Περί έργου-πράξης

 • Ουγαρέστιδένδρονκαλόνποιούνκαρπόνσαπρόν, ουδέδένδρονσαπρόνποιούνκαρπόνκαλόν·έκαστονγαρδένδρονεκτουιδίουκαρπούγινώσκεται. Ουγαρεξακανθώνσυλλέγουσισύκα, ουδέεκβάτουτρυγώσισταφυλήν. [Διότι δεν υπάρχει δέντρο καλό, που να κάνει αχρήστους και επιβλαβείς καρπούς, ούτε δένδρον σάπιο, που να κάνει καρπόν καλό. (Άνθρωπος του οποίου τα έργα είναι κακά, δεν είναι δυνατόν να επιδιώξει με αγαθή διάθεση και να προσφέρει καλό στους άλλους). Κάθε δέντρο, αν είναι καλό ή κακό, γνωρίζεται από τον καρπό του. Διότι δεν μαζεύουν από αγκάθια σύκα, ούτε και τρυγούν από βάτο σταφύλι.] (ΚατάΛουκάν 6,43-44)
 • Πας γαρ ο φαύλα πράσσων μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως, ίνα μη ελεγχθή τα έργα αυτού. [Διότι καθένας που αμετανοήτως πράττει έργα κακά και διεστραμμένα, αντιπαθεί και αποστρέφεται το φως και δεν έρχεται στο φως, για να μην φανερωθούν τα φαύλα έργα του.] (Κατά Ιωάννης 3,20)
 • Χωρίςεμούουδύνασθεποιείνουδέν. [Χωρίς Εμένα, χωρίς την σωτήρια Χάρη Μου και την ζωτικήν ενέργειάν Μου, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε το αγαθό.] (Κατά Ιωάννην 15,5)
 • Μημιμούτοκακόν, αλλάτοαγαθόν. ΟαγαθοποιώνεκτουΘεούέστιν·οκακοποιώνουχεώρακετονΘεόν. [Μην μιμείσαι το κακό, αλλά να μιμείσαι το αγαθό. Εκείνος που πράτει με προθυμία και ανιδιοτέλεια το αγαθό είναι από τον Θεό. Εξ αντιθέτου, εκείνος που πράτει το κακό, δεν έχει δει και δεν έχει γνωρίσει καθόλου τον Θεό.] (Γ' Ιωάννου 1,11)
 • Και παν ό,τι αν ποιήτε εν λόγω ή εν έργω, πάντα εν ονόματι Κυρίου Ιησού, ευχαριστούντες τω Θεώ και πατρί δι' αυτού.[Και κάθετι, το οποίο πράττετε με τα λόγια σας ή με τα έργα σας, τα πάντα να τα κάνετε εν ονόματι του Κυρίου και προς δόξα Αυτού, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα, ο Οποίος τόσο πολύ μας έχει ευεργετήσει και μας ευεργετεί.] (Προς Κολοσσαείς 3,17)
 • Και παν ότι εάν ποιήτε, εκ ψυχής εργάζεσθε, ως τω Κυρίω και ουκ ανθρώπους. [Και κάθετι που κάνετε, να το κάνετε με την καρδιά σας, σαν να δουλεύετε για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους.] (Προς Κολασσαείς 3,23)
 • Και μη συγκοινωνείτε τοις έργοις ακάρποις του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. [Και να μην συμμετέχετε στα σκοτεινά και ανώφελα έργα των άλλων, αλλά έχετε την υποχρέωση και να τα ελέγχετε.] (Προς Εφεσίους 5,11)
 • ΟυδικαιούταιάνθρωποςεξέργωννόμουεάνμηδιαπίστεωςΙησούΧριστού. [Ο άνθρωπος δεν γίνεται δίκαιος, δεν αποκτά την δικαίωση ενώπιον του Θεού πράττοντας τις τυπικές διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου, αλλά μόνο δια της φωτισμένης ενεργείας και ενεργού πίστεως στον Ιησού Χριστό.] (Προς Γαλάτας 2,16)
 • Ογαρεάνσπείρηάνθρωπος, τούτοκαιθερίσει·ότιοσπείρωνειςτηνσάρκαεαυτούεκτηςσαρκόςθερίσειφθοράν, οδεσπείρωνειςτοπνεύμαεκτουπνεύματοςθερίσειζωήναιώνιον. [Γιατί θα θερίσει ο άνθρωπος εκείνο, που θα έχει σπείρει. Εκείνος που σπέρνει στην σάρκα τα έργα της αμαρτίας και της διαφθοράς, αυτός θα θερίσει από τα έργα της σαρκός τον όλεθρο, την αιωνία κόλαση. Εκείνος όμως ο οποίος σπέρνει και καλλιεργεί στο πνεύμα του τα έργα, που εμπνέει το Άγιον Πνεύμα, θα θερίσει από τα έργα του πνεύματος την αιώνιο ζωή.] (ΠροςΓαλάτας 6,7-8)
 • Αγαθόνποιήσατε, καικακόνουχευρήσειυμάς. [Να πράττετε πάντοτε στην ζωή σας το αγαθόν και ποτέ δεν θα σας συναντήσει κανένα κακό.] (Τωβίτ 12,7)
 • Το καλύτερο έργο είναι να παραδοθούμε στο θέλημα του Θεού και να βαστάζουμε τις θλίψεις με ελπίδα. (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Αν για κάθε έργο δεν επικαλούμαστε τον Θεό και δεν έχουμε την συνέργιά Του, δίνουμε είσοδο στον πονηρό. Και η είσοδος αυτή του πονηρού, όχι μόνο αχρειώνει την διαγωγή μας, αλλά και οδηγεί σε απαίσιο τέλος. (Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)
 • Όσοι υπερηφανεύονται για τα καλά τους έργα και δεν έχουν πίστη στο Θεό, μοιάζουν με λείψανα νεκρών, που είναι ντυμένα με ωραία ρούχα, αλλά δεν αισθάνονται την ωραιότητά τους. Σε τι ωφελείται, δηλαδή, ο άνθρωπος, όταν έχει ψυχή ντυμένη με καλά έργα αλλά είναι νεκρή; Τα έργα γίνονται για τον Κύριο και με την ελπίδα των επουράνιων βραβείων. Αν, λοιπόν, αγνοείς Εκείνον που προκηρύσσει τα βραβεία, τότε για ποιόν αγωνίζεσαι;... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Θέλεις πραγματικά να κάνεις κάτι το μεγάλο; Ποτέ μην σκεφτείς, ότι είναι μεγάλα τα κατορθώματά σου, αλλά να ομολογείς ότι δια της Χάριτος του Θεού διαφυλάτεσσαι και τότε κάνεις τον Θεό οφειλέτη σου, όχι μόνο για τα κατορθώματά σου, αλλά και για την ευγνωμοσύνη σου. Διότι όταν κατορθώνουμε κάτι καλό, έχουμε οφειλέτη τον Θεό, μόνο για τα κατορθώματά μας. Όταν όμως έχουμε την γνώμη, ότι δεν κατορθώσαμε και τίποτε σπουδαίο, τότε έχουμε τον Θεό οφειλέτη και για την διάθεσή μας αυτήν και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από πριν. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Τίποτα δεν μας εξισώνει τόσο με τον Θεό, όσο το να ευεργετούμε. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Δεν είναι και τόσο φοβερό το να κλαίμε, αγαπητοί μου, αλλά το να πράττουμε έργα άξια για κλάματα. Επίσης δεν είναι αποκρουστικό το να οδύρεται κανείς, αλλά το να εκτελεί πράξεις άξιες για οδυρμούς. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο Θεός θέλει να κρύβουμε τις καλές μας πράξεις με περισσότερη φροντίδα, από εκείνη που δείχνουν οι κακοποιοί για να κρύψουν τις κακές τους πράξεις. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Όποιος δεν έχει πίστη στο Χριστό, ακόμα και αν κάνει καλά έργα, δεν είναι δυνατό να κερδίσει την Ουράνια Βασιλεία. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Τίποτα δεν ωφελεί η ακρόαση, αν δεν υπάρχει στη συνέχεια και η πράξη. Κάνει λοιπόν βαρύτερη την τιμωρία μας, όταν συνέχεια ακούμε τα ίδια πράγματα και εμείς δεν κάνουμε τίποτα από τα λεγόμενα. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αν είχε ασκηθεί το μυαλό μας να προσέχει τα Θεία λόγια, δεν θα ήταν δυνατόν να προσέχει τα άλλα λόγια. Και αν δεν πρόσεχε τα ασεβή λόγια, δεν θα διέπραττε πονηρά έργα. Ο δρόμος που οδηγεί στα έργα, είναι ο λόγος. Πρώτα σκεφτόμαστε, ύστερα μιλάμε και μετά ενεργούμε. Πολλές φορές πολλοί άνθρωποι, που ήταν σώφρονες, οδηγήθηκαν σε αισχρές πράξεις, από αισχρά λόγια... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όλες οι παραβολές του Κυρίου, όπως η των παρθένων, των ακανθών, του δέντρου που δεν έκανε καρπό, ζητούν την αρετή που πηγάζει από τα έργα. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αν κάτι δεν αποβλέπει στην δόξα του Θεού, καλύτερα να μην το κάνουμε, ούτε να το λέμε. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όταν κάτι δεν γίνεται για τον Θεό, ακόμη και το πλέον πνευματικό έργο, βλάπτει τα μέγιστα. Όπως και το πιο κοσμικό έργο, όταν γίνεται για τον Θεό, ωφελεί τα μέγιστα αυτόν, που με φιλόθεη σκέψη το κάνει. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Είναι δυνατόν κάποιος να κάνει αγαθό έργο, όχι από αγαθή προαίρεση. Και για το έργο αυτό όχι μόνο δεν δίνεται αμοιβή, αλλά δίνεται και τιμωρία. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη παρακίνηση για την εκτέλεση εναρέτων έργων, όσο η ενθύμιση των αμαρτημάτων μας. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Δικό μας κανένα άλλο έργο δεν υπάρχει, παρά το πως θα προσθέσουμε πλούτο στην ψυχή μας. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Το να πράττει κανείς έργα αισχρά, είναι φοβερό! Το να ντρέπεται όταν τα πράττει, είναι φοβερό κατά το ήμισυ! Αλλά το να υπερηφανεύεται κανείς για τα αισχρά του έργα, αυτό είναι υπερβολική αναισθησία. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Τα καλά μας έργα είναι τα μόνα, που θα μας συνοδεύσουν στην άλλη ζωή. Όποιος στερείται καλών έργων, δυνατότητα να σωθεί με άλλο τρόπο δεν έχει. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Οι άλλοι δεν προσέχουν τόσο σε όσα λέμε, αλλά εξετάζουν τις πράξεις μας και λένε: ''Εσύ πρώτα να πείσεις τον εαυτόν σου με τα λόγια σου και ύστερα να συμβουλεύεις άλλους''. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όσα λέμε ή πράττουμε, χωρίς πρώτα να προσευχηθούμε, (αργά ή γρήγορα) ή σφαλερά ή επιβλαβή αποδεικνύονται. Γι' αυτό να κάνεις σταθερή και επίμονη δέηση για κάθε πράγμα, ώστε τίποτε να μην κάνεις, χωρίς την βοήθεια του Θεού. (ΆγιοςΜάρκοςοΑσκητής)
 • Σε κάθε προσπάθειά σου βάλε για αρχή τον Θεό, που είναι η αρχή κάθε αγαθού, για να γίνει κατά Θεόν εκείνο που αποφάσισες να κάνεις. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Όταν κάνεις κάποια καλή πράξη, να θυμηθείς τα λόγια του Κυρίου: Χωρίς Εμένα, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Εκείνος που θέλει να κάνει κάτι και δεν μπορεί να το κάνει, είναι σαν να το έκανε, απέναντι στον καρδιογνώστη Θεό. Αυτό ισχύει και για τα καλά και για τα κακά. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Όσοι αξιωθήκαμε και βαπτισθήκαμε, τα καλά έργα δεν τα προσφέρουμε στο Θεό για να λάβουμε ανταπόδοση γι' αυτά, αλλά για να φυλάξουμε την καθαρότητα του αγίου Βαπτίσματος. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Υπάρχει πράξη που φαίνεται καλή, αλλά ο σκοπός εκείνου που την κάνει, δεν είναι καλός. Υπάρχει και άλλη πράξη, που φαίνεται κακή, αλλά ο σκοπός εκείνου που την κάνει, είναι καλός. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο σε έργα, αλλά και σε λόγια. Αυτή η αντίθεση, άλλοτε οφείλεται σε απειρία ή άγνοια, άλλοτε σε πονηρή πρόθεση και άλλοτε σε ευσεβή σκοπό. Ο Θεός τις πράξεις μας τις κρίνει, ανάλογα με τις προθέσεις μας. Γιατί λέει η Γραφή: "Δώη σοι Κύριος κατά την καρδίαν σον" (Ψαλμ. 19,5). Υπάρχει άνθρωπος, ο όποιος φανερά εκτελεί Θεϊκή εντολή, ενώ δουλεύει σε πάθος και με τους πονηρούς λογισμούς καταστρέφει την αγαθή πράξη. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Εκείνο που γίνεται από λύπη ή από ανάγκη, είναι άχαρο και χωρίς ομορφιά. (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)
 • Με τίποτε άλλο δεν εξομοιώνεται ο άνθρωπος με το Θεό τόσο, όσο με το να ευεργετεί. Μπορείς να γίνεις ''θεός'', χωρίς να κοπιάσεις καθόλου. Μην χάσεις την ευκαιρία της θεώσεως...! (ΆγιοςΓρηγόριοςοΘεολόγος)
