Περί βλασφημίας

 • Αμήν λέγω υμίν ότι πάντα αφεθήσονται τοις υιοίς των ανθρώπων τα αμαρτήματα και αι βλασφημία όσας αν βλασφημήσωσιν. Ος δ' αν βλασφημήση εις το Πνεύμα το Άγιον, ουκ έχει άφεσιν εις τον αιώνα, αλλ' είναι ένοχος αιωνίας κατακρίσεως και τιμωρίας. [Αλήθεια σας λέω, ότι όλα τα αμαρτήματα και οι βλασφημίες θα συγχωρεθούν στους υιούς των ανθρώπων, όσα και αν βλασφημήσουν, εάν μετανοήσουν. Όποιος όμως βλασφημήσει ενάντια στο Άγιο Πνεύμα, δεν έχει άφεση στον αιώνα, αλλά θα είναι ένοχος αιώνιας κατακρίσεως και τιμωρίας.] (Κατά Μάρκον 3, 28-29)
 • Εξάγαγετηνκαταρασάμενονέξωτηςπαρεμβολής, καιεπιθήσουσιπάντεςοιακούσαντεςταςχείραςαυτώνεπίτηνκεφαλήναυτούκαιλιθοβολήσουσιναυτόνπάσαησυναγωγή. ΟνομάζωνδετοόνομαΚυρίου, θανάτωθανατούσθω·λίθοιςλιθοβολείτωαυτόνπάσαησυναγωγήΙσραήλ·εάντεπροσήλυτος, εάντεαυτόχθων, εντωονομάσαιαυτόντοόνομαΚυρίου, τελευτάτω. [Βγάλε τον βλάσφημο αυτόν έξω από την κατασκήνωση. Όλοι εκείνοι οι οποίοι άκουσαν την βλασφημία του, θα θέσουν τα χέρια τους πάνω στο κεφάλι αυτού και θα καταθέσουν την μαρτυρίαν τους εναντίον του. Έπειτα θα τον λιθοβολήσουν όλος ο λαός των Ισραηλιτών. Εκείνος, δηλαδή, ο οποίος ασεβώς θα αναφέρει το όνομα του Θεού, πρέπει να τιμωρείται δια θανάτου. Όλος ο λαός των Ισραηλιτών θα θανατώσει δια λιθοβολισμού αυτόν. Είτε ξένος είναι, είτε εντόπιος αυτός, που θα αναφέρει ασεβώς το όνομα του Κυρίου, θα τιμωρείται δια θανάτου.] (Λευιτικόν 24,14 και 24,16)
 • Η βλασφημία είναι έκφραση μίσους κατά του Θεού, είναι αποτέλεσμα βρώμικης καρδιάς και χαρακτηρίζει πονηρή και αχάριστη ψυχή. Ο βλάσφημος εξουσιάζεται από τον πονηρό δαίμονα. Ο βλάσφημος απολαμβάνει τις πλούσιες δωρεές Του και από πάνω Τον βρίζει. Για τους βλάσφημους ο Θεός διατάσσει στην Αγία Γραφή (Λευιτικόν 24,16) να λιθοβολούνται. (Άγιος Νεκτάριος)
 • Ο βλάσφημος αγανακτεί κατά του Θεού και βγάζει από την πονηρή καρδιά του βλάσφημες εκφράσεις, γεμάτες χολή και ασέβεια! Ο βλάσφημος αγανακτεί και βρίζει τον Θεό δημιουργό, που τον έφερε στη ζωή από το μηδέν! Αγανακτεί και βρίζει Αυτόν, που τον φύλαξε κάτω από τη σκέπη της Χάριτός Του, για να μην χαθεί η ύπαρξή του! Βλασφημεί τον χορηγό όλων των αγαθών, Αυτόν που γεμίζει τους ανθρώπους από αγάπη και φιλανθρωπία. Βρίζει τον αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό, που προσφέρει πλούσιες τις δωρεές Του ακόμη και στον βλάσφημο. Βρίζει Αυτόν που γεμίζει με καλοσύνη όλο τον κόσμο. Βρίζει Αυτόν που συγκρατεί όλο το σύμπαν πάνω στο μηδέν. Βρίζει Αυτόν, που όλη η δημιουργία, η ορατή και η αόρατη, Τον σέβεται, Αυτόν που όλη η κτίση δοξολογεί... (Άγιος Νεκτάριος)
 • Να βοηθήσετε τους βλάσφημους να μετανοήσουν, να πλησιάσουν στο ιερό Μυστήριο της Εξομολογήσεως και να ζητήσουν το έλεος και την συγγνώμη του Αγίου Θεού και να σταματήσουν το βρώμικο αυτό πάθος, διαφορετικά απομακρυνθείτε από κοντά τους, όπως φεύγετε μακριά από μία οχιά, μήπως και διορθωθούν... (Άγιος Νεκτάριος)
 • Ποιοί βλασφημούν κατά του Αγίου Πνεύματος; α) Όσοι αρνούνται τη Χάρη του Θεού, την Θεία ευσπλαχνία, τη φιλανθρωπία και την Πρόνοια του Θεού β) Όσοι περιφρονούν τον Θείο νόμο γ) Όσοι αρνούνται τις ενέργειες τού Άγιου Πνεύματος και αποδίδουν αυτές σε άλλες δυνάμεις (στις δυνάμεις του σκότους, στον πονηρό) δ) Όσοι αρνούνται τις δωρεές και τους καρπούς τού Άγιου Πνεύματος. Οι Φαρισαίοι βλασφημούσαν κατά τού Άγιου Πνεύματος όταν έλεγαν ότι: «Ούτος ουκ εκβάλλει τά δαιμόνια ειμή εν τω Βεελζεβούλ, άρχοντι των δαιμονίων» (Ματθ. 12,24), δηλαδή: «Οι Φαρισαίοι, στα θαύματα του Χριστού είπαν: Αυτός δεν βγάζει τα δαιμόνια, παρά με την βοήθεια και τη δύναμη του Βελζεβούλ, του σατανά, που είναι ο άρχοντας των δαιμονίων» ε) Όσοι έχουν περισσή πεποίθηση στην ευσπλαχνία (μόνο) του Θεού και αρνούνται τη δικαιοσύνη Του στ) Όσοι δεν έχουν καμιά ελπίδα στον Θεό (δηλαδή, όσοι έπαψαν νά ελπίζουν στον Θεό και απελπίστηκαν) ζ) Όσοι αθετούν την πίστη στον Υιό του Θεού, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό η) Όσοι πολεμούν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη θ) Οι κακόδοξοι πού καταδιώκουν την Εκκλησία. (αιρετικοί) ι) Οι απεγνωσμένοι (δηλαδή, όσοι κυριεύτηκαν τελείως από την απελπισία και αρνούνται την παντοδυναμία, τη φιλανθρωπία, την αγαθότητα και την Πρόνοια τού Θεού). (Άγιος Νεκτάριος)
 • Οι Χριστιανοί οφείλουν να απέχουν από την συναναστροφή με τους βλάσφημους. Αν κάνουν έτσι, ίσως οι βλάσφημοι δουν την εγκατάλειψή τους και διορθωθούν. (Άγιος Νεκτάριος)
 • Η βλασφημία είναι η μόνη αμαρτία που δεν έχει δικαιολογία. (ΜέγαςΒασίλειος)
 • Αν ακούσεις κάποιον να βλασφημεί, να του κάνεις παρατήρηση και αν χρειαστεί να τον χτυπήσεις, να μην διστάσεις. Ράπισε το πρόσωπό του, σπάσε του το στόμα, άγιασε το χέρι σου με το χτύπημα. (Μέγας Βασίλειος)
 • Το γιατρό που άλλα μέλη κόβει, άλλα καυτηριάζει και άλλα τα αφαιρεί εντελώς από το σώμα, δεν τον κατηγορείς για τίποτε. Αλλά και χρήματα τον πληρώνεις και σωτήρα τον ονομάζεις, διότι σταματάει την αρρώστια. Όταν όμως δεις μια πόλη να σείεται από σεισμούς και να πέφτει πάνω στους κατοίκους της, ή πλοίο να διαλύεται από τη θάλασσα και να καταποντίζεται αύτανδρο, γιατί βλασφημάς τον αληθινό Γιατρό και Σωτήρα; (Μέγας Βασίλειος)
 • Αυτός που αμαρτάνει παραβαίνει το Νόμο, ο δε βλάσφημος ασεβεί στην Θεότητα. Εάν ο παραβάτης του Νόμου του Θεού κολάζεται, πόσον μάλλον ο βλάσφημος που βρίζει τον Νομοθέτη; (Μέγας Βασίλειος)
