Περί ειρήνης

 • Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται. [Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι, που επιδιώκουν και μεταδίδουν την ειρήνη, διότι αυτοί θα ονομαστούν, παιδιά του Θεού.] (Κατά Ματθαίον 5,9)
 • Ειρήνηναφίημιυμίν, ειρήνηντηνεμήνδίδωμιυμίν·ουκαθώςοκόσμοςδίδωσιν, εγώδίδωμιυμίν. [Εγώ φεύγω και σας αφίνω την ειρήνη, σας δίδω την αληθινήν και αναφαίρετη ειρήνη, την οποίαν Εγώ έχω από τον εαυτόν Μου εις άπειρον βαθμόν. Δεν σας δίδω Εγώ ψευδή ειρήνη, όπως δίνει ο κόσμος.] (ΚατάΙωάννην 14,27)
 • Ειρηνεύετε, καιοΘεόςτηςαγάπηςκαιειρήνηςέσταιμεθ' υμών. [Ειρηνεύετε με τον εαυτόν σας και με τους άλλους και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θα είναι μαζί σας.] (Προς Κορινθίους Β' 13,11)
 • ΗειρήνητουΘεούηυπερέχουσαπάντανουνφρουρήσειταςκαρδίαςυμών. [Η ειρήνη, που χαρίζει ο Θεός στους ανθρώπους του και η οποία, καθώς είναι τελεία και υπερφυσική, ξεπερνάει κάθε νου ανθρώπων και αγγέλων, θα φρουρήσει τις καρδιές σας,] (ΠροςΦιλιππησίους 4,7)
 • Τόσο σπουδαίο αγαθό είναι η ειρήνη, ώστε εκείνοι που δημιουργούν και επαναφέρουν την ειρήνη, να ονομάζονται υιοί του Θεού (Ματθ. 5,9), ενώ οι πράττοντες το αντίθετο, πρέπει να ονομάζονται υιοί του διαβόλου. Και είναι φυσικό, αφού και ο Χριστός για το σκοπό αυτό ήρθε στη γη, να ειρηνεύσει τους ανθρώπους στη γη και τους αγγέλους στους ουρανούς. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Η ειρήνη είναι η μητέρα όλων των αγαθών, η ειρήνη είναι η προϋπόθεση κάθε χαράς. Γι' αυτό και ο Χριστός παρήγγειλε στους Αποστόλους, όταν εισέρχονται στις οικίες, αυτό να λένε αμέσως, ως κάποιο σύμβολο των αγαθών (Ματθ. 10,12). Όταν δηλ. δεν υπάρχει ειρήνη, όλα τα άλλα είναι περιττά. (ΙερόςΧρυσόστομος)
 • Δεν ωφελούμαστε αν έχουμε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους, ενώ έχουμε πόλεμο με τον Θεό. Όπως επίσης καθόλου δεν βλαπτόμαστε, ακόμη και αν όλοι μας πολεμούν, εφόσον έχουμε ειρήνη με τον Θεό. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ειρήνη, αν προηγουμένως δεν κατορθωθεί η αρετή. Και δεν έχουμε κανένα όφελος αν απολαμβάνουμε εξωτερική ειρήνη και μέσα μας έχουμε πόλεμο με τον εαυτόν μας, από την ταραχή των λογισμών. Απολαμβάνουν ειρήνη, εκείνοι που στηρίζονται στον Θεό. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Τίποτε δεν είναι τόσο κατάλληλο για να πετυχαίνουμε όσα επιθυμούμε, όσο η ειρήνη και η ηρεμία, το να είμαστε απαλλαγμένοι από κάθε μίσος και να μην έχουμε κανέναν εχθρό. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όταν περίεργοι λογισμοί ταράζουν την πίστη μας, τότε ποιά ειρήνη έχουμε; Όταν αισχρές σκέψεις μας ταράζουν, τότε για ποιά ειρήνη μιλάμε; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ποιό είναι το όφελος, όταν όλη η οικουμένη απολαμβάνει βαθειά ειρήνη, ενώ εσύ πολεμάς με τον εαυτόν σου (τρώγεσαι με τα ρούχα σου!); Την εσωτερική ειρήνη πρέπει να έχεις. Αν την έχουμε, τίποτα από τα εξωτερικά δεν θα μπορεί να μας ταράξει. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Κανένας να μην προσέρχεται στην Ιερά Τράπεζα, ενώ έχει έχθρα με τον άλλον, ούτε να δέχεται το Σώμα του Κυρίου. Όποιος έχει εχθρό και δεν συμφιλιώνεται μαζί του, να μην προσέρχεται. Έχεις εχθρό; Να μην προσέλθεις; Πρώτα να συμφιλιωθείς μαζί του και τότε να προσεγγίσεις στον Ιερό Τόπο. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αν δε νικήσει κάποιος τους εχθρούς δαίμονες, δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Και αν η ειρήνη δεν βασιλεύει στην ψυχή μας, πώς είναι δυνατό να βρούμε και να χαρούμε τα αγαθά της; (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Όποιος ένιωσε την ειρήνη μέσα του, ένιωσε την πραγματική χαρά. Ειρήνευσε με τον εαυτόν σου και θα ειρηνεύσουν με σένα και ο ουρανός και η γη. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Ειρήνη είναι η απαλλαγή από τα πάθη, η οποία χωρίς την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος δεν βρίσκεται. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Όταν λοιπόν ο άνθρωπος, γίνει κύριος των παθών και τα νικήσει, δεν πολεμείται πλέον από αυτά, αλλά έχει ειρήνη στην ψυχή του. (Μέγας Αντώνιος)
 • Εκείνος που θέλει να ζει ειρηνικά σε κάθε τόπο, ας μην επιδιώκει την προσωπική του ανάπαυση, αλλά την ανάπαυση του άλλου, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και τότε θα βρει ανάπαυση. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Εάν δεν βάλει προηγουμένως ο άνθρωπος τις αμαρτίες του μπροστά στα μάτια του, δεν είναι δυνατόν να ησυχάσει σε κανέναν τόπο. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Η ανθρώπινη καρδιά δεν βρίσκει την γαλήνη, μέχρι τη στιγμή κατά την οποία κατορθώνει ν' αναπαυθεί σε Σένα Θεέ μου. (Ιερός Αυγουστίνος)
 • Μη μολύνεις το σώμα σου με κακές πράξεις και την ψυχή σου με πονηρούς λογισμούς και τότε η ειρήνη του Θεού θα έρθει σε σένα και θα έχεις πάντοτε την αγάπη Του. (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Ο άνθρωπος με την αμαρτία κάνει τον επίγειο παράδεισο επίγεια κόλαση. Αν η ψυχή του μολυνθεί με θανάσιμες αμαρτίες, ζει μια δαιμονική κατάσταση. Αντιδρά, βασανίζεται, δεν έχει ειρήνη. Αντίθετα, όποιος είναι κοντά στον Θεό, έχει τον νου του στα Θεία νοήματα και έχει πάντοτε καλούς λογισμούς, είναι ειρηνικός και ζει τον Παράδεισο στην γη. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Πώς μπορεί να έρθη η ειρήνη, όταν οι άνθρωποι δεν συμφιλιωθούν με τον Θεό; Μόνο όταν συμφιλιωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό, έρχεται και η εσωτερική ειρήνη και η εξωτερική. Για να συμφιλιωθεί όμως ο άνθρωπος με τον Θεό, πρέπει να έρθει σε συναίσθηση, να μετανοήσει, να ζει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και τότε έρχεται η Χάρις και η ειρήνη του Θεού μέσα του, οπότε μπορεί να βοηθήσει και για την ειρήνη γύρω του. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Αν βλέπεις ότι δεν έχεις γαλήνη αλλά στενοχώρια, να ξέρεις ότι υπάρχει μέσα σου κάτι ατακτοποίητο και πρέπει να το βρεις, για να το διόρθωσεις. Κάνεις, ας υποθέσουμε, ένα σφάλμα, στενοχωριέσαι, αλλά δεν το εξομολογείσαι. Σου συμβαίνει μετά ένα ευχάριστο γεγονός και νιώθεις χαρά. Αυτή η χαρά σκεπάζει την στενοχώρια για το σφάλμα σου και σιγά-σιγά το ξεχνάς - δεν το βλέπεις, επειδή καπακώθηκε από την χαρά. Οι χαρές σκεπάζουν το σφάλμα, το πάνε πιο κάτω, πιο βαθιά, αλλά εκείνο εσωτερικά δουλεύει. Έτσι ο άνθρωπος αρχίζει να σκληραίνει, γιατί καταπατά την συνείδησή του και η καρδιά του πιάνει σιγά-σιγά γλίτσα. Ύστερα το ταγκαλάκι όλα του τα δικαιολογεί: «αυτό δεν είναι τίποτε, εκείνο είναι φυσιολογικό», ανάπαυση όμως δεν έχει, γιατί η στενοχώρια δουλεύει από κάτω. Νιώθει μια ανησυχία, δεν έχει εσωτερική γαλήνη. Ζει με ένα συνεχές άγχος. Είναι βασανισμένος. Δεν βρίσκει τι φταίει, γιατί τα σφάλματα του είναι καπακωμένα. Δεν καταλαβαίνει ότι υποφέρει, επειδή αμάρτησε... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Αν όλοι δέχονταν τη νηστεία ως σύμβολο γι' αυτά που πρέπει να κάνουν, τίποτα δεν θα εμπόδιζε να επικρατήσει άκρα ειρήνη σε όλη την οικουμένη. (Μέγας Βασίλειος)
 • Ζήτησε την ειρήνη, την απαλλαγή από τους θορύβους του κόσμου τούτου. Απόκτησε γαλήνιο νου, κάποια ακύμαντη και ατάραχη κατάσταση της ψυχής, που δεν σαλεύεται, ούτε από τα πάθη, ούτε παρασύρεται σε συμβιβασμό από ψευδείς δοξασίες που στηρίζονται σε πιθανότητες, ώστε να αποκτήσεις την ειρήνη του Θεού, που ξεπερνάει κάθε νου και φρουρεί την καρδιά σου. (Μέγας Βασίλειος)
 • Είναι προτιμότερος ο αξιέπαινος πόλεμος, από την ειρήνη που μας χωρίζει από τον Θεό. (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)
 • Ο τρόπος, για να αποκτήσεις την ειρήνη, είναι ο εξής: Να ξεχάσεις τελειωτικά την πτώση και την αμαρτία σου και να παραδοθείς στην σκέψη της μεγάλης και άφατης αγαθότητας του Θεού και ότι, Αυτός μένει πολύ πρόθυμος και επιθυμεί να συγχωρέσει κάθε αμαρτία σου, όσο και αν είναι βαριά, προσκαλώντας τον κάθε αμαρτωλό με διάφορους τρόπους και μέσα από διάφορους δρόμους, για να έλθει σε συναίσθηση και να ενωθεί μαζί Του σε αυτή την ζωή με την Χάρη του στην δε άλλη, να τον αγιάσει με τη δόξα Του και να τον κάνει αιώνια μακάριο. Και αφού με αυτές και παρόμοιες σκέψεις και στοχασμούς, γαληνέψεις το νου σου, τότε θα επιστρέψεις στην πτώση σου, κάνοντας όπως είπα πιο πάνω κατόπιν, όταν έρθει ώρα της εξομολογήσεως (την οποία σε προτρέπω να κάνεις πολύ συχνά), θυμήσου όλες σου τις αμαρτίες και με νέο πόνο και λύπη, για την λύπη του Θεού και με πρόθεση και απόφαση να μη Τον λυπήσεις πλέον, φανέρωσέ τες όλες στον Πνευματικό σου και κάνε με προθυμία, τον κανόνα που θα σου ορίσει. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Συνήθιζε να υποφέρεις τις ύβρεις χωρίς ταραχή. Είναι ναι αλήθεια, ότι θα υποφέρεις πολύ μέχρι να αποκτήσεις την ειρήνη αυτή, διότι είσαι αγύμναστος. Αλλά αφού την αποκτήσεις, η ψυχή σου θα βρίσκει μεγάλη παρηγοριά σε κάθε αντίθετη κατάσταση που θα συναντά. Και από μέρα σε μέρα, θα μάθεις καλύτερα την άσκηση αυτή, για να ειρηνεύσεις πνευματικά. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Αν αισθανθείς καμμιά φορά να κεντάται η ψυχή σου από κάποιο πάθος και λογισμό, μην ταραχθείς, αλλά δείξε μεγαλύτερη προσοχή, για να μην περάσει στα σπλάχνα σου. Γύρισε πίσω την καρδιά σου και με ευχαρίστηση βάλε την θέλησή σου, μέσα στον τόπο της ειρήνης και της ησυχίας, φυλάττοντας καθαρή την ψυχή σου απέναντι του Θεού, τον Οποίο θα βρίσκεις πάντα στα σπλάχνα σου και στα βάθη της καρδιά σου, για την ορθότητα της γνώμης σου, όντας βέβαιος ότι το κάθετι συμβαίνει, για να σε δοκιμάσει, ώστε να μπορείς να καταλάβεις το συμφέρον σου και για να είσαι άξιος του στεφάνου της δικαιοσύνης, που σου ετοίμασε ο Κύριος. (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)