 • Αν κάνεις ένα καλό έργο αρετής και δεν αισθανθείς τη γεύση ότι σε βοηθάει πνευματικά, μην θαυμάσεις. Γιατί, μέχρι να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, δεν απολαμβάνει το μισθό της εργασίας του. Η αμοιβή πάλι, δεν δίνεται για τον κόπο της εργασίας, αλλά για την ταπείνωση που συνοδεύει την εργασία. Όποιος περιφρονεί την ταπείνωση χάνει την αμοιβή της εργασίας του. Όποιος προλάβει και πάρει από το Θεό την αμοιβή της ταπεινής του καρδιάς, ή και των ταπεινών του έργων, αυτός είναι ανώτερος από τον εργαζόμενο την απλή αρετή. Σην αρετή ακολουθεί η λύπη και ο κόπος και από τη λύπη γεννιέται η ταπείνωση, και στον ταπεινό δίνεται η Χάρη του Θεού. Δηλαδή, η ανταπόδοση της Θείας Χάρης δεν δίνεται για την απλή αρετή, ούτε για τον κόπο που τη συνοδεύει, αλλά για την ταπείνωση που γεννιέται απ' αυτά. Και αν λείψει η ταπείνωση, τα ενάρετα έργα και ο κόπος τους, γίνονται μάταια. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Η ταπείνωση και χωρίς έργα συγχωρεί πολλά αμαρτήματα. Τα έργα όμως, χωρίς την ταπείνωση, όχι μόνο ανώφελα είναι, αλλά προκαλούν και πολλά κακά. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Σε όλα σου τα έργα, ας προηγηθεί η σωφροσύνη του σώματός σου και η καθαρότητα της συνείδησής σου· διότι χωρίς αυτά τα δύο, κάθε άλλη αρετή, θεωρείται μάταια για τον Θεό. Να γνωρίζεις, ότι κάθε έργο που κάνεις χωρίς σκέψη και εξέταση, υπάρχει μάταιο· καθώς ο Θεός υπολογίζει την αρετή με την διάκριση και όχι με την αδιάκριτη ενέργεια. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Η εξομολόγηση των κακών έργων, είναι το πρώτο μας καλό έργο. (Ιερός Αυγουστίνος)
 • Και αυτές οι καλές πράξεις ακόμη, πολλές φορές γίνονται από κενοδοξία, η οποία κρίνεται από το Θεό όπως και η κλοπή, η αδικία και τα άλλα αμαρτήματα. Γιατί λέει η Γραφή «ο Θεός διασκόρπισε οστά ανθρωπαρέσκων»· ώστε και με τις καλές πράξεις επιδιώκει ο εχθρός να υπηρετείται και να λατρεύεται. (ΆγιοςΜακάριοςοΑιγύπτιος)
 • Να πράττεις και να σκέφτεσαι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, γιατί αν δεν έχεις αυτό στον λογισμό σου, μάταιο θα είναι ό,τι και αν κάνεις και δεν θα έχεις και μισθό από τον Κύριο... (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Άλλοι άνθρωποι κατορθώνουν να κάνουν το καλό περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Και υπάρχουν αυτοί, που δείχνουν περισσότερη προθυμία, αλλά που κατορθώνουν λιγότερα και υπάρχουν αυτοί που δείχνουν λιγότερη προθυμία, αλλά κατορθώνουν περισσότερα. Οι δίκαιοι με μικρές πράξεις, κάμπτουν περισσότερο το Θεό, από μερικούς που πράττουν πολλά. Διότι ο Θεός δεν προσέχει στην πράξη, αλλά στην πρόθεση, δεν βλέπει αυτό που γίνεται, αλλά αυτό που εκπληρώνεται με προθυμία. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Όπως φυτρώνει ο σπόρος, όταν πέσει η βροχή, έτσι αναζωογονείται η καρδιά με τα καλά έργα. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Τα έργα ακολουθούν τη γνώση, όπως η σκιά το σώμα. (Άγιος Κλήμης Αλεξανδρείας)
 • Για όλα όσα κάνουμε, ο Θεός εξετάζει το σκοπό, αν τα κάνουμε γι' Αυτόν ή από άλλη αιτία. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Υπάρχουν πολλές πράξεις που κάνουν οι άνθρωποι, φύση καλές, οι όποιες όμως, για κάποιο λόγο, δεν είναι καλές, όπως για παράδειγμα η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή, η ψαλμωδία, η ελεημοσύνη. Αυτά είναι από τη φύση τους καλά έργα, αλλά δεν είναι καλά, όταν γίνονται από κενοδοξία. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Αποκρύπτει πολλές φορές ο Θεός από τα μάτια μας και τα καλά που έχουμε αποκτήσει. Ήρθε όμως αυτός που συνηθίζει να επαινεί, ή μάλλον να πλανά (ο διάβολος) και με τους επαίνους, μας άνοιξε τα μάτια. Και μόλις αυτά άνοιξαν, εξαφανίστηκε από μέσα μας ο πνευματικός πλούτος... (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚλίμακος)
 • Το δέντρο το αναγνωρίζεις από τους καρπούς του και τον άνθρωπο από τις πράξεις του. Οι καλές πράξεις ποτέ δεν χάνονται. Αυτός που σπέρνει ευγένεια, θερίζει φιλία, αυτός που φυτεύει καλοσύνη, μαζεύει αγάπη. (Μέγας Βασίλειος)
 • Τα μεγάλα έργα του ο Κύριος τα ενεργεί δια των αξίων οργάνων Του. (Μέγας Βασίλειος)
 • Τόσο πιο μεγάλη είναι η αγαλλίαση της ψυχής για την καλή πράξη, όσο περισσότερο υποφέρουμε για να κάνουμε αυτήν την πράξη. (Μέγας Βασίλειος)
 • Κάθε έργο που δεν γίνεται από αγάπη προς τον Θεό, οσοδήποτε καλό και αν φαίνεται, είναι έργο αδικίας. (Μέγας Βασίλειος)
 • Αν έχεις μέσα στην ψυχή σου έργα που αξίζουν αγγελικής προστασίας και κατοικεί μέσα σου, νους πλούσιος στη γνώση της αληθείας, εξαιτίας του πλούτου των τιμίων έργων της αρετής, θα εγκαταστήσει αναγκαστικά ο Θεός φρουρούς και φύλακες πλησίον σου και θα σε περιβάλλει με αγγελική φρουρά. (Μέγας Βασίλειος)
 • Οι χάρες των καλών έργων, ξαναγύριζουν σ' αυτούς που τα κάνουν. (Μέγας Βασίλειος)
 • Τίποτα απ΄αυτά που γίνονται αναγκαστικά, δεν είναι αξιέπαινο. (Μέγας Βασίλειος)
 • Να κάνεις όλα τα πράγματα σωστά και άγια, χωρίς να αποβλέπεις πουθενά αλλού, παρά μόνο στο να αρέσεις στον Θεό. Αν τα έργα σου δεν γίνονται προς δόξα Θεού, τότε είναι μάταια και ανώφελα... Αυτά τα έργα του, θα τα δοκιμάσεις ακόμη σαν μια ύλη μεγάλης φλόγας, που θα σε κατακάψει την τελευταία μέρα της Κρίσεως. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Προσπαθεί ο εχθρός διάβολος, να κάνει ο άνθρωπος τα καλά έργα με υπερηφάνεια, χωρίς να σκεφτεί την αδυναμία του και με τον τρόπο αυτόν δέχεται τον λογισμό να καταφρονεί τους άλλους. Γι' αυτό λοιπόν και εσύ αν δεν δείχνεις μεγάλη προσοχή, θα σε κάνει να πέσεις σε υπερηφάνεια σαν τον Φαρισαίο που λέει το Ευαγγέλιο, ο οποίος καυχάτο για τα καλά του έργα και έκρινε τα κακά έργα των άλλων. (ΆγιοςΝικόδημοςοΑγιορείτης)
