Περί αγαθών

+ Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν. [Ζητείτε κατά πρώτο και κύριο λόγο την Βασιλεία του Θεού και την αρετή που θέλει από εσάς ο Θεός και όλα αυτά τα επίγεια αγαθά θα σας δοθούν, μαζί με τα ανεκτίμητα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών.] ~ Κατά Ματθαίον 6,33 και Κατά Λουκάν 12,31 ~

 + Ο πιστός εν ελαχίστω και εν πολλώ πιστός έστι, και ο εν ελαχίστω άδικος και εν πολλώ άδικός έστιν. [Όποιος είναι αξιόπιστος στα λίγα (δηλ. στα υλικά αγαθά), είναι αξιόπιστος και στα πολλά και όποιος είναι άδικος στα λίγα, είναι άδικος και στα πολλά (δηλ. στα πνευματικά αγαθά)] ~ Κατά Λουκάν 16,10 ~ 

+ Μη σκοπούντων ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Τα γαρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. [Εμείς οι Χριστανοί δεν στοχεύουμε σ' αυτά (τα αγαθά) που βλέπονται, αλλά σ' αυτά που δεν βλέπονται με τα σωματικά μάτια. Γιατί όσα βλέπονται είναι προσωρινά, ενώ όσα δεν βλέπονται είναι αιώνια.] ~ Προς Κορινθίους Β' 4,18 ~ 

+ Πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ος έστιν ειδωλολάτρης. [Κάθε πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, με το που λατρεύει τα υλικά αγαθά είναι ειδωλολάτρης.] ~ Προς Εφεσίους 5,5 ~ 

+ Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. [Πλούσιοι πτώχευσαν και θα πτωχεύσουν και θα πεινάσουν, ενώ εκείνοι οι οποίοι μετά πίστεως παρακαλούν τον Κύριο και ζητούν την προστασίαν Του, δεν θα στερηθούν από κανένα αγαθό.] ~ Ψαλμοί. 33,11 ~ 

+ Κύριος ου στερήσει τα αγαθά τους πορευομένοις εν ακακία. [Ο Κύριος δεν θα στερήσει ποτέ τα αγαθά από εκείνους, οι οποίοι πορεύονται με αγαθότητα και ανεξικακία.] ~ Ψαλμοί 83,12 ~ 

+ Δεν είπε ο Χριστός: ''Θα σας δοθούν όλα, όταν πρώτα ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού'', αλλά είπε: ''Θα σας προστεθούν..'' (Ματθ. 6,33). Για να πληροφορηθείς έτσι, ότι τίποτε από όσα δίνονται στην παρούσα ζωή, δεν μπορεί να συγκριθεί με την αξία των μελλόντων αγαθών. Γι' αυτό δεν παραγγέλνει να ζητάμε τα παρόντα, αλλά να ζητάμε τα άλλα, τα μέλλοντα και να είμαστε βέβαιοι, ότι και τα παρόντα θα προστεθούν σε εκείνα. Ζήτα λοιπόν τα μέλλοντα και θα λάβεις και τα παρόντα. Να μην επιζητείς τα βλεπόμενα και οπωσδήποτε, θα έχεις και αυτά... Διότι είναι ανάξιο να προσέρχεσαι στον Κύριο, για τα μικρά. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