 • Δεν είναι κακό το κακό που χρησιμοποιείς όταν οδηγεί στην ειρήνη. (Άγιος Συνέσιος)
 • Αληθινή ειρήνη είναι η ειρήνη προς τον Θεό. Γιατί κανένα όφελος δεν υπάρχει σε εμάς, αν προς όλους μεν είμαστε ειρηνικοί, με τον Θεό όμως πολεμούμε, όπως και καθόλου δεν μας βλάπτει, αν από όλους πολεμούμεθα, όμως είμαστε ειρηνικοί με τον Θεό. Αν κάποιος είναι δυνατόν να απολαμβάνει την ειρήνη, που δίνει ο Θεός, τότε δεν έχει ανάγκη κανενός αγαθού άλλου. Η από τον Χριστό προερχομένη ειρήνη είναι βέβαια, ακίνητη, σταθερή, μόνιμη, αθάνατη, αιώνια. Γι' αυτό και δεν υπάρχει όριο της ειρήνης του, επειδή είναι υπερκόσμιο δώρο. (ΆγιοςΝεκτάριος)
 • Ο καθένας που με την παράβαση των εντολών ανθίσταται και πολεμά τον Θεό, αυτός ακόμη και αν κάνει όλους να ειρηνεύσουν μεταξύ τους, είναι εχθρός του Θεού, επειδή αυτό που κάνει, την συμφιλίωση δηλαδή, δεν το κάνει όπως αρέσει στον Θεό. (ΆγιοςΣυμεώνοΝέοςΘεολόγος)
 • Ειρηνοποιός είναι εκείνος που δίνει την ειρήνη στον άλλο. Αλλά κανείς δεν θα μπορέσει να δώσει στον άλλο, αυτό που ο ίδιος δεν έχει. Θέλει λοιπόν ο Κύριος, να είσαι πρώτα εσύ γεμάτος από τα αγαθά της ειρήνης και έπειτα να προσφέρεις αυτό το απόκτημα, σε όσους το χρειάζονται. (Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης)
 • Άγιε Θεέ, σε Σένα τη ζωή μου αφιέρωσα. Το όνομά Σου προσκυνώ και ευλαβικά μπροστά στη δύναμή Σου γονατίζω. Κάνε, να έχει ειρήνη ο λαός μου. (Μέγας Κωνσταντίνος)
 • Δεν μπορεί να έχει ειρήνη η ψυχή, αν δεν μελετά το νόμο του Θεού. Γιατί αυτός ο Νόμος γράφτηκε από το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού πηγαίνει από την Γραφή στην ψυχή. (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Ψυχή αμαρτωλή, αιχμάλωτη στα πάθη, δεν μπορεί να έχει ειρήνη και χαρά εν Κυρίω, έστω και αν έχει όλα τα πλούτη της γης, έστω και αν βασιλεύει σ' όλο τον κόσμο. (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Η ψυχή δεν μπορεί να έχει ειρήνη, αν δεν προσεύχεται για τους εχθρούς. (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Τί πρέπει να κάνουµε για να έχουµε ειρήνη στην ψυχή και το σώµα; Πρέπει ν' αγαπάς όλους τους ανθρώπους, όπως τον εαυτό σου και να είσαι κάθε ώρα έτοιµος για το θάνατο. Όταν η ψυχή θυµάται τον θάνατο, ταπεινώνεται και παραδίνεται ολόκληρη στο θέληµα του Θεού και επιθυµεί να έχει ειρήνη µε όλους και να τους αγαπά όλους. (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Όποιος έχει μέσα του την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, σκορπίζει ειρήνη και στους άλλους. Όποιος όμως έχει μέσα του πνεύμα κακό, σκορπίζει και στους άλλους το κακό... (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Αν οι άρχοντες τηρούσαν τις εντολές του Κυρίου και ο λαός και οι υπήκοοι υπάκουαν με ταπείνωση, θα υπήρχε μεγάλη ειρήνη και αγαλλίαση πάνω στη γη. Εξαιτίας όμως της φιλαρχίας και της ανυπακοής των υπερηφάνων, υποφέρει όλη η οικουμένη. (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Χωρίς φως, το μάτι δεν βλέπει. Έτσι και χωρίς Χριστό, δεν μπορεί να υπάρχει ζωή αληθινή και ειρήνη στις ψυχές. (Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας)