 • Αυτός που χάνει την ευκαιρία να πράξει το αγαθό, όχι μόνο δεν ωφελείται σε τίποτε, αλλά ταυτόχρονα προσβάλλει και τον Κύριο. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Πριν από κάθε πράξη σου να σκέφτεσαι: α) την δική σου αδυναμία και β) την παντοδυναμία του Θεού. Και όσα καλά έργα έχεις κατορθώσεις, να μην τα σκέπτεσαι, γιατί υπάρχει κίνδυνος κρυφής κενοδοξίας και υπερηφάνειας. Όταν η ενθύμηση των καλών έργων και αρετών που κάνεις, σε παρακινούν στην υπερηφάνεια, αμέσως σκέψου, πως τα έργα αυτά, είναι του Θεού και όχι δικά σου. Κάνοντας έτσι και αποδίδοντας στον Θεό το δικό σου, θα κρατήσεις μακριά τους εχθρούς (δαίμονες) και θα γίνεις άξιος να δεχθείς, μεγαλύτερα χαρίσματα και ευεργεσίες από τον Θεό. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Αρχή λοιπόν κάθε εργασίας θεάρεστης είναι η επίκληση με πίστη του σωτηρίου ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Ίδιος έχει πει: «Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε» (Ιωάν. 15,5). (Όσιοι Κάλλιστος και Ιγνάτιος οι Ξανθόπουλοι)
 • Όσες καλές πράξεις και να κάνουμε στη ζωή μας, όλες επιστρέφονται σε μας τους ίδιους επ' αγαθώ, ενώ στον Θεό δεν προσφέρουν τίποτε, αφού δεν τις έχει Εκείνος ανάγκη. (Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος)
 • Ό,τι δεν γίνεται για ταπεινοφροσύνη και πνευματική γνώση, ό,τι και αν είναι αυτό, σε τίποτε δεν ωφελεί εκείνον που το πράττει. (Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος)
 • Ξεχνάμε τον Θεό και μπαίνει μετά ο λογισμός, ότι κάνουμε κάτι σπουδαίο, μπαίνει και η ανθρωπαρέσκεια και κοιτάμε να μην ξεπέσουμε στα μάτια των ανθρώπων. Ενώ, αν ενεργεί κανείς με την σκέψη, ότι ο Θεός τον βλέπει, τον παρακολουθεί, τότε ό,τι κάνει είναι σίγουρο· αλλιώς, αν κάνει κάτι, για να φανεί καλός στους ανθρώπους, όλα τα χάνει, όλα χαραμίζονται. Για κάθε ενέργειά του ο άνθρωπος πρέπει να ρωτάει τον εαυτό του: «Καλά, εμένα αυτό που κάνω με αναπαύει· τον Θεό Τον αναπαύει;» και να εξετάζει, αν είναι ευάρεστο στον Θεό. Εάν ξεχνάει να κάνει αυτό, ξεχνάει και τον Θεό μετά. Ό,τι κάνει κανείς, να το κάνει καθαρό για τον Χριστό, να έχει τον νου του, ότι ο Χριστός τον βλέπει, τον παρακολουθεί· σε κάθε του κίνηση, κέντρο να είναι ο Χριστός. Να μην έχει το ανθρώπινο στοιχείο μέσα του. Αν κινούμαστε με σκοπό να αρέσουμε στους ανθρώπους, αυτό δεν μας ωφελεί σε τίποτε. Πάντοτε να εξετάζω τα ελατήρια από τα οποία κινούμαι και μόλις αντιληφθώ ότι κινούμαι από ανθρωπαρέσκεια, να την χτυπώ αμέσως. (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Όταν πάει κανείς με τον διάβολο, με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά, δεν ευδοκιμεί. Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σωριάσει. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει! Ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος, έχει τον Θεό με το μέρος του. Και όταν έχει και λίγη παρρησία στον Θεό, τότε θαύματα γίνονται. Όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται την Θεία βοήθεια, γιατί βαδίζει με τον Χριστό. Πώς να το κάνουμε; Την δικαιούται... (ΆγιοςΠαϊσιοςοΑγιορείτης)
 • Να κάνεις αυτό που σε αναπαύει, φθάνει να είσαι κοντά στον Χριστό. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Αν τα ελατήρια είναι αγνά πριν από κάθε πράξη μας, τότε θα έχουμε ανάπαυση. Απ' αυτό θα διακρίνετε αν η κάθε ενέργειά σας είναι καλή. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ενέργεια πριν από σκέψη, έχει υπερηφάνεια. Όταν κανείς ενεργεί χωρίς να σκεφτεί και χωρίς να προσευχηθεί, ενεργεί σατανικά. Γι' αυτό, να μην βιάζεται κανείς να ενεργήσει, αλλά να σκέφτεται και να προσεύχεται προηγουμένως. Όταν προπορεύεται η προσευχή, δεν ενεργεί ο αφρός του μυαλού, η ελαφρότητα, αλλά το αγιασμένο μυαλό... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι από το κοσμικό πνεύμα, που επιδιώκει όλο τις ευκολίες και αποφεύγει τον σωματικό κόπο. Αναπαύονται δηλ. οι περισσότεροι στο πολύ διάβασμα και στη λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Εσείς, έχετε συνηθίσει μόνο να ακούτε και να μαθαίνετε. Δεν προσπαθείτε να εφαρμόσετε κάτι... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Μάταια είναι όλα τα (καλά) έργα εκείνου, που με πονηρή διάθεση, άλλα λέει και άλλα έχει μέσα στην καρδιά του. (Άγιος Ησαϊας ο Αναχωρητής)
 • Καθημερινά πρέπει να παρατηρούμε προσεκτικά, αν εκτελούμε όλα τα αισθητά και φανερά έργα μας, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ενώπιον του Θεού και μόνο για τον Θεό, για να μην παρασυρόμαστε παράλογα από τις αισθήσεις μας. (Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος)
 • «Τα έργα του σκότους» δεν λέγονται έτσι, επειδή γίνονται μέσα στο σκοτάδι, επειδή και κατά την ημέρα οι άνθρωποι ασελγούν, κλέβουν και παρανομούν κατά διάφορους άλλους τρόπους, αλλά επειδή αυτά παραδίδουν εμάς που τα κάνουμε, στο αιώνιο καταχθόνιο σκοτάδι. (Άγιος Μάξιμος ο Γραικός)
 • Ακούσαμε και διδαχθήκαμε από τους θεόπνευστους πατέρες και διδασκάλους μας, ότι εμείς οι ίδιοι εξουσιάζουμε τη βούληση και τις πράξεις μας, καθώς στα καλά έργα ωθούμαστε αόρατα από τον άγγελο του Θεού και φυλασσόμαστε από αυτόν. Αντίθετα στις πονηρές και άνομες πράξεις, μας ελκύει ο πονηρός δαίμονας εξαιτίας της μεγάλης ανοησίας μας και της περιφρονήσεως των εντολών του Θεού. (Άγιος Μάξιμος ο Γραικός)
 • Ο Θεός δεν ζητεί εκείνα που γίνονται και νομίζονται καλά, αλλά εξετάζει τον σκοπό για τον οποίο γίνονται. (Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός)