 + Κύριε, μην με στερήσεις των επουρανίων και αιωνίων Σου αγαθών! Όποιος προτιμά τα ουράνια αγαθά αντί των επιγείων, θα απολαύσει και τα δύο! ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Εκείνος που είναι προσηλωμένος και θαυμάζει τα παρόντα αγαθά, βρίζει εκείνα τα Ουράνια, διότι δεν τα θεωρεί άξια της φροντίδας του και δεν είναι δυνατόν κάποτε να γεμίσει από τον πόθο των μελλοντικών αγαθών, όσο είναι εξολοκλήρου αφοσιωμένος στα υλικά αγαθά της παρούσης ζωής. Όταν όμως δει ο Κύριος, ότι περιφρονούμε τα παρόντα αγαθά, τότε μας τα παρέχει άφθονα και αυτά και ταυτόχρονα μας προετοιμάζει και για την απόλαυση των μελλοντικών αγαθών... ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Όπως ένα παπούτσι μεγαλύτερο από το πόδι σου, σε εμποδίζει στο βάδισμα, έτσι και υλικά αγαθά περισσότερα από τις ανάγκες σου, σε 1 εμποδίζουν στην πορεία προς την Ουράνια Βασιλεία. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Όπως η τσίμπλα στα μάτια, δεν αφήνει να δούμε καθαρά γύρω μας, έτσι και η επιθυμία των παρόντων αγαθών, σκοτίζει το λογισμό. Αυτοί που δεν γνωρίζουν τίποτε για τα μελλοντικά αγαθά, είναι χειρότεροι από τα ζώα. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και εκείνοι που κάνουν διεφθαρμένη ζωή, που γίνονται φίδια, σκορπιοί και λύκοι με την κακία τους, βόδια με την ανοησία τους και σκύλοι με την αδιαντροπιά τους. Δεν υπάρχει αθλιότερος, από εκείνον που χάνει τα Ουράνια αγαθά και ούτε μακαριότερος, από εκείνον που κατορθώνει να τα κερδίσει. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Τέτοια είναι η φύση των πνευματικών αγαθών: Όσο περισσότερο μοιράζονται στους πολλούς, τόσο περισσότερο αυξάνονται! Αντίθετα, τα υλικά αγαθά, όσο περισσότερο μοιράζονται στους πολλούς, τόσο περισσότερο μειώνονται... ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Δεν είμαστε καταγέλαστοι, όταν ενώ περιμένουμε την αθανασία και τα απερίγραπτα αγαθά, που κανένας ούτε είδε, ούτε άκουσε, ούτε κατάλαβε, εμείς να φιλονικούμε για τα ευτελή επίγεια αγαθά και μάλιστα να τα θεωρούμε αξιοζήλευτα; Ασύνετα λοιπόν ζητάμε από το Θεό πράγματα φθαρτά και ανώφελα, πράγματα που Εκείνος πρόσταξε, να τα περιφρονούμε... ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Τα υλικά πράγματα και αν ακόμα είναι πολλά και τρέχουν άφθονα από παντού, δεν τα παίρνουμε στην άλλη ζωή, δεν μεταφέρονται μαζί μας στον ουρανό, δεν παρουσιάζονται στο φοβερό εκείνο βήμα του Κυρίου. Πολλές φορές μάλιστα πριν ακόμα πεθάνουμε, μας εγκαταλείπουν. Αντίθετα, ο πνευματικός θησαυρός που αποκτούμε στην Εκκλησία, είναι κτήμα αναφαίρετο, που δεν μπορεί κανείς να τον πειράξει και μας ακολουθεί παντού. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~ 

+ Τα άφθονα υλικά αγαθά δίνονται σε πολλούς, ως δοκιμαστικά μέσα. Γι' αυτό πολλές φορές είναι αναγκαία η αφαίρεση των αγαθών, για να αναγνωρίζουμε τον ευεργέτη Θεό. ~ Μέγας Βασίλειος ~ 

+ Να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό, σε κάθε στιγμή στη ζωή μας. Όμως πολλοί, έχουν πάθει, αυτό που παθαίνουν οι δυσαρεστημένοι. Περιφρονούν τα παρόντα αγαθά που έχουν και επιθυμούν αυτά που τους λείπουν. Διότι δεν βλέπουν αυτούς, που είναι σε χειρότερη θέση από εκείνους, για να ευχαριστήσουν τον Κύριο, αλλά συγκρίνονται με εκείνους που έχουν περισσότερα και υπολογίζουν πόσο υπολείπονται απ' αυτούς και στενοχωριούνται και καταριώνται... ~ Μέγας Βασίλειος ~ 

+ Όποιος γεύτηκε τα ουράνια (αγαθά), αυτός εύκολα καταφρονεί τα επίγεια. Εκείνος όμως που δεν γεύτηκε τα ουράνια, αγάλλεται και χαίρεται με τα γήινα υπάρχοντά του. ~ Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ~ 

+ Δεν πίνει κανείς ευχάριστα αν δεν διψάσει, ούτε τρώει ευχάριστα αν δεν πεινάσει, ούτε κοιμάται μ' ευχαρίστηση αν δεν νυστάξει πάρα πολύ, αλλά και ούτε χαίρεται πραγματικά αν πρωτύτερα δεν λυπηθεί. Έτσι ούτε τα αιώνια αγαθά θα απολαύσουμε αν δεν καταφρονήσομε τα πρόσκαιρα και ολιγοχρόνια. ~ Μέγας Αντώνιος ~ 

+ Η ζωή είναι πάρα πολύ σύντομη και πρέπει να φροντίζουμε, όχι για την απόκτηση των υλικών αγαθών, αλλά των αιωνίων, όπως για σωφροσύνη, ανδρεία, αρετή, αγάπη. ~ Μέγας Αντώνιος ~ 

