Περί δώρων

 • Εάνουνπροσφέρηςτοδώρονσουαπότοθυσιαστήριονκακείμνησθήςότιοαδελφόςσουέχειτικατάσου, άφεςεκείτοδώρονσουέμπροσθεντουθυσιαστηρίου, καιύπαγεπρώτονδιαλλάγηθιτωαδελφώσου, καιτότεελθώνπρόσφερετοδώρονσου. [Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι ενάντιόν σου εξαιτίας της αδίκου και απρεπούς συμπεριφοράς σου, άφησε εκεί το δώρο σου εμπρός στο θυσιαστήριο και πήγαινε πρώτα συμφιλιώσου με τον αδελφόν σου και έπειτα έλα να προσφέρεις το δώρο σου στον Θεό.] (ΚατάΜατθαίον 5,23-24)
 • Πανδώρηματέλειονάνωθενέστικαταβαίνοναπότουπατρόςτωνφώτων. [Κάθε δώρο τέλειο, κατεβαίνει εκ των άνω, από τον ουρανό, από τον πανάγαθο Θεό, που είναι ο δημιουργός και πατέρας όλων των πνευματικών και υλικών φώτων.] (Ιακώβου 1,17)
 • Δόσιςάφρονοςουλυσιτελήσεισοι, οιγαροφθαλμοίαυτούανθ'ενόςπολλοί.[Το δώρο ενός ασυνέτου ανθρώπου δεν θα σε ωφελήσει, διότι αυτός θα σε κυττάζει όχι με ένα μάτι αλλά με πολλά, περιμένοντας πολλαπλάσια ανταπόδοση.] (Σοφία Σειράχ 20,14)
 • Ουκ εάν ορθώς προσενέγκης, ορθώς δε μη διέλης, ήμαρτες; [Δεν γνωρίζεις ότι εάν προσφέρεις δώρα ως θυσία στον αληθινό Θεό, δεν εκλέξεις όμως τα καλά δώρα σε ένδειξη ευλαβείας, αμαρτάνεις ενώπιον του Θεού;] (Γένεσις 4,7)
 • Ο Θείος Λόγος μας συμβουλεύει να προσφέρουμε δώρα στο Θεό, για να μας δείξει πόσο άπειρη είναι η Θεία αγαθότητα και σαν να μην μας έχει δώσει τίποτα εκ των προτέρων, δέχεται τις εισφορές από εμάς σαν δώρα και αποδίδει την εισφορά ολόκληρη σ' εμάς. Με αυτό δείχνει, ότι είναι μεγάλη και ανέκφραστη η αγαθότητα του Θεού προς εμάς, αφού δέχεται ως δικά μας, τα δικά Του που εμείς Του προσφέρουμε και ομολογεί, ότι μας τα οφείλει, σαν να μην είναι δικά Του. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Κανένα δώρημα του Θεού δεν μένει χωρίς προσθήκη, εκτός του στερημένου ευχαριστίας προς τον Θεό. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού προς τον άνθρωπο είναι, να του φανερώσει στη ζωή του κάποιον, που να γνωρίζει εμπειρικά τον Θεό. (Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος)
 • Τα δώρα του Θεού στον άνθρωπο διακρίνονται σε γενικά και ειδικά δώρα. Τα γενικά δώρα συνίστανται στα τέσσερα στοιχεία της φύσεως και άλλα όσα απορρέουν από αυτά, όλα τα θαυμαστά και φοβερά έργα του Θεού, που περιγράφονται στην Αγία Γραφή. Τα ειδικά δώρα είναι αυτά, που χαρίζει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά - είτε πλούτη προς χάριν της ελεημοσύνης, είτε φτώχεια προς χάριν της υπομονής και της ταπεινώσεως, είτε εξουσία προς χάριν της δικαιοσύνης και ενισχύσεως των αρετών, είτε υποδούλωση και σκλαβιά προς χάριν της ταχείας σωτηρίας της ψυχής, είτε υγεία προς χάριν της βοήθειας των αδυνάτων, είτε ασθένεια προς χάριν του στεφάνου της υπομονής, είτε γνώσεις και επιδεξιότητες στην προς κτήση πλούτου προς χάριν της αρετής, είτε αδυναμία και έλλειψη δεξιοτήτων, προς χάριν της ταπεινώσεως. Τα παραπάνω, μολονότι φαίνονται αντίθετα μεταξύ τους, είναι όμως όλα καλά λίαν, ανάλογα με τον σκοπό τους. Οφείλουμε να αποδίδουμε ευχαριστία στον Θεό για όλα τα δώρα Του και να υπομένουμε με υπομονή και ελπίδα, κάθε δοκιμασία και αντιξοότητα. (ΆγιοςΠέτροςόΔαμασκηνός)
