Περί πορνείας

 • Πας πόρνος, ουκ έχει κληρονομίαν εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού. [Κάθε πόρνος, δεν έχει δικαίωμα κληρονομιάς στη Βασιλεία του Χριστού και Θεού.] (Προς Εφεσίους 5,5)
 • Τούτο γαρ έστι θέλημα του Θεού, ο αγιασμός υμών, απέχεσθαι υμάς από της πορνείας. [Το θέλημα του Θεού είναι να αγιάζετε τους εαυτούς σας, αποφεύγοντας την πορνεία.] (ΠροςΘεσσαλονικείςΑ' 4,3)
 • Πόρνους δε και μοιχούς κρινεί ο Θεός. [Ο Θεός θα κρίνει και θα καταδικάσει τους πόρνους και τους μοιχούς.] (Προς Εβραίους 13,4)
 • Ούτε πόρνοι, ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. [Ούτε οι μοιχοί, ούτε οι θηλυπρεπείς, ούτε οι ομοφυλόφιλοι, θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού.] (ΠροςΚορινθίους Α' 6,9-10)
 • Ουκ οίδατε ότι τα σώματα υμών μέλη Χριστού έστιν; Άρας ουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη; Μη γένοιτο. Φεύγετε την πορνείαν. Παν αμάρτημα ο εάν ποιήση άνθρωπος εκτός του σώματός έστιν, ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Ή ουκ οίδατε ότι το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματός έστιν, ου έχετε από Θεού, και ουκ εστέ εαυτών; [Δεν γνωρίζετε, ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού, (ο οποίος είναι κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας); Να αποτραβήξω λοιπόν και να πάρω τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνης; Μη γένοιτο. Αποφεύγετε πάντοτε με όλη σας την δύναμη τον μολυσμόν της πορνείας. Καθε άλλο αμάρτημα, που ήθελε πράξει ο άνθρωπος, είναι αμάρτημα που διαπράττεται έξω από το σώμα και δεν το βλάπτει αμέσως και κατ' ευθείαν τόσο πολύ. Ενώ εκείνος που πορνεύει, αμαρτάνει εναντίον αυτού τούτου του σώματος, το οποίον και μολύνει και βλάπτει κατά τρόπον άμεσον και ταχύ. Ή δεν γνωρίζετε, ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, που κατοικεί μέσα σας και το έχετε λάβει από τον Θεό και άρα δεν ανήκετε στον εαυτόν σας;] (Προς Κορινθίους Α' 6,15 και 6,18-19)
 • Ο κολλώμενος πόρναις τολμηρότερος έσται. [Εκείνος που προσκολλάται στις πόρνες, γίνεται θρασύς και αναιδής.] (ΣοφίαΣειράχ 19,2)
 • Πορνεία γυναικός εν μετεωρισμοίς οφθαλμών, και εν της βλεφάροις αυτής γνωσθήσεται. [Η πορνεία της γυναικός φαίνεται από την ζωηρότητα και την αναισχυντία των οφθαλμών της. Γίνεται γνωστή ακόμη και από αυτά τα βλέφαρά της.] (Σοφία Σειράχ 26,9)
 • Γυνή μισθία ίση σιάλω λογισθήσεται. [Γυναίκα που πωλείται αναιδώς, είναι σιχαμερή σαν το σάλιο.] (Σοφία Σειράχ 26,22)
 • Και ος αν δω κοιτασίαν αυτού εν τετράποδι, θανάτω θανατούσθω, και το τετράπουν αποκτενείτε. [Εκείνος ο οποίος θα διαπράξει κτηνοβασία, θα τιμωρηθεί με θάνατο και το τετράποδο πρέπει να το φονεύσετε.] (Λευιτικόν 20,15)
 • Για να πολεμήσουμε σωστά και να στεφανωθούμε νικώντας το ακάθαρτο πνεύμα της πορνείας, δεν πρέπει να στηριζόμαστε στη δική μας δύναμη και άσκηση, αλλά στη βοήθεια του Κυρίου μας και Θεού. Γιατί το πνεύμα αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει να πολεμάει τον άνθρωπο, παρά μόνο όταν αυτός πιστέψει πραγματικά, ότι γιατρεύεται και ανεβαίνει στο ύψος της αγνείας, όχι με τη δική του φροντίδα και τους δικούς του κόπους, αλλά με την βοήθεια και την προστασία του Θεού. Επομένως, το κατόρθωμα αυτό υπερβαίνει τη φύση του ανθρώπου. Καμμιά άλλη αρετή, όσο η σωφροσύνη, δεν κάνει τους ανθρώπους, μολονότι έχουν σάρκα, να μοιάζουν με τους αγγέλους. (ΆγιοςΚασσιανός ο Ρωμαίος)
 • Τα άλλα πάθη κάνουν τη μάχη μόνο μέσα στην ψυχή• ο σαρκικός όμως πόλεμος είναι διπλός, γίνεται δηλαδή και στην ψυχή και στο σώμα. Γι' αυτό πρέπει να παλέψουμε διπλά εναντίον του. Δεν είναι αρκετή η σωματική νηστεία για την απόκτηση της τέλειας σωφροσύνης και της αληθινής αγνείας, αν δεν ακολουθούν και συντριβή καρδιάς και πολλή προσευχή στο Θεό και συχνή μελέτη των Γραφών και κόπος και χειρωνακτική εργασία. Αυτά μπορούν να περιορίζουν τις άτακτες ορμές της ψυχής και να την αποτρέπουν από τις αισχρές φαντασίες. Περισσότερο όμως απ' όλα βοηθάει η ταπείνωση της ψυχής, χωρίς την οποία δεν θα μπορέσει κανείς να νικήσει ούτε την πορνεία ούτε τα άλλα πάθη. Πρώτα-πρώτα λοιπόν πρέπει με κάθε προσοχή να φυλάει κανείς την καρδιά του (Παροιμ. 4,23) από ρυπαρούς λογισμούς. Γιατί από την καρδιά προέρχονται, όπως είπε ο Κύριος, πονηρές σκέψεις, φόνοι, μοιχείες, πορνείες και τα άλλα (Ματθ. 15,19). Και η νηστεία δεν μας έχει οριστεί μόνο για την κακοπάθεια του σώματος, αλλά και για την προσοχή του νου, για να μην σκοτιστεί δηλαδή ο νους από την πολυφαγία και χαλαρώσει την επιτήρηση των λογισμών. Πρέπει λοιπόν, όχι μόνο στη σωματική νηστεία να βάζουμε όλη την επιμέλειά μας, αλλά και στην προσοχή των λογισμών και στην πνευματική μελέτη, χωρίς τα οποία είναι αδύνατον ν' ανέβουμε στο ύψος της καθαρής αγνείας. Πρέπει ακόμα να γνωρίζουμε, ότι στον πόλεμο τούτο πολύ βοηθάει και η αγρυπνία. Γιατί όπως η προσοχή της ημέρας ετοιμάζει την αγιοσύνη της νύχτας, έτσι και η κατά Θεό αγρυπνία της νύχτας, ετοιμάζει στην ψυχή την καθαρότητα της ημέρας. (ΆγιοςΚασσιανός ο Ρωμαίος)
 • Η σωματική κίνηση για τεκνογονία και διαιώνιση του ανθρωπίνου γένους, δεν σημαίνει ότι δόθηκε από τον Δημιουργό για πορνεία! (ΆγιοςΚασσιανός ο Ρωμαίος)
 • Οι αισχρές φαντασίες που μας έρχονται στον ύπνο, αν και δεν λογαριάζονται ως αμαρτία, ωστόσο αυτή η κίνηση στον ύπνο, είναι γνώρισμα, ότι η ψυχή είναι άρρωστη και ότι δεν έχει ελευθερωθεί ακόμα, από το σαρκικό πάθος. (ΆγιοςΚασσιανός ο Ρωμαίος )