 • Να γέρνουμς το κεφάλι μας με ταπείνωση και ό,τι μας συμβεί να υποκύπτουμε και τότε θα έρθει η ειρήνη να κατοικήσει στην καρδιά μας. (Όσιος Άνθιμος της Χίου)
 • Η αληθινή ειρήνη δεν βρίσκεται εκτός, αλλ' εντός της ψυχής μας. Δεν πηγάζει από τις εξωτερικές συνθήκες, αλλά από την εσωτερική καλή τακτοποίηση. Όταν υπάρχει αυτή, τότε όλα τα εξωτερικά εναρμονίζονται μ' αυτήν. (Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)
 • Πράττε τα πάντα, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και θα γεμίσει η ψυχή σου ειρήνη. (Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)
 • Ο ίδιος ο Θεός ξυπνά μέσα σας την ανησυχία για την σωτηρία σας, θέλοντας να σας οδηγήσει στην αυτογνωσία και στην μετάνοια. Αν ακούσετε την φωνή Του, θα βρείτε ανάπαυση και ειρήνη. Αν παρακούσετε, θα ζείτε στην ταραχή. Μπορεί όμως να σας εγκαταλείψη τελείως ο Θεός και να παύσει, να σας διεγείρει πνευματικές ανησυχίες. Θα συμβει τούτο, αν παραμείνετε αδιόρθωτοι. Και τότε θα αποκτήσετε ειρήνη, ειρήνη όμως θανάσιμη... (Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)
 • Μάθε να προσεύχεσαι κάθε ώρα και κάθε στιγμή και από τη διαρκή μνήμη του Θεού, θα πλημμυρίσει την καρδιά σου μια ανέκφραστη ειρήνη. (Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)
 • Η ειρήνη της ψυχής είναι ανώτερη απ' όλα, ανώτερη από τη νηστεία και την προσευχή. Προσευχήσου για όσους σε προσβάλλουν. Αυτοί είναι φίλοι σου, γιατί μέσω αυτών ο Κύριος σου δίνει στεφάνια. Αν γογγύζεις, τότε στερείσαι αυτά τα στεφάνια. (ΆγιοςΣεραφείμΡομάντσιωφτηςΜονήςΓκλινσκ)
 • Πρέπει να αγιάσουμε όλες τις σκέψεις, τις επιθυμίες και τα έργα μας, για να λάβουμε την ειρήνη του Θεού. (Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ)
 • Η ειρήνη της ψυχής αποκτάται δια των θλίψεων. Η Γραφή λέγει: «Διήλθομεν διά πυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν» (Ψαλμ. 65,12). Τίποτε δεν συμβάλλει τόσο στην απόκτηση της εσωτερικής ειρήνης, όσο η σιωπή και η συζήτηση με τον εαυτόν μας μάλλον, παρά με τους άλλους. Έχοντας ειρήνη στην καρδιά σου, χιλιάδες θα ειρηνεύσουν γύρω σου... (Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ)
 • Αν θέλεις να διατηρήσεις την ειρήνη της ψυχής σου, να αποφεύγεις με κάθε τρόπο να κρίνεις τους άλλους. Με το να μην κρίνεις τους άλλους και να μένεις εν σιωπή, περιφρουρείς την ειρήνη. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, δέχεται Θείες αποκαλύψεις. (Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ)
 • Έχε υπομονή και θα υπάρξει ειρήνη. Αν αρχίσεις να ανταποδίδεις το κακό με κακό, τότε και η ειρήνη θα χαθεί και ο Θεός θα σε εγκαταλείψει. (Άγιος Ανατόλιος της Όπτινα)
