Περί Θείας γνώσης

 • Ο γνούς το θέλημα του κυρίου καί μή ποιήσας δαρήσεται πολλάς, ο δε μή γνούς μηδέ ποιήσας δαρήσεται ολίγας. [Εκείνος που γνώρισε το θέλημα του Κυρίου του και δεν έπραξε σύμφωνα μ' αυτό, θα τιμωρηθεί με πολλές μαστιγώσεις. Εκείνος όμως που δεν γνώρισε το θέλημα του Κυρίου του και έκανε πράξεις άξιας τιμωρίας, θα τιμωρηθεί με λίγες μαστιγώσεις.] (Κατά Λουκάν 12,47-48)
 • Γνώσεσθετηναλήθειαν, καιηαλήθειαελευθερώσειυμάς. [Γνωρίστε, όχι μόνο από την διδασκαλίαν Μου, αλλά και από την προσωπική σας πείρα την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει από την τυραννία και τον θάνατο, που φέρνει η αμαρτία.] (ΚατάΙωάννην 8,32)
 • Ο λέγων, έγνωκα αυτόν, και τας εντολάς αυτού μη τηρών, ψεύστης εστί, και εν τούτω η αλήθεια ουκ έστιν· ος δ' αν τηρή αυτού τον λόγον, αληθώς εν τούτω η αγάπη του Θεού τετελείωται. Εν τούτω γινώσκομεν ότι εν αυτώ έσμεν. [Εκείνος που λέει, έχω γνωρίσει πλέον και έχω συνδεθεί με τον Θεό, αλλά δεν τηρεί τις εντολές Αυτού, αυτός είναι ψεύτης και δεν υπάρχει μέσα του η αλήθεια. Εκείνος όμως που υπηρετεί το θέλημα του Χριστού, αισθάνεται και έχει βεβαίαν την πληροφορία, ότι πράγματι η αγάπη του Θεού υπάρχει πλήρης και τελεία μέσα του. Κατ' αυτόν τον τρόπον και γνωρίζομε, ότι είμαστε ενωμένοι με Αυτόν.] (Α' Ιωάννου 2, 4-5)
 • Πας ο αμαρτάνων ουχ εώρακεν αυτόν ουδέ έγνωκεν αυτόν. [Καθένας που αμαρτάνει, δεν Τον έχει αισθανθεί τον Θεό με τα μάτια της ψυχής του και δεν Τον έχει γνωρίσει ως Θεό και λυτρωτή του.] (Α' Ιωάννου 3,6)
 • ΚαικαθώςουκεδοκίμασαντονΘεόνέχεινενεπιγνώσει, παρέδωκεναυτούςοΘεόςειςαδόκιμοννουν, ποιείνταμηκαθήκοντα. [Αυτοί που θεώρησαν περιττό να γνωρίσουν το Θεό με τη θέλησή τους, τους άφησε και ο Θεός στην ανοησία τους και έτσι πράττουν απρεπή και ανήθικα έργα.] (Προς Ρωμαίους 1,28)
 • Ει τις αγαπά τον Θεόν, ούτος έγνωσται υπ' αυτού.[Εάν κάποιος αγαπά τον Θεό, αυτός έχει γίνει πολύ γνωστός και οικείος και φίλος του Θεού και παίρνει από τον Θεόν την αληθινή γνώση.] (Προς Κορινθίους Α' 8,3)
 • Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ο Κύριος τονίζει: ''Τα πρόβατά μου γνωρίζουν την φωνή μου''. Δες πως κατανοείται ο Θεός: Με το να ακούμε εμείς τις εντολές και με το να τηρούν τις εντολές αυτοί που τις ακούνε. Αυτό σημαίνει γνώση του Θεού: Η τήρηση των εντολών του Θεού. (ΜέγαςΒασίλειος)
 • Εφόσον ασχολούμαστε με τα ξένα προς τον Θεό πράγματα, δεν μπορούμε να χωρέσουμε τη γνώση του Θεού. Γιατί ποιός μεριμνώντας για τα πράγματα του κόσμου και απορροφημένος στις φροντίδες του σαρκός, μπορεί να προσέχει στους λόγους περί Θεού και να κατανοεί με ακρίβεια, τις τόσο υψηλές θεωρίες; Δεν βλέπεις, ότι ο Λόγος που έπεσε στα αγκάθια, συμπνίγεται απ' αυτά (Ματθ. 13,7); Αγκάθια είναι οι ηδονές της σάρκας, ο πλούτος, η δόξα και οι βιοτικές μέριμνες. Ο καθένας που στερείται της γνώσεως του Θεού, είναι ανάγκη να απομακρυνθεί απ' αυτά τα πράγματα και αφού ξεκοπεί από τα πάθη, τότε μπορεί να αναλάβει, να γνωρίσει τον Θεό... (Μέγας Βασίλειος)