 • Να εύχεσαι τα έργα σου να διαμορφώνονται όχι όπως εσύ νομίζεις, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. (Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης)
 • Ποτέ να μην ευχαριστιέσαι με τα καλά σου έργα, ούτε να υπολογίζεις σε αυτά, γιατί δεν ξέρεις αν είναι ευάρεστα ή όχι στο Θεό. Γι' αυτό καλύτερα να στηρίζεσαι στη δύναμη και το έλεος του Κυρίου, θεωρώντας τον εαυτόν σου χώμα... (Άγιος Νήφων)
 • Όπου πηγαίνεις, να έχεις πάντοτε τον Θεό μπροστά στα μάτια σου και για ό,τι πράττεις, να έχεις τη μαρτυρία από την Αγία Γραφή. (Μέγας Αντώνιος)
 • Οι Άγιοι Πατέρες, όταν ήθελαν να κάνουν ένα (πνευματικό) έργο, δεν το άρχιζαν, αν πρώτα δεν πληροφορούνταν, ότι το θέλει ο Θεός. Πρώτα έκαναν δέηση και ο Θεός τους φανέρωνε κάποιο σημάδι, ότι είναι θέλημά του, να γίνει αυτό. Έτσι άρχιζαν το έργο. Διαβάζουμε στον Άγιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη, ότι όταν θέλησε να χτίσει το κοινόβιο μοναστήρι, έβαλε μέσα στο θυμιατό σβησμένους άνθρακες και θυμίαμα, για να πληροφορηθεί, που είναι το θέλημα του Θεού, να χτίσει το κοινόβιο. Έπειτα βγήκε μαζί με τους αδερφούς και έκανε λιτανεία προχωρώντας πολύ, μέσα στην έρημο. Αφού προχώρησε αρκετά, ξαφνικά, ω του θαύματος, άναψαν τα σβησμένα κάρβουνα μόνα τους και αμέσως βγήκε η ευωδία του θυμιάματος! Εκεί λοιπόν ακριβώς σταμάτησε και έβαλε θεμέλιο και έχτισε το μοναστήρι. Το ίδιο ακριβώς έκανα και εγώ ο αμαρτωλός. Δεν έκανα αυτό το μοναστήρι, χωρίς να πληροφορηθώ, ότι εδώ ήταν το θέλημα του Θεού να γίνει. Δεν έβαλα άνθρακες σβησμένους να ανάψουνε, διότι ο εγώ δεν είμαι Μέγας Θεοδόσιος. Αλλά έκανα 3 ταπεινές Λειτουργίες και έβαλα κλήρο. Και τις 3 φορές, ο ίδιος κλήρος έτυχε. Έτσι έκανα το μοναστήρι εδώ. Έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Πριν από κάθε έργο μας, να ζητούμε την βοήθεια του Θεού. (Όσιος Άνθιμος της Χίου)
 • Οι σαρκικοί άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τα πνευματικά έργα, αλλά και ούτε οι πνευματικοί άνθρωποι τα σαρκικά. (Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος)
 • Κάθε έργο ευάρεστο στον Κύριο, έχει ανεκτίμητη και αιώνια αξία, όσο απλό ή ασήμαντο και αν φαίνεται. Την αξία των έργων μας ο Κύριος δεν την καθορίζει με βάση τη σπουδαιότητα ή τη μεγαλοσύνη τους, αλλά με βάση τη διάθεση που υπάρχει μέσα μας, όταν τα επιτελούμε. (Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)
 • Να εκτελείς με προθυμία και επιμέλεια κάθε έργο σου, ακόμα και το πιο ασήμαντο, αλλά την επιτυχία, να την περιμένεις από τον Κύριο. (Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)
 • Όλα να τα κάνετε, σαν να σας έχουν ανατεθεί από τον ίδιο τον Θεό. Οποιοδήποτε έργο και εάν κάνετε, να σκέπτεστε ότι το κάνετε ενώπιον του ίδιου του Κυρίου, ο Οποίος δέχεται πραγματικά την υπηρεσία σας. Να προσεύχεστε και ο Θεός θα ευλογήσει την διακονία σας. (Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)
 • Κάθε έργο εμποτίζεται με εκείνα τα αισθήματα, με τα οποία πραγματοποιείται. Όσοι έχουν καθαρή καρδιά το αισθάνονται αυτό. Όπως ευωδιάζουν τα άνθη, έτσι ευωδιάζουν τα έργα που γίνονται με καλή προαίρεση. Η ευωδία των καλών έργων υψώνεται προς τον ουρανό, όπως το θυμίαμα. (ΆγιοςΘεοφάνης ο Έγκλειστος)
 • Μάταια έργα είναι εκείνα που αποσκοπούν στην ικανοποίηση των παθών, τα εφάμαρτα, καθώς επίσης τα άχρηστα και ανώφελα. Ξεχωρίστε λοιπόν στη ζωή σας τις μάταιες από τις μη μάταιες ενασχολήσεις. Οι δεύτερες πάντα μπορούν να γίνονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Κάτι περισσότερο: Μπορούν να γίνονται για την δόξα του Θεού. (ΆγιοςΘεοφάνης ο Έγκλειστος)
 • Όταν κάνεις μια καλή πράξη, χαίρεσαι και νοιώθεις την ψυχή σου παρηγορημένη, γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα σου. Αντίθετα, αν κάνεις μια κακή πράξη, νοιώθεις θανάσιμα αισθήματα στην ψυχή σου, γιατί άφησες το πονηρό πνεύμα, να την κυριεύσει. (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
 • Ο Θεός θέτει τον καθένα από εμάς σε τέτοια θέση, ώστε να μπορούμε, εάν θέλουμε, να φέρουμε στον Θεό τους καρπούς των καλών πράξεων. (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
 • Μην κάνεις τα έργα του Θεού με την καρδιά σου διασπασμένη, ώστε η μισή ν' ανήκει στον Θεό και η άλλη μισή στη σάρκα σου. Ο Θεός είναι ζηλωτής και δεν θα ανεχθεί τη διπλοπροσωπία σου. Θα παραχωρήσει να δοκιμαστείς από το σατανά και εκείνος τότε, δεν θα σε αφήσει σε χλωρό κλαρί... (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
 • Η νηστεία και η προσευχή, οδηγούν σε μεγάλα κατορθώματα. Ο κοιλιόδουλος, είναι ανίκανος για μεγάλα κατορθώματα. (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
 • Κάθε κοσμικό έργο, να το ξεκινάς με μία έστω σύντομη προσευχή. (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚροστάνδης)
 • Μόνο το καλό έργο που γίνεται χάρη του Χριστού, φέρνει σε εμάς τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Κάθε έργο, που δεν γίνεται χάρη του Χριστού, έστω και αν είναι καλό, δεν θα έχει ανταμοιβή στην ζωή του μέλλοντος αιώνος και στην παρούσα ζωή, δεν φέρνει την ευλογία του Θεού. (Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ)
 • Να ενεργούμε πάντοτε με διάκριση και ανεξικακία, χωρίς πονηριά και υστεροβουλία. (Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ)