 • Μην ανακατεύεσαι σε ξένες υποθέσεις. Θα χάσεις την ησυχία σου! (Άγιος Ανατόλιος της Όπτινα)
 • Αν θέλετε να βρίσκεστς πάντοτε εν ειρήνη, με κανέναν να μην δυσαρεστηθείτε και να αυγχωρείτε τους πάντες ολοψύχως κατά δύναμη. (ΌσιοςΜωϋσήςτηςΌπτινα)
 • Αν ειρηνεύσετε την καρδιά σας έναντι όποιου οργίζεται εναντίον σας, τότε ο Θεός θα φέρει και στη δική του καρδιά ειρήνη απέναντί σας. (Όσιος Ιλαρίων της Όπτινα)
 • Μόνο κοντά στον Θεό και εν Θεώ μπορείς να βρεις την γαλήνη της ψυχής. Η βασανισμένη σου ψυχή μόνο με τον Θεό, με την μετάνοια και την διόρθωση της ζωής σου μπορεί να σου δώσει τη χαρά. Η αμαρτία σκοτώνει με το δηλητήριό της την ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή ανασταίνεται με τη ζωοποιό δύναμη της μετανοίας. (Όσιος Νίκων της Όπτινα)
 • Η αιτία για την οποία δεν έχουμε ειρηνικές σχέσεις με τους συνανθρώπους μας, οφείλεται στο ότι δεν θέλουμε να απαρνηθούμε τον εαυτόν μας. (Άγιος Παρθένιος της Όπτινα)
 • Έστω και αν χρησιμοποιήσεις όλα τα μέσα για την κατάκτηση της ψυχικής σου ειρήνης, δεν θα την κερδίσεις, παρά μόνο με την προσευχή και την μόνωση. (ΆγιοςΠαρθένιος της Όπτινα)
 • Αμαρτάνοντας ενώπιον του Θεού, χάνουμε την γαλήνη μας. Αυτή όμως επανέρχεται με την μετάνοια, δια της ευσπλαχνίας του Θεού. Κατά τον ίδιο τρόπο, χάνουμε την γαλήνη μας, γεμίζοντας με θλίψη και εχθρευόμενοι τους ανθρώπους, όταν όμως σβήνουμε αυτή την φλόγα με την αυτομεμψία, τότε επέρχεται και η γαλήνη. (Άγιος Μακάριος της Όπτινα)
 • Ένας άνθρωπος που δεν έχει πίστη και ταπείνωση, δεν μπορεί να είναι πράος και ειρηνικός. Ούτε είναι δυνατόν τα λόγια και η συμπεριφορά του, να σκορπίζουν γύρω την ειρήνη. (Άγιος Μακάριος της Όπτινα)
 • Ειρήνη είναι η ακεραιότητα και η υγεία της ψυχής. Το να χάνεις την ειρήνη σου, σημαίνει να χάσεις την πνευματική σου υγεία. (Άγιος Ιωάνης της Κροστάνδης)
 • Όταν ο άνθρωπος πάψει να έχει πονηρούς και βλαβερούς λογισμούς για τους άλλους ανθρώπους, τότε ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται στην εν Χριστώ ειρήνη. Αν αυτό γίνει από όλους τους ανθρώπους, τότε θα πετύχουμε την πραγματική ειρήνη στον κόσμο και όχι την ειρήνη που βλέπουμε σήμερα, τα μεν όπλα να έχουν σιγήσει, αλλά ταυτόχρονα οι άνθρωποι να μην μιλιούνται, να μην συνεργάζονται και να μην αγαπιούνται μεταξύ τους... (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Μην μολύνεις το σώμα σου με πράξεις αισχρές και την ψυχή σου με λογισμούς πονηρούς, και τότε έρχεται σ' εσένα η ειρήνη του Θεού. Τότε θα καταλάβεις, ότι μέσα στην ψυχή σου κατοικεί ο ίδιος ο Θεός. (Γέροντας Γερμανός ο Σταυροβουνιώτης)
 • Η γαλήνη και η ησυχία μας δεν έγκειται στην άρση κάθε εξωτερικού εμποδίου, αλλά στην συμφωνία μας με το θέλημα του Θεού, στην ειρηνική και αγαθή συνείδησή μας, στην εσωτερική εν Χριστώ ζωή μας. (Γέροντας Εφραίμ ο Βατοπαιδινός)
 • Όταν η ψυχή είναι ώριμη, ο Θεός θα της χαρίσει την εσωτερική ειρήνη. Μέχρι η ψυχή να είναι έτοιμη, μόνο κάποιες φορές θα επιτρέψει να δούμε, ότι Εκείνος είναι πανταχού παρών. Σε εκείνες τις στιγμές, η ψυχή νοιώθει τέτοια χαρά! Νοιώθει σαν να τα είχε όλα! Αλλά μετά ο Κύριος αποσύρεται και πάλι από εμάς, ώστε να Τον ποθούμε και να Τον αναζητούμε με όλη μας την καρδιά! (Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας)