 • Οι βλάσφημοι αμαρτάνουν πολύ περισσότερο από εκείνους, οι οποίοι Σταύρωσαν τον Χριστό, διότι αυτοί μεν δεν γνώριζαν εκείνο το οποίο έκαναν, ενώ ο βλάσφημος ξέρει τι λέγει και γνωρίζει τι είναι Θεός και ποιός είναι ο Ιησούς τον οποίο βλασφημεί. Η βλασφημία είναι σπαθί το οποίο διαπερνά την καρδιά του Θεού. (Ιερός Αυγουστίνος)
 • Βλασφήμισε κάποιος; Μην μισήσεις αυτόν, αλλά την βλασφημία και τον δαίμονα που τον έβαλε και βλαφήμησε. Αν όμως μισείς εκείνον που βλασφήμησε, μίσησες κάποιον άνθρωπο και έτσι αθέτησες την εντολή. Ό,τι έκανε εκείνος με τον λόγο, εσύ το κάνεις με το έργο. Αν τώρα τηρείς την εντολή, δείξε την αγάπη σου και όσο μπορείς βοήθησέ τον, να απαλλαγεί από το κακό. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Σ' αυτόν που βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα δεν δίδεται συγχώρηση, ούτε σ'αυτή τη ζωή ούτε στην άλλη. Η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι η αμετανοησία (ΆγιοςΣυμεώνΘεσσαλονίκης)
 • Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος γενικά είναι η περιφρόνηση στα Θεία, όταν ο άνθρωπος έχει, εννοείται, τα λογικά του. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Οι βλάσφημοι λογισμοί είναι όλοι του διαβόλου και όχι του ανθρώπου. Με βλάσφημους λογισμούς βασανίζει ο διάβολος συνήθως τους ευαίσθητους ανθρώπους, για να τους θλίβει και να τους φέρνει σε απόγνωση. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Οι αναιδείς άνθρωποι, βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος. Εκείνοι που περιφρονούν τα Θεία βρίσκονται στο δεύτερο στάδιο και στο τρίτο βρίσκεται ο διάβολος. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όσοι βλασφημούν τα Θεία, τους περιμένουν δύο κολάσεις: η μία στην επόμενη ζωή και η άλλη, μετά όταν γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Όσοι όμως μετανοήσουν τώρα, στην επόμενη θα υποφέρουν, αλλά όταν ξανακατέβει ο Χριστός μας θα τους συγχωρέσει. Για κάθε βλασφημία που λένε οι γονείς, δεν παθαίνουν τίποτα και το κακό πάει στα παιδιά τους. Ενώ για κάθε βλασφημία που λένε τα παιδιά, ούτε αυτά παθαίνουν τίποτα και το κακό πάει στους γονείς. Έτσι η βλασφημία του ενός, τιμωρεί τον άλλον. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Είναι καλύτερα, αν ένας βρίζει, βλασφημάει κ.λπ. και είναι αναιδής, να κάνεις ότι είσαι απασχολημένος και δεν ακούς και να λες την ευχή. Γιατί αν καταλάβει ότι τον παρακολουθείς, μπορεί να βρίζει συνέχεια και έτσι γίνεσαι αιτία να δαιμονιστεί. Όταν όμως δεν είναι αναιδής, αλλά ευσυνείδητος και βρίζει από κακή συνήθεια, μπορείς κάτι να του πεις. Αν πάλι είναι ευσυνείδητος, αλλά έχει πολύ εγωισμό, να μην του μιλήσεις αυστηρά, αλλά όσο μπορείς ταπεινά και με πόνο. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ήρθε μια φορά στο καλύβι ένας και μου λέει: «Ο Θεός δεν έπρεπε αυτό να το κάνει έτσι». «Εσύ, του λέω, μπορείς να κρατήσεις μια πετρούλα στον αέρα; Αυτά τα αστέρια που βλέπεις, δεν είναι μπίλιες που γυαλίζουν. Είναι ολόκληροι όγκοι που κινούνται ιλιγγιωδώς και συγκρατούνται, χωρίς να εκτροχιάζονται». «Αυτό, κατά την γνώμη μου, δεν έπρεπε να γίνει έτσι», ξαναλέει. Ακούς κουβέντα! Μα εμείς θα κρίνουμε τον Θεό; Μπήκε η λογική και έλειψε η εμπιστοσύνη στον Θεό. Και αν του πεις τίποτε, σου λέει: «Με συγχωρείς, την γνώμη μου είπα· δεν μπορώ να πω την γνώμη μου;» Τί ακούει ο Θεός από εμάς! Ευτυχώς που δεν μας παίρνει τοις μετρητοίς. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Τί με ωφελεί εμένα, εάν κάποιος με επαινεί και βλασφημεί τον Κύριο μου; (Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος)
 • Δεν υπάρχει χειρότερη αμαρτία, ούτε ίση, με την βλασφημία. Είναι η αμαρτία που όλα τα συγχέει και επιφέρει ασυγχώρητη τιμωρία και αφόρητη κόλαση. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όπως εκείνος που ρίχνει μια πέτρα στον ουρανό, δεν βλάπτει τον ουρανό, αλλά τον εαυτόν του, επειδή γυρίζει η πέτρα και του συντρίβει το κεφάλι, έτσι και όποιος βλασφημεί κατά του Θεού, δεν βλάπτει τον Θεό, αλλά μόνο τον εαυτόν του και την ψυχή του κολάζει ο άθλιος. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Δεν βλασφημείται τόσο ο Θεός, όταν ο ειδωλολάτρης είναι φαύλος, όσο όταν ο Χριστιανός είναι διεφθαρμένος. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όπως ακριβώς ο Θεός δοξάζεται όταν ζούμε ενάρετα, έτσι πάλι βλασφημείται, όταν ζούμε μέσα στην κακία. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αν ακούσεις κάποιον να βλασφημεί τον Θεό στην αγορά, πήγαινε κοντά και έλεγξέ τον. Και αν είναι ανάγκη, χτύπησε το πρόσωπό του και σύντριψε το στόμα του. Αγίασε το χέρι σου, με το χτύπημα αυτό. Και αν σε κατηγορήσουν και σε πάνε στον κριτή και ζητήσει ο κριτής να σε τιμωρήσει, φώναξε με θάρρος, ότι τον χτύπησες, επειδή βλασφήμησε τον Βασιλιά των Αγγέλων. Και αν πρέπει να πεθάνεις, επειδή σωφρόνισες τον αδερφό σου, υπέμεινέ το, διότι σου λογίζεται ως μαρτύριο. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ας μην αδιαφορούμε, όταν ακούμε να βρίζεται ο Δεσπότης Χριστός και η Θεοτόκος. Η αδιαφορία μας για την βλασφημία, θα φέρει μεγάλο κακό στην πόλη. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αν κάποιος φόνευε το παιδί σου, πες μου, θα μπορούσες να τον αντικρύσεις; Θα είχες την δύναμη να ακούσεις το όνομά του; Δεν θα τον απέφευγες σαν δαίμονα κακό, σαν να ήταν ο ίδιος ο διάβολος; Και εσύ πώς τολμάς να συγκεντρώνεσαι με εκείνους, που φονεύουν τον Θεό σου με τις βλασφημίες τους; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Δεν παθαίνει τίποτε ο Θεός από την βλασφημία, αλλά εκείνος που βλασφήμησε, αυτός υφίσταται όλη τη ζημιά. Γι' αυτό λοιπόν να αναστενάξεις, να κλάψεις γοερά. Διότι είναι άξιο δακρύων το παθος της βλασφημίας. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όταν κάποιος βρίζει άνθρωπο, που κανένα κακό δεν του έκανε, τιμωρείται σύμφωνα με τους νόμους περί δικαίου. Κάποιος όμως που βρίζει τον Ευεργέτη του, εκείνον που όχι μόνο πριν κανένα κακό δεν του έκανε, αλλά του χάρισε άπειρα καλά, εκείνον που του έδωσε τη ζωή και είναι ο Θεός του και του έδωσε ψυχή και του χάρισε μύρια καλά και είναι έτοιμος, αν θελήσει, να τον ανεβάσει στον Ουρανό. Αυτός λοιπόν, τον Ευεργέτη του, μετά από τόσες ευεργεσίες, Τον βρίζει... Και όχι απλώς Τον βρίζει, αλλά καθημερινά Τον βρίζει και με το στόμα και με τις πράξεις του, τότε πως μπορεί να συγχωρηθεί; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Η βλασφημία επιτείνει την ζημιά και μας κάνει να χάσουμε περισσότερα από όσα έχουμε ήδη χάσει. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αν όποιος βρίζει τον βασιλιά δέχεται σκληρή τιμωρία, λόγω του αξιώματος του προσώπου, όποιος βρίζει τον Θεό, για πόσα αμαρτήματα είναι υπεύθυνος; Τα ίδια αμαρτήματα μπορεί να κάνουμε στον Θεό, σαν και αυτά που κάνουμε στους ανθρώπους. Η βαρύτητα όμως δεν είναι η ίδια. Όση διαφορά υπάρχει μεταξύ Θεού και ανθρώπου, τόση διαφορά υπάρχει και στα αμαρτήματα που γίνονται κατά του Θεού και κατά των ανθρώπων. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Εσύ βλασφημάς τον Θεό για πράγματα, που άλλοι Τον ευχαριστούν; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Για ποιό λόγο εξοργίζεσαι και βλασφημείς, εάν περιπέσεις σε κάποιο κακό; Μήπως δηλ., εάν βλασφημήσεις, κάνεις ελαφρότερο το κακό που σου συνέβη; Ίσα - ίσα επιτείνεις αυτό και μάλιστα καθιστάς χειρότερο τον πόνο. Δεν μπορείς να σιωπάς, επειδή έχεις πόνους; Αλλά αντί να βλασφημήσεις, ευχαρίστησε, ύμνησε, δόξασε τον Θεό. Διότι εάν μεν βλασφημήσεις και την βοήθεια του Θεού απέκλεισες και τον διάβολο κάνεις επιθετικότερο εναντίον σου. Αν όμως ευχαριστήσεις τον Κύριο και τις επιβουλές του πονηρού θα αποκρούσεις, αλλά και την βοήθεια του Θεού θα επισύρεις. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ο διάβολος μας πολεμάει, όχι για να μας αρπάξει τα χρήματα, αφού ξέρει, ότι τίποτε δεν είναι αυτό. Μας πολεμάει, για να μας αναγκάσει να βλασφημήσουμε. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο ο διάβολος κατέστρεψε την περιουσία του Ιώβ: όχι για να τον κάνει φτωχό, αλλά για να τον κάνει να βλασφήσει εναντίον του Θεού. Και μολονότι μεταχειρίστηκε όλη την πανουργία του, εφόσον στην συνέχεια του πήρε και τα 10 παιδιά του και του γέμισε το σώμα του με λέπρα, ωστόσο τελικά δεν τον κατάφερε, να βλασφημήσει τον Κύριο. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Το να προσφέρει κανείς στο Θεό μολυσμένο τον εαυτόν του, αποτελεί την πιο χειρότερη μορφή περιφρονήσεως. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Τόλμησε, όταν ο άρχοντας να συζητεί μαζί σου και εσύ να τον αφήσεις και να ομιλείς με τον υπηρέτη σου και θα δεις πόσο μεγάλο είναι το θράσος σου, όταν τούτο κάνεις την ώρα που συνομιλείς με τον Θεό στην προσευχή σου. Διότι έτσι υβρίζεις τον Θεό για την προσβολή που Του κάνεις, παρόλο που Εκείνος σε ανέχεται και μακροθυμεί... (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Κάθε αμαρτία είναι ελαφριά, όταν συγκρίνεται με την βλασφημία. (Άγιος Ιερώνυμος)
 • Ένας άνθρωπος να υβρίσει τον πατέρα μου, την μητέρα μου, τον αδελφόν μου έχω χρέος σαν Χριστιανός να τον συγχωρήσω. Το να υβρίσει τον Χριστό μου και την Παναγία μου, δεν θέλω να τον βλέπω. (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)
 • Με τί στόμα ανόητε και πονηρέ άνθρωπε, αποτολμάς και βρίζεις το όνομα του Θεού και το παραδίδεις; Ομοίους και τους Αγίους; Δεν φοβάσαι τρισάθλιε, μήπως ανοίξει η γη και σε καταπιεί; Ο διάβολος δεν αποτολμά να υβρίζει το όνομα του Θεού, διότι φοβάται μήπως πέσει αστραπή και τον κατακαύσει και εσύ άγνωστε άνθρωπε, ανοίγεις αυτό το καταραμένο σου στόμα και παραδίδεις το όνομα του Θεού! Αλίμονο σε εκείνους που βρίζουν το όνομα του Θεού, διότι θα τους καίει πάντοτε, ο πύρινος ποταμός. (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)
 • Η βλασφημία γεννιέται από την κατάκριση και την οργή. (ΆγιοςΝήφων)
 • Η βλασφημία είναι ως επί το πλείστον, γέννημα της υπερηφανείας. Πολλές φορές γεννάται και από την εσωτερική κατάκριση ή και του ακαίρου φθόνου των δαιμόνων. (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Το πάθος της βλασφημίας είναι φοβερό και δυσκολονίκητο. Έχει την αρχή του από την υπερήφανη διάνοια του σατανά. Αυτό πειράζει όλους αυτούς που ζουν κατά Θεόν με αρετή, περισσότερο όμως εκείνους που προοδεύουν στην προσευχή και στη θεωρία των Θείων πραγμάτων. Γι' αυτό πρέπει με κάθε προσοχή, να φυλάγουμε τις αισθήσεις και να αντιμετωπίζουμε με ευλάβεια όλα τα φρικτά μυστήρια του Θεού και τα ιερά σύμβολα και τους λόγους και να προσέχουμε, μήπως κάνει έφοδο το Πνεύμα αυτό. Γιατί καιροφυλακτεί όταν προσευχόμαστε και ψάλλουμε και κάποτε ξεστομίζει, με τα δικά μας χείλη, όταν δεν προσέχουμε, κατάρες εναντίον μας και αλλόκοτες βλασφημίες κατά του Υψίστου Θεού, τις οποίες περνά κρυφά στους στίχους των ψαλμών και στα λόγια της προσευχής. Αλλά όταν κάτι τέτοιο φέρει στα χείλη μας ή σπείρει κρυφά στη διάνοιά μας, να στρέψουμε πάνω του το λόγο του Χριστού και να του πούμε: «Φύγε πίσω μου σατανά, που είσαι γεμάτος δυσωδία και υπόδικος για την αιώνια κόλαση. Η βλασφημία σου να πέσει στο κεφάλι σου». Και αμέσως ας απασχολήσουμε προσωρινά το νου αιχμαλωτίζοντάς τον σε άλλο πράγμα, Θείο ή ανθρώπινο, ή ακόμη, ας τον ανυψώσουμε με δάκρυα προς τους ουρανούς και το Θεό. Και έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, θα απαλλαγούμε από το βάρος της βλασφημίας... (Άγιος Νικήτας ο Στηθάτος)