 • Συμβαίνει κάποτε, να μας φαίνεται, ότι ο άλλος κάνει μια κακή πράξη. Στην πραγματικότητα όμως, η πράξη αυτή μπορεί να είναι καλή, επειδή γίνεται με αγαθή πρόθεση. (ΌσιοςΣεραφείμτουΣάρωφ)
 • Το τριαντάφυλλο δεν μιλάει, αλλά μοσχοβολάει δυνατά. Το ίδιο και εμείς πρέπει να μοσχοβολάμε, να εκπέμπουμε την Πνευματική ευωδία, την ευωδία του Χριστού. Να ακούγεται από μακριά το άρωμα των πράξεών μας, καλών, καθαρών, γεμάτων Αγάπη. Μόνο έτσι μπορεί να φανερωθεί η Βασιλεία του Θεού, η οποία υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, να φανερωθεί όχι εν λόγω, αλλά εν δυνάμει. (Άγιος Λουκάς ο Ιατρός)
 • Μεταξύ των ανθρώπων υπάρχουν και αυτοί, που δεν πιστεύουν στον Θεό και όμως κάνουν πολλά καλά έργα. Συχνά ακούω την έξης ερώτηση: «Αυτό δεν είναι αρκετό, δεν θα σωθούν αυτοί οι άνθρωποι με τα καλά τους έργα»; Όχι, δεν θα σωθούν μόνο με τα καλά έργα. Γιατί δεν θα σωθούν; Γιατί έτσι είπε ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός, όταν «επηρώτησε... νομικός, πειράζων αυτόν και λέγων "διδάσκαλε, ποιά εντολή μεγάλη εν τω νόμω; ο δε Ιησούς έφη αυτώ: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου... αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή, δευτέρα δε όμοια αύτη: αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν» (Ματθ. 22, 35-39). Αν η πίστη στον Θεό και η αγάπη προς Αυτόν είναι "η πρώτη και σπουδαιότερη εντολή του νόμου" αν η δεύτερη εντολή για την αγάπη προς τον πλησίον πηγάζει απ' αυτήν την πρώτη και αν η αγάπη προς τον πλησίον παίρνει την δύναμή της από την αγάπη προς τον Θεό, τότε αυτό σημαίνει, ότι για να σωθεί κανείς, πρέπει με όλη την καρδιά του να αγαπήσει τον Θεό, διότι αυτή είναι η πρώτη και η σπουδαιότερη εντολή του νόμου. (ΆγιοςΛουκάςοΙατρός)
 • Όλα τα έργα μας δεν εξαρτώνται τόσο από μας, όσο από το έλεος του Θεού. Και δεν έχουν καμμιά αξία, όσο και αν εμείς τα θεωρούμε σπουδαία, αν δεν τα καταξίωσει η ευλογία και η έγκριση του Θεού. (Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ)
 • Μην φανερώνεις τα έργα σου, για να μη λάβεις εδώ στη γη τον μισθό σου από τους ανθρώπους που θα σε επαινέσουν. Απόκρυψέ τα με τη σιωπή και άφησε να τα γνωρίζει μόνον ο Θεός, που θα σε αμείψει στον ουρανό. Εάν εσύ σιωπάς για τον εαυτό σου, ο Θεός θα φωνάξει για σένα. Από τον Θεό θα γνωρίσουν και οι άνθρωποι τα καλά σου έργα και θα σε επαινέσουν. (ΆγιοςΔημήτριοςτουΡοστώφ)
 • Κοίτα παραλογισμός: Τα αναρίθμητα κακά έργα σου, δεν θέλεις σε κανέναν να τα κοινοποιήσεις. Και ένα μικρό καλό σ' όλους το λες. για να θρέψεις με τους επαίνους που θα ακούσεις, την ματαιοδοξία σου. Δεν σου είναι αρκετό, που το καλό αυτό έργο, είναι γνωστό και ευπρόσδεκτο στον Θεό; Άλλοι έκαναν πλήθος αγαθοεργιών: Σκόρπισαν την περιουσία τους στους φτωχούς, φώτισαν τον κόσμο, έσωσαν πολλές ψυχές. Και όμως δεν καυχήθηκαν για όλα αυτά. Και εσύ πού δεν έκανες κάτι σπουδαίο, κομπάζεις ασυλλόγιστα με το τίποτα;... (ΆγιοςΔημήτριοςτουΡοστώφ)
 • Καλύτερα να μην κάνεις τίποτε αξιόλογο και να είσαι γι' αυτό ταπεινός, παρά να καυχάσαι για τις όποιες επιτυχίες σου. (Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ)
 • Μετά από κάθε καλή πράξη, πρέπει να καταφύγουμε στην προσευχή και να ευχαριστήσουμε τον Θεό, που μας αξίωσε να κάνουμε ένα καλό έργο. Το καλό έργο τελειοποιείται και δικαιώνεται, όταν γίνεται από αγάπη για τον άνθρωπο και για την δόξα του Θεού. (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)
 • Οι μόνοι σύντροφοι της ψυχής στον άλλο κόσμο είναι τα έργα του ανθρώπου, είτε καλά, είτε κακά είναι αυτά. Όλα τα άλλα, που του ήταν προσφιλή και πολύτιμα, τον εγκαταλείπουν και φεύγουν μακριά του. Μόνον τα έργα του, όλα μέχρι και το τελευταίο, τον συνοδεύουν από την έξοδο απ' αυτήν την ζωή. (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)
 • Κάθε καλό και κάθε κακό έργο εδραιώνεται και ισχυροποιείται με την επανάληψη και τον εθισμό. Αυτήν την αλήθεια πάντα να την θυμάσαι! (Όσιος Παϊσιος Βελιτσκόφσκυ)
 • Χωρίς ενάρετη καρδιά, είναι αδύνατον να υπάρξουν καλά έργα, όπως ακριβώς, από την βρώμικη και θανατηφόρα πηγή, δεν είναι δυνατόν, παρά μόνο να πηγάσει ακάθαρτο και μολυσμένο νερό. (Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ)
 • Ο Θεός, μας ζητάει οι καλές πράξεις που κάνουμε, να πηγάζουν από την καρδιά μας. Ό,τι κάνουμε στους άλλους, να το κάνουμε για τον Κύριο. Όταν κάνεις το καλό, ανεβαίνεις μια σκάλα και όταν αμαρτάνεις την κατεβαίνεις. Και αυτό συμβαίνει όλη μας τη ζωή. (Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν Σαλός)
 • Μην κάνεις τίποτα επειδή το επιθυμείς εσύ. Κάθε σου πράξη, να είναι μια ένθερμη προσευχή και θυσία στον Θεό. Μέχρι να γίνεις φίλος του Χριστού, θα χρειαστεί να πολεμάς συνέχεια με τον Πονηρό. (Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν Σαλός)
 • Προτού κανείς ο,τιδήποτε, προσευχήσου και σκέψου, αν αυτό είναι φρόνιμο και θα ευχαριστήσει τον Θεό. (Όσιος Νίκων της Όπτινα)
 • Καλή πράξη δεν είναι η οποιαδήποτε καλή πράξη, αλλά μόνο η καλή πράξη που γίνεται χάριν του Θεού. Η εξωτερική όψη της πράξης, δεν είναι και η ουσία της, ο Θεός βλέπει μέσα στην καρδιά μας. Πόσο ταπεινόφρονες θα πρέπει να είμαστε, γνωρίζοντας ότι σε κάθε καλή πράξη, υπεισέρχεται το πάθος. (Όσιος Νίκων της Όπτινα)