 • Εκείνος που περιποιείται την κοιλιά του και αγωνίζεται να νικήσει το πάθος της πορνείας, μοιάζει με εκείνον που προσπαθεί να σβήσει μια μεγάλη φωτιά με λάδι. Ο χορτασμός στα φαγητά, είναι πατέρας της πορνείας. Το πάθος αυτό, θα το καταπολεμήσεις με την εγκράτεια και την ταπείνωση. (ΆγιοςΙωάννηςτηςΚλίμακος)
 • Στους αρχάριους οι πτώσεις σε σαρκικά αμαρτήματα κατά κανόνα συμβαίνουν από την απόλαυση των φαγητών. Στους μεσαίους συμβαίνουν και από την υπερηφάνεια. Σε εκείνους δε που πλησιάζουν την τελειότητα, συμβαίνουν αποκλειστικά εξαιτίας της κατακρίσεως. (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Ο διάβολος στρέφει όλη του την ορμητικότητα και τον ζήλο και την τέχνη και την πανουργία και την εφευρετικότητα, στις παρά φύση αμαρτίες και όχι στις κατά φύση αμαρτίες, διότι οι παρά φύση αμαρτίες έχουν περισσότερη τιμωρία. (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Οι δαίμονες, όπως ισχυριζονται μερικοί, με κανένα άλλο δεν χαίρονται τόσο, όσο με την δυσωδία της πορνείας και με κανένα άλλο πάθος, όσο με τον μολυσμό του σώματος. (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Είδα μερικούς να τρώγουν απολαυστικά, και να μη πολεμούνται αμέσως. Και είδα άλλους να συνεσθίουν και να συναναστρέφονται με γυναίκες, και να μην έχουν εκείνη την ώρα κανένα πονηρό λογισμό. Έτσι απατώμενοι πήραν θάρρος και φάνηκαν αμέριμνοι. Την ώρα όμως που νόμισαν, ότι βρίσκονται σε ειρήνη και ασφάλεια, μέσα στο κελλί τους έπαθαν ξαφνικό όλεθρο. Ποιός ήταν ο όλεθρος; Εκείνος που συμβαίνει σ΄ εμάς, στην ψυχή και στο σώμα, όταν είμαστε εντελώς μόνοι. Όποιος τον δοκίμασε, αντιλαμβάνεται. Όποιος δεν τον δοκίμασε, δεν χρειάζεται να τον γνωρίσει. (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Πολύμορφος είναι ο όφις του σαρκικού πολέμου. Αυτούς που δεν γεύτηκαν την αμαρτία, τους σπρώχνει να την δοκιμάσουν μία μόνο φορά και έπειτα να σταματήσουν. Και όσους την δοκίμασαν, με την ανάμνησή τους ερεθίζει ο άθλιος να την δοκιμάσουν πάλι. (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Κάθε πράγμα αναζητεί με σφοδρότητα, ό,τι του είναι συγγενικό. Έτσι και η σάρκα (εκείνου που είναι υπόδουλος στην πορνεία), αναζητεί την σάρκα του άλλου, για να ικανοποιήσει το πάθος του. (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος)
 • Ξέρω μερικούς, που στα νιάτα τους γλύστρισαν προς τα σαρκικά πάθη και ως τα γηρατειά τους, από την συνήθεια του κακού, παρέμειναν στην αμαρτία. (Μέγας Βασίλειος)
 • Η συμβίωση ενός ζευγαριού είναι πορνεία. (ΜέγαςΒασίλειος)
 • Ο μοιχός τιμωρείται με 15 χρόνια αποχή από την Θεία Κοινωνία, ενώ ο πόρνος με 7 χρόνια. Ο ομοφυλόφιλος και ο κτηνοβάτης τιμωρούνται, όπως και ο μοιχός, με 15 χρόνια αποχή από την Θεία Κοινωνία. Η αδελφομιξία τιμωρείται με 20 έτη αποχή από την Θεία Κοινωνία. Η αιμομιξία τιμωρείται με 12 χρόνια αποχή από την Θεία Κοινωνία, όπως και τον ίδιο κανόνα επιβάλλεται και σ' αυτόν που συνευρίσκεται με την νύφη του. Και όσοι συνουσιάζονται με τις μητριές του, έχουν επιτίμιο 20 χρόνια αποχή απο την Θεία Κοινωνία. (Μέγας Βασίλειος)
 • Αν σε ενοχλεί το δαιμόνιο της πορνείας την ώρα που εργάζεσαι, μηn βαρεθείς να υψώσεις αμέσως τα χέρια σου για προσευχή. Αν εξακολουθήσει να σου επιτίθεται σφοδρότερο, τότε σήκω και προσευχήσου, γονατιστός και η ευχή την οποία με πίστη θα κάνεις, θα πολεμήσει προς χάριν σου το δαιμόνιο. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Η πορνεία μοιάζει με σκυλί. Εάν την κολακέψεις, αφοσιώνεται σε σένα. Εάν την διώξεις, θα φύγει. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Με αυστηρότητα να αντιστέκεσαι στον δαίμονα της πορνείας. Να μην θελήσεις ολότελα να συμπαρασυρθείς από έναν τέτοιο λογισμό, διότι από μια σπίθα θα αυξηθεί η καρβουνιά και από μια κακή σκέψη πολλαπλασιάζονται οι κακές επιθυμίες. Γι' αυτό τίναξε μακριά σου την ενθύμησή τους περισσότερο από όσο την δυσοσμία ενός βούρκου. Όπως το θυμιαμα ευχαριστεί την όσφρηση, έτσι και το Άγιο Πνεύμα χαίρεται με την αγνότητα και κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Όπως το γουρούνι ευχαριστιέται με το κύλισμα στο βούρκο, έτσι και οι δαίμονες ευχαριστιούνται με την πορνεία και την ακαθαρσία. (ΆγιοςΕφραίμοΣύρος)
 • Φως λαμπρό, χαρά, ειρήνη και υπομονή κατοικούν στην αγνεία. Λύπη, ακηδία, ύπνος αχόρταγος και σκοτάδι ζοφερό βρίσκονται στην πορνεία. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Αν μας ενοχλεί η σαρκική επιθυμία, ας σκύψουμε σ' έναν τάφο και ας δούμε τα μυστήρια της φύσεώς μας - σωρό τα οστά, το ένα πάνω στο άλλο, κρανία γυμνωμένα από τις σάρκες, κόκαλα, κόκαλα. Και βλέποντάς τα, ας θεωρήσουμε πως βλέπουμε σ' εκείνα τους εαυτούς μας. Και ας στοχαστούμε τότε, που κατέληξαν η ανθηρή ομορφιά της ζωής αυτής και το ζωηρό χρώμα του προσώπου και η υπόλοιπη ωραιότητα. Μ' αυτή τη σκέψη, θα σβηστεί η φλόγωση της σάρκας. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Δεν έχεις δει ακόμα και το ίδιο το καμίνι, που καίει κάτω απ' το λουτρό; Πόσο φόβο εμπνέει σ' εκείνον που θα το πλησιάσει μονάχα; Εκεί όμως, (στην κόλαση), κατακαίγονται από τη Θεϊκή φωτιά οι ασεβείς, και οι αμαρτίες τους φουντώνουν πιο πολύ τις φλόγες και τους κάνουν ανυπόφορη την τιμωρία. Γιατί είναι γραμμένο: «Θυμός και οργή, θλίψις και στενοχώρια επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατ εργαζομένου το κακόν» (Ρωμ. 2:8-9). Αυτό αδελφέ, να συλλογίζεσαι, και θα διαλυθεί από τη διάνοια σου η επιθυμία της ηδονής (πορνείας), όπως διαλύεται το κερί από τη φωτιά. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)