 • Είναι εντελώς ανάρμοστο, το να χρησιμοποιεί κάποιος Χριστιανός, το όνομα του Θεού, ''επί ματαίω'', σε τυχαίες συζητήσεις, λέγοντας εκφράσεις του τύπου: ''μα το Θεό'', ''προς Θεού'', ''μάρτυς μου είναι ο Θεός'', ''βλέπει ο Θεός'', ''για το όνομα του Χριστού'' κ.α. Πρόκειται για μια εφεύρεση του διαβόλου, με σκοπό να διασύρεται το όνομα του Θεού και να καταστρέφεται ο άνθρωπος. (Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ)
 • Καθένας ο οποίος βλασφημεί τον Θεό είναι παίγνιο του διαβόλου, καρπός της αμαρτίας και πιόνι του θανάτου. (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)
 • Αν δεν πιστεύετε πως θα λάβετε από το Θεό αυτό που ζητάτε με την προσευχή σας, βλασφημείτε τον ίδιο τον Θεό. (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚροστάνδης)
 • Ύβρις προς το Άγιο Πνεύμα ασυγχώρητη, η οποία οδηγεί στην καταστροφή, ονομάζεται η επίμονη απιστία και η άρνηση της ύπαρξης του Θεού, παρά τα συντελούμενα ενώπιόν μας θαύματα, παρά το πλήθος των γεγονότων, τα οποία αναντίρρητα αποδεικνύουν την ύπαρξη του Θεού. Η επίμονη άρνηση και η απιστία, αποτελούν βλασφημία έναντι του Αγίου Πνεύματος, η οποία δεν συγχωρείται, ούτε στον παρόντα αιώνα, ούτε στον μέλλοντα και άνθρωπος ο οποίος πεθαίνει αμετανόητος μέσα στην απιστία του, χάνεται. (Όσιος Βαρσανούφιος της Όπτινα)
 • Μην ανησυχείς ιδιαιτέρως για τις βλάσφημες σκέψεις, οι οποίες συχνά προέρχονται από τον φθόνο των εχθρών. Από την πλευρά του ανθρώπου, αφορμή γι' αυτές αποτελεί η αλαζονική υπερηφάνεια ή οι επικρίσεις στους άλλους. (Άγιος Αμβρόσιος της Όπτινα)
 • Δεν υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα και αμάρτημα πάνω στη γη από την βλασφημία! Όσα αμαρτήματα και να κάνει ο άνθρωπος, θα είναι είτε στον εαυτόν του, είτε στους άλλους. Αλλά η βλασφημία, είναι αμάρτημα που αναφέρεται κατευθείαν στο Χριστό μας ή στην Παναγία μας. Αν μπορούσε ο βλάσφημος να έβλεπε την ψυχή του, την ώρα που βλασφημούσε, θα τρόμαζε και θα διαπίστωνε, ότι διαφέρει και πολύ, από την μορφή του διαβόλου!!! (ΓέρονταςΕφραίμτης Αριζόνας)
 • Η βλασφημία δεν είναι μια κακιά συνήθεια, αλλά μια διαβολική συνήθεια. (ΓέρονταςΕφραίμτης Αριζόνας)
 • Ένας άνθρωπος 60άρης, επιστήμων ήρθε στο Άγιο Όρος και λέει: «Πάτερ, ξέρεις, βλαστημάω. Πήγα και πέρυσι και στον πάτερ τάδε, και συνέχισα και πάλι, ξέρω ότι είναι κακό». Δεν ξέρεις πόσο κακό είναι, του λέω. Και αρχίζω και του κάνω μια ανάλυση της βλασφημίας, τι τρομερό έγκλημα είναι. Η καρδιά σου δουλεύει σαν το ρολόϊ, του λέω, τικ-τακ, τικ-τακ, αν θα στη σταματήσει ο Θεός την καρδιά; Εάν αποφασίσει εν τη δικαιοσύνη Του; Σε ανέχεται τώρα και σε φυλάει... Αν αύριο στη σταματήσει την καρδιά σου και φύγεις από τη ζωή; Θα Τον δεις Κριτή! Θα στραφείς στην Παναγία να ζητήσεις βοήθεια· μα και την Παναγία δεν την άφησες ήσυχη. Και αυτή την βλαστήμησες! Από ποιόν θα ζητήσεις βοήθεια; Θα βρεθείς μετωπικά με τον Θεό τον υβριζόμενο, τον υβρισθέντα από σένα σ' όλη τη ζωή σου! Τι έλεος; Ήδη θα έχεις πάρει την απόφαση από τη συνείδησή σου· η συνείδησή σου θα σ' έχει αποφασίσει· δεν χρειάζεται να δεις τον δικαστή καθόλου. Είναι η συνείδηση ο δικαστής. Επομένως, τώρα, άνθρωπέ μου τι θα κάνεις; Να, πες ότι κοιμήθηκες. Και αυτή τη στιγμή σου σταματάει την καρδιά και εσύ δεν ξυπνάς. Πού θα πας; Ύστερα σου φταίει η γυναίκα σου, σου φταίει το παιδί σου, σου φταίει το άλφα, το βήτα. Καλά, δεν μου λες, αν σ' είχε ευεργετήσει ένας άνθρωπος για ένα ελάχιστο πράγμα, ή ας υποθέσουμε για ένα μεγάλο πράγμα, σου γλύτωσε τη ζωή σου, και σου φταίει η γυναίκα σου, ας πούμε, και το παιδί σου, είναι ποτέ δυνατόν να φανταστείς, ότι εσύ θα βρίσεις αυτόν τον ευεργέτη; «Όχι», μου λέει. Και τι είναι αυτός που σου γλύτωσε τη ζωή τη σωματική σου, την κατά κόσμον ζωή, μ' εκείνον που σε γλύτωσε από την αιώνια κόλαση, που σ' έκανε άνθρωπο; Αυτό το είναι σου είναι απ' αυτά τα χέρια του Θεού, από τον Θεό είναι, και συνέχεια Τον βλαστημάς, μα και τόσες άλλες απειράριθμες αμαρτίες κάνεις. Είναι στο χέρι του Θεού να σου κόψει τη ζωή, να σε δικάσει και να σε μπάσει στην κόλαση. Τι θα κάνεις;... Πες ότι παίζουν τα παιδάκια σου έξω και συ κάθεσαι και τα κοιτάς και για μια στιγμή μεταξύ τους τσακώνονται και αρχίζουν να βρίζουν εσένα: «Ο πατέρας μου, ο τούτος και ο εκείνος». Τι θα έκαμες; Θα τα είχες σκοτώσει στο ξύλο! Και είσαι και άνθρωπος και αμαρτωλός και γήινος και για μια στιγμή λες: «Δεν είναι σωστό αυτό που μου έκαναν». Και πράγματι δεν είναι σωστό αυτό που κάνουν, μέσα σ' ένα παιχνίδι τους να βρίσουν εσένα τον πατέρα τους μετά από τόση λατρεία που τα έχεις. Και αυτή η ζωή ένα παιχνίδι είναι εδώ κάτω, του λέω. Και σου φταίει ο άλφα και βήτα και φτάνεις εσύ να βλαστημάς τον Ουράνιο Πατέρα σου; Την Ουράνια Μητέρα σου; Ποιά είναι η Παναγία; Μα ποιός μας κρατάει από την οργή του Θεού; Δεν μας κρατάει η Παναγία; Και εσύ Την βρίζεις; Ήρθε ο καημένος την επόμενη χρονιά και μου λέει: «Πάτερ, δεν ξαναβλαστήμησα». Όταν ένας γεωργός οργώσει το χωράφι και το σπείρει και μετά αρχίσει και βλέπει καρπό, δεν χαίρεται για τον καρπό; Έτσι είναι και ένας πνευματικός, όταν δει, ας πούμε, ότι η προσπάθεια η μικρή, το δίλεπτο της χήρας έφερε έναν καρπό στον Θεό, για τη δόξα του Θεού, γιατί σταμάτησε να βρίζει τον Θεό. Ο διάβολος τον έβαζε και έβριζε τον Θεό συνέχεια· και για μια στιγμή σταματάει να βρίζει τον Θεό. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα, για να σωθεί αυτός ο άνθρωπος! Και άμα σταματήσει να βρίζει τον Θεό, θά 'ρθει και η ευλογία του Θεού. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι το έγκλημα των εγκλημάτων είναι η βλασφημία. Ο διάβολος τον βλαστημάει τον Θεό, γιατί εκείνος έχει ανοιχτό πόλεμο. Πάει, τέρμα, λέει, τά 'βαλα με τον Θεό, είναι ο εχθρός. Εσύ δεν το λες αυτό. Εσύ λες πως αγαπάς τον Θεό: «Μα εγώ τον Χριστό τον αγαπάω». Τότε, πώς και Τον βρίζεις; Μα, του λέω, άνθρωπέ μου, τώρα, αν σε δει ένας άπιστος άνθρωπος, ότι εσύ βλαστημάς τον Θεό σου, θα πει αυτός: «Εγώ τον Θεό μου δεν τον βλαστημάω», που είναι είδωλο. Κατάλαβες; Και βλέπει εσένα, που λες ότι είναι ο αληθινός Θεός αυτός που πιστεύεις, ενώ σου φταίει κάτι άλλο, να χτυπάς τον Θεό. Θα σου πει αυτός ο άνθρωπος, ούτε ο τρελός δεν το κάνει, ούτε ο λογικός δεν το κάνει· είναι οξύμωρο σχήμα· είναι ένα τέρας, παρά φύση ο βλάσφημος άνθρωπος. Εφόσον βλαστημάει τον Θεό του, τη στιγμή που του φταίει κάποιος άλλος, είναι τέρας ο άνθρωπος. Και μέσα σ' αυτή την κατάσταση του τέρατος, έρχεται ο Θεός για μια στιγμή να του πει: «Παιδί μου, όλα σου τα συγχωρώ. Με βλαστήμησες, με ποδοπάτησες, με έκανες, με έφτιαξες, στα συγχωρώ όλα, πέρνα μέσα. Μόνο πες μου ότι τα έκανες· μια αναγνώριση των σφαλμάτων σου είναι δύσκολο να την κάνεις; Πήγαινε και πες την αλήθεια ότι τά 'χεις κάνει· εκείνο που έχεις κάνει, ομολόγησέ το!» Και άπαξ και το ομολογήσει ο άνθρωπος, ελύθη ο γόρδιος δεσμός. Το χρέος στη λήθη, έσβησε. Πέρασε μέσα! Να βλέπεις τώρα μέσα στη Βασιλεία του Θεού να είναι δισεκατομμύρια βλάσφημοι! Και λες, όλοι αυτοί είναι συγχωρημένοι; Μεγαλεία του Θεού! Τα μεγαλεία του Θεού! Γι' αυτό λένε και οι Πατέρες: ΜηφοβηθείςτονΘεόμετιςαπειλέςΤου, αλλάναΤονφοβηθείςαπότηναγάπηΤου! ΌτανπροσβάλλειςτηναγάπηΤουκαιδεντηνλογαριάζεις. ΔιότισυνεχίζονταςτηνζωήσουσυσσωρεύειςοργήενημέραοργήςκαιαποκαλύψεωςΘεού! Ύστερατελείωσε! Να, λέεισεσέναοΘεός: «Σ' αγαπούσα, σεσυγχωρούσα, σεανεχόμουν, σεέτρεφα, σουέδινατααγαθάκαιεσύσυνέχιζεςναμεβλαστημάς! Τώρατινασουκάνω; Σεπερίμενα, σεπερίμενα, σουέδωσαευκαιρίες, σουέδωσαευκαιρίεςκαιδεντιςέπιασεςτιςευκαιρίες! Τιπερίμενες; Ναβγειηψυχήσου(ΓέρονταςΕφραίμτης Αριζόνας)
 • Όποιος βλασφημεί το Χριστό, ή την Παναγία, τον Τίμιο Σταυρό ή τους Αγίους, αυτός δεν πρέπει να ονομάζεται άνθρωπος, ούτε και θηρίο. Πρέπει να ονομάζεται τέρας... (Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος)
 • Οι βλάσφημοι είναι οι ασεβέστεροι και αμαρτωλότεροι όλων. (Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος)
 • Τί φαντάζεστε εσείς οι βλάσφημοι; Επειδή βλέπετε, ότι ο Θεός αργεί να σας παιδεύσει, νομίζετε, ότι θα αποφύγετε και την τιμωρία; Εάν νομίζετε, ότι ο Θεός δεν σας βλέπει, δεν σας ακούει και γι΄αυτό δεν σας τιμωρεί την ώρα που τον βλαστημάτε, πλανάστε ταλαίπωροι! Εάν την ευσπλαχνία και μακροθυμία του Θεού, που από αγάπη σας κάνει για να μην κολαστείτε αιώνια, την θεωρείτε αδυναμία, τότε αληθινά αλίμονό σας...!!! (Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος)
 • Η αμετανοησία είναι μια μορφή βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος, διότι δεν αφήνουμε τον Παράκλητο, να ενεργήσει ευεργητικά και σωτηριολογικά πάνω μας, πιστεύοντας ότι θα πετύχουμε το σκοπό μας (την σωτηρία μας) χωρίς τη βοήθεια Του. Δεν Τον αφήνουμενα να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες μας και να μας φωτίσει. Εθελοτυφλούμε και δεν συνεργαζόμαστε, οπότε δεν υπάρχει καμμία ελπίδα σωτηρίας. Αυτή η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, δεν συγχωρείται εις αιώνας αιώνων. (ΓέρονταςΕφραίμΣκήτηςΑγίουΑνδρέα)
 • Βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι η επιμονή στην αμετανοησία και η εναντίωση στην Αλήθεια. (Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας)
 • Ακόμα και αυτοί που βλασφημούν το Χριστό, δεν κάνουν τίποτα άλλο, από το να Τον ομολογούν, χωρίς να επιθυμούν την παρουσία Του. (ΓέρονταςΑρσένιοςΜπόκα)
 • Δεν ακούει ο Θεός όλες τις βλασφημίες των τρελών ανθρώπων, αλλά εκείνων που ενσυνείδητα Τον βλασφημούν, τιμωρούνται στη ζωή τους. (Γέροντας Αρσένιος Μπόκα)
 • Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, είναι η συνειδητή διαστροφή της αληθείας και η αμετανοησία. (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Είναι κάποια ταινία κάποιου Ιταλού σκηνοθέτη, που βασίζεται σε κάποιο βιβλίο του Καζαντζάκη, είναι όπως λέγεται, απιθάνου βλασφημίας, γιατί προχωρεί η ταινία πολύ πέρα από τις φοβερές βλασφημίες που αναφέρει ο Καζαντζάκης στο βιβλίο του αυτό, για το Πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν ή σκηνοθετούν ή προβάλλουν στον κινηματογράφο για τον Καζαντζάκη ή προτρέπουν να τον διαβάσουν, είναι άνθρωποι ελαυνόμενοι υπό λεγεώνων δαιμόνων, σίγουρα. Γι' αυτό, προτροπή μου είναι, κανείς, μα κανείς, έστω και από περιέργεια, να μην πάει να δει μία τέτοια βλάσφημη ταινία. Είπα ούτε από περιέργεια, γιατί αυτός που θα τολμήσει να πάει να δει έστω από περιέργεια, θα δεχτεί τον κόλαφο του δαίμονα της βλασφημίας ισοβίως! Δεν θα του φεύγουν εκείνα που θα δει και θα ακούσει ποτέ μέσα από την ψυχή του! Δεν θα ησυχάσουν ποτέ! (π. Αθανάσιος Μυτηλιναίος)
