Περί ρεύσης- ονείρωξης

  • Η ρεύση (εκσπερμάτωση) που συμβαίνει στον ύπνο γίνεται από πολλές αφορμές: από γαστριμαργία, από κενοδοξία και από φθόνο των δαιμόνων. Γίνεται επίσης από την πολλή αγρυπνία, όταν κυριεύεται από τον ύπνο το σώμα, έχοντας το φόβο μήπως το πάθει αυτό. Ή την παραμονή της Θείας λειτουργίας αν είναι κανείς ιερέας, ή της Θείας Κοινωνίας, όταν ξαπλώσει κανείς με λογισμούς δειλίας, μήπως δηλαδή το πάθει, αποκοιμιέται και το παθαίνει, πράγμα που και αυτό οφείλεται σε φθόνο των δαιμόνων. Ακόμη, αν δεί κανείς την ημέρα ένα όμορφο πρόσωπο και έπειτα αναπολώντας το νοερά κοιμηθεί με αυτούς τους πορνικούς λογισμούς που από χαυνότητα δεν έδιωξε, το παθαίνει στον ύπνο του, ή και ξύπνιος ίσως, ξαπλωμένος στο κρεβάτι του. Συμβαίνει και αλλιώς: Είναι μερικοί, που κάθονται και συζητούν για εμπαθή πράγματα, είτε μ' εμπάθεια, είτε όχι. Πηγαίνοντας έπειτα για ύπνο, ενώ τα κλώθουν στο μυαλό τους και συνομιλούν νοερά μ' αυτά, κοιμούνται και το παθαίνουν. Ίσως και εκεί που συνομιλούν, ο ένας από τους δύο παθαίνει τη βλάβη. Γι' αυτό πρέπει να προσέχομε τους εαυτούς μας πάντοτε και να μελετούμε το λόγο του Ψαλμωδού: «Βλέπω τον Κύριο πάντοτε εμπρός μου, ότι είναι στα δεξιά μου για να μην κλονιστώ». (Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος)
  • Μου είχε πει κάποτε κάποιος διακριτικός γέροντας, ότι η κατ΄ύπνο ρεύση, συμβαίνει από την πολυφαγία και την ανάπαυση. Άλλοτε προέρχεται από την υπερηφάνεια, όταν αισθανθούμε έπαρση, διότι επί πολύ καιρό δεν μας συνέβη έκκριση και άλλοτε πάλι είναι αποτέλεσμα της κατακρίσεως του πλησίον. Υπάρχει και η περίπτωση εκείνων, που έφτασαν στην απάθεια και το ότι έπαθαν ρεύση, αυτό ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα του φθόνου των δαιμόνων. Και αυτό το επέτρεψε ο Θεός, ύστερα από αρκετό καιρό, ώστε με ένα αναμάρτητο πάθημα, να αποκτήσουν την πιο υψηλή ταπείνωση. (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
  • Εάν κάποιος μοναχός, πάθει αθέλητα ρεύση (σπέρματος), θα κάνει την ίδια ώρα 100 μετάνοιες και θα διαβάσει τον 50ο ψαλμό. (Μέγας Παχώμιος)
  • Ο κανόνας του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού ορίζει, ότι όποιος μολυνθεί την νύχτα με ρεύση, να μην Μεταλαμβάνει εκείνη την ημέρα και αφού πει τον 50ο ψαλμό και κάνει 49 γονυκλισίες, καθαρίζεται από τον μολυσμό αυτό. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
  • Τρεις είναι οι αιτίες των ονειρώξεων: α) η πολυφαγία (λαιμαργία - γαστριμαργία β) η έλλειψη νήψεως και πνευματικής ασκήσεως και γ) η δαιμονική επιβουλή, λόγω ζήλειας του εχθρού διαβόλου, με σκοπό να κλονίσει και να ταπεινώσει τον άνθρωπο με ένα δήθεν σφάλμα και να αποτρέψει τον πιστό να εισέλθει στην Θεία Κοινωνία, χωρίς ο πιστός προηγουμένως να έχει δώσει κάποια αφορμή, με κάποια συγκατάθεση. Αν η ονείρωξη προήλθε απο δαιμονική επιβουλή, αν δηλ. δεν υπάρχει συγκατάθεση του ανθρωπου, αλλά συνέβη μόνο μια φυσιολογική έκκριση, χωρίς να μεσολαβήσει αίσθημα ηδονής, τότε μόνο μπορεί κανείς να προσέλθει στα Άγια Μυστήρια, με βαθιά συναίσθηση και εμπιστοσύνη στην Θεία Χάρη των Αγίων Μυστηρίων. (ΑββάςΘεωνάς)
  • Σχετικά με τις ρεύσεις στον ύπνο, μην το αποδίδετε καθόλου στον εαυτό σας ως κατηγορία, αλλά να το θεωρείτει σαν να τρέχει η μύτη σας. Γιατί, εάν περπατώντας στην αγορά συναντήσεις μαγειρείο και πλησιάζοντάς το, καθώς περνάς από εκεί, μυρίσεις την κνίσσα από τα κρέατα, σημαίνει ότι έφαγες; Ασγαλώς θα μου πεις όχι. Έτσι ούτε οι ρεύσεις στον ύπνο σε μολύνουν. Εάν μάλιστα σε δει ο εχθρός να δειλιάζεις, περισσότερο σου επιτίθεται. Πρόσεξε όμως όταν ξυπνήσεις, να μην συγκατατεθείς με την σκέψη. (Είπε Γέρων)