 • Αυτοί που χαίρονται με τις πορνείες, ποτέ δεν σταματούν, γιατί αναφέρετε:''Σε άνθρωπο πόρνο, το κάθε ψωμί είναι γλυκό'' (Εκκλησιαστής 23,20). Και δεν θα σταματήσει, έως ότου καταβροχθιστεί από το πάθος. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όπως ο χοίρος όταν είναι γεμάτος από βούρκο, όπου και αν πάει, όλα τα γεμίζει με την δυσοσμία του και τις αισθήσεις τις χορταίνει με κορπιά, έτσι και η πορνεία. Δύσκολα εξαλείφεται αυτό το πάθος. Και μάλιστα, όταν μερικοί αν και έχουν γυναίκες, πράττουν σαρκικές πράξεις με άλλες γυναίκες, τότε έχουμε παρανομία πολύ μεγάλη. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Η τρυφηλή ζωή και η μέθη, είναι οι πηγές της πορνείας. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Το νόσημα του αισχρού έρωτα, δεν είναι αποτέλεσμα της ωραιότητας και της ομορφιάς του σώματος, αλλά της αδιάφορης και πλανεμένης ψυχής. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Δεν είναι αιτία των ηθικών πτώσεων η φύση των πειρασμών, αλλά η αμέλεια αυτών που πειράζονται. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Δεν μπορούν να αρέσουν στον Θεό, αυτοί που έχουν σαρκικά φρονήματα και παρασύρονται από τις σαρκικές ηδονές. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όταν εστιάσεις τα μάτια σου σε γυμνά μέλη γυναικών, από εκεί ξεκίνησε όλη η έξαψη της αμαρτίας. Όταν τα θεάματα και ακούσματα προβάλλουν παράνομους έρωτες, πες μου, πώς θα μπορέσεις να συμπεριφέρεσαι με σωφροσύνη; Η αρχή της σωφροσύνης είναι, το να μην βλέπουμε άτοπα θεάματα. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Όποιος τα μάτια του δεν μπορεί να κρατήσει, αλλά είναι ασυγκράτητος στα αισχρά θεάματα, πώς είναι δυνατόν να παραμείνεις αμόλυντος; Μήπως τάχα είναι από πέτρα το σώμα σου; Σάρκα φοράς και μάλιστα σάρκα ανθρώπινη, που ανάβει από την αισχρή επιθυμία, χειρότερα από το ξερό χορτάρι. Γιατί ποιός είναι συνετότερος από τον Δαβίδ; Και όμως, όταν με τα μάτια του κοίταξε αμαρτωλά την γυναίκα του στρατιώτη (Ουρία), τότε σαν να βρέθηκε σε τρικυμισμένη θάλασσα (και πόρνεψε μαζί της). (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Σου φαίνονται γλυκά τα λόγια της πόρνης. Το ξέρω και εγώ, αφού και η Αγία Γραφή το επιβεβαιώνει: ''Μέλι στάζει από τα χείλη της πόρνης'' (Παροιμίες 5,3-4). Γι' αυτό και εγώ κάνω όλα αυτά, να μην γευτείς το μέλι εκείνο, που μετατρέπεται γρήγορα σε χολή. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Ήταν (οι αρχαίοι Έλληνες) παιδεραστές. Κάποιος μάλιστα σοφός τους (ο Σόλωνας) νομοθέτησε, ότι οι δούλοι δεν επιτρέπεται να είναι παιδεραστές ή να σχολούνται με τον αθλητισμό, δείχνοντας έτσι, πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η παιδεραστία! Γι' αυτό έμειναν οι ανώμαλοι σε σπίτια και έκαναν φανερά την πράξη. Και εάν εξετάσει κανείς την ζωή των ειδωλολατρών, θα δει,ότι εξευτέλιζαν και την ίδια τους τη φύση. Κανένας δεν τους εμπόδιζε στα όργια. Όσο για τα δράματά τους, αυτά ήταν γεμάτα από μοιχείες, ασέλγειες και ανηθικότητες. Ακόμα και αγρυπνίες γίνονταν βρώμικες, με γυναίκες που εκτείθονταν σε κοινή θέα. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Η σαρκική αμαρτία μπαίνει με το τσουβάλι και βγαίνει με την βελόνα. (ΆγιοςΠαϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ο φυσικός σαρκικός πόλεμος υποχωρεί με την νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, όταν δεν υπάρχει υπερηφάνεια. (ΆγιοςΠαϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Όταν μας πειράζει σαρκική επιθυμία, δεν φταίει πάντα η σάρκα. Διότι μπορεί ο σαρκικός πόλεμος να προέρχεται από λογισμούς κατακρίσεως και υπερηφανείας. Πρώτα να βρούμε την αιτία του πειρασμού και μετά να ενεργήσουμε ανάλογα. Όχι να αρχίσουμε αμέσως νηστεία, αγρυπνίες κ.λ.π. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Μερικές φορές, ο σαρκικός πόλεμος προέρχεται από την στενοχώρια. Στενοχωριέται κανείς από κάποιο θέμα και επειδή δεν μπορεί να το ξεπεράσει, ο διάβολος γυρίζει το κουμπί προς τα εκεί, σαν κάποια παρηγοριά! Μετά όμως, οι ευαίσθητοι στενοχωριούνται περισσότερο... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Οι νέοι που έχουν πολλές σχέσεις (πορνεία), τους καταλαβαίνουμε άμα σπάσουν κάποιο κόκκαλο, δεν έχουν μεδούλι, σαν νερό έχει γίνει. Και τα παιδιά που έρχονται σε μένα, τα καταλαβαίνω από τα μάτια τους που έχουν γίνει... η μνήμη τους αδυνατίζει πολύ, χειρότερα και από γέρους γίνονται. Βλέπεις χαλάει και το μυαλό. Είναι ας πούμε σαν τυρί, γίνεται σαν γιαούρτι, μετά σαν ξινόγαλο, μετά σαν γάλα και αν επιμένουν ακόμα γίνεται σαν νερό... (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ο πολύπειρος και πολυμέθοδος δαίμονας της πορνείας, σε άλλους γίνεται πτώση και λάκκος βορβόρου, σε άλλους μαστίγιο και ραβδί, σε άλλους πειρασμός και δοκιμασία της ψυχής. Απ' αυτά, το πρώτο παρατηρείται στους αρχαρίους που σέρνουν το ζυγό της ασκήσεως με ατονία και αμέλεια· το άλλο, σ' εκείνους που βρίσκονται στο μέσο της αρετής και προχωρούν με κάποια βραδύτητα· το τρίτο, σ' εκείνους που ήδη άπλωσαν τα φτερά του νου στη θεωρία και έφτασαν καλώς στην τελειότερη απάθεια. Ο καθένας δηλαδή προς το συμφέρον οικονομείται από το Θεό. (Άγιος Νικήτας ο Στηθάτος)