 • Συλλογίσου, ότι τρία πράγματα είναι χρήσιμα να συνδράμουν, για να κάνουν τίμιο ένα δώρον: α)το μεγαλείο του δώρου β)η αγάπη εκείνου που το χαρίζει και γ)η ωφέλεια που απολαμβάνει εκείνος που το δέχεται. (ΆγιοςΝικόδημοςοΑγιορείτης)
 • Τα Δώρα που πρόσφεραν οι Μάγοι στον Κύριο ήταν το χρυσάφι, το λιβάνι και η σμύρνα. Με το χρυσάφι έδειχναν, ότι ο Χριστός είναι Βασιλιάς, με το λιβάνι έδειχναν, ότι Τον δέχονται σαν Θεό και με την σμύρνα (το άρωμα) προμήνυαν το Πάθος Του, δείχνοντας και την Ταφή Του. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Τα 3 δώρα που έφεραν οι Μάγοι στο νεογέννητο Βασιλιά, χωρίς να το θέλουν συμβόλισαν την αγία και ζωοποιό Τριάδα, αλλά και την τριπλή διακονία του Κυρίου: τη βασιλική, την ιερατική και την προφητική, γιατί ο χρυσός συμβολίζει την αυτοκρατορική, το λιβάνι την ιερατική και η σμύρνα την προφητική ή τη θυσιαστική. Το νεογέννητο βρέφος θα γινόταν ο Βασιλιάς του αθάνατου βασιλείου, ο αναμάρτητος ιερέας και προφήτης και, όπως οι περισσότεροι προφήτες πριν απ' Αυτόν, θα θανατωνόταν. Όλοι το γνωρίζουν πως ο χρυσός μαρτυρεί κάποιον βασιλιά και τη βασιλεία του, το λιβάνι μαρτυρεί ιερωσύνη και προσευχή και πως το λιβάνι μαρτυρεί τη θνητότητα. (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)
 • Να θυμάσαι πάντα, ότι η ζωή σου και η ευτυχία είναι δώρα του Θεού, δώρα που δεν σου αξίζουν. Αμαρτία είναι, όταν δεν απολαμβάνουμε σωστά αυτά τα δώρα, όπως και όταν ξεχνάμε, ότι όλα όσα έχουμε στη ζωή μας είναι δώρα του Θεού. Οι άνθρωποι κάνουν λάθος όταν νομίζουν, ότι η ζωή που έχουν ανήκει σ' αυτούς και ότι μπορούν να κάνουν μ' αυτή ό,τι θέλουν. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Ο Κύριος την παίρνει όταν εκείνος θέλει. Αυτό το βλέπουμε συνεχώς... (ΆγιοςΙωάνηςτηςΚροστάνδης)
 • Από τον ταπεινό, ο Κύριος δέχεται και το πιο ασήμαντο δώρο, από τον υπερήφανο, αποστρέφεται και το πιο μεγάλο. (Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ)
 • Οι Θείες ευλογίες έρχονται μόνες τους, τότε που δεν τις περιμένουμε και δεν ελπίζουμε να τις λάβουμε. Αλλά για να έρθουν, πρέπει πρώτα, να καθαρίσουμε τον εαυτόν μας με την μετάνοια. (ΆγιοςΙγνάτιοςΜπριαντσιανίνωφ)
 • Να μην περιφρονήσει κανείς το δώρο που του κάνει ο άλλος, είναι καρπός της ταπεινοφροσύνης, γιατί πρέπει να το καταδέχεται με ευχαριστία και αν ακόμα είναι μικρό και ασήμαντο. (Αββάς Δωρόθεος)