 • Μόνο αν σταματήσουμε να κατηγορούμε τους άλλους, θα αποκτήσουμε ψυχική γαλήνη. Μην αφήσετε αυτήν την ειρήνη, να διαταραχθεί για κανένα λόγο. Πρέπει η ειρήνη και η ησυχία να βασιλεύει στην καρδιά μας. (Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας)
 • Δεν είναι καλό να κλωθογυρίζουμε κάθε λογισμό που μας έρχεται κατά νου, γιατί θα χάσουμε την ειρήνη μας. Αν μάθουμε να αρνούμαστε τέτοιες υποβολές, θα είμαστε εν ειρήνη. Δεν θα φαντασιωνόμαστε, ούτε θα πλάθουμε εικόνες στο μυαλό μας. (Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας)
 • Κανένας δεν μπορεί να προστατέψει την εσωτερική του ηρεμία, από την στιγμή που κάτι τον ενοχλεί στην συνείδησή του και από την στιγμή που διορθώνει με τις σκέψεις στο μυαλό του, κάποιον άνθρωπο! Πρώτος λοιπόν και πιο σημαντικό από όλα είναι να ησυχάσουμε την συνείδησή μας, για να έχουμε εσωτερική ηρεμία και γαλήνη. Δεύτερο επίσης σημαντικό είναι, πως πρέπει σε όλους, αλλά και σε κάθε άνθρωπο χωριστά, να συγχωρέσουμε τα πάντα με όλη μας την καρδιά. Χωρίς συγχώρεση, δεν υπάρχει εσωτερική γαλήνη και ηρεμία... (Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας)
 • Ο Χριστός δίνει την αληθινή ειρήνη, την εσωτερική. Και όταν έχουμε την εσωτερική ειρήνη, γιατί να πολεμήσουμε τον συνάνθρωπό μας; Αν δεν έχουμε την εσωτερική ειρήνη, θα τρωγόμαστε μεταξύ μας, ακόμα και αν δεν έχουμε πόλεμο. Εμείς (δυστυχώς), προσπαθούμε να φτιάξουμε πρώτα την εξωτερική ειρήνη και αδιαφορούμε για την εσωτερική... Ας κοιτάξουμε να αποκτήσουμε πρώτα την εσωτερική ειρήνη και μετά θα έρθει και η εξωτερική ειρήνη... (π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)
 • Μόνο οι αρετές μπορούν να δώσουν την παγκόσμια ειρήνη στον άνθρωπο. (Μοναχός Μωϋσής ο Αγιορείτης)
 • Εάν κάποιος εξαφάνιζε το πάθος της πλεονεξίας, θα βασίλευε η ειρήνη στον κόσμο. (Αστέριος Επίσκοπος Αμασείας)
 • Ο άνθρωπος, ο οποίος για τον α ή β λόγο δεν είναι σε ειρηνική σχέση με τον Θεό και τον συνάνθρωπό του, δεν λαμβάνεται υπόψην από τον Θεό η προσευχή και η αγαθοεργία του. (Παναγόπουλος)
 • Όποιος δεν έχει μέσα του ειρήνη, μην περιμένει να βρει χαρά. (Φώτης Κόντογλου)
 • Ο κακόμοιρος ο κόσμος διψά ειρήνη. Μα χωρίς την απομέσα ειρήνη, δεν μπορεί να γίνη ειρήνη εξωτερική. Χωρίς την ψυχική ειρήνη, η πολιτική και κοινωνική ειρήνη είναι ψεύτικη... (Φώτης Κόντογλου)
 • Ο Ηρώδης ''ταράχτηκε''... Οι άνθρωποι που ζούνε την αμαρτωλή ζωή (δεν έχουν ειρήνη και) ολοένα ταράζονται... (Φώτης Κόντογλου)
 • Ειρήνεψε μέσα στον εαυτό σου και θα ειρηνέψει ο ουρανός και η γη. Μην φοβάσαι τη φτώχεια του κορμιού παρά να τρέμεις τη φτώχεια της ψυχής, γιατί όποιος έχει τούτη τη δεύτερη φτώχεια θαρρεί πως ζει, μα αληθινά είναι πεθαμένος. Αγάπησε την πραότητα και την υπομονή και θα δεις πως θα βρεις ξεκούραση και θα απογευτείς κάποια τροφή αθάνατη. Ο υπομονετικός άνθρωπος νιώθει πως βρίσκεται μέσα σ' ένα κάστρο που δεν μπορεί να το πατήσει κανένας εχθρός και είναι ατάραχος στις ανεμοζάλες που τον κρούνε. (Φώτης Κόντογλου)