 • Η πορνεία είναι σχεδόν πάντοτε ποινή και ακολούθημα και βλαστός της αρρωστημένης υπερηφανείας. Τυφλώνει την καρδιά και την προσκολλά στα παρόντα πράγματα περισσότερο από κάθε άλλη αμαρτία, γι' αυτό είναι από τα μεγαλύτερα εμπόδια της σωτηρίας μας. Για το σκοπό αυτό, καλό είναι να αποφεύγεις με όλη σου τη δύναμη και κάθε είδους αφορμή και κάθε πρόσωπο, το οποίο σου προξενεί σκάνδαλο στη σάρκα. (ΆγιοςΝικόδημοςοΑγιορείτης)
 • Γνώριζε ότι στον πόλεμο της σάρκας δεν υπάρχει πιο εύκολη νίκη, από το να αποφεύγει να βλέπει ο άνθρωπος, κυρίως εκείνα τα πρόσωπα που σκανδαλίζουν. (ΆγιοςΝικόδημοςοΑγιορείτης)
 • Η εξωτερική αιτία των σαρκικών αμαρτημάτων είναι: η περιέργεια των ματιών, τα αισθησιακά λόγια και τραγούδια, οι πολυτελείς ενδυμασίες, τα διάφορα αρώματα που ερεθίζουν την όσφρηση και οι αδιάκριτες κινήσεις και πιασίματα! Αντίθετα, η γιατρειά τους είναι να κάνει κανείς τα αντίθετα. (ΆγιοςΝικόδημοςοΑγιορείτης)
 • Ο Κανόνας του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού ορίζει, ότι όποιος κάνει αυνανισμό, 40 μέρες να μην Μεταλαβαίνει, περνώντας αυτές τις μέρες με ξηροφαγία, δηλ. με ψωμί μόνο και νερό και κάνοντας κάθε μέρα 100 γονυκλισίες. Πάντως είναι δύσκολο, όποιος έχει συλληφθεί σ' αυτό το πάθος, να μπορέσει να απαλλαγεί απ' αυτό. (ΆγιοςΝικόδημοςοΑγιορείτης)
 • Η διέγερση της σάρκας γίνεται εξαιτίας της αμέλειας της προσευχής, του τρόπου ζωής και της ''ωραίας'' ησυχίας. (Όσιος Θαλάσσιος)
 • Πιο βρωμερή αμαρτία από την πορνεία δεν υπάρχει. Αν όμως ο ακόλαστος άνθρωπος θέλει να μετανοήσει, ο Θεός τον δέχεται πιο πρόθυμα και πιο θερμά από όλους τους άλλους αμαρτωλούς. Γιατί ξέρει, πόσο δυνατό είναι το πάθος τούτο, αφού και από τη φυσική γενετήσια ορμή του ανθρώπου τρέφεται, αλλά και από τους δαίμονες επιπλέον κεντρίζεται, με τους διάφορους πειρασμούς. Όποιος θέλει να νικήσει αυτό το πάθος, θα το κατορθώσει μόνο αν αγωνιστεί να λιγοστέψει τον ύπνο του και το φαγητό του. (Άγιος Νήφων)
 • Χρωστάς χρυσάφι στο Θεό; Δεν δέχεται να Του δώσεις μαργαριτάρι. Έχασες για παράδειγμα, την αγνεία σου; Ο Θεός δεν δέχεται από σένα ελεημοσύνη, όσο επιμένεις στην πορνεία. Σου ζητάει τον εξαγνισμό του σώματος, επειδή αυτή την εντολή αθέτησες, νικημένος από το φθόνο του διαβόλου. Τι και αν πολεμάς τον ύπνο αγρυπνώντας; Τι και αν καταγίνεσαι με τη νηστεία; Καθόλου δεν θα σε ωφελήσουν αυτά ενάντια σ΄ εκείνο το πάθος. Γιατί κάθε αρρώστια, είτε ψυχική είτε σωματική, με τα δικά της και κατάλληλα φάρμακα θεραπεύεται. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Κανένα πράγμα δεν μας ελευθερώνει από τον δαίμονα της πορνείας, όσο το να περιποιούμαστε τους ασθενείς στις ανάγκες τους. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Για να νικήσεις το πάθος της πορνείας πρέπει ν' αποφεύγεις συστηματικά τις κοσμικές συναναστροφές. Μην ξεχνάς ότι η φύση μας έχει μέσα της την ορμή για τεκνογονία, που φουντώνει από την απρόσεκτη συμπεριφορά μας με τις γυναίκες.
  Άλλη ζημιά προκαλούν στην ψυχή οι πειρασμοί που έρχονται από πράγματα που βρίσκονται μακριά μας, και άλλη, πολύ σοβαρότερη βλάβη, προξενούν στην ψυχή μας οι λογισμοί που μας έρχονται όταν ο πειρασμός είναι κοντά μας. Όταν η φωτιά είναι μακριά δεν μας βλάπτει πολύ, όταν όμως είναι κοντά, τότε η ζημιά είναι σίγουρη.
  Για να κρατήσουμε το σώμα μας καθαρό από τους σαρκικούς μολυσμούς, πρέπει να προσέχουμε πολύ τα ερεθίσματα. Γιατί δε βλάπτει η ροπή για την τεκνογονία, που έβαλε ο Θεός στον άνθρωπο, αλλά η εκτροπή. Τη ροπή όμως αυτή ο άνθρωπος πρέπει να τη δαμάζει και να την οδηγεί στο καλό. Γιατί αν αφήσει τον εαυτό του χωρίς χαλινάρι, τότε θα καταντήσει χειρότερος και από τα άλογα ζώα. Ο Θεός τα έκανε όλα «καλά λίαν», αλλά ο άνθρωπος ξέφυγε από το σωστό δρόμο και άφησε το σώμα του ελεύθερο να ικανοποιείται όπως εκείνο θέλει, και όχι όπως προστάζει το θέλημα του Θεού.
  Τα ποτά, τα πολλά φαγητά και η απρόσεκτη συναναστροφή με γυναίκες ανάβουν τη φλόγα των κακών επιθυμιών και το σώμα αγριεύει, χάνοντας τη φυσική του ημερότητα και απλότητα.
  Πολλές φορές νομίζουμε ότι με την άσκηση και την προσευχή έχουμε φτάσει σε υψηλά μέτρα αρετής. Τότε ακριβώς επιτρέπει ο Θεός τους σαρκικούς πειρασμούς για να ταπεινωθούμε. Χρειάζεται βία, γιατί η σάρκα δεν υποτάσσεται εύκολα. Ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου θα νικήσουμε. Ο κόπος και ο αγώνας μας, ο σκληρός και δύσκολος, θα αμειφθεί από τον Θεό. Οι θλίψεις και οι στεναχώριες θανατώνουν τα σαρκικά πάθη. Το σώμα μας, όπως και η ψυχή μας, δεν είναι αμαρτωλά, αλλά οι κακές επιθυμίες και οι σαρκικοί μολυσμοί τα μολύνουν. Η άσκηση, η ταλαιπωρία του σώματος και η προσευχή βοηθούν στην πνευματική ανύψωση.
  Όσο περισσότερο αγαπάμε την ανάπαυση, τόσο περισσότερο δίνουμε τόπο στα πάθη. Γιατί, όταν ταλαιπωρείται το σώμα με κόπους και με θλίψεις, οι πονηροί λογισμοί υποχωρούν. Όταν ο άνθρωπος θυμάται τις αμαρτίες του και μετανοεί γι' αυτές, τότε ο Θεός προνοεί γι' αυτόν και του αυξάνει την αρετή. Όσο περισσότερο κανείς βιάζει τον εαυτό του, τόσο περισσότερο ο Θεός τον ευλογεί, χαρίζοντας σ' αυτόν τη χαρά της αρετής. Κάθε χαρά, που δεν προέρχεται από την αρετή, τροφοδοτεί τα πάθη της σάρκας.
