Περί φλυαρίας

 • Λέγω δε ημίν ότι παν ρήμα αργόν ο εάν λαλήσουσιν οι άνθρωποι αποδώσουσι περί αυτού λόγον εν ημέρα κρίσεως. [Σας λέω ότι για κάθε λόγο περιττό και ανωφελή, τον οποίον τυχόν πουν οι άνθρωποι, θα δώσουν λόγο γι' αυτόν κατά την ημέρα της Κρίσεως. (Κατά Ματθαίον 12,36)
 • Ει τις δοκεί θρήσκος είναι εν υμίν μη χαλιναγωγών γλώσσαν αυτού, αλλ' απατών καρδίαν αυτού, τούτου μάταιος η θρησκεία. [Εάν κάποιος από εσάς, νομίζει ότι είναι θρήσκος, όμως δεν χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, αυτός κοροϊδεύει τον εαυτόν του και η θρησκεία του είναι ανώφελη.] (Ιακώβου 1,26)
 • Τας δε βεβήλους κενοφωνίας περιίστασο. Επί πλείον γαρ προκόψουσιν ασεβείας. [Απόφευγε τις ανόητες και κενές περιεχομένου φλυαρίες, που βεβηλώνουν την αλήθεια. Διότι όσοι διδάσκουν αυτού του είδους τις ανοησίες, θα προχωρήσουν ακόμα περισσότερο στην ασέβεια.] (Προς Τιμόθεον Β' 2,16)
 • Εκπολυλογίαςουκεκφεύξηαμαρτίαν. [Από την πολυλογία, δεν θα αποφύγεις την αμαρτία.] (Παροιμίες 10,19)
 • Οςφυλάσσειτοεαυτούστόμα, τηρείτηνεαυτούψυχήν, οδεπροπετήςχείλεσιπτοήσειεαυτόν. [Εκείνος που προσέχει τα λόγια του, προφυλάσσει την ψυχή και την ζωή του από πολλά κακά. Ο επιπόλαιος όμως και απερίσκεπτος στα λόγια του, θα δημιουργήσει στον εαυτόν του πολλούς φόβους και μεγάλες περιπετείες.] (Παροιμίες 13,3)
 • Βδέλυγμα Κυρίω οι απαίδευτοι ακρατείς γλώσση. [Αποκρουστικός και μισητός ενώπιον του Κυρίου είναι εκείνοι οι απαιδαγώγητοι και οι αμόρφωτοι, οι οποίοι δεν συγκρατούν την γλώσσα τους. (Παροιμίες 27,20)
 • Εάνίδηςάνδραταχύνενλόγοις, γίνωσκεότιελπίδαέχειμάλλονοάφρωναυτού. [Εάν δεις άνδρα ταχύ και απερίσκεπτο στους λόγους του, μάθε ότι έχει μεγαλύτερες ελπίδες επιτυχίας από αυτόν ένας ασύνετος και άμυαλος.] (Παροιμίες 29,20)
 • Φοβερόςενπόλειαυτούανήργλωσσώδης, καιοπροπετήςενλόγωαυτούμισηθήσεται. [Επικίνδυνος και φοβερός είναι στην πόλη ο κακόγλωσσος και αθυρόστομος άνθρωπος· εκείνος που είναι άκριτος και ταχύς στα λόγια του θα μισηθεί.] (ΣοφίαΣειράχ 9,18)
 • Καιομισώνλαλιάνελαττονούταικακία. [Εκείνος που μισεί και αποστρέφεται την φλυαρία, θα αποφύγει πολλές πτώσεις.] (Σοφία Σειράχ 19,6)
 • Η πολυλογία είναι η καθέδρα της κενοδοξίας, είναι η θύρα της καταλαλιάς, πρόξενος της ψευδολογίας, σκορπισμός της κατανύξεως και της σύννοιας (συγκεντρωμένος νους), οδηγός στα ευτράπελα, αμαύρωση της προσευχής και προκαλεί ακηδία. Η πολυλογία άλλοτε γεννιέται από την πολυφαγία (γαστριμαργία) και άλλοτε από την κενοδοξία. (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚλίμακος)
 • Όποιος γνώρισε τα παραπτώματά του, χαλιναγώγησε τη γλώσσα του, ενώ ο πολυλογάς δεν γνώρισε ακόμα καθώς πρέπει τον εαυτό του. (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Αυτός που φροντίζει για την ώρα του θανάτου του, ολιγόστευσε τα λόγια του. Και αυτός που απέκτησε πένθος στην ψυχή του, αποφεύγει σαν φωτιά την πολυλογία. (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚλίμακος)