2 + Εκείνος που πιστεύει στα μελλοντικά (αγαθά), απομακρύνεται απροφάσιστα από τα παρόντα ευχάριστα. Εκείνος που δεν πιστεύει, γλυκαίνεται στα παρόντα (αγαθά) και γίνεται αναίσθητος. ~ Άγιος Μάρκος ο Ασκητής ~

 + Όσο πιο πολλά αγαθά αποκτούν σήμερα οι άνθρωποι, τόσο πιο πολλά προβλήματα έχουν. Ούτε τον Θεό ευχαριστούν για τις ευεργεσίες Του, ούτε την δυστυχία των συνανθρώπων τους βλέπουν, για να κάνουν κάποια ελεημοσύνη. Σπαταλούν και δεν σκέφτονται τον άλλον που δεν έχει να φάει. Πώς να έρθει μετά η Χάρις του Θεού; ~ Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης ~

 + Αιτία της διανομής των Θεϊκών αγαθών, είναι το μέτρο της πίστεως του καθενός. Το πιο ωφέλιμο από κάθε άλλο αγαθό, είναι το να ειρηνεύει κανείς με τον Θεό. ~ Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής ~ 

+ Οι φιλόδοξοι, οι φιλόσαρκοι και οι φιλοχρήματοι άνθρωποι, δεν μπορούν να σηκώσουν την απειλή, τη χλεύη, την περιφρόνηση του κόσμου, τη στέρηση των απολαύσεων και τη χρηματική ζημιά. Γι' αυτό προδίδουν τα ουράνια και άφθαρτα (αγαθά), προτιμώντας τα γήινα και φθαρτά. Για τα προσωρινά, χάνουν τα αιώνια. Για πράγματα που δεν αξίζουν τίποτα, χάνουν τη σωτηρία τους... ~ Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος ~ 

+ Ας δώσουμε από τα υπάρχοντά μας στους φτωχούς, για να γίνουμε πλούσιοι σε ουράνια αγαθά. ~ Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ~ + Όσο περισσότερο αποσπάται κανείς από τα αγαθά της γης, τόσο περισσότερο ενώνεται με τον Θεό. ~ Ιερός Αυγουστίνος ~ 

+ Μισείστε τα κάτω, για να γευτείτε τα άνω. Όσο αποστρέφεστε τα γήινα, τόσο ευκολότερα θα γεύεστε τα Ουράνια. Όσο περιφρονείτε τα μάταια, τόσο θα βρείτε τα αιώνια. Αυτά είναι και ο πολύτιμος μαργαρίτης, αυτά είναι και το φως, δηλ. ο Χριστός. ~ Όσιος Άνθιμος της Χίου ~

 + Πόσο σκοτεινιασμένη είναι η διάνοιά μας, μπροστά στην εκλογή ανάμεσα στο φθαρτό και το άφθαρτο! Τι άσοφοι είμαστε, όταν εκτιμούμε τα γήινα φθαρτά αγαθά ως σπουδαία και περιφρονούμε τα αιώνια και άφθαρτα αγαθά... Η προσκόλληση στα επίγεια αγαθά είναι ειδωλολατρεία. ~ Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης ~ 

+ Θεμέλιο για την απόκτηση των πνευματικών αγαθών είναι: α) να προσεύχεται κανείς αδιάλλειπτα β) να στερεί το στομάχι του από πολλή τροφή και γ) να συγκρατεί την γλώσσα του. ~ Όσιος Παϊσιος Βελιτσκόφσκυ ~ 

+ Τί φοβερή που είναι η τύφλωσή μας! Βλέπουμε τους συνανθρώπους μας να πεθαίνουν και γνωρίζουμε, ότι και εμείς οπωσδήποτε θα πεθάνουμε και παρόλο αυτά, συνεχίζουμε να κυνηγάμε μόνο τα πρόσκαιρα αγαθά, σαν να ήταν μόνιμα και αιώνια. Σ' αυτά στρέψαμε όλη την προσοχή μας. Ξεχάσαμε τον Θεό! Ξεχάσαμε την μεγαλειώδη και συνάμα φοβερή αιωνιότητα! Όμως όλα τα αγαθά της επίγειας ζωής μας, αφαιρούνται με τον θάνατο. Δεν αξίζει λοιπόν, να ονομάζονται αγαθά, αυτά που χάνονται τόσο σύντομα! Απάτη είναι, ή μάλλον δίχτυα. Όσοι πλέκονται σ' αυτά, στερούνται τα αληθινά, τα αιώνια, τα ουράνια, τα πνευματικά αγαθά, που μπορούν να τα αποκτήσουν, αν πιστέψουν τον Χριστό και Τον ακολουθήσουν. ~ Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ ~