  Καλύτερα να πεθάνουμε παρά να χωριστούμε από το Θεό μας, που μας χαρίζει τόσα δώρα, και προπαντός την καθαρότητα της ψυχής και τη σωφροσύνη. Τι να την κάνει κανείς τη ζωή, όταν είναι μακριά από το Θεό; Χίλιες φορές να υπομείνει τις ταλαιπωρίες του σώματος, παρά να υποχωρήσει στις παράνομες και αμαρτωλές επιθυμίες του. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Να μην πορνεύεις, γιατί έτσι ατιμάζεις το Ναό του Θεού, που είναι το σώμα σου. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Όπως ο σπινθήρας, όταν μείνει στο άχυρο, ανάβει φλόγα, έτσι η ενθύμηση και η πονηρή επιθυμία γυναίκας που παραμένει, φέρνει σαρκικές αμαρτίες. (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 • Όπως ο σωματοφύλακας του βασιλιά στέκεται στο πλάϊ του πάντοτε σε ετοιμότητα, το ίδιο και η ψυχή πρέπει να είναι σε εγρήγορση, απέναντι στον δαίμονα της σαρκικής αμαρτίας. (Όσιος Ποιμήν)
 • Να μην μολύνεις τα νιάτα σου με την ασέλγεια, γιατί με καμμιά άλλη αμαρτία δεν χαίρεται τόσο ο σατανάς, όσο μ' αυτήν. (Άγιος Επιφάνιος Πατριάρχης Κων/πόλεως)
 • Είναι μεγάλος ο αγώνας ενάντια στο δαιμόνιο της πορνείας. Αυτή (η πορνεία), είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο του εχθρού, για την απώλεια μιας ψυχής. Αυτό εννοούσε και ο μακάριος Ιώβ, όταν έλεγε για το διάβολο, «η δύναμις αυτόν επ' ομφαλού γάστρας» (Ιώβ 40,16). (Αγία Συγκλητική)
 • Η ακολασία γεννάει την κόλαση. (Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης)
 • Το ανθρώπινο γένος περισσότερο υπόκεινται στον διάβολο με την σαρκική ασέλγεια, παρά με οποιαδήποτε άλλη αμαρτία. (ΆγιοςΙσίδωροςοΠηλουσιώτης)
 • Αν μας έρθει στο νου κάποιος αισχρός λογισμός να μας ερεθίσει με ακόλαστη επιθυμία και δεν φροντίσουμε αμέσως να τον καταπολεμήσουμε, αλλά τον δεχτούμε κάπως ευχάριστα, τότε όχι μόνο δεν θα είμαστε απαλλαγμένοι από αμαρτία, αλλά και αν ακόμη δεν πορνεύσουμε με το σώμα μας, οπωσδήποτε θα κριθούμε από τον Θεό σαν να είχαμε διαπράξει πορνεία με την σκέψη μας... (Άγιος Ευθύμιος)
 • Η σαρκική πύρωση έρχεται στον άνθρωπο από έξι αιτίες: α) από την ζέστη και την καλοπέραση β) από την πολυφαγία και την πολυϋπνία γ) από την επήρρεια του σατανά δ) από την κατάκριση του πλησίον και την κενοδοξία ε) από την σωματική ωραιότητα και στ) από τις ματαιολογίες, την επίδειξη και τα απρόσεκτα βλέμματα. (Όσιος Παϊσιος Βελιτσκόφσκυ)
 • Θα έρθει εποχή που η διαφθορά και η ακολασία μεταξύ των νέων θα φτάσει σε έσχατο σημείο. Παρθένοι νέοι σχεδόν δεν θα υπάρχουν. Θα βλέπουν την ατιμωρησία τους και θα νομίζουν ότι όλα τους είναι επιτρεπτά για να ικανοποιούν τις επιθυμίες τους... (Άγιος Σεραφείμ της Βίριτσα)
 • Τίποτα δεν καταπνίγει την πνευματική χαρά τόσο, όσο η σαρκική αμαρτία, αν και ο εχθρός διάβολος συνεχώς μας ψιθυρίζει, ότι είναι φυσική και ασήμαντη. (ΆγιοςΘεοφάνηςοΈγκλειστος)
 • Η σαρκική αμαρτία - το ξέρεις καλά, αν την δοκίμασες - συνοδεύεται από εσωτερική πικρία, ψυχικό βάρος, συνειδησιακό έλεγχο. Και όταν η ψυχή πωρωθεί, τότε επέρχεται η τελεία εγκατάλειψη από τον Θεό και η τελεία υποδούλωση στην φιληδονία. Κανένα άλλο πάθος δεν υποδουλώνει τον άνθρωπο τόσο σκληρά και αναπόδραστα όσο αυτό. Και αφού τον υποδουλώσει, γεννά μέσα του άπειρα άλλα κακά: την σκληροκαρδία, την αναισθησία, την αποχαύνωση, την βλασφημία, την οργή, τέλος και την τελεία απιστία. Ο λόγος του Θεού δεν συγκινεί τις καρδιές των φιλήδονων, Γιατί τ' αγκάθια του πάθους πνίγουν κάθε καλό σπόρο που πέφτει μέσα τους: "...το δε εις τας άκανθας πεσόν, ούτοι είσιν οι ακούσαντες και υπο... ηδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ου τελεσφορούσι" (Λουκ. 8. 14), εξηγεί ο Κύριος στην παραβολή του σπορέως. (Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ)
 • Μην αποδέχεσαι και μην υποκύπτεις στους πορνικούς λογισμούς, για να μην εκπέσεις από την αγάπη του Θεού. Μην ζηλεύεις εκείνους που κάνουν έργα τέτοια, για τα οποία "αισχρόν εστί και λέγειν" (Έφεσ. 5,12), για να μην αποδειχτείς ασυνετότερος απ' αυτούς τους ασύνετους. Βλέποντας το προσωρινό και μάταιο της επιθυμίας, περιφρόνησε την και υψώσου στα Θεία και Αιώνια... (Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ)
 • Πορνεία της καρδιάς είναι η ικανοποίηση του ανθρώπου με τους πορνικούς λογισμούς και τα πορνικά αισθήματα· αυτή, του αφαιρεί την ικανότητα επικοινωνίας με τον Θεό. Πορνεία του σώματος, είναι η ένωσή του με άλλο σώμα, ένωση που κάνει τα δύο σώματα ένα, αλλοιώνοντας ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη· αυτή αποξενώνει εντελώς τον άνθρωπο από τον Θεό, είναι θάνατος, είναι καταστροφή. Για να βγει κανείς από την πρώτη κατάσταση, πρέπει να οπλιστεί με την νήψη, την επαγρύπνηση· για να βγει από την δεύτερη, πρέπει να αναστηθεί, πρέπει να ξαναγεννηθεί με την μετάνοια. (Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ)
 • Είναι βέβαιο, ότι εκείνοι που δικαιολογούν τον σαρκικό μολυσμό σαν φυσική κατάσταση, μάλλον εξωθούν την φύση να ξεσηκωθεί - πράγμα που από μόνη της ποτέ δεν θα το έκανε - και αποδίδουν την δική τους έλλειψη εγκρατείας στη φυσική αναγκαιότητα. Και κάτι ακόμα χειρότερο: αυτοί στρέφονται ενάντια στον Δημιουργό τους και αποδίδουν τα προσωπικά τους σφάλματα, στην φυσιολογία του ανθρωπίνου οργανισμού. Για τέτοιους ανθρώπους, έχει λεχτεί πολύ πετυχημένα στο βιβλίο των Παροιμιών: "Η αφροσύνη του ανθρώπου γίνεται αιτία καταστροφής της ζωής του, αυτός όμως θεωρεί σαν αίτιο των δεινών του τον Θεό" (Παροιμ. 19,3). (ΑββάςΧαιρήμονας)