 • Η ακηδία είναι το πρώτο τέκνο της πολυλογίας. (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚλίμακος)
 • Άκουσα κάποτε ένα μοναχό να λέει, ότι η πολυλογία οπωσδήποτε γεννάται από τις εξής αιτίες: Ή από κακή συναναστροφή και κακή συνήθεια, αφού η γλώσσα έλεγε είναι μέλος του σώματος, όπως διαπαιδαγωγηθεί, έτσι κατά ανάγκη και θα συνηθίσει ή πάλι από κενοδοξία, πράγμσ που συμβαίνει περισσότερο, σε όσους έχουν πνευματικό πόλεμο ή μερικές φορές από γαστριμαργία. Γι' αυτό πολλές φορές, δαμάζοντας την κοιλιά, δεσμεύουν με βία και την γλώσσα και την καθιστούν ανίσχυρη για πολυλογία. (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Θλίβε την κοιλιά και οπωσδήποτε θα κλείσεις και το στόμα, γιατί η γλώσσα ισχυροποιείται από τα πολλά φαγητά. (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚλίμακος)
 • Είδα πολλούς ανθρώπους που σώθηκαν με πολλή σιωπή. Και δεν είδα κανέναν, που να σώθηκε με την πολυλογία. (ΆγιοςΑμβρόσιοςΜεδιολάνων)
 • Όποιος πολυλογεί, για καλά ακόμη πράγματα, είναι ανάξιος της αγιότητος. Από την πολυλογία προκαλείται η άγνοια και η διατάραξη του νου. (ΆγιοςΙσαάκοΣύρος)
 • Το σιωπηλό στόμα ερμηνεύει τα μυστήρια του Θεού, ενώ ο πολυλογάς απομακρύνεται από τον Πλάστη του. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Φύλαξε τον εαυτό σου από την πολυλογία· διότι αυτή σβήνει από την καρδιά τις νοερές κινήσεις που φυτεύονται από τον Θεό. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Τίποτε δεν σβήνει τόσο τη φωτιά που ανάβει το Άγιον Πνεύμα στην καρδιά για τον αγιασμό της ψυχής, όσο η συναναστροφή, η πολυλογία και η συζήτηση, εκτός αν γίνεται με πνευματικούς αδελφούς και έχει σαν περιεχόμενο την γνώση του Θεού και την προσέγγισή μας σ' Αυτόν. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Ο κήπος που δεν έχει φράχτη, ποδοπατιέται και ερημώνεται. Και αυτός που δεν φράζει το στόμα του, χάνει τους πνευματικούς καρπούς του. Εκείνος που λέει πολλά λόγια, όταν βρίσκεται ανάμεσα σε αδελφούς, θα προκαλέσει πολλές φιλονικίες και πολλή αντιπάθεια εναντίον του. Αν όμως δύσκολα ανοίγει τα χείλη του, θα γίνει αγαπητός. (ΆγιοςΕφραίμοΣύρος)
 • Τίποτε άλλο δεν προκαλεί τόση σύγχυση, όσο η πολυλογία. Και τίποτε δεν είναι φαυλότερο από την ακράτητη γλώσσα, που μπορεί να αφανίσει την καλή κατάσταση της ψυχής. Ό,τι οικοδομούμε κάθε μέρα, το γκρεμίζει και ό,τι με κόπο μαζεύουμε, η ψυχή το σκορπίζει με την πολυλογία. Τι είναι χειρότερο από τη γλώσσα; Είναι ασυγκράτητο κακό. Πρέπει λοιπόν να της βάλομε όρια, να της επιβληθούμε δια της βίας και να την πιέσουμε, ώστε να λέει μόνο τα απαραίτητα. Ποιός μπορεί να πει πόση ψυχική ζημιά προκαλείται από τη γλώσσα; (Όσιος Θεόφιλος ο Σιναϊτης)
