Περί δούλου Κυρίου

 • Όστις γαρ αν ποιήση το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανοίς, αυτός μου αδελφός και αδελφή και μήτηρ εστίν.[Διότι όποιος θα γνωρίσει και θα εφαρμόσει, το θέλημα του Ουρανίου Πατρός Μου, αυτός είναι αδελφός Μου και αδελφή Μου και η μητέρα Μου.] (Κατά Ματθαίον 12,50)
 • ΟςγαρανποιήσητοθέληματουΘεού, ούτοςαδελφόςμουκαιαδελφήμουκαιμήτηρεστί. [Διότι εκείνος, ο οποίος θα εφαρμόσει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα μου.] (ΚατάΜάρκον 3,35)
 • Υμείςφίλοιμουέστε, εάνποιήτεόσαεγώεντέλλομαιυμίν. Ουκέτιυμάςλέγωδούλους, ότιοδούλοςουκοίδετιποιείαυτούοκύριος·υμάςδεείρηκαφίλους, ότιπάντααάκουσαπαράτουπατρόςμουεγνώρισαυμίν. [Είστε φίλοι μου και θα είστε πάντοτε φίλοι μου, εάν πράττετε όσα Εγώ σας παραγγέλλω. Δεν σας λέω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν γνωρίζει τι πράττει ο κύριός του. Σας ονόμασα και σας ονομάζω φίλους μου, διότι κατέστησα σε εσάς γνωστά όλα όσα άκουσα από τον Πατέρα μου και επομένως έχετε πολλήν γνώση, του τι πράττω και προς ποιόν σκοπό πράττω Εγώ.] (ΚατάΙωάννη 15,15)
 • Ότεδεήλθετοπλήρωματουχρόνου, εξαπέστειλενοΘεόςτονυιόναυτού, γενόμενονεκγυναικός, γενόμενονυπόνόμον, ίνατουςυπόνόμονεξαγοράση, ίνατηνυιοθεσίαναπολάβωμεν. Ώστεουκέτιειδούλος, αλλ' υιός·ειδευιός, καικληρονόμοςΘεούδιαΧριστού. [Όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος και ήρθε ο κατάλληλος καιρός, που είχε οριστεί μέσα στο Θείο σχέδιο, έστειλε ο Θεός, από τον ουρανόν στην γην, τον Υιόν Του, ο οποίος έλαβε σάρκα ανθρώπινη δια μέσου παρθένου γυναικός και υπετάχθη θεληματικά στον Μωσαϊκό Νόμο. Και τούτο, για να εξαγοράσει εκείνους που βίσκοντο κάτω από την κατάρα του Μωσαϊκού Νόμου, για να πάρουμε όλοι την υιοθεσία, που μας είχε υποσχεθεί ο Θεός και να γίνουμε παιδιά του Θεού. Ώστε σύμφωνα με αυτά συ, ο Χριστιανός, δεν είσαι πλέον δούλος των στοιχείων του κόσμου, αλλά υιός του Θεού. Και εάν είσαι υιός του Θεού, είσαι κατά συνέπεια και κληρονόμος του Θεού, δια μέσου του Ιησού Χριστού.] (ΠροςΓαλάτας 4,4-5 και 4,7)
 • Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, γιατί δεν έκανε δούλους, αλλά υιούς. Και παρόλο που ήξερε ότι θα επακολουθήσει η πτώση, δεν τους έκανε δούλους. Προτίμησε να έρθει, να Σαρκωθεί, να Σταυρωθεί και να κερδίσει έτσι τον άνθρωπο. Με την ελευθερία όμως αυτή που έδωσε ο Θεός - παρόλο που ο διάβολος μπορεί να κάνει πολύ κακό - δίνεται μια ευκαιρία για κοσκίνισμα. Φαίνεται τι κάνει κανείς με την καρδιά του, φαίνεται καθαρά το πολύ φιλότιμο. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ο Θεός δεν χαίρεται τόσο όταν Τον ονομάζουμε Κύριο, όσο όταν Τον ονομάζουμε Πατέρα. Γι' αυτό και όλα για εμάς τα έκανε και δεν λυπήθηκε, ούτε τον Μονογενή Υιό Του, ώστε εμείς να λάβουμε την υιοθεσία και να μην Τον αγαπάμε ως Κύριο, αλλά ως Πατέρα. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Είναι μεγάλο πράγματι και το αξίωμα αυτό: το να είναι κανείς δούλος του Χριστού. Ο δούλος του Χριστού είναι πραγματικά ελεύθερος από την αμαρτία. Και ο γνήσιος δούλος δεν είναι κανενός άλλου κυρίου δούλος. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Αυτό είναι πραγματική ελευθερία, όταν κανείς και ως δούλος διαλάμπει. Τέτοιος είναι ο Χριστιανισμός: Χαρίζεται ελευθερία στους δούλους, έστω και αν παραμένουν δούλοι. Αυτή η δουλεία δεν βλάπτει. Εκείνη που βλάπτει, είναι η δουλεία της αμαρτίας. Διότι πες μου, ποιό είναι το όφελος, όταν δεν είσαι δούλος ανθρώπου, όμως υποδουλώνεις τον εαυτόν σου στα πάθη; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Είναι τιμή να είσαι δούλος Κυρίου, διότι τότε είσαι τέλεια ελεύθερος. Μόνο ο δούλος Κυρίου έχει το Πνεύμα το Άγιο και κολυμπάει μέσα στη Χάρη. Όταν είσαι δούλος Κυρίου, είσαι στην ανωτάτη διακονία και είσαι ή πρίγκιπας ή πριγκίπισσα. Σε αυτόν τον βαθμό σε βάζει ο Κύριος, όταν τον υπηρετείς. (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Πολλοί είναι εκείνοι που λένε: Δεν δέχομαι το Χριστό, γιατί με θέλει δούλο. Είναι κάτι, που πολλοί σκοντάφτουν στο σημείο αυτό. Μα σε θέλει ο Χριστός δούλο, όπως σε θέλει ο διάβολος; Δεν μπορούν οι άνθρωποι, να ερμηνεύσουν τη δουλεία του Χριστού και τη δουλεία του διαβόλου. Η δουλεία του διαβόλου είναι τυρρανική και έχει σκοπό να βασανίζει τον άνθρωπο. Ενώ στο Χριστό, ο άνθρωπος εκούσια δουλώνεται ως ευγνωμοσύνη για την φιλανθρωπία που μας έδειξε, απελευθερώνοντας μας από τα δεσμά του διαβόλου και μας δόθηκε έτσι η ευκαιρία να σωζόμαστε. Είναι λοιπόν προς συμφέρον της ψυχής του ανθρώπου, ο άνθρωπος να εξαρτιέται από το Χριστό και ο όρος δούλος δεν έχει την αυστηρή έννοια του όρου, όπως την ερμηνεύουμε εμείς. Είναι δουλεία ευεργετική. (Παναγόπουλος)
 • Αφού στην προσευχή του ''Πάτερ ημών'', αποκαλείς το Θεό Πατέρα, πώς ισχυρίζεσαι, ότι ο Θεός θέλει δούλους; Εκτός και αν δεν λες αυτήν την προσευχή... (Παναγόπουλος)
 • Στην παραβολή του ασώτου υιού, όταν ο άσωτος υιός επέστρεψε στον πατέρα του μετανιωμένος, ζήτησε από τον πατέρα του, να τον κάνει εργάτη-δούλο στα κλήματα του. Και ο πατέρας δεν το δέχτηκε, δεν τον άφησε καν να ολοκληρώσει τη σκέψη του και τον περιποιήθηκε σαν παιδί του. Τί διδάσκει αυτό; Ότι ο Θεός, θέλει δούλος; Δεν έχει ανάγκη ο Θεός από εργάτες-δούλους, όπως λένε μερικοί. Θέλει τον άνθρωπο για παιδί του, να αισθάνεται άνετα ο άνθρωπος δίπλα Του και να γίνει συγκληρονόμος της Βασιλείας Του. (Βλέπε Προς Γαλάτας 4,4-5 και 4,7) (Παναγόπουλος)
 • Κάποτε, πήγε κάποιος στην αγορά μιας πόλης για να αγοράσει δούλους. Ανάμεσα σε αυτούς που αγόρασε, ήταν και ένας γεροδεμένος. Αυτόν τον δούλο τον αγόρασε σε μια αστρονομική τιμή, χωρίς να κάνει καθόλου παζάρια. Μετά, το αφεντικό τους είπε, να ετοιμαστούν για να πάνε στην φάρμα για να ξεκινήσουν τη δουλειά. Όταν επέστρεψε το αφεντικό για να αναχωρήσουν, είδε τους δούλους του να αστειεύονται μεταξύ τους, εκτός από τον γεροδεμένο δούλο. Αυτός καθόταν σιωπηλός και κατηφής σε μια γωνία. Τί έχεις και είσαι έτσι, τον ρώτησε το αφεντικό. Σε απασχολεί κάτι; Και ο δούλος του απάντησε: Άκουσα το αστρονομικό ποσό που έδωσες, για να με αγοράσεις και μάλιστα χωρίς παζάρια. Φαντάζομαι τί δουλειά με περιμένει, για να κάνεις απόσβεση του ποσού αυτού! Λοιπόν τί κέφι να έχω; Το αφεντικό του λέει όμως: Δεν σε αγόρασα για να σε έχω δούλο. Σε αγόρασα, για να σε ελευθερώσω. Πήγαινε είσαι ελεύθερος! Ο δούλος τα΄χασε. Και τότε πέφτει στα πόδια του αφεντικού του και του λέει: Θα σε είμαι πάντα ευγνώμων γι΄αυτό το πράγμα. Θα σου είμαι πάντοτε δούλος! Αυτός είναι ο Χριστός! Ώστε ο Χριστός έδωσε το Αίμα του, για να μας αγοράσει από την κόλαση του σατανά και να μας ελευθερώσει. Δεν πρέπει λοιπόν να είμαστε πάντοτε ευγνώμονες στον Κύριο; Δεν πρέπει να είμαστε πάντοτε δούλοι του; Γιατί πολλούςτουςπειράζειηφράση''δούλοςτουΘεού''λέγοντας, ότιοΘεόςθέλειδούλους. Όμωςαυτήηφράσηέχειάλλησημασία. Εννοείένανάνθρωποελεύθεροαπότηναμαρτία, ελεύθεροαπότονσατανά. Γιατίομενσατανάςεπιδιώκειαναγκαστικάναδουλώσειτονάνθρωπο, οδεΧριστόςδέχεταιδούλουςτουςεθελοντές, αυτούςπουδουλώνονταιμετηνθέλησητους. Μέσαστηνελευθερίατουοάνθρωπος, δουλώνεταιστοντύραννοδιάβολοκαιγίνεταισκλαβωμένοςδούλοςήστονελευθερωτήΧριστόκαιγίνεταιελεύθεροςδούλος.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!