 • Ο Κύριος δεν ευαρεστείτε από την συμπεριφορά μας αυτή, όταν δηλ. εμείς περιφρονούμε την λύπη του αδερφού μας, λύπη εξαιτίας της συμπεριφοράς μας. Τότε ο Κύριος δεν θέλει καν να δεχτεί τα δώρα μας. Δεν μας επιτρέπει δηλ. να Του προσφέρουμε τις προσευχές μας, όσο ακόμα δεν προσπαθούμε να συνδιαλλαγούμε και να βγάλουμε από την καρδιά του αδερφού την θλίψη, είτε αυτή είναι δικαιολογημένη, είτε όχι. Ο Κύριος δεν λέει: "Αφήστε εδώ την προσφορά σας και πηγαίνετε να συμφιλιωθείτε με τον αδερφό σας, αν αυτός έχει δικαιολογημένα παράπονα από εσάς", αλλά λέει: "Εάν θυμηθείς, ότι ο αδερφός σου έχει κάτι εναντίον σου". Αυτό σημαίνει, ότι ακόμα και αυτό που προκάλεσε την ψυχική αναστάτωση του αδερφού σας είναι ασήμαντο, εφόσον ήρθε στο νου σας, να ξέρετε, ότι δεν πρέπει να προσφέρετε στον Κύριο τα πνευματικά δώρα των προσευχών σας, πριν να σφουγγίσετε με γλυκύτητα από την καρδιά του αδερφού σας την θλίψη, όποια και αν είναι η αιτία που την προκάλεσε. (Αββάς Ιωσήφ)
 • Όταν παύσεις να θυμάσαι εκείνο που ζητάς, τότε θα σου έλθει ως δώρο της υπομονής και της καρτερίας σου... (Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής)
 • Τα δώρα που δωρίζουμε στα παιδιά να είναι ''ειρηνικά'' δώρα. Όχι όπλα, σπαθιά και δαιμονικά παιχνίδια. Παίζουμε με την φωτιά τότε... (παπα - Στέφανος ο Σέρβος)
 • Άπειρα δώρα και να μας δώσει ο Θεός, αν έχουμε κλεισμένη την καρδιά μας, δεν θα αναπαυθούμε. (π. Βαρνάβας Γιάγκου)
 • Αν ακούσεις για κάποιον, ότι σε μισεί και σε βρίζει, στείλε του κάποιο δώρο, ώστε να έχεις θάρρος στον Χριστό κατά τήν ώρα της Κρίσεως. Διότι, τίποτε δεν εξευμενίζει τόσο τον Θεό, όσο το να αγαπούμε τους εχθρούς μας και να ευεργετούμε εκείνους που μας βλάπτουν. (Είπε Γέρων)
 • Ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα κάνει ''δώρο'' στο Θεό τις αμαρτίες του, οποιοδήποτε άλλο δώρο και αν κάνει, δεν είναι ευλογημένο από τον Θεό. (Παναγόπουλος)
 • Εμείς κάμνουμε γιορτές και προσφέρουμε δώρα, μα ο Θεός εμάς θέλει, όχι μόνο τα δώρα μας. (Παππούς Παναής από τη Λύση)
 • Περισσότερη αξία από το δώρο έχει ο τρόπος με τον οποίον το δίνεις. (Κορνήλιος)
 • Δεν είναι καλό να αρνείσαι το δώρο που σου προσφέρουν. (Όμηρος)
 • Κάθε δώρο που δίνεται και αν ακόμη αυτό είναι μικρό, φαίνεται μεγάλο, όταν γίνεται με καλοσύνη. (Μένανδρος)
 • Τα δώρα των εχθρών δεν είναι πραγματικά δώρα και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. (Σοφοκλής)
 • Αυτό που είσαι είναι δώρο από το Θεό σε σένα και αυτό που γίνεσαι, είναι δώρο από σένα στον Θεό. (Μπαλτασάρ)
 • Το μοναδικό δώρο είναι ένα κομμάτι από τον εαυτόν σου... (Έμερσον)
 • Κανένα δώρο δεν είναι στην πραγματικότητα δικό μας, όταν δεν ευχαριστήσουμε τον δωρητή.
 • Τα ωραιότερα δώρα είναι, όταν δεν γιορτάζεις τίποτα... Απλά ο άλλος γιορτάζει, επειδή σε έχει στην ζωή του...
 • Οι φτωχοί άνθρωποι είναι συνήθως και οι πιο γενναιόδωροι!...
 • Κανένα δώρο που κάνεις στην μητέρα σου, δεν ισοδυναμεί με το δικό της δώρο προς εσένα, τη ζωή...