 • Η πολυλογία διασκορπίζει υπερβολικά το νου και όχι μόνο τον κάνει αδρανή στην πνευματική εργασία, αλλά και τον παραδίνει στο δαίμονα της ακηδίας· αυτός πάλι, αφού τον εξασθενήσει υπέρμετρα, τον παραδίνει στους δαίμονες της λύπης και της οργής. (Άγιος Διάδοχος Φωτικής)
 • Να βάλουμε πόρτα και κλειδαριά στο στόμα. Από την φλυαρία προήλθαν μυριάδες κακά. Διαλύθηκαν σπίτια, διασπάστηκαν φιλίες και πολλά άλλα κακά συνέβησαν. Έχεις το ελάττωμα να μιλάς πολύ; Λέγε λοιπόν τα δικά σου στον Θεό. Έτσι θα σου είναι αυτό όχι ελάττωμα, αλλά πλεονέκτημα. Λέγε τα δικά σου στους φίλους σου, ώστε να προσεύχονται για τις αμαρτίες σου. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Η πολυλογία είναι μητέρα της αδιαφορίας, υπόθεση αγνωσίας και μωρίας, πόρτα της κατακρίσεως, υπηρέτης των ψεμάτων και ψυχρότητα της ευλαβούς θερμότητας. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Η πολυλογία τις περισσότερες φορές, προέρχεται από την υπερηφάνεια πως τάχα ξέρουμε πολλά και γι' αυτό βιαζόμαστε με πολλές επαναλήψεις να εντυπώσουμε τη γνώμη μας στις καρδιές των άλλων, για να φανούμε σ' αυτούς διδάσκαλοι, λες και έχουν ανάγκη να μάθουν από μας. Την υπερηφάνεια αυτή τη δείχνουμε, όταν διδάσκουμε χωρίς να μας το έχουν ζητήσει. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Η γλώσσα όταν αρχίσει και λαλεί μια φορά, τρέχει σαν αχαλίνωτο άλογο και δεν μιλάει μόνο τα καλά και πρέποντα, αλλά και τα κακά. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Χρήσιμες συμβουλές, για την καταπολέμηση του πάθους της πολυλογίας: α)Μην ανοίξεις μακρές συνομιλίες με εκείνον, που σε ακούει με κακή όρεξη, για να μην του προκαλέσεις αηδία και τον κάνεις να σε σιχαθεί β)Απόφευγε να μιλάς αυστηρώς και μεγαλοφώνως, γιατί δίνεις την υποψία, ότι είσαι μάταιος και έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτόν σου γ)Ποτέ να μην μιλάς για τον εαυτό σου, τις υποθέσεις σου και τους συγγενείς σου. Εκτός και αν είναι ανάγκη, οπότε μπορείς να μιλήσεις όσο γίνεται, με περισσότερη συντομία. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Τίποτα δεν οδηγεί με τόση ευκολία στην αμαρτία, όσο η σύγχυση και η πολυλογία. (Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός)
 • Υπάρχουν 2 ειδών φλυαρίας: Η πρώτη είναι να λές λόγια προς καταστροφή της εναρέτου ζωής, λόγια κατηγορίας, συκοφαντίες, ψέματα και τα παρόμοια. Το άλλο είδος φλυαρίας σχετίζεται με την αστειολογία, η οποία παρακινεί τους άλλους να γελούν. (Όσιος Άνθιμος της Χίου)
 • Η Χάρις του Θεού δεν έρχεται ποτέ σε εκείνον, που έχει ελεύθερο και ανοιχτό το στόμα του. (Όσιος Άνθιμος της Χίου)
 • Έχεις το ελάττωμα να μιλάς πολύ; Λέγε λοιπόν τα δικά σου στον Θεό (με την προσευχή). Έτσι θα σου είναι αυτό όχι ελάττωμα, αλλά πλεονέκτημα. Λέγε τα δικά σου στους φίλους σου, ώστε να προσεύχονται για τις αμαρτίες σου.