 + Αν δεν εκτιμάς αυτά που σε έδωσε ο Κύριος, θα σου τα πάρει πίσω. ~ 3 Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν Σαλός ~ 

+ Πρόσεχε τον εαυτόν σου, ώστε ούτε στα εφήμερα να προσκολληθείς, σαν να είναι αιώνια, ούτε τα αιώνια να καταφρονήσεις, σαν να είναι εφήμερα. Μην δίνεις σημασία στη σάρκα, γιατί αυτή είναι πρόσκαιρη. Φρόντιζε την ψυχή σου, που είναι αθάνατη... ~ Γέροντας Κλέοπα Ηλίε ~ 

+ Δύο ειδών αγαθά υπάρχουν: α) Υλικά και β) Πνευματικά. Εμείς στα πρώτα βλέπουμε όχι τι έχουμε, αλλά τι μας λείπει και στα δεύτερα βλέπουμε όχι τι μας λείπει, αλλά τι έχουμε. Όχι αδερφέ μου έτσι, το αντίθετο να κάνεις. ~ π. Ιωήλ Γιαννακόπουλος ~ 

+ Ο χωρικός νομίζει, ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το χωριό και την καλύβα του, γιατί δεν έχει δει τα ωραία παλάτια των μεγαλοπρεπών πόλεων. Το βρέφος κλαίει όταν βγει από την κοιλιά της μητέρας του, γιατί δεν γνωρίζει πόσο καλύτερος είναι αυτός ο κόσμος στον οποίο γεννιέται, από εκείνο τον τόπο, όπου ήταν προηγουμένως. Οι πρώτοι άνθρωποι του κόσμου, είχαν σε μεγάλη υπόληψη τα κάστανα και τα βελανίδια που έτρωγαν και τις σπηλιές που κατοικούσαν, γιατί δεν είχαν ανακαλυφθεί τα σιτάρια, τα κρασιά και άλλες ωραίες τροφές, ούτε τα ασβεστόχτιστα σπίτια και τα πολύτιμα παλάτια, για να γνωρίζουν την μεγάλη αυτή διαφορά. Έτσι και οι φιλόσαρκοι κοσμικοί άνθρωποι, επειδή δεν έχουν δει τα ουράνια πνευματικά αγαθά και ούτε γεύτηκαν εκείνη την αξία και την γλυκύτητα και την ωραιότητα, εκτιμούν τα επίγεια - φθαρτά και πρόσκαιρα αγαθά του κόσμου και τα θεωρούν σπουδαία και πολύτιμα. ~ Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης ~

 + Ένας φτωχός άνθρωπος εάν ονειρευτεί ότι είναι ζάμπλουτος με τιμές και δόξα, όταν ξυπνήσει όμως, βρίσκεται φτωχός και καταφρονεμένος. Άλλος πάλι πεινασμένος όταν ονειρεύεται πως βρίσκεται σε πλουσιοπάροχο τραπέζι και χορταίνει, όταν όμως σηκώνεται το πρωί, είναι πολύ πεινασμένος και νηστικός. Τόση διαφορά λοιπόν έχουν τα ουράνια αγαθά από τα επίγεια, όση διαφορά έχουν τα γήινα από τις φαντασίες και τα όνειρα. Και όπως τα πλούτη και τα φαγητά, όταν τα ονειρευτεί κανείς δεν είναι τίποτα άλλο παρά ψεύτικα, έτσι ακριβώς και τα επίγεια αγαθά συγκρινόμενα με τα άφθαρτα αγαθά της αιώνια μακαριότητας, είναι μάταια και ψεύτικα... ~ Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης ~

 + Δεν πρόκειται να απολαύσουμε τα Ουράνια αγαθά, αν απολαύσουμε όλα τα επίγεια. Θα πρέπει να στερηθούμε μερικά επίγεια αγαθά σε τούτο τον κόσμο, για να μας δώσει ο Κύριος τα Ουράνια αγαθά Του στον άλλο κόσμο. ~ Δημήτριος Παναγόπουλος ~ 

+ Δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικά σου, είναι δικά Του. Του Θεού... ~ Δημήτριος Παναγόπουλος ~ 

+ Το σπουδαίο δεν βρίσκεται στην απόκτηση των αγαθών, αλλά στην καλή τους χρήση. ~ Ισοκράτης ~