 • Μην λησμονείτε την ταπεινοφροσύνη, την οποία πρέπει να συνδέετε με κάθε καλή πράξη. Χωρίς αυτήν, οι πράξεις δεν θα μας αποφέρουν κανένα όφελος, αλλά μάλλον κακό θα μας κάνουν, κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει σε πολλούς. Αν και νηστεύετε, αν και προσεύχεστε ή κάνετε ελεημοσύνες, αποφύγετε τη σκέψη, ότι πράττεται το καλό, σκέψη την οποία ο εχθρός προσπαθεί να σας φέρει στο μυαλό, ώστε να καταστρέψει όλους τους καρπούς και να απομακρύνει την ψυχή από τον Θεό. (Άγιος Μακάριος της Όπτινα)
 • Μικρά τα έργα σας, αλλά παρόλες τις αδυναμίες τους, όταν σ' αυτά προσθέτετε την μετάνοια και εξετάζετε επισταμένως τον εαυτόν σας, αυτά γίνονται δεκτά από τον Θεό, καλύτερα από τα μεγάλα έργα και τους άθλους, που επιτελούνται με αλαζονική έπαρση. (Άγιος Μακάριος της Όπτινα)
 • Για τις πράξεις των άλλων δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να μας ηρεμεί περισσότερο, όσο η σιωπή, η προσευχή και η αγάπη. (Στάρετς Ιωσήφ)
 • Αν κάνει κανείς κάτι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, οπωσδήποτε θα συναντήσει πειρασμό. Γιατί σε κάθε καλό που γίνεται ή προηγείται ή ακολουθεί πειρασμός. Και ούτε βέβαια είναι σίγουρο, ότι είναι γνήσιο αυτό που γίνεται και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αν δεν δοκιμαστεί πρώτα με τον πειρασμό. (Αββάς Δωρόθεος)
 • Πριν πούμε ή κάνουμε κάτι, να εξετάζουμε τον εαυτόν μας, αν αυτό είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Και έτσι, αφού προσευχηθούμε, να το πούμε ή να το κάνουμε. Και ας αποθέσουμε την αδυναμία μας στην Χάρη του Θεού και η αγαθότητά Του, θα μας συνοδεύει στο καθετί... (Αββάς Δωρόθεος)
 • Η καλή έκβαση μιας κακής πράξης, δεν ωφελεί αυτόν που είχε κακή πρόθεση. Γι' αυτό η αξία της πράξης του Ιούδα να προδώσει τον Χριστό, δεν μπορεί να εκτιμηθεί από το αποτέλεσμα που αυτή είχε (την σωτηρία δηλ. όλου του ανθρωπίνου γένους), αλλά πρέπει να εκτιμηθεί σύμφωνα μ' αυτό που ήθελε ή που σκέφτηκε αυτός να κάνει. Αντίθετα ο Ιακώβ, ενώ τόλμησε να κάνει μια απάτη, εξαπατώντας μάλιστα τον πατέρα του, ο Κύριος όχι μόνο τον συγχώρεσε, αλλά και τον επιβράβευσε. Και αυτό γιατί είπε αυτό το ψέμα στον πατέρα του, όχι από πλεονεξία ή επίγειο συμφέρον, αλλά διότι έτσι, θα του χαρίζονταν αιώνιο αγιασμό. Και ενώ δηλ. ο Ιούδας δεν στόχευε στην σωτηρία την δική του και όλων των ανθρώπων, όταν πρόδιδε τον Χριστό, αλλά στα χρήματα, γιατί ήταν φιλάργυρος, ο Ιακώβ στόχευε στην ευλογία, εξαπατώντας τον πατέρα του, εις βάρος του αδερφού του Ησαϋ. Βλέπετε λοιπόν, ότι ο Κύριος δεν κρίνει τον άνθρωπο από τις πράξεις, αλλά από τις προθέσεις που είχε ο άνθρωπος πριν ενεργήσει την πράξη. (Αββάς Ιωσήφ)
 • Ό,τι πράττεις, να το πράττεις με ταπείνωση, για να μην ζημιώνεσαι από τα καλά σου έργα. (Γέροντας Γερμανός ο Σταυροβουνιώτης)
 • Ο Θεός, το μόνο που ζητάει από εμάς είναι, ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε με προαίρεση αγαθή και από αγάπη και όχι από ανάγκη, πονηριά και ούτε από συμφέρον. Διότι αυτά είναι βδελυκτά, ο Θεός τα αποστρέφεται και δεν τα δέχεται. Και όχι μόνο δεν τα δέχεται τιμωρούμαστε κιόλας, επειδή πάμε να ξεγελάσουμε το Θεό, γι΄αυτό καλύτερα να μην τα κάνουμε. Αν όμως ο άνθρωπος, τα κάνει από αγάπη δεν μπορεί να διανοηθεί τι μισθό θα πάρει από το Θεό! Βλέπουμε δηλ. η ίδια πράξη από τη μία να έχει τιμωρία και από την άλλη να έχει ευλογία. Για παράδειγμα, μπορεί να κάνω μια ελεημοσύνη και να τιμωρηθώ και ένας άλλος να κάνει μια ίδια ελεημοσύνη και να ευεργετηθεί. Γιατί ο Θεός την διάθεση και το σκοπό της πράξης αμοίβει και όχι το είδος της πράξης. (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Κανένα έργο καμμία εργασία δεν πρέπει να ξεκινάμε αν πρώτα δεν προηγηθεί η προσευχή μας. Εδώ ο ίδιος ο Χριστός πριν πει και κάνει ο,τιδήποτε προσευχόταν, ώστε και οι άλλοι που θα τον άκουγαν να εννοήσουν τα λόγια και τις πράξεις Του. (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Πολλά καλά έργα των ανθρώπων, θα παραμείνουν στο τάφο τους. Και αυτό γιατί τα έργα αυτά, δεν έγιναν για τη δόξα του Χριστού και τη σωτηρία τους, αλλά έγιναν για τη δική τους προβολή και οίηση. Μπορεί τα έργα αυτά να είναι πολύ καλά, αλλά δεν βαθμολογούνται στην Ουράνια Τράπεζα. Άρα το ζήτημα για τον άνθρωπο δεν είναι αν κάνει πολλά καλά έργα, αλλά αν αυτά που κάνει, τα κάνει για τη δόξα του Χριστού, με όφελος τη δική του σωτηρία. (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Οποιοδήποτε έργο κάνουμε με ταπείνωση, ο διάβολος το καταλαβαίνει άμεσα και καίγεται. Επιστρατεύει τότε όλα τα δαιμόνια με σκοπό, ή να σταματήσουμε το έργο αυτό ή να το συνεχίσουμε δίχως ταπείνωση. Αυτό είναι ο στόχος του. Οι περισσότεροι άνθρωποι συνεχίζουν το έργο τους, χωρίς ταπείνωση και έτσι σταματάει ο διάβολος τον πόλεμο! Αυτοί που προσεύχονται πραγματικά ταπεινά, αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη αντίσταση από τον εχθρό. (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Το πόσο ''καθαρά'' είναι τα έργα μας, εξαρτάται από το πόσο καθαρή είναι η καρδιά μας. (Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας)
 • Εάν δεν φυλάξει ο Θεός τον άνθρωπο, τα έργα του είναι άνεμος και φεύγουν κούφια. (ΓέρονταςΕφραίμτηςΑριζόνας)
