Περί σεβασμού

 • Τίματονπατέρασουκαιτηνμητέρασου, ίναευσοιγένηται, καιίναμακροχρόνιοςγένηεπίτηςγηςτηςαγαθής, ηςΚύριοςοΘεόςσουδίδωσίσοι. [Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, για να ευημερήσεις και γίνεις μακροχρόνιος στην πλούσια και εύφορον χώρα, την οποία θα σου δώσει ο Κύριος.] (Έξοδος 20,12)
 • Οτιμώνπατέραεξιλάσεταιαμαρτίας, καιωςοαποθησαυρίζων, οδοξάζωνμητέρααυτού. Οτιμώνπατέραευφρανθήσεταιυπότέκνων, καιενημέραπροσευχήςαυτούεισακουσθήσεται. Οδοξάζωνπατέραμακροημερεύσει, καιοεισακούωνΚυρίουαναπαύσειμητέρααυτού. [Εκείνος που τιμά τον πατέρα του, υπακούοντας έτσι στον Θεό, εξιλεώνει τις αμαρτίες του. Εκείνος που τιμά και σέβεται την μητέρα του, μοιάζει με άνθρωπο, ο οποίος αποταμιεύει θησαυρούς. Εκείνος που τιμά και σέβεται τον πατέρα του, θα ευφρανθεί και ο ίδιος εκ μέρους των τέκνων του. Και εις ημέρα, κατά την οποία θα προσευχηθεί, θα εισακουστεί η προσευχή του. Αυτός που τιμά και σέβεται τον πατέρα, θα μακροημερεύσει επί της γης. Και εκείνος, ο οποίος υπακούει στον Κύριο, θα επαναπαύει και θα ευφραίνει την μητέρα του.] (Σοφία Σειράχ 3,3-6)
 • Τέκνον, αντιλαβούενγήραπατρόςσου, καιμηλυπήσηςαυτόνεντηζωήαυτού·καναπολείπησύνεσιν, συγγνώμηνέχεκαιμηατιμάσηςαυτόνενπάσηισχυίσου. Ελεημοσύνηγαρπατρόςουκεπιλησθήσεται, καιαντίαμαρτιώνπροσανοικοδομηθήσεταίσοι. Ενημέραθλίψεώςσουαναμνησθήσεταίσου·ωςευδίαεπίπαγετώ, ούτωςαναλυθήσονταίσουαιαμαρτίαι. Ωςβλάσφημοςοεγκαταλιπώνπατέρα, καικεκατηραμένοςυπόΚυρίουοπαροργίζωνμητέρααυτού. [Παιδί μου, γίνε στήριγμα του πατρός σου στα γεράματά του και μην τον λυπήσεις καθόλου κατά το διάστημα της ζωής του. Και εάν ακόμη η διάνοιά του και η φρόνηση εξασθενήσουν, εσύ να είσαι μεγαλόκαρδος και επιεικής απέναντί του. Μη τον εξευτελίσεις και μην τον δυσφήμησεις, όταν εσύ θα βρίσκεσαι στην ακμήν των δυνάμεών σου. Η σπλαγχνική σου συμπεριφορά προς τον πατέρα σου δεν θα λησμονηθεί από τον Θεό. Και αντί να σε τιμωρήσει ο Θεός για τις άλλες αμαρτίες σου, θα αποκαταστήσει ευτυχισμένο και σταθερό τον οίκον σου. Σε περίοδο δοκιμασιών και πειρασμών, ο Κύριος θα σε ενθυμηθεί. Και όπως ο ηλιόλουστος καιρός διαλύει τον πάγο, κατά παρόμοιο τρόπο, θα διαλυθούν και θα εξαφανιστούν οι αμαρτίες σου. Το παιδί, που εγκαταλείπει αβοήθητο τον πατέρα του, είναι όμοιο με τον άνθρωπο εκείνον, που βλασφημεί τον Θεόν. Καταραμένος είναι από τον Κύριο εκείνος, ο οποίος με την απρεπή συμπεριφοράν του εξοργίζει την μητέρα του.] (ΣοφίαΣειράχ 3,12-16)
 • Τα παιδιά πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ το θέμα του σεβασμού προς τους γονείς. Όταν τα παιδιά αντιμιλούν και ασεβούν, γίνονται: α) αιτία να φύγει η Χάρη από αυτά και β) γίνονται δεκτικά των δαιμονικών επιδράσεων και ενεργειών. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Έλειψε τελείως ο σεβασμός. Και βλέπεις τώρα τι γίνεται! Πετάνε και τους γονείς στα γηροκομεία. Παλιά και τα βόδια ακόμη τα γηροκομούσαν, δεν τα έσφαζαν, γιατί έλεγαν: ''Φάγαμε ψωμί από αυτά''. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Μέσα στην αγάπη είναι ο σεβασμός και μέσα στον σεβασμό είναι η αγάπη. Αυτό το όποιο αγαπώ, το σέβομαι κιόλας. Και αυτό το όποιο σέβομαι, το αγαπώ. Δηλαδή δεν είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ένα πράγμα είναι και τα δύο... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όταν κανείς σέβεται τον άλλον, τον ίδιο τον εαυτό του σέβεται, αλλά τον εαυτό του δεν τον υπολογίζει. Ο σεβασμός προς τον άλλον έχει φιλότιμο. Ενώ, όταν προσέχει κανείς τον εαυτό του, αυτό δεν έχει φιλότιμο. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Να σέβεσαι τον άλλον, χωρίς να τον ζορίζεις, αυτό είναι πνευματική αρχοντιά. Μ' αυτήν συγγενεύουμε με τον Θεό. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Τον μεγαλύτερό σου θα τον σεβαστείς για την ηλικία του και τον μικρότερό σου για την ευλάβειά του. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Οφείλετε να προσέχετε πολύ τις μεταξύ σας σχέσεις και να ευλαβείστε ο ένας τον άλλον, ως εικόνες του Θεού. (Άγιος Νεκτάριος)
 • Εκ της φύσεώς τους οι άνθρωποι σέβονται περισσότερο τους μεγαλύτερους στην ηλικία. (Μέγας Βασίλειος)
 • Τους γονείς και το Θεό, να τους τιμάς με όλη σου την ψυχή. (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)
 • Να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, για να μάθουμε να σεβόμαστε και τον Θεό. Εκείνος που είναι θρασύς στους ανθρώπους, είναι θρασύς και στον Θεό. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Γνωρίζω, ότι ο ίδιος ο Θεός τοποθέτησε σαν θεμέλιο και κρηπίδα του δρόμου της αρετής, την τιμή προς τους γονείς. Και δικαίως έβαλε τον σεβασμό προς τον πατέρα και την μητέρα σαν βάση, γιατί την ζωή μας, δι' αυτών μας την χάρισε ο Θεός. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όσο ασήμαντος και αν είναι ο άνθρωπος, να τιμάς στο πρόσωπό του την εικόνα του Θεού, ιδιαίτερα όταν μιλάει με αγάπη και πολύ περισσότερο, όταν εκτελεί έργα αγάπης. Μην περιφρονείς κανέναν άνθρωπο, αλλά να συμπεριφέρεσαι με σεβασμό και στοργή σε όλους, γιατί όλοι είναι μέλη του Χριστού. (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
 • Μην αφήνετε τους γονείς σας, όταν έχουν ανάγκη, να τους βοηθήσετε, ειδικά στο γήρας τους. Εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε αδυναμίες, των γονέων σας, τότε να φοβάστε να τους καταδικάσετε και ακόμη περισσότερο να μην αποκαλύψετε σε άλλους. Μην μιμείστε τον Χαμ, τον γιο του Νώε, ο οποίος, βλέποντας γυμνό τον πατέρα του, πληροφόρησε τους αδελφούς γι' αυτό. Και αν με κάποιον τρόπο προσβάλλετε τους γονείς σας, τότε φροντίστε να τους ζητήσετε σύντομα την συγχώρεση. Ο λόγος του Θεού μας διατάζει να ζητάμε συγχώρεση από κάθε γείτονα, προσβεβλημένο από εμάς, ειδικά από τους γονείς μας, τους οποίους πρέπει να αγαπάμε και να τιμούμε περισσότερο από τους άλλους... (Αρχ.ΚύριλλοςΠαβλώφ)
 • Ο άνθρωπος που δεν σέβεται τους αδελφούς του, δεν θα σεβαστεί ούτε τους Αγίους, ούτε τον Θεό. (π. Βαρνάβας Γιάγκου)
 • Η καλή ανατροφή φέρνει και τον σεβασμό. (Ευριπίδης)
 • Να υποχωρείς μπροστά στους μεγαλυτέρους σου. (Περίανδρος)
 • Δεν είδα γύρω μου, να σέβεται κανείς τον άνθρωπο. Είδα να σέβονται τον πλούτο, τη δύναμη, την εξουσία, τη μοχθηρία, την ατιμία... (Διδώ Σωτηρίου)
 • Να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, για να μάθουμε να σεβόμαστε και τον Θεό. Εκείνος που είναι θρασύς στους ανθρώπους, είναι θρασύς και στον Θεό.
 • Τον σεβασμό δεν τον επιβάλλεις. Τον εμπνέεις.
 • Η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο και όχι ο ήλιος γύρω απο τη γη.
 • Όποιος σέβεται τον μεγαλύτερό του, σέβεται τον εαυτόν του.
 • Ο μεγαλύτερός σου και γάϊδαρος να γίνει, να μην τον καβαλικέψεις.