 • Η ειρήνη του κόσμου συνάπτεται μερικές φορές και για κακό σκοπό. Η ειρήνη όμως του Χριστού, δεν μας παρακινεί να ειρηνεύσουμε μόνο προς τους άλλους, αλλά και προς τους εαυτούς μας. (Αμμώνιος ο Αλεξανδρινός)
 • Εάν επιθυμείς ειρήνη, μην χτυπάς το τύμπανο ούτε για γιορτή. (Δημητρακόπουλος)
 • Θα χάσεις την εσωτερική ειρήνη σου, από την στιγμή που θα επιθυμήσεις κάτι με πάθος. (Θωμάς Κεμπήσιος)
 • Μπορεί να ταξιδέψουμε σ' ολόκληρο τον κόσμο, για να βρούμε την ομορφιά και τη γαλήνη, αλλά αν δεν την κουβαλάμε μέσα μας, δεν πρόκειται ποτέ και πουθενά να τη συναντήσουμε. (Έμερσον)
 • Ειρήνη δεν είναι η έλλειψη πολέμου, αλλά η αρετή η οποία αναβλύζει μέσα από τη δύναμη της ψυχής. (Ρολλάν)
 • Όπως το βέλος του γυμνασμένου σκοπευτή, όταν φεύγει από την φαρέτρα, καμμία ησυχία δεν ζητεί για τον εαυτόν του πριν φθάσει στον σκοπό του, έτσι και ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό, με κατεύθυνση προς τον Θεό και δεν μπορεί να έχει ησυχία πριν βρεθεί κοντά Του. (Κίργκεργκαρντ)
 • Ο πόλεμος είναι καλύτερος από μια άθλια ειρήνη. (Τάκιτος)
 • Ο άνθρωπος δεν έχει ειρήνη με τον συνάνθρωπό του, γιατί δεν έχει ειρήνη με τον εαυτόν του. Και δεν έχει ειρήνη με τον εαυτόν του, γιατί δεν έχει ειρήνη με τον Θεό.
 • Όταν η ειρήνη βασιλεύει στην καρδιά μας, τότε ακόμη και η πιο άγρια μπόρα έχει την ομορφιά της!
 • Όταν η ειρήνη του Χριστού θα γίνει δεκτή στις καρδιές των ανθρώπων, τότε θα έχουμε πραγματική ειρήνη.
 • Εάν ο άνθρωπος δεν δοξολογήσει με την ψυχή του τον ''εν υψίστοις'' Θεό, δεν μπορεί να βρει την ''επί γης ειρήνη''.
 • Ένα από τα τεχνάσματα του διαβόλου είναι, να μας απασχολεί με το παρελθόν και το μέλλον, για να μας αφαιρείται η ειρήνη του παρόντος.
 • Ο άνθρωπος είναι ένα αχάριστο ον. Τα αγαθά της ειρήνης, τα καταλαβαίνει μόνο κατά τη διάρκεια του πολέμου.
 • Η ειρήνη που ζητάς στα εξωτερικά πράγματα δεν θα διαρκέσει, αν λείπει από την καρδιά σου το αληθινό στήριγμα, ο Θεός.
 • Ειρήνη δεν είναι η απουσία του πολέμου, αλλά η παρουσία του Θεού.
 • Στον κόσμο μόνο τότε θα έρθει η ειρήνη, όταν η εξουσία της αγάπης, θα νικήσει την αγάπη για την εξουσία.
 • Ο Χριστιανός που στερείται ειρήνης, είναι ένας νικημένος Χριστιανός.
 • Εάν δεν βάλει προηγουμένως ο άνθρωπος, τις αμαρτίες του μπροστά στα μάτια του, δεν είναι δυνατόν να ησυχάσει και να ειρηνεύσει σε κανέναν τόπο.
 • Ο Θεός υπόσχεται να δώσει σ' αυτούς που τον αγαπούν, την ειρήνη της ψυχής, όχι όμως και την τέλεια ανάπαυση πάνω στη γη.
 • Καλύτερα ένα αυγό με ειρήνη, παρά ένα βόδι με πόλεμο.
 • Εάν θέλεις ειρήνη, ετοιμάσουν για πόλεμο. (Λατινικό ρητό)
 • Ο ΡοβέρτοςΟπενχαϊμερπου διηύθυνε τις εργασίες της κατασκευής της πρώτης ατομικής βόμβας, παρουσιάστηκε στην επιτροπή του Αμερικανικού Κονγκρέσου, για να απαντήσει, αν υπάρχει δυνατότητα άμυνας, εναντίον της ατομικής επιθέσεως. ''Βέβαια! απάντησε σταθερά ο σοφός Φυσικός''. ''Δηλαδή;'', τον ρώτησαν οι άλλοι. Ο καθηγητής περιέφερε σιωπηρά το βλέμμα του στα αγωνιούντα πρόσωπα των ακροατών του και ψιθύρισε στο μικρόφωνο: ''Ηειρήνη...''.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!