 • Όταν κάποιος βρίζει τα θεία, για τρεις λόγους δεν πρέπει να του πούμε, να σταματήσει να βρίζει: α) γιατί και εμείς βρίζουμε τον Θεό με την ζωή μας (αυτός έτυχε να Τον βρίζει και με το στόμα), β) γιατί κάνοντας αυτή την παρατήρηση, θα τον προκαλέσουμε να βρίζει ακόμα περισσότερο και γ) γιατί ο Θεός δεν χρειάζεται την προστασία μας. Όταν κάποιος βρίζει τον Θεό, ο Θεός δεν παθαίνει τίποτα, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος παθαίνει. (π. Βαρνάβας Γιάγκου)
 • Ω της αχαριστίας σου, βλάσφημε! Όλα τα κτίσματα, ουράνια και επίγεια υμνούν τον Κτίστη και τον δοξάζουν και εσύ που έλαβες από την ευσπλαχνία Του και την άπειρη αγαθότητά Του, τόσες ευεργεσίες και χάριτες, που τιμήθηκες κατ' εικόνα Του και καθ' ομοίωσή Του, αντί να Τον δοξολογείς και να Τον ευχαριστείς, τολμάς ανόητε και τον βλασφημείς με τόση αναίδεια; Τα άλογα και άγρια θηρία, καταπραϋνουν την ωμότητά τους και γίνονται ήμερα και ευγνώμονα προς τους ευεργέτες τους και εσύ γίνεσαι ανοητότερος από τα θηρία; (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Το ψωμί που τρως, οι διάφορες τροφές, το κρασί, η γη που σε βαστάει και σε τρέφει, η θάλασσα, ο ουρανός που σε σκεπάζει, ο ήλιος που σε θερμαίνει και σε φέγγει και καρποφορεί τη γη, οι άγγελοι που σε φυλάσσουν και όλα τα υπόλοιπα κτίσματα, τίνος είναι δημιουργήματα; Εκείνου του παντοδύναμου Δεσπότη που βλασφημείς, αναιδέστατε; Όλα αυτά, τα έκανε για σένα να σε υπηρετούν αχάριστε και έχεις την καρδιά και κινείς την καταραμένη γλώσσα σου, για να βρίσεις τέτοιον πανελεήμονα Δεσπότη; Αν σε παροξύνει ο θυμός της καρδιάς, βλασφήμησε τον εχθρό σου διάβολο, ο οποίος επιδιώκει να σε βλάψει και όχι τον Λυτρωτή και Σωτήρα σου, που θανατώθηκε για χάρη σου, ούτε τους Αγίους, που βοηθούν και επιδιώκουν την σωτηρία σου. (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Πες μου άνθρωπε, όταν από την πολλή σου θλίψη και συμφορά ή την μεγάλη ζημιά που σου τύχει σε ερεθίσει ο δαίμονας και βλασφημήσεις, τί κέρδος έλαβες; Ποιά ηδονή απόλαυσες; Πόσο όφελος βρήκες; Πόση ωφέλεια δοκίμασες; Άραγε έγινε ελαφρότερος ο πόνος επειδή βλασφήμησες ή έγινε απαλότερη η οδύνη σου; Θεραπεύηκε η συμφορά και η θλίψη σου και λιγόστεψε η ζημιά σου; Δεν καταλαβαίνεις ανόητε, πώς έκανες την πληγή μεγαλύτερη και την ζημιά σου περισσότερη; (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Στο Λευιτικό είναι γραμμένο, ότι πρόσταξε ο Θεός τους Ισραηλίτες, αν κάποιος βλασφημήσει το όνομά Του, να λιθοβολείται αμέσως. (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Υπάρχουν κάποιοι, που παραδίδουν τον αδελφό στον διάβολο: ''Να τον πάρει ο διάβολος'' λένε και άλλα τέτοια παρόμοια. Ω της αγνωσίας σου, άνθρωπε! Ποιά εξουσία έχεις εσύ και δίνεις τον αδελφό σου στον πονηρό; Τον αγόρασες; Σου φαίνεται καλό, να παραδίδεις τον πλησίον σου, για τον οποίο ο Κύριος έχυσε το Αίμα Του, για να τον λυτρώσει από τα χέρια του διαβόλου και εσύ τον παραδίδεις; Νομίζεις ότι εκείνον παίρνει; Εσένα κληρονομεί τρελέ... (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Οι γυναίκες δεν πέφτουν στην αμαρτία της βλασφημίας, αλλά κάνουν κάτι άλλο, που είναι παρόμοιο με αυτήν: όταν τις τύχει κάποια ζημιά και συμφορά, θυμώνουν και στρέφονται ενάντια στην Πρόνοια και την δικαιοσύνη του Θεού και λένε οι άμυαλες, ότι ο Θεός δεν κρίνει δίκαια κάποιες φορές όταν π.χ. πεθάνει κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο. Γιατί, το να λες πως ο Θεός κάνει κάτι άδικα, είναι σαν να λες πως δεν είναι Θεός. (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Κάποιο παιδί, είχε τη συνήθεια το καταραμένο, να βλασφημεί. Και μια φορά που έπαιζε με τα άλλα παιδιά, βλασφήμησε το όνομα του Θεού και την ώρα εκείνη, το άρπαξαν οι δαίμονες μαζί με το σώμα του και δεν ξαναφάνηκε ποτέ, ούτε πια ακούστηκε τίποτα γι' αυτό. Και αυτό έγινε (κατά παραχώρηση Θεού), για να καταλάβουν οι βλάσφημοι, ότι εάν κολάζει τόσο αυστηρά ο ελεήμονας Θεός τα μικρά παιδιά, τα οποία έχουν μικρότερο φταίξιμο στην αμαρτία, για τη λίγη τους γνώση και τη μικρή τους φρόνηση, σε ποιόν κίνδυνο βρίσκονται εκείνοι οι μεγάλοι, που γνωρίζουν το σφάλμα τους και ξέρουν πόση ανομία διαπράττουν με την βλασφημία και να φοβηθούν, μην τους τιμωρήσει ο Κύριος, με τέτοια και μεγαλύτερη τιμωρία. (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Για να απαλλαγείς από την βλασφημία, συνήθιζε να υμνείς να προσεύχεσαι και να ευχαριστείς τον Κύριο, την Παναγία και τους Αγίους. Να πας γρήγορα (τρέχοντας) να εξομολογηθείς το αμάρτημά σου και όποτε στο μέλλον πέσεις από απροσεξία και κακή συνήθεια στο αμάρτημα αυτό, δάγκωσε δυνατά την γλώσσα σου και ας ματώσει ή τουλάχιστον ας πονέσει πολύ. Επίσης να αποφεύγεις τις αιτίες (π.χ. όρκος, χαρτοπαιξία κ.ά.) και τους τόπους που σε κάνουν να πέφτεις σε αυτό το έγκλημα. (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Ο λογισμός της βλασφημίας μας έρχεται, επειδή κακολογούμε, επειδή εξουθενώνουμε τον άλλον και τον κατακρίνουμε. Βασικότερη όμως αιτία είναι η υπερηφάνεια και το ότι κάνει κανείς τα θελήματά του, αμελεί την προσευχή και παρασύρεται στην οργή και τον θυμό και όλα αυτά είναι ένδειξη της υπερηφανείας μας. Αν χρονίσει ο δαίμονας της βλασφημίας στην ψυχή, τον παραδίνει στον δαίμονα της πορνείας και μπορεί κανείς να φθάσει μέχρι τρέλλας. Και αν δεν συνέλθει ο άνθρωπος, καταστρέφεται... (Είπε Γέρων)