 • Υπάρχουν τρία είδη πορνείας: α) συνίσταται στην ένωση του άνδρα με την γυναίκα β) αυτή που πραγματοποιείται χωρίς σχέσεις με το άλλο φύλο (όταν κανείς αυτοϊκανοποιείται μόνος του - αυνανισμός) και γ) εκείνη που γίνεται με την σκέψη και την επιθυμία. (Αββάς Σεραπίων)
 • Από την πορνεία γεννιέται η αισχρολογία, οι αστεϊσμοί, οι σαρκασμοί και η αργολογία. (Αββάς Σεραπίων)
 • Πολλοί που έχουν τον πειρασμό της σαρκικής ηδονής, χωρίς να έχουν σωματικές σχέσεις, πορνεύουν με την σκέψη. Και ενώ διατηρούν την σωματική τους παρθενία, διαπράττουν το σαρκικό αμάρτημα στην ψυχή. Χρειάζεται λοιπόν, να εφαρμόζουμε αυτό που αναφέρεται στην Αγία Γραφή και με κάθε τρόπο ο καθένας να επαγρυπνεί και να φυλάγει την καρδιά του. (Αββάς Γερόντιος της Πέτρας)
 • Οι άνθρωποι, που βγάζουν εκείνες τις αισχρές κασέτες (πορνό) και παρουσιάζουν τις σαρκικές διαστροφές τους, άνδρες και γυναίκες, είναι υποστατικά δαιμονισμένοι, με πολλά-πολλά δαιμόνια! Και όταν πεθάνουν, τα έργα τους ωστόσο συνεχίζουν να τα βλέπουν και να αμαρτάνουν οι άλλοι άνθρωποι, έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνουν την κόλασή τους. Άρα δεν αρκεί κανείς να μετανοήσει, αλλά θα πρέπει να καταστρέψει και τα έργα της αμαρτίας που έκανε εν ζωή. Αλίμονο στον άνθρωπο, που όταν πεθάνει, αφήνει τέτοια κληρονομιά στον κόσμο! (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Αν διαιρούσαμε τα δαιμόνια σε κόμματα, το πιο μεγάλο κόμμα, με τους πιο πολλούς οπαδούς σε όλους τους αιώνες, θα τους είχε ο δαίμονας της πορνείας. Ο πρώτος πόλεμος που δέχεται κάθε άνθρωπος επί της γης, είναι ο πόλεμος της πορνείας. Ο δαίμονας της πορνείας είναι ο πιο πεισματάρικος δαίμονας από όλους τους δαίμονες. Δεν υποχωρεί εύκολα. Για να πάρει κάποιος άνθρωπος το ''πτυχίο'', με την έννοια ότι ελευθερώθηκε από αυτό το δαιμόνιο και είναι άνθρωπος του Χριστού, θα πρέπει να δώσει όλο το αίμα της καρδιάς του! Θα πρέπει ο άνθρωπος, αυτήν την ένδοθεν φλόγα που έβαλε ο Θεός μέσα μας, να την μεταποιήσει σε Θεία φλόγα! Πρέπει ο άνθρωπος να δώσει αίμα για να λάβει πνεύμα. (Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)
 • Ο δαίμονας της πορνείας πολεμείται με δύο τρόπους: με τις μετάνοιες και με το λίγο φαγητό. Την πορνεία την πληρώνουμε με αίμα ή με μεγάλο πόνο. (Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης)
 • Προσοχή από την πορνεία! Να μην θέλει ο ένας να πάρει τη γυναίκα του άλλου! Να διώχνετε τέτοιους λογισμούς! Όταν ζητάς τη γυναίκα του άλλου, φεύγει η αγάπη από την δική σου γυναίκα και έρχεται το διαζύγιο. (Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης)
 • Τίποτα άλλο δεν μισεί τόσο ο Θεός, όσο την ηδονική ακαθαρσία του σώματος. Και τίποτα δεν είναι πιο ευώδης στο Θεό, όσο η αγνότητα του σώματος, η οποία αποκτάται με αίμα και αγώνα φρικτό. (ΓέρονταςΙωσήφοΗσυχαστής)
 • Παιδί μου, ο σαρκικός πόλεμος δεν ανάπτει τόσο από το φαγητό, το ποτό, το κρασί και τον ύπνο, όσο από την κατάκριση. (Γέροντας Ιωσήφο Ησυχαστής)
 • 4 πράγματα δημιουργούν τους αμαρτωλούς ερεθισμούς στο σώμα: α) ο πολύς ύπνος β) το πολύ φαγητό γ) τα πολλά και άπρεπα λόγια και δ) η περιποίηση του εαυτού μας, για να γίνουμε πιο όμορφοι. (ΓέρονταςΑιμιλιανόςοΣιμωνοπετρίτης)
 • Να γνωρίζουμε, ότι όλα τα σαρκικά αμαρτήματα που διαπράξαμε και όλες τις παράνομες ηδονές που γευτήκαμε, θα αντισταθμιστούν με αντίστοιχο πόνο και θλίψη. Εκπληρώνοντας έτσι το χρέος της ενοχής, απαλάσσεται ο άνθρωπος της ενοχής και του ανοίγεται η θύρα του παραδείσου. Γιατί ο Θεός, θέλει τα παιδιά του να είναι καθαρά και αγνά. (Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας)
 • Όλες οι άλλες αμαρτίες, ρυπαίνουν και μολύνουν μόνο την ψυχή, ενώ η πορνεία μολύνει όλο τον άνθρωπο, ψυχή και σώματι. (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Όταν σε καίει η φλόγα της σαρκικής επιθυμίας, ρίξε νοερά τον εαυτό σου μέσα στη φλόγα της κολάσεως, και θα καταλαγιάσεις έτσι εύκολα. Και κανένας άλλος λογισμός δεν βοηθάει τόσο, για να πάψει την πύρωση της σάρκας, όσο η ενθύμηση του θανάτου. (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Όπως η φωτιά μαλακώνει το σίδερο και μετατρέπει τη φύση του, έτσι και η φλόγα της πορνείας μαλακώνει τους σιδερένιους άντρες, ακόμα και αν ήταν οι πιο δυνατοί. Και μην εμπιστεύεσαι ποτέ τον εαυτόν σου, γιατί άνθρωποι πιο ενάρετοι από σένα νικήθηκαν (από την πορνεία). Είναι αδύνατον να πας στον μύλο και να μην αλευρωθείς ή να κρατάς πίσσα και να μην κολλήσει στα χέρια σου... (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Όταν έχεις το σκάνδαλο της σάρκας, εξαπάτησε την επιθυμία σου και πες της, ότι σε λίγη ώρα θα κάνεις το θέλημά της. Και όταν περάσει η ώρα, σκέψου πως έκανες την αμαρτία και εκπλήρωσες την επιθυμία σου και πέρασε εκείνη η καταραμένη γλυκύτητα και υπολόγισε πόσο κέρδος είχες. Γιατί εάν την είχες κάνει και εμπράκτως καμμιά ηδονή δεν θα σου έμενε να αισθάνεσαι ύστερα, αλλά θα περνούσε σαν μια στιγμή και θα εξαφανιζόταν η απόλαυση, σαν μια σκιά, σαν ένα όνειρο. Και μόνο θα έμενε το χρέος να κλαις την αμαρτία σου, η ντροπή της εξομολόγησης, ο έλεγχος της συνείδησης να σε θλίβει συνέχεια και το χειρότερο από όλα η καταδίκη της αιώνιας κόλασης, να καίγεσαι αιώνια στο άσβεστο πυρ. (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Ο λογισμός της πορνείας είναι αδύναμος, όπως ένα βλαστάρι χόρτου και αν αντισταθούμε στην αρχή, όταν τον βάλει ο δαίμονας στην καρδιά μας, τον συντρίβουμε εύκολα. Όμως εάν τον δεχτούμε με ηδονή και γλυκύτητα και σταματήσουμε σ' αυτόν, γίνεται δυνατός σαν το σίδηρο και απαιτείται πολύς κόπος για να τον νικήσουμε. Όπως ευκολότερα σβήνεις τη φωτιά όταν αρχίζει να ανάβει, παρά όταν περάσει ώρα και κατακυριεύσει όλο το