Περί προφητειών και προφητών

 • Ουκ έστι προφήτης άτιμος ει μη εν τη πατρίδι αυτού και εν τη οικία αυτού. [Πουθενά αλλού δεν περιφρονείται περισσότερο ένας προφήτης, όσο στην πατρίδα του και μέσα στο σπίτι του.] (Κατά Ματθαίον 13,57)
 • Ου γαρ θελήματι ανθρώπου ηνέχθη ποτέ προφητεία, αλλ' υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν άγιοι Θεού άνθρωποι. [Διότι ποτέ έως τώρα δεν λέχτηκε Προφητεία με τον νου και το θέλημα του ανθρώπου, αλλά οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, οι Προφήτες, προφήτευσαν εμπνεόμενοι και οδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα.] (Β' Πέτρου 1,21)
 • Ο κριός, ον είδες, ο έχων τα κέρατα βασιλεύς Μήδων και Περσών. Ο τράγος των αιγών βασιλεύς Ελλήνων· και το κέρας το μέγα, ο ην αναμέσον των οφθαλμών αυτού, αυτός έστιν ο βασιλεύς ο πρώτος. Και του συντριβέντος, ου έστησαν τέσσαρα κέρατα υποκάτω, τέσσαρες βασιλείς εκ του έθνους αυτού αναστήσονται και ουκ εν τη ισχύϊ αυτού. [Ο κριός, τον οποίον είδες είναι ο βασιλεύς των Μήδων και των Περσών. Ο τράγος των αιγών (που νίκησε τον κριό) είναι ο βασιλεύς των Ελλήνων (δηλ. ο Μέγας Αλέξανδρος). Το μεγάλο κέρας, το οποίον ήταν ανάμεσα στους οφθαλμούς του, αυτός είναι ο πρώτος και μέγας βασιλεύς των Ελλήνων. Η συντριβή του μεγάλου αυτού κέρατος και τα τέσσαρα άλλα, τα οποία αντί αυτού εφύτρωσαν, υποδηλώνουν τέσσερις βασιλείς από το έθνος αυτό, οι οποίοι θα εγερθούν, χωρίς όμως να έχουν και την δύναμη του πρώτου.](Δανιήλ 8,20-22) Υποσημείωση: Ο Προφήτης Δανιήλ είδε όραμα, το οποίο του το ερμηνεύει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, προφητεύοντας για τον Μέγα Αλέξανδρο, 300 περίπου χρόνια, πριν γεννηθεί ο Μέγας Αλέξανδρος!
 • Μερικοί έχουν τον λογισμό: «Αφού οι προφητείες θα εκπληρωθούν οπωσδήποτε, τί θα ωφελήση η προσευχή;». Ο Θεός βλέπει, ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά εμείς κάνουμε προσευχή, για να είναι πιο ανώδυνο ένα κακό και να μην πάρει έκταση. Σε έναν πόλεμο λ.χ. με την δύναμη της προσευχής γίνεται ένα θαύμα, σώζονται περισσότεροι, υπάρχουν λιγότερα θύματα, οπότε βοηθιούνται πνευματικά οι άνθρωποι, πιστεύουν και αλλοιώνονται με την καλή έννοια. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Ο Άννας και ο Καϊάφας δεν ήξεραν καλύτερα από όλους ότι έγραφε πως για "τριάκοντα αργύρια" θα προδώσουν τον Χριστό; Γιατί δεν ζητούσαν τριάντα ένα ή είκοσι εννέα αργύρια και ζήτησαν "τριάκοντα"; Αλλά ήταν τυφλωμένοι. Ήξερε ο Θεός ότι μόνο έτσι θα γίνουν. Ο Θεός προγνωρίζει, δεν προορίζει. Ο Θεός γνωρίζει, ότι αυτό θα γίνει έτσι και ο άνθρωπος το κάνει από χαζομάρα. Δεν είναι ότι ο Θεός έβγαλε μία διαταγή, αλλά βλέπει την κακία των ανθρώπων που θα φθάσει και ότι η γνώμη τους δεν θα αλλάξει. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός (με τις Προφητείες). (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Μεγαλύτεροι Μάρτυρες ήταν οι Προφήτες! Ήταν οι πιο μεγάλοι Μάρτυρες από όλους τους Μάρτυρες, παρόλο που δεν πέθαναν όλοι με μαρτυρικό θάνατο. Γιατί οι Μάρτυρες για λίγο υπέφεραν, ενώ οι Προφήτες έβλεπαν μια κατάσταση και υπέφεραν συνέχεια. Φώναζαν-φώναζαν και οι άλλοι τον χαβά τους. Και όταν έφθανε η ώρα και ερχόταν η οργή του Θεού εξαιτίας τους, βασανίζονταν και εκείνοι μαζί τους. (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)