 • Εχθρού χάρισμα δεν διαφέρει από ζημιά.
 • Δίνε τα αυγά σου, μα την κότα σου μην δώσεις.
 • Όταν σου χαρίζουν ένα γάϊδαρο, μην τον κοιτάς στα δόντια.
 • Πεινασμένου δίνανε να φάει και το κοίταζε στ' αλάτι.
 • Το δώρο δεν δωρίζεται και αν δωριστεί, γνωρίζεται.
 • Σε πολλούς σακί μη λύσεις και αν το λύσεις, μην το δέσεις. (Μπροστά σε πολλούς δεν χαρίζουν, σε έναν μόνο).
 • Ξύδι χάρισμα, γλυκό σαν μέλι.
 • Λέγεται ότι κάποτε ο ΆγιοςΙλαρίων, πήγε στην φάτνη της Βηθλεέμ, εκεί όπου γεννήθηκε ο Χριστός. Ένιωσε τόση μεγάλη κατάνυξη και συγκίνηση όταν μπήκε μέσα στην φάτνη, που έπεσε καταγής και άρχισε να φωνάζει και να λέει: Χριστέ μου, τί δώρο να δώσω εγώ, τί να προσφέρω εγώ, έναντι αυτών που έκανες Εσύ για εμάς; Και ακούστηκε μια φωνή από το τέμπλο της φάτνης να λέει: Ιλαρίων, τιςαμαρτίεςσουναμεδώσεις! Δεν ζητάει τα χρήματα μας ο Θεός. Δεν ζητάει τα κτήματα μας ο Θεός. Το ''δώρο'' που ζητάει ο Κύριος από εμάς είναιοιαμαρτίεςμας.Να του δώσουμε τις αμαρτίες μας,για να μας χαρίσειτηνΒασιλείατωνΟυρανών...
 • Τι δώρα θα κάνεις τώρα τα Χριστούγεννα; Όχι στους δικούς σου ή τους φίλους σου. Αλλά στον ίδιο το Χριστό!... Το σκέφτηκες άραγε αυτό; Να ένας κατάλογος με πλούσια δώρα: α) Οι Μάγοι προσέφεραν χρυσό στον Κύριο. Εσύ πρόσφερέ Του αγνότητακαιαρετή β)Προσέφεραν εκείνοι λιβάνι. Πρόσφερέ Του εσύ πνευματικό λιβάνι, που είναι η καλήκαιθερμήπροσευχήσου γ) Προσέφεραν εκείνοι σμύρνα. Πρόσφερε εσύ ταπεινοφροσύνη, ταπεινήκαρδιάκαιελεημοσύνη, έργααγάπηςπροςτονπλησίον. Αν με τέτοια δώρα προσέλθεις τώρα τα Χριστούγεννα προς το Χριστό, τότε δε θα δώσεις μόνο δώρα. Θα πάρεις πολύ περισσότερα!... ΘασουδώσειοίδιοςοΚύριοςμεγάλο, ακριβό, πολύτιμο δώρο. ΤονίδιοτονΕαυτόΤου!Θα έλθει το πανάγιο Βρέφος στην καθαρή και ενάρετη καρδιά σου με το Σώμα και το Αίμα Του και θα σου φέρει μαζί με αυτά και όλες τις ευλογίες Του. Δώσε Του με όλη σου την καρδιά τα δώρα σου. Καιθαδειςτιθασουχαρίσει!...
 • Είχε την ονομαστική του εορτή ο Ανδρέας Λασκαράτος, όταν έλαβε από ένα βαμμένο εχθρό του δώρο. Άνοιξε περίεργος το δέμα και έμεινε έκπληκτος από το περιεχόμενο. Ήταν... κέρατα. Το ξανάκλεισε και περίμενε. Σε λίγες μέρες ερχόταν η ονομαστική εορτή του χυδαίου αυτού ανθρώπου. Νικόλα τον έλεγαν. Κατέβηκε λοιπόν στον κήπο του ο Λασκαράτος, έφτιαξε μια ωραία ανθοδέσμη και του την έστειλε μαζί με ένα σημείωμα όπου ο Κεφαλλονίτης ποιητής έγραφε: «Έκαστος προσφέρει από αυτά που έχει. Χρόνια πολλά». Και υπέγραψε.