δάσος. (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Όπως ακριβώς ο οδοιπόρος, όταν είναι πολύ διψασμένος, πίνει όπου βρει, ακόμα και αν έχει σκουλήκια το νερό, κάνει τα μάτια του να μην βλέπουν, έτσι και εμείς, αδιάφορα πέφτουμε στις επιθυμίες της σάρκας, χωρίς καμμιά εγκράτεια, αλλά αμέσως όταν τα γευτεί η καρδιά μας, αισθάνεται τον πόνο τους και την τυραννία. (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Ιατρικά για να απαλλαγείς από την πορνεία είναι: α) επιμελής τήρηση και φύλαξη όλων των αισθήσεων και κυρίως της οράσεως. Εάν δεν είχε δει ο Δαβίδ την Βηρσαβεέ, δεν θα είχε κάνει την μοιχεία και τον φόνο β) να διώχνεις γρήγορα τους κακούς και ρυπαρούς λογισμούς, μόλις εισέλθουν στο νου σου, για να σκανδαλίσουν την σάρκα σου γ) να μην ξεχνάς ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών και σε παρακολουθεί. Και εάν δεν τολμάς από ντροπή να αμαρτήσεις πορνικά μπροστά στους ανθρώπους, πως δεν ντρέπεσαι να κάνεις μια τέτοια βδελυρή πράξη μπροστά στον Κύριο; δ) Κανένας άλλος λογισμός δεν φτάνει τόσο, για να πάψει την πύρωση της σάρκα, όσο ο λογισμός του θανάτου και ε) σκέψου, ότι εάν διαπράξεις την αμαρτία της πορνείας, ποιό όφελος αποκόμισες και τι ζημιά έπαθε η ψυχή σου. Που αν δεν την εξομολογηθείς, η συνείδηση θα σε ελέγχει συνεχώς και η φοβερή κόλαση θα σε περιμένει μετά τον θάνατό σου... (Μοναχός Αγάπιος Λάνδος Κρήτης)
 • Ένας Άγιος άκουσε κάποτε τον Σατανά να λέει: Εγώ με την πορνεία, θα γεμίσω την Κόλαση. (παπα - ΣτέφανοςοΣέρβοςοΚαρουλιώτης)
 • Ένας άνθρωπος 100 χρόνων θα πρέπει να προσέχει το δαίμονα της πορνείας. Δεν είναι μία υπόθεση που αφορά τους νέους, αλλά κάθε ηλικία! (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Ξέρετε πόσοι γονείς, πατέρες ή μητέρες, στέλνουν το παιδί τους να ξεπορτίσει, δηλαδή να πέσει στην πορνεία, για να μην γίνει τάχα, δήθεν, ανώμαλο, να μην αποκτήσει κόμπλεξ! Και επιθυμούν, τα αγόρια τους τουλάχιστον, να έχουν φιλενάδα. Ω, ταλαίπωρε πατέρα! Ω, ταλαίπωρη μητέρα, αν ήξερες τί κάνεις τώρα! Ρίχνεις εσύ με τα χέρια σου το παιδί σου στην ακολασία, δηλαδή στην κόλαση! Δεν το αντιλαμβάνεσαι αυτό; Τί λόγο θα δώσεις στον Θεό; (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Με την πορνεία και ακολασία, προσφέρω θυσία στον διάβολο, ενώ με την αγνότητα προσφέρω θυσία στον Θεό. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, να προσφέρεται θυσία ζωντανή τα σώματά σας. Δεν είπε τις καρδιές σας, αλλά τα σώματά σας... Δεν μπορώ να πηγαίνω στην Εκκλησία και να πέφτω στην πορνεία. Διότι προσφέρω θυσία στον διάβολο και δεν το καταλαβαίνω... Οι Πατέρες το λένε ρητώς, ότι όταν το σπέρμα σκορπιέται μάταια και ανώφελα, τότε αυτό είναι θυσία και σπονδή στον διάβολο. (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Ο πανσεξουαλισμός θα φέρει τον 3ο παγκόσμιο πόλεμο. (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Ένας θείος μου ήταν στρατιώτης στην Μ. Ασία. Η ενοματία (στρατιωτική υποδιαίρεση) του, ήταν καμμιά δεκαριά άντρες, πήγαν σε ένα τουρικικό πορνείο. Ο θείος μου, δεν έκανε τίποτε, δηλαδή είχε το φόβο του Θεού, δεν έκανε τίποτε, κάθησε ήσυχα και δεν πόρνευσε. Μάλιστα έζησε κάπου 90 τόσα χρόνια. Την άλλη μέρα έδωσαν μάχη με τους Τούρκους. Σκοτώθηκαν όλοι πλην του θείου μου! (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Ποιός σας είπε, ότι το να πεις το ''όχι'' ιδίως στους σαρκικούς πειρασμούς, ότι αυτό δεν αποτελεί ένα μαρτύριο και μάλιστα μαρτύριο ισότιμο με εκείνο των Μαρτύρων; (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)
 • Αν η πορνεία πολεμάει το σώμα σου ή την καρδιά σου, αυτό οφείλεται: α) είτε από πολύ ύπνο β) είτε από υψηλοφροσύνη γ) είτε επειδή θεωρείς τον εαυτό σου καλύτερο από άλλον δ) είτε επειδή κατέκρινες κάποιον που αμάρτησε. Γιατί χωρίς αυτά δεν πολεμάει τον άνθρωπο η πορνεία. (Είπε Γέρων)
 • Όπως λίγη αψιθιά (αβροβότανο) φτάνει για να αχρηστέψει (με την πικράδα της) ολόκληρο δοχείο με μέλι, έτσι και μια σωματική αμαρτία είναι αρκετή, για να μας στερήσει την Βασιλεία των Ουρανών και να μας στείλει στη γέεννα του πυρός. (Είπε Γέρων)
 • Τίποτε δεν προκαλεί τόση αηδία στον δαίμονα της πορνείας, όσο το να ξεσκεπάζεις τα έργα του. Και τίποτα δεν τον χαροποιεί, όσο το να κρύβουμε τους λογισμούς. (Είπε Γέρων)
 • Εάν κάποιος κυριευτεί από την επιθυμία του να συνουσιαστει με μια γυναίκα, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήσει την επιθυμία του, φαίνεται ότι συγκρατήθηκε από την Θεία Χάρη. (Σύνοδος Νεοκαισαρείας το 315)
 • Η σωματική ηδονή δόθηκε από το Θεό σαν μπουρμπουάρ στον άνθρωπο, για το έργο της τεκνογονίας. Εμείς όμως παίρνουμε το μπουρμπουάρ, χωρίς να εργαζόμαστε, χωρίς να κάνουμε παιδιά, πορνεύοντας. (Παναγόπουλος)
 • Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής, θα τον ρίξει ο σατανάς κατεξοχήν στην σαρκική αμαρτία. (Παναγόπουλος)
 • Όσοι είναι σκλάβοι στην καλοπέραση του κορμιού τους, δεν έχουνε αληθινή χαρά, γιατί δεν έχουνε ειρήνη. Γι΄αυτό θέλουνε να βρίσκονται μέσα σε φουρτούνα και να ζαλίζονται, ώστε να θαρρούνε πως είναι ευτυχισμένοι. Η αληθινή χαρά είναι μια θέρμη της διάνοιας και μια ελπίδα της καρδιάς. (ΦώτηςΚόντογλου)
 • Η πορνεία είναι η μεγαλύτερη ευφυϊα των ηλιθίων και η μεγαλύτερη ηλιθιότητα των ευφυών. (Δημητρακόπουλος)
 • Ο έρωτας εξευμενίζει τον άνθρωπο, ενώ οι έρωτες τον εξευτελίζουν. (Παπαδιαμάντης)
 • Ο πάνσοφος Σολομώντας τρελάθηκε, λόγω των πολλών γυναικών (γύρω στις 1000) που είχε και με τις οποίες αμάρτανε.
 • Είπε ένας Άγιος, ότι εκτός από τα βρέφη, λίγοι μόνο φθάνουν στον παράδεισο, εξαιτίας των σαρκικών αμαρτημάτων.