 • Δεν γνωρίσαμε εμείς τον Θεό για τη δικαιοσύνη μας, αλλά ο Θεός μας γνώρισε δια της αγάπης Του. (Μέγας Βασίλειος)
 • Στην θεογνωσία οδηγούμαστε: α)μέσω της κτίσεως και β)μέσω της συνειδήσεως. Οι δύο αυτοί «δάσκαλοι», η κτίση απ' έξω και η συνείδηση από μέσα μας, μας δόθηκαν εξαρχής από το Θεό, για να μας διαπαιδαγωγούν σιωπηλά. Γιατί η κτίση, από το ένα μέρος, που εκπλήσσει με την ομορφιά της το θεατή, τον παραπέμπει στο θαύμα του Δημιουργού της, και την συνείδηση, από το άλλο μέρος, που αντηχεί μέσα μας, μας πληροφορεί, τι πρέπει να πράττουμε και τι να αποφεύγουμε, ποιό είναι το καλό και ποιό το κακό. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όσοι γνωρίζουν τον Θεό, ούτε σε πολλούς αρέσουν, ούτε αυτοί αρέσκονται σε πολλούς. Γι' αυτό όχι μόνο μισούνται, αλλά και κατακοροϊδεύονται από πολλούς. (Μέγας Αντώνιος)
 • Καμμιά ωφέλεια δεν προκύπτει, από το να γνωρίζει ο άνθρωπος τα Θεία λόγια, αν απουσιάζει η ευσεβής ζωή που αρέσει στο Θεό. (Μέγας Αντώνιος)
 • Κανένας δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό, αν πρώτα δεν γνωρίσει καλά τον εαυτόν του. (Μέγας Αντώνιος)
 • Πώς θα οδηγήσεις άλλους στην αγάπη του Θεού, αν εσύ προηγουμένως δεν έχεις γνωρίσει τον Θεό; Ενώ είσαι άρρωστος, προσπαθείς να κάνεις τους άλλους καλά; Πρέπει να γνωρίζεις, ότι πρώτα θα καθαριστείς εσύ και μετά θα καθαρίσεις τους άλλους. Για να φτάσει κανείς στον Θεό, χρειάζεται να θυσιάσει και φαγητά και ποτά και ρούχα πολυτελή και επαίνους και ό,τι άλλο τραβάει τον άνθρωπο σοόν κόσμο. Να γίνεις φτωχός με την ταπείνωσή σου και όχι πλούσιος με την αναισχυντία σου. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Τα πολλά και ωραία φαγητά δεν αφήνουν τον νου να πλησιάσει τον Θεό. Τα μυστήρια του Θεού γνωρίζονται με προσευχή και νηστεία. Τα μυστήρια του Θεού τα γνωρίζουν αυτοί, που με την άσκηση και την ταπείνωση αγωνίστηκαν στην ζωή τους για πολλά χρόνια. Μόνο στους ταπεινούς ο Θεός φανερώνει τα μυστήριά Του. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Όποιος νομίζει ότι μπορεί να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού, με την εξωτερική επιστημονική θεωρία, μοιάζει με ανόητο που θέλει να δει τον Παράδεισο, με το τηλεσκόπιο. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Η γνώση της υπάρξεως του Θεού, έχει σπαρεί μέσα μας εκ φύσεως. (ΆγιοςΙωάννηςοΔαμασκηνός)
 • Ο διάβολος όταν θέλει να καταστρέψει έναν άνθρωπο, τυφλώνει την ψυχή του και τον νου, για να μην γνωρίζει το καλό. Εμείς όμως ας ερευνήσουμε τις Γραφές και τις παραδόσεις των Πατέρων και να τις μιμηθούμε. Και όπως βρήκαμε την Εκκλησία από την έλευση του Χριστού, έτσι να την διαφυλάξουμε και έτσι να την παραδώσουμε και να μην χωρίσουμε τους εαυτούς μας από τους Πατέρες μας, με το να διαβάζουμε άλλα και άλλα να καταλαβαίνουμε, μήπως έρθει άλλη γενεά και μας αναθεματίσει και μας γκρεμίσει, ως πιστεύοντας διαφορετικά από τους τύπους και νόμους της Εκκλησίας. (ΆγιοςΙωάννηςοΔαμασκηνός)
 • Όπως ο πλεονέκτης και αν συνάξει αναρίθμητα χρήματα, δεν χορταίνει, αλλά όσα προσθέτονται κάθε μέρα, τόσο αυξάνουν την επιθυμία του για περισσότερα, έτσι και στον καθένα η γεύση του Θεού δεν έχει κόρο ή τέλος, αλλά όσο πλουτίζει κανείς με αυτόν τον πλούτο, τόσο νομίζει τον εαυτό του φτωχό. (Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος)
 • Η θεωρία και η πνευματική γνώση γίνονται φυσικοί οδηγοί και πρόξενοι ακριβούς βίου, γιατί με αυτές η διάνοια ανυψώνεται τόσο, ώστε να καταφρονεί τις ηδονές και όλα τα αισθητά και τις ευχαριστήσεις της ζωής σαν πράγματα μηδαμινά. (Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος)
 • Για να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό, οφείλει προηγουμένως να γνωρίσει καλά τον εαυτόν του, γιατί αυτός που δεν γνωρίζει καλά τον εαυτόν του, ούτε τον Θεό μπορεί να γνωρίσει. Κατ' αυτόν τον τρόπο, αυτός που δεν γνωρίζει τον Θεό, ούτε Τον αγαπάει, ούτε Τον λατρεύει, ούτε Τον ποθεί μέσα από την καρδιά του, ούτε Τον επιζητά, ούτε βεβαίως έρχεται κοντά Του. (ΆγιοςΝεκτάριος)
 • Να ζητάτε καθημερινά τον Κύριο, αλλά μέσα στην καρδιά σας και όχι έξω από αυτήν. Και όταν Τον βρείτε, σταθείτε με φόβο και τρόμο, όπως τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ, γιατί η καρδιά σας έγινε θρόνος του Θεού. Αλλά για να βρείτε τον Κύριο, ταπεινωθείτε μέχρι το χώμα, γιατί ο Κύριος βδελύσσεται τους υπερήφανους, ενώ αγαπάει και επισκέπτεται τους ταπεινούς στην καρδιά. (ΆγιοςΝεκτάριος)
 • Αυτός που δεν γνωρίζει τον Θεό είναι ανόητος και το φως της γνώσης, δεν τον έχει φωτίσει ακόμα. Αυτός που δεν γνωρίζει τον Θεό, είναι γεμάτος από κάθε είδους κακία. Αυτός που δεν γνωρίζει τον Θεό, είναι ο πιο δυστυχής από όλους τους ανθρώπους. Ζει δυστυχισμένος και πορεύεται προς τον θάνατο απελπισμένος. Ο τάφος, είναι το παντοτινό του φόβητρο... (Άγιος Νεκτάριος)
 • Αληθινή γνώση είναι η υπομονή στις θλίψεις σου και το να μην κατηγορείς τους ανθρώπους για τις συμφορές σου. Και χωρίς την μνήμη του Θεού δεν μπορεί να υπάρξει γνώση αληθινή. Γιατί χωρίς την πρώτη, η δεύτερη είναι νόθος. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Εκείνος που αποδοκιμάζεται από άλλον και δεν φιλονικεί μήτε με λόγια, μήτε νοερά μ' εκείνον που τον αποδοκιμάζει, αυτός έχει αληθινή πνευματική γνώση και παρουσιάζει βέβαιη πίστη στον Κύριο. (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)
 • Εάν θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό, πρέπει πρώτα να γνωρίσεις τον εαυτόν σου. (Άγιος Κλήμης Αλεξανδρείας)
 • Καθένας μας μπορεί να κρίνει για τον Θεό, κατά το μέτρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που γνώρισε. Γιατί, πώς είναι δυνατό να σκεφτόμαστε και να κρίνουμε για πράγματα, που δεν είδαμε ή δεν ακούσαμε και δεν ξέρουμε; Οι Άγιοι λένε, πως είδαν τον Θεό. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που λένε, ότι δεν υπάρχει Θεός. Είναι φανερό, πως μιλούν έτσι, γιατί δεν Τον γνώρισαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου, πως ο Θεός δεν υπάρχει. Οι Άγιοι μιλούν για πράγματα που πραγματικά είδαν και γνωρίζουν. Δεν λένε, για παράδειγμα, πως είδαν ένα άλογο μήκους ενός χιλιομέτρου ή ένα πλοίο δέκα χιλιομέτρων, που δεν υπάρχουν. Και εγώ νομίζω, πως, αν δεν υπήρχε Θεός, δεν θα μιλούσαν καν γι' Αυτόν στη γη. (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Για να γνωρίσει κανείς τον Κύριο, δεν χρειάζεται να είναι πλούσιος ή επιστήμονας, αλλά χρειάζεται να είναι εγκρατής, να έχει πνεύμα ταπεινό και ν' αγαπά τον πλησίον. (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Ο Κύριος αποκαλύπτεται στις ταπεινές ψυχές. Σ' αυτές δείχνει τα έργα Του, που είναι ακατάληπτα για το νου μας. Με τον φυσικό μας νου, μπορούμε να γνωρίσουμε μόνο τα γήινα πράγματα και αυτά μερικώς, ενώ ο Θεός και όλα τα ουράνια γνωρίζονται με το Άγιο Πνεύμα. (ΆγιοςΣιλουανόςοΑθωνίτης)
 • Κύριε, δώσε να γνωρίσουν όλοι οι λαοί της γης, πόσο μας αγαπάς και ποιά θαυμαστή ζωή χαρίζεις, σε όσους πιστεύουν σε Σένα. (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)
 • Η ψυχή ζει πολύ επί της γης και αγαπά τα γήινα κάλλη. Αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο, αγαπά τους ωραίους κήπους, την θάλασσα και τους ποταμούς, τα δάση και τους λειμώνες· αγαπά η ψυχή και την μουσική και όλα αυτά τα επίγεια γλυκαίνουν αυτήν. Αλλά όταν αυτη γνωρίσει τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πλέον να βλέπει τα επίγεια. (ΆγιοςΣιλουανόςοΑθωνίτης)
 • Όποιος δεν απόκτησε ακόμη τη Θεία γνώση, που εκδηλώνεται με την αγάπη, έχει μεγάλη ιδέα για όσα έργα κάνει, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκείνος όμως που αξιώθηκε και την απόκτησε, λέει με βαθιά συναίσθηση τα λόγια που είπε ο Πατριάρχης Αβραάμ όταν είδε τον Θεό: «Εγώ είμαι χώμα και στάχτη» (Γεν. 18,27). (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)
 • Το να γνωρίζει κανείς τον αληθινό Θεό, τον Δημιουργό και Κύριο των πάντων, μπορεί να γίνει αιτία κάθε αγαθού. (Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας)
 • Όπως ακριβώς αν κάποιος κοιτάξει προς την ακτίνα του ηλίου, αισθάνεται και τα αιωρούμενα στον αέρα άτομα, έστω και αν δεν είναι αυτός ο σκοπός του, έτσι και εκείνοι που έρχονται καθαρά σε επαφή με τις Θείες ακτίνες, στις οποίες υπάρχει φύση η αποκάλυψη των πάντων, όχι μόνο των όντων και των γενομένων, αλλά και εκείνων που πρόκειται να συμβούν και λαμβάνουν γνώση αυτών παρεπιπτόντως, κατά την αναλογία της καθαρότητάς τους. (Άγιος Γρηγόριος Θεσσαλονίκης)
 • Το να αγνοούν οι άνθρωποι εντελώς τους Θείους νόμους, είναι μεγάλη προδοσία της σωτηρίας. (ΆγιοςΕπιφάνιος)
 • Όπως οι υπερβολικά εμπαθείς δεν γνωρίζουν, ούτε όσα είναι φανερά σε πολλούς, εξαιτίας του σκοτισμού των παθών, έτσι και οι απαθείς γνωρίζουν, όσα οι πολλοί αγνοούν, από την καθαρότητα του νου τους. (Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός)
 • Ο τυφλός άνθρωπος, δεν μπορεί να δει τα θαύματα της φύσεως. Ο σκοτισμένος από την αμαρτία νους, ο υποδουλωμένος στον κόσμο και τον κοσμοκράτορα, δεν μπορεί να γνωρίσει τον Χριστό και το Άγιο Ευαγγέλιό Του. (ΆγιοςΙγνάτιοςΜπριαντσιανίνωφ)
 • Τον Θεό χωρίς τον Θεό, δεν μπορούμε να Τον γνωρίσουμε. Και όποιος γνωρίσει περισσότερο τον Θεό, περισσότερο ταπεινώνεται. Τον φοβάται και Τον αγαπά. Όποιος έχει τον φόβο του Θεού, έχει θησαυρό γεμάτο ευλογίες. Ο φόβος του Θεού προφυλάσσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. (ΆγιοςΑνδρόνικοςτηςΜονήςΓκλινσκ)
 • Αν δεν γνωρίσεις τον Θεό, δεν θα μπορέσεις να Τον αγαπήσεις. Για να Τον αγαπήσεις πρέπει να Τον γνωρίσεις, γιατί η γνώση του Θεού προηγείται της αγάπης Του. (ΌσιοςΣεραφείμτουΣάρωφ)
 • Η θεολογική επιστήμη διδάσκεται στα σχολεία και που έγινε επιστημονική ειδικότητα ανοιχτή σε όλους, δεν παρέχει την γνώση του Θεού. Η γνώση του Θεού πηγάζει από την εν Θεώ ζωή, που γεννιέται στα μύχια της καρδιάς. (ΓέρονταςΣωφρόνιοςτουΈσσεξ)
 • Δεν μπορείς να γνωρίσεις τον πλησίον, εάν δεν έχεις γνωρίσει τον εαυτόν σου. Δεν μπορείς να βοηθήσεις τον πλησίον, εάν δεν έχεις κάνει κάθαρση του εαυτού σου. Και για να κάνεις κάθαρση του εαυτού σου, πρέπει να έχεις γνωρίσει τον Θεό. Επομένως η Θεογνωσία οδηγεί στην αυτογνωσία και αυτή με την σειρά της οδηγεί στην αδελφογνωσία. (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Όσο περισσότερο προσεύχεται ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο γνωρίζεται με τον Θεό. Και αυτή η γνωριμία αυξάνει τον πόθο του γι' Αυτόν. (π. Βαρνάβας Γιάγκου)
 • Αν κάποιος αναζητά τον Θεό, θα βρει τον Θεό... Και όταν ένας άνθρωπος πάει στο Θεό, ο Θεός τρέχει για να τον συναντήσει. (π. Alexy Uminsky)
 • Περί Θεού γνωρίζει ο άνθρωπος, κατά αναλογία που διψάει τον Θεό. Περνάει το νερό από το χωράφι και αν είναι ''διψασμένο'' το χωράφι το τραβάει το νερό, διαφορετικά το νερό φεύγει και πάει παρακάτω... Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στον Χριστιανό. (Παναγόπουλος)
 • Τρία πράγματα θα πεις τον άνθρωπο, που δεν γνωρίζει τον Θεό: α) θα του πεις, γιατί ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, για να γίνει άνθρωπος β) θα του πεις, να προσεύχεται σωστά και να ζητάει την σωτηρία του από το Θεό και γ) θα του πεις, τί πρόκειται να πάθει, από τότε που θα γίνει Χριστιανός. (Παναγόπουλος)
 • Η μεγαλύτερη επιτυχία και ο μόνος προορισμός μας είναι να γνωρίσουμε τον μόνο αληθινό Θεό. Αν αυτό δεν γίνει, δώσε χρυσά κουτάλια στον εαυτόν σου και στα παιδιά σου και ετοιμάσου για μια κόλαση στην αιωνιότητα... (Παναγόπουλος)
 • Περάσαμε τη ζωής μας, μαζεύοντας πληροφορίες. Στο τέλος χάσαμε τη γνώση τ' ουρανού. (Νίκος Αρβανίτης)
 • Για να γνωρίσεις το Θεό μην ψάχνεις για αποδείξεις, αλλά άρχισε να καταπολεμάς τα πάθη σου. (Πασκάλ)
 • Ο Θεός κρύβεται σε εκείνους που τον ''πειράζουνε'' και φανερώνεται σε εκείνους που Τον ποθούνε. (Πασκάλ)
 • Τον άνθρωπο πρέπει να τον γνωρίσεις για να τον αγαπήσεις. Τον Θεό πρέπει να Τον αγαπήσεις, για να Τον γνωρίσεις. (Πασκάλ)
 • Για ν' ανεβείς στον Θεό, χρειάζεται να βυθιστείς μέσα σου. (Ουγκώ)
 • Ο Κύριος είναι ανοιχτός σ ' αυτόν που Τον αναζητά με όλη του την καρδιά και κρύβεται από αυτούς που τρέχουν μακριά Του. Ο Θεός ρυθμίζει την ανθρώπινη γνώση του εαυτού Του. Δίνει σημάδια που είναι ορατά σ 'αυτόν που Τον αναζητά και αόρατα στον άλλον που δεν Τον αναζητά. Αυτοί που θέλουν να Τον δουν, δίνει αρκετό φως. Αυτοί που δεν θέλουν να δουν, δίνει αρκετό σκοτάδι...
 • Αν θέλετε να γνωρίσετε τον Θεό, μην κάνετε σαν να προσπαθείτε να λύσετε αινίγματα. ''Ο Θεός αγάπη εστίν''.
 • Τον Θεό τον γνωρίζουμε καλλιεργώντας μια σχέση μαζί Του και όχι κατανοώντας μια έννοια περί Αυτού.
 • Ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσουμε τον Θεό είναι να συναναστρεφόμαστε εκείνους που Τον αγαπούν.
 • Ένας υποτακτικός πήγε κάποτε στο γέροντα και του είπε:
  - Δάσκαλε, θέλωναβρωτοΘεό!
  Ο γέροντας χαμογέλασε και επειδή έκανε πολύ ζέστη, κάλεσε το νεαρό να πάει μαζί του για να κάνουν μπάνιο στο ποτάμι. Βούτηξε λοιπόν ο νέος, βούτηξε και ο δάσκαλός του, ο οποίος τον άρπαξε και τον κράτησε με το ζόρι κάτω από το νερό.
  Ο νέος πάλαιψε για μερικές στιγμές, μέχρις ότου ο γέροντας τον άφησε να βγει στην επιφάνεια. Έπειτα τον ρώτησε τιπράγμααναζητούσεπερισσότερο,ότανήτανμέσαστονερό.
  - Τοναέρα, απάντησε ο υποτακτικός.
  - ΕπιθυμείςτονΘεόμετονίδιοτρόπο; Τον ρώτησε ο δάσκαλος. ΕάνΤοναναζητάςέτσι, θατονβρειςοπωσδήποτε, εάν όμως δεν έχεις μέσα σου αυτό το φλογερό πόθο, σε απολύτως τίποτε δεΝ θα σε ωφελήσουν οι προσπάθειες και τα βιβλία σου. Δεν θα μπορέσεις να βρεις την πίστη, εάνδεντηναναζητάς,όπωςτοναέραγιανααναπνέεις.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!