 • Εκείνος που περιορίζει την κοιλιά του, μπορεί να περιορίσει και την γλώσσα του. (Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας)
 • Η πολυλογία τρέφει την κενοδοξία όπως το λάδι τη φωτιά. Η πολυλογία καλλιεργεί τη λήθη του Θεού και των αμαρτιών μας και σκορπίζει την κατάνυξη. Η πολυλογία ψυχραίνει την πνευματική θέρμη και γεννά την πνευματική οκνηρία και την ακηδία. Η πολυλογία χαλαρώνει την προσοχή και αδυνατίζει την προσευχή. (Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ)
 • Το λυπηρότερο απ' όλα είναι, ότι η πολυλογία μπορεί να σβήσει τη φωτιά, που ήρθε ο Κύριος να ανάψει στη γη της ανθρώπινης καρδιάς. (Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ)
 • Η φλυαρία γεννάει την αργολογία, το ψέμα, την συκοφαντία, την κατάκριση, τον διασκορπισμό του νου, την αιχμαλωσία, την απελπισία. Η πολυλογία αφανίζει τις αρετές και καταργεί την ησυχία. (Όσιος Παϊσιος Βελιτσκόφσκυ)
 • Μην μιλάς, χωρίς να είναι ανάγκη. Πολλά κακά προέρχονται από την φλυαρία. Συχνά αρχίζουμε με πνευματικούς λόγους, για να καταλήξουμε στην κακολογία και την κατάκριση του πλησίον. (Στάρετς Ευστράτιος)
 • Ο φλύαρος άνθρωπος, δεν πρόκειται να προκόψει ποτέ. (ΣτάρετςΠαρθένιος)
 • Η πολυλογία διώχνει την Χάρη του Θεού και ψυχραίνει την θερμότητα της ψυχής. (ΣτάρετςΠαρθένιος)
 • Όταν βλέπετε κάποιον να λέει πολλά λόγια ή να αγαπάει τις συζητήσεις ή να ψάχνει για παρέα, μην του έχετε ποτέ εμπιστοσύνη. (Γέροντας Αιμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης)
 • Ο πολύλογος, έστω και αν είναι ρήτορας, πνευματικά δεν ευδοκιμεί. (Γέροντας Γερμανός ο Σταυροβουνιώτης)
 • Η αχίλλειος πτέρνα των ανθρώπων βρίσκεται στις πολλές κουβέντες και στις συζητήσεις. (ΓερόντισσαΓαβριηλίαΠαπαγιάννη)
 • Η μανιώδης σκανδαλοθηρία, η επαίσχυντη συκοφαντία και η θεομίσητη κατηγορία, (όλα αυτά), αρχίζουν από την φλυαρία. (Μοναχός Μωϋσής ο Αγιορείτης)
 • Το ψέμα και η κατάκριση είναι τα δίδυμα παιδιά της φλυαρίας. (Αντισθένης)
 • Τα μικρά ρυάκια φλυαρούν με θόρυβο, γιατί δεν έχουν βάθος. Οι μεγάλοι όμως ποταμοί, κυλάνε σιωπηλά. (Στοβαίος)