 • Κοίτα την ανοησία του Ηρώδη, στην περίπτωση του Θείου Βρέφους. Αν μεν πίστευε στην Προφητεία και την θεωρούσε αμετακίνητη, θα ήταν φανερό, ότι επιχειρεί αδύνατα πράγματα. Αν πάλι δεν πίστευε στην Προφητεία και δεν περίμενε να εκπληρωθούν τα προφητευόμενα, τότε δεν θα έπρεπε να φοβάται και να τρέμει. Επομένως και από τις δύο απόψεις, ήταν αδικαιολόγητος ο φόβος του. (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Εφόσον βλέπεις, ότι όλες οι Προφητείες για τον Χριστό επαληθεύτηκαν, γιατί τότε συνεχίζεις να φέρεσαι αδιάντροπα και φιλονικείς για πράγματα, που είναι πιο φανερά και από τον ήλιο; (Ιερός Χρυσόστομος)
 • Θα δείτε στον κάμπο αμάξι χωρίς άλογα να τρέχει γρηγορότερα από τον λαγό. Θαρθή καιρός, που οι άνθρωποι θα ομιλούν από ένα μακρυνό μέρος σε άλλο, σαν νάναι σε πλαγινά δωμάτια, π.χ. από την Πόλη (Κωνσταντινούπολη) στη Ρωσία. (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός - Ο Προφήτεψε ο Άγιος Κοσμάς την εφεύρεση του αυτοκινήτου και του τηλεφώνου)
 • Οι Προφητείες δεν γίνονται συνήθως χρονικά γνωστές, για να μην εκβιάζεται η ελευθερία του ανθρώπου. (Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός)
 • Η Προφητεία είναι η μαρτυρία ότι τα πάντα κυβερνά η Θεία Πρόνοια. Αυτή μας αφυπνίζει να κρατούμε την πίστη και την ομολογία μας σωστά. (Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός)
 • Τριών ειδών προφητείες υπάρχουν: α) προφητείες που προλέγουν μια πράξη, που γίνεται αποκλειστικά με το θέλημα του ανθρώπου (π.χ. ο Ιούδας που πρόδωσε το Χριστό) β) προφητείες που προλέγουν μια πράξη, που γίνεται με το θέλημα του ανθρώπου και το θέλημα του Θεού (π.χ. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου) και γ) προφητείες για γεγονότα, που θα γίνουν και είναι αποκλειστικά θέλημα του Θεού (π.χ. η ενανθρώπιση του Χριστού). (Παναγόπουλος)
 • Οι Προφήτες προφήτεψαν γεγονότα, όχι γιατί έτσι έπρεπε να γίνουν, αφού έτσι θα εκβιάζετο η θέληση και η ελευθερία του ανθρώπου, αλλά επειδή έτσι επρόκειτο να συμβούν τα γεγονότα. Για παράδειγμα είχε προφητευτεί, ότι κάποιος από τους Μαθητές του Χριστού θα Τον πρόδιδε. Δεν εκβίασε κανένας τον Ιούδα να γίνει προδότης, αλλά ελεύθερος και με την δική του θέληση, πρόδωσε το Χριστό. Απλά ο Θεός μέσα στην πανσοφία του, προγνώριζε, ότι τα γεγονότα, θα είχαν αυτήν τη φυσική κατάληξη. (Παναγόπουλος)
 • Τίποτε δεν συμβαίνει επειδή είχε προφητευθεί να συμβεί. Προφητεύθηκε, επειδή επρόκειτο να συμβεί.
 • Πας μετά Χριστόν προφήτης γάϊδαρος εστί.