περί του Χριστού. Αν πρωτογράψουν οι γονείς, το Χριστό στην ψυχή του ανθρώπου, τότε το παιδί και να πέσει αργότερα με τα μούτρα στην αμαρτία, θα έρθει εποχή, που τα πρώτα γραφόμενα, θα του έρθουν στην επιφάνεια και θα επιστρέψει στο Χριστό. Και αυτό γιατί το παιδί θα δει, ότι η αμαρτία δεν του γεμίζει την καρδιά, κάτι που γινότανε όταν βρισκότανε κοντά στο Χριστό. Είναι δύσκολο για τον διάβολο να γράψει πάνω σε ένα ήδη γραμμένο χαρτί. Τί μεγάλη ευθύνη έχουν γονείς απέναντι στα παιδιά τους και στο Θεό! ~ Δημήτριος Παναγόπουλος ~

+ Όποιος φανεί έστω και μια φορά ελαστικός στα καπρίτσια του παιδιού του, θα είναι πάντα ''δούλος'' στις ιδιοτροπίες του. ~ Δημήτριος Παναγόπουλος ~

+ Αν μάθετε τα παιδιά σας να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους προς τον Θεό, τότε εκείνα θα εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους προς εσάς. Ειδάλλως θα είστε πικραμένοι σε όλη σας τη ζωή... ~ Δημήτριος Παναγόπουλος ~

+ Πώς εσύ γονέα απαιτείς να σε ακούνε τα παιδιά σου, όταν εσύ δεν ακούς τον Ουράνιο Πατέρα σου; ~ Δημήτριος Παναγόπουλος ~

+ Η ανατροφή των παιδιών μοιάζει με τα πλάσματα των κεραμοποιών, γιατί τον μαλακό πηλό τον πλάθουν όπως θέλουν, ενώ τον ψημένο δεν μπορούν να τον ματαπλάσουν. Το ίδιο και τα παιδιά, όσο είναι ακόμα μικρά μπορούν οι γονείς τους να τα μορφώσουν όπως θέλουν, όταν όμως μεγαλώσουν και γίνουν άντρες δεν μπορούν πια. ~ Πλούταρχος ~

+ Δεν πρέπει να κάνουμε υπερβολικούς επαίνους στα παιδιά, γιατί έτσι αποχαυνώνονται και καταστρέφονται. ~ Πλούταρχος ~

+ Άριστος τρόπος ανατροφής των νέων είναι, το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία. ~ Θουκυδίδης ~

+ Ο χειρότερος τρόπος για την ανατροφή των νέων είναι το να τους δίνονται όλες οι ευκολίες. Γιατί η ευκολία γεννά τις ηδονές και από αυτές προέρχεται κάθε κακοήθεια. ~ Δημόκριτος ~

+ Μην κάνεις χρήση βίας, στη διδασκαλία των παιδιών αλλά να τα ανατρέφεις με παιχνίδια, για να μπορέσεις και εσύ να διακρίνεις ακόμα περισσότερο, αυτό για το οποίο το καθένα τους είναι γεννημένο. ~ Πλάτωνας ~

+ Η μαλθακή ανατροφή φτιάχνει το χαρακτήρα των νέων δύστροπο και οξύθυμο. ~ Πλάτωνας ~

+ Που πάτε άνθρωποι; Τσακίζεστε να αποκτήσετε περιουσίες και λίγο νοιάζεστε για τα παιδιά, που θα τις κληρονομήσουν. ~ Σωκράτης ~

+ Περισσότερο πρέπει να τιμάμε αυτούς που ανατρέφουν και εκπαιδεύουν καλά τα παιδιά, παρά εκείνους οι οποίοι τα γεννούν. ~ Αριστοτέλης ~

+ Τα παιδιά γίνονται καλύτερα, όταν σκληραγωγούνται από τους γονείς. ~ Ευριπίδης ~

+ Η ανατροφή του ανδρός, είναι μόρφωση ενός μόνο ατόμου, ενώ η ανατροφή της γυναίκας, είναι μόρφωση ολόκληρων γενιών. ~ Σενέκας ~

+ Τα παιδιά χρειάζονται πρότυπα και όχι κριτές. ~ Ζουμπέρ ~

+ Όλα τα μαθήματα συμπεριφοράς είναι άχρηστα, όταν τα παιδιά βλέπουν το αντίθετο στην πράξη. ~ Τολστόϊ ~

+ Όταν σε έναν λαό καταπέσει η μητρότητα, σε τίποτε δεν ωφελεί άλλη παιδεία. Η κατάπτωση της μητέρας, είναι η παρακμή - δύση ενός λαού. ~ Γκαίτε ~

+ Όταν είστε νέοι, να διαπαιδαγωγείτε έτσι τα παιδιά σας, ώστε να μην σας διαπαιδαγωγούν στα γηρατειά σας. ~ Νετσιπορένκο ~

+ Οι γονείς πρέπει να ξέρουν, πως το παιδί τους θα ακολουθήσει το παράδειγμα τους και όχι την συμβουλή τους.

+ Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να βάλεις τα παιδιά σου στον σωστό δρόμο. Να τον βαδίζεις πρώτος εσύ.

+ Υπάρχουν μερικοί γονείς που εκδικούνται τα τέκνα τους, για την κακή ανατροφή που τους έδωσαν οι ίδιοι.

+ Μέχρι 5 χρονών, το παιδί να το έχεις σαν βασιλιά, μέχρι τα 15 σαν υπηρέτη και μετά από τα 15, να το έχεις σαν φίλο.

+ Αν τιμωρείτε τα παιδιά σας, για τις κακές πράξεις τους και το ανταμείβετε για τις καλές, τότε το παιδί σας, θα καταλήξει στο να κάνει το καλό, μόνο και μόνο για να έχει κέρδος.

+ Αυτό που ένα παιδί δεν πήρε όσο μεγάλωνε, σπανίως το δίνει σε άλλους όταν μεγαλώσει.

+ Την αγάπη των παιδιών την κερδίζεις με την γλυκύτητα και όχι με την αυστηρότητα.

+ Αν δεν διδάξουμε στα παιδιά μας το Θεό, ο κόσμος θα τα διδάξει την αθεϊα.

Το όνομα που θα χαράξεις στο φλοιό ενός δέντρου, θα μεγαλώσει μαζί του. Το ίδιο συμβαίνει και στην καρδιά του παιδιού σου: Ό,τι χαράξεις στα τρυφερά του χρόνια, αυτό θα διαβάσεις και στα κατοπινά του.

+ Είχα 6 θεωρίες, για το πως θα αναθρέψω τα παιδιά μου. Σήμερα έχω παιδιά και καμμιά θεωρία.

+ Το δένδρο που δεν έχει γερές και βαθιές ρίζες, κινδυνεύει ακόμη και απ' το πιο απαλό αεράκι.

+ Δεν υπάρχει καλή αγωγή χωρίς Ορθοδοξία και Χριστό.

+ Η αγωγή είναι στην ψυχή, ό,τι είναι η καθαριότητα στο σώμα.

+ Άνθρωπος χωρίς ανατροφή, είναι δέντρο χωρίς κορμό.

+ Ο κηπουρός μπορεί να ισιώσει το μικρό δέντρο, δύσκολα όμως το μεγάλο.

+ Όσο η βέργα είναι τρυφερή, την ισιάζεις όπως θέλεις.

+ Μικρό παιδί δεν έδειρες, μεγάλο φοβερίζεις.

+ Όποιος λυπάται το ραβδί του, δεν αγαπάει το παιδί του.

+ Κάλλιο να κλάψει το παιδί, παρά να κλάψει η μάνα.

+ Τα παιδιά και τα κουτάβια, είναι όπως τα μαθαίνεις.

+ Κεφάλι αγύριστο, θέλει διπλό χαλινάρι.

+ Όποιος στην κούνια, τέτοιος και στον τάφο.

+ Μικρός δεν έμαθες, μεγάλος μην ελπίζεις.

+ Καλύτερα να κατοικεί κανείς με τα θηρία, παρά με κακοαναθρεμμένους ανθρώπους. ~ Αρχαίο γνωμικό ~

+ Δέκα τρόποι, για να καταστρέψεις το παιδί σου:

1. Να του δίνεις πάντα ό,τι θέλει!

2. Να το απαλλάσσεις από κάθε ευθύνη!

3. Να μην είσαι το παράδειγμα!

4. Να τσακώνεσαι μπροστά του!

5. Να είσαι πάντα απασχολημένος και να μην έχεις ποτέ χρόνο να το δεις!

6. Να μην προσπαθείς να αγιαστείς ο ίδιος!

7. Να μην κρατάς τις υποσχέσεις που του δίνεις!

8. Να μην του δείχνεις κανένα εξωτερικό σημείο αγάπης!

9. Να του μιλάς άσχημα!

10. Να μην του παρέχεις τίποτα το πνευματικό!