Περί ακαταλληλότητας

  • Αταίριαστο ζευγάρι, χέρσο χωράφι.
  • Βάλανε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
  • Όλων των πουλιών το κρέας δεν τρώγεται.
  • Αλλονού παπά Ευαγγέλιο.
  • Όποιος δεν ξέρει να γδάρει, χαλά το κρέας και το τομάρι.
  • Στον τυφλό καθρέφτη δεν πουλάνε.
  • Στου τσιγγάνου το τσαντίρι, μην γυρεύεις κάθισμα.