 + Πιο δύσκολο είναι να διατηρήσεις τα αγαθά, παρά να τα αποκτήσεις. ~ Δημοσθένης ~

 + Τα αγαθά κόποις κτώνται. [Με κόπους αποκτώνται τα αγαθά.] ~ Σοφοκλής ~

 + Βάλανε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. (Για όσους αναθέτουν την φύλαξη των αγαθών τους σε πονηρούς - κακούς ανθρώπους)

1) Το βιβλίο και τα 3 φλουριά

 Κάποιος ευσεβής Χριστιανός, πρόσφερε κάποτε σε 3 εργάτες ένα μεροκάματο στο χώρο του σπιτιού του. Όταν οι εργάτες τελείωσαν την εργασία, τους κάλεσε ο Χριστιανός για να τους ανταμείψει. Έβαλε λοιπόν μπροστά τους, τρία χρυσά νομίσματα και τρία πνευματικά βιβλία, λέγοντάς τους να διαλέξουν, ή το χρυσό νόμισμα ή το βιβλίο. Οι δύο εργάτες πήραν αμέσως το χρυσό νόμισμα, λέγοντας: - Θα αγοράσουμε με αυτό ξύλα για το χειμώνα. Ο τρίτος εργάτης πήρε το βιβλίο που βρισκόταν μπροστά του, λέγοντας: - Στο σπίτι έχω την τυφλή μητέρα μου. Θα της διαβάζω κάθε βράδυ, κάτι απ' αυτό το βιβλίο... Ο ευσεβής Χριστιανός, του χαμογέλασε και του είπε: - Άνοιξε σε παρακαλώ το βιβλίο στην πρώτη σελίδα και διάβασε τι γράφει. Μόλις άνοιξε το βιβλίο ο εργάτης, είδε έκπληκτος, τρία χρυσά νομίσματα κολλημένα στην πρώτη σελίδα!!! Και τότε λέει ο καλός αυτός Χριστιανός στους 3 εργάτες: - Ακούστε λοιπόν, καλά είναι τα επίγεια αγαθά, όμως ακόμα πιο καλά είναι τα αιώνια αγαθά. Θα ήθελα να ξέρετε, ότι όποιος επιθυμεί τα αιώνια αγαθά, δεν θα στερηθεί και τα επίγεια. Γιατί ο Χριστός είπε: ''Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν''. [Ζητείται δηλ. πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και τα υπόλοιπα θα σας τα δώσω Εγώ!] (Κατά Ματθαίον 6,33) +++ 

2) Ποιός ανήκει σε ποιόν...

 Ήταν κάποτε 2 αδέρφια σε ένα χωριό και είχαν κάποιες διαφορές για ένα χωράφι, για το πως θα το μοίραζαν. Είχαν φτάσει στο σημείο, ο ένας να πυροβολήσει τον άλλο. Οι συγχωριανοί τους, βλέποντας ότι αυτό δεν μπορούσε να συνεχιστεί στο χωριό τους, αποφάσισαν να μεσολαβήσει για να λύσει τη διαφορά τους αυτή, ένας σεβάσμιος γέροντας του χωριού, ο μπάρμπα Νίκος, που όλοι τον σεβόντουσαν. Συμφώνησε ο μπάρμπα Νίκος να μεσολαβήσει, συμφώνησαν και τα αδέρφια να ακούσουν την συμβουλή του και να κάνουν ό,τι τους πει. Συνοδεύομενος ο γέροντας από τα 2 αδέρφια, πήγαν στο χωράφι. Όταν τα αδέρφια του υπέδειξαν το χωράφι, αυτός κινήθηκε προς τα εκεί και γονατίζοντας άρχισε να ψιθυρίζει κάτι. Τα αδέρφια ξαφνιάστηκαν και όταν τελείωσε ο γέροντας, τον ρώτησαν τι έκανε εκεί γονατιστός τόση ώρα. - Ρώτησα τη γη σε ποιόν από τους δυο σας, ανήκει αυτό το κομμάτι, τους απάντησε ο γέροντα. - Και σε απάντησε, ξαναρώτησαν τα αδέρφια. Και ο γέροντας τους είπε: - Ναι και με είπε να σας πω, ότι δεν ανήκω εγώ σε αυτούς, αλλά αυτοί σε μένα! Κόκκαλο και τα 2 αδέρφια! Έτσι είναι! Ο άνθρωπος ανήκει στη γη γιατί είναι χωματένιος και δεν ανήκει η γη στον άνθρωπο, αλλά στο Θεό.