 • Αυτοί που βλασφημούν είναι πράκτορες του σατανά. Για να βλασφημήσει κάποιος, πρέπει να έχει γίνει κατοικητήριο του σατανά. (Παναγόπουλος)
 • Πολλοί είναι εκείνοι, που έχουν τη γνώμη, ότι βλασφημεί το Θεό και τα Θεία μόνο εκείνος, που με τα λόγια του βρίζει το Θεό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γενικά όλοι όσοι απορρίπτουν την Παντοδυναμία, τη Σοφία και την Πρόνοια του Θεού είναι βλάσφημοι. Επίσης. όλοι όσοι δεν τηρούν τις εντολές του Θεού και πορεύονται στη ζωή τους με τη δική τους λογική και δύναμη, είναι επίσης βλάσφημοι. Γιατί τί σημαίνει βλασφημία; Σημαίνει ότι βλάπτω τη φήμη του Θεού. Αμφισβητώ την Παντοδυναμία, την Σοφία και την Πρόνοια του Θεού. Και βλασφημεί κανείς το Θεό, τόσο με τα λόγια, όσο και με έργα του. Έτσι για παράδειγμα: Τόσο η γυναίκα που αποφεύγει την τεκνογονία (πως θα τα καταφέρω με τόσα παιδιά αναρωτιέται), όσο και ο μπακάλης που κλέβει τον πελάτη του, για να αυξήσει το κέρδος του, είναι βλάσφημοι γιατί αμφισβητούν την Παντοδυναμία και την Πρόνοια του Θεού. (Παναγόπουλος)
 • Για όλες τις αμαρτίες πήρε θέση ο Θεός και έβαλε το αντίστοιχο επιτίμιο, αλλά το ''ου βλασφημήσεις'', δεν το αναφέρει πουθενά. Και το έκανε επίτηδες, για να μας δείξει, ότι ουδέποτε περίμενε το πλάσμα του, θα έφτανε στο σημείο να Τον βλαστημήσει. (Παναγόπουλος)
 • Αυτοί που στέλνουν τον άλλο στο διάβολο, δεν βλασφημούν τον διάβολο, αλλά εύχονται τον διάβολο. Είναι πράκτορες του σατανά και στην ουσία εύχονται να αυξηθεί η βασιλεία του σατανά κατά ένα μέλος και να μειωθεί η Βασιλεία του Θεού κατά ένα μέλος. Εδώ ο Χριστός έχυσε το αίμα του για να μας απελευθερώσει από τον σατανά και ο άλλος στέλνει τον συνάνθρωπο του στον διάβολο και ισχυρίζεται μετά, ότι δεν βλαστήμησε το Θεό! Μεγίστη πλάνη! Γιατί δεν λένε άει στο καλό; Αν βλασφημήσεις το Θεό και ο πνευματικός σου, σε βάλει επιτίμιο 2 χρόνια να μην Κοινωνήσεις, τότε για το ότι έστειλες κάποιον στο διάβολο, πρέπει να σε βάλει 40 χρόνια επιτίμιο! Και αυτό γιατί είναι η χειρότερη μορφή βλασφημίας. Όταν στέλνεις τον άλλον στο διάβολο, δεν βλασφημείς μόνο το Θεό, αλλά και την Παναγία και όλους τους Αγίους. Είναι επίσης άλλοι, που στέλνουν τον άλλον στον κόρακα. Ποιός είναι ο κόρακας; Είναι ο διάβολος και επομένως πάλι βλασφημείς το Θεό. (Παναγόπουλος)
 • Μιλάνε οι άνθρωποι για κακοκαιρία. Αυτό είναι βλασφημία προς το Θεό. Βαρυχειμωνιά ναι, κακοκαιρία όμως όχι, γιατί κανένας καιρός δεν είναι κακός! Η κακία είναι μόνο στον άνθρωπο. Η φύση και ο καιρός έχει αφεντικό. Και το αφεντικό όταν δίνει μια τέτοια εντολή για βαρυχειμωνιά, υπάρχει λόγος. Εμείς όμως κοιτάμε το αποτέλεσμα και όχι το λόγο, αγνοώντας το Θεό και ομιλούμε για κακοκαιρία... Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τα λόγια μας, γιατί μπορεί να βλασφημήσουμε, χωρίς να το καταλάβουμε. Να τις προάλλες άκουγα τον άλλον που μιλούσε σε μια παρέα και στο τέλος λέει: Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Μεγάλη βλασφημία αυτό που είπε! Ότι δηλαδή ο καιρός κάνει κουμάντο το Θεό. Θέλει πολύ προσοχή!!! (Παναγόπουλος)
 • Η τιμωρία του βλάσφημου μοιάζει με εκείνον που πετάει ένα τούβλο στον ουρανό και έπειτα εκείνο επιστρέφει και συντρίβει το κεφάλι σου. (Παναγόπουλος)
 • Ρωτάς μερικούς γονείς, τί κάνουν τα παιδιά σας; Και σε απαντάνε: Δόξα σοι ο Θεός, καλά είναι! Και ρωτάω: Μπορείτε να μου πείτε, γιατί δοξάζετε το Θεό, αφού ούτε Εκκλησιάζονται, ούτε εξομολογούνται, ούτε νηστεύουνε; Τί καλοσύνη έχουν πάνω τους και δοξάζετε το Θεό; Επειδή έχουν μια δουλειά και πήραν ένα αυτοκίνητο και γυρίζουν με τις φιλενάδες τους; Γι΄αυτό δοξάζετε το Θεό; Αλίμονο σας μια μέρα, που ειρωνεύεστε τον Θεό! (Παναγόπουλος)
 • Εδώ ο Χριστός Σταυρώθηκε για εμάς, για να ζήσουμε εμείς και έρχεται μετά ο άλλος και σου λέει: Το πολύ το Κύριε ελέησον, το βαριέται και ο Θεός!!! (Παναγόπουλος)
 • Ο βλάσφημος μοιάζει με το ψάρι, που δαγκώνει το γυμνό δίχτυ. (Φίσερ)
 • Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, θεωρούν τον βλάσφημο χειρότερο και από τον δαίμονα! Διότι ο μεν δαίμονας, ακούγοντας το όνομα του Θεού φρίττει και τρέμει, ενώ ο βλάσφημος το εξυβρίζει χωρίς ντροπή...
 • Όποιος σηκώνει το κεφάλι προς τα πάνω και φτύνει τον ουρανό, το σάλιο πέφτει στο πρόσωπό του!
 • Πολλοί άνθρωποι θυμούνται το Θεό, μόνο όταν πρόκειται να βλασφημήσουν...
 • Επειδή ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα Θεού, οι προσβολές που γίνονται εναντίον του, προσβάλλουν τον ίδιο τον Θεό.
 • Οι προσευχές ενός θρησκευόμενου υποκριτή, είναι πιο βλάσφημες από τους χλευασμούς ενός άθεου.
 • Λέγεται ότι όταν η Παναγία εκοίμηθη και ήρθε ο Χριστός να πάρει την ψυχή της, η Παναγία ζήτησε από τον Κύριο πριν αναληφθεί στον Ουρανό, να πάει να δει την κόλαση. Έτσι άγγελοι την διακόνησαν και την ξενάγησαν στην κόλαση. Εκεί βρήκε πολλές ''κολάσεις'' και την εξηγούσαν οι άγγελοι σε κάθε μία απ΄αυτές, τι είδους αμαρτίες έκαναν οι ψυχές που βρίσκονταν εκεί. Και για όλο τον κόσμο τον αμαρτωλό που έκαναν πάσης φύσεως αμαρτήματα, βρήκε η Παναγία κάποια ελαφρυντικά να πει και να παρακαλέσει τον Κύριό μας, να κρίνει επιοικώς. Έφτασε όμως και σε μια κόλαση, που βρήκε μια μεγάλη τάξη ανθρώπων, που είχαν τις γλώσσες τους κρεμασμένες και βγαλμένες έξω. Εδώ ποιοί είναι; ρώτησε η Παναγία τους αγγέλους. Εδώ είναι οι βλάσφημοι, απάντησαν εκείνοι. ΗΠαναγίατότε, έβαλετοκεφάλικάτωκαιπροχώρησε, χωρίςναπεικουβέντα. Δενβρήκεκάποιολόγοελαφρυντικό, σ΄αυτούςτουςανθρώπουςγιαναπαρακαλέσειτοΧριστόμας. Γιαόλουςκάτιείπε, αλλάγιατουςβλασφήμους, δενείπετίποτα...