 • Η πολυλογία είναι ένα ελάττωμα που έχει έμμεση σχέση με την περιέργεια. Οι φλύαροι θέλουν να μαθαίνουν πολλά, για να έχουν να λένε πολλά. Η ροπή πρός την φλυαρία κάνει τον λόγο ανόητο και χωρίς περιεχόμενο. (Πλούταρχος)
 • Όποιος λέει πολλά, σε πολλά σφάλλει. (Πλούταρχος)
 • Αυτός που λέει την αλήθεια, δεν έχει ανάγκη από πολλά λόγια. (Δημόκριτος)
 • Πολύ να μιλάς και πολλά να πεις δεν είναι το ίδιο. (Σοφοκλής)
 • Ο άνθρωπος που ευχαριστιέται να μιλάει συνέχεια, έχει ξεχάσει ότι ενοχλεί τους γύρω του. (Σοφοκλής)
 • Να μην μιλάς μόνο και μόνο επειδή αυτό σε ευχαριστεί. (Ηράκλειτος)
 • Όποιος έχει λυμένο το στόμα, πρέπει να είναι πολύ τυχερός για να μην του δέσουν τα χέρια. (Καμπούρογλου)
 • Φοβερή αρρώστια η ακράτεια ούρων!

Φοβερότερη η ακράτεια γλώσσας! (Χριστόφορος Γεροντίδης)

 • Ένας φλύαρος λέει σε ένα λεπτό, όσα δεν κάνει ούτε σε ένα μήνα. (Σαίξπηρ)
 • Οι άνθρωποι όσο λιγότερο σκέφτονται, τόσο περισσότερο μιλούν. (Μοντεσκιέ)
 • Η φλυαρία είναι ένδειξη μετριότητας (Λα Μπρυγιέρ)
 • Όσο περισσότερα θα πείτε, τόσο λιγότερα οι άνθρωποι θα συγκρατήσουν στη μνήμη τους. (Φενελόν)
 • Καθώς ένα ξεκλείδωτο μπαούλο, μας δείχνει πως δεν περιέχει θησαυρό, έτσι και ένα διαρκώς ανοιχτό στόμα μας δείχνει, ένα κεφάλι αδειανό. (Ντεβίλλερς)
 • Όλα τα μέλη του ανθρώπινου σώματος στο τέλος κουράζονται, εκτός από τη γλώσσα... (Άντεναουερ)
 • Υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε συνεχώς, μέχρι να βρουν κάτι να πουν. (Γκιτρύ)
 • Οι κουβέντες επινοήθηκαν, για να μην αφήνουν τον άνθρωπο να σκέφτεται. (Αγκάθα Κρίστι)
 • Η φλυαρία δείχνει κυρίως την αγωνία ενός δικού μας κενού...
 • Η άτακτη πολυλογία είναι γέννημα της άτακτης σκέψης. Σπάνια βρίσκουμε πολύ νόημα κάτω από τα πολλά λόγια.
 • Αυτοί που πλούσιοι σε λόγια, συνήθως είναι φτωχοί σε αγάπη.
 • Όταν ο λόγος σου δεν έχει βάθος, το αναπληρώνεις με το μάκρος.
 • Μιλάμε πολύ, γιατί δεν έχουμε Κάτι να πούμε.
 • Ένας φλύαρος κάποτε, φλυάρησε μπροστά στον Αριστοτέλη και ύστερα τον ρώτησε, αν τον ενόχλησε με τις φλυαρίες του. Και ο Αριστοτέλης του απάντησε: Όχι, διότι δεν σε άκουσα!
 • Σπάνια ο Θεός μιλά σε εκείνον, που δεν παύει να μιλά.
 • Την φλυαρία σου να την στρέψεις σε κουβέντα με τον Θεό.
 • Όταν η γλώσσα είναι μεγάλη, το πνεύμα είναι μικρό.