 • Πώς οι Άγιοι αντιμετώπιζαν τον σαρκικό πόλεμο; Να μερικά παραδείγματα: α) Κάποτε ο δαίμονας της πορνείας πολέμησε σκληρά τον μακάριο διάκονο Ευάγριο. Και όπως μας διηγήθηκε ο ίδιος, έμεινε μιαν ολόκληρη νύχτα γυμνός, χειμώνα καιρό, μέσα σ' ένα πηγάδι, ώσπου πάγωσαν οι σάρκες του.
  β)
  Διηγούνται για τον μακάριο Αμμώνιο, το μαθητή του Οσίου Παμβώ, ότι το σώμα του δεν το λυπήθηκε ποτέ, όταν ξεσηκωνόταν (μέσα του) κάποια εφάμαρτη σαρκική ηδονή, αλλά με πυρωμένο σίδερο έκαιγε τα μέλη του και ήταν έτσι πάντα πληγωμένος.
  γ)
  Ο γενναίος πρεσβύτερος Φιλόρωμος, στις αρχές της μοναχικής του ζωής, πολεμήθηκε φοβερά, όπως έλεγε, από την πορνεία. Κατόρθωσε όμως ν' αποδιώξει το πάθος με σκληρή αντίσταση, σβήνοντας το όπως σβήνουμε την πυρκαγιά με άφθονο νερό: Κλείστηκε στο κελί του, φόρεσε σίδερα και επιδόθηκε σε άκρα εγκράτεια, μην τρώγοντας φαγητό και σταρένιο ψωμί και όσα, γενικά, ψήνονται στη φωτιά. Δεκαοχτώ χρόνια έκανε υπομονή σ' αυτά, και με τη βοήθεια του Θεού νίκησε το πάθος.
  δ) Καθώς ησύχαζε κάποτε ο Άγιος Βενέδικτος, ήρθε κοντά του ο πειραστής (διάβολος) με τη μορφή μαύρου πουλιού - πού το λένε κοτσύφι - και με τόσο θράσος πετούσε ολόγυρα στο πρόσωπο του, ώστε, αν ήθελε ο Άγιος, θα μπορούσε να το πιάσει με τα χέρια του. Μόλις όμως ο Όσιος κατάλαβε την παγίδα του εχθροί, οπλίστηκε με το σημείο του ζωοποιού σταυρού και έκανε άφαντο τον εχθρό.
  Μετά από λίγο όμως ξεσηκώθηκε μέσα του τέτοιος σαρκικός πόλεμος, που ποτέ άλλοτε δεν είχε δοκιμάσει. Συγκεκριμένα ο δαίμονας της πορνείας αναπαράστησε τη μορφή μιας γυναίκας, που ο Άγιος είχε δει κάποτε, όταν ήταν νέος και του την παρουσίασε μπροστά στα μάτια του, ανάβοντας του τόσο μεγάλη σαρκική επιθυμία, ώστε λίγο έλειψε να τον κλονίσει η ψυχική ακηδία και να τον κάνει να γυρίσει στον κόσμο. Αλλά τότε η σωτήρια Χάρη του Θεού, τον βοήθησε να καταβάλει τον εχθρό και να κερδίσει νίκη ενάντια στα πάθη. Αφού δηλαδή στήριξε τον εαυτό του με λογισμούς σώφρονες και γενναίους, έβγαλε τα ρούχα του και έπεσε γυμνός σε μια πυκνή συστάδα από τσουκνίδες και αγκάθια, που είδε εκεί κοντά. Κυλίστηκε πάνω σ' αυτά πολλές ώρες, ώσπου ολόκληρο το σώμα του καταπληγώθηκε από τα κεντριά των αγκαθιών και των τσουκνίδων και λούστηκε στο αίμα. Υπομένοντας έτσι με ανδρεία τους φοβερούς πόνους, κατανίκησε τον σαρκικόπόλεμο. Και από τότε, με τη Χάρη του Θεού, σ' όλη την υπόλοιπη ζωή του, ο δαίμονας της πορνείας δεν τον ξαναπείραξε, καθώς ο ίδιος διηγήθηκε αργότερα στους μαθητές του.

Ένας αδελφός πειραζόταν από την πορνεία. Πήγε τότε σ' έναν άγιο πνευματικό. Του είπε τον λογισμό του και παρακάλεσε τον Γέροντά του να προσευχηθεί γι' αυτόν. Όταν επέστρεψε σπίτι του ο αδελφός, πάλι πειράσθηκε από το πάθος. Και πάλι έρχεται στον Γέροντα, του λέει τον λογισμό του και τον παρακαλεί να προσευχηθεί γι' αυτόν. Τότε, ο Γέροντας παρακάλεσε τον Θεό να του αποκαλύψει την αιτία, για την οποία πειράζεται ο αδελφός. Ο Θεός του αποκάλυψε τα εξής: Είδε τον αδελφό να κάθεται και κοντά του να βρίσκεται ο δαίμονας της πορνείας. Κοντά του πήγαινε και ο Άγγελός του να τον βοηθήσει. Ήταν όμως στενοχωρημένος ο Άγγελος, γιατί ο αδελφός δεν στήριζε τον εαυτόν του στη βοήθεια του Θεού και δεν αγωνιζόταν με την προσευχή κατά των λογισμών, αλλά του άρεσε να σκέπτεται την αμαρτία συνέχεια. Κατάλαβε τότε ο Γέροντας, ότι η αιτία προέρχεται από τον αδελφό. Γι' αυτό του είπε:
- Εσύ είσαι ο αίτιος να μην φεύγει ο πόλεμος του πειρασμού από κοντά σου. Γιατί συγκατατίθεσαι και ευχαριστείσαι με τους λογισμούς. Στη συνέχεια τον δίδαξε πως να πολεμά τους λογισμούς και να τους διώχνει με την προσευχή. Έτσι έκανε ο αδελφός και βρήκε ανάπαυση.

 • Κάποτε ο Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν Σαλός, καθώς περνούσε από ένα πορνείο, είδε ανάμεσα στις διάφορες πόρνες, τον δαίμονα της πορνείας. Ήταν μαύρος σαν αράπης. Στο κεφάλι του, δεν είχε μαλλιά. Είχε κοπριά ανακατεμένη με στάχτη. Τα μάτια του έμοιαζαν με αυτά της αλεπούς, ενώ στον ώμο του είχε ριγμένο ένα απαίσιο κουρέλι. Από πάνω του έβγαινε τριπλή δυσωδία, που θύμιζε σαπίλα, βόρβορο και ακαθαρσία. Ήταν τόσο έντονη, ώστε ο Άγιος Ανδρέας έφτυνε συχνά από αηδία και έπιανε την μύτη του. Βλέποντάς τον ο δαίμονας να τον αηδιάζει τόσο πολύ, του είπε: ''Εμένα οι άνθρωποι με έχουν στην καρδιά τους, σαν μέλι γλυκό και εσύ με σιχαίνεσαι και με φτύνεις;'' Ο Άγιος Ανδρέας, αφού τον ειρωνεύτηκε για την ασχήμια και την δυσωδία του, έφυγε από το άντρο της αμαρτίας.
 • Ένας γέροντας, όταν κάποτε ρωτήθηκε από έναν αδελφό, τι να κάνει, επειδή πολεμιόταν από το πάθος της πορνείας, απάντησε: ''Φυλάξου από την πολυφαγία, την κατάκριση και από όλα όσα ερεθίζουν αυτό το πάθος''. Ο αδελφός τα εφάρμοσε όλα αυτά, αλλά θεραπεία καμμία δεν βρήκε, οπότε ξαναπήγε στον γέροντα και του το ανέφερε. Ακούγοντας προσεκτικά τον αδελφό, ο γέροντας στην συνέχεια ζήτησε να δει το κελλί του αδελφού. Και όταν είδε την παχειά κλίνη που είχε και στην οποία κοιμόταν, του είπε: ''Ιδού! Αυτή είναι η αφορμή του πολέμου σου, αδελφέ!''.


Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!