 • Ήταν η 27η Δεκεμβρίου του 1940, τότε που οι Έλληνες αγωνίζονταν τον ενδοξότερο αγώνα της Πατρίδος. Η μάχα εμαίνετο στο Τεπελένι. Μεταγωγικά μετέφεραν πυρομαχικά στους μαχόμενους. Καθ' οδόν συναντούν τραυματία, με τραύμα στην κνήμη. ''Κουράγιο συνάδελφε του λένε. Θα γυρίσουμε και θα σε πάρουμε''. Εκείνος, βλασφήμησε το όνομα της Παναγίας. Στο άκουσμα της βλασφημίας, έφριξαν. ''Για όνομα Θεού συνάδελφε! του λένε. Μην βλασφημάς! Πες: ''Παναγία βοήθα!''. Αλλά εκείνος, στον πόνο του εξακολουθούσε να βλασημεί συνεχώς... Όταν κατόπιν επέστρεψαν, τον βρήκαν πεθαμένο. Λυπήθηκαν κατάκαρδα, για την ψυχή του, διότι έφυγε κατ' αυτόν τον τρόπο. Επειδή δεν υπήρχε ιερέας στο Σύνταγμα, έσκαψαν πρόχειρα και τον έθαψαν. Αλλά μόλις απομακρύνθηκαν περί τα 20 μέτρα, έρχεται μια οβίδα από το Τεπελένι, τον ξεθάβει και τον πέταξε 10 μέτρα μακριά. Έπεσαν οι άνδρες να προφυλαχτούν. Αλλά δεν ήρθε άλλη οβίδα. Κατάλαβαν, ότι ήταν σταλμένη για τον βλάσφημο. Τον έχωσαν εκ νέου στο λάκκο, που άνοιξε η οβίδα και ξεκίνησαν να φύγουν. Μόλις όμως έφθασαν στα 20 μέτρα, έρχεται δεύτερη οβίδα και κατά τον ίδιο τρόπο, τον ξεχώνει και τον πετά 10 μέτρα μακριά! Τότε κατάλαβαν, ότι τον βλάσφημο, ούτε η γη δεν τον δέχεται. Τον παράτησαν και τον άφησαν άταφο! Φόβος και τρόμος, κατέλαβε όχι μόνο αυτούς, αλλά όλον τον εκεί στρατό...
 • Στη Σαξωνία ήταν ένας σαρκικός άνθρωπος, κακής και διεστραμμένης ζωής και ιδιαίτερα συνηθισμένος στην βλασφημία, που με την παραμικρή ευκαιρία βλασφημούσε βαρειά, χωρίς να τον τίπτει η συνείδησή του. Μια μέρα έπαιζε χαρτιά και έχασε όλα του τα λεφτά. Θύμωσε και άρχισε να βλασφημάει τον Χριστό τόσο άσχημα, που οι παροντες έφραξαν τα αυτιά τους και έφευγαν, για να μην τον ακούνε. Και αυτός ο θρασύτατος, άρχισε να βλασφημάει και την Παναγία, λέγοντας εναντίον της φοβερά και άπρεπα λόγια, τα οποία δεν υπέφερε ο Παντοδύναμος Θεός και Υιό της, με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει...! Και την ψυχή του, την πήραν δαίμονες στην άβυσσο, ενώ το σώμα του, το έγδυσαν οι παρόντες και τον βρήκαν σχισμένο, από το στήθος μέχρι το υπογάστριο, σαν να το είχαν ανοίξει με μια μεγάλη αξίνα και φαίνονταν όλα του τα εντόσθια και ήταν γεμάτος μέσα στα αίματα... Και συγκεντρώθηκαν αμέτρητοι να δουν ένα τέτοιο ελεεινό θέαμα και έτρεξε και ένας φίλος του να τον δει. Και στο δρόμο τον συνάντησε. σαν ανθρώπινη σκιά και του λέει: ''Εγώ είμαι ο τάδε συγγενής σου, που πέθανα πριν από λίγο και με πρόσταξε ο δίκαιος Κριτής να σου πω τα εξής, για να τα ακούσουν όλοι οι βλάσφημοι και να μετανοήσουν, για να μην τιμωρηθούν χειρότερα. Να ξέρεις λοιπόν, οΔεσπότηςΧριστός, υπομένειμεαξιοθαύμαστηανεξικακίαεκείνουςπουΤονβρίζουνκαιδεντουςτιμωρείπρόσκαιρα, μέχριναγίνειηκοινήΑνάστασηκαινατουςκολάσειαιώνια. ΌμωςτουςαυθάδειςπουτολμούνναατιμάσουντηΜητέραΤου, δενυποφέρεικαθόλουτηναναισχυντίατους, αλλάτουςδίνειαπότώρα,τοναρραβώνατηςατελεύτητηςκόλασης, όπως το έπαθε αυτός ο φίλος σου''. Στη συνέχεια ο φίλος τα διηγηθηκε σε όλους, για να ωφεληθούν...
 • Ένας τεχνίτης επισκέφθηκε κάποτε τον γέροντα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο και του είπε:
  - Πάτερ, βλασφημώ. Αλλά συμβαίνει κάτι παράξενο. Όταν προσπαθώ να βιδώσω μια βίδα και αυτή δεν βιδώνει, με εξοργίζει. Μόλις όμως βλασφημήσω, αμέσως βιδώνει.
  Ατάραχος ο Γέροντας του απαντά:
  - Έτσι ήταν επόμενο να γίνει!
  Και μπροστά στην έκπληξη του τεχνίτη συνεχίζει:
  - Ένας δαίμονας εμποδίζει τη βίδα να βιδώσει και ένας άλλος σε παροτρύνει να βλασφημήσεις. Μόλις ο δεύτερος σε καταφέρει να βλασφημήσεις, φεύγει ο πρώτος από τη βίδα και αμέσως αυτή βιδώνει! Προσοχή, παιδί μου, να μη βλασφημείς αλλά να προσεύχεσαι όταν εργάζεσαι.
 • Όταν έγινε ο σεισμός του 1981 στην Αθήνα, κάποιος εκείνη τη στιγμή μάλωνε την γυναίκα του και βλασφημούσε. Η γυναίκα του, τον έλεγε: ''Μη βλασφημάς μωρέ, μη βλασφημάς! Γιατί θα ρίξει φωτιά ο Θεός από τον ουρανό''. Αυτός συνέχιζε... Εκείνη την ώρα, αρχίζει το ταρακούνημα, οπότε εκείνος από το φόβο, άρχισε να λέει: ''Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον...!''
 • Διηγούνται, ότι ένας Μωαμεθανός από τη Σμύρνη αποφάσισε να γίνει χριστιανός. Επειδή δεν μπορούσε να ζήσει στην Τουρκία, θέλησε να μετοικήσει στην Ελλάδα. Όταν όμως αποβιβαζόταν στον Πειραιά και άκουσε τόσες βλασφημίες από τους βαρκάρηδες και είδε και την αδιαφορία των άλλων στην παραλία, αισθάνθηκε τόση απογοήτευση για το Χριστιανισμό και τους Χριστιανούς, ώστε επέστρεψε στην πατρίδα του και πέθανε με την παλιά του θρησκεία. Πόσοι με τις βλασφημίες τους δεν γίνονται αφορμή να κατηγορείται η αγία μας Θρησκεία