 • Ό,τι κάνουμε για τον Θεό, ας μην το κάνουμε περιμένοντας αμοιβή, χαρίσματα, δωρήματα ή κάποιες αποκαλύψεις. Είμαστε δούλοι και ο δούλος δεν περιμένει από τον κύριό του αμοιβή. Αρκείται στο να εξασφαλίσει τα προς το ζην, να ζήσει τα παιδιά του. Είναι υποχρεωμένος ο δούλος να κάνει την δουλειά του, δεν την κάνει από χάρη προς τον κύριο. Έτσι και εμείς, ό,τι κάνουμε, ας το κάνουμε από υποχρέωση και όχι από χάρη διότι δεν ευεργετούμε εμείς τον Θεό. (ΓέρονταςΑιμιλιανόςοΣιμωνοπετρίτης)
 • Όπως η βροχή είναι δώρο του Θεού, αν όμως έχεις ξέσκεπο το σπίτι σου, θα καταστρέψει τα πάντα, έτσι και ο αγαθός ακόμη λογισμός και το αγαθό έργο, όταν παραβαίνουν στην λειτουργία της νήψεως, της προσοχής, είναι κακά. (Γέροντας Αιμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης)
 • Πρέπει ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε με ευλάβεια και πίστη. Και τότε αυτό που κάνουμε, θα έχει ευλογία από τον Θεό. (Γερόντισσα Μακρίνα Βασσοπούλου)
 • Καλούμαστε να πράττουμε καλά έργα, αλλά δεν σωζόμαστε, κάνοντας μόνο καλά έργα. Αν σωζόμασταν, κάνοντας μόνο καλά έργα, τότε δεν θα χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός να μας σώσει! Στην ουσία καλούμαστε να κάνουμε καλά έργα, αλλά και να είμαστε και καλοί Χριστιανοί. (Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας)
 • Αν ένα έργο είναι σύμφωνο με τις Θείες εντολές, τότε είναι ευάρεστο στο Κύριο. Ε, λοιπόν, κάθε έργο ευάρεστο στον Κύριο έχει ανεκτίμητη και αιώνια αξία, όσο απλό και ασήμαντο και αν φαίνεται. (Γέροντας Αρσένιος Μπόκα)
 • Να μην ξεκινάτε να κάνετε τίποτε στη ζωή σας, χωρίς πρώτα να προσευχηθείτε μπροστά στον Θεό και την Κυρία Θεοτόκο. (ΓέρονταςΚλέοπαςΉλιε)
 • Τα μικρά και ανάξια έργα, τα οποία όμως γίνονται με υψηλή και ενάρετη διάθεση είναι υψηλά και άξια, ενώ αντίθετα τα μεγάλα και υψηλά έργα, που γίνονται με ευτελή πρόθεση είναι ανάξια, διότι ο Κύριος δεν επιβλέπει τόσο στο καθ' εαυτό έργο, όσο στην πρόθεση της ψυχής, εκείνου που το κάνει. (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Ό,τι γίνεται χωρίς Χριστό και χωρίς προσευχή, είναι χαμένο πράγμα και ας φαίνεται, ότι είναι πολύ αξιόλογο... (π. Σάββας ο Αγιορείτης)
 • Ένας ασφαλής δείκτης, για το αν κάτι που κάνουμε έχει αλήθεια ή όχι, είναι αν φέρνει ειρήνη, χαρά και προσευχή στην καρδιά μας ή αν φέρνει ταραχή. (π. Βαρνάβας Γιάγκου)
 • Όταν κάτι το κάνουμε με την καρδιά μας, δηλαδή με αγάπη και με χαρά, τότε και καλύτερο αυτό θα γίνει και λιγότερο εμείς θα κουραστούμε. (π. Βαρνάβας Γιάγκου)
 • Όλα κρίνονται από τα κίνητρα, δηλαδή από τον πραγματικό λόγο για τον οποίο γίνονται. Ακόμα και οι θυσίες μας προς τον Θεό (νηστείες, γονυκλισίες, προσευχές κτλ) είναι δυνατόν να υπηρετούν τον εγωισμό μας και να μας ειδωλοποιούν. (π. Βαρνάβας Γιάγκου)
 • Μην δοκιμάσεις να κάνεις τίποτε, προτού εξετάσεις την συνείδησή σου. Εκείνη θα σε πληροφορήσει, αν αυτό που επιχειρείς, είναι κατά Θεόν. (Είπε Γέρων)
 • Σε κάθε σου πράξη, να εξετάζεις τι αποτέλεσματα μπορεί να έχει αυτό που κάνεις. (Είπε Γέρων)
 • Εκείνος που φανερώνει τα καλά του έργα και τα κάνει γνωστά στον κόσμο, μοιάζει με τον σποριά που ρίχνει τον σπόρο στην επιφάνεια της γης και έρχονται τα πτηνά του ουρανού και τον τρώνε. Ενώ εκείνος που κρύβει την άσκησή του, όπως βάζει ο σπορέας τον σπόρο μέσα στης γης τα αυλάκια, αυτός ακριβώς θα έχει άφθονη συγκομιδή. (Είπε Γέρων)
 • Οι άνθρωποι αποτυγχάνουν σ' αυτά που κάνουν στη ζωή τους, γιατί δεν εμπιστεύονται και δεν βάζουν το Θεό στη ζωή τους. (Παναγόπουλος)
 • Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν καλά έργα και επαναπαύονται, επί των καλών τους έργων, χωρίς ωστόσο να έχουν οργανική σχέση με την Εκκλησία. Νομίζουν ότι μ' αυτά τα έργα, θα εξασφαλίσουν τον παράδεισο. Όμως τα καλά έργα άμα δεν είναι απότοκα πίστεως και αν δεν γίνονται από κάποιον που είναι κοντά στον Χριστό, είναι έργα απωλείας και όχι σωτήρια. Τα έργα αυτά είναι ένα σίδηρο στο λαιμό των ανθρώπων, που θα τους πάει στην άβυσσο της κολάσεως. Τα καλά μας έργα αξιοποιούνται, μόνο όταν είμαστε κοντά στο Χριστό. (Παναγόπουλος)
 • Κάθετι που κάνει ο άνθρωπος, θα πρέπει να αποσκοπεί στην δόξα του Θεού και στην εξυπηρέτηση του συνανθρώπου. (Παναγόπουλος)
 • Η αγαθοεργία των αμετανόητων ανθρώπων, στα μάτια του Θεού, φαίνεται σαν μια βρωμιά. Γιατί υπάρχουν πολλοί, που βγάζουν το ψωμί από το στόμα τους και το δίνουν στους άλλους για να φάνε, αλλά άμα τους πεις για Χριστό, Εκκλησιασμό, νηστεία και εξομολόγηση, θα σε κάνουν πέρα και θα αδιαφορήσουν. (Παναγόπουλος)
 • Μην ζητήσετε ποτέ, αλλά και μην δεχθείτε ποτέ, το όνομα σας να γραφτεί σε κάποιο έργο ή σε κάποια δωρεά που έχετε συνεισφέρει. Τον έχετε χάσει τον μισθό σας... (Παναγόπουλος)
 • Όσοι κάνουν καλά έργα, αλλά μένουν μακριά από την Εκκλησία και τα μυστήριά Της, είναι σύγχρονοι Φαρισαίοι. (Παναγόπουλος)
 • Ούτε τα σπουδαία λόγια μπορούν να συγκαλύψουν μια φαύλη πράξη, ούτε μια καλή πράξη βλάπτεται από τα βλάσφημα λόγια. (Δημόκριτος)
 • Καμιά τροφή δεν δίνει τόση ευχαρίστηση, όση το κομμάτι του ψωμιού που κερδίζεται με την εργασία. (Επίκουρος)
 • Ξεκινώντας κάποια εργασία, να επικαλείσαι την βοήθεια του Θεού, για να την φέρεις σε πέρας. (Πυθαγόρας)
 • Να κάνεις αυτά που νομίζεις πως είναι σωστά, έστω και αν κάνοντας αυτά πρόκειται να σε κακολογήσουν. Γιατί ο όχλος είναι κακός κριτής κάθε καλού πράγματος. (Πυθαγόρας)
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!