 • Έχουμε 2 αυτιά και ένα στόμα και με αυτήν την αναλογία να τα χρησιμοποιούμε.
 • Όταν κάποιος δεν έχει βάθος στην σκέψη του, το αναπληρώνει με πλάτος στον λόγο του.
 • Εάν ανοίγουμε κάθε τόσο το μπουκάλι με το άρωμα, σύντομα εκείνο θα εξατμιστεί. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τον φλύαρο, ο οποίος δεν πρόκειται ποτέ να προκόψει πνευματικά.
 • Από μια γλώσσα δεμένη, κινδυνεύουμε να βρεθούμε δεμένοι πολύ άσχημα.
 • Οι πολυλογάδες είναι οι χειρότεροι κλέφτες. Σου αφαιρούν και χρόνο και διάθεση.
 • Ο σοφός δεν απαντάει στις φλυαρίες των ανοήτων.
 • Πολλά λόγια, πολλά ψέματα. Όπου πολλά λόγια, λίγα έργα.
 • Πρόβατο που βελάζει, του πέφτει το χορτάρι από το στόμα.
 • Τα δόντια τα 'δωσε ο Θεός να συγκρατούν τη γλώσσα.
 • Όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα μικρό καλάθι.
 • Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
 • Η γλώσσα του πάει ροδάνι.
 • Γλώσσα παπούτσι, μυαλό κουκούτσι.
 • Γλώσσα μακριά, μυαλού λιγόστεμα.
 • Γλώσσα παπούτσι, μυαλό κουκούτσι.
 • Ο καπνός και η γλωσσού, διώχνουν τον άνθρωπο από το σπίτι του.
 • Όπου λείπει η καρδιά μιλεί η γλώσσα.
 • Πλούσια γλώσσα, φτωχό κεφάλι.
 • Πλούσια γλώσσα, φτωχό μυαλό.
 • Της πολυλογούς η γλώσσα και αν κοπεί, πάλι θα μιλήσει.
 • Γλιστρίδα έφαγε.
 • Ο ένοχος συνήθως πολυλογεί. (Παροιμία της Γκάνα)
 • Η αλήθεια δίνει σύντομη απάντηση, το ψέμα συνήθως φλυαρεί. (Γερμανικήπαροιμία)
 • Εάν φλυαρούν δύο, μην είσαι ο τρίτος. (Τουρκικήπαροιμία)
 • Διηγείται κάποιος νεαρός: Βάδιζα με τον πατέρα μου, όταν σταμάτησε στη στροφή του δρόμου και μετά από μια μικρή σιωπή, με ρώτησε: ''Πέρα από το κελάηδημα των πουλιών ακούς κάτι άλλο;''. Τέντωσα τα αυτιά μου και ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα απάντησα: ''Ακούω το θόρυβο ενός κάρου''. ''Αυτό είναι'', είπε ο πατέρας μου, ''είναι ένα άδειο κάρο''. Τότε τον ρώτησα: ''Πώς ξέρεις, ότι το κάρο είναι άδειο, αφού δεν το έχουμε δει;''. Ο πατέρας, μου είπε: ''Είναι εύκολο να γνωρίζω, πότε ένα κάρο είναι άδειο... από τον θόρυβο. Όσο πιο άδειο είναι το κάρο, τόσο μεγαλύτερο θόρυβο κάνει''...Όταν ενηλικιώθηκα, ακόμη και σήμερα, όταν βλέπω ένα πρόσωπο να μιλάει πολύ, διακόπτοντας την συζήτηση όλων, να είναι ενοχλητικό ή ξιπασμένο, να νιώθει υπεροχή και να ταπεινώνει τους άλλους, έχω την εντύπωση, ότι ακούω τη φωνή του πατέρα μου να λέει: «Το πιο άδειο κάρο κάνει το μεγαλύτερο θόρυβο.»