Περί ασυνεννοησίας

 • Οι άνθρωποι δεν σκέφτονται σήμερα τον Θεό, γι' αυτό και δεν μπορείς να βρεις ανταπόκριση, δεν μπορείς να συνεννοηθείς. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Αν δεν γυρίσετε όλη η οικογένεια το κουμπί (τη συχνότητα) στην Εκκλησία, δεν πρόκειται να συνεννοηθείτε. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Τα ζώα συννενοούνται, χωρίς να μιλάνε και οι άνθρωποι που μιλάνε, δεν μπορούν να συννενοηθούν.
 • Από την Πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα.
 • Αντάμα κουβεντιάζουμε και χώρια απαντάμε.
 • Μαζί μιλάμε και χώρια καταλαβαίνουμε.
 • Άλλος το μακρύ του και άλλος το κοντό του.
 • Άλλα λέει θειά μου και άλλα ακούν τα αυτιά μου.
 • Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν.
 • Δέκα τα λέμε και τρία τα βρίσκουμε.
 • Μίλα του κοράκου, για να ακούσει ''κρα''.
 • Πελάτης: Είναι τα λουλούδια πλαστικά;

Πωλητής: Φυσικά!

Πελάτης: Φυσικά;

Πωλητής: Όχι πλαστικά!

Πελάτης: Μα τέλος πάντων... τί είναι τα λουλούδια: φυσικά ή πλαστικά;

Πωλητής: Φυσικά, πλαστικά!