Περί πολιτεύματος

 • Μεταξύ Καπιταλισμού και Κομμουνισμού, υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά. Και τα δύο είναι αντίθεα συστήματα, μόνο που ο Καπιταλισμός δεν βάζει λουκέτο στην Εκκλησία και δεν γκρεμίζει Εκκλησίες, όπως γίνεται στον Κομμουνισμό. Όταν μιλούμε για Καπιταλιστικές χώρες, εννοούμε χώρες, οι οποίες έχουν Δημοκρατία. Διότι και σε μη Κομμουνιστικά καθεστώτα π.χ. δικτατορικά, διώκεται σφοδρά η Εκκλησία. (π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)
 • Είναι δύσκολο να πεις, ποιά μορφή διακυβέρνησης είναι η χειρότερη, γιατί όλες είναι κακές. Και η δημοκρατική, μπορει να είναι χειρότερη απ' όλες, γιατί δημοκρατία στην πραγματικότητα, σημαίνει αριστοκρατία των παλιανθρώπων. (Βύρων)
 • Το βασικό μειονέκτημα του καπιταλισμού: η άνιση κατανομή των αγαθών. Το βασικό πλεονέκτημα του σοσιαλισμού: η ίση κατανομή των στερήσεων. (Τσώρτσιλ)
 • Όταν ο λαός φοβάται την κυβέρνηση, υπάρχει τυραννία. Όταν η κυβέρνηση φοβάται το λαό, υπάρχει ελευθερία. (Τζέφερσον)
 • Ο σοσιαλισμός δεν είναι τίποτα άλλο, από τον καπιταλισμό των κατωτέρων τάξεων. (Σπένγκλερ)
 • Ο Σοσιαλισμός είναι απλώς ο εκφυλισμένος καπιταλισμός των χρεωκοπημένων καπιταλιστών. Το πραγματικό αντικείμενο είναι να αποκτήσει (εξασφαλίσει) περισσότερα χρήματα για τους καθηγητές του. (Μένκιος)
 • Μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, καταλάβαμε, ότι όλα αυτά που μας έλεγαν για το σοσιαλισμό ήταν ψέματα και όλα εκείνα που μας έλεγαν για τον καπιταλισμό ήταν αλήθεια... (ΚάτοικοςτηςπρώηνΑνατολικήςΓερμανίας)
 • Δημοκρατία + Ατομική Ιδιοκτησία = Καπιταλισμός
  Δημοκρατία + Κρατική Ιδιοκτησία = Σοσιαλισμός
  Δικτατορία + Κρατική Ιδιοκτησία = Κομμουνισμός
  Δικτατορία + Ατομική Ιδιοκτησία =Φασισμός
 • Καπιταλισμός: έχετε δυο αγελάδες, πουλάτε τη μία και αγοράζετε βόδι.
  Σοσιαλισμός: έχετε δύο αγελάδες, η κυβέρνηση αφαιρεί τη μια και τη δίνει στον γείτονα.
  Κομμουνισμός: έχετε δύο αγελάδες, η κυβέρνηση αφαιρεί και τις δυο και σας δίνει γάλα.
  Φασισμός: έχετε δύο αγελάδες, η κυβέρνηση αφαιρεί και τις δυο και